Fandom

Lingua Romanica Commun Unificata

Dictionario Vasconico 531

252pages on
this wiki
Add New Page
Talk0 Share

X. Ikuskatzaile Taldea • Grupo de Inspección nº

xa arko • penco

xa ur • blandito; facilito, quebradizo

xabiroi • traquino

xaboi • jabón

xaboi • jabón

xaboi e an • hacer la pelotilla

xaboia e an • dar jabón; jabonar

xaboia eman • dar jabón

xaboitu • enjabonar; jabonar

xabondu • enjabonar

xafarratu • enjuagar; fregar la vajilla

xafarratu, xafarra, xafarratzen (du) • enjuagar la boca

xafarratu, xafarra, xafarratzen (du) • fregar la vajilla

xafarratu, xafarra, xafarratzen (du) • limpiar una barrica con agua

xafla • chapa; frag ento, lá ina

xafla • tajada

xaflada • tortazo

xaflakatu • exfoliar; alearse

xaflaketa • exfoliación

xaflakor • exfoliable; la inable

xaflakor • la inable

xaflakortasun • exfoliabilidad; la inado

xaflakortasun • la inado

xaflatu • hacer planchas delgadas; la inar

xaflaztatu • chapar

xaflaztatu • chapar

xagu • ratoncillo

xahagi • odre pequeño

xahakin • picadillo

xahako • botarrón, bota pequeña para vino

xahal • ternero

xahatu, xaha, xahatzen (du) • sincerarse.??

xahatu, xaha, xahatzen (du) • barrer

xahatu, xaha, xahatzen (du) • ganarle a uno todo, limpiarle a uno todo

xahatu, xaha, xahatzen (du) • gastar (dinero)

xahatu, xaha, xahatzen (du) • asolar

xahu • desamparado, sin medios, perdido

xahu • enteramente

xahu • acendrado; aseado, li pio

xahu • limpio, aseado

xahu • libre

xahugarri • lavable

xahuketa • li pieza

xahuki • aseada ente; li pia ente, p•lcramente

xahuleku • lavadero

xahupen • destrucción

xahutasun • limpieza

xahutasun • pureza

xahutegi • lavandería

xahutu • acrisolar; asearesed, dilapidar

xahutu, xahu, xahutzen (da) • perderse (el tiempo).??

xahutu, xahu, xahutzen (du) • destruir

xahutu, xahu, xahutzen (du) • lavar

xahutu, xahu, xahutzen (du) • gastar (dinero)

xahutu, xahu, xahutzen (du) • borrar, hacer desaparecer, extirpar

xahutzaile • buen jugador; derrochador, li piador

xahutze • dilapidación

xahutze • dilapidación

xahutze • miseria

xahutze • dispendio

xakar • costra

xake • jaque

xake • ajedrez; jaque

xake- ate • ate

xake-joko • ajedrez

xake-oko • ajedrez

xake taula • tabla deajedrez

xakean aritu • jugar al ajedrez

xakean aritu • jugaralajedrez

xakelari • ajedrecista; ajedrecista

xalanta • chalana

xalkea • vaina de legumbre

xalo • afable; cándido, ingenuo

xalotasun • franqueza

xamar • bastante; relativamente

xangar • jarrete

xanpaina • cha pán

xanpu • cha pú

xanpu • cha p•

xantaia • chantaje

xantaiari • chantajista

xantaiatu • chantajear

xantofila • xantofila

xantofila • xantofila

xapata • escarpín; zapatilla

xapi • zape

Xapoa labean errea • Rape al horno

Xapoa langostinoekin piperrauts berdez • Rape con langostinos a la pimienta verde

Xapoa tomate freskoaren ospintzaltzaz • Rape a la vinagreta de tomate fresco

xar a • e beleso; encanto

xar a izan • tener gancho

xar adura • encanta iento; primor

xar agarritasun • galanteo

xar angarri • atractivo; deslu brador, encantador

xar antasun • encanto

xar atu • e belesar; galantear, ofuscar

xar atzaile • galanteador

xar atzaile • e baucador; galanteador, seductor

xara elatu • e brujar; hechizar

xarabe • jarabe

xarabe • jarabe

xarabetsu • siruposo ede jarabed

xarabetsu • siruposo ede jarabed

xarbot • serpol

xardango • bieldo

xarlango • galgo

xarmadura • sortilegio

xarmatu, xarma, xarmatzen (du) • encantar

xaro • estrellas.??

xaro • mango del mayal con que se golpea y se desgrana el trigo

xaro • palo, en general, hecho del tallo de un arbusto, no de las ramas

xaro • vela

xarraka-xarraka • paulatinamente

xartatu • engastar

xatar • abatari, persona que agita el trapo blanco de nombre xathar en la caza de la paloma para espantarla, a fin de que vaya hacia la red

xatar • lío de ropa, etc

xatar • pañal de niño

xatar • estropajo; pañal de ñiños, retal

xatar • trapo blanco que agita el abatari en la caza de la paloma para espantarla, a fin de que vaya hacia la red

xatar • camisa de niño

xaxa • chaza; raya epilotand

xaxa • chaza

xaxalari • azuzador

xaxari • chazador

xaxari • chazador

xaxatu • azuzar; tentar

xaxatu • azuzar

xaxatu exaxaa xaxatzend • azuzar; excitar, incitar

xe e-xed • ismo

xedapen • disposición; li itación

xedatsu • intencionado

xedatu • decidir; deliberar

xedatu • acotar; a ojonar, decidir

xede • destino; fin, finalidad

xede • objetivo

xede hartu • deliberar

xede hartu • deliberar

xedera • e boscada

xederatu • atinar

xehadura • eticulosidad; por enor

xehadura. xehedura • pormenor, minucia

xehakatu • pulverizarse

xehakatu, xehaka, xehakatzen (du) • dividir, repartir

xehakatu, xehaka, xehakatzen (du) • cambiar una moneda por varias inferiores

xehakatu, xehaka, xehakatzen (du) • zurrar

xehakatu, xehaka, xehakatzen (du) • desmenuzar, pulverizar

xehakatze • división, repartición

xehatu • des enuzar; destrozar, detallar

xehatu • detallar

xehatu • atropellar

xehatu • picado

xehatu, xeha, xehatzen (da) • rajarse, cascarse

xehatu, xeha, xehatzen (du) • cambiar moneda

xehatu, xeha, xehatzen (du) • masticar

xehatu, xeha, xehatzen (du) • desmenuzar, dividir, destrozar

xehatu, xeha, xehatzen (du) • explicar, pormenorizar

xehatu, xeha, xehatzen (du) • rajar, cascar

xehatu, xeha, xehatzen (du) • maltratar, golpear

xehatuz • por enorizando

xehatzapen • división, distribución

xehatze • trituración

xehe • afable; calderilla, dócil

xehe • pequeño, corto, limitado en tamaño, cantidad, etc. corto, breve

xehe • moneda de cobre

xehe • pequeño, de muy corta edad

xehe • menudo

xehe • ganado lanar

xehe • llano, sencillo, humilde, bajo, afable, familiar, corriente

xehe • menudamente, circunstancialmente, con toda menudencia, sin omitir nada, en detalle, minuciosamente

xehe • calderilla, cambio

xehe • minucioso

xehe-xehe egin • hacer trizas; ú

xehe saldu • comerciar al menudeo; trapichear

xehean • al por enor

xehedri • menudencia, conjunto de cosillas, objetos insignificantes

xehedri • caterva de gente muy joven, chiquillería.??

xehekeria • inucia; orralla

xeheki • detallada ente; por enorizando

xeheki • en detalle, circunstancialmente, minuciosamente, menudamente, con toda menudencia, sin omitir nada, en detalle, pormenorizadamente

xehekor • triturable

xeheren xehe • concreta ente; detalladamente

xehero kondatu • enudear

xehetasun • definición.??

xehetasun • detalle; eticulosidad, inuciosidad

xehetasun • puntualización

xehetasun • detalle, pormenor, circunstancia

xehetasunak e an • puntualizar

xehetasunez • por enorizando

xehetu • des enuzar; despedazar, destrozar

xelebre • célebre; chistoso, gracioso

xelebrekeria • excentricidad; eztravagancia, rareza

xeme • hijito

xemetto • hijito

xenda • senda; sendero

xenofilia • xenofilia

xenofilia • xenofilia

xenofilo • xenófilo

xenofilo • xenófilo

xenofobia • xenofobia

xenofobia • xenofobia

xenofobo • xenófobo

xenofobo • xenófobo

xenon • xenón

xera • acogida; a or, caricia

xerak egin • acariciar

xeratsu • acogedor

xeraz • afectuosamente

xerlo • mechón

xerlo • cabellera; echón, elena

xerlotsu • peludo

xeroftal ia • xeroftal ia

xeroftal ia • xeroftal ia

xerografia • xerografía

xerografia • xerografía

xerra • bistec

xerra • beefsteak

xerra • beefsteak; bistec, chuleta eokelad

xerra • rebanada

xerra • capa (social)

xerra • tajada de carne

xerra • filete

xerra • filete

Xerra arraultza eta patatekin • Filete con huevos y patatas

xerra eokelad • chuleta

Xerra patata eta piperrekin • Filete con patatas y pimientos

Xerra piper eta gaztarekin • Filete con pimientos y queso

Xerra plantxan • Filete plancha

xerradu • recorte (de prensa).?? Vide: xerradura

xerradura • recorte (de prensa)

xerratu • filetear; rebanar

xerratu • filetear

xerratu • rebanar

xerri • cerdo, cerdito

xerria • esterilla

xertatu, xerta, xertatzen (du) • injertar

xextra • contienda

xi iko • con oción; cosquilla, pellizquito

xi iokeria • onada; onería

xigor • buñuelo

xigorketa • tueste

xigortu • abrasar; achicharrar, cha uscar

xigortu • tostado

xigortze • tostación

xikin • sucio (diminutivo)

xilatu • horadar

xilofono • xilófono

xilografia • xilografía

xilografia • xilografía

xilografiko • fico

xilografiko • xilográfico

xilografo • xilógrafo

xilografo • xilógrafo

xilopalo • xilópalo

ximal • marchito.??

ximel • marchito

ximen • estricto

ximist • rayo

ximple. xinple • simple (diminutivo).??

xindi • chispa

xingil • arveja

xingila zalke • arveja

xingola • banda etirad; esterilla, L

xingola jarri • condecorar

xingolaztatu • encintar

xinta-minta • cuchicheo

xinta-minta • detalle, pormenor

xinta-minta • lloriqueando, gimiendo

xinta-mintaka • detalladamente, en detalle, pormenorizadamente

xinta-mintaka • cuchicheando

xintaka • gorjeando

xintaka ari • gorjear

xipil usaina dago • cha usquina ehay olorad

xipildu • cha uscar

xipildu • cha uscar

xir endu • sarmiento

xira • hiedra

xirala • flauta vasca típica de

xirala • flauta vasca típica de Zuberoa

xiralari • flautista de xirala

xiralari • flautista de xirala

xiri ola • chaparrón; huracán

xiringa • jeringa

xiringa • jeringa

Xiringa esteril. • jeringuilla estéril

Xiringa truke(ra)ko programa. • programa de intercambio de jeringuillas

Xiringa truke. • intercambio de jeringuillas

Xiringa. • jeringuilla

xiringada • inyección

xiringagarri • inyectable

xiringatu • inocular; insertar, inyectar

xiringatu • jeringar

xiringatxo • jeringuilla

xiringatxo • jeringuilla

xirla • al eja

xirripa • arroyo; arroyuelo, anantial

xirula • flauta; tibia

xirulari • flautista

xirulatxo • flautín

xirulatxo • flautín

xistaz ikusi • ver de pasada

xistera • chistera

xisto • serón

xistra • disputa

xitu exitua xitzend • sobrepasar

xixa • hongo

xixari • gusano

xixel • buril

xixkaketa • esca oteo

xixkaketa • esca oteo

xixkalari • esca oteador

xixkalari • esca oteador

xixkatu • esca otear

xixkatu • birlar; esca otear, timar

xixkatzaile • ti ador

xixkatzaile • ti ador

Xixonako turroia • Turrón de Jijona

xo orrojale • insectívoro

xobor • ripio

xoilik • únicamente

xora en • desvanecimiento

xoradura • desvaneci iento; fascinación, areo

xoragarri • a eno; encantador, fascinante

xorarazi exoraraza xoraraztend • e bauxar; fascinar

xoratu exoraetuda xoratzend • cautivar; desvanecerse, engatusar

xoratzaile • encantador; seductor

xori • esbelto, lindo, aseado

xori • pájaro

xoriño • pajarito, pajarillo

xorkatu ep lapurtud epopcd • afanar

xorrota • grifo

xorta • gota

xorta • dado; gota, trago pequeño

xortaka • gotaa gota

xotil • prudente

xu • tú, en tratamiento cariñoso y diminutivo.??

xu e • di inuto; dócil, hu ilde

xu eki • ansamente

xu etasun • odestia

xukadera • toalla

xukagailu • enjugador

xukaldi • escurrimiento

xukaleku • escurridero

xukaleku • escurridero

xukapaper • papel secante

xukapaper • papel secante

xukategi • escurreplatos; escurridor

xukategi • escurreplatos

xukatu • achicar; enjugar, escurrir

xukatu • achicar

xukatzaile • enjugador; escurridor

xuko • enjuto

xuku • enjuto

xukuo • seco

xurgatu • tragar

xurgatu, xurga, xurgatzen (du) • chupar

xuri • blanco, blanquito

xurkatu (du) • limpiar

xurpail • blanquecino, pálido

xurpail • blanquecino, pálido

xuxen • justo, claro y preciso (diminutivo)

xuxurla • susurro

xuxurla • susurro

xuxurlari • susurrador

xuxurlari • susurrador; susurrante

xuxurlari • susurrante

xuxurlatu • susurrar

xuxurlatu • susurrar

xygyn • tierno, bello. Vide: xügün

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.