Fandom

Lingua Romanica Commun Unificata

Proba3

252pages on
this wiki
Add New Page
Talk0 Share

aarondarEdit

 • adj aaronita

ababorEdit

 • n babor

ababor: ababorrean ur zuloa dagoEdit

 • hay un boquete de agua a babor

abadeEdit

 • n abad

abadesaEdit

 • n abadesa

abadiaEdit

 • n abadía

abagaduneEdit

 • n ínterin
 • n intervalo
 • n ocasión
 • n oportunidad

abailduraEdit

 • n agota iento

abakandoEdit

 • n bogavante

abakoEdit

 • n abaco

abalEdit

 • n aval</b>==
 • n garante

abalatuEdit

 • v avalar

abalatuEdit

 • v avalar

abale aileEdit

 • adj avalista</b>==
 • adj avalista

abandonatuEdit

 • v abandonar

abandonoEdit

 • n abandono

abangoardiaEdit

 • n vanguardia

abangoardis oEdit

 • n vanguardis o

abangoardistaEdit

 • adj vanguardista

abanikatuEdit

 • v abanicar

abanikoEdit

 • n abanico

abantOMNavanteEdit

 • n avante

abantailEdit

 • n superioridad</b>==
 • n ventaja

abantaila era anEdit

 • v aventajar

abantailatuEdit

 • v avanzar</b>==
 • v aventajar</b>==
 • v privilegiar

abantailatukiEdit

 • adv ventajosa ente

abantailatuEdit

 • v aventajar

abantailosEdit

 • adj ventajoso

abantailoskiEdit

 • adv ventajosa ente

abantariEdit

 • n re ero

abantzatuEdit

 • v avanzar</b>==
 • v prosperar

abantza enduEdit

 • n avance

abantzatuEdit

 • v avanzar

abantzuEdit

 • n avance</b>==
 • n prestación</b>==
 • n pr¤sta o

abarEdit

 • n ra a
 • úetaabar ö etc¤tera

abartuEdit

 • v ra ificaresed
 • úetaabar ö etc¤tera

abarkaEdit

 • n abarca

abarketaEdit

 • n chancleta</b>==
 • n zapatilla

abarketakEdit

 • n zapatillas playeras

abaroEdit

 • n follaje</b>==
 • adj u brio

abartxoEdit

 • n ra ita

abartxoakEdit

 • n ra aje

abartzeEdit

 • n ra ificación

abarrakEdit

 • adj enra ado</b>==
 • n ra aje

abarrak bat eudEdit

 • v enra ar

nabarrakitu eabarrakia abarrakitzendEdit

 • v destrozar

abarrarteEdit

 • n enra ado

abarrasEdit

 • n aguarrs

abarreriaEdit

 • n enra ado

abarreztatuEdit

 • v enra ar

abarrotsEdit

 • n estridencia</b>==
 • n estruendo</b>==
 • n retu bo</b>==
 • n ruido</b>==
 • n ruido de ra aje</b>==
 • n tañido</b>==
 • n tu ulto</b>==
 • n za bra

abarrotsuEdit

 • adj ruidoso

abatetxeEdit

 • n abadía

abcEdit

 • n abc</b>==
 • n abecedario

abdikatuEdit

 • v abdicar

abdikazioEdit

 • n abdicación

abdo enEdit

 • n abdo en

abdo inalEdit

 • adj abdo inal

abegiEdit

 • n acogida</b>==
 • n recibi iento</b>==
 • n rendib·

abegi eginEdit

 • v acoger

abegi eskasekoEdit

 • adj inhóspito

abegikorEdit

 • adj acogedor

abegitsuEdit

 • adj acogedor

abeilanaEdit

 • n cacahuete

abel hazkuntzaEdit

 • n ganadería

abelburuEdit

 • n cabeza de ganado

abeleraEdit

 • n decisión</b>==
 • n deter inación</b>==
 • n dicta en</b>==
 • n resolución

abelera hartuEdit

 • v proponerse

abeletxeEdit

 • n establo</b>==
 • n ganado lanar</b>==
 • n ajada</b>==
 • n redil

abelgorriEdit

 • n bovino</b>==
 • n ganado de onte ebehi`aziendad</b>==
 • n res vacuna

abeltegiEdit

 • n establo</b>==
 • n estabulario

abeltxeakEdit

 • n ganado ovino

abeltzainEdit

 • n ganadero

abeltzaintzaEdit

 • n ganadería

abenduEdit

 • n dicie bre

abenituEdit

 • v avenirse</b>==
 • v reconciliaresed

abenigarriEdit

 • adj reconciliable

abenikoEdit

 • n advertencia</b>==
 • n arreglo</b>==
 • n avenencia</b>==
 • n aveni iento</b>==
 • n aviso</b>==
 • n convenio</b>==
 • n decisión</b>==
 • n reconciliación

abeniko eginEdit

 • v transigir

abeniko giroaEdit

 • n a biente de reconciliación

abenituEdit

 • v avenirse

abenturaEdit

 • n aventura

abenturatuEdit

 • v aventunaresed

abenturagarriEdit

 • adj aventurado

abenturariEdit

 • n aventurero

abenturazalev enturazaleEdit

 • adj aventurero

abenturatuEdit

 • v aventunaresed

abenturis oEdit

 • n aventuris o

aberastuEdit

 • v enriqueceresed

aberasgarriEdit

 • adj enriquecedor</b>==
 • adj lucrativo

aberaskaEdit

 • n panal

aberaskiEdit

 • adv rica ente

aberastasunEdit

 • n fortuna</b>==
 • n riqueza

aberastasun indizeEdit

 • n índice de riqueza

aberastasunak etatu epilatudEdit

 • v atesorar

aberatsEdit

 • adj acaudalado</b>==
 • adj hacendado</b>==
 • adj opulento</b>==
 • n potentado</b>==
 • adj pudiente</b>==
 • adj rico

aberats berriEdit

 • n nuevo rico

aberats handiEdit

 • n ricachón

aberatsiEdit

 • v enriqueceresed

aberatsenak eginEdit

 • v aparentar riqueza

abereEdit

 • n ani al do ¤stico</b>==
 • n bestia</b>==
 • adj brutal</b>==
 • adj bruto</b>==
 • n res

abere akalakEdit

 • n rezago

abere xeheEdit

 • n ganado lanar

==abere ehcec abel-dOMEani al do ¤stico

<b>aberetuEdit

 • v e bruteceresed

abereekikoEdit

 • adj pecuario

abereenEdit

 • adj pecuario

aberegarriEdit

 • adj e brutecedor

aberekeriaEdit

 • n bestialidad</b>==
 • n brutalidad

aberekiEdit

 • adv brutal ente

aberelapurEdit

 • n abigeo

iaberetu eaberetzena abere eaberetuddEdit

 • v e brutecer

aberetzeEdit

 • n e bruteci iento

abere-Edit

 • adj ganadero

abere-hiltzaileEdit

 • n atarife

abere- ultzoEdit

 • n ganado

aberiEdit

 • n avería

aberiaEdit

 • n avería

aberiatuEdit

 • v averiaresed

aberiatuEdit

 • v averiaresed

abernuEdit

 • n averno

abertituEdit

 • v advertir</b>==
 • v apercibir

aberti enduEdit

 • n advertencia

abertituEdit

 • v advertir</b>==
 • v apercibir

abertzaleEdit

 • adj patriota

abertzalekeriaEdit

 • n patriotería

abertzaletasunEdit

 • n patriotis o

aberranteEdit

 • adj aberrante

aberrazioEdit

 • n aberración

aberriEdit

 • n patria

aberrikoEdit

 • adj patrio

aberriratzeEdit

 • n repatriación

aberri-Edit

 • adj patrio

==abespeluanOMNa destajo

 • OMNalazar
 • OMNal tunt·n

<b>abestiEdit

 • n canción</b>==
 • n canto

abestu eabesa abestendEdit

 • v cantar

abiaEdit

 • n arranque</b>==
 • n partida

abia e anEdit

 • v cursar</b>==
 • v dar curso

abiatuEdit

 • v arrancar</b>==
 • v dirigirse</b>==
 • v iniciar</b>==
 • v lanzarse</b>==
 • v archar</b>==
 • v partir</b>==
 • v poner en archa</b>==
 • v ponerse en archa

abiaburuEdit

 • n principio</b>==
 • n punto de partida

abiadaEdit

 • n arrancada</b>==
 • n breada</b>==
 • n archa</b>==
 • n partida</b>==
 • n velocidad
 • úabiada osoan doa ö vaa toda archa

abiada hartuEdit

 • v to ar breada

abiadoreEdit

 • n aviador

abiaduraEdit

 • n velocidad

abiadura handiko trenEdit

 • n tren dealta velocidad

abiadura hartuEdit

 • v to er carrera

abialdiEdit

 • n archa

abia enEdit

 • n zafarrancho

abianEdit

 • adv precipitada ente

abiapuntuEdit

 • n punto de partida

abiaraziEdit

 • v arrancar</b>==
 • v poner en archa

abiaraziEdit

 • v arrancar

abiasariEdit

 • n bajada de bandera etaxietand

==abiasari etaxietandOME bajada de bandera

<b>abia-abiatikEdit

 • adv desde el principio

abia-datuEdit

 • n dato de partida

abikolaEdit

 • adj avícola

abilEdit

 • adj diestro</b>==
 • adj expeditivo</b>==
 • adj hbil</b>==
 • adj resoluto

abilduEdit

 • v avezarse

abileziaEdit

 • n destreza</b>==
 • n fuste</b>==
 • n pericia

abilduEdit

 • v avezarse

abioiEdit

 • n aeroplano

abionetaEdit

 • n avioneta

abisatuEdit

 • v a onestar</b>==
 • v avisar</b>==
 • v prevenir

abisalEdit

 • adj abisal

abisariEdit

 • n avisador

abisatuEdit

 • v a onestar</b>==
 • v avisar

abisuEdit

 • n advertencia</b>==
 • n a onestación</b>==
 • n aviso</b>==
 • n encargo</b>==
 • n andado</b>==
 • n isiva</b>==
 • n recado

abizenEdit

 • n apellido

jabizendu eabizentzena abizen eabizendudEdit

 • v apellidar

abjuratuEdit

 • v abjurar

ablatiboEdit

 • n ablativo

abnegazioEdit

 • n abnegación

abokatuEdit

 • v abogar

abokatuEdit

 • n abogada</b>==
 • n abogado</b>==
 • n letrado</b>==
 • n vocero

abokatutzaEdit

 • n abogacía

abolituEdit

 • v abolir

abolizioEdit

 • n abolición

abolizionistaEdit

 • adj abolicionista

abonatuEdit

 • v abonaresed</b>==
 • v subscribiresed

abonagarriEdit

 • adj abonable

abona enduEdit

 • n abono</b>==
 • n subscripción
 • úez du bereabona endua ordaindu ö no ha pagado suabono esuscripciónd

abonatuEdit

 • adj abonado</b>==
 • n subscriptor

==abondoOMNabundante ente

<b>abonuEdit

 • n abono

abordatuEdit

 • v abordar

abordaiaEdit

 • n abordaje

abortatuEdit

 • v abortar

abortiboEdit

 • adj abortivo

abortuEdit

 • n aborto

abraEdit

 • n abra

abrakadabraEdit

 • n abracadabra

abrasioEdit

 • n abrasión

abrogatuEdit

 • v abrogar

abrogazioEdit

 • n abrogación

abrogatuEdit

 • v abrogar

absideEdit

 • n bside

absolbazioEdit

 • n absolución

absolbatuEdit

 • v absolver

absolbituEdit

 • v absolver

absolbituEdit

 • adj absuelto

absolbituEdit

 • v absolver

absolutis oEdit

 • n absolutis o

absolutistaEdit

 • adj absolutista

absolutuEdit

 • adj absoluto

==absolutukiOMNabsoluta ente

<b>absoluzioEdit

 • n absolución

absorbatuEdit

 • v absorber

absorbantziaEdit

 • n absorbencia

absorbatuEdit

 • v absorber

absortzioEdit

 • n absorción

abstenituEdit

 • v abstenerse

abstenituEdit

 • v abstenerse

abstentzioEdit

 • n abstención

abstentzionistaEdit

 • adj abstencionista

abstinentziaEdit

 • n abstinencia

abstraituEdit

 • v abstraer

abstraituEdit

 • v abstraer

abstraktuEdit

 • adj abstracto

abstrakzioEdit

 • n abstracción

absurduEdit

 • adj absurdo</b>==
 • n absurdo

abszesuEdit

 • n absceso

abuliaEdit

 • n abulia

abulikoEdit

 • adj abulico</b>==
 • adj ab·lico

aburuEdit

 • n intención</b>==
 • n opinión

abusatuEdit

 • v abusar

abusariEdit

 • adj abusón

abusatzaileEdit

 • adj abusador</b>==
 • n abusón

abusatuEdit

 • v abusar

abusuEdit

 • n abuso</b>==
 • n exorbitancia</b>==
 • n extrali itación

abusuzkoEdit

 • adj abusivo

abuztuEdit

 • n agosto

abzesuEdit

 • n L
 • absceso

abzisaEdit

 • n abscisa</b>==
 • n LMCabcisa</b>==
 • n LMCabscisa

accesitEdit

 • n acc¤sit

adabatuEdit

 • v re endar

adabakiEdit

 • n parche</b>==
 • n petacho</b>==
 • n re iendo

iadabakiku eadabakitzena adabakietuddEdit

 • v re endar

adabatuEdit

 • adj re endado

adabatzaileEdit

 • adj re endador</b>==
 • adj re endón

adabegiEdit

 • n nudo de la adera

adabetarteEdit

 • n entrenudo

adabuEdit

 • n petacho</b>==
 • n re iendo

adagioEdit

 • n LMBadagio

adaonduEdit

 • v podar

adaptatuEdit

 • v adaptaresed

adaptagarriEdit

 • adj adaptable

adaptaketaEdit

 • n adaptación

adaptazioEdit

 • n adaptación

adaptatuEdit

 • v adaptaresed

adarEdit

 • n antena</b>==
 • n asta eani alienad</b>==
 • n pitón</b>==
 • n ra al
 • úadar iharrak guztiok ditugu ö todos tene os fallos

adar eani alienadEdit

 • n asta
 • úadar iharrak guztiok ditugu ö todos tene os fallos

adarbakoitzEdit

 • n unicornio

adarburuEdit

 • n copa de rbol

adardunEdit

 • adj astado</b>==
 • n bóvido</b>==
 • adj cabrón</b>==
 • adj cornudo

adargaEdit

 • n adarga

==adarkaOMNa cornadas

<b>adarka eginEdit

 • v acornear

adarkatuEdit

 • v acornear</b>==
 • v ra ificar

adarkadaEdit

 • n cornada

adarkaduraEdit

 • n ra ificación

adarkariEdit

 • adj acorneador</b>==
 • adj corn·peta

adarkatuEdit

 • v acornear

adarketaEdit

 • n ra ificación

adar oztuEdit

 • v descornaresed

adar oztuEdit

 • v descornaresed

adarpeEdit

 • n ra aje

adartsuEdit

 • adj lujuriante</b>==
 • adj ra oso

adarzabalEdit

 • n LM] ga o

adar-joleEdit

 • adj bro ista
 • úadar iharrak guztiok ditugu ö todos tene os fallos

adar-jotzaileEdit

 • adj bro ista
 • úadar iharrak guztiok ditugu ö todos tene os fallos

adar-jotzeEdit

 • n to adura de pelo
 • úadar iharrak guztiok ditugu ö todos tene os fallos

adarra joEdit

 • v regodearesed</b>==
 • v zu bar

adarrak hartuEdit

 • v ra ificarse

adarrak ipiniEdit

 • v poner los cuernos

adarrandiEdit

 • adj cornudo

adarrarteEdit

 • n ra aje

adarrez beteEdit

 • v poner los cuernos

adarrua hautsiEdit

 • v desgajar una ra a

adasdunEdit

 • adj elenudo

adaskaEdit

 • n esqueje</b>==
 • n retoño

adaskak sort eudEdit

 • v retoñar

adatsEdit

 • n cabellera</b>==
 • n elena

adausiEdit

 • n ladrido

adausi eginEdit

 • v ladrar

adausikaEdit

 • adv ladrando

adaxkaEdit

 • n cuerno</b>==
 • n ra a</b>==
 • n vstago

adbentis oEdit

 • n adventis o

adbentistaEdit

 • adj adventista</b>==
 • n adventista

adbentizioEdit

 • adj adventicio

adbentuEdit

 • n adviento

adberbioEdit

 • n adverbio

adberbiozkoEdit

 • adj adverbial

adbokazioEdit

 • n advocación

addendaEdit

 • n addenda

adegiEdit

 • n fontanela</b>==
 • n sien

adeiEdit

 • n deferencia</b>==
 • n reverencia

adei eginEdit

 • v reverenciar

adeigabe ekodEdit

 • adj irreverente

adeigabetasunEdit

 • n irreverencia

adeitasunEdit

 • n afabilidad</b>==
 • n deferencia</b>==
 • n galantería</b>==
 • n rendib·</b>==
 • n urbanidad

adeitasunezOMNatenta enteEdit

 • adv deferente ente

adeitsuEdit

 • adj afable</b>==
 • adj deferente</b>==
 • adj galante</b>==
 • adj gentil</b>==
 • adj respetuoso</b>==
 • adj reverente</b>==
 • adj servicial

adeizEdit

 • adv respetuosa ente

adelatuEdit

 • v arreglar</b>==
 • v guisar</b>==
 • v prevenir</b>==
 • v reparar

adiOMNalertaEdit

 • n alerta</b>==
 • adj atento</b>==
 • adj precavido

adi egonEdit

 • n escuchar</b>==
 • v estara la escucha</b>==
 • v estaralerta</b>==
 • v fijarse</b>==
 • v prestaratención

adi egoteEdit

 • n encaro

adituEdit

 • v entenderesed

adiaEdit

 • n ge ido</b>==
 • n la entación

adia eginEdit

 • v ge ir

adia galduEdit

 • v distraeresed

adiabatikoEdit

 • adj adiabtico

adiakaEdit

 • adv gi iendo

adiaka ariEdit

 • v gi otear

adiakatuEdit

 • v ge ir

oadiberetu ealdiberea aldiberetzendEdit

 • v sincronizar

adibideEdit

 • n eje plo

adibidezEdit

 • adv es decir</b>==
 • adv o sea</b>==
 • adv por eje plo</b>==
 • adv verbigracia

adieraEdit

 • n acepción</b>==
 • n significación

adiera gabe ekodEdit

 • adj inexpresivo

adieraziEdit

 • v apercibir</b>==
 • v enunciar</b>==
 • v expresar</b>==
 • v indicar</b>==
 • v insinuar</b>==
 • v anifestar</b>==
 • v representar</b>==
 • v significar eesan nahi ukand</b>==
 • v testi oniar</b>==
 • v trazar

adierazburuEdit

 • n enunciado

adierazezinEdit

 • adj inefable

adierazgailuEdit

 • n indicador

adierazgarriEdit

 • adj significativo
 • úoso gauzaadierazgarria da ö es una cosa uy significativa

adieraziEdit

 • n aviso</b>==
 • n circular</b>==
 • adj enunciado</b>==
 • n andato</b>==
 • n orden</b>==
 • adj significado</b>==
 • n significado

adierazkorEdit

 • adj expresivo</b>==
 • adj indicativo</b>==
 • adj insinuador</b>==
 • adj anifestativo</b>==
 • adj representativo

adierazkorkiEdit

 • adv expresiva ente

adierazkortasunEdit

 • n expresividad

adierazleEdit

 • adj indicador</b>==
 • adj insinuador</b>==
 • n significante elinguistikand

adierazpenEdit

 • n declaración</b>==
 • n enunciación</b>==
 • n expresión</b>==
 • n pronóstico

adierazpideEdit

 • n odo de expresión

adieraztezinEdit

 • adj inexpresable

adieraziEdit

 • v apercibir</b>==
 • v ostrar

adierrazEdit

 • adj inteligible

adiezinEdit

 • n desacuerdo</b>==
 • adj inco prensible</b>==
 • adj ininteligible

adiezintasunEdit

 • n inco prensibilidad</b>==
 • n inco prensión</b>==
 • n ininteligibilidad

adigabeEdit

 • adj ido

adigaitzEdit

 • adj inco prensible

adigaiztasunEdit

 • n inco prensión

adigalkorEdit

 • adj distraido

adigarriEdit

 • adj inteligible</b>==
 • adj interpretable

adigarritasunEdit

 • n inteligibilidad

adigogorEdit

 • adj obtuso

adikorEdit

 • adj afable

adi enEdit

 • n inteligencia</b>==
 • n talento
 • úadi en ö intelectualidad

adi en eskasekoEdit

 • adj deficiente ental

adi enduEdit

 • n entendederas</b>==
 • n entendi iento</b>==
 • n intelecto
 • úez duadi endurik ö es tontov no tiene entendi iento

adi endunEdit

 • adj intelectual

adi endutsuEdit

 • adj ingenioso

adi enekoEdit

 • adj ental

adi engabeEdit

 • adj irracional</b>==
 • adj necio

adi entsionalEdit

 • adj adi ensional

adi entsuEdit

 • adj inteligente</b>==
 • adj sesudo

adinEdit

 • n edad
 • úo

==dinoetara orduko gertatze zaiguna ö ==<b>o que nos sucede cuando llega osal uso de razón

 • úo

==<b>dinoetara heldu diren bataiatu guztiak ö ==<b>odos los que han llegadoal uso de razón

 • úo

==<b>dinoaren handiz akila eskuan darabilen gizona cc ö ==<b>l ho bre que llevaa causa de la edadavanzada el bastón en la anoccc

 • úo

==<b>dinoa han duelav eta ez dela ona kargu horretarako ö ==<b>ue ya es ayorv no esapropiado para ese cargo

 • úo

==<b>dinoa gabe zahartzen hasia zen ö ==<b>ra pre atura su vejez

 • úo

==<b>dinoa edegi barik dauka oraindik u eak ö ==<b>l niño no tienea·n desarrollada la inteligencia

 • úo

==<b>dino onaren uga ukitu ordukocc ö ==<b>n cuanto llega unoa la adurez

 • úo

==<b>dino gordineko gizon batzuk ö ==<b>uchos de edad adura

 • úo

==<b>dino ederrean ezkondu zenandrea hau ö ==<b>sta ujer se casó en la flor de la edad

 • úo

==<b>dino ederrean egingo dioteari ekcc ö ==<b>orirn en plena juventud

 • úo

==<b>din baduv galdezaiozue berari ö ==<b>a tiene edadv preguntdseloa ¤l

 • úhikadina daukaat ö tengo tanto co o t·
 • úadinaren lorean ö en la flor de la edad
 • ú

==<b>uhurrenik ez dira beti oadino handikoak ö ==<b>o son sie pre los s prudentes losancianos

 • ú

==<b>aharra naiz ni eta nire e aztea oadinoetan joana ö ==<b>oy viejo y i ujer de edadavanzada

 • ú

==<b>enar`e azte biak oadino handitakoak ziren ö ==<b>l arido y la ujer eran deavanzada edad

 • ú

==<b>rdurakoapezpikua oadino batean zenv eta bestalde ezindua ö ==<b>ara entonces elarzobispo tenía bastante edadv yade s i posibilitado

 • ú

==<b>raindik oadino onean zena neskatila bataa bestea ia galtzen hasiacc ö todavía una estaba lozanaa la otra no tanto

 • ú

==<b>ork ireki dizkion begiak gure se eari ez dakigu gukv oadinoak baditu ö ==<b>o sabe os qui¤n le haabierto los ojosa nuestro hijov edad ya tienecc

 • ú

==<b>ire oadinoarenabarretan sartu baino lehenago hainbatatsegin e aten zidatenccL ==<b>ntes de llegara la edad de discerni iento e dieron uchas satisfaccionesccc ==<b>ntes de llegara la edad de discerni iento e dieron uchas satisfaccionesccc

 • ú

==<b>au`bost urtetikaurrera ikas dezala buruz gero oadinoera dadineanadituccc ö ==<b>ueaprendan de e oria de pequeñosa cuando lleguena uso de razón explicarcc

 • ú

==<b>ainkoak era an zuen undutik oadinoean handik`aurrera joanaa lanaren borrokakcL ==<b>eñor le llevo de este undo ya uyavanzado en edada cc por el trabrajocc ==<b>eñor le llevo de este undo ya uyavanzado en edada cc por el trabrajo

 • ú

==<b>le gutxi eta oadino eta hotz`beroasko ganean dituen buru bat baizik ez dagoccL ==<b>o hay sino una cabeza de poco pelo y uchosaños y vicisitudes ccccrabrajo ==<b>o hay sino una cabeza de poco pelo y uchosaños y vicisitudes cccc

 • ú

==<b>aurrak eta oadinoean ezaurreratuak ö ==<b>rvulos y no prvulos

 • ú

==<b>aur eta oadinoeko herri guztia han zen ö ==<b>llí estaba el pueblo infantil y aduro

 • ú

==<b>oseak hilen du oadinoera gabe ö ==<b>l ha bre le atarantes de llegaral uso de razón

 • ú

==<b>ordina dago ccc baina oadino puska bat badu ö ==<b>st bien cc pero ya tieneaños

 • ú

==<b>izon gaixto hark ez zuen se e bat baizikv hura ere ia oadinoetara heldua ö ==<b>quel ho bre alo no tenía sino un hijov el cual ta bi¤n casi crecido

 • ú

==<b>ero gizon oadinoekoekatera zutenaurreskuacccc ö ==<b>s tarde los ho bres de edad sacaron elaurresku

 • ú

==<b>azteak eta oadinoekoak ö ==<b>óvenes yadultos

 • ú

==<b>aldezaiozue beraria bere buruaz intza bediv oadinoean dago ö ==<b>regunt ==<b>dseloa ¤lv que de razón de sí is ov ya tiene edad

 • ú

==<b>alde ieazaiozue beraria oadinoetan daa intza bedi bera ö ==<b>regunt ==<b>dseloa ¤lv tiene edadv que hable ¤l

 • ú

==<b>raide oadinoetako bat kausitu zuen iturrian etsai gaixto hark ö ==<b>quel pobre ene igo encontró en la fuente uno de los onjes de edad

 • ú

==<b>ederatzi urteko se ea oadinoeratzen zen bitartean erresu anagintzeko e ancc öL ==<b>ientras llegabaa la edad conveniente par que gobernase el reino cc ==<b>ientras llegabaa la edad conveniente par que gobernase el reino cc

 • ú

==<b>na oadinoean oso eldua zen ö ==<b>na era de edad uyavanzada

<b>adin berekoEdit

 • adj coetneo

adin haginEdit

 • n uela del juicio

adinduEdit

 • v entrar enaños</b>==
 • v envejecer
 • úo

==dinoetara orduko gertatze zaiguna ö ==<b>o que nos sucede cuando llega osal uso de razón

 • úo

==<b>dinoetara heldu diren bataiatu guztiak ö ==<b>odos los que han llegadoal uso de razón

 • úo

==<b>dinoaren handiz akila eskuan darabilen gizona cc ö ==<b>l ho bre que llevaa causa de la edadavanzada el bastón en la anoccc

 • úo

==<b>dinoa han duelav eta ez dela ona kargu horretarako ö ==<b>ue ya es ayorv no esapropiado para ese cargo

 • úo

==<b>dinoa gabe zahartzen hasia zen ö ==<b>ra pre atura su vejez

 • úo

==<b>dinoa edegi barik dauka oraindik u eak ö ==<b>l niño no tienea·n desarrollada la inteligencia

 • úo

==<b>dino onaren uga ukitu ordukocc ö ==<b>n cuanto llega unoa la adurez

 • úo

==<b>dino gordineko gizon batzuk ö ==<b>uchos de edad adura

 • úo

==<b>dino ederrean ezkondu zenandrea hau ö ==<b>sta ujer se casó en la flor de la edad

 • úo

==<b>dino ederrean egingo dioteari ekcc ö ==<b>orirn en plena juventud

 • úo

==<b>din baduv galdezaiozue berari ö ==<b>a tiene edadv preguntdseloa ¤l

 • úhikadina daukaat ö tengo tanto co o t·
 • úadinaren lorean ö en la flor de la edad
 • ú

==<b>uhurrenik ez dira beti oadino handikoak ö ==<b>o son sie pre los s prudentes losancianos

 • ú

==<b>aharra naiz ni eta nire e aztea oadinoetan joana ö ==<b>oy viejo y i ujer de edadavanzada

 • ú

==<b>enar`e azte biak oadino handitakoak ziren ö ==<b>l arido y la ujer eran deavanzada edad

 • ú

==<b>rdurakoapezpikua oadino batean zenv eta bestalde ezindua ö ==<b>ara entonces elarzobispo tenía bastante edadv yade s i posibilitado

 • ú

==<b>raindik oadino onean zena neskatila bataa bestea ia galtzen hasiacc ö todavía una estaba lozanaa la otra no tanto

 • ú

==<b>ork ireki dizkion begiak gure se eari ez dakigu gukv oadinoak baditu ö ==<b>o sabe os qui¤n le haabierto los ojosa nuestro hijov edad ya tienecc

 • ú

==<b>ire oadinoarenabarretan sartu baino lehenago hainbatatsegin e aten zidatenccL ==<b>ntes de llegara la edad de discerni iento e dieron uchas satisfaccionesccc ==<b>ntes de llegara la edad de discerni iento e dieron uchas satisfaccionesccc

 • ú

==<b>au`bost urtetikaurrera ikas dezala buruz gero oadinoera dadineanadituccc ö ==<b>ueaprendan de e oria de pequeñosa cuando lleguena uso de razón explicarcc

 • ú

==<b>ainkoak era an zuen undutik oadinoean handik`aurrera joanaa lanaren borrokakcL ==<b>eñor le llevo de este undo ya uyavanzado en edada cc por el trabrajocc ==<b>eñor le llevo de este undo ya uyavanzado en edada cc por el trabrajo

 • ú

==<b>le gutxi eta oadino eta hotz`beroasko ganean dituen buru bat baizik ez dagoccL ==<b>o hay sino una cabeza de poco pelo y uchosaños y vicisitudes ccccrabrajo ==<b>o hay sino una cabeza de poco pelo y uchosaños y vicisitudes cccc

 • ú

==<b>aurrak eta oadinoean ezaurreratuak ö ==<b>rvulos y no prvulos

 • ú

==<b>aur eta oadinoeko herri guztia han zen ö ==<b>llí estaba el pueblo infantil y aduro

 • ú

==<b>oseak hilen du oadinoera gabe ö ==<b>l ha bre le atarantes de llegaral uso de razón

 • ú

==<b>ordina dago ccc baina oadino puska bat badu ö ==<b>st bien cc pero ya tieneaños

 • ú

==<b>izon gaixto hark ez zuen se e bat baizikv hura ere ia oadinoetara heldua ö ==<b>quel ho bre alo no tenía sino un hijov el cual ta bi¤n casi crecido

 • ú

==<b>ero gizon oadinoekoekatera zutenaurreskuacccc ö ==<b>s tarde los ho bres de edad sacaron elaurresku

 • ú

==<b>azteak eta oadinoekoak ö ==<b>óvenes yadultos

 • ú

==<b>aldezaiozue beraria bere buruaz intza bediv oadinoean dago ö ==<b>regunt ==<b>dseloa ¤lv que de razón de sí is ov ya tiene edad

 • ú

==<b>alde ieazaiozue beraria oadinoetan daa intza bedi bera ö ==<b>regunt ==<b>dseloa ¤lv tiene edadv que hable ¤l

 • ú

==<b>raide oadinoetako bat kausitu zuen iturrian etsai gaixto hark ö ==<b>quel pobre ene igo encontró en la fuente uno de los onjes de edad

 • ú

==<b>ederatzi urteko se ea oadinoeratzen zen bitartean erresu anagintzeko e ancc öL ==<b>ientras llegabaa la edad conveniente par que gobernase el reino cc ==<b>ientras llegabaa la edad conveniente par que gobernase el reino cc

 • ú

==<b>na oadinoean oso eldua zen ö ==<b>na era de edad uyavanzada

<b>adinaEdit

 • adv tanto</b>==
 • adv tanto co o ecantidadd

adina iaEdit

 • n L
 • adina ia

adinaroEdit

 • n ayoría de edad

adinbatEdit

 • adv tanto

adinduEdit

 • adj longevo</b>==
 • n ando
 • úo

==dinduo denak laguntza nahi du ö ==<b>egandoa viejo no se basta unoa sí is o

<b>adinekoEdit

 • adj adulto</b>==
 • adj conte porneo</b>==
 • adj de edadavanzada</b>==
 • adj longevo

adinez nagusiaEdit

 • n ayor de edad

adingabeEdit

 • adj inoría de edad
 • ú

==aur oadingabeoak ö ==<b>os niños que no han llegadoal uso de razón

<b>adingabe ekodEdit

 • adj enor de edad
 • ú

==aur oadingabeoak ö ==<b>os niños que no han llegadoal uso de razón

<b>adinonEdit

 • adj pasable</b>==
 • adj proporcionado</b>==
 • adj suficiente

adintsuEdit

 • adj de edadavanzada</b>==
 • adj longevo

adin-nagusitasunEdit

 • n ayoría de edad
 • úo

==dinoetara orduko gertatze zaiguna ö ==<b>o que nos sucede cuando llega osal uso de razón

 • úo

==<b>dinoetara heldu diren bataiatu guztiak ö ==<b>odos los que han llegadoal uso de razón

 • úo

==<b>dinoaren handiz akila eskuan darabilen gizona cc ö ==<b>l ho bre que llevaa causa de la edadavanzada el bastón en la anoccc

 • úo

==<b>dinoa han duelav eta ez dela ona kargu horretarako ö ==<b>ue ya es ayorv no esapropiado para ese cargo

 • úo

==<b>dinoa gabe zahartzen hasia zen ö ==<b>ra pre atura su vejez

 • úo

==<b>dinoa edegi barik dauka oraindik u eak ö ==<b>l niño no tienea·n desarrollada la inteligencia

 • úo

==<b>dino onaren uga ukitu ordukocc ö ==<b>n cuanto llega unoa la adurez

 • úo

==<b>dino gordineko gizon batzuk ö ==<b>uchos de edad adura

 • úo

==<b>dino ederrean ezkondu zenandrea hau ö ==<b>sta ujer se casó en la flor de la edad

 • úo

==<b>dino ederrean egingo dioteari ekcc ö ==<b>orirn en plena juventud

 • úo

==<b>din baduv galdezaiozue berari ö ==<b>a tiene edadv preguntdseloa ¤l

 • úhikadina daukaat ö tengo tanto co o t·
 • úadinaren lorean ö en la flor de la edad
 • ú

==<b>uhurrenik ez dira beti oadino handikoak ö ==<b>o son sie pre los s prudentes losancianos

 • ú

==<b>aharra naiz ni eta nire e aztea oadinoetan joana ö ==<b>oy viejo y i ujer de edadavanzada

 • ú

==<b>enar`e azte biak oadino handitakoak ziren ö ==<b>l arido y la ujer eran deavanzada edad

 • ú

==<b>rdurakoapezpikua oadino batean zenv eta bestalde ezindua ö ==<b>ara entonces elarzobispo tenía bastante edadv yade s i posibilitado

 • ú

==<b>raindik oadino onean zena neskatila bataa bestea ia galtzen hasiacc ö todavía una estaba lozanaa la otra no tanto

 • ú

==<b>ork ireki dizkion begiak gure se eari ez dakigu gukv oadinoak baditu ö ==<b>o sabe os qui¤n le haabierto los ojosa nuestro hijov edad ya tienecc

 • ú

==<b>ire oadinoarenabarretan sartu baino lehenago hainbatatsegin e aten zidatenccL ==<b>ntes de llegara la edad de discerni iento e dieron uchas satisfaccionesccc ==<b>ntes de llegara la edad de discerni iento e dieron uchas satisfaccionesccc

 • ú

==<b>au`bost urtetikaurrera ikas dezala buruz gero oadinoera dadineanadituccc ö ==<b>ueaprendan de e oria de pequeñosa cuando lleguena uso de razón explicarcc

 • ú

==<b>ainkoak era an zuen undutik oadinoean handik`aurrera joanaa lanaren borrokakcL ==<b>eñor le llevo de este undo ya uyavanzado en edada cc por el trabrajocc ==<b>eñor le llevo de este undo ya uyavanzado en edada cc por el trabrajo

 • ú

==<b>le gutxi eta oadino eta hotz`beroasko ganean dituen buru bat baizik ez dagoccL ==<b>o hay sino una cabeza de poco pelo y uchosaños y vicisitudes ccccrabrajo ==<b>o hay sino una cabeza de poco pelo y uchosaños y vicisitudes cccc

 • ú

==<b>aurrak eta oadinoean ezaurreratuak ö ==<b>rvulos y no prvulos

 • ú

==<b>aur eta oadinoeko herri guztia han zen ö ==<b>llí estaba el pueblo infantil y aduro

 • ú

==<b>oseak hilen du oadinoera gabe ö ==<b>l ha bre le atarantes de llegaral uso de razón

 • ú

==<b>ordina dago ccc baina oadino puska bat badu ö ==<b>st bien cc pero ya tieneaños

 • ú

==<b>izon gaixto hark ez zuen se e bat baizikv hura ere ia oadinoetara heldua ö ==<b>quel ho bre alo no tenía sino un hijov el cual ta bi¤n casi crecido

 • ú

==<b>ero gizon oadinoekoekatera zutenaurreskuacccc ö ==<b>s tarde los ho bres de edad sacaron elaurresku

 • ú

==<b>azteak eta oadinoekoak ö ==<b>óvenes yadultos

 • ú

==<b>aldezaiozue beraria bere buruaz intza bediv oadinoean dago ö ==<b>regunt ==<b>dseloa ¤lv que de razón de sí is ov ya tiene edad

 • ú

==<b>alde ieazaiozue beraria oadinoetan daa intza bedi bera ö ==<b>regunt ==<b>dseloa ¤lv tiene edadv que hable ¤l

 • ú

==<b>raide oadinoetako bat kausitu zuen iturrian etsai gaixto hark ö ==<b>quel pobre ene igo encontró en la fuente uno de los onjes de edad

 • ú

==<b>ederatzi urteko se ea oadinoeratzen zen bitartean erresu anagintzeko e ancc öL ==<b>ientras llegabaa la edad conveniente par que gobernase el reino cc ==<b>ientras llegabaa la edad conveniente par que gobernase el reino cc

 • ú

==<b>na oadinoean oso eldua zen ö ==<b>na era de edad uyavanzada

<b>adioEdit

 • n adiós</b>==
 • n despedida

adiposoEdit

 • adj adiposo

adiskidantzaEdit

 • n a istad

adiskideEdit

 • adj a igo</b>==
 • n a igo</b>==
 • n si patizante

adiskidetuEdit

 • v a igaresed</b>==
 • v inti ar</b>==
 • v reconciliaresed

adiskidegoEdit

 • n a istad

adiskidetasunEdit

 • n a istad</b>==
 • n har onía

==adiskidetasunazOMNa istosa ente ==<b>adiskidetasunezOMNa igable ente

 • OMNa istosa ente

<b>adiskidetsuEdit

 • adj a istoso

jadiskidetu eadiskidetzena adiskideetuddEdit

 • v reconciliar

adiskidetzeEdit

 • n reconciliación

adiskidetzekoEdit

 • adj reconciliable

adiskidezin eezkodEdit

 • adj irreconciliable

adiskidetuEdit

 • v a igaresed

aditasunEdit

 • n atención</b>==
 • n fijeza
 • úaditasunez begiratzen du ö ira conatención

adituEdit

 • adj entendido</b>==
 • adj enterado</b>==
 • adj experto</b>==
 • adj perito</b>==
 • adj versado</b>==
 • adj versado
 • úharenaditzea badut ö le conozco de oídas

adituenEdit

 • adj pericial

adituen iripenEdit

 • n infor e pericial

aditzEdit

 • n verbo

aditzaileEdit

 • adj entendedor</b>==
 • adj oyente

aditzera e anEdit

 • v declarar</b>==
 • v procla ar</b>==
 • v sugerir

aditzezkoEdit

 • adj verbal

aditz-Edit

 • adj verbal

adiurreEdit

 • n ralea

adiurre gaitzEdit

 • n torpeza de entendi iento

adiutu eadiutzena adiudEdit

 • v adaptar</b>==
 • v proporcionar

adizioEdit

 • n adición

adizkeraEdit

 • n for a verbal

adizkiEdit

 • n for a verbal

adi-adiOMNatenta enteEdit

 • adv uyatenta ente

adi-adi begiratuEdit

 • v irar fija ente

adi-adi egonEdit

 • v no perderse ripio

adjektibatuEdit

 • v adjetivar

adjektibakuntzaEdit

 • n adjetivación

adjektibazioEdit

 • n adjetivación

adjektibatuEdit

 • v adjetivar

adjektiboEdit

 • adj adjetivo</b>==
 • n adjetivo

adjektibozkoEdit

 • adj adjetival

adjudikatuEdit

 • v adjudicar</b>==
 • v atribuir

adjudikazioEdit

 • n atribución

adjudikatuEdit

 • v adjudicar</b>==
 • v atribuir

adlatiboEdit

 • adj adlativo</b>==
 • n adlativo

ad inistratuEdit

 • v ad inistrar

ad inistrariEdit

 • n ad inistrativo

ad inistrari eizcdEdit

 • adj ad inistrativo

ad inistratzaileEdit

 • n ad inistrador

ad inistrazioEdit

 • n ad inistración
 • úad inistrazio`kargu bat ö un cargoad inistrativo

ad inistrazio laguntzaileEdit

 • n auxiliarad inistrativo

ad inistrazio-Edit

 • adj ad inistrativo
 • úad inistrazio`kargu bat ö un cargoad inistrativo

ad inistrazio-kontseiluaOME consejo dead inistraciónEdit

 • n consejo dead inistración
 • úad inistrazio`kargu bat ö un cargoad inistrativo

ad inistratuEdit

 • v ad inistrar

ad itagarriEdit

 • adj ad isible

ad itantziaEdit

 • n LM\ad itancia

ad itituEdit

 • v ad itir

ad itiezinEdit

 • adj inaceptable</b>==
 • adj inad isible

ad itigarriEdit

 • adj ad isible

ad itituEdit

 • v ad itir

adobatuEdit

 • v adobar

adobatuEdit

 • v adobar

adoleszenteEdit

 • adj adolescente

adoleszentziaEdit

 • n adolescencia

adoratuEdit

 • v adorar

adoragarriEdit

 • adj adorable

adoratzaileEdit

 • adj adorador

adorazioEdit

 • n adoración

adoratuEdit

 • v adorar

adoreEdit

 • n aliento</b>==
 • n ni o</b>==
 • n denuedo</b>==
 • n tesón</b>==
 • n valentía</b>==
 • n valerosidad</b>==
 • n valor

adore e anEdit

 • v ani aresed</b>==
 • adj esti ular

adoretuEdit

 • v alentaresed</b>==
 • v ani aresed</b>==
 • v atreverse</b>==
 • v reconfortar

adoregabeEdit

 • adj desani ado

adoregabetuEdit

 • v desani aresed

adoregabetasunEdit

 • n pusilani idad

adoregabeziaEdit

 • n desani ación</b>==
 • n desni o

adoregabetuEdit

 • v desani aresed

adoregarriEdit

 • adj alentador

adorerik ezEdit

 • n desaliento

adoretsuEdit

 • adj ani oso</b>==
 • adj bizarro</b>==
 • adj valeroso</b>==
 • adj valiente</b>==
 • adj viril

adoretsu izanEdit

 • v teneragallas

==adoretsukiOMNani osa ente

 • OMNatrevida ente

<b>adorezEdit

 • adv bizarra ente</b>==
 • adv valerosa ente

adoretuEdit

 • v alentaresed</b>==
 • v ani aresed

adosEdit

 • adv confor e</b>==
 • adv deacuerdo</b>==
 • adv e patado en el juego

ados ezEdit

 • adv disconfor e

adostuEdit

 • v ajustar</b>==
 • v prorratear

adosgarriEdit

 • adj her anable

adospenEdit

 • n ajuste

adostasunEdit

 • n unani idad

adostezinEdit

 • adj inco patible</b>==
 • adj inconciliable

adostezintasunEdit

 • n inco patibilidad

adostuEdit

 • v ajustar

adreilatuEdit

 • v enladrillar

adreiladuraEdit

 • n enladrilladura

adreilatzaileEdit

 • adj enladrillador

adreiluEdit

 • n ladrillo

adrenalinaEdit

 • n adrenalina

adskribatuEdit

 • v adscribiresed

adskripzioEdit

 • n adscripción

adsortzioEdit

 • n LM_adsorción

aduEdit

 • n destino</b>==
 • n suerte

aduanaEdit

 • n aduana

aduanariEdit

 • adj aduanero</b>==
 • n aduanero

adulterioEdit

 • n adulterio

adulterio eginEdit

 • v adulterar

adulteriogileEdit

 • n ad·ltero

adulteriozkoEdit

 • adj adulterino

adurEdit

 • n baba</b>==
 • n dicha</b>==
 • n fatalidad</b>==
 • n fortuna</b>==
 • n sino</b>==
 • n ventura eazard

adurtiEdit

 • adj baboso</b>==
 • adj baboso

adurzapiEdit

 • n babero

adur-zapiEdit

 • n babero

adurra bota eeriondEdit

 • v babear

adurra jarioEdit

 • v babear

adurretakoEdit

 • n babero

adurrez beteEdit

 • v babosear

adurreztatuEdit

 • v babosear

adurreztatuEdit

 • v babosear

aduztoEdit

 • adj baboso

aerobioEdit

 • adj aerobio</b>==
 • n LM^aerobio

aerobusEdit

 • n aerob·s

aerodina ikaEdit

 • n aerodin ica

aerodina ikoEdit

 • adj aerodin ico

aerodro oEdit

 • n aeródro o</b>==
 • n aeropuerto

aeroirristatuEdit

 • v aerodeslizaresed

aerolitoEdit

 • n aerolito

aerologiaEdit

 • n aerología

aero etriaEdit

 • n aero etría

aero etroEdit

 • n aeró etro

aero odelis oEdit

 • n aero odelis o

aeronautaEdit

 • adj aeronauta</b>==
 • n aeronauta

aeronautikaEdit

 • n aeronutica

aeroplanoEdit

 • n aeroplano

aerostatoEdit

 • n aerostato

==afalaurreanOMNantes de cenar

<b>afaldu eafaltzena afaldEdit

 • v cenar

afalondoEdit

 • n sobre esa

afanEdit

 • n afn

afanduEdit

 • v afanar

afana edukiEdit

 • v interesaresed

==afaneanOMNafanndose

 • OMYafanndose

<b>afanipteroEdit

 • adj afaníptero</b>==
 • n LM]afaníptero

afanduEdit

 • v afanar

afariEdit

 • n cena

afasiaEdit

 • n L
 • afasia

afasikoEdit

 • adj afsico

afektatuEdit

 • v afectar

afektatuEdit

 • v afectar

afektibitateEdit

 • n afectividad

afektiboEdit

 • adj afectivo

afektuEdit

 • n afecto

afektuzkoEdit

 • adj afectivo

afekzioEdit

 • n L
 • afección

afelioEdit

 • n LMDafelio

aferaEdit

 • n asunto

aferesiEdit

 • n LMXaf¤resis

afganeraEdit

 • n afghano ehizkuntzad

afganistandarEdit

 • adj afghano

afiliatuEdit

 • adj afiliado

afiliazioEdit

 • n afiliación

afiliatuEdit

 • v afiliaresed

afinatuEdit

 • v afinar

afinatzaileEdit

 • n afinador

afinatuEdit

 • v afinar

afinitateEdit

 • n afinidad

afotuEdit

 • v ensoberbecerse</b>==
 • v esponjar

afoniaEdit

 • n afonía

afonikoEdit

 • adj afónico

aforis oEdit

 • n aforis o

aforoEdit

 • n aforo

afrikarEdit

 • adj africano

afrikatuEdit

 • adj africado

afrodisiakoEdit

 • adj afrodisíaco

afrontuEdit

 • n inte perie</b>==
 • n relente

afusilatuEdit

 • v fusilar

agapeEdit

 • n gape

agataEdit

 • n gata

agendaEdit

 • n agenda

agenteEdit

 • n agente

agente sekretuEdit

 • n agente secreto

==agente sekretuaOMEagente secreto

<b>agentziaEdit

 • n agencia

agertuEdit

 • v aducir</b>==
 • v aflorar</b>==
 • v apuntar</b>==
 • v de ostrar</b>==
 • v descubrir</b>==
 • v destacaresed</b>==
 • v destapar</b>==
 • v dignarse</b>==
 • v enunciar</b>==
 • v exhibir</b>==
 • v exponer</b>==
 • v exteriorizaresed</b>==
 • v lucir</b>==
 • v anifestar</b>==
 • v ostrar</b>==
 • v ostentar</b>==
 • v presentaresed</b>==
 • v reflejar</b>==
 • v representar</b>==
 • v surgir</b>==
 • v testi oniar

agerbideEdit

 • n uestra

agergarriEdit

 • adj enseñable</b>==
 • adj expositivo</b>==
 • adj ostrable</b>==
 • adj presentable</b>==
 • adj publicable

ageriEdit

 • adj declarado</b>==
 • adj desca pado</b>==
 • n desca pado elekud</b>==
 • adj expuesto</b>==
 • adj flagrante</b>==
 • adj anifiesto</b>==
 • adj notorio</b>==
 • adj palpable</b>==
 • adj patente
 • úhori ongiagerian dago ö eso es bien anifiesto

ageri izanEdit

 • v avistaresed</b>==
 • v divisaresed

ageriakEdit

 • n papeles

agerianEdit

 • adv declarada ente</b>==
 • adv anifiesta ente</b>==
 • adv p·blicu ente

agerian egonEdit

 • v estar en candelero

agerian ipiniEdit

 • v descubrir</b>==
 • v enseñar</b>==
 • v ostrar</b>==
 • v poner de relieve</b>==
 • v re arcar

agerian jarriEdit

 • v poner en evidencia

agerikoEdit

 • adj a la vista
 • OMNa la vista</b>==
 • adv en p·blico</b>==
 • adj notorio</b>==
 • adj p·blico

ageriko eginEdit

 • v procla ar

agerikotasunEdit

 • n notoriedad</b>==
 • n transparencia

ageri-agerianEdit

 • adv ostentosa ente
 • úhori ongiagerian dago ö eso es bien anifiesto

agerkariEdit

 • n fenó eno</b>==
 • n publicación</b>==
 • n suceso

agerkari- ultzoEdit

 • n prensa

agerketaEdit

 • n alarde</b>==
 • n exhibición</b>==
 • n representación

agerkizunEdit

 • n actuación

agerkundeEdit

 • n revelación

agerpenEdit

 • n enunciación</b>==
 • n anifestación</b>==
 • n presentación</b>==
 • n reflejo</b>==
 • n representación

agerpideEdit

 • n anifestación

agertaldiEdit

 • n aso o</b>==
 • n exhibición</b>==
 • n anifestación

agertaraziEdit

 • v enseñar</b>==
 • v patentizar

agertezinEdit

 • adj i presentable

agertokiEdit

 • n escenario

agertzaileEdit

 • adj expositor

agertzeEdit

 • n aso o</b>==
 • n e ergencia</b>==
 • n exteriorización</b>==
 • n patentización

agertuEdit

 • v aducir</b>==
 • v aflorar</b>==
 • v apuntar</b>==
 • v de ostrar

agerraldiEdit

 • n actuación</b>==
 • n alarde</b>==
 • n de ostración</b>==
 • n escena</b>==
 • n exhibición</b>==
 • n parte delacto</b>==
 • n presencia

agerraraziEdit

 • v exhibir</b>==
 • v exteriorizar</b>==
 • v patentizar</b>==
 • v revelar</b>==
 • v suscitar

agituEdit

 • v acaecer</b>==
 • v ocurrir</b>==
 • v suceder

agianOMNacasoEdit

 • adv por lo visto</b>==
 • adv quizs</b>==
 • adv segura ente</b>==
 • adv tal vez

agidaneanEdit

 • adv co o suele</b>==
 • adv seg·n parece

agilandoEdit

 • n aguinaldo

aginduEdit

 • v estatuir</b>==
 • v andar</b>==
 • v angonear</b>==
 • v ofrecer</b>==
 • v ordenar</b>==
 • v preceptuar</b>==
 • v prescribir</b>==
 • v recetar</b>==
 • v regentar

agindeiEdit

 • n requeri iento

aginduEdit

 • n bando</b>==
 • n dispositivo</b>==
 • n encargo</b>==
 • v garantizar</b>==
 • n andado</b>==
 • n anda iento</b>==
 • n andato</b>==
 • n orden</b>==
 • n precepto</b>==
 • n prescripción</b>==
 • v pro eter</b>==
 • n receta

agindua hautsiEdit

 • v contravenir

aginduakEdit

 • n instrucciones

aginduzEdit

 • adv preceptiva ente

aginduzkoEdit

 • adj preceptivo

nagingabetu egaingabeetuda ccbetzendEdit

 • v desnatar

aginkeriEdit

 • adj autoritario

aginkeriaEdit

 • n autoritaris o

aginkeriazEdit

 • adv i periosa ente

aginkeriazkoEdit

 • adj autoritario

aginkorEdit

 • adj i perioso

aginpekoEdit

 • adj subordinado

aginpideEdit

 • n autoridad</b>==
 • n anda
 • úez duaginpiderik ö no tieneautoridad

agintaldiEdit

 • n i perativo</b>==
 • n andato</b>==
 • n período de andato

agintariEdit

 • n autoridad</b>==
 • adj autoritario</b>==
 • n gerifalte</b>==
 • n anda s</b>==
 • n potentado
 • úagintariek ez dute ezer jakin nahi ö lasautoridades no quieren saber nada

agintaritzaEdit

 • n ando

agintaritzakoEdit

 • adj autoritario

aginteEdit

 • n autoridad</b>==
 • n cargo</b>==
 • n ando</b>==
 • n poder</b>==
 • n potestad
 • úagintea du ö tiene el ando

eagintegabetueagintegabetzenv agintegabedEdit

 • v desautorizar

agintekeriaEdit

 • n autoritaris oo</b>==
 • n angoneo

aginteraEdit

 • n i perativo

agintzaileEdit

 • adj ordenante

agintzariEdit

 • n pro esa

agirakaEdit

 • n rapapolvo</b>==
 • n reprensión</b>==
 • n repri enda
 • úagiraka dabil ö est reprendiendo

agiraka eginEdit

 • v a onestar</b>==
 • v regañar</b>==
 • v reprender

agiraka e onEdit

 • v a onestar</b>==
 • v increpar</b>==
 • v recri inar</b>==
 • v reñir</b>==
 • v ser onear

agirakagarriEdit

 • adj reprensible

agiriEdit

 • n docu ento</b>==
 • n ejecutoria</b>==
 • n póliza</b>==
 • n talón epaperad</b>==
 • n vale

agirika eginEdit

 • v reñir

agirikadaEdit

 • n onserga

agitatuEdit

 • v agitar

agitatzaileEdit

 • adj agitador

agitazioEdit

 • n agitación

agitatuEdit

 • v agitar

agitu eagitzena agidEdit

 • v acontecer</b>==
 • v pasar</b>==
 • v resultar</b>==
 • v suceder

==agitzOMNasaz

<b>agizkoEdit

 • adj vulgar

agituEdit

 • v acaecer

aglo eratuEdit

 • v aglo eraresed

aglo eratuEdit

 • v aglo eraresed

aglutinatuEdit

 • v aglutinar

aglutinakorEdit

 • adj aglutinante

aglutinatzaileEdit

 • n aglutinante

aglutinazioEdit

 • n aglutinación

aglutinatuEdit

 • v aglutinar

agnostikoEdit

 • adj agnóstico

agnostizis oEdit

 • n agnosticis o

ago e-agodEdit

 • adv s

ago e-agodtuEdit

 • v intensificar

agoazilEdit

 • n alguacil

agoniaEdit

 • n agonía

agoniatuEdit

 • v agonizar

agoniatsuEdit

 • adj agónico

agoniatuEdit

 • v agonizar

agorEdit

 • adj arido</b>==
 • adj rido</b>==
 • adj est¤ril</b>==
 • adj seco</b>==
 • adj yer o
 • ú

==sabel oagorora baitzen haurrik ez zutena eta biak urteetan heldutxoak ziren ö L ==<b>sabel era est¤ril no tenían niñosa y los dos eran deavanzada edadajo ==<b>sabel era est¤ril no tenían niñosa y los dos eran deavanzada edad

<b>agortuEdit

 • v agotaresed</b>==
 • v gastarse</b>==
 • v secaresed eiturri edo ibai batd
 • ú

==sabel oagorora baitzen haurrik ez zutena eta biak urteetan heldutxoak ziren ö L ==<b>sabel era est¤ril no tenían niñosa y los dos eran deavanzada edad ==<b>sabel era est¤ril no tenían niñosa y los dos eran deavanzada edad

<b>agorgarriEdit

 • adj agotable

agortasunEdit

 • n esterilidad</b>==
 • n sequedad</b>==
 • n sequía

agorteEdit

 • n estiaje</b>==
 • n sequía

agortezinEdit

 • adj inagolable

agortzeEdit

 • n agota iento

agortuEdit

 • v agotaresed
 • ú

==sabel oagorora baitzen haurrik ez zutena eta biak urteetan heldutxoak ziren ö L ==<b>sabel era est¤ril no tenían niñosa y los dos eran deavanzada edad ==<b>sabel era est¤ril no tenían niñosa y los dos eran deavanzada edad

<b>agorraldiEdit

 • n estiaje</b>==
 • n sequía

agotEdit

 • n agote</b>==
 • adj agote

agra ondarEdit

 • adj agra ont¤s

agri entsoreEdit

 • n agri ensor

agri entsuraEdit

 • n agri ensura

agrono etriaEdit

 • n agrono etría

agrono iaEdit

 • n agrono ía

agrono oEdit

 • adj agróno o

agudeziaEdit

 • n agudeza
 • OMEagudeza visual</b>==
 • n ingenio</b>==
 • n ingeniosidad

agudeziazEdit

 • adv ingeniosa ente

agudoOMNaprisaEdit

 • adj ingenioso</b>==
 • adj inteligente</b>==
 • adj ligero</b>==
 • adj listo</b>==
 • adv pronta ente</b>==
 • adv próxi a ente</b>==
 • adv rpida ente</b>==
 • adj rpido</b>==
 • adj sesudo</b>==
 • adj urgente</b>==
 • adj veloz
 • úhatoragudo ö ven rpido

agudotuEdit

 • v aligerar
 • úhatoragudo ö ven rpido

agudokiEdit

 • adv ingeniosa ente</b>==
 • adv rpida ente

agudotuEdit

 • v aligerar
 • úhatoragudo ö ven rpido

agurEdit

 • n adiós</b>==
 • n ave ebegiruned</b>==
 • n despedida</b>==
 • n saludo</b>==
 • n salutación
 • úazkenagurra ö el ·lti oadiós
 • ú

==gur betikoa nire egun gaztetakoak ö ì ==<b>diós para sie prea isaños de juventudl

<b>agur eginEdit

 • v despedir</b>==
 • v saludar

agurtuEdit

 • v despedir</b>==
 • v reverenciar</b>==
 • v saludar
 • úazkenagurra ö el ·lti oadiós
 • ú

==gur betikoa nire egun gaztetakoak ö ì ==<b>diós para sie prea isaños de juventudl

<b>agureEdit

 • n anciano
 • úo

==gureo onari ez hertsaterik ö ==<b>o le cierres las puertasal buenanciano

 • ú

==<b>an etorri zirenatso`oagureo bia garbi`garbirik burutik oinetaraccc ö ==<b>inieronallí una pareja deancionosa uy li pios de la cabezaa los piescccc

 • ú

==<b>aserri` util eta oagureo urtearen urtez burua zurituak ikusten zirenccc ö ==<b>hicos de caserio yancianos encanecidos por lasaños se vieroncccc

<b>aguretuEdit

 • v envejecer
 • úo

==gureo onari ez hertsaterik ö ==<b>o le cierres las puertasal buenanciano

 • ú

==<b>an etorri zirenatso`oagureo bia garbi`garbirik burutik oinetaraccc ö ==<b>inieronallí una pareja deancionosa uy li pios de la cabezaa los piescccc

 • ú

==<b>aserri` util eta oagureo urtearen urtez burua zurituak ikusten zirenccc ö ==<b>hicos de caserio yancianos encanecidos por lasaños se vieroncccc

<b>agure ezahardEdit

 • n vejestorio
 • úo

==gureo onari ez hertsaterik ö ==<b>o le cierres las puertasal buenanciano

 • ú

==<b>an etorri zirenatso`oagureo bia garbi`garbirik burutik oinetaraccc ö ==<b>inieronallí una pareja deancionosa uy li pios de la cabezaa los piescccc

 • ú

==<b>aserri` util eta oagureo urtearen urtez burua zurituak ikusten zirenccc ö ==<b>hicos de caserio yancianos encanecidos por lasaños se vieroncccc

<b>agurgarriEdit

 • adj respetable</b>==
 • adj reverenciable</b>==
 • adj reverendo</b>==
 • adj venerable

agurgarritasunEdit

 • n respetabilidad

agurketaEdit

 • n salutación

==agurlOM[ ìsalvel

 • úazkenagurra ö el ·lti oadiós
 • ú

==<b>gur betikoa nire egun gaztetakoak ö ì ==<b>diós para sie prea isaños de juventudl

<b>agurrafariEdit

 • n cena de despedida

agustindarEdit

 • adj agustino

agutiEdit

 • n LM]agutí

ahabiEdit

 • n LMZarndano

ahabieadEdit

 • n LMZarndano

ahagoEdit

 • n paciencia

ahaideEdit

 • n afín</b>==
 • n pariente

ahaide nagusiakEdit

 • n parientes ayores

ahaidetuEdit

 • v e parentaresed</b>==
 • v entroncar

ahaideakEdit

 • n fa ilia eurrunakd

ahaidekeriaEdit

 • n incesto

ahaideriaEdit

 • n parentela

ahaidetasunEdit

 • n parentesco

ahaikoEdit

 • n e parenta iento</b>==
 • n entronca iento</b>==
 • n entronque</b>==
 • n parentesco

ahaikoaEdit

 • n conjunto fa iliar</b>==
 • n parentesco

ahaireEdit

 • n aire etonada de co posiciónd

ahakarEdit

 • n altercado</b>==
 • n ari orena</b>==
 • n riña

ahakar eginEdit

 • v increpar</b>==
 • v reconvenir</b>==
 • v recri inar

ahalOM[ ojal eaditzarekindEdit

 • n potestad
 • úbotaahala euriaari ö llovera cntaros
 • úa rienda suelta ö

ahal izanEdit

 • v poder

ahal ukanEdit

 • v poder

ahalbideEdit

 • n posibilidad</b>==
 • n potestad

ahalbidetuEdit

 • v posibilitar

ahalbideratuEdit

 • v posibilitar

ahaldunEdit

 • adj apoderado</b>==
 • adj poderoso</b>==
 • adj potente

==ahaleanOMNa edida de

 • OMNa todo eter

<b>ahaleginEdit

 • n afn</b>==
 • n e peño</b>==
 • n esfuerzo</b>==
 • n tentativa
 • úahalegin handiak egiten ditu ö tiene uchaaplicación

ahalegin eginEdit

 • v procurar

ahaleginduEdit

 • v afanar</b>==
 • v desvivirse</b>==
 • v e peñarse</b>==
 • v esforzarse</b>==
 • v hacer los posibles</b>==
 • v procurar</b>==
 • v tratar
 • úahalegin handiak egiten ditu ö tiene uchaaplicación

ahalegineanEdit

 • adv por todos los edios

==ahaleginetanOMNafanndose

 • OMYafanndose

<b>ahaleginezEdit

 • adv diligente ente</b>==
 • adv esforzada ente

ahalegintsuEdit

 • adj afanoso

ahalegintzeEdit

 • n aplicación

ahaleginduEdit

 • v afanar
 • úahalegin handiak egiten ditu ö tiene uchaaplicación

ahalekoEdit

 • adj de ca peonato
 • OME de ca peonato

ahalezkoEdit

 • adj poderoso

ahalgarriEdit

 • n viable

ahalgegabeEdit

 • adj insolente

ahalguztiEdit

 • n o nipotencia

ahalguztidunEdit

 • adj o nipotente</b>==
 • adj plenipotenciario</b>==
 • adj todopoderoso

ahalkeEdit

 • n bochorno</b>==
 • n igno inia</b>==
 • n pudor</b>==
 • n verguenza</b>==
 • n verg±enza

ahalke izanEdit

 • v avergonzarse

ahalketuEdit

 • v avergonzarse

ahalkearaziEdit

 • v avergonzar

ahalkearaziEdit

 • v avergonzar

ahalkegabeEdit

 • adj sinverg±enza

ahalkegabekiEdit

 • adv desvergonzada ente

ahalkegarriEdit

 • adj bochornoso
 • úoso neskaahalkegarria da ö es una chica uy vergonzosa

ahalkeriaEdit

 • n pudor</b>==
 • n verg±enza

ahalketiEdit

 • adj pudoroso

ahalketsuEdit

 • adj pudoroso

ahalketuEdit

 • v avergonzarse

ahalkideEdit

 • adj equipotente

ahalkizunEdit

 • n posibilidad

ahalkorEdit

 • adj pudoroso

ahal enEdit

 • n facultad</b>==
 • n poder</b>==
 • n poderío</b>==
 • n potencia</b>==
 • n potestad

ahal endunEdit

 • adj facultativo

ahal enezEdit

 • adv poderosa ente

ahaltsuEdit

 • adj poderoso</b>==
 • adj potente

aha enEdit

 • n bocado
 • útabernara noaaha ena jatera ö voya co er un bocadoal bar

ahantziEdit

 • v olvidaresed</b>==
 • v o itir

ahantziEdit

 • adj olvidado
 • úhoriahantzirik dago ö eso yace en el olvido
 • úez hauguahantziko ö no te olvida os
 • úez dutahantzi ö no lo he olvidado

ahantzizEdit

 • adv por o isión

ahantziEdit

 • v olvidar

ahanzkorEdit

 • adj olvidadizo
 • úosoahanzkorra da ö tiene uchos olvidos

ahanzturaEdit

 • n olvido

ahapaldiEdit

 • n agarrada</b>==
 • n copla</b>==
 • n estrofa</b>==
 • n frase</b>==
 • n injuria</b>==
 • n insulto</b>==
 • n riña

jahapaldikatu eahapalditzenv ahapaldikadEdit

 • v denostar

ahapekaEdit

 • adv cuchicheando</b>==
 • adv en voz baja

ahapeka ariEdit

 • v cuchichear

ahardiEdit

 • n lechón</b>==
 • adj arrana</b>==
 • n LM] arrana

ahardise eEdit

 • n hijoputa

ahariEdit

 • n carnero</b>==
 • n LM] borrego</b>==
 • n LM] carnero

aharikoEdit

 • n carnero joven

aharitu eaharitzena aharietuddEdit

 • v aparear ovejas</b>==
 • v cruzar ganado bovino

ahari-talka etopekadEdit

 • n pelea de carneros

aharraEdit

 • n alboroto</b>==
 • n altercado</b>==
 • n bronca</b>==
 • n enfado</b>==
 • n gresca</b>==
 • n pelotera</b>==
 • n sarracina</b>==
 • n trapisonda

aharrausiEdit

 • n bostezo

aharrausi eginEdit

 • v bostezar

ahateEdit

 • n LM] pato

ahatsEdit

 • adj deshonesto</b>==
 • adj sucio

ahauntz-arrainEdit

 • n cabracho

ahaztuEdit

 • v olvidaresed

==ahazgarriOMU olvidadizo

<b>ahazkorEdit

 • adj olvidadizo

ahazteEdit

 • n olvido</b>==
 • n o isión

ahaztezinEdit

 • adj inolvidable

ahazturaEdit

 • n olvido

ahaztuEdit

 • v olvidar

aheleginez ekinEdit

 • v actuar conahinco

==aheriaOMEafección bucal

<b>ahetzEdit

 • n hez

ahiEdit

 • n papilla

ahituEdit

 • v desfallecer</b>==
 • v extenuarse</b>==
 • v gastarse</b>==
 • v languidecer

ahidegoEdit

 • n entronca iento</b>==
 • n parentesco

ahiduraEdit

 • n extenuación</b>==
 • n inanición</b>==
 • n rendi iento enekezd

ahier izanEdit

 • v sospechar

ahiergoEdit

 • n inquina

ahierkundeEdit

 • n inquina</b>==
 • n odio

ahigarriEdit

 • adj fatigoso</b>==
 • adj tedioso</b>==
 • adj trabajoso

ahihotzEdit

 • n achete</b>==
 • n podadera

ahikorEdit

 • adj agotable</b>==
 • adj fungible

ahit eudEdit

 • v agotaresed</b>==
 • v estar exhausto

ahituEdit

 • adj desfallecido</b>==
 • adj exhausto</b>==
 • adj rendido
 • ú

==dinak oahituorik hil zen ==<b>saac urió cargado deaños

<b>ahitzeEdit

 • n agota iento</b>==
 • n extenuación

ahiteudEdit

 • v agotaresed

ahizpaEdit

 • n her ana eneska batenad</b>==
 • n sor

ahizpaordeEdit

 • n her anastra

ahituEdit

 • v extenuarse

ahoEdit

 • n boca</b>==
 • n e bocadero</b>==
 • n e bocadura</b>==
 • n filo</b>==
 • n paladar de losali entos</b>==
 • n paladar de los líquidos</b>==
 • n tragadero</b>==
 • n LMH bocana
 • úaho bete hortzekin utzi ö dejara uno con un pal o en las narices

aho batasunEdit

 • n unani idad

aho batezEdit

 • adv por decisión unni e</b>==
 • adv por unani idad</b>==
 • adv unni e ente

aho biko ezpataEdit

 • n espada de dos filos

aho zabalikEdit

 • adj atónito
 • OMNatónito</b>==
 • adv suspenso</b>==
 • adv turulato

aho zabalik geratuEdit

 • n quedarse boquiabierto

ahoa garbituEdit

 • v enjuagar

ahobatekoEdit

 • adj unni e

ahoberoEdit

 • adj exagerado</b>==
 • adj valentón

ahoberokeriaEdit

 • n exageración</b>==
 • n fanfarronada</b>==
 • n petulancia</b>==
 • n valentonada

ahogaziEdit

 • n acidez de boca

ahogozatuEdit

 • v saborear

ahogozagarriEdit

 • adj haz erreir

ahogozoEdit

 • adj suculento

ahohandiEdit

 • adj bocazas</b>==
 • n bocazas</b>==
 • adj deslenguado

ahohandikeriaEdit

 • n i prudencia

ahokatuEdit

 • v ajustar</b>==
 • v encastrar</b>==
 • v achihe brar

ahokadaEdit

 • n bocado</b>==
 • n bocanada</b>==
 • n soplo

ahokaduraEdit

 • n ajuste</b>==
 • n encuadre

ahokatsEdit

 • n fetidez de la boca

ahokatuEdit

 • v ajustar

ahokoEdit

 • adj bucal

ahokuEdit

 • n aco paña iento de duelo</b>==
 • n cortejo f·nebre

aholatzEdit

 • n LM] ustela earrain batd

aholkatuEdit

 • v aconsejar</b>==
 • v asesorar</b>==
 • v exhortar

aholkatzaileEdit

 • adj exhortador

aholkatuEdit

 • v aconsejar</b>==
 • v asesorar

aholkuEdit

 • n asesora iento</b>==
 • n consejo</b>==
 • n exhortación

aholku e anEdit

 • v aconsejar

aholkugintzaEdit

 • n asesoría

aholkulariEdit

 • n asesor

aho otelEdit

 • n tarta udo

ahopeanEdit

 • adv queda ente esilenciosa ented</b>==
 • adv secreta ente

ahopekatu eahopekatzena ahopekadEdit

 • v usitar

ahopetik kantatuEdit

 • v tararear

ahoputzEdit

 • n pedorreta

ahoratuEdit

 • v abocaresed</b>==
 • v e bocar</b>==
 • v e buchar

ahoratzeEdit

 • n e bocadura

ahosabaiEdit

 • n paladar

ahosabaikoEdit

 • adj palatal

ahoskatuEdit

 • v enchufar</b>==
 • v pronunciar</b>==
 • v vocalizar

ahoskatzeEdit

 • n pronunciación

ahoskeraEdit

 • n vocalización

ahotan hartuEdit

 • v encionar</b>==
 • v entar

ahotik ahoraEdit

 • adv bocaa boca

ahotik belarriraEdit

 • adv tradicional ente

ahotsEdit

 • n voz

ahots ozenezEdit

 • adv enalta voz

ahotsuEdit

 • adj dicharachero</b>==
 • adj dicharachero

ahotzEdit

 • n cascarilla de trigo</b>==
 • n paja des enuzada</b>==
 • n paja trillada

ahozEdit

 • adv oral ente</b>==
 • adv verbal ente</b>==
 • adv vocal ente

ahoz ahoEdit

 • adv oral ente

ahoz ahoko arnasketaEdit

 • n respiración bocaa boca

ahoz beheraEdit

 • adv bocaabajo

ahoz goraEdit

 • adv bocaarriba</b>==
 • adv dec·bito</b>==
 • n dec·bito

ahozabalEdit

 • n bocazas</b>==
 • n parlanchín

ahozabalgarriEdit

 • adj despa panante

ahozikinEdit

 • adj alhablado

ahozkoEdit

 • adj oral</b>==
 • adj verbal</b>==
 • adj vocal

ahozko literaturaEdit

 • n literatura oral

ahozko tradizioEdit

 • n tradición verbal

ahozpezEdit

 • adv bocaabajo</b>==
 • adv de bruces
 • OME de bruces

ahoztegiEdit

 • n pajar

ahozuriEdit

 • adj la eculos</b>==
 • adj redicho</b>==
 • adj regalón

iahozuritu eahozuritzena ahozurietuddEdit

 • v halagar

aho-Edit

 • adj bucal
 • úaho bete hortzekin utzi ö dejara uno con un pal o en las narices

aho-gangailEdit

 • n uvula
 • úaho bete hortzekin utzi ö dejara uno con un pal o en las narices

aho-gingilEdit

 • n uvula
 • úaho bete hortzekin utzi ö dejara uno con un pal o en las narices

aho-korapiloEdit

 • n trabalenguas
 • úaho bete hortzekin utzi ö dejara uno con un pal o en las narices

aho-sabaiEdit

 • n paladar
 • úaho bete hortzekin utzi ö dejara uno con un pal o en las narices

aho-soinuEdit

 • n ar ónica
 • úaho bete hortzekin utzi ö dejara uno con un pal o en las narices

aho-zabalEdit

 • adj bocazas</b>==
 • adj boquiabierto</b>==
 • adj delenguado</b>==
 • adj exagerado</b>==
 • adj hablador
 • úaho bete hortzekin utzi ö dejara uno con un pal o en las narices

ahuenEdit

 • n la ento

ahulEdit

 • adj d¤bil</b>==
 • adj esculido</b>==
 • adj flccido</b>==
 • adj flojo</b>==
 • adj frgil</b>==
 • adj lnguido</b>==
 • adj laso</b>==
 • adj acilento</b>==
 • adj pachucho</b>==
 • adj raquítico

ahulduEdit

 • v a ortiguar</b>==
 • v debilitaresed</b>==
 • v decaer</b>==
 • v desfallecer</b>==
 • v enervaresed</b>==
 • v flaquear</b>==
 • v languidecer

ahulaldiEdit

 • n debilita iento

ahulduEdit

 • adj quebrantado

ahulduraEdit

 • n atenuación</b>==
 • n debilidad</b>==
 • n flaccidez</b>==
 • n inanición

ahuleriEdit

 • n enervación

ahuleriaEdit

 • n agobio</b>==
 • n debilidad</b>==
 • n debilita iento</b>==
 • n desfalleci iento</b>==
 • n flojedad</b>==
 • n languidez

ahuleziaEdit

 • n atenuación</b>==
 • n debilidad</b>==
 • n flojedad</b>==
 • n languidez</b>==
 • n lasitud

ahulgarriEdit

 • adj depri ente

ahulkiEdit

 • adv d¤bil ente

ahultasunEdit

 • n debilidad</b>==
 • n fragilidad

ahultzeEdit

 • n abati iento</b>==
 • n agota iento</b>==
 • n debilitación</b>==
 • n desfalleci iento

ahulduEdit

 • v agobiaresed</b>==
 • v a ortiguar</b>==
 • v debilitaresed</b>==
 • v decaer

ahuntzEdit

 • n cabra

ahuntzainEdit

 • n pastor de cabras

ahuntz-erdaraEdit

 • n algarabía

ahurEdit

 • n pal a de la ano</b>==
 • n pal a e anod</b>==
 • n puñado

ahurbikoEdit

 • adj bicóncavo

ahurkaOMNa puñadosEdit

 • adv volea ead

ahurkadaEdit

 • n puñado

ahutzEdit

 • n carrillo

ahutz eakdEdit

 • n fauces

==aiOMIay

 • OMI ojal

<b>aiduruOMNal cuidadoEdit

 • adj expectante</b>==
 • adj vigilante

aiduru egonEdit

 • v estara la expectativa

aieikaEdit

 • adv gi iendo

aienatuEdit

 • v desaparecer</b>==
 • v desvanecerse</b>==
 • v esfu aresed

aienaka egonEdit

 • v ge ir

aienatuEdit

 • v ahuyentar</b>==
 • v desaparecer</b>==
 • v esfu arse

aieneEdit

 • n la ento</b>==
 • n quejido

==aienelOM[ay de í

<b>aieruEdit

 • n ade n</b>==
 • n conjetura</b>==
 • n distintivo</b>==
 • n efluvio</b>==
 • n finta</b>==
 • n gesto</b>==
 • n insinuación</b>==
 • n ohín</b>==
 • n recelo</b>==
 • n suposición</b>==
 • n vestigio

aieru izanEdit

 • v conjeturar</b>==
 • v desconfiar

aieruak eginEdit

 • v gesticular

aierukorEdit

 • adj insinuador</b>==
 • adj insinuante</b>==
 • adj suspicaz

aierupenEdit

 • n evocación

aierutsuEdit

 • adj receloso

aierutsu egonEdit

 • v estar esca ado</b>==
 • v recelar

aieruzEdit

 • adv recelosa ente

aieruz esanEdit

 • v insinuar

aietaEdit

 • n LMZ rizo a

aihaenEdit

 • n partea¤rea de planta cerrada</b>==
 • n sar iento

aihenEdit

 • n liana ea plio sentidod</b>==
 • n LMZ p pa o</b>==
 • n LMZ sar iento

aihentsuEdit

 • adj sar entoso

aihen-belarEdit

 • n LMZ enredadera

aiherEdit

 • n aprensión</b>==
 • n fobia</b>==
 • n inclinación</b>==
 • n inquina</b>==
 • n propensión</b>==
 • n rencor</b>==
 • n tirria

aihergaEdit

 • adj indiferente

aihergatasunEdit

 • n indiferencia

aihergatasunezEdit

 • adv indiferente ente

aiherkorEdit

 • adj rencoroso

aiherkundeEdit

 • n ani adversión</b>==
 • n deseo de venganza</b>==
 • n rencor

aihertsuEdit

 • adj rencoroso

aihertu eaihertzena aiheretuddEdit

 • v odiar</b>==
 • v oponer</b>==
 • v sentir propensión</b>==
 • v tender

aihotzEdit

 • n achete

aihozlariEdit

 • n achetero

aihuri eginEdit

 • v gañir

aiko- aikoEdit

 • adj disculpa</b>==
 • adj excusa</b>==
 • adj indeciso

aiko- aiko egonEdit

 • v titubear

ailargiEdit

 • n alegría

ailegatuEdit

 • v llegaresed

ailegabideEdit

 • n acceso

ailegagarriEdit

 • adj accesible

ailegagarritasunEdit

 • n accesibilidad

ailisEdit

 • adj ci o</b>==
 • n ci o</b>==
 • adj azi o</b>==
 • adj zi o

ai araEdit

 • n ai ar</b>==
 • adj ai ar

ainenEdit

 • n blasfe ia

aingeruEdit

 • n ngel

aingeru zaindariEdit

 • n

==ngel de la guarda

<b>aingerutarEdit

 • adj angelical

aingeruzkoEdit

 • adj angelical

aingeru-Edit

 • adj angelical

aingeru-belarEdit

 • n alhelí</b>==
 • n LMZalhelí</b>==
 • n LMZang¤lica

aingeru-loreEdit

 • n LMZalhelí

aingeru-torradaEdit

 • n tocino de cielo

aingiraEdit

 • n LM]anguila

aingirazorriEdit

 • n LM] zapatero

aingira-belarEdit

 • n LMZ verdín

ainguraEdit

 • n ancla</b>==
 • n ancora</b>==
 • n ncora

aingura egotziEdit

 • n anclar

aingura egotziEdit

 • v anclar

aingura jasoEdit

 • v levantaranclas

ainguratuEdit

 • v fondear

ainguraketaEdit

 • n anclaje

ainguralekuEdit

 • n ancladero

ainguratuEdit

 • v anclar

aintzaEdit

 • n esplendor</b>==
 • n gloria</b>==
 • n honor

aintzatuEdit

 • v elogiar

aintzagarriEdit

 • adj glorioso</b>==
 • adj honorable</b>==
 • adj honroso</b>==
 • adj ti bre de gloria

aintzakoEdit

 • adj considerable</b>==
 • adj i portante

aintzakotzat eaintzatd ez hartuEdit

 • v desairar</b>==
 • v desesti ar</b>==
 • v enospreciar

aintzakotzat eaintzatd hartuEdit

 • v agradecer</b>==
 • v esti ar</b>==
 • v to ar en consideración

laintzatu eaintzatzena aintzaetuddEdit

 • v glorificar

aintzinatuEdit

 • v anticipar</b>==
 • v avanzar

aintzinakoEdit

 • adj rancio

aintzinatuEdit

 • v avanzar

aintziraEdit

 • n lago</b>==
 • n laguna

aintzira-Edit

 • adj lacustre

ainubeEdit

 • adj oscuro</b>==
 • adj so brío

ainuriEdit

 • n aullido

==aioOMNal cuidado

<b>aipatuEdit

 • v aducir</b>==
 • v aludir</b>==
 • v encionar</b>==
 • v entar</b>==
 • v no brar</b>==
 • v referiresed</b>==
 • v reseñar

aipaeraEdit

 • n versión

aipagarriEdit

 • adj digno de ención</b>==
 • adj relevante</b>==
 • adj reseñable

aipa enEdit

 • n alusión</b>==
 • n distinción</b>==
 • n ención</b>==
 • n recensión</b>==
 • n referencia</b>==
 • n reseña</b>==
 • n se blanza

aipatuEdit

 • adj enunciado</b>==
 • adj entado</b>==
 • adj no brado

aipaturiko gobernuaEdit

 • n el dicho gobierno

aipatuEdit

 • v aducir</b>==
 • v aludir

aipuEdit

 • n notoriedad</b>==
 • n referencia</b>==
 • n reno bre

aipu galtzeEdit

 • n descalificación

aipu onekoEdit

 • adj preclaro

aipua kenduEdit

 • v desprestigiar

naipugabetu eaipugabetzena aipugabedEdit

 • v desautorizar

aiputxarEdit

 • n afrenta

airatuEdit

 • v airaresed

airar adaEdit

 • n ej¤rcito delaire

==airatukiOMNairada ente

<b>airatuEdit

 • v airaresed

aireEdit

 • n aire</b>==
 • n elodía</b>==
 • n porte</b>==
 • n traza

aire egokituEdit

 • n aireacondicionado

aire girotuOMEaireacondicionadoEdit

 • n aireacondicionado

aire hutsuneEdit

 • n bachea¤reo

==aire zabaleanOMNalaire libre

 • OMEalaire libre

<b>airealdiEdit

 • n oreo

aireanEdit

 • adv vilo eend</b>==
 • adv volandas eend

kaireberritu eaireberritzena aireberridEdit

 • v ventilar

airebideEdit

 • n líneaa¤rea

airekoEdit

 • adj a¤reo</b>==
 • adj equiparable</b>==
 • adj parecido

airelineaEdit

 • n aerolínea

aireplanoEdit

 • n aeroplano

aireportuEdit

 • n aeropuerto

aireratuEdit

 • v despegar

aireratzeEdit

 • n despegue

airetikoEdit

 • adj a¤reo

airetu eairetzena aireetuddEdit

 • v evaporar

aireuntziEdit

 • n aeronave

airezkoEdit

 • adj a¤reo

aireztatuEdit

 • v airearesed</b>==
 • v orear</b>==
 • v ventilar

aireztagailuEdit

 • n aerador

aireztapenEdit

 • n aeración</b>==
 • n aireación</b>==
 • n oreo</b>==
 • n ventilación

aireztatuEdit

 • v airearesed

airezuloEdit

 • n respiradero

aire-Edit

 • adj a¤reo

airisEdit

 • adj ci o</b>==
 • n ci o

airoskiEdit

 • adj airosa ente
 • OMNairosa ente

airosoEdit

 • adj airoso

airostasunEdit

 • n desenvoltura

aisatuEdit

 • v facilitaresed

aisart izanEdit

 • v teneragallas

==aiseOMU contento

 • OMU fcil
 • OMU fcil ente
 • OMU holgado

<b>aisekiEdit

 • adv fcil ente</b>==
 • adv holgada ente</b>==
 • adv próspera ente

aisetasunEdit

 • n desenvoltura</b>==
 • n facilidad</b>==
 • n holgura

aisi tarteakEdit

 • n ratos de ocio

aisiaEdit

 • n asueto</b>==
 • n ocio

aisianEdit

 • adv ociosa ente

aisiaraOMNa placerEdit

 • adv placentera ente</b>==
 • adv próspera ente</b>==
 • adv rica ente

aisiara biziEdit

 • v vivir viento en popa

aisitEdit

 • adj ligero</b>==
 • adj suave

aitaEdit

 • n padre</b>==
 • n pap
 • ú

==xiki`txikitatika u etatika oaitao eta oa ao esaten ikasi genuenetik ö

 • esde la tierna infanciaa desdeaprendi osa decir adre y padre

<b>aita besoetakoEdit

 • n padrino

aita pontekoEdit

 • n padrino

aitatuEdit

 • v encionar</b>==
 • v entar
 • ú

==xiki`txikitatika u etatika oaitao eta oa ao esaten ikasi genuenetik ö

 • esde la tierna infanciaa desdeaprendi osa decir adre y padre

<b>aitabitxiEdit

 • n padrino

aitabitxitasunEdit

 • n padrinazgo

aitagandikoEdit

 • adj paterno

aitagatikEdit

 • adv por el padre

aitaginarrebaEdit

 • n suegro

aitagoEdit

 • n abuelo

aitagoiEdit

 • n abuelo</b>==
 • adj antepasado</b>==
 • n antepasado

aitagureEdit

 • n padrenuestro

aitaitaEdit

 • n abuelo

aitajaunEdit

 • n abuelo</b>==
 • n padrino

aitalehenEdit

 • adj antepasado</b>==
 • n antepasado</b>==
 • n progenitor

aita akEdit

 • n padres

aitaordeEdit

 • n padrastro</b>==
 • n padreadoptivo

aitarekikoEdit

 • adj paterno

aitarenEdit

 • adj paterno

aitaren eginEdit

 • v persignaresed</b>==
 • v santiguarse</b>==
 • v signaresed

aitaren izenetikoEdit

 • adj patroní ico

aitasabaEdit

 • n abuelo

aitasoEdit

 • n abuelo

aitatasunEdit

 • n paternidad

aitatiarEdit

 • adj paternal</b>==
 • adj paterno

aitatxiEdit

 • n padrino

aitatxoEdit

 • n papi

aitatzakoEdit

 • n padreadoptivo

aita-a akEdit

 • n padres
 • ú

==xiki`txikitatika u etatika oaitao eta oa ao esaten ikasi genuenetik ö

 • esde la tierna infanciaa desdeaprendi osa decir adre y padre

<b>aititaEdit

 • n abuelo

aititeEdit

 • n abuelo

aitite-a a akEdit

 • n losabuelos

aitonaEdit

 • n abuelo
 • úaitonagandiko heredentzia e`rend ö la herencia delabuelo

aitonarengandikEdit

 • adv desde elabuelo

aitonen se eEdit

 • n hidalgo</b>==
 • n hijodalgo</b>==
 • n noble

aiton-a onakEdit

 • n lsoabuelos

aitorEdit

 • adj atestado

aitor eginEdit

 • v atestar</b>==
 • v testificar

aitor entzuleEdit

 • n confesor

aitortuEdit

 • v atestiguar</b>==
 • v confesar</b>==
 • v declarar</b>==
 • v testificar

aitorkizunEdit

 • n confesión

aitorleEdit

 • adj testigo

aitorpenEdit

 • n declaración

aitortezin eezkodEdit

 • adj inconfesable

aitortzaEdit

 • n confesión

aitortzaileEdit

 • adj confesor</b>==
 • adj declarante</b>==
 • adj declarante

aitortuEdit

 • v atestiguar</b>==
 • v declarar

aitzakiaEdit

 • n disculpa</b>==
 • n evasiva</b>==
 • n pretexto</b>==
 • n tiquis iquis

aitzakia ateraEdit

 • v pretextar

aitzakia gabaeEdit

 • adv sin paliativos

aitzakiak e anEdit

 • v excusarse

aitzakigabe ekodEdit

 • adj inexcusable

aitzikoEdit

 • adj contrario

aitzinOMNadelanteEdit

 • adv delante
 • úaitzinean duzu ö lo tiene

==dc delante

<b>aitzinduEdit

 • v adelantaresed</b>==
 • v precipitar</b>==
 • v prosperar
 • úaitzinean duzu ö lo tiene

==dc delante

<b>aitzinatuEdit

 • v progresar

aitzinaldeEdit

 • n delantera</b>==
 • n fachada

aitzina enduEdit

 • n anticipo</b>==
 • n desenvolvi iento

aitzinapenEdit

 • n anticipación

aitzinas oEdit

 • n prejuicio</b>==
 • n presupuesto

aitzindanikEdit

 • adv deante ano

aitzindariEdit

 • n adalid</b>==
 • n antecedente</b>==
 • n líder</b>==
 • n pionero</b>==
 • n precursor</b>==
 • n predecesor

aitzindaritzaEdit

 • n liderazgo

aitzinekoEdit

 • adj antecesor</b>==
 • adj antepasado</b>==
 • n antepasado

aitzingoardiaEdit

 • n vanguardia

aitzinirudiEdit

 • n prefigura

aitzinkontuEdit

 • n presupuesto

aitzinsolasEdit

 • n pre bulo</b>==
 • n prólogo

aitzinsolasa eginEdit

 • v prologar

aitzinduEdit

 • v adelantaresed
 • úaitzinean duzu ö lo tiene

==dc delante

<b>aitzin-gibelEdit

 • n ira iento
 • úaitzinean duzu ö lo tiene

==dc delante ==<b>aitzitikOMNal contrario

 • OMNal rev¤s

<b>aitzurEdit

 • n azada

aitzur txikiEdit

 • n zarcillo

aitzurketaEdit

 • n cava

laitzurtu eaitzurtzenv aitzuretuddEdit

 • v cavar

aitzurtxoEdit

 • n sotera

aitzurraldiEdit

 • n cava

aiu aEdit

 • n la ento

aiuriEdit

 • n alarido</b>==
 • n aullido

aiutaEdit

 • n asistencia</b>==
 • n ayuda</b>==
 • n lavativa

aiutatuEdit

 • v asistir

aiutariEdit

 • adj asistente</b>==
 • n asistente</b>==
 • adj ayudante</b>==
 • n ayudante

aiutatuEdit

 • v asistir

aiutuEdit

 • adj ajustado

aixkolEdit

 • n LMZal orta

aixtionEdit

 • adv hace poco tie po

aizaroEdit

 • n tiniebla

aizinaEdit

 • n asueto</b>==
 • n ocio

aizkatu eaizkatzena aizkadEdit

 • v agitarse</b>==
 • v alborotarse</b>==
 • v a otinarse</b>==
 • v inco odarse

aizkolariEdit

 • n hachador</b>==
 • n leñador

aizkoraEdit

 • n hacha</b>==
 • n segur

iaizkoratu eaizkoratzena aizkoraetuddEdit

 • v desguazar un tronco

aiztoEdit

 • n cuchillo</b>==
 • n navaja

aizturEdit

 • n tijeras grandes

aizturrakEdit

 • n podadera</b>==
 • n tijeras egrandesd

aizunEdit

 • adj falso

==ailOM[ ìahl

 • OM[ ìayl

<b>ajeEdit

 • n achaque</b>==
 • n defecto</b>==
 • n dolencia</b>==
 • n resaca ede borracherad</b>==
 • n tara</b>==
 • n vicio
 • ú

==txe zaharrak oajeo ö ==<b>la vejeza todoachaques

<b>ajedunEdit

 • adj defectuoso</b>==
 • adj viciado</b>==
 • adj vicioso

ajetsuEdit

 • adj achacoso

ajetu eajetzena ajeetuddEdit

 • v deteriorar

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.