Fandom

Lingua Romanica Commun Unificata

Dictionario Vasconico 421

252pages on
this wiki
Add New Page
Talk0 Share

m angunatu e angunaa angunatzend • bordear

m azkaldu azkaleduda azkaltzend • decaer

m ihizkatu e ihizkaa ihizkatzend • lamer

m ilizkatu e ilizkaa ilizkatzend • degustar; paladear

m urtekatu e urtekaa urtekatzend • retorcer

m4an ar • bir ano

ma arro • fantas a

ma e an • besar

ma i • enjundia; entraña, entrañable

ma i • pulpa

ma i gabe ekod • inconsistente

ma igabe • insustancial

ma iki • nti amente

ma iki • ínti amente

ma irik ez • inconsistencia

ma itasun • interior; inti idad

ma itsu • jugoso; etido en carnes, pulposo

ma orro • bicho; insecto

ma u • bichejo; fantas a, insecto

ma urtu • ru iar e asteka-tud

ma urtu • ascar; asticar, editar

ma utxa • bichejo

ma utzar • onstruo

mabartu enabaretuda nabartzend • atizar; pintar de diversos colores

macada • acadán

macada • macadán

madari • pera

madari • pera

Madari-tulipa gratinatua, izozki beroarekin • Tulipa de pera gratinada con helado caliente

Madari pastelak • Tartaletas de pera

Madaria urazukretan • Pera en almíbar

Madariak ardoaz • Peras al vino

Madariak menda lurrun erara • Peras al vapor de menta

madarikagarri • digno de maldición

madarikagarri • digno de aldición

madarikatu • execrar; i precar, aldecir

madarikatu • aldito; puñetero

madarikatu • puñetero

madarikatu, madarika, madarikatzen (du) • maldecir

madarikatzaile • aldiciente

madarikazio • blasfe ia; i precación, aldición

madarikazione • maldición

madariondo • peral

madona • madona ei agen

madona • adona ei agend

madrepora • adrépora

madrera joan • ir al fondo de la cuestión

madrigal • madrigal

madrigal • adrigal

madrildar • madrileño

madrildar • madrileño

madrildar • adrileño; atritense

madrildar • matritense

mael • agua muerta, estanque.??

mafia • mafia

mafia • afia

mafrundi • resfriado; resfria iento, ronquera

mafrunditu • acatarraresed; resfriar

mafrunditu • acatarrarse

mafrunditu • resfriado

mag a • mag a

mag a • ag a

magal • ruedo

magal • protección; regazo, ruedo ede la ropad

magalo ano • egaló ano

magazin • al acén co ercial

Magdalenak • Magdalenas

Magdalenazko budina • Flan de magdalenas

magia • agia

magiar • magyar

magiar • h•ngaro; agyar

magiko • ágico

magina • enfundadura

magina • vaina (de espada, de daga, etc.)

maginaratu • envainar euna espadad

maginatik atera • desenvainar

maginatik atera • desenfundar; desenvainar

magistratu • magistrado

magistratu • agistrado

magistratura • magistratura

magistratura • agistratura

magitxa • ondadura

magnesia • agnesia

magnesio • agnesio

magnesita • agnesita

magnetiko • magnético

magnetiko • magnética

magnetiko • agnética; agnético

magnetis o • agnetismo

magnetis o • magnetismo

magnetita • agnetita

magnetizatu • agnetizar

magnetizatu • magnetizar

magnetizazio • agnetización

magnetizazio • magnetización

magneto • magneto

magneto • agneto

magneto etro • agnetó etro

magneto etro • metro

magnetofoi • agnetófono

magnetofono • agnetófono

magnetoskopio • magnetoscopio

magnetoskopio • agnetoscopio

magnificat • magnificat

magnificat • agnificat

magnitude • agnitud

magnolia • agnolia

magnolia • magnolia

mago • ago

Magret errea • Magret asado

Magret errea, onddo-saltsarekin • Magret asado con salsa de hongos

Magret keaztatua • Magret ahumado

Magreta piper berde eta onddo-saltsarekin • Magret con salsa de pimientos verdes y hongos

mahai • esa; ú ahai gainean ö sobre la esa, ú ahai eta gai öa pan y anteles

mahai-oihal ezapid • antel; ú ahai gainean ö sobre la esa, ú ahai eta gai öa pan y anteles

mahai-tresna • cubierto; ú ahai gainean ö sobre la esa, ú ahai eta gai öa pan y anteles

mahai-zapi • antel; ú ahai gainean ö sobre la esa, ú ahai eta gai öa pan y anteles

mahai gaineko azpil • bandeja de sobremesa

mahai gaineko euskarri • soporte de sobremesa

mahai gaineko fitxategi • fichero de sobremesa

mahaiburu • cabecera de la mesa

mahaiburu • cabecera de la esa; presidente de la esa

mahaiburu • presidente de mesa

mahaiburuko • presidente de la mesa

mahaiburuko • presidente de la esa

mahaiburutza • presidencia de la esa

mahaikide • vocal

mahaikoak • componentes de la esa de un tribunal

mahaikoak • hco ponentes de la mesa de un tribunal

mahain • mesa

mahainburu • presidente de la mesa

mahaindar • convidado, comensal

mahainerat ekarri (du) • colocar sobre la mesa

mahainguru • esa redonda

mahaipetik afaldu • comer las migajas

mahairatu • ponerse a la mesa

mahairatu • ponersea la esa

mahaitxo • esilla

mahaitxo • mesilla

maharaja • aharajá

maharaja • maharajá

mahasgintza • viticultura

mahaspasa • uva pasa

mahaspasa • pasa

mahaspasa • pasa; uva pasa

Mahaspasa budina • Pudding de pasas

Mahaspasak koñakaz • Pasas al coñac

Mahaspasen budina Cointreau-az • Flan de pasas al Cointreau

mahasti • viñedo

mahasti • viña

mahasti • parra; viña, viñedo

mahastitsu • abundante en viñedos

mahastitsu • abundante en viñedos

mahastizain • guarda de la viña; viticultor

mahastizain • guarda de la viña

mahastizain • viticultor

Mahastizaintza eta Enologia Zerbitzua • Servicio de Viticultura y Enología

mahastizantza • viticultura

mahastizantza • viticultura

mahats • uva

mahats • uva

mahats • uva

mahats-parra • e parrado; parra

mahats-parra • e parrado

mahats biltzaile • vendi iador

mahats biltzaile • vendi iador

Mahats erronadun pastel izoztua • Pastel al helado de pasas al ron

mahats mordo • raci o de uvas

mahats ordo • raci o de uvas

mahatsa bildu • vendi iar

mahatsardo • vino de uva

mahatsardo • vino de uva

mahatsare • pérgola

mahatsondo • cepa

mahatsondo • cepa; pie de viña, vid

mahatsondo • vi

mahel • lo que está a través.??

maho atar • maho etano

maho etar • aho etano

mahoi • ahón

mahoi • mahón

mahopekatu eahopekatzena ahopekad • usitar

mahu a • pesadilla

mahuka • manga

mahuka • anga; anga deagua, anguera

mahuka-buru • boca anga

mahuka-buru • boca anga

mahuka-hutsik • en angas de ca isa

mahuka hutsean • en angas de ca isa

mahukutsik • en angas de ca isa

mahutu • diñar

maia • aya eindiarrad; aya etribu-fa iliaa erindiar bateko kidead

Maiatz • Mayo

maiatz • mayo

maiatz • ayo

maiestate • ajestad

maila • escalón; eslabón, grada

maila • nivel, capa, grado, etapa, estadio

maila • peldaño

maila • escalón

maila handiagoko kooperatiba • cooperativa de grado superior

maila kendu • degradar

maila txikiagoko kooperatiba • cooperativa de grado inferior

mailadi • escalinata; esclaera

mailagune • resalte

mailak • escalinata

mailaka • de esclaón en escalón; gradual ente, peldañoa peldaño

mailaka • paso a paso, escalonadamente, gradualmente, por niveles

mailakatu • escalonar

mailakatu • escalonar; graduar

mailakatze • escalonamiento

mailaketa • escalonamiento

mailaketa • escalona iento; gradación

mailarte • descansillo

mailatu • abollarse

mailatune • abolladura

mailaz aila • escalonada ente; peldañoa peldaño

mailaz maila • escalonadamente

mailazko • gradual

mailegatu • to ar prestado

mailegatu • to ar prestado

mailegatzaille • presta ista

mailegatzaille • presta ista

mailegu • préstamo

mailegu • e préstito; prestación eprésta od, préstamo

mailegu • to ado a préstamo

mailegu • prestación epréstamo

mailegutan • en préstamo

mailegutan • en préstamo

mailegutza • présta os lingi•sticos

mailegutza • présta os lingiústicos

maileguz hartu (du) • tomar a préstamo, tomar prestado

mailu • martillo

mailu • martillo

mailu • artillo; aza, azo

mailua iltzera • al grano

mailua iltzera • al grano

mailuarrain • pez artillo

mailuka • matillo pequeño

mailuka • martillo pequeño, mazo pequeño

mailuka • martillo pequeño

mailukada • martillazo

mailukada • martillazo

mailukada • arlillazo; artillazo

mailukada • marlillazo

mailukadaz, mailuka • a martillazos

mailukaldi • artilleo

mailukari • artillador; artilleador

mailukari • martilleador

mailukari • martillador

mailukatu • martillear

mailukatu • amartillar; martillear

mailukatu • martillar

mailuketa • artilleo

mailuki • fresa

Mailukiak beren zukutan esnegainarekin • Fresas en su jugo con nata

Mailukiak, laranja-urarekin • Fresas con zumo de naranja

mailuko • aldaba; lla ador

mailuko • maña, treta, astucia, destreza

mailukots • aldabonazo

mailuz landu • repujar

mailuz landu • repujar

maina • lloriqueo

maina • ardid; astucia, destreza

mainak egin • lloriquear

mainarik gabe hartu • no hacer ascos

mainati • añoso

mainatsu • mi oso

mainatsu • añoso; i oso

mainatu e ainaetuda ainatzend • imar

maindire • sábana

maindireztu • a ortajar

maindireztu • a ortajar

maingu • anco

mainkatu • mancarse

mainkatu • ancarse

mainontzi • añoso; añoso, ñoño

maionesa • mayonesa

maionesa • mahonesa

maionesa • ahonesa; ayonesa

maior • ayor

maiorana • ejorana

maiorazko • mayorazgo

maiorazko • ayorazgo

maiordo o • ayordomo

mairu • orisco; oro, oruno

mairu • moro

mairu • moro

mairu- • oruno

mairu herri • morería

mairu herri • orería

mairu herrian gora (bidali), pikotara (bidali), zakurraren zerera bidali • mandar al carajo

mairupiku • chu bera

mairupiku • higo chu bo; chu bera

mairutar • oro

maiseatu • censurar; criticar, detractar

maiseatu • manido

maiseatu • anido

maiseo • motejo

maiseo • otejo

maistra • aestra

maistresa • maestra

maisu • aestro; preceptor, profesor

maisu • maestro

maisu • maestro

Maisu Ardurapeen gaztak • Quesos de los Maestros Artesanos

maisu eskola • escuela de

maisu gisako • agistral

maisu lan • obra aestra

maisugo • maestría

maisugo • aestría; agisterio

maisutasun • aestría

maisutasunezko • magistral

maisutasunezko • agistral

maisutza • oficio de maestro

maisutza • aestría; agisterio, oficio de aestro

maitabera • a oroso

maitagarri • agradable; a able, a oroso

maitagarri • amable, bondadoso, digno de ser amado

Maitagarri • Hada

maitagarritasun • amabilidad

maitaide • amante

maitakari • afección; amor

maitakeri ea-d • erótico

maitakeria • falso amor

maitakeria • a orío; erotis o, falsoamor

maitakor • cordial

maitakunde • amor

maitaldi • flechazoa oroso

maitaldi • flechazo a oroso

maitale • amante, amador

maitale, amorante • amante; amiga, querida

maitarazi (du, dio) • hacer amar

maitari • amador; amante

maitaro • a orosamente

maitasun • amor, cariño, afecto

maitasun • afecto; a abilidad, amor

maitasun • amabilidad

maitasuna egin (du) • hacer el amor

maitasunez • afectuosamente

maitasunezko • afectuoso

maitati • a oroso; tórtolo

maitatu • amar

maitatu • amar; querer

maitatu, maita, maitatzen (du) • amar, querer

maitatzaile • amador; amante

maitazale • amante

maitazarre • afección

maite • amado, querido

maite- • a oroso; ú aite haut ö te quiero, ú aite haut ö teamo

maite- aite • caricia; ú aite haut ö te quiero, ú aite haut ö teamo

maite- aite egin • acariciar; ú aite haut ö te quiero, ú aite haut ö teamo

maite-edari • filtroa oroso; ú aite haut ö te quiero, ú aite haut ö teamo

maite-maite ukan (du) • amar mucho, querer mucho

maite da u • contricción perfecta

maite in • ena oramiento

maite indu • ena orar; encariñado, tórtolo

maite inez intzatu • pelar la pava

maite izan (du) • amar, querer, tener afecto

maite izan (du) • agradar, gustar

maite ukan • amar; desear, querer

maite ukan (du) • amar, querer, tener afecto

maite ukan (du) • agradar, gustar

maite, maitatu • amado; caro, entrañable

maiteago • preferido

maiteen • predilecto

maiteen ukan (du) • querer (el, la, lo que) más

maitegarri • amable, digno de ser amado

maitekeria • a orío; falsoamor

maitekeriak egin • coquetear

maiteki • a orosamente

maitekiro • a orosamente

maitekiro • con amor, amorosamente, con cariño, cariñosamente

maitekor • a oroso

maitemindu, maitemin, maitemintzen (da) • enamorarse

maitesarre • querencia

maitetasun • amor, cariño

maitetsu • a oroso

maitez alaitu • galantear

maitezko • dedo anular

maitre • a£tre

maiuskula • ay•scula

maiuskulo • ay•sculo

maixu • maestro

maixu-obra • obra maestra

maixugo • maestría

maixusko • maestrillo

maiz egin • enudear

maiz izan • soler

Maiz, sarri, usu. • con asiduidad

maizenik • casi sie pre

maizko • asiduo; frecuente, ordinario

maiztapen • frecuentación

maiztasun • frecuencia

Maiztasun, jarraikitasun. • asiduidad

Maiztasun, usutasun. • frecuencia

maizter • arrendatario; inquilino, ayoral

maizter sari • renta

maizter uzte • desahucio del inquilino

maiztergo • inquilinato

maizterkuntza • arriendo

maizterra bota • desahuciar

maiztu • frecuentar; enudear

maiztu • ajarse

maka • abolladura

makabro • acabro

makadura • abolladura

makailao • abadejo; bacalao

makailao • abadejo

makailao-denda • bacaladería

Makailao-kokotxak • Kokotxas de bacalao

Makailao-patea • Paté de bacalao

Makailao arraultzopila Donostiar erara • Tortilla de bacalao a la donostiarra

Makailao nahaskia • Revuelto de bacalao

makailaoa • bacalao a la vizcaina

makailaoa pil-pilean • bacalao al pil-pil

makailaoa saltsa gorritan • bacalao a la vizcaína

makailaodenda • bacaladería

Makailu nihiak • Lenguas de bacalao

Makailuz beteriko piperrak • Pimientos rellenos de bacalao

makako • acaco etxi ino oeta batd

makakorro • ugido; rugido

makakorro egin • ugir

makal • cobarde; débil, enclenque

makal • chopo

makal • débil, enfermo

makalaldi • arrechucho; debilidad, debilitamiento

makaldi • chopera

makaldi • chopera

makaldu • a ortiguar; debilitaresed, decaer

makaldu • a ortiguar; debilitaresed, decaer

makaldura • enervación; lasitud

makalen • debilitamiento

makaleria • debilitamiento

makalki • débilmente

makaltasun • debilidad; flaqueza

makaltze • debilitación

makar • delgaducho; legaña

makarroi • acarrón

Makarroi gainerreak • Macarrones gratinados

Makarroiak • Macarrones

Makarroiak Bolonia erara • Macarrones boloñesa

Makarroiak Napoli erara • Macarrones napolitana

makarroniko • acarrónico

makatu • amagar

makatu • abollaresed; a agar

makatz • pera silvestre; perucha eperad

makatz • perucha epera

makatz • pera silvestre

maker • áspero; contrahecho, desabrido

makera • arrana con crías

makestu e aketsetuda akestend • desfigurar; desgastar, deteriorar

maketa • aqueta

maketa • maqueta

maketo • aqueto

maketo • maketo, español.??

maketo • maqueto

makets • cosaapagada; defectuoso, disforme

maki • derrengado; lisiado, paralítico

maki • maquis

maki • derrengado

makiaveliko • aquiavélico

makiaveliko • maquiavélico

makiavelis o • maquiavelismo

makiavelis o • aquiavelismo

makila • palo, bastón

makila • asta; bastón, látigo

makila-ukaldi • golpe con un palo

makila-ukaldi • golpe con un palo

makilada • trancazo

makilakada • estacazo

makilatu • apalear; aporrear, arrear

makilkada • paliza; porrazo, tunda

makiltxo • varilla; varita

makina • áquina; ú akina horrek gutxi errenditzen du ö esa áquina rinde poco, ú akina bat lagun zegoen ö había un sinfín de personas

makina-erre inta • áquina-hera ienta; ú akina horrek gutxi errenditzen du ö esa áquina rinde poco, ú akina bat lagun zegoen ö había un sinfín de personas

makina-gela • sala de áquinas; ú akina horrek gutxi errenditzen du ö esa áquina rinde poco, ú akina bat lagun zegoen ö había un sinfín de personas

makina-gela • sala de máquinas

makina autopropultsatu • máquina autopropulsada

makina bat • cantidad; ultitud, nu eroso

makina, makinak, makineria • maquinaria

makinari • maquinista

makinari • aquinista

makinatu • fraguar; acanografiar, ú akina horrek gutxi errenditzen du ö esa áquina rinde poco

makinatxo • aquinilla

makinatxo • maquinilla

makineria • aquinaría

makineria • maquinaría

makinis o • maquinismo

makinis o • aquinismo

makitu • derrengarse

makitu • derrengarse

makitu • derrengarse

makla • acla

mako • arco; gancho, ganz•a

makoiltze • escarpia

makon • babosa eitsasarraintxoad

makotu • encorvarse

makroskopiko • macroscópico

makroskopiko • acroscópico

makulagabeku • in aculado

makulatu • anchar

makulu • báculo

makulu • báculo; uleta

makur • adversidad; arqueado, astuto

makur • perverso

makur • adversidad, contratiempo

makur • torcido, contrahecho, falso

makur • yerro, diferencia

makur • errado, equivocado

makur • perversamente

makur • zambo

makur • persecución

makur • inclinado, arqueado, torcido

makur • desavenencia, desacuerdo

makur • perillán, travieso, pícaro

makurdura • dobladura; encorvadura, flexión

makurgarri • doblegable

makurka • oblicuamente, torcidamente

makurka • injustamente

makurka • injustamente

makurkeria • des án; dobled, entuerto

makurki • perversamente

makurki • aviesa ente; torcidamente

makurraldi • adversidad

makurtasun • apasiona ento; co ba, curvatura

makurtu • agachar; agazapar, arquearse

makurtu • agachar; agazapar, arquearse

makurtu, makur, makurtzen (da) • encorvarse, inclinarse, torcer, arquearse

makurtu, makur, makurtzen (du) • encorvar, inclinar, torcer, arquear

makurtze • torcimiento

mal utz • astuto; ladino, redo ado

mal utz • tai ado

mal uzkeriaz • ladinamente

mal uzki • astutamente

mala4siar • malayo

malagar • malagueño

malagar • alagueño

malakita • alaquita

malapartatu • desbaratarse

malapartatu • desbarataresed; algastar

malaria • malaria

malaria • alaria

malaskatu • e brollarse

malato • achacoso; alato

malato • malato

malats • afable; fértil, productivo

malba • alva

malba • malva

malbazuri • alvavisco

malda • cuesta, pendiente

malda • inclinación; ladera, pendiente

malda-gainalde • cambio de rasante

malda gora • rampa

maldan behera • cuesta abajo, pendiente abajo

maldatsu • abrupto; e pinado

maldatu • a parar; apoyar, garantizar

malder • desvalido; indefenso

malefiko • aléfico

malenkonia • elancolía; orriña

malenkoniagarri • aflictivo

malenkoniatsu • aflictivo; elancólico

malenkoniatu • afligir; apesadu brarse

malenkoniatu • afligir; apesadu brarse, entristecerse

malenkoniaz • elancónicamente

malenkonitsu • aflictivo

malerus • desgraciado

maleruski • desgraciadamente

malet • flojo; aleta ealferrad

maleta • alforja; aleta egauzak era atekoad

maletari • aletero eera alead

maletatxo • aletín

maletatxo • maletín

maletegi • baca; aletero etokiad

malezia • alicia; picardía

malgatxe • algache; algache ehizkuntzad

malgatxe ehizkuntzad • malgache

malgor • entu ecido

malgortu • entu ecerse

malgu • flexible; aleable, oldeable

malgukari • flexivo

malgukari • flexivo

malguki • blanda ente; uelle, resorte

malgutasun • ductilidad; flexibilidad

malgutu • encorvarse; alearesed e etalakd, uellear

malgutu • muellear

malkar • paja de beza y gerón

malkar • escarpe

malkar • fragoso etortuosod

malkar • escabroso, accidentado, de muchas pendientes, costanero

malkar • abrupto; escabroso, escarpe

malkartegi • precipicio; si a

malkartsu • agreste; escabroso, escarpado

malkartu • despeñaresed; precipitarse

malko • lágri a

malko • lágrima

malkor • estéril; infecundo, joroba

malkor • estéril, infructuoso

malkortegi • torca

malkortu, malkor, malkortzen (da) • esterilizarse, hacerse infructuoso

malkotu • lagri ear

malkotu • lagri ear

malo • copo de nieve; espantajo

malokatu e alokaa alokatzend • agusanarse

maltatar • altés

maltera • altés ehizkuntzad

malthusianis o • altusianismo

malthusianis o • maltusianismo

malthusiar • malthusiano

malthusiar • althusiano

maltzur • inicuo

maltzur • astuto; inicuo, insidioso

maltzurkeria • astucia, malignidad, malicia

maltzurkeria • arti aña; astucia, insidia

maltzurkeriaz • aliciosa ente; pícaramente

maltzurki • astuta ente; insidiosa ente, ladinamente

maltzurki • insidiosamente

maltzurtsun • iniquidad

maltzurtsun • iniquidad

malur • desdicha

maluskatu • e brollarse

maluta • copo ede nieved

malutapen • floculación

malutatu • flocular

malutatu • flocular

malutz • obeso

Mamia, gatzatua, gaztanbera • Mamia o cuajada

mamu • espantajo, fantasma, monstruo

mana • maná

mana • aspecto; aná, pachorra

mana endu • andamiento

managailu gehigarri • mando adicional

managaitz • desobediente

managaitz • desobediente; indócil, insubordinado

managaiztasun • insubordinación

managaiztu • insubordinarse

manaiatu • conducir; gobernar

manaiatu, manaia, manaiatzen (du) • gobernar, dominar

manaiatu, manaia, manaiatzen (du) • manejar

manakor • obediente

manakuntza • andato; prescripción

manaspen • autoridad, dependencia

manati • anatí

manatu • andar; ordenar, prescribir

mañatu (du) • mimar, cuidar en extremo

manatu, mana, manatzen (du) • ordenar, mandar

manatu, mana, manatzen (du) • permitir

manatu, mana, manatzen (du) • golpear, estropear a alguno.??

Manchako gazta • Queso manchego

Manchako urtedun gazta olioaz ondua • Queso manchego añejo curado en aceite

manda otzaile • esquilador de ulos

manda otzaile • esquilador de mulos

mandabide • ca ino de mulos

mandabide • ca ino de ulos

mandako • mulo joven

mandako • ulo joven

mandar • andil; ulo acho, acho e ulod

mandar • mulo macho

mandarin • andarín

mandarina • andarina

mandarina • mandarina

Mandarinak jogurteaz • Mandarinas con yogur

Mandarinazko souffle hotza • Soufflé frío de mandarina

mandatalgo • recadería

mandatalgo • mensajería

mandatalgo • ensajería; recadería

mandatalgoa • delegación

mandatari • recadero

mandatari • botones; delegado, e isario

mandatari • recadista

mandatresnaekd • arnéseesd

mandatu • cometido; co isión, encargo

mandazain • arriero

mandazain • arriero; ulero, oficio dearriero

mandazain • mulero

mandazaintza • oficio dearriero

mande e • ula

mandeuli • osca borriquera

mandila • toalla

mandio • desván; granero, pajar

mando • abultado; estéril, grande

mando • mulo

mando e e • ula

mando euli • oscardón

mando harri • rodillo

mandolina • andolina

mandotegi • uladar

mandotegi • muladar

mandotu e andoetuda andotzend • esterilizaral acho

mandragora • andrágora

mandrain • holgazán; vagabundo

mandrainkeria • holgazanería

mandril • andril

mandrinaketa • andrinado

mandrinaketa • mandrinado

mandrinatu • mandrinar

mandrinatu • andrinar

mandrinatzaile • andrinador elangilead

mandrinatzaile elangilead • mandrinador

mandrinatzeko akina • andrinadora

mandrinatzeko makina • mandrinadora

mandu • ando

maneatu • aviarse

maneatu • adobar; aviaresed, condi entar

maneiatu • desenvolveresed; gobernar, anejar

maneiatu • anejado

maneiatzaile • anipulador

maneiu • desenvolvi iento; anejo, anipulación

maneiuko • anejable

maneiukor • anipulable; portátil, utilizable

manerak egin • guardar las formas

manex • nombre con que designan los suletinos a los naturales de Labord y de la Baja Navarra, por no considerarlos plenos vascos

manga • anga

manganeso • anganeso

mangera • anga deagua; anguera

mango • ango efruituad

mangosta • angosta

mangune • circuito; contorno, divagación

mangutsik • en angas de ca isa

mangutu • entu ecerse; envarar

mania • anía

maniak jo • aniático

maniako • aniático

manifestaldi • anifestación

manifestapen • anifestación callejera

manifestari • anifestante

manifestari • manifestante

manifestatu • manifestarse

manifestatu • anifestarse

manifestazio • anifestación

manifestu • anifiesto

manikeis o • maniqueísmo

manikeis o • aniqueísmo

manikeo • maniqueo

manikeo • aniqueo

maniki • aniquí

maniobra • maniobra

maniobra • aniobra

maniobra • maniobra

maniobra bertan behera utzi • desistir de la maniobra

maniobra burutu • ejecutar la maniobra

maniobra erraztu • facilitar la maniobra

maniobra osagarri • maniobra complementaria

maniobra oztopatu, maniobra zaildu • dificultar la maniobra

maniobratu • aniobrar

maniobratu • maniobrar

maniobraz ohartarazi • advertir la maniobra

maniobretan hasi, maniobratzen hasi • iniciar la maniobra

manipulatu • anejar; anipular

manipulatu • anejado

mankatu e ankaa ankatzend • contusionar

mankauta • defectuoso

manko unitate • manco unidad

manko unitate • anco unidad

mano etriko • ano étrico

mano etriko • mano étrico

mano etro • anó etro

mano etro • manó etro

manpara • a para

manta • anta

mantal • delantal; andil

mantar • cosa baladí; delantal, e plasto

mantar • trapo

mantar • mugre en los vestidos

mantar • emplasto

mantartu, mantar, mantartzen (da) • hacerse semejante a una espesa mugre.??

mantartu, mantar, mantartzen (da) • cubrirse de mugre, enmugrecerse

mantendu • ali entaresed; anteneresed, nutrir

mantenetzaile • antenedor

mantenetzaile • mantenedor

mantengarri • sustentable

Mantenimendu Atala • Sección de Mantenimiento

Mantenimendu eta Apaindura Negoziatua • Negociado de Mantenimiento y Decoración

Mantenimendu eta Kudeaketa Atala • Sección de Mantenimiento y Gestión

Mantenimendu eta Zerbitzu Teknikoen Atala • Sección de Mantenimiento y Servicios Técnicos

Mantenimendu Zerbitzua • Servicio de Mantenimiento

Mantenimenduko Unitatea • Unidad de Mantenimiento

mantentzaile • sustentador; sustentante

mantentze • anteni iento; sustentación

mantentze-batzordea • la co isión de antenimiento

mantentze-batzordea • la co isión de mantenimiento

Mantentze terapia. • terapia de mantenimiento

Mantentze. • mantenimiento

Mantentzeko programa. • programa de mantenimiento

Mantentzeko tratamendua. • tratamiento de mantenimiento

mantenu • ali enticio; anteni iento, anutención

mantenuekord • ali enticio

mantisa • antisa

mantso • cal oso; despacio, anso

mantso- antso • despacio

mantsoki • ansamente

mantsotsun • ansedu bre

mantsotu • amansarse

mantsotu • amansar; aplacar, domar

mantu • manto

mantu • anto

mantxar • retrasado; rezagado

mantxu • anco

mantxura • olestia

manu • autoridad; encargo, anda

manu • poder, autoridad, dominio

manu • orden, mandato

manufaktura • manufactura

manufaktura • anufactura

manufakturatu • manufacturar

manufakturatu • anufacturar

manugaitz • indó ito; ingobernable, opuesto

manuko • dócil; obediente, subordinado

manukor • obediente

manukortze • obediencia servil.??

manupe • dependenica; do inio

manupean • bajo poder, bajo dominio

manupeko • s•bdito

manupetu, manupe, manupetzen (du) • subordinar, dominar, someter al poder o autoridad de alguien

manuz • preceptivamente

maois o • aoísmo

maois o • maoísmo

maoista • aoísta

maoista • maoísta

mapa • mapa

mapa • apa

mapa mundi • mapa mundi

mapa undi • apa undi

Mapagintza Atala • Unidad de Cartografía

mapatxe • apache

mar alaka • or ojeando; or ojeo, ur ujeando

mar alaka aritu • ur ujear

mar alo • bichejo

mar ar • ur ujeo; ur ullo, rumor

mar ar ari • censurar; criticar, cuchichear

mar ar egin • gruñir; ur ujear, ur urar

mar aratu • gruñir; ur urar, refunfuñar

mar ario • ur ullo; ur uración

mar arka • criticando; cuchicheando, or ojeando

mar arka ari ejardund • susurrar

mar arka egon • refunfuñar

mar arkari • rezongón

mar arrean • or ojeando

mar arrean aritu • ur urar

mar arti • refunfuñador

mar arti • gruñón; ur urador, refunfuñador

mar arti • gruñón

mar elada • mer elada

mar elada • er elada

mar ita • ar ita

mar itako • ar itako

mar itako • mar itako

mar oka • edusa

mar olari • ar olista

mar olari • mar olista

mar oldegi • ar olería

mar olezko • mar óreo

mar olezko • ar óreo

mar olgintza • ar olería

mar ota • ar ota

mar uts • insecto

mar ux • cazurro; taciturno

mara- ara • ansa ente; paulatina ente, suavemente

marabedi • aravedí

marabedi • maravedí

marakaekd • maracaes

marakaekd • aracaesd

marantaxko • pequeña tos, pequeño catarro de pecho

maras a • araña

maratila • escapatoria; excusa, pestillo

maratoi • arathon

maratoi • marathon

maratoilari • aratoniano

maratoilari • maratoniano

maratz • activo; diligente, diná ico

maraz • ajado

maraztu • ajarse

marbola efruituak e aten dituenad • árbol

marda • panza

mardo • benigno; lozano, obeso

mardotasun • pastosidad

mardotasun • obesidad; pastosidad

mardul • blando; con fir eza, con fuerza

mardul • de buen ver

mardul • con fir eza

mardul • con fuerza

marduldu • encarnecer

mardultasun • fertilidad; lozanía, robustez

marea • area

marea behera • bajamar

marea Gora • pleamar

marea ibileid egora edo beherad • subir o bajar la marea

marea ibili • subir o bajar la area egora edo beherad

mareabehera • bajamar

mareo etro • areó etro

mareo etro • mareó etro

marfil • arfil

marfunditu • acatarrarse

marfunditu • acatarrarse

marga • arga eharri batd

margarina • argarina

margarina • margarina

margildurik ibili • abotonarse las plantas; bucear, calarse

margo • color; lápiz de pintura, pintura

margo • color

margo ahuleria • debilidad de color

margolari • pintor

margotsu • coloreado, de muchos colores

margotu • colorear; pintar

Margueri legatz-medailoiak • Medallones de merluza Margueri

margul • descolorido; incoloro, acilento

marguldu • desteñir

marguldu • descolorearse

marguldu • decolorearse; desteñir, palidecer

mari util • marichico

mari util • arichico

maria bainu • baño aría

maribandera • ujer desvergonzada

marigorringo • solitaña

marihuana • arihuana

marihuana • marihuana

Marihuana. • marihuana

marikoi • aricón

marimutiko, marimutil • marimacho

marinel • marinero

marinel • tripulante etrabajador

marinel • arinero; tripulante etrabajadord

Marinel-zopa arrain-mosaikoarekin • Sopa marinera sobre mosaico de pescado

marinel. mariñel • marinero

marioneta • arioneta

maripurtzil • fregona

mariskal • mariscal

mariskal • ariscal

mariskalgo • mariscalato

mariskalgo • ariscalato

Marisko-paella • Paella de mariscos

Marisko-zopa • Sopa de marisco

Marisko salteatuak, denetarikoak • Marisco variado salteado

marisorgin • antis; santateresa

maritxirdil • andrajoso

maritxu • afe inado

maritxu • afe inado; arica, ariquita ee aku een anerak dituen gizonad

marizikin • puerca; recochina

marka • barca, barco, nave

marka • aparador

marka • sello

marka • marca, señal

marka • indicación; arca, señal

marka erregistratu • marca registrada

marka erregistratu • arca registrada

markagailu • arcador etresnad

markagailu elektroniko • marcador electrónico

markagailu elektroniko • arcador electrónico

markaketa • arcado eacto ded

markaketa • marcado eacto de

markant • marcador, diferenciador

markatu • atildar; arcar, notar

markatu • atildar

markatu • señalar econ marcas

markatu nagusi • super ercado

markatzaile • arcador epertsonad

markatzeko luma distiratsu; errotuladore distiratsu • rotulador fluorescente

markatzeko luma; errotuladore • rotulador

markes • marqués

markes • arqués

markes bat bezala ibili • vivir como un marqués

markesa • marquesa

markesa • arquesa

markeserri • marquesado

markeserri • arquesado

markesina • arquesina

markestu • desportillarse

markestu, markets, markesten (da) • deformarse

marketeria • arquetería

Marketin eta Argitalpenen Atala • Sección de Marketing y Publicaciones

markets • disforme

markets • defectuoso, disforme, imperfecto, deforme

markets • cosa insonora, apagado

markets • defectuoso; disfor e, i perfecto

marko • arco elaukiaren kanpoaldead

markodenda • arquetería

markotegi • arquetería

markoztatu • en arcar

marmario • murmujeo, murmullo, murmurio

marmario egin (du) • murmujear, murmullar, murmurar, murmurear

Marmelada • Mermelada

Marmita txikia aintzina erara • Pequeña marmita a la antigua

Marmitakoa • Marmitako

marokoar • marroquí

marokoar • arroquí

marra • línea; palote erayad, raya

marra • franja

marra • línea

marra- arra • ur uración eono atopeyad

marra- arra jan • asticar con ruido

marra-pintagailu • pintabandas

marra bertikal • franja vertical

marra bikoitz • marca doble

marra diagonal • franja oblicua

marra eten • marca discontinua

marra etengabe • marca continua

marra horizontal • franja horizontal

marra irmo • franja afirmada

marra paralelo • franja paralela

marragailu • rotulador

marraka • balido; gruñido, quejido

marraka egin • balar; bra ar, gruñir

marraka eginez • gruñendo

marraketa • rayado; trazado

marranta • catarro; constipado, resfriado

marrantatu • acatarrarse; enronquecer, resfriarse

marras • arpillera

marraska • berrido; chillidoagudo

marraska egin • gruñir; rebuznar

marraskari • roedor

marraskatu • e badurñaresed; roer

marratik atera • extrali itarse

marratik irten • extrali itarse

marratu • rayado

marratu • rayado

marratu • puntuar; rayar, reglar

marratu, marra, marratzen (du) • obstruir

marratu, marra, marratzen (du) • destacar, señalar

marratxo • guión; rayita

marratxo • rayita

marratzaile • delineante

marraza • achete

marrazain • juez de línea

marrazain • juez de línea

marrazketa-lu a • tiralíneas

marrazki • dibujo; traza

marrazki bizidunak • dibujosani ados

marrazkigile • trazador

marrazkilari • trazador

marrazo • arrajo; tiburón

Marrazo-hegalen zopa • Sopa de aletas de tiburón

Marrazo-hegalezko zopa • Sopa de aletas de tiburón

marrazten hasi • esquiciar

marrazten hasi • esquiciar

marraztu • dibujar; diseñar

marro • engaño; fraude, parte casi seca del árbol

marro • dujo

marroi • arrón; arrón

marroi • marrón

marrokeria • dolo; farsa, trapacería

marru • balido; berrido, ugido

marru a • balido; bra ido, ugido

marru a egin • bra ar; ugir, rugir

marru aka • bra ando

marru alari • rugiente

marru e • llanto

marru egin • bra ar; gruñir, ugir

marrubi • fresa

Marrubi beratuak menda freskoz • Fresas maceradas a la menta fresca

Marrubi jelatina • Gelatina de fresa

marrubi landare • fresal

Marrubiak esnegainaz • Fresas con nata

Marrubiak, beren sasoian • Fresas en su tiempo

marrubidi • fresal

marrubiondo • fresera

marrubiondo • fresera

Marrubizko izozkia • Helado de fresa

Marrubizko marmelada • Mermelada de fresa

Marrubizko tarta • Tarta de fresas

marrulari • rugiente

marruska • restregón

marruskadura • fricción; rozamiento

marruskadura • Roce

marruskaldi • frote; asaje, roce

marruskatu • ajar; frotar, restregar

marruskatze • soba

marrusketead • cepillo de carpintero; garlopa pequeña

marseillar • arsellés

marseillar • marsellés

marsupia • arsupia

marsupial • arsupial

marti uilo • apisonadora

martin • artin

martin-harro • afectado

martin arrantzale • artín pescador

martineta • artinete

Martinicar entsalada ganbekin • Ensalada martinica con gambas

Martintxuneko mintegia • Vivero de Martintxune

martintzar • palurdo

martintzar • palurdo, hombre de sentimientos poco delicados

martioilar • abubilla

martiri • mártir

martiri • ártir

martirio • artirio

martiritza • artirio

martirizatu • artirizar

martirizatu • martirizar

martiztar • arciano

martiztar • marciano

martots • zarzamora

martsupialio • arsupial

martxa • desfile; archa

martxa • marcha

martxa-kutxa, abiadura-kaxa • caja de cambios

martxa eragotzi • interferir la marcha

martxan hasi (da) • comenzar a marchar

martxan jarri • arrancar

martxan jarri • arrancar

martxan jartzeko sistema, abiarazteko sistema • sistema de arranque

martxaren noranzkoa beste aldera aldatu • invertir el sentido de la marcha

martxatu • desfilar

martxo • arzo

martxo • marzo

martzial • arcial

maruga • fruto de la morera

maruga • fruto de la morera; frambuesa, mora de morera

maruga • fra buesa

marugatze • orera

marugatze • morera

marxis o • marxismo

marxis o • arxismo

marxista • marxista

marxista • arxista

maryka. marüka • verruga

mas a • araña

masa • ole; asa

masail • andíbula; ejilla, oflete

masail- • axilar

masaila • moflete

masaila • mejilla, carrillo

masailako • bofetada; bofetón, axilar

masailalbo • pó ulo

masailalbo • pó ulo

masaileko • axilar

masailezur • ejilla; quijada

masaje • masaje

masaje • asaje

masaje-e aile • asajista

masajea e an • dar asajes

masajista • asajista

masakratu • asacrar

masakre • asacre

masal • desvirtuado

masaldu • desvirtuarse

masibo • masivo

masibo • asivo

masiboki • masivamente

masiboki • asivamente

masifikatu • asificar

masifikatu • masificar

masifikazio • masificación

masifikazio • asificación

masiko • ásico

masila • asilla

maskal • alicaído; barro del ruedo del vestido, caña de aíz

maskaldu • ajarse; desvirtuar, enervarse

maskara • disfraz; fantas a, áscara

maskarada • mascarada

maskarada • ascarada

maskaratu • en ascarado

maskaratu • disfrazaresed; en ascararse

maskaraturik • disfrazadamente

maskaratzaile • encubridor; en ascarador

maskor • concha; arisco, ostra

maskota • mascota

maskota • ascota

Maskota tarta • Tarta mascota

maskuiloeud • a polla; burbuja, glóbulo

maskuilu • a polla

maskulinitate • asculinidad

maskulino • masculino

maskulino • asculino

maskulinotasun • asculinidad

maskulo • a polla de cristal; p•stula

maskurdura • callosidad

maskuri • a polla; OMEa polla por picadura, vejiga

masokis o • masoquismo

masokis o • asoquismo

masokista • masoquista

masokista • asoquista

maspildu e aspila aspiltzend • abollar; aellarse, sobar

mass edia • ass- edia

mass media • mass- edia

masta • árbol; ástil, palo

masta • mástil

mastekatu • mascar

mastekatu • ascar; asticar

Mastekatzaile, mamurtzaile; magailatzaile. • mascador, -a

Mastekatze, mamurtze. • masticación

master • máster

master • áster

masteria • arboladura

masteria • arboladura

mastika • ástic

mastila • asilla

mastodonte • astodonte

mastoide • astoide

masturbatu • asturbarse

masturbazio • masturbación

masturbazio • asturbación

masusta • zarza ora

masusta • ora; zarza ora

masusta • mora

masusta gorri • fra buesa

Masusta gorriak esnegainarekin • Frambuesa con nata

Masustegiko Auzo-Etxea • Centro Cívico de Masustegi

masustondo • orera

mataderia • atadero

matal- • etálico

matarraska • ujer desarrapada; rasero etresnad

mataza • copo de lino; e brollo, adeja

mataza askatu • devanar la madeja

matazura • aspa; devanadera

match • atch

mate • ate

mate atika • ate ática

mate atika • mate ática

mate atika- • ate ático

mate atika-arlo • área ate ática

mate atika-arlo • rea mate ática

mate atikari • ate ático

mate atikaz • ate áticamente

mate atiko • ate ático

mate atikoki • ate áticamente

matel-hezur • ejilla

matela • andíbula; quijada

matelezur • quijada

materia • ateria; pus

materiagabe ekod • in aterial

material • aterial; aterial

material distiratsu, gai islatzaile • material reflectante

Material eta Mantenimendu Unitatea • Unidad de Material y Mantenimiento

Material, Mantenimendu eta Prestakuntza Atala • Sección de Material, Mantenimiento y Formación

materialdu • aterializar

materialdu • materializar

materialis o • materialismo

materialis o • aterialismo

materialis o dialektikoa • aterialis o dialéctico

materialis o dialektikoa • materialis o dialéctico

materialis o historikoa • aterialis o histórico

materialis o historikoa • materialis o histórico

materialista • aterialista

materialista • materialista

materialki • aterialmente

materialki • materialmente

materialkuntza • aterialización

materialkuntza • materialización

matoi • bodoque; atón

matrail • ejilla

matraka • matraca

matraka • altercado; barullo, contienda

matraze • matraz

matraze • atraz

matrazu • virote

matrazu • virote

matrikula • matrícula

matrikula • atrícula

matrikula • matrícula

matrikula-plaka • placa de matrícula

matrikula-plakako argiak • alumbrado de placa de matrícula

matrikulatu • matricularse

matrikulatu • matriculado

matrikulatu • atriculado

matrikulatu • atricularse

matrikulatu • matricular

matrize • atriz e ate atikan eta osterantzeko usarioetand

matrize- • atricial

matriziar • atricial

matsegindu eatsegina atsegintzend • agradar; a enizar, deleitar

matutin • gresca

matxarda • acial; pinza, tenaza

matxarde • acial; parrilla, puntal

matxikatu • atarazar

matxikatu • atarazar

matxikatu • atarazar

matxinada • insubordinación; insurrección, levantamiento

matxinada • insurrección

matxinatu • a otinarse

matxinatu • a otinaresed; sublevar

matxinatu • insurgente

matxinatu • insurgente; insurrecto

matxinatu • insurrecto

matxingarratz • acedera

matxino • rebelde

matxinsaltari • langosta

matxinsalto • salta ontes

matxo • beso; ósculo

matxura • avería

matxura • achaque; aje, avería

matxuratu • averiarse

matxuratu • averiarse

mauisu izana • ex aestro

mauka • ganancia ilícita; anga, aullido

mauka- auka • a dos carrillos; vorazmente

mauka- auka jan • comera dos carrillos; za par

maukak goititu • arre angar

maukak goititu • arre angar

maukak jaso • arre angar

maukatxo • manguito

maukatxo • anguito

maula • dolo; engaño, fraude

maulati • doloso; engañador

maulazko • engañoso; fraudulento

maulazko • fraudulento

mauritaniar • mauritano

mauritaniar • auritano

mausa • sauquillo

mausoleo • mausoleo

mausoleo • ausoleo

maxi o • áximo

maxi u • máximu

maxi u • áximu

maxiaketa • crítica

maxigona • maxifalda

maxigona • axifalda

maxwel • axwell

mazal • afable; noble

mazapan • mazapán

mazapan • azapán

Mazapan turroia • Turrón de mazapán

Mazapana • Mazapán

mazdeis o • azdeísmo

mazdeis o • mazdeísmo

maze • ta iz

mazedonia • acedonia

Mazedonia • Macedonia

mazedonia • macedonia

mazedoniar • acedonio

mazedoniar • macedonio

mazela • ladera; vertiente

mazkal • debilitado; decaído

mazkildu • e badurnarse

mazkuri • visícula

mazoi • franc asón e asón

mazoi • masón

mazoi • franc asón e asónd; asón

mazoneri • asónico

mazoneria • masonería

mazoneria • asonería

mazoniko • asónico

mazopa • arsopa

mazoz jo • acear

mazoz jo • macear

mazpildu e azpila azpiltzend • achacar; agullar

maztarkatu eaztarkaa aztarkatzend • escarbar

mazu • azo

mazurka • mazurca

mazurka • azurca

mbabespetu ebabespea babespetzend • escudarse; parapetarse

mbeheititu ebeheitia beheititzend • abatir

mbekaldetu ebekaldea bekaldetzend • contraponer

mbeltzitu ebeltzetuda beltzitzend • ennegrecer; tiznar

mberriztu eberrizetuda berriztend • reanudar; reformar

mbirbiztu ebirbizetuda birbiztend • reconfortar; refociliar, refrigerar

mbizirik atera egelditua gertatud • salira flote; sobrevivir

mburugaldu eburugala burugaltzend • delirar

mburuxkatu eburuxkaa buruxkatzend • espigar

mburuzkatu eburuzkaa buruzkatzend • enfrentar

mdildiratu edildiraa dildiratzend • titilar

me el • canijo; enclenque

me ela • emo

me elkeria • insustancialidad

me elo • alelado; enclenque epertsonad, fatuo

me elokeria • e ez; necedad, ñoñería

me elotu • abobarse

me entu • omento

me entuan • instantáneamente

me oria • e oria eazalpen idatziad

me oris o • e orismo

me oris o • me orismo

mea • ena; ineral, vena de una ina

mea • vena efilón

mea • vena de una mina

mea • mena

mea- • ineral; inero

mea-ikerketak • investigaciones ineras

meabide • galería de ina

meadar • filón; veta

meagintza • inería

meagizon • inero

meandro • eandro

meategi • ina

meatoki • explotación minera

meatoki • explotación inera; lugar de la ina, yacimiento

meatoki • lugar de la mina

meatzari • minero

meatzari • inero

meatzaritza • industria inera; inería

meatzaritza • minería

meatzaritza • industria minera

meatze • ina; venero, yacimiento

meatze- undu • undo inero; ú eatzean trabailatzen da ö trabaja en la ina

meatzec undua • el mundo minero

meazulo • túnel de la mina

meazulo • galería de la ina; t•nel de la ina

meazulo • galería de la mina

medaila beste aldera itzuli • ver la otra cara de la moneda

medailoi • edallón

mediana • ediana

medika endu • edicamento

medikatu • medicar

medikatu • medicinar

medikatu • edicar; edicinar

medikazio • medicación

medikazio • edicación

mediko • édico

mediku • édico

Mediku tratamendu, medikuntza(ko) tratamendu, osabide, sendabide. • tratamiento médico

Medikuaren agindu. • prescripción facultativa

Medikuaren jagoletza. • vigilancia médica

medikuaren ziurtagiri ofizial • certificado médico oficial

Medikuaren, sendagilearen azterketa. • reconocimiento médico

medikuntza fakultatea • de medicina

medikuntza fakultatea • de edicina

Medikuntzako laguntza. • asistencia médica

Medikuntzako laguntza; laguntza mediko. • atención médica

Medikuntzarako opio, sendagintzarako opio, senda opio. • opio medicinal

meditatu • editar

meditazio • editación

mediterraniar • editerráneo

mediterraniar • mediterráneo

mediterraniar kli a • el cli a editerráneo

mediterraniar kli a • el cli a mediterráneo

mediu • médiu

mediu • édiu

medragaitz • es irriado

medragaitz • es irriado

medusa • edusa

mefistofeliko • efistofélico

mefistofeliko • mefistofélico

megafonia • megafonía

megafonia • egafonía

megafono • egáfono

megafono • megáfono

megalitiko • egalítico

megalitiko • megalítico

megalito • egalito

megalito • megalito

megalo ania • egalo anía

meha • mineral

mehagarri • adelgazante

mehaieri • diarrea

mehaka • desfiladero, camino angosto

mehaka • desfiladero

mehankoil • descarnado

mehar • angosto; delgado, enjuto

mehar • angosto

mehar • estrecho, ajustado, angosto

mehargune • sitio angosto

mehargune • sitio angosto

meharrera • angostura

meharrera • angostura

mehartasun • adelgazamiento

mehartu e eharetuda ehartzend • estrechar

mehartu, mehar, mehartzen (da) • adelgazar

mehartu, mehar, mehartzen (du) • estrechar

mehatu • adelgazar

mehatu • adelgazar

mehatxagarri • a enazador

mehatxagarri • a enazador

mehatxatu • a enazar; intimar

mehatxatu • a enazar

mehatxatu, mehatxa, mehatxatzen (du) • amenazar

mehatxu • a enaza

mehatxu egin • a enazar

mehatxuz • a enazadoramente

mehatxuz • a enazadoramente

mehatz • mina

mehatz • ralo

Mehatzen-Lege • Ley de Minas

mehe • delgado, sutil, fino, flaco

mehe • paraje poco fértil

mehe • delgado; fino, flaco

mehe • abstinencia de carnes, comida de vigilia

mehe • pobre

mehe epalabra co pc eha-d • delgado

mehego • flacura, delgadez, sutileza

mehego • delgadez

meheki • tenuemente

meheki • tenuemente

meheko • enclenque

mehetasun • debilidad, estado de flaqueza

mehetasun • adelgaza iento; delgadez, escasez

mehetasun • penuria, escasez

mehetu • adelgazar; afilar, enflaquecer

mehetxe • adelgazamiento

mehetze • enflaquecimiento

mehune • trecho de estrechez o delgadez

mehune • vado

mehune • parte delgada de cuerda, paños

meiosi • eiosis

mekanika • mecánica

mekanika • ecánica

mekanika- • ecánico

Mekanika Lantegia • Taller Mecánico

mekanikari • ecánico

mekaniko • ecánico

mekanis o • mecanismo

mekanis o • dispositivo; ecanismo

Mekanismo; baliabide, bide, tresna. • mecanismo

mekanizatu • ecanizar

mekanizatu • mecanizar

mekanizazio • ecanización

mekanizazio • mecanización

Mekanizazio Bulegoa • Negociado de Mecanización

mekanizis o • ecanicismo

mekanizis o • mecanicismo

mekanizista • ecanicista

mekanizista • mecanicista

mekanografi • ecanográfico

mekanografia • mecanografía

mekanografia • ecanografía

mekanografiatu • ecanografiar

mekanografiko • ecanográfico

mekanografo • mecanógrafoea

mekanografo • ecanógrafoa fa

mekel • enclenque; es irriado

mekele ux • canijo; des edrado

melar • angosto; delgado, descarnado

melartu e elaretuda elartzend • adelgazar; enflaquecer

meldo • astranzo

melenga • dulzón; e palagoso, parco een co erd

melo ania • melo anía

melo ania • melomanía

melo ano • meló ano

melodi • elódico

melodia • elodía

melodiaz • elodiosamente

melodiaz • melodiosamente

melodiazko • elódico; elodioso

melodiazko • melodioso

melodiko • elódico

melodra a • elodra a

melodra a • melodra a

meloi • elón

meloi • melón

Meloi-gazpatxoa otarrainarekin • Gazpacho de melón con langosta

Meloi gozo-zurrupakia • Sorbete de melón dulce

Meloi zurrupakia • Sorbete de melón

Meloizko soufflea • Soufflé de melón

melokotoi • elocotón

Melokotoiak ardo beltzetan • Melocotones al vino tinto

melomano • melómano

melopeia • melopeya

melopeia • elopeya

memelo • fatuo, lelo, insustancial

mementu • momento

mementu bateko • momentáneo, de un momento. ??

men • arbitrio; dócil, fino

men • poder, dominio, potencia

men- enean • a punto de; casi

men eginez • su isamente

men eginez • su isamente

men ez egite • desobediencia

menasta • ineral

menda • hierbabuena; enta

mendal • honda

Mendarako erroskilak • Rosquillas de Mendaro

mendaro • ejorana

Mendaroko Ospitalea • Hospital Mendaro

mendarte • barranca; foz, hondonada

mendate • puerto de montaña

mendate • puerto

mendatu, menda, mendatzen (du) • vendar

Mendavia bi saltsen frantsesporruak • Espárragos de Mendavia dos salsas

Mendazko izozkia • Helado de menta

mende • siglo; ú

mende • siglo

mende-laurden • cuarto de siglo

mende-ta-erdi • siglo y medio

mende atu • vendi iar

mende mendekotan, mendeen mende guztietan, menderen mende, menderen mendetan, menderen mendez • por los siglos de los siglos

mendean • alalcance

mendean zehar • a lo largo de los siglos

mendebal • occidente; oeste, poniente

mendebal • occidente, oeste

mendebal-alde • occidente, oeste

mendebal-haize • viento del oeste

mendebal-haize • viento del oeste

mendebaldar • occidental

mendebalde • occidente; oeste, poniente

mendebaldu • occidentalizarse

mendebaldu • occidentalizarse

mendebaleko • occidental

mendegabetasun • inobediencia

mendekari • vengador

mendekati • vengativo

mendekatu • desquitarse; vengaresed, vindicar

mendekatu • desquitarse

mendekatu, mendeka, mendekatzen (du) • vengar

mendekatzaile • vengador

mendekatzaile • vengador

mendekide • contemporáneo (del mismo siglo)

mendeko • dependiente; inferior, secular

mendekos • vengativo

Mendekoste • Pentecostés

mendekoste • pentecostés

mendekoste • pentecostés

Mendekotasun fisiko. • dependencia física

Mendekotasun psikiko. • dependencia psíquica

Mendekotasun. • dependencia

Mendekotasuna sortzen duen droga. • droga generadora de dependencia

Mendekotasunak eragindako jokaera, (droga) zaletasunak eragindako jokaera. • conducta adictiva

mendeku • desquite

mendeku • desquite; represalia, revancha

mendel • franja; orillo

menderagabe ekod • invicto

menderagabeekod • invicto

menderatu • apisonar; avasallar, conquistar

menderatu • apisonar

menderatu-ezin • invicto

menderatu, mendera, menderatzen (du) • dominar, subyugar, sojuzgar, vencer, derrotar, apoderarse de, reducir, conquistar

menderatze • derrota, conquista, dominio, dominación

menderen mendetan (ez), santa sekula (ez), santa sekulan (ez), sekula bizian (ez), sekula guzian (ez), sekulan santan (ez), ez gehiagoren gehiago, ez inoiz, ez inoiz gehiago, ez inoizkotan, ez sekula • nunca jamás

menderik-mende • de siglo en siglo, a lo largo de los siglos

mendetasun • autoridad

mendeurren • centenario

mendeurren • centenario

mendez-mende • de siglo en siglo, a lo largo de los siglos

mendez ende • a lo largo de los siglos

mendi • montaña, monte, colina

mendi • ontaña; onte, ú endietako etxeak ö las casas de los ontes

mendi- • ontés; ú endietako etxeak ö las casas de los ontes

mendi-zintzur • foz; garganta, hoz

mendi-zirko • senda o espacio estrecho entre montañas

mendi-zorrotz • picacho; ú endietako etxeak ö las casas de los ontes

Mendi eta Natur Guneen Zuzendaritza Nagusia • Dirección General de Montes y Espacios Naturales

Mendi Unitatea • Unidad de Montaña

mendian zehar • por el onte

mendibizkar • cerro; collado, lo a

Mendietako eta Natura Inguruneko Zuzendaritza Nagusia • Dirección General de Montes y Medio Natural

mendiez haraindiko • ultra ontano

mendigain • pro ontorio

mendigane • cima del monte

mendigoizale • montañero, aficionado a las cumbres de montaña

mendigoizale • mendigoizale (montañero)

mendigoizale • alpinista; ontañero

mendikate • cadena ontañosa; cordillera, sierra

mendikatea • cadena montañosa

mendiko • ontés; ontesino, serrano

mendiko bidegune • tramo de montaña

Mendiko ziza arreak • Setas pardillas de monte

MENDIKOI Nekazaritza Garapeneko Institutua * NEIKER Nekazal Ikerketa eta Garapenerako Euskal Erakundea • A.B.

mendilerro • cordillera

mendira joan • echarse al monte

mendirakoi • ontaraz

mendirantz • para el monte ephaciad

mendirantz • hacia el onte; para el onte ephaciad

mendirantz • hacia el monte

mendirik endi • de onte en onte; OME de onte en onte

mendirik mendi • de monte en monte

mendiska • ontículo

menditar • montañés

menditar • ontañés; serrano

menditarte • barranco; foz, hondonada

menditik zehar • por el onte

menditontor • cerro; colina, pico

menditsu • montuoso

menditsu • ontañoso; ontuoso

menditsu • oso

mendixka • cerro; ontículo

mendiz bestaldeko • ultra onte

mendiz bestaldeko • ultra onte

mendiz handiko • tra ontano

mendiz handiko • tra ontano

mendiz haraindi • allende los ontes

mendiz honaindi • aquende los ontes

mendizain • guarda ontes

mendizale • ontañero

mendizaletasun • ontañismo

mendizerra • sierra de ontañas

mendoitz • talud

mendortz • alba

mendratu • debilitarse

mendratu • debilitarse

mendre • débil; des edrado, es irriado

Mendreska-xerren entsalada eta kipula gozoa • Ensalada de filetes de ventresca y cebolla dulce

mendretasun • debilidad

mendu • do inar; sojuzgar, so eter

mendu • carácter; esqueje, genio

mendu txarreko • alcriado; aleducado

meneko • s•bdito; su iso

meneraezin eezkod • irreducible

menerapen • do inación

meneratu • do inar; reduciresed, refrenar

meneratu, menera, meneratzen (du) • dominar, subyugar, sojuzgar, someter

meneratzaile • do inante

menestra • menestra

menestra • enestra

mengel • débil; lánguido

mengoa • necesidad

mengoa • engua; necesidad

menhir • enhir

menia • tregua

menia • tregua

meningitis • meningitis

meningitis • eningitis

menisko • enisco

menisko • menisco

menopausia • menopausia

menopausia • enopausia

menostu • deteriorar la ropa

menostu • deteriorar la ropa

menpe • do inio; subordinación, sujeción

menpean ezarri • do inar

menpeko • subordinado, sometido

menpeko • dependiente; esclavo, inferior

menpeko • subalterno

menpeko-ohi • antiguo subordinado, exsubordinado, exsometido

menpeko esaldi • oración subordinada

menpeko esaldi • oración subordinada

Menpekoen Atala • Sección de Subalternos

menpekotasun • acata iento; dependencia, obediencia

menpekotasun • so etimiento

menpekotasun • vasallaje

menpera erori • order el polvo

menperaezin • inexpugnable

menperaezin eezkod • irreducible

menperagaitz • irreducible

menperagarri • expugnable; subyugable

menperagarri • subyugable

menperapen • do inación

menperatu • sometido, subordinado

menperatu • avasallar; expugnar, reducirse

menperatu • avasallar

menperatu, menpera, menperatzen (da) • ser sometido, subordinado, dominado, subyugado, oprimido, avasallado

menperatu, menpera, menperatzen (du) • someter, apoderarse de, subordinar, subyugar, oprimir, avasallar

menperatzaile • sometedor, subordinador, dominador, subyugador, opresor, avasallador

menperatzaile • avasallador; do inador, expugnador

menperatzaile • do inador

menperatze • expugnación

menpetasun • dependencia; esclavitud, servidu bre

menpetu • poseído; subordinado

menpetu e enpeetuda enpetzend • plegarse; subordinarse

menpetu, menpe, menpetzen (du) • someter, subordinar

menpetza • sometimiento, sumisión, subordinación

menpetze • sometimiento, sumisión, subordinación

menstruazio • enstruación

mentalitate • entalidad

mentalizatu • mentalizar

mentalizatu • entalizar

mentalizazio • mentalización

mentalizazio • entalización

mentasun • docilidad

mentasun • docilidad

mentatu e entaetudv entatzend • injertar

mentol • mentol

mentol • entol

ments • déficit; i bécil

mentseiatu eentseiaa entseiatzend • e peñarse enalgo; entrenar, procurar

mentsula • énsula

mentu • injerto; p•a de injerto

mentu • púa de injerto

mentura • aventura; ventura

menturagarri • aventurado

menturakeria • aventurerismo, aventura

menturari • aventurero

menturatu • aventunarse

menturatu • aventunarse

menturatu • venturoso

menturaz • al azar, quizá, por ventura

menturaz • venturosamente

menturaz • por ventura; venturosamente

menturazale • venturoso

mentxevike • menchevique

mentxevike • enchevique

menu • menú

menu • en•

Menua, jatekoen karta • Menú

meperagarri • reducible

meperatze • reducción

Mercabilbao • Mercabilbao

merenge • merengue

merenge • erengue

Merengea • Merengue

Merengeak • Merengues

merezi • ereci iento; érito

merezi endu • ereci iento; érito

merezi enduzko • erecedor; eritorio

merezi enduzko • meritorio

merezi ukan • incurrir; erecer

merezi ukan (du) • merecer, tener mérito

merezia hartu • tener su erecido

merezidun • erecedor; erecido

merezient • acreedor

merezigabe ekod • in erecido

merezigabeekod • in erecido

mereziki • merecidamente

mereziki • erecidamente

merezimendu • mérito, merecimiento

merezimenduzko • meritorio, por mérito

merezitu • erecer

merezitu • erecido

merezitu, merezi, merezitzen (du) • merecer

mergatz • desabrido

meridiano • eridiana; eridiano

merinadade • erindad

merinadade • merinda

merio • alguacil; erino

merio • merino

meriste o • eristemo

meriste o • meristemo

meritu • ereci iento; érito, úez dituzte haien erituak ezagutzen ö no reconocen sus éritos

meritu gutxitze egaltzed • de érito; des erecimiento

meritu oneko • bene érito

meritu oneko • bene érito

meritudun • acreedor; erecedor

merkaduria • ercaduría

merkagai • ercancía

merkantilis o • ercantilismo

merkantilis o • mercantilismo

merkantilista • mercantilista

merkantilista • ercantilista

merkantzi tren • tren de ercancías

merkantzi tren • tren de mercancías

Merkantzia Arriskutsuen Garraioaren Koordinaziorako Euskal Batzordea • Comisión Vasca de Coordinación del Transporte de Mercancías Peligrosas

merkataldegi • estableci iento co ercial

merkataldegi • estableci iento co ercial

merkataluntzi • barco ercante

merkataluntzi • barco mercante

merkatari • comerciante

merkatari • comerciante; ercader

merkataritza • comercio

merkataritza- • ercantil

merkataritza-legeria • legislación mercantil

merkataritza agentzia • agencia mercantil

Merkataritza Erregistro • Registro Mercantil

Merkataritza eta Kontsumo Sailburuordetza • Viceconsejería de Comercio y Consumo

Merkataritza Zuzendaritza • Dirección de Comercio

Merkataritza(rako) erabilera, salmenta(rako) erabilera. El consumo con intención psicoactiva de los disolventes fabricados para uso comercial, comporta graves riesgos para la salud = Salmentarako ekoizten diren disolbatzaileak eragin psikoaktiboak lortzearren erabiltzeak osasun arazo larriak dakartza. • uso comercial

merkataritzako • comercial; mercantil

Merkataritzako Aholku Batzordea • Comisión Consultiva de Comercio

merkataritzako ibilgailu • vehículo comercial

merkatu • ercado

merkatu • mercado

merkatu • mercado

merkatu • abarataresed; bajar los precios, rebajar

Merkatu beltz. A menudo estos son imprevisibles a causa de la impureza de las drogas en el mercado negro = Askotan, ezin aurreikus daitezke merkatu beltzeko drogen garbitasun eza dela eta. Es imposible conocer una sustancia comprada en el mercado negro = Ezinezkoa da merkatu beltzean erositako produktu /substantzia bat ezagutzea. • mercado negro

merkatu txiki • ercadillo erastrillod; rastro

merkatu txiki • mercadillo erastrillo

Merkatuak • Mercados

Merkatuen Ikuskaritza Negoziatua • Negociado de Inspección de Mercados

Merkatuen Kudeaketa Sekzioa • Sección de Gestión de Mercados

Merkatuen Taldea • Grupo de Mercados

Merkatugaien eta Baimenen Atala • Sección de Mercancías y Autorizaciones

Merkatuzainen Taldea • Grupo de Guardería de Mercados

merkatze • abaratamiento

merkatze • abaratamiento

merke • arreglado; barato, econó ico

merke • barato

merke • barato

merke e an esaldud • albaratar; alvender, saldar

merkealdi • rebaja; saldo, te porada de saldos

merkeegi saldu • albaratar

merketu e erkeetuda erketzend • rebajar

merkurio • ercurio

merlenka • pescadilla

Merlenka saltsa berdean • Pescadilla en salsa verde

mero • ero earrainad

Mero bizkarkia eta izokina trufa saltsarekin • Abanico de mero y salmón sobre salsa de trufas

Meroa labean • Mero al horno

Meroa papillotean edo plantxan okin-patatekin • Mero papillote o plancha con patatas panadera

Meroa plantxan • Mero a la plancha

merrakindu eerrakina errakintzend • encolerizar

merraztatu eerraztaa erraztatzend • barrer

mertxika • albérchigo

mertxika • abridera; albaricoque, albérchigo

mertxikondo • elocotonero

mertzenario • ercenario

mertzenario • mercenario

mertzeria • ercería; quincallería

Merua donostiar erara • Mero a la donostiarra

Merua plantxan • Mero a la plancha

mesede • favor, merced

mesede • ayuda; don, donativo

mesede • merce

mesede bat egin • obsequiar

mesede egin • beneficiaresed; favorecer

mesedegarri • beneficioso; favorable, provechoso

mesedegile • favorecedor

mesedez • por favor; provechosamente

mesedez • por favor

mesenteriko • rico

mesenteriko • esentérico

mesenterio • mesenterio

mesenterio • esenterio

meseta • eseta

mesfida • desconfianza

mesfidantza • desconfianza

mesfidantza • desconfianza

mesfidati • desconfiado

mesfidatu • desconfiar; esca aresed, recelar

mesfidatu • desconfiado

mesfidatu • esca ado

mesfidatu, mesfida, mesfidatzen (da) • desconfiar, no fiarse

mesianiko • mesiánico

mesianiko • esiánico

mesianis o • esianismo

mesianis o • mesianismo

Meskalina. • mescalina

meskita • mezquita

meskita • ezquita

mesokarpo • mesocarpo

mesokarpo • esocarpo

mesokrazia • mesocracia

mesokrazia • esocracia

mesolitiko • mesolítico

mesolitiko • esolítico

mesozefalo • mesocéfalo

mesozefalo • esocéfalo

mesozoiko • mesozoico

mesozoiko • esozoico

mesprezagarri • despreciable

mesprezatu, mespreza, mesprezatzen (da) • despreciarse, menospreciarse, desdeñarse, denostarse

mesprezatu, mespreza, mesprezatzen (du) • despreciar, menospreciar, desdeñar, denostar

mesprezatzaile • despreciador

mesprezeidatu • desesti ar; despreciar, enoscabar

mesprezu • afrenta; desesti a, desprecio

mesprezu • desprecio, menosprecio, desdén

mesprezugarri • despreciable, digno de desprecio

mesprezuzko • despectivo

mesprezuzko • despectivo

mesta • esta eartzain ibiltarien elkartead

mesta eartzain ibiltarien elkartead • mesta

mestizaje • mestizaje

mestizaje • estizaje

mestizatu • estizar

mestizatu • mestizar

mestizo • mestizo

mestizo • estizo

meta • al iar; a ontona iento, congestión

meta • montón, acervo, fagina

meta e- etad • al iar ebelard

meta orfiko • eta órfico

meta orfizatu • eta orfosearse

meta orfosi • eta orfosis

metaboliko • melabólico

metaboliko • elabólico

metabolis o • metabolismo

metabolis o • etabolismo

Metabolismo. • metabolismo

Metabolizatu. • metabolizar

Metadona emate. • dispensación de metadona

Metadona emateko unitate, metadona banatzeko unitate. • unidad de dispensación de metadona

Metadona. • metadona

Metadonaz mantentze. En cambio, los programas de mantenimiento con metadona han visto crecer, y mucho, el número de personas que solicitan este tipo de atención = Aitzitik, metadonaz mantentzeko tratamenduetarako eskaerak nabarmen ugaldu dira. • mantenimiento con metadona

metadura • apilamiento

metae- etada ebelard • al iar

Metafalua legatza • Merluza "Matafalúa"

metafisika • etafísica

metafisika • metafísica

metafisikari • etafísico

metafisiko • etafísico

metafonia • etafonía

metafonia • metafonía

metafora • etáfora

metafora • metáfora

metaforiko • metafórico

metaforiko • etafórico

metagailu • acu ulador

metahizkuntza • metalenguaje

metahizkuntza • etalenguaje

metakarpo • etacarpo

metakarpo • metacarpo

metaketa • acu ulación

metal • metal

metal • etal

metal-ur • agua mineral

metal puskak • granalla

metale • etal; prenda epertsonazd, efa cdalhaja

metaledun • julo

metalezko • etálico

metalgintza • etalurgia

metaliko • etálico

metalizazio • metalización

metalizazio • etalización

metalkiak • granalla

metalografia • metalografía

metalografia • etalografía

metaloide • etaloide eez- etalad

metaloide eez- etalad • metaloide

metalurgi • metalúrgico

metalurgi • etal•rgico

metalurgi industriak • industrias etal•rgicas

metalurgia • etalurgia

metalurgia-industriak • industrias etal•rgicas

metalurgiko • elal•rgico

metalurgiko • melalúrgico

metano • metano

metano • etano

metastasi • etástasis

metastasi • metástasis

metatartso • etatarso

metatartso • metatarso

metatesi • metátesis

metatesi • etátesis

metatu • acu ularesed; aducir, agrupar

metatu • acu ulado

metatu • acu ularesed; aducir, a ontonarse

metatu • acu ulado

metatzaile • hacinador

metatze • acu ulación; hacinamiento

metazentru • etacentro

metenpsikosi • ete psicosis

metenpsikosi • mete psicosis

meteoriko • meteórico

meteoriko • eteórico

meteorizatu • meteorizarse

meteorizatu • eteorizarse

meteorizazio • meteorización

meteorizazio • eteorización

meteoro • eteoro

meteoro • meteoro

meteorologi • eteorológico

meteorologi berriak • parte meteorológico

meteorologi berriak • parte eteorológico

meteorologi globoa • globo meteorológico

meteorologi globoa • globo eteorológico

meteorologia • eteorología

meteorologia • meteorología

Meteorologia eta Klimatologia Zuzendaritza • Dirección de Meteorología y Climatología

Meteorologiako Euskal Batzordea • Comisión Vasca de Meteorología

Meteorologiako Euskal Zerbitzua • Servicio Vasco de Meteorología

meteorologiko • eteorológico

meteorologo • eteorólogo

meteorologo • logo

metileno • metileno

metileno • etileno

metiliko • metílico

metiliko • etílico

metilo • etilo

metilo • metilo

metodiko • etódico

metodiko • metódico

metodikoki • etódicamente

metodo • étodo

Metodo, bide, modu. Las actividades pedagógicas que proponemos en este programa se basan a menudo en métodos educativos que favorecen la implicación de los escolares = Programa honetan proposatzen ditugun ekintza pedagogikoak ikasleen inplikazioa ahalbideratzen duten hezkuntza metodoetan oinarritzen dira, gehienetan. • método

metodolog a • metodología

metodologi • etodológico

metodología • etodología

Metodologia. Hacerlo con una metodología de participación popular = Herriak parte hartzeko metodologia batez egitea. Metodología empleada en la elaboración del Plan = Egitasmorako erabili den metodologia. • metodología

metodologiaz • etódicamente

metodologiko • etodológico

metodoz • etódicamente

metoni ia • metoni ia

metoni ia • etoni ia

metopa • etopa

metopa • metopa

metraila • etralla

metraila • metralla

metrailadore • a etralladora

metrailadore • a etralladora

metrailaketa • a etrallamiento

metrailaketa • a etrallamiento

metrailatu • a etrallar

metrailatu • a etrallar

metrailatu • a etrallar

metraileta • etralleta

metraileta • metralleta

metriko • métrico

metriko • étrico

metro • etro etrenad; tren etropolitano

metro • tren metropolitano

metro karratu • metro cuadrado

metro karratu elaukitud • etro cuadrado

metro kubiko • etro c•bico

metro kubiko • metro cúbico

metrologia • etralogía

metrologia • metralogía

metropoli • metrópoli

metropoli • etrópoli

metropolitar • metropolitano

metropolitar • etropolitano

metxa • hilacha; echa

metxa • mecha

metxik ere ez jakin, tutik ere ez jakin • no saber ni torta

Meunier mihiarraina • Lenguado Meunier

mexikar • mexicano

mexikar • mejicano

mexikar • ejicano

mexportatu eexportaa exportatzend • exportar

meza • misa

meza • misa

meza • isa; ú ezatan dago ö está en isa

meza e an • celebrar la isa; oficiar

meza e ate • celebración de la isa

meza nagausi • isa ayor

mezadiru • estipendio de la isa

mezalagun • onaguillo

mezasari • estipendio de la isa

mezatara joan • ir a misa

mezatara joan • ira isa

mezenas • ecenas; pro otor

mezenas • mecenas

mezenasgo • ecenazgo

mezenasgo • mecenazgo

mezkinkeria • mezquindad

mezu • mensaje

mezu • ensaje; isiva, recado

mezu-emaile • dador del mensaje

mezua bidali • enviar un ensaje

mezulari • e isario; ensajero

mezulari • mensajero

mezutu • avisar; co unicar, enviar un ensaje

mfortunatu efortunaa fortunatzend • coincidir

mgarastatu egarastaa garastatzend • hu edecer; irrigar, regar

mgupidetsi egupidetsa gupidestend • compadecer

mhaizeztu ehaizezetuda haizeztend • orear

mharriztu eharrizetuda harriztend • e pedrar

mhegaldatu ehegaldaa hegaldatzend • ariposear; revolotear

mhirurogeita ha ar urtetik gorako • septuagenario

mi • i

mi atu • imar

mi atu • mimar

mi etiko • mi ético

mi etiko • i ético

mi etikoki • i éticamente

mi etikoki • mi éticamente

mi etis o • mi etismo

mi etis o • i etismo

mi ika • mí ica

mi ika • í ica

mi iko • í ico

mi iko • mí ico

mi o • i o eteatroand

mi osa • i osa

mi osa • mi osa

miaketa • inquisición; rastreo, registro

miatu • escarbar; escrutar, exa inar

miatu gabe • inexplorado

miatzaile • explorador

miau • miau

miau • inoportuno; aullido, iau

miau • maullido

miau egin • maullar

miau egin • aullar

miauka • aullando

miauka • maullando

miauka ari eegind • aullar

miazkatu • chupar; golosear, lamer

miazkatu • chupar

miazkatu • rela ido

miazkatu, miazka, miazkatzen (du, dio) • lamer, chupar

miazkatzaile • chupador

miazkatzen • chupando

miaztu e iaza iaztend • lamer

mielga • ielga eitsasarrainad

migrari • e igrante

migratu • e igrado

migratu • e igrar

migratu • e igrado

migratzaile • e igrador; igrador

migratzaile • migrador

migratzaile • e igrador

migrazio • e igración; igración

mihauri • grano de castaña

mihi • badajo de una campana o de campanilla

mihi • lengua

mihi • chaflán, espiga de mortaja

mihi • badajo; lengua, leng±eta

mihi • lengüeta

mihi • lengüeta de cerraja

mihi-hari • frenillo de la lengua

mihi en • i bre

mihi en • mi bre ebotc

Mihi pla-pla egina • Lengua rebozada

mihia bridatu • frenar la lengua

Mihia saltsan • Lengua en salsa

Mihia Sibilia erara • Lengua sevillana

Mihia Tolosar eraz • Lengua a la tolosana

mihian haririk ez ukan, mihian herdoilik ez ukan, mingainean haririk ez ukan, mingainpean haririk ez ukan • no tener pelos en la lengua

mihiarrain • lenguado

Mihiarrain-gorenki kortesa • Suprema de lenguado cortes

Mihiarrain-xerratxoak zigala azafrain eta ore freskoarekin • Filetitos de lenguado con cigalas al azafrán y pasta fresca

Mihiarrain deliziak txakolin txuriz • Delicias de lenguado al chacolí blanco

Mihiarrain popietak keztatuko izokinez • Popietas de lenguado con salmón ahumado

Mihiarraina • Lenguado

Mihiarraina florentina erara • Lenguado a la florentina

Mihiarraina Mare Nostrum erara • Lenguado estilo Mare Nostrum

Mihiarraina milu-muselinaz • Lenguado a la muselina del hinojo

Mihiarraina muxila-kremarekin • Lenguado con crema de almejas

Mihiarraina ozpin txuriaz • Lenguado al vinagre blanco

Mihiarraina plantxan • Lenguado a la plancha

Mihiarraina txakoliñaz • Lenguado al txakolí

Mihiarraina xanpainaz edo plantxan • Lenguado al champán o plancha

mihigain • lengua eparte superiord

mihiluze • bocazas; bravucón, desbocado

mihipeko • frenillo de la lengua

mihisa • sábana

mihisa • lienzo, tela

mihise • lienzo

mihise • lienzo; paño, sábana

mihisedenda • tienda de lencería

mihisedenda • tienda de lencería

mihisegintza • fabricación de lencería

mihisegintza • fabricación de lencería

mihitsu • hablador

mihitsu • hablador

mihizikin • alhablado

mihiztadura • ensa blaje

mihiztadura • machihe brado

mihiztadura • acopla iento; ensa bladura, ensa blaje

mihiztagailu • machihe bradora

mihiztagailu • achihe bradora

mihiztapen • ensa bladura; ensa ble

mihiztapen • ensa ble

mihiztatu • acoplar; colocar el badajo, encastrar

mihiztatu • acoplar

mihiztatzaile • ensa blador

mihiztatzaile • ensa blador

mihiztu e ihizetuda ihiztend • relamer

mihura • uérdago

mihura • muérdago

mihura • muérdago

mihuri • pequeñito (se dice de las pulgas)

mihuri • grano ebotc

mihuri • grano (de los frutos)

mihuri • grano

mika • ica; picaza, urraca

mikatz • amargo; picante

mikazita • icacita

Mikelditar • Mikelditarra, del grupo Mikeldi

mikelete • iquelete

mikerreto • escuchi izado

mikologia • micología

mikologia • icología

mikologo • icólogo

mikologo • micólogo

mikosi • micosis

mikosi • icosis

mikra • icra

mikro etro • micró etro

mikro etro • icra; icró etro

mikrobiar • icrobiano

mikrobiar • microbiano

mikrobio • icrobio

mikrobio • microbio

mikrobiologia • microbiología

mikrobiologia • icrobiología

mikrobus • icrob•s

mikroekono i egoera • situación microeconómica

mikrofil e • microfil

mikrofil e • icrofil

mikrofono • icrófono

mikrofono • micrófono

mikrokos o • microcos oesc

mikrokos o • icrocos oescd

mikroorganis o • icroorganismo

mikroorganis o • microorganismo

mikroprozesadore • icroprocesador

mikroprozesadore • microprocesador

mikrosegundo • icrosegundo

mikrosegundo • microsegundo

mikroskopiko • icroscópico

mikroskopiko • microscópico

mikroskopio • microscopio

mikroskopio • icroscopio

mikrouhin • microonda

mikrouhin • icroonda

mikrozefalo • falo

mikrozefalo • icrocéfalo

mila • mil

mila • mil

mila • il; illa, illar

mila bana • ila cada uno

mila banan • de mil en mil

mila esker • mil gracias, muchas gracias

mila ilioi • il illones

mila milioi • mil millones

mila urte • ilenio

mila urte bete • ilenario

mila urteko • de ilaños; ilenario

milaka • a iles; por iles

milaka • miles de

milaka • a miles

milaka • a miles, por miles

milaka ta milaka (heroi) • miles y miles de (mártires) héroes.??

milakada • ilenio; illar

milako • illar

milako bat • uno por mil

milako bat • un millar

milako bat • uno de mil

milana • mil a cada uno

milana • ila cada uno

milaren • milési a parte

milaren • ilési a parte

milatan • mil veces

milatan • il veces

mildiu • ildiu

mildiu • mildiu

mili etro • ilí etro

mili etro • milí etro

milia • illa

milia • milla

miliarda • mil millones, millar

milibar • milibar

milibar • ilibar

miligra o • miligramo

miligra o • iligramo

milika • apetito refinado; elindroso, i oso

milikari • la edor

milikatu • golosear; la er, relamer

milikatu • rela ido

milikatu, milika, milikatzen (du) • lamer

milikeria • re ilgo

miliki • puntilloso; quisquilloso

milin • raquítico

milinga • melindroso; parco

milioi • illón

milioi • millón

milioigarren • simo

milioigarren • illonésimo

milioika • a illones

milioika • a millones

milioin • millón

milioiren • si a parte

milioiren • illonési a parte

militante • militante

militante • ilitante

militantzia • militancia

militantzia • ilitancia

militar • ilitar

militar ariketak • instrucción militar

militar ariketak • instrucción ilitar

militaris o • ilitarismo

militaris o • militarismo

militarista • ilitarista

militarista • militarista

militarizatu • ilitarizar

militarizatu • militarizar

militarki • militarmente

militarki • ilitarmente

miliun • millón

miliunka • por millones, a millones

milizia • ilicia

miliziano • miliciano

miliziano • iliciano

milloin • millón

miloi • illón

miloidun • illonario

miloikada • illonada

miloin • millón

miloinari • millonario

miloinarisa • millonaria

miloinka • millones de

miloinka • por millones, a millones

milorri • ilhojas

milorri • milhojas

Milorria, ahate eta txanpinoizkoa • Milhojas de pato con champiñones

Milorria, madari gozokituarekin • Milhojas de pera caramelizado

Milorriak • Milhojas

milu • hinojo

milurteko • ilenario; ilenio

milurteko • milenario

Mimetismo; antzeratze; ihakin. • mimetismo

min • dolor, sufrimiento, tormento

min • acre; achaque, daño

min • íntimo

min-min • muy íntimo

min arazi (du) • dar o causar dolor, hacer sufrir, hacer daño

min e- ind • orriña; ú in hartu dut ö e he hecho daño, ú in egin didazu ö e has hecho daño

min e an • agraviar; doleresed, lasti arse

min egin • dañar; descalabrar, dolerse

min egin (du) • dar o causar dolor, hacer daño, dañar

min ez egin (dio) • no hacer o causar daño, no hacer sufrir, no dar dolor

min hartu • lesionarse

min ukan • sufrir

mina • ina elehergarriad

minak jar erid • inar

minaketari • draga inas euntzid

minantz • dolencia

minatu • inar elehergarriekind

minbera • sensiblero

minbera • picajoso; queju broso, quisquilloso

minberakor • susceptible

minberatasun • sensibilidad; sensiblería, susceptibilidad

minberati • quisquilloso; susceptible

minberatu • dolorido

minberatu • exasperarse; hacerse delicado, osquearse

minberatu, minbera, minberatzen (da) • sensibilizarse

minbizi • cáncer

minbizi • cancer

Minbizi. • cáncer

Minbiziaren Aholku Batzordea • Consejo Asesor sobre el Cáncer

minbizikontrako • anticanceroso

minda • purín

minda • purín

mindari • punzante

mindegi • criadero; plantel, se illero

mindu • agriarse; dañar, ú in hartu dut ö e he hecho daño

mindu • afectado; dolorido, rancio

mindu • agriarse; dañar, dolerse

mindu, min, mintzen (da) • dolerse

mindulin • melindroso; sensinblero

mindulin izan • ser una osca uerta

mindulinkeria • gaz oñería

mindun • dolorido, atormentado

mindun • resentido

mindura • acritud; acritud, aflicción

mineral • ineral

mineral erresu a • el reino ineral

mineral erresu a • el reino mineral

mineralizatu • ineralizado

mineralizatu • ineralizarse

mineralizatu • mineralizarse

mineralizatu • mineralizado

mineralizazio • ineralización

mineralizazio • mineralización

mineralogia • ineralogía

mineralogia • mineralogía

mineri • nostalgia

Minestrone zopa • Sopa Minestrone

minez • dañosamente

mingabe ekod • i pasible; inde ne

mingain • lengua

mingaina astindu, mingaina dantzatu • darle a la lengua

Mingaina frijituta patata edo piper gorriekin • Lengua frita con patatas o pimientos rojos

mingaina lasai ukan • tener la lengua ligera

mingaina leun erabili, (inoren) mahaian tafaila hedatu • hacer la pelota

mingainetik joan • irse de la lengua

mingaitz • amargo; suplicio

mingar • agrio; a argo, picante

mingarki • amargamente

mingarratz • acedera

mingarri • doloroso; lasti ero, alsonante

mingarri • doloroso, mortificante, fatigoso

mingarri • doloroso

mingartu • ranciarse e ingos-tud

mingor • insensible; agachadiza

mingostasun • amargor; amargura

mingostu • amargar

mingots • amargo

mingrana • granada

mingranondo • granado

mingulin • quejido

mingulinka ari • gi otear

mini o • ínimo

miniatu • miniar

miniatu • iniar

miniatura • miniatura

miniatura • iniatura

miniaturgile • iniaturista

miniaturista • iniaturista

miniaturizatu • miniaturizar

miniaturizatu • iniaturizar

Miniestadioa • Mini estadio

minifundio • inifundio

minifundio • minifundio

minifundista • minifundista

minifundista • inifundista

minigona • minifalda

minigona • inifalda

minik gabe • ileso

minik gabe ekod • innocuo; inocuo

minio • minio

minio • inio

miniordenadore • iniordenador

miniordenadore • miniordenador

ministerio • inisterio

ministrari • inistra

ministrariarteko • inter inisterial

ministrariarteko • inter inisterial

ministraritza • inisterio

ministro • inistra

minkor • dolorido

minkor • inquieto

minkor • agrio, de mal gusto

minkor • ordaz

minkortu, minkor, minkortzen (da) • ranciarse, agriarse, enranciarse

Miñoien, Foralen eta Mikeleteen Sekzioak • Secciones de Miñones, Mikeletes y Forales

minontzi • enfer izo

minor • enor

minori • ictericia

minsor • i pasible

minte • epizootia

mintegi • criadero; se inario, vivero

mintegi • semillero

mintegi • seminario, cursillo

Mintegien Taldea • Grupo de Viveros

mintz • cutis; der is, epide is

mintza en • facultad de hablar

mintza en • facultad de hablar

mintza olde • for a de hablar

mintza olde • for a de hablar

mintzabide • medio de expresión, modo de hablar

mintzadde • conversación, comentario, charla, conferencia, intervención, entrevista, discurso

mintzaera • elocución

mintzagai • te a de conversación

mintzagai • te a de conversación

mintzagaitz • inabardoble; inaccesible, inasequible

mintzaira • discurso, conversación

mintzaira • lenguaje, modo de hablar

mintzaira • idio a; lengua, lenguaje

mintzaire • conversación

mintzaire • discurso

mintzaire • lenguaje, modo de hablar

mintzalari • charlista; charlista, hablista

mintzaldi • discurso, conversación, entrevista, coloquio

mintzaldi • alocución; conferencia, discurso

mintzaleku • locutorio

mintzara • lengua, lenguaje, modo de hablar

mintzatoki • locutorio; tribuna

mintzatu • charlar; departir, disertar

mintzatu • charlar; departir, ú

mintzatu • parlotear

mintzatu euskara • vasco hablado, euskara hablado

mintzatu, mintza, mintzatzen (da, zaio) • hablar, discutir.??

mintzatzaile • hablante

mintzatzeko erraztasun • labia

mintzatzeko eskubide • libertad de expresión, derecho a hablar

mintzo • habla; palabra, verbo

mintzo • voz, habla

mintzo • conversación, discurso

mintzo eder • elocuencia

mintzo izan • expresarse; hablar, parlar

mintzo izan, mintzo izan, mintzo izaiten (da, zaio) • hablar

mintzoaldi • discurso, conversación, entrevista, coloquio

mintzoara • lenguaje, modo de hablar

mintzoara • conversación, discurso, entrevista

mintzodun • parlante

mintzontzi • chacharero, charlatán

mintzoz • oral ente; vocalmente

minus • enos

minusbaliatu • inusválido

Minusbaliotasunen Arloko Zerbitzua • Servicio de Area de Minusvalias

minuskula • in•scula

minutorratz • minutero

minutorratz • inutero

minutu • minuto

minutu • inuto

miokardio • iocardio

miokardio • miocardio

miope • iope

miope • miope

miopia • miopía

miopia • iopía

Miosi. • miosis

miozeno • mioceno

miozeno • ioceno

mira • ad iración; sorpresa

mira egin • extrañaresed; aravillarse

mira igerri • echar de enos; notar laausencia

mirabe • criada; doméstico, servidor

Miraeramaleak • Portamiras

miragarri • maravilloso

miragarri • ad irable; aravilloso, portentoso

miragarriki • ad irablemente

miragarriro • fabulosa ente; aravillosamente

miragarriro • maravillosamente

mirakuilu • milagro

mirakulu • ilagro; prodigio

mirakulugarri • milagroso

mirakulutsu • ilagroso

mirakuluzko • ilagroso

mirandar • irandés

mirari • prodigio, milagro

mirari • aravilla; ilagro, portento

mirarigile • ilagrero

mirarigile • que hace prodigios, milagrosos, prodigioso, milagroso

miraritu • ad irarse

miraritu, mirari, miraritzen (du) • admirarse, maravillarse

mirariz • milagrosamente

mirariz • ilagrosamente

mirarizko • ilagroso

miratu • ad iraresed; indagar, revisar

miratu • ad irarse

miratzartu eiratzara iratzartzend • despertar

miraz • ad irándose; OMYad irándose

miraz egon • estar perplejo

mireritzi • ad irarse

mireritzi • ad irarse

mires en • aso bro

miresgarri • ad irable; pas oso, prodigioso

miresgarriki • ad irablemente

miresgarriro • ad irablemente

miresgarritasun • ad iración; aravilla

miresgarritasunez • prodigiosamente

mirespen • ad iración; portento

mirespen aldi • admiración, asombro, maravilla

mireste • ad irador; ad irador

miretsi • ad iraresed; apreciar, extrañarse

miretsi • ad irarse

miretsi • aso brar e iretsa irestend; aso broso

mirgitsu • melindroso

miria etro • iriá etro

miria etro • miriá etro

miriagra o • iriagramo

miriagra o • miriagramo

miriametro-mugarri • hito miriamétrico

miriapodo • iriápodo

miriku • médico

mirikuntza • medicina

mirikuntza-askêsi • ejercicio o práctica de la medicina.??

mirotz • aguilucho

mirra • mirra

mirra • irra

mirrin • endeble; enjuto, escuálido

mirringatu • crujir

mirrintu • flaquear

mirriz • endeble

mirriztu • extenuarse

miru • ilano

mirubuztan • cola de ilano

mirubuztan • cola de milano

misantropia • isantropía

misantropo • isántropo

miserere • iserere

miserere • miserere

miseria • iseria

misesgarri • sorprendente

misio • isión

misio • misión

misiolari • misionero

misiolari • isionero

mistela • istela

mistela • mistela

misterio • arcano; isterio

misteriotsu • enig ático; isterioso

misterioz • isteriosamente

misterioz • misteriosamente

mistika • ística

mistika • mística

mistiko • ístico

mistiko • místico

mistizis o • isticismo

mistizis o • misticismo

misto • fósforo

Mistoa Arabako Foruzaleak Legebiltzar Taldea (ez dago) • Grupo Parlamentario Mixto Foralistas Alaveses (no existe)

Mistoa IEzker Batua/Izquierda Unida/Berdeak Legebiltzar Taldea • Grupo Parlamentario Mixto Izquierda Unida/Ezker Batua/Berdeak

miter • sabina

miter • sabina

mitiko • mítico

mitiko • ítico

mitin • itin

mitin • mitin

mito • mito

mito • ito

mito ano • itó ano

mito ano • mitó ano

mitokondria • mitocondria

mitokondria • itocondria

mitologi • itológico

mitologia • mitología

mitologia • itología

mitologiko • itológico

mitologo • mitólogo

mitologo • itólogo

mitosi • itosis

mitosi • mitosis

mitozale • amante de los mitos

mitra • itra

mitrailusa • ametralladora

mitral • itral

mitral • mitral

mitxa • echa

mitxoleta • amapola

mix- ixka ari • bisbisear

mixera • bogavante

Mixera entsalada epela • Ensalada templada de bogavante

mixkiri • envidioso

mixo atosi • mixo atosis

mixo atosi • ixo atosis

mizelio • micelio

mizelio • icelio

mizintxo • ínimo

mizka • i oso

mizkatu e izkaetuda izkatzend • hacerse goloso; rela er, vigorizar

mizke • regalón

mizkeria • re ilgo

mizkin • goloso; al co edor, elindroso

mizpira • fosa nasal; higo chu bo, níspero

mizpira • níspero

mizpira-salda • tunda

mizpiraki • madera de níspero

mizpiraki • adera de níspero

mizpirondo • níspero eel árbold

mizpirondo • níspero el árbol

mizto • lengua de reptiles

mizto • lengua de reptiles

mkalkulatu ekalkulaa kalkulatzend • calcular

mkareztatu ekareztaa kareztatzend • encalar

mkaskaildu ekaskaila kaskailtzend • decaer

mkedarratu ekedarraa kedarratzend • ahu ar; jfu igar

mkirrikaru ekirrikaa kirrikatzend • cascar

mko entatu eko entaa ko entatzend • comentar

mkolaztatu ekolaztaa kolaztatzend • encolar

mkondenatu ekondenaa kondenatzend • condenar

mkonposatu ekonposaa konposatzend • componer

mkorderatu ekorderaa korderatzend • recobrar el sentido; recobrarse

mkosto atu ekosto aa kosto atzend • acatarrarse

mkupidetsi ekupedetsa kupidestend • apiadarse

mlerdakatu elerdakaa lerdakatzend • estrujar

mne otekni • ne otécnico

mne oteknia • ne otecnia

mne oteknia • mne otecnia

mne otekniko • ne otécnico

mo entu • omento

mo entu angeluar • mo ento angular

mo entu angeluar • omentoangular

mo entuan • ensal o epord

mo ia • mo ia

mo ia • omia

mo ifikatu • mo ificar

mo ifikatu • omificar

mo ifikazio • mo ificación

mo ifikazio • omificación

mo orraldi • atontamiento

mo orrotu • atontarse

mo orrotu • abobarse

mobilizatu • movilizar

mobilizatu • ovilizar

mobilizazio • movilización

mobilizazio • ovilización

Mobilizazio sozial, gizartearen mobilizazio. • movilización social

Mobilizazio. • movilización

moblatu • a ueblar

moblatu • a ueblar

moda • moda

moda • oda

modagabe • i perito; inexperto

modal • odal

modalitate • modalidad

modalitate • odalidad

modan egon • estar de moda

modan egon • estar de oda

mode • mode

mode • ode

modelatu • modelar

modelatu • odelar

modelatu • odelado

modelatzaile • modelador

modelatzaile • odelador

modelatze • odelado

modelo • odelo

moderatu • oderar

moderatzaile • oderador

moderazio • moderación

moderazio • oderación

modernatasun • odernización

modernatasun • modernización

modernis o • modernismo

modernis o • odernismo

modernista • odernista

modernista • modernista

Modernizazio Administratiboko Bulegoa • Oficina de Modernización Administrativa

moderno • oderno

modernotasun • modernidad

modernotasun • odernidad

modernotasunez • modernamente

modernotasunez • odernamente

modo bertsuan • análogamente

modor • lerdo

modorreri • odorra eardien gaixotasund

modorro • ani al privado de cuernos; est•pido, grosero

modozkotasunez • odestamente

modu • modo, manera

modu • destreza; estilo, for a

modu berean • asi is o; asi is o, del is o odo

modu egokian • for almente

modu erregularrez • regularmente

modu nazkagarriz • asquerosamente

modu oneko • educado

modu zabalean • grosso odo

modu zaharreko • chapadoa laantigua; OME chapadoa laantigua

Modu, era, molde. • modo

moduko • parecido; se ejante

modukoak odukoa • uno igual que ellos

modular • odular

modulatu • odular

modulazio • odulación

modulazio • modulación

modulu • ódulo

modulu • módulo

modutsu • odoso

moduz • con destreza

moduzko • diestro; hábil, odal

moduztasun • odestia

moduztu e oduzetuda oduztend • esurar

moeta • casta, clase

mohikano • mohicano

mohikano • ohicano

Moisesen denborako • más viejo que Matusalén

moja • onja

moja • monja

moja-sari • dote

Moja-uzkertxoak • Peditos de monja

moje-ar • monje

moka • moca

moka • oca

mokadu • bocado

mokanes • pañuelo

mokarro • estopa uy ordinaria

mokarro • estopa muy ordinaria

mokasin • mocasín

mokasin • ocasín

Mokazko budina merengeaz • Flan de moka con merengue

Mokazko tarta • Tarta de moka

Mokazko tarta • Tarta de moka

moketa • moqueta

moketa • oqueta

moketatu • en oquetar

moketatu • en oquetar

moko • orro; pico ehegaztienad, rostro

moko • poco

moko • frente, fachada

moko • pico

mokoka • a picotazos; picoteando

mokoka • a picotazos

mokoka ari eihardund • disputar; picotear, reñir

mokokada • picada; picotazo

mokokada • picotazo

mokokaldi • disputa; riña

mokokari • litigante; litigioso, pendenciero

mokokatu • picar con el pico; picotear, reñir

mokoketa • refriega

mokolo • carnada

mokolot • quiebra

mokolot egin • quebrar

mokor • adusto, huraño

mokor • asentaderas; endrugo, nalga

mokor • mendrugo

mokor • terrón

mokordo • chorongo

mokordo • chorongo; jiña

mokorkatu • arreglarse

mokorkatu • formarse terrones

mokorkeria • acción brutal; acción dura, tosquedad

mokortu • formarse terrones

mokortu • acoquinaresed; aterirse

mokortu • acoquinaresed; aterirse

mokortu • adusto, huraño

mokortu • acoquinar

mokortu • endurecer

mokots • ona de

mokots ea abitxiak bosoetakoari emandako saria • mona de Pascua

mokotz • roscón

mol • ol

molaritate • olaridad

molartasun • olaridad

moldadura • amaño

moldadura • aco odo; a año, arreglo

moldaera • adaptación

moldaerraz • oldeable; portátil

moldagarri • adaptable; oldeable

moldakaitz • torpe

moldakaizkeria • i pericia; torpeza, tosquedad

moldakaizki • torpemente

moldakaiztasun • torpeza

moldaketa • aco odación; adaptación, arreglo

moldakoi • aco odaticio

moldakoi • aco odaticio

moldakoitasun • aco odación

moldakor • oldeable

moldapen • acondiciona iento; adaptabilidad, adobo

moldapen • adaptabilidad

moldatsu • diestro

moldatu • acli ataresed; aco odar, adaptarse

moldatu • acli ataresed; aco odar, adaptarse

moldatu, molda, moldatzen (du) • formar, acomodar, amoldar

moldatzaile • troquelador

moldatze • versión

molde • molde

molde • modo, manera, forma

molde • desenvolvi iento; encofrado, for a

molde batez • uniformente

molde bereko • uniforme

molde egin • odelar

moldeatu • oldear

moldegabe • basto; defor e, des añado

moldegaitz • chabacanero; desco edido, displiciente

molderraz • dócil; anejable

moldez • a conciencia

moldezko • decente

moldeztaketa • encofrado

moldeztatu • encofrar

moldeztatu • encofrar

moldeztatzaile • encofrador

moldeztatzaile • encofrador

moldizgin • i presor

moldizkiratu • i pri ir

moldiztegi • i prenta

Moldiztegi Zerbitzua • Servicio de Imprenta

moldura • moldura

moldura • oldura

molekula • molécula

molekula • olécula

molekular • olecular

molekular • molecular

molekularteko • inter olecular

molekularteko • inter olecular

molestatu • olestar

moleta • tortilla francesa

molokot • bancarrota de un negocio

molokot • bancarrota de un negocio; quiebra

molokot egin • quebrar un negocio

moltsa • bolso, bolsillo

moltsa • bolsa

moltsa • bolsa

moltso • tropel

moltso • grupo, tropel

moltsotu • agolpar

moltzazu, moltza, moltzatzen (du) • acumular, reunir, amontonar

moltzoko • gregario

molusku • olusco

molusku • molusco

moment bateko • momentáneo, de un momento. ??

monako • onje

monakoar • onegasco

monakoar • monegasco

monakoekiko • onacal

monakotza • onacato

monarka • onarca

monarkia • onarquía

monarkiko • onárquico

monastegi • onasterio

mondoeztu eondoezetuda ondoeztend • indisponer

mondongo • brusco; orcillón

moneta • oneda

moneta- • onetario

monetario • onetario

mongoliar • ongol

monitore • onitor

monitore • monitor

monje • onje

monje- • onacal

mono ero • monó ero

mono ero • onó ero

mono io • mono io

mono io • ono io

monofasiko • onofásico

monofasiko • monofásico

monoga ia • monoga ia

monoga o • onógamo

monoga o • monógamo

monogamia • monogamia

monografi • onográfico

monografia • monografía

monografia • onografía

monografiko • onográfico

monoiko • onoico

monoiko • monoico

monokordio • onocordio

monokotiledoneo • monocotiledónea

monokotiledoneo • onocotiledónea

monokro o • onocromo

monolitiko • monolítico

monolitiko • onolítico

monolitis o • onolitismo

monolitis o • monolitismo

monolito • onolito

monolito • monolito

moñoña • efe cd encanto

moñoño • encanto

monopolio • monopolio

monopolio • onopolio

monopolista • onopolista

monopolista • monopolista

monopolizatu • onopolizar

monopolizatu • monopolizar

monopolizazio • onopolización

monopolizazio • monopolización

monosilabiko • onosílabo

monoteis o • onoteísmo

monoteista • onoteísta

monoteista • sta

monotipo • onotipo

monotipo • monotipo

monotonia • onotonia

monotonia • monotonia

monotono • onótono

monotono • monótono

monotre atu • onotre a

monstru • monstruo

monstrukeria • monstruosidad

monstruotsu • monstruoso

montxor • despedida de soltero eco ida ded

montzoi • onzón

montzoi • monzón

monu entu • onumento

mor oi • mor ón

mor oi • or ón

moral • oral

moralgabetasun • in oralidad

moralis o • oralismo

moralis o • moralismo

moralista • oralista

moralista • moralista

moralizatu • moralizar

moralizatu • oralizar

moralizatzaile • moralizador

moralizatzaile • oralizador

moralki • oralmente

moralki • moralmente

moraltasun • oralidad

moraltasun • moralidad

moraltasunik ez • in oralidad

morantz • violáceo

morantz • violáceo

morbido • órbido

morbilitate • morbide

morbilitate • orbided

Morbilitate bateratu. • comorbilidad

Morbilitate; gaixo hein, neurri, proportzio. • morbilidad

morboso • orboso

mordo • racimo

mordo • bandada; grey, grupo

mordoilatu • e brollarse

mordoilo • confuso; e barullado, e brollo

mordoilo • jerga

mordoilo • jerga, jerigonza

mordoilokada • barbarismo, extranjerismo

mordoilokeria • jerigonza

mordoilozko • de jerga, de jerigonza

mordoska • ra illete

mordotu e ordoetuda ordotzend • apiñar

more • morado

more • orado; violáceo, violado ekoloread

morfina • morfina

morfina • orfina

Morfina. • morfina

morfinazale • orfinó ano

Morfinismo; morfina gehiegi hartzeak eragindako pozoidura. • morfinismo

morfino a o • orfinó ano

Morfinomania. • morfinomanía

Morfinomano; morfinazale. • morfinómano, -a

morfologi • orfológico

morfologia • orfología

morfologia • morfología

morfologiko • orfológico

morisko • orisco

morkaitz • peñasco

morko • jarra; jarro, jarrón

morkol • azorca

morokil • morokil

morokil • confusión; farineta, gacha

Morokila • Morokil

morrena • orrena

morroi • dependiente

morroin • tipo, varón

morroin • dependiente; do éstico, esbirro

morroin • mozo, criado, siervo

morroin • mozo, muchacho, mancebo

morroin- • servil

morroin izan • servir

morrointasun • servidumbre, servilismo

morrontza • servicio

morrosko • mocetón

morrosko • gentilho bre; ocetón

mortadela • mortadela

mortadela • ortadela

mortailu • al irez

mortairu • mortero

mortairu • al irez; ortero

mortifikagarri • ortificante

mortifikatu • ortificarse

mortifikazio • ortificación

mortsa • orsa

mortu • baldío eterrenod; desierto, yermo

mortuar • retirado; solitario

mortxaka • anojo; ra illete

mosaiko • mosaico

mosaiko • osaico

mosen • mosén

mosen • osén

moskatel • oscatel e ahatsad

moskatel e ahatsad • moscatel

mosketari • osquetero

mosketari • mosquetero

moskete • osquete

moskete • mosquete

mosketoi • osquetón

mosketoi • mosquetón

moskildu • desplu ar ejokoand

moskutar • moscovita

moskutar • oscovita

mospen • embotamiento

Mostatxoiak • Mostachones

mosu • beso

mosugitarra • gui barda

mosugitarra • gui barda

mota • casta, clase

mota • clase, tipo, forma, especie

mota • capullo en flor; clase, especie

moteatu e oteaa oteatzend • ger inar

motel • entu ecido; inactivo, inerte

motel • farfullero, tartamudo

motel • motel

moteldu • a ortiguar; debilitaresed, entu ecerse

moteldu • farfullar, tartamudear

moteldu • a ortiguar; aterirse, debilitarse

moteldura • debilidad; entu eci iento, tarta udeo

motelgailu • silenciador; sordina ehotsd

motelgarri • a ortiguador

motelgarri • a ortiguador

motelkeria • sosería

motelki • sósamente

moteltasun • insipidez; sorna, tarta udeo

moteltze • a ortiguación

motibagarri • motivador

motibagarri • otivador

motibatu • otivar

motibatu • motivar

motibazio • otivación

Motibazio, motibatze. Es preciso considerar, no obstante, que en torno al consumo de cada sustancia, con sus efectos específicos, se moviliza un tipo particular de motivaciones. = Hala ere, substantzia bakoitzaren kontsumoaren inguruan, bakoitzak eragin berezi batzuk ere sorrarazten dituela kontuan hartuta, motibazio berezi batzuk ematen dira. • motivacion

motibo • otivo

moto • moño

moto • polea provista de un ojo

moto • oño

moto • pañoleta con que cubren el tocado las mujeres vascas

moto-cross • oto-cross

moto-cross • moto-cross

motoaitzur • motoazada

motoaitzur • otoazada

motogalgagailu • motoniveladora

motogurdi • otocarro

motogurdi • motocarro

motokultore • motocultor

motor • motor

motor • otoecicletad

motor-bizikleta, ziklomotor • ciclomotor

motor elektriko • motor eléctrico

motor termiko • motor térmico

motor, moto, motozikleta • motocicleta

motore • motor

motore • otor

motorista • motorista

motorista • otorista

Motoristen Unitatea • Unidad Motoristas

motorizazio • otorización

motorizazio • motorización

motots • cabellera; flequillo, elena

motozikleta • otoecicletad

motrailu • ortero

motroilo • rechoncho

motto • penacho deave

motu propio • motu-propio

motu propio • otu-propio

motxaile • gitano; pordiosero, trasquilador

motxila • mochila

motxila • ochila

motxin • potorro

motz • desafilado

motz • huraño, arisco

motz • breve; corto de longitud, chato

motz • desmochado

motz • triste

motz • chato

motz • romo, corto

motz • vasco no euskaldun

motz • feo

motzaile • esquilador; gitano

motzaile • gitano

motzaile • esquilador

motzaile • esquilador, trasquilador

motzako • desapacible; uy huraño

motzaldi • esquileo; poda

motzondo • tronco

moxal • potricoea

moxal • caballo joven; jaca, potricoa ca

moxalak egin • echar la peseta

moxo • orueco

moxo • morueco

moza bikear • moza biqueño

moza bikear • oza biqueño

mozal • bozal; ordaza

mozarabiar • ozárabe

mozarabiera • ozárabe

mozketa • a putación; corte, esquilamiento

mozketa • esquilamiento

mozki • brevemente

mozkildu e ozkila ozkiltzend • des ochar

mozkin • beneficio; esco bro, ganancia

mozkor • beodo; borrachera, borracho

mozkor arraildua ehutsad • borracho perdido

Mozkor, mozkorraldi, hordialdi. • borrachera

Mozkor, mozkorraldi, hordialdi. • embriaguez

Mozkor; mozkorkeria, hordikeria. • ebriedad

mozkorgarri • alcohólico; e borrachador, espirituoso

mozkorgarri • e borrachador

mozkorkeria • borrachera; tranca

mozkorraldi • borrachera; trancazo eborracherad

mozkorrarazi • e borrachar

mozkorrondo • resaca ede borracherad

mozkorti • borracho; soplón evinod, soplador

mozkortu • e borracharse; e briagarse

mozkortuta egon • estar bebido co o una cuba; a ar, trasnochar

Mozkortuta egote. ¿Informan a la policía sobre la presencia de conductores de vehículos en estado de ebriedad? = Informatzen al dute polizia mozkortuta dagoen gidariren bat agertzen denean? • estado de ebriedad

mozo • b•ho

mozoil-ontza • ochuelo

mozoilo • espantapájaros

mozoilo • b•ho

mozolo • ochuelo; úhi haiz ozolo pintoal ö ì enudo pájaro que estás hechol

mozorro • mascarilla

mozorro • antifaz; careta, disfraz

mozorro-jantzi • disfraz

mozorro kendu • desen ascararse

mozorrodun • encapuchado

mozorrotu • disfrazaresed; e bozar, en ascararse

mozorrotu • en ascarado

mozorroturik • disfrazadamente

mozorrotzaile • encubridor; en ascarador

moztaile • talador; trasquilador

moztaile • trasquilador

mozte • utilación; rasuración, tala

moztu • a putar

moztu • recortado

moztu • a putar; esquilar, utilar

moztu e otzetuda oztend • abreviar; acortar, achatar

moztu, motz, mozten (du, dio) • cortar

moztu, motz, mozten (du, dio) • cortar el pelo, rapar

moztu, motz, mozten (du, dio) • mutilar (un miembro humano)

moztura • incisión

mpoxelatu epxelaetuda poxelatzend • dificultar; i pedir, trabar

mrekin ados e-rekin ados ez egond • desentonar

mrekin bar e-rekin bat etorrdi • si patizar

mren alde egite e-ren alde egited • preconización

mren ber e e-ren ber e agerdtu • avalar

mren ber e izan e-ren ber e izand • avalar

msakastatu esakastaa sakastatzend • sabotear

mseikoiztu eseikoitzv seikoiztend • sextuplicar

msobornatu esobornaa sobornatzend • comprar; cosechar

msubastatu esubastaa subastatzend • subastar

mtarritatu etarritaa tarritatzend • aguijar; atizar, azuzar

mtik esekitaa e-tik esekita egond • depender

mtindakatu etindakaa tindakatzend • pintarrajear

mtirrikatu etirrikaa tirrikatzend • inducir; tentar

mtirritatu etirritaa tirritatzend • provocar

mtrebekatu etrebekaa trebekatzend • tropezar; zancadillear

mtxakolindegi esaltzen den tokiad • chacolí

mtxatxandu etxatxana txatxantzend • coquetear; flirtear

mudantza • udanza

mudatu • udarse

mudejar • udéjar

mudejar • mudéjar

mudurri • elancólico; ustio

mueta • clase, tipo, forma, especie

mufti • mufti

mufti • ufti

muga • límite, frontera, término, linde

muga • límite

muga • frontera

muga • confín; frontera, lí ite

muga- • fronterizo, de frontera

muga-eskualde • región fronteriza

muga-herri • población li ítrofe; úazken ugaraino beterik dago ö estáa tope

muga-herrialde • región fronteriza

muga-hiri • ciudad fronteriza

muga-lerro • línea franteriza

muga-lurralde • región fronteriza

Muga hezurgabetu-ahatea pikuekin • Pato de la muga deshuesado con higos

mugadun • fronterizo

mugaezin • indeli itable

mugaezin • indeli itable

mugagabe • ilimitado, indeterminado

mugagabe • ili itado; indefinido

mugagabe ekod • ili itado; i preciso, indeter inado

mugagabeekod • ili itado

mugagabeki • infinitamente

mugagabetasun • indeter inación; in ensidad

mugagabetu • indeter inar

mugagabetu • indeter inar

mugaide • aledaño

mugak • li itación

mugaketa • circuncripción; deli itación, li itación

mugakide • colindante, fronterizo, limítrofe

mugakide • colindante; li ítrofe, lindante

mugakide izan • confinar

mugako • fronterizo

mugakune • limitación, delimitación

mugakuntza • limitación, delimitación

mugalde • confín; frontera

mugapen • definición; deslinde, li itación

mugarri • hito; jalón, lí ite

mugarritu • acotar; a ojonar, deli itar

mugarritu • acotar; a ojonar, deli itar

mugarriztatu • a ojonar

mugarriztatu • a ojonar; jalonar, li itar

mugasari • arancel aduanero

mugatasun • li itación

mugatik atera • extrali itarse

mugatu • acotar; a ojonar, definir

mugatu • li itado

mugatu • limitado, delimitado, determinado

mugatu • acotar; a ojonar, definir

mugatu, muga, mugatzen (du) • limitar, delimitar, determinar

mugatzaile • deli itador; deli itativo, deter inador

mugatzaile • deli itador

mugatzaile • deli itativo

mugatzaile • deter inante

mugatzaile • deter inador

mugatzapen • limitación, delimitación

mugatze • definición; racionamiento

mugatze • limitación

mugatze-lerro • línea divisoria, línea fronteriza

mugaz kanpoko • extraterritorial

mugazain • guardia fronterizo

muger • pedernal

mugi endu • ovimiento

mugida • ovida; ovimiento

mugida gabe • sin inmutarse

mugiezin • fijo; in ovible, in óvil

mugiezin eezkod • in obiliario eondasunakd

mugiezinen enpresa • in obiliaria

mugiezinen enpresa • in obiliaria

mugigaitz • incon ovible

mugigarri • acicate; acicate, ovible

mugikor • ovedizo; ovible, óvil

mugikortasun • ovilidad

Mugikortasun Administrazio Atala • Sección Administrativa de Movilidad

Mugikortasun Atal Teknikoa • Sección Técnica de Movilidad

Mugikortasun eta Garraio Zerbitzua • Servicio de Movilidad y Transporte

Mugikortasuneko Zuzendaritza • Dirección de Movilidad

Mugimen gaitasun; higimen gaitasun. • capacidad motora

mugimendu • movimiento

mugirazi e ugiraza ugiraztend • i pri ir un ovimiento

mugitu • alterar; con over, over

mugitu • ovido

mugitu, mugi, mugitzen (da) • moverse

mugitu, mugi, mugitzen (du) • mover

mugitzen hasi • rebullir

mugon • oportunidad

mugonez • oportunamente

Mugurdizko talotxoak • Tortas de frambuesa

muilaketa • atraque

muilatu • atracar

muilatu • atracar

muin • beso no dado en la cara; édula, eollo

muin • tuétano, cañada

muin • beso no dado en la cara

muin e an eegind • besar

muin egin • besar fuera de al cara

muin egin • besar

Muin eta zigalatxoen entsalada epela • Ensalada templada de sesos y cigalitas

Muinak gantz beltzaz • Sesos a la manteca negra

muinkatu • besar fuera de la cara

muinkatu • besar fuera de la cara

muino • cerro; colina, collado

mujik • mujik

mujik • ujik

muka • pábilo; pavesa de una vela

muka • pábilo

muka • pavesa de una vela

mukadera • despabiladura

mukatu • despabilar

muker • esquivo; huraño, insociable

mukerkeria • esquivez; urria

mukertasun • esquivez; urria

mukertu • esquivar

muketa • despabiladura

muki • oco

muki • moco

muki • moco

mukiak kendu • quitarse los ocos; sonarse

mukibelar • grasilla

mukibelar • grasilla

mukieri • enfria iento nasal; oquillo, ro adizo

mukieri • moquillo

mukil • pituita; tronco

mukitako • oquero

mukitsu • mocoso

mukitsu • mocoso, mocosa

mukizapi • pañuelo

mukizu • ocoso; ocosuelo, pipiolo

mukolo • dureza bajo la piel; labanillo, quiste

mukosa • ucosa

muku • echa; oquillo

muku • moco

mukul • apocado

mukuldu • apocarse

mukuldu • apocarse

mukulu • bloque; bulto, asa

mukur • leño; nalga, parte inferior del tronco

mukurru • colmo

mukuru • bulto grande; esquivo, huraño

mukuruka • rebasando

mukururaino • repleto

mukururaino bete • abarrotarse

mukururaino bete • abarrotado; abarrotarse

mukurutu • apilar; col ar, plagar

mukutsu • mocoso

Mulard ahate foiea madari eta sagarrez kalbadosa erara • Foie de pato mulard con peras y manzanas al calvados

mulato • ulato

mulato • mulato

mulikatu • inflado

mulko • racimo

mulko • enjambre

mulo • cubo, ojo de un instrumento por donde se mete el mango

mulo • parte del azadón donde tiene el ojo

mulo • tapón

mulo • montoncito

mulo • pequeña colina

mulo • extremo o contera del bastón

multibibratzaile • ultivibrador

multibibratzaile • multivibrador

multikopiatu • multicopiar

multikopiatu • ulticopiar

multikopista • multicopista

multikopista • ulticopista

multinazional • multinacional

multinazional • ultinacional

multiplo • múltiplo

multipolar • multipolar

multipolar • ultipolar

multzatu • acu ularse

multzo • conjunto; gentío, grupo

multzoka • a granel; en grupos, en ontones

multzoka bildu • hacinar

multzokatu • acu ularesed; a ontonar, arraci arse

multzotasun • abundancia; uchedu bre, ultitud

multzotu • a ontonaresed; apelotonar, apilar

multzotu • acu ular; agolpar, a ontonarse

mulu • ata

mun • beso (no en la cara)

mun egin (du) • besar (no en la cara)

munarri • ojón

mundakar • mundaqués

mundial • mundial

mundrun • bre

mundrun • alquitrán; asfalto, bre

mundrunatu • alquitranar; asfaltar

mundrunatu • alquitranar; asfaltar

mundu • undo; orbe

mundu • mundo

mundu • orbe

mundu- • undano; undial

mundu-behakune • concepción del mundo

mundu-behatzapen • concepción del mundo

mundu-berri • nuevo-mundo

mundu-gerla • guerra mundial

mundu-gerra • guerra undial

mundu-gerra • guerra mundial

mundu-herrialde • país del mundo

mundu honetatik mugida eman • dejar este mundo

mundu korri joan, bazterrak korritu • correr mundo

mundua jorratu • poner verde a todo el mundo

munduarekin atze bizi • vivir a espaldas del mundo

munduko • undano; undial, terrenal

munduko • mundial

munduko arima • el ombligo del mundo

mundukoi • undano

mundutar • lujurioso e undanod; undanal, undano

mundutasun • mundanidad

mundutiar • mundano

mundutila • mundillo

mundutxo • undillo

mundutxo • mundillo

munduz bestaldeko • ultra undano

munduz bestaldeko • ultra undano

munduzale • undanal

munduzalekeria • undanidad

munduzalekeria • mundanidad

munizio • unición

munizioz hornitu • municionar

munizioz hornitu • unicionar

muno • colina

munstro • engendro; onstruo

munstrokeria • monstruosidad

munstrokeria • onstruosidad

munta • i portancia; onta

munta gutxiko • de poca onta

munta gutxiko • de poca monta

munta ukan • i portar

muntadura • ontaje

muntaia eraikitze • ontaje

muntaketa • ontaje; ontura

muntatu • ontar

muntatu, munta, muntatzen (du) • montar, realizar

muntatzaile • ontador

munto • montón, pila

munttakuntza • aseo, aliño, arreglo (con limpieza)

munttatu, muntta, munttatzen (da) • ponerse algo con arreglo, aseo, aliño

munttatu, muntta, munttatzen (du) • arreglarse bien (con limpieza), asear, aliñar

muntto • arreglado (con limpieza), aseado, aliñado

munttotasun • aseo, aliño, arreglo (con limpieza)

munttotu, muntto, munttotzen (da) • arreglarse bien (con limpieza), asearse, aliñarse

munutx • topera y hormiguero en una pradera

muoi • uón

mur ariatu eur ariaa ur ariatzend • derrochar; despiljarrar, dilapidar

mur ur • ur ujeo; ur ullo, revuelo

mur urikatu • ur urar; usitar

mur urio • ur ullo

muraila • uralla

murailatu • a urallar

mural • ural

murduskatu • chapurrear

murduskatu • chapurrear; farfullar

murgil egin • anegaresed; za bullirse

murgilaldi • za bullida

murgilari • sub arinista; porrón

murgildu • anegaresed; enfrascarse, su ergirse

murgildu • anegarse

murgilgarri • su ergible

murgilketa • za bullida

murgiltze • enfrasca iento; in ersión, su ersión

murko • azu bre

murraila • uralla

murrailatu • a urallar

murrailaz inguratu • a urallar

murri • escaso; insuficiente

murrika • guasa

murrika • guasa; irrisión

murrikaldi • burla; socarronería, so a

murrikari • guasón; socarrón

murrikari • guasón

murrikatu • guasearse

murrikatu • guasearesed; pitorrearse

murritz • corto, restringido, reducido

murritz • austero; corto, despojado

murritz izan • escasear

murrizgarri • restringible

murrizgarri • reducible; restrictivo, restringible

murrizketa • restricción

murrizketa • entresaca; restricción

murrizki • breve ente; escasa ente, parcamente

murrizkor • reductivo

murrizkor • reductivo

murriztaile • podador; restrictivo

murriztapen • recorte

murriztapen • recortadura; recorte, reducción

murriztapen • recortadura

murriztapen-seinale • señal de restricción, señal restrictiva

murriztapen-seinale • señal restrictiva, señal de restricción

murriztasun • escasez; parquedad

murrizte • despojo; utilación, reducción

murrizte • restricción, reducción

murriztu • acortarse

murriztu • esquilmar

murriztu • recortado

murriztu • restringido, reducido, corto, acortado

murriztu • abreviar; acortaresed, esquilmar

murriztu, murritz, murrizten (du) • restringir, reducir, acortar

murru • ugido; uralla, uro

murru • muralla, muro, pared

murrukutun • intratable

murrunga • regaño

murruz itxi • tapiar

murruzkatu • chapurrear; farfullar

murruzkatu • chapurrear

murt • jota; u, pizca

murtik atera • rechistar

murtik esan • rechistar

murtik gabe • sin richistar

murtxatu e urtxaa urtxatzend • degustar; paladear, saborear

murtxikapen • asticación

murtxikapen • masticación

murtxikatu • asticar

murtzilo • recla ación

muru • muralla, muro, pared

mus • us

mus • mus

musa • usa

musde Tartas • el señor

musean • al mus

muselina • uselina

muselina • muselina

museo • useo

museo • museo

Museo Zerbitzua • Servicio de Museos

Museoen Sistema Nazionala • Sistema Nacional de Museos

Museoen Zentroa • Centro de Museos

musika • música

musika- • usical

musika-aste • se ana usical

musika-aste • se ana musical

musika-talde • grupo musical

musika-talde • grupo usical

Musika Banda • Banda de Música

Musika eta Dantza eskola • Escuela de Música y Danza

Musika Irakaskuntzen Aholku Batzordea • Consejo Asesor de Enseñanzas Musicales

musika laguntza • a iento musical

musikal • usical

musikaldi • concierto de •sica; recital

musikalki • usicalmente

musikaltasun • usicalidad

musikaltasun • musicalidad

musikari • instru entista; •sico, ú usikari iaioa da ö es uy dadoa la •sica

musikatresna • instru ento usical

musikatresna • instru ento musical

musikaz • usicalmente

musikazale • melómano

musker • lagarto

musker • lagarto

musker • verde

musker-urdin • verde azulado

musketa • al izcle

musketa • al izcle

musketadun • al izclero; al izclero

muskil • brote; ger en, pi pollo

muskildu • pelar eki atud; rebrotar, ú

muskildu • entu ecido

muskin • corazón de la frutas

muskuilu • ojojón

muskulatura • usculatura

muskulu • músculo

muskulutsu • usculoso

muskuria • vejiga

muslari • jugador de mus

must • za bullida

must egin • za bullirse

mustaka • plu ero

mustarda • ostaza

mustatu • paladear; probar ejanariak edo edariakd, za par

mustela • comadreja; ustela

mustika • estropajo

mustupil eakd • faccióneesd

mustur • hocico; jeta

mustur sartze • intro isión; angoneo

musturgo • enfurruñamiento

musturgo • enfurruñamiento

musturra sartu • ingerir

Musturrak • Morros

Musturrak saltsan • Morros en salsa

musturreko • bofetada; plastazo

musturretan • en todos los morros

musturretan • en todos los orros

musturtu • enfurruñarse

musu • beso; ósculo, rostro

musu • beso, ósculo

musu-truk • de balde; gratis, gratuitamente

musu e an • besar en la cara

musu eginez • besando

musuak eztitu, bizarrak koipetu, ezpainak koipetu, ezpainak koipeztatu, hatzak miazkatu, behatzak txupatu • chuparse los dedos

musuka • besando

musukatu • besuquear

musukatu • besuquear

musukeria • besuqueo

musukeria • besuqueo

musuko • freno de caballo

musukoa jarri • a ordazar

musul an • usul án

musututs • a dos velas; chasqueado

musututs utzi • dejar con la boca abierta

musututs utzi • dar el esquinazo

musuzapi • oquero; pañuelo

mutaezin • inalterable; in utable, invariable

mutante • mutante

mutante • utante

mutantza • utación

mutarazle • agente mutágeno

mutatu • udaresed; utarse

mutazio • utación

Mutazio genetiko; aldaketa genetiko. • mutación genética

mutiko • chaval; chico, chico

mutiko • muchacho

mutil • muchacho, chico, mozo

mutil • chaval; chico, chico

mutil • criado, siervo, servidor, mozo

mutil gazte • joven; ozo

mutil koxko ekozkord • chaval; jovencito, uchacho

mutilatu • utilar

mutilazio • utilación

mutildu • trasquilar; ú

mutildu, mutil, mutiltzen (da) • hacerse mozo, muchacho

mutilko • muchacho, chico

mutilko • criado

mutilzahar • solterón

mutilzale • ari acho

mutin • a otina iento; levanta iento, otín

mutin • motín

mutinaketa • a otinamiento

mutinatu • a otinarse

mutinatu • a otinarse

mutiraldi • desacato; sedición

mutiri • atrevido; descarado, desvergonzado

mutiri • desvergonzado, descarado

mutiri • serio, de pocas palabras

mutiri • impertinente

mutiri • impetuoso, vehemente

mutiri • violento, pendenciero, fiero

mutiri • importuno, atrevido

mutirikeria • atrevi iento; descaro, desverg±enza

mutiriki • importunamente

mutiriki • descarada ente; desvergonzada ente, frescamente

mutiriki • con vehemencia, vehementemente

mutiritasun • importunidad

mutiritasun • atrevi iento; desverg±enza, i pertinencia

mutiritasunez • frescamente

mutiritu • descararse

mutiritu • descararse

mutisko • muchacho, chico

mutu • mudo

mutu • mudo

mutu • insonoro; udo, persona uy reservada

mutu utzi • plantar

mutualdi • mutismo

mutualdi • en udeci iento; utismo

mutualis o • mutualismo

mutualis o • utualismo

mutualista • mutualista

mutualista • utualista

mutur • de morro, enfadado, enojado, enfurruñado

mutur • extremo, cabo

mutur • pitorro

mutur • morro

mutur • hocico, jeta, morro

mutur • brazo de tierra en el ar; cabo, espigón

mutur-handi • morrudo

mutur-handi • orrudo; ú

mutur-puntako • extre ado

mutur-puntako • extre ado; ú

mutur gelditu • estar de morros

mutur loki • ordaza

muturbeltz • arisco

muturdun • hocicudo

muturgo • enfurruñamiento, rabieta, enfado, enojamiento

muturka • hocicando

muturka egon • estar de orros

muturka egon • estar de morros

muturkari • hocicador

Muturkiak Bizkaitar eraz • Morros a la vizcaína

muturluze • hocicudo; orrudo

muturra lotu • a ordazar

muturra sartu • entro eter

muturra sartu • entro eteresed; angonear

muturrak apurtuz • partiéndo(se) los cuernos

muturrastun • hocicudo

muturrean jo • dar en los orros

muturreko • bofetón; bozal, ordaza

muturrez aurrera • de morros

mutursoka • brida

muturtasun • hurañìa

muturtasun • hurañ¡a

muturtu • enfadarse; hocicar, olestarse

muturtu • resentido

muturtu e uturetuda uturtzend • enfadarse; enfurruñarse, olestarse

muturtxo • boquilla; orrillo

muturtxo • boquilla

muturzorro • orral

mututasun • mudez

mututasun • udez; utismo

mututu • en udecerse

mututu • volverse mudo

mututu • en udeceresed; volverse udo

mututxe • en udecimiento

mutxikin • corazón de las frutas; troncho

mutxurdin • solterona; virrocha

muxar • lirón; ojarra, ujarra

muxarradura • escotadura

muxarratu • desharbar

muxarratu • desbarataresed; desharbar

muxarratu • desbaratarse

muxika • elocotón

Muxika budina • Pudding de melocotón

Muxika urazukretan • Melocotón en almíbar

muxikatu, muxika, muxikatzen (da) • burlarse

muxikin • troncho de fruta

muxikondo • elocotonero

muxila • al eja ehandiad

muxila ehandiad • al eja

muxilka • de contrabando

muxin egin • refunfuñar

muxinka ari eegond • dar calabazas; desdeñar, rezongar

muxinkeria • lloriqueo

muxinkeria • esquivez, hosquedad

Muxumartin kokotxekin • Mushu Martin cocochas

muxurka • abridera; pavía

muzin • esquivo; ohíno, ueca de disgusto

muzindu • desdeñar; enfurruñarse, esquivar

muzinka • ohino

muzinkeria • hosquedad

muztabildu euztabila uztabiltzend • cosechar

muztio • mosto

muztio • fer ento; jugo, osto

muztioa atera • expri ir

myan ar • bir ano

mzargaildu ezargaila zargailtzend • aviejarse

mzi endatu ezi endaa zi endatzend • ci entar

mziztakatu eziztakaa ziztakatzend • estoquear; hurgar, punzar

mzurbulutu ezurbulua zurbulutzend • escalfar

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.