Fandom

Lingua Romanica Commun Unificata

Dictionario Vasconico 401

252pages on
this wiki
Add New Page
Talk0 Share

K.I.U.B. Kontsumitzailearen Informaziorako Udal Bulegoaren Negoziatua * Kontsumitzailearen Informaziorako Udal Bulegoaren Negoziatua K.I.U.B. • Negociado de Oficina Municipal de Información al Consumidor O.M.I.C.

ka a ila • anzanilla

ka a ila • manzanilla

ka aina • litera

ka ara • cá ara

ka arari • camarero

ka artza • bogavante

ka astra • litera

ka ikaze • ka ikaze

ka ikaze • ka ikaze

ka ingain • malecón

ka ingain • espigón eportukoad; alecón

ka ioi • ca ión

ka us • desprovisto

ka usada • decepción

ka ustasun • e botamiento

ka uste • e botadura

ka uste • e botadura

ka ustu • desafilaresed eka utsa ka ustend

ka ustu • abotargaresed; achatar, despuntar

ka ustu • desafilarse

ka uts • obtuso

ka uts • abotargado; desafilado, e bolado

ka4ak eeski alen txalupad • kayak

kabale • ganado caballar

kabale • animal doméstico

kabale • ganado caballar

kabana • lonja de pescado

kabana • lonja de pescado

kabarra • barcaza; gabarra, pontón

kabi • nido

kabia • nido

kabila • clavija

kabinete • gabinete

kabinete • gabinete

Kabinetearen Laguntza eta Koordinazioko Atala • Sección de Apoyo y Coordinación del Gabinete

Kabinetearen Zuzendaritza • Dirección del Gabinete

Kabineteburuaren Idazkaritza • Secretaría del Jefe del Gabinete

Kabineteko Idazkaritza Nagusia • Secretaría General del Gabinete

kabitu ekabia kabitzend • caber

kable • cable; úkableak isolatu ditu ö haaislado los cables

kable bidezko garraio • transporte por cable

kabu • áni o; cabo, coraje

kabu • temple, energía, talante, disposición

kabudun • valiente

kabuxa • babosa

kabuxa eitsas arraintxoad • babosa

kadan • simpático

kadan • rezagado

kadira • sillón, silla

kadran orratza • br•jula

kadre • cuadro

kadre-eskola • escuela para cuadros

kaduri • polen espermático

kafe • café

kafe huts • café solo

kafe huts • café solo

Kafe zurrupakia • Sorbete de café

Kafe. • café

kafeerrota • olinillo

Kafeina. • cafeína

Kafesko budina • Flan de café

kafesne • café con leche

kafesne • café con leche

kafetxe • café; cafetería

kafia. kabia. habia • nido

kahinka • quejido del perro al ser golpeado

kai • andén; uelle, puerto

kai • muelle

kai • muelle

kai • andén

kai utur • espolón del puerto

kaiku • jcha arra de fieltro típica epaís vasco

kaikukeria • necedad; patochada, tontería

kaikutu ekaikuetuda kaikutzend • tontear

kailatu ekailaa kailatzend • encallar

kailu • flaco, flacucho

kainabera • caña

kainaberadi • cañaveral

kainaberaz hornitu • encañar

kaingain • espolón eportuand

kainoi • cañon

kaio • gaviota

kaiola • jaula

kaiola • jaula

kaiolan sartu • enjaular

kaiolaratu • enjaular

kaiolaratze • enjaulamiento

kaiolaratze • enjaulamiento

kaiolategi • estabulario

kairatu ekairaetuda kairatzend • atracar

kaireberritu eaireberritzena aireberrid • ventilar

kaiza • baúl

kaiza • ba•l

kaizu • corpulencia; estatura, talla

kaka • giñaeda

kaka • excre ento; giñaedad, jiña

kaka-barrikan sartzera (bidali), komunetik bazkatzera (bidali) • mandar a la mierda

kaka egin • defecar

kaka egin • cagar; defecar, deponer

kaka larritan • despavorido

kakagale • ganas de cagar; ganas de evacuar el vientre

kakagura • ganas de cagar

kakalardo • escarabajo ebereziki handia eta beltzad

kakalarri • ganas de cagar; i paciente

kakanarru • equetrefe; pequeñajo, pequeño eestatura y cuerpod

kakapirri • disentería; nervioso, pirrilera

kakapirri • pirrilera

kakara egin • croar

kakaraka • cacareando

kakaraka egin • cacarear

kakarraldo • ciervo volante; escarabajo, insecto eiseka odurad

kakategi • letrina

kakati • iedoso

kakatsu • ierdoso

kakatza • cenagal; cieno

kakatzara bidali • andara la ierda

kakaztu • e porcar; en ierdar, ensuciarse

kakaztu • sucio

kakaztu • en ierdar

kakeri • disentería

kakeria • desco posición

kaki • kaki

kaki • kaki

kako • gancho; pinza, úhor dago kakoa öahí está la adre del corderovahí está el quid

kako- ako • argucia; subterfugio, úhor dago kakoa öahí está la adre del corderovahí está el quid

kako ako • garabato

kako akoak • tiquis iquis

kakodun • encorvado

kakodura • re ache

kakotegi • perchero

kakotik askatu • desenganchar

kakotu ekakoetuda kakotzend • agarrotarse; arquearse la espiga de trigo, cerrarse

kaku e • chicuelo

kaku e • chicuelo

kala • muralla

kala • montaña, altura

kala anka • gandul

kala astra • destartalado; patoso

kala atrika • gra ática parda; rollo ehizketaaspergarrid

kala u • cañamo

kalabazak eman, kuiatoa jaso • dar calabazas

Kalabazazko gailetak • Galletas de calabaza

Kalabazin -pistoa • Pisto de calabacín

kalaka • locuidad; uletilla, rollo

kalaka • tableteo

kalaka ari • cuchichear

kalakan ari • cacarear

kalakari • charlatán; hablador, parlero

kalakatu, kalaka, kalakatzen (du) • charlar, parlar

kalakazale. kalakari • charlatán, parlanchín

Kalamu. • cáñamo

kalaño • garañón ezaldi batd

kalapita • alboroto; algarabía, bronca

kalapitari • bullanguero

kalaska • esquila

kalatar • habitante de la montaña

kalatar • picto, pintado

kalatxori • gaviota

kalbario • viacrucis

kale • calle

kale • calle; pifia

kale • calle

kale-buru • bocacalle

kale-buru • bocacalle

kale egin • fallar

Kale eta Bideetako Lantaldea • Brigada de Calles y Caminos

kale itsu • callejón sin salida

kale lapur • atracador

kale zabal • ra bla

kalean lapurtu • atracar

kalejira • pasacalles

kalejira • pasacalles

kalejira • correcalles

kaleko • urbano

Kaleko hezitzaile. • educador, -a de calle

kalendak • kalendas

kalendak • kalendas

kalera bota • despedir

kaleratu • despedir

kaleratze • despido

kaleta • acetre; bacineta, cacerola

kaleta • cacerola

kaletar • burgués; pindonga ee aku ed, urbano

kaletar • urbano, de ciudad

kalifikaezin • incalificable

kalipu • energía

kalipudun • enérgico

kaliputsu • enérgico

kaliputsuki • enérgicamente

Kalitate eta Kopuruaren bermerako Zuzendaritza Laguntzailea • Direccion adjunta para la Garantía de Calidad y Cantidad

Kalitate eta Zerbitzuen Zuzendaritza Nagusia • Dirección General de Calidad y Servicios

Kalitatea eta Gaitasuna Ebaluatzeko Euskal Agentzia • Agencia Vasca para la Calidad y Evaluación de la Competencia

Kalitatearen Kudeaketarako Atala • Unidad de Gestión de la Calidad

kalitu • dejarle seco; despojarle del dinero, linchar

kaliza • cáliz

kalkatu ekalkaa kalkatzend • calcar

kalko-paper • papel de calcar

kalko-paper • papel de calcar

kalkulaezin • incalculable

kalkulu • có puto

kalkulu-zentru • centro de cálculo

kalkulu-zentru • centro de cálculo

kalkulu integrala • cálculo vectorial

kalkulu integrala • cálculo vectorial

kalkulu logarit iko • cálculo logarít ico

kalkulu logarit iko • cálculo logarít ico

kalo • caló (lengua de los gitanos)

kalostra • balaustrada; claustro

kaloten • clerical, carca

kalotx • chanclo

kalte • perjuicio, daño

kalte • da nificación; daño, descalabro

kalte-eragozpenak • daños y perjuicios

kalte-ordain • indemnización

kalte-ordain • inde nización; úkalterik egiteke ö sin perjuicio de, úegin duen kaltea ö el al que ha hecho

kalte egin • da nificar; descalabrar, indigestarse

kalte egin (du, dio) • perjudicar, causar daño, dañar

kalte erein (du) • hacer daño, causar perjuicio, sembrar daño

kalte gabe • ileso

Kalte iraunkor, ondorio kaltegarri iraunkor. • efectos adversos permanentes

kalte materialak • daños materiales

Kalte, ondorio kaltegarri. • efectos adversos

kaltea ekarri (dio) • perjudicar, dañar, ocasionar daño, causar daño

kaltea sortzeko arrisku • riesgo de daño

Kalteak gutxitze. • reducción de daños

Kalteak gutxitzeko programa, kalteak murrizteko programa. • programa de reducción de daños

kaltear • nocivo; ruinoso

kaltedun • víctima

kaltegabe ekod • inde ne; innocuo, inofensivo

kaltegabeekod • inofensivo

kaltegabetasun • inocuidad

kaltegabetasun • inocuidad

kaltegarri • dañable

kaltegarri • perjudicial, dañino, pernicioso

kaltegarri • dañino

kaltegarri • dañable; dañino, dañoso

Kaltegarri. • nocivo, -a

Kaltegarri. • pernicioso,-a

kaltegarritasun • nocividad

kaltegarritasun • nocividad

kaltegile • cala itoso; da nificador, dañador

kaltegile • da nificador

kaltegile • dañador

kaltegin • perjudicial, dañaino, pernicioso

kaltegintza • perjuicio, daño

kaltekor • cala itoso; dañoso, aligno

kaltekor • dañino, perjudicial, pernicioso

kalterako • funesto

kaltetsu • alsano

kaltetu • perjudicado

kaltez • dañosamente

kaltiar • perjudicado

Kalvarijo. Kalbarijo. Kalbario.?? • Calvario (Monte de Lekeitio)

kamer • mella; muesca

kamioi • camión

kamioi traktore • tractocamión

kampaina. campaina • campaña, expedición

kamustu, kamuts, kamusten (da) • embotarse, desafilarse

kamuts • obtuso

kamuts • embotado, desafilado

kamuts • persona lerda, de pocos alcances, zopenco, palurdo

kan • kan

kan • kan

kanal • acequia

kanalatu • acanalado

kanalatu • acanalar

kanalatu • acanalar

kanale • acequia; canal

kanale egin • acanalar

kanaledun • acanalado

kanalizatu • encauzar

kanalizatu • acanalado

Kanard-foie patea • Paté de foie de canard

kanbor • brasa

kandela • bujía; cirio, vela

kandela hartu • aguantar su vela

kandelaburduntzi • pal atoria

kandelatu • subastar esubasta especiald

kandelatu • subastar esubasta especial

kanfor • alcanfor

Kangrejo zopa, esparragoekin • Sopa de cangrejos con espárragos

kanguru • chubasquero eeuritarako jantzi ota batd

kanguru eeuritarako jantzi mota batd • chubasquero

kanibal • antropófago; antropófago

kanila • grifo

kankailu • desgarbado; destartalado, gandul

kankailukeria • gansada

kankailukeria • gansada

kankarro • cacharro; receptáculo

kankin • desfallecido

kankindu • debilitar; desfallecer

kanoi-zulo • tronera

kanoin. ?? • cañón

kanoinaren oinean egon (da). ?? • estar al pie del cañón

kanoinari • artillero

kanpagne-patea • Paté de campagne

kanpai • ca pana

kanpai- ihi • badajo

kanpai-hots • ca panada; repique

kanpai joaldi • tañido de co pana

kanpai jotze • volteo de ca pana

kanpaia jo • asturbarse

Kanpaina. • campaña

kanpaketa • aca pada

kanpaketa • aca pada

kanpaldi • aca pada

kanpan ihi • badajo

kanpana jo • dar la campanada

kanpanantzeko • aca panado

kanpandorre • ca panario

kanpanifor e • aca panado

kanpatu • aca par

kanpatu • aca par

kanpatu • aca par

kanpaza • espuerta

Kanpiña-zopa urdaiazpikoosasun-belarraz • Sopa de campiña a la hierbabuena con jamón

kanpindenda • tienda de ca paña

kanping • ca pamento

kanpix • defectuoso; quisquilloso, rencilloso

kanpixkeria • susceptibilidad

kanpixtasun • susceptibilidad

kanpo • exterior; fuera, inte perie

kanpo • fuera, exterior

kanpo • externo.??

kanpo- • externo; úkanporal ö ìfueral

Kanpo-Kontroleko Sekzioa • Sección de Control Externo

kanpo aldetik • exteriormente

kanpo arazoetarako inistraria • inistro deasuntos exteriores

Kanpo Auditoretza Atala • Sección de Auditoría Externa

Kanpo Harremanetarako Idazkaritza Nagusia • Secretaría General de Acción Exterior

Kanpo Harremanetarako Ordezkaria • Comisionado para las relaciones exteriores

Kanpo Harremanetarako Sailarteko Batzordea • Comisión Interdepartamental de Acción Exterior

Kanpo Harremanetarako Zuzendaritza • Dirección de Relaciones Exteriores

kanpo utzi • exi ir

kanpoalde • exterior; portada

kanpoaldeko • exterior

kanpoan • fuera, en el exterior

kanpoarekiko merkataritza • comercio exterior

kanpobizkarroi • ectoparásito

kanpobizkarroi • ectoparásito

kanpokeria • superfluidad, futilidad, bagatela, aspecto exterior, apariencia externa (en sentido peyorativo), exterioridad

kanpoko • externo; huésped, pupilo

kanpoko • exterior, del exterior, de fuera, extraño, extranjero

kanpoko ikasle • alu no externo

kanpoko ikastego • externado

kanpoko irakastegi • externado

Kanpoko Komunikazio eta Harremanetarako Zuzendaritza Nagusia • Dirección General de Comunicación y Relaciones Externas

Kanpoko Komunikazio, Kudeaketa eta Harremanetarako Zerbitzu Nagusien Zerbitzua • Servicio de Servicios Centrales de Comunicación, Gestión y Relaciones Externas

kanpoko kontu-auditoretza, kanpoko kontu-ikuskaritza • auditoría externa de cuentas

kanpokotasun • externado

kanpora • afuera

kanpora • fuera, al exterior

kanporagarri • eliminatorio

kanporaketa • eliminatoria; evacuación, expulsión

kanporaldaketa • e igración

kanporaldi • ausencia

kanporatu • arrancar

kanporatu • arrancar; eli inar, evacuar

Kanporatu, azaleratu, kanpora azaldu, adierazi. • exteriorizar

kanporatu, kanpora bidali • expulsar

kanporatu, kanpora, kanporatzen (da, zaio) • salir afuera, salir fuera, salirse afuera, salirse fuera

kanporatze, kanpora bidaltze • expulsión

kanporatzeko erabaki • acuerdo de expulsión

kanposantu • ce enterio

kanpotar • extranjero; extraño, foráneo

kanpotar • extranjero, de fuera, forastero, foráneo

kanpotar arazoetarako ministraria • ministro de asuntos exteriores

kanpotik • exterior ente; externamente

kanpotik • de fuera, del exterior, desde fuera

kanpotikako • extranjero, procedente de fuera

kanpotiko • procedente de fuera, extranjero

kanpotiko • extrínseco

kanpozko • extrínseco

kanta • canción, canto

kanta • canción

kantari • cantante, cantor

kantari • cantando

kantari • canoro; cantor

kantari talde • recital; sesión de canto

kantatu • cantar; entonar

kantatu, kanta, kantazen (du, dio) • cantar

Kantauri itsasoko arrainen zartzuela • Zarzuela de pescados del Cantábrico

Kantauriko legatz-solomoa txitxardinekin • Lomos de merluza Cantábrica con angulas

kantiar • kantiano

kantiar • kantiano

kantis o • kantismo

kantis o • kantismo

kantitate • cuantía

kantitu ekantia kantitzend • crecer; edrar

kantoi • ángulo; esquina, rincón

kantoi izan • esquinar

kantoin • cantón, calle pequeña.??

kantona endu • acantonamiento

kantona endu • acantonamiento

kantonatu • acantonar

kantonatu • acantonar

kantu • canto, canción

kantu • canción; cantar, canto

kantu- ur urio • tarareo

kantu- ur urio • tarareo

kantu-zantar • canción obscena

kantu jaialdi • festival de canto

kantxil • botijo; cántaro

kantxin • garrafa; ar ita

kantzelariorde • vicecanciller

kantzelariorde • vicecanciller

kantzerkontrako • anticanceroso

kaoi • kaón

kaolin • loza

kapa • capa

kapare • hidalgo eprebilegiodun pertsonad

kaparetasun • hidalguía epribilegioduntasunad

kaparetasun epribilegioduntasunad • hidalguía

kaparuza, kapatxa • paja de maiz

kapaxa • perfollada del aíz

kapaxa • perfollada del maíz

kapazitaterikgabe. capacitaterik gabe.?? • falto de capacidad

kapela • so brero

kapela • so brero

kapela • sombrero

kapelan. kapelau.?? • capellán

kapelategi • so brerería

kapelategi • so brerería

kapelu • gaorra; gorro

kapelugin • so brerero

kapelugin • so brerero

kapera • capilla

kapete • rodete

kapitain. capitain • capitán

kapital ihes • evasión de capitales

kapital iheste • evasión de capitales

kapusai • capisayo, anguarina

kapusai • capirote; tabardo

kapusai • tabardo

kar • llama

kar • celo, empeño, voluntad o deseo firme, ansia, afán, entusiasmo, ardor

kar adhara4a • kar adharaya

kar adharaya • kar adharaya

kar itxa • incisión earinad

kara • montaña, altura

kara • color

kara-geruza • capa ligera de color, capita de color

kara elatu • acara elar

kara elatu • acara elar

kara elatu • acara elar

karabaketa • garabateo

karabako • incoloro, sin color

karabana • caravana, remolque-vivienda

karabana • remolque-vivienda, caravana

karabatu • garabatear

karabilkatsu • tortuoso

karabilkatu • enroscarse las culebras

karabilkatu • enroscarse las culebras

karai-uhal • pulsera ecorread

karai-uhal • pulsera ecorrea

karakoildu • ensortijarse

karakoildu • ensortijado

karakoiltxe • ensortijamiento

karan • guapoa pa

karantza • color

karantza • fisono ía

karantza • aspecto

karantzatu, karantza, karantzatzen (du) • matizar

karantzatze • matización, matiz

karastu ekarasa karastend • apestar

karatar • habitante de la montaña

karatar • picto, pintado

karate • kárate

karate • kárate

karatoxa • disfraz

karatu • coloreado

karatu, kara, karatzen (du) • colorear

karatula • áscara

karazki • for almente

karazko • de color, coloreado

karba • montón, acerbo, hacina

karbe • cardo.??

karbe • antro

karbe • antro, gruta

karbohidratoak • hidratos de carbono

karburagailu • carburador

kardaba • pesadilla

kardabera • cardo

kardantxilo • jilguero

kardari • pelaire

kardari • pelaire

kardilaun • vilano

kardilaun • vilano

Kardiobaskular. • cardiovascular

Kardiopatia. • cardiopatía

kare • cal

kare • cal

kare-harri • piedara caliza

kare-labe • horno de cal

kare ore • arga asa

karel • puentes

karel • borde de lanchas

karel • ribete

karel • cestos

karel • borda; borde de lanchas, cestos

karena • placenta; secundinas

karenadun • placentario

kareore • arga asa

kareorre • ortero

karesne • lechada ede cald

karesne • lechada ede cal

karetoki • horno de cal

karga • estiba

karga • carga; estiba, peso

kargatu • estibar; gargar, gravar

kargatu • estibar

kargu • cargo; dignidad, ando

kargu e an • enco endar

kargu egin, kontuak eskatu, kargu hartu • pedir cuentas

kargu hartu • to ar posesión

kargu izan • dese peñar

kargua kendu • destituir

kargua laga eutzid • abdicar; di itir

kargua utzi • cesar en el cargo

karguan ihardun • dese peñar

kargudun • e pleado; encargado

kargutan eman • dejar a cargo de

kargutu • reparar

karguzale • trepador

kari • otivo

karia • motivo, causa, razón, consideración

kariatu, karia, kariatzen (du) • responsabilizarse, tomar en consideración

kario • caro

kariotu • encarecerse

karitate • caridad

karkaba • cloaca; encañada

karkail • ordinario; vulgar

karkaisa • escupitajo; esputo, gargajo

karkaisak bota • gargajear

karkaisaldi • gargajeo

karkar • risotada

karkara • estertor; or ojeo

karkasa • ar azón

karkax • escupitajo; esputo, fle a

karlintxakur • faldero eperro

karlintxakur • faldero eperrod

karmeldar. karmelita. carmelita • carmelita. ENG.: Carmelite

Karmelotegi • (el) Carmelo (de Begoña)

karmin • amargo; rancio

karmindura • amargura

karmintasun • amargor

karnaba • jilguero

karobi • horno de cal

karobi • horno de cal

karra arro • draga; cangrejo

karra arru • escorpión; signo del zodíaco

karraka • graznido; atraca

karraka • graznido

karraka egin • graznar

karraka egin • graznar

karrakatu • raspar

karramarro • cangrejo

Karramarro-isatsen entsalada epela • Ensalada templada de colas de cangrejo

Karramarro zopa • Sopa de cangrejos

Karramarro(a) • Cáncer

karranka • crujido; chirrido, graznido

karranka egin • chirriar; rechinar

karrankari • rechinante

karrankari • rechinante

karrankatu • chirriar

karrankatu • chirriar

karrask • crujido eono atopeyad; estallido eono atopeyad

karrask egin • restallar

karraska • escofina; estridencia, li a

karraskada • carraspeo; crujido, graznido

karraskadura • raedura

karraskadura • raedura

karraskagailu • rascador eaparato

karraskagailu • raedera; rascador eaparatod

karraskagailu • raedera

karraskari • estridente; roedor

karraskatatu earraskataa arrastakatzend • arrastrar

karraskatu • crujir; dragar, limar

karraskatzaile • raspador

karraskatzaile • raedor; raspador

karraskauts • ralladura

karraskots • rechina ineto

Karraspinak gibelarraiz beteta • Morillas rellenas de litiruelas

karratu • cuadrado

karratu ekarraa karratzend • ranciar

karrauskatu, karrauska, karrauskatzen (du) • mascar

karreatu ekarreaa karreatzend • trajinar

karrera • carrera; estudios

karri, kar, kart(z)en (du) • aportar, traer.??

karrika • calle; ca ino

karrika • calle, callejuela

karriketan sartu • encarrilar

karril • carril

karrilerapen • encarrilamiento

karrilerapen • encarrilamiento

karrileratu • encarrilar

karroi • hielo

karrotatu • agarrotarse

karrotatu • agarrotarse

karrotatu • agarrotarse

karrozazain • palafrenero

karstiko • kárstico

karstiko • kárstico

karta • naipe

karta • carta escrita.??

karta • naipe

karta • carta, naipe

karta-kutxa • buzón

kartak • baraja

kartak • baraja

kartak agirian • cartas bocaarriba

kartak banatu ee and • echar las cartas

kartari • oel que tiene la mano en las cartas

kartari • el que tiene la ano en las cartas

kartera • portafolios

kartetan jokatu (du) • jugar a las cartas

kartilago • ternilla

Kartografia Atala • Sección de Cartografia

kartoi • cartón

kartoi mehe • cartulina

kartoi mehezko txartel marradun • ficha de cartulina rayada

kartoi mehezko txartel marragabe • ficha de cartulina lisa

kartoifin • cartulina

kartoiztatu • acartonaresed; encartonar

kartoiztatu • encartonar

kartoiztatu • acartonarse

kartondu • acartonarse

kartondu • acartonarse

kartsu • apasionado, celoso, ferviente

kartuxe • cartucho

kartveliera • kartvélico ehizkuntzad

kartxeta • guedeja

kartzela • penal; prisión

Kartzinogenesi. • carcinogénesis

karu • caro

karutu • encarecerse

Kas, Coca-Cola, Fanta eta antzekoak • Kas, Coca-Cola, Fanta, etc

Kas, laranja eta limoia • Kas de naranja y de limón

kaset-zinta • cinta cassette

kasik • casi

Kasillako Udalaren Kirol Pabilioia • Pabellón Municipal de. de la Casilla

kaska • choque; golpe, i pacto

kaska otz • otilón; pelado, pelicorto

kaska otz • rapado

kaska otz • motilón

kaskabeltz • pelinegro

kaskabil • cascabel

kaskagogor • duro de ollera; recalcitrante, tozudo

kaskagorri • pelado; pelirojo, pelirrubio

kaskailu • cabezota; grava, pertinaz

kaskar • ruin

kaskar • cráneo; chabacano, ediocre

kaskarin • atolondrado; cabeza de chorlito, cabeza ligera

kaskarkeria • birria; chabacanería, ediocridad

kaskarkeria • mediocridad

kaskarrak eman • antojar

kaskarraldi • berrinche; endureci iento, obstinación

kaskarrari hatz egin • rascarse la cabeza

kaskarreko • cachete; coscorrón, golpe en la cabeza

kaskarro • burdo; grosero, i pertinente

kaskartasun • ruindad

kaskasoil • cabeza pelada; calva, calvo

kaskateko • golpe

kaskatekoa e an • hacer i pacto

kaskatsu • aniático

kaskatu ekaskaetuda kaskatzend • hacer i pacto

kaskazuri • de pelo cano; pelado, pelicano

kaske-hezur • cráneo; ollera

kaske-hezur • mollera

kasket • yelmo

kasketa • berrinche; capricho, pertinencia

kasketadun • terco

kasketaldi • hu orada; obstinación

kasketaldi • hu orada

kasketaldia eduki ehartud • coger la perra

kaskezur • cráneo

kaskil • cáscara

kasko • casco

kasko • cabeza; casco, colina

kaskoa erre, burua galdu, burutik galdu, burua zentzutik joan, burutik joan, funtsak joan, kontutik joan • perder la cabeza

kaskoan sartu • encasquetar

kasku • casco

kasta • ralea; raza

kastitate • castidad

kasu • caso

kasu • cuidado, atención

kasu • por eje plo

kasu egin • atender; ateneresed, despachar

kasu eman (dio) • tener cuidado de, tener cuidado con, mantenerse en guardia

Kasuaren azterketa. • estudio de caso

Kasuei buruzko txostenak. • informes de casos

kata ar • gatas ead

kata arka • gatas ead

kata arka ibili • gatear

kata ixar • ardilla

kata otz • lince

kata uturluze • gineta

katabut • ata•d; ca illa, féretro

katadera • cátedra

katadioptriko • catadióptrico

katagarri • compensación; pago

katagorri • ardilla

katajineta • gineta

katakux • turón

katalarru • escarcela

katalingorri • aguardiente; aguardiente, cochinilla

katalintzar • da ajuana

katalogo • no enclator

katalosa • catalejos.??

katalun • catalán

Kataluña • Cataluña

kataluniar • catalán

katamotz • lince

katanar • trepatroncos

katanarru • escarcela; talega

katarratu • acatarrarse

katarratu • acatarrarse

katarro e arrantad • catarro; ronquera

Katastro Atala • Sección de Catastro

Katastro eta Balorazio Zerbitzua • Servicio de Catastro y Valoración

katazulo • gatera

katazulo • gatera

katazuri • ar iño

kate aila • eslabón; eslabón de cadena

kate e • gata

kate e • gata

kate egin • engarzar

katea • cadena

kateagetu • desencadenar

kateak eten eurratud • desencadenar

kateatu • engarzar

kateaz lotu • encadenar

kateaztatu (du, dio) • encadenar

kateaztatze • encadenamiento

katedra • cátedra.??graikara

katedra • asiento, banco, silla.??graikara

katedrale • catedral.??

kategoria • categoría

Katen Kontroleko Taldea • Grupo de Control de Catas

kateorratz • imperdible

kateorratz • broche; i perdible

katexima • catecismo

katibatu ekatibaa katibatzend • cautivar

katibu • cautivo, preso, prisionero

katibu • esclavoa va

katigu • cautivo; preso

katigu egon • estar en estado

katigutze • cautiverio, apresamiento

katilu • escudilla; taza, tazón

katilukada • tazada

katiuska • katiuska

katiuska • katiuska

katra ila • complicaciones; quebraderos, quehaceres

katu • gato

katu • gato

katu • borrachera; gatillo ear a batenad, gato e áquina para elevard

katu ear a batenad • gatillo

katu eauto obilak altxatzekoad • gato e áquina para elevar

katu egon • estar bebido

katu zaharrak baino bizi luzeagoa ukan • tener más vidas que un gato

katua kendu, azeria larrutu, astelehena pasa • dormir la mona

katuari joarea ezarri, katuari arrana lotu • poner el cascabel al gato

katuarrain • lija; pez gato, pitarrosa

katuepei • cobarde; enguado, osca uerta

katuka • gatas ead

katuka ibili • gatear

katukeria • arrullería

Katumihiak • Lenguas de gato

katutu • e borracharse

katutxori • ochuelo

katzakatu (du) • zarandear, sacudir

kaudi en • solvencia

kaudi en • fianza; solvencia

kaudi endun • solvente

kaudi endun • solvente

kaudi engabe • insolvente

kauke • indigente

kauke • pobre, indigente

kauketasun • pobreza, indigencia

kausa • otivo; óvil

kausatu ekausaetuda kasusatzend • causar

kausitu • acertar; encontrar, hallar

kausitu, kausi, kausitzen (da) • tener éxito, resultar bien, obtener o lograr éxito, acertar, culminar con éxito

kausitu, kausi, kausitzen (du) • tener éxito, triunfar, culminar con éxito, obtener o lograr éxito, acertar, resultar bien

kausitza • éxito, resultado, acierto

kausitze • éxito, resultado, acierto

kausitze • éxito

kausitzeaz • con éxito, acertadamente

kauta • opinión

kautxuzko zigilu • sello de caucho

kautxuztatu • encauchar

kautxuztatu • encauchar

kavaliertasun • caballerosidad

kaxa • caja; cofre

kaxabalda • arquilla

kaxako • expósito ehaurrad

kaxako ehaurrad • expósito

kaxeta • escabel

kaxeta • escabel

kaxkar • enudo

kaxkarin • ligero; tara bana

kaxko • cerro; collado, lo a

kayak • kayak eeski alen txalupad

kazeta • gaceta

kazeta • revista

kazeta • gaceta

kazeta • periódico, gaceta

kazetari • gacetero

kazetari • gacetero; periodista

kazetari • periodista

kazetaritza • profesión o cargo de periodista

kazetaritza • oficioa profesión o cargo de periodista; periodismo

kazkabar • granizo; pedrisco

kazkabar egin • granizar

kazkabarraldi • granizada

kazkar • innoble

kazkarro • zafío

kazola • cazuela

kaztarrikatu eaztarrikaa aztarrikatzend • escarbar

kbabesgabetu ebabesgabea babesgabetzend • desa parar

kbaldintzaepedtu ebaldintzetuda cctzend • condicionar

kbiderakutsi ebiderakutsa biderakustend • enca inar; guiar

kbir ilikatu ebir ilikaa bir ilikatzend • relamer

kbiziberritu ebiziberrietuda ccrritzend • revivar; revivir

kbrontzeztu ebrontzezetuda brontzeztend • broncear

ke • humo

ke • hu o; úsu gaberik ez da kerik ö no hay hu o sin fuego

ke-burtina • cortina de humo

ke-hauspo • ahu ador

ke-hauspo • ahu ador; úsu gaberik ez da kerik ö no hay hu o sin fuego

ke-multzo • nube de humo

ke bolada • fu arada

ke en • áni o; brío, denuedo

ke en izan • tener nervio

ke endu • ani arse

ke endu • ani aresed; vigorizar

ke endun • enérgico

ke enez • bizarra ente; esforzada ente, valientemente

ke entasun • virilidad

ke entsu • ardoroso; bizarro, brioso

ke ordo • hu areda

kea asmatu • inventar la pólvora

kea bota • hu ear

kea galdu • disiparse el humo

kea xahutu • disiparse el humo

keak ukan • picar alto

kealdi • fu arada; hu areda

Keaztatutako saskiak • Surtido de ahumados

kebide • chi enea

kedar • avaro

kedar • hiel

kedar • negro de humo

kedar • avaro; hiel, hollín

kedar • hollín

kedar • tizne

kedar • hollín

kedarre • bilis; hollín

kedartu • tiznar

Keetako Azpiunitatea • Subunidad de Humos

kefir • kéfir

kefir • kéfir

Kefirra • Kefir

keheila • zarzo

keinada • a enaza; e bestida, finta

keinadura • a enaza

keinatu • amagar; amenazar

keinu • ade án; a ago, finta

keinu • seña, guiño, gesto

keinu • visaje

keinu-argi, norabidea adierazteko argi • luz indicadora de dirección, luz intermitente

keinu-argi, norabidea adierazteko argi • luz intermitente, luz indicadora de dirección

keinu egin • hacer seña

keinu egin • gestear; gesticular, guiñar

keinu eman (dio) • hacer señas, guiñar, hacer gestos

keinuak egin • gesticular

keinuka aritu • gestear; gesticular, parpadear

keinukari • gestero

keinukari • gestero

keinuketa • gesticulación

keinuketa • gesticulación

keixadura • enfado

keixati • quejoso

keixatu ekeixaetuda keixatzend • inquietar; preocupar

keixu • apuro; inquitud, intranquilo

keko- eko • duda eend; indeciso een indecisiónd

keko- eko • indeciso een indecisiónd

keldar • hiel; hollín, persona o cosa di inuta

keldo • desaliñado

keloniar • quelonio

kemen • vigor

kemen • actividad

Kemenik ez(a), adorerik ez(a). • amotivacional

Kemenik ezaren sindrome, adorerik ezaren sindrome. • síndrome de falta de motivación

kementsu • valiente, vigoroso

kementsu • activista.??

ken begietatik, ken orpoetatik • apártate de mi vista

kena • quena

kena • quena

kenarazi • hacer quitar

kenarazi • hacer quitar

kendu • restar

kendu • anular; arrebatar, birlar

kendu • anular; arrebatar, deponer

kendu • sustraer

kendu (da, zaio) • quitarse, ser quitado, eliminarse, abolirse, revocarse, ser desposeído o privado de

kendu (du, dio) • quitar, eliminar, abolir, revocar, privar de, desposeer

kenezin • indeleble; inusurpable

kenezin • inusurpable

kenezin eezkod • irrevocable

kenezineezkod • irrevocable

kenezintasun • irrevocabilidad

kenezintasun • irrevocabilidad

kengarri • deducible; revocable, tachable

kengarritasun • revocabilidad

kengarritasun • revocabilidad

kenka • lance; o ento crítico, necesidad

kenka larri • crisis

kenketa • deducción; resta, sustración

kenketa • sustración

kenketa • resta

kenketa egin • deducir

kenkizun • minuendo

kenkizun • inuendo

kentzaile • sustraendo

kentzaile • supresor

kentzaile • expropiador; revocador, supresor

kentze • derroca iento; destitución, exoneración

Kentze. • privación

kentzeko • deducción

ker eza • ker esse

ker eza • ker esse

kereila • querella

kereila ipini • querellarse

kereilari • picapleitos; querellador

kereilatu • querellarse

keria • anía; vicio

keriatsu • lunático

kerizpe • lugar so brío; resguardado del sol elugard, so bra

kernaberritu eernaberrietuda ccrritzend • rebrotar

keroseno • queroseno

keroseno • queroseno

kerra • rancio, de gusto agrio

kerra • rancio

kerratu • ranciarse eolio eta gantzad

kerrekeitatu eerrekaitaa errekeitatzend • abastecer; avituallar, proveer

kerresalbatu eerresalbaa erresalbatzend • reservar

kerru • esputo; gargajo

kerru • gargajo, esputo

Kerru eragile, karkaxa eragile, gorro eragile. • expectorante

kerruak bota • gargajear

keru • dejo; dejo, hedor

kerubin • querubín

ketatu • ahumar

ketenbehartu eetenbeharetuda cchartzend • estirar; tirar

ketu • ahu ar; úsu gaberik ez da kerik ö no hay hu o sin fuego

ketu • ahu ar; úsu gaberik ez da kerik ö no hay hu o sin fuego

ketu eketua ketzend • fu igar; hu ear

ketxua • quechua

ketxuera • quechua ehizkuntzad

kexa • gi oteo; la ento, queja

kexa-liburu • libro de recla aciones

kexa-liburu • libro de recla aciones

kexagarri • inquietante; preocupante

kexati • quejica; queju broso

kexatu • inquietarse

kexatu • abatir; ge ir, gi otear

kexatu, kexa, kexatzen (da) • inquietarse

kexatu, kexa, kexatzen (da) • quejarse

kexu • inquieto

kexu • queja

kexu • ge ido; quejido, queju broso

kezka • apuro; desasosiego, escr•pulo

kezka • dificultad

kezka • inquietud, preocupación

kezka utzi • despreocuparse

kezkagarri • inquietante; intrigante, preocupante

kezkaketa • inquietud

kezkalarri • pesadilla

kezkan egon • estar perplejo

kezkati • escrupuloso; i paciente, intranquilo

kezkatsu • escrupuloso; inquieto, preocupado

kezkatu • acongojaresed; desasosegarse

kezkatu • acongojaresed; desasosegarse, i pacientarse

kezkatu, kezka, kezkatzen (da) • inquietarse, preocuparse

kezkaz • preocupadamente

kezkaz beterik • vilo eend

kezkaz eduki • tener en vilo

keztainuztu eeztainuzetuda eztainuztend • estañar

keztaketa • ahu ado; ahu ado

keztatu • ahumar

keztatu • ahu ar; fu igar

kezulo • chi enea

kgaintzuritu egaintzuria gaintzuritzend • blanquear por fuera; disi ular, paliar

khalkhera • ongol ehizkuntzad

ki atu • brotar era asd; echar vástagos, ger inar

ki atu • podar ra illas

ki atzaile • podador

ki era • qui era

ki erazko • qui érico

ki eriko • qui érico

ki ika • quí ica

ki ika • quí ica

ki ika- • quí ico

ki ika- • quí ico

ki ika-gaiak • sustancias quí icas

ki ika-gaiak • sustancias quí icas

ki ika-industria • industria quí ica

ki ika-industria • industria quí ica

ki ikari • qui ico

ki iko • qui ico

ki ikoki • quí icamente

ki ikoki • quí icamente

ki ono • qui ono

ki ono • ki ono; qui ono

ki ono • ki ono

ki u • vástago

ki uak erne • echar vástagos

kialde • el cercano Oriente

kialde • el lejano Oriente

kibbutz • kibutz

kibbutz • kibutz

kibutzar • kibutziano

kibutzar • kibutziano

kide • adepto; adepto, adicto

kide • compañero, camarada, colega, igual

kide • miembro, socio

kide anitzeko organo • órgano colegiado

kide bakarreko organo • órgano unipersonal

kide e-kided • nu erario; socio

kide egite • adhesión

kide oso e-kide osod • ie bro nu erario

Kide taldearen presio. • presión del grupo afín

kide titular • miembro titular

Kide, pare, lagun. • par

kidegarri • her anable

kidego • igualdad, paridad, afinidad, conformidad de naturaleza o de condición

kidego • conjunto de miembros, sociedad

kidekapen • clasificación, ordenación

kidekatu, kideka, kidekatzen (du) • clasificar, ordenar

kidekatzapen • clasificación, ordenación

kideko • afín; coetáneo, conte poráneo

kidetasun • cualidad de miembro o socio

kidetasun • igualdad, paridad, afinidad, conformidad de naturaleza o de condición

kidetasun • camaradería, compañerismo

kidetasun • afinidad; se ejanza

Kidetasunagatiko mendekotasun; senidetasunagatiko mendekotasun; bizikidetasunagatiko mendekotasun; ezkontidetasunagatiko mendekotasun. • codependencia

kidetu • afiliaresed; identificar, igualar

kidetu • afiliarse

kidetza • afiliación

kidetze • afiliación, reunión, alianza, agrupación, concentración, adhesión, asociación

kietis o • quietismo

kietis o • quietismo

kietista • quietista

kietista • quietista

kikara • taza

kikara • tacita

kikara • jícara

kikara • jícara; tacita, taza

kikil • acoquinado; apocado

kikil izan • ser una osca uerta

kikildu • acoquinaresed; agazapar, aterirse

kikildu • acoquinaresed; agazapar, aterirse

kikili- akala • a duras penas

kikiltasun • desaliento

kikiltze • encogimiento

kikirriki • abigarrado; ulticolor

kikirrio • pene; picha, pitilín

kilatatu ekilataa kilatatzend • aquilatar

kilate • quilate

kilate • quilate

kili-kili • cosquilla

kili-kolo • afectado

kili-koloko • precario

kili a • cosquilla

kili ala • e brollo

kili atraka • gali atías

kili olo • perplejo; respingo

kili olo egin • respingar

kili olo egin • respingar

kili on • quiebra

kili on egin • quebrar un negocio

kili usi • reverencia

kili usia egin • hacer reverencias

kilibera • quisquilloso

kilikagarri • provocativo

kilikatu • aguijonear; azuzar, instigar

kilikatu • aguijonear; azuzar

kilikolo • en precario; entredicho, inseguro

kilinpon • efa cdaguardiente; aguardiente

kilkir • grillo

kilo • rueca

kilo • kiloegra od; quilo ehesteko jarioad

kilo ehesteko jarioad • quilo

kilo etriko • kilo étrico

kilo etriko • kilo étrico

kilo etro • kiló etro

kilo etro • kiló etro

kiloegra od • kiloegramo

kiloegra od • quilo

kilogauss • kilogauss eunidadd

kilogauss • kilogauss eunidad

kilogra etro • kilográ etro

kilogra etro • metro

kilokaloria • kilocaloría

kilokaloria • kilocaloría

kilolitro • kilolitro

kilolitro • kilolitro

kilometro-mugarri • hito kilométrico

kilometro-puntu, KP • punto kilométrico, PK

kilometro-puntu, KP • PK, punto kilométrico

kilopond • kilopondio

kilopond • kilopondio

kilowatt • kilowatio

kilowatt • kilowatio

kilowatt orduko • kilowatio epord hora

kilowatt orduko • kilowatio epord hora

kiloziklo • kilociclo

kiloziklo • kilociclo

kima • elena; punta de ramas, rama

kina • quina

kina • quina

kinada • estí ulo; incitación

kinagarri • incitativo

kinakor • incitativo

kinatu • aguijonear

kinatu • aguijonear; incitar, pro over

kiñatu • azuzar

kiñatu • azuzar

kinatzaile • aguijoneador; arreador, incitador

kiniela • quiniela

kiniela • quiniela

kinina • quinina

kinina • quinina

kinka • coyuntura, trance, lo que permite determinar algo

kinka • brete; coyuntura, o ento crítico

kinka • mo ento crítico

kinka larrian jarri • poner en un brete

kinke • quinqué

kinkik (ere), mutik (ere), tautik (ere), tutik (ere) (ez), txit bat (ez) • ni mu

kinkil • quincalla

kinkil-saltzaile • quincallero

kinkila • alfeñique; quincalla, quincallería

kinkiladenda • ercería; quincalla

kinkilari • quincallero

kinkilari • buhonero

kinkilari • buhonero; quincallero

kinkirrinkon • epopcd cha pán

kinkun • gangoso

kinkunka • nasalmente

kinoi • nivel

kintal • quintal

kintal • quintal

kintzirikatu eintzirikaa intzirikatzend • ge ir

kioak egin • hacer gallos

kiosko • kiosko

kiosko • kiosko; quiosco

kiosko • quiosco

kipula • cebolla

Kipula-hostorea • Hojaldre de cebolla

Kipuladun eperra • Perdiz encebollada

kipularen negarra • lágri as de cocodrilo

kirasdun • hediondo; aloliente

kirastasun • fetidez

kirastasun • fetidez

kirastu • apestar; heder, podrirse

kirastu • fétido; hediondo, aloliente

kirastu • apestar

kirats • hedor; aloliente, olor desagradable

kirats • hedor, pestilencia. Vide: kirats

kiratsu • apestoso; fétido, pestilente

kiri • orden

kiri ikatu • ascullar

kiri ildu • enroscarse

kiri ildu • enroscado

kiri ildu • enroscado

kirian • respectivamente

kirian-kirian • etódica ente; uy en orden

kiribil • bucle; espiral, rizo

kiribilapen • ensortijamiento

kiribilatu • ensortijarse

kiribilatu • ensortijado

kiribildu • rizaresed; roscar

kiribildu • roscado

kiribildu • roscado; tortuoso

kiribilean • en espiral

kiribiltu • enroscarse; fruncir

kiribizkaldu • encogerse

kirik egin • gilar

kirika • gilando

kirikatu • atisbar; espiar, fisgar

kiriki • gastrolito ehegaztienarandoian egoten diren harriakd

kirikino • erizo

kirikino eani aliad • erizo

kirikolatu • rizado

kirikolatu • rizado

kirio • lo ás ínti o e édulad; nervio

kiriotsu • nervioso

kirofano • quirófano

kirofano • quirófano

kirol • deporte

kirol- • deportivo

kirol-portu • puerto de recreo

kirol-portu • puerto de recreo

kirol-proba • prueba deportiva

kirol-zelai • compo de deportes

Kirol Azpiegituren Atala • Unidad de Infraestructuras Deportivas

Kirol ekintzak • Actividades deportivas

Kirol Ekintzetarako Zerbitzua • Servicio de Actividades Deportivas

Kirol eta Gazteri Zuzendaritza Nagusia • Dirección General de Deportes y Juventud

Kirol Federatuaren Atala • Sección de Deporte Federado

kirol gaiak • aterial deportivo

kirol gaiak • material deportivo

Kirol Justiziako Euskal Batzordea • Comité Vasco de Justicia Deportiva

kirol lehiaketa • competición deportiva

Kirol Medikuntzaren Euskal Zentroa • Centro Vasco de Medicina del Deporte

Kirol Medikuntzaren Zerbitzua • Servicio de Medicina Deportiva

Kirol Saila • Departamento de Deportes

Kirol Taldea • Grupo de Deportes

Kirol Txartela • Abonados/as

Kirol Zerbitzua • Servicio de Deportes

Kirol Zuzendaritza • Dirección de Deportes

kirola epalabra co pc kirol-d • deporte

kirolak • actividades recreativas y deportivas, deportes

Kirolaren Euskal Eskola • Escuela Vasca del Deporte

Kirolaren Euskal Kontseilua • Consejo Vasco del Deporte

kirolari • deportista; deportista

kiroldegi • deportivo; deportivo, estadio

kiroldegi • polideportivo ecentro

Kiroldegiak • Polideportivos

Kiroleko Indarkeriaren Aurkako Batzordea • Comité Vasco Contra la Violencia en el Deporte

kirolerako leku interesgarri • lugar de interés deportivo

Kiroletako Jauregia • Palacio de Deportes

Kiroletako Udal Patronatua • Patronato Municipal de Deportes

kiroluntzi • e barcación deportiva

kiroluntzi • e barcación deportiva

kiroptero • quiróptero

kiroptero • quiróptero

kirri • dentera

kirri-karra ari • rechinar

kirri atraka • atraca

kirrink egin • restallar

kirrinka • chirrido

kirrinkada • chirrido; disonancia

kirrinkari • rechinante

kirrinkatu • chirriar

kirrinkatu • chirriar

kirru • rizo

kirru • rubio, amarillento, pajizo

kirsch • kirsch

kirten • alcornoque eirainad; asa, asidero

kirten • mango pequeño

kirtena eirainad • alcornoque

kirtenkeria • estupidez; idiotez, ajadería

kirurgi • quir•rgico

Kirurgia. • cirugía

Kirurgialari, zirujau. • cirujano, -a

kirurgiko • quir•rgico

kiska • chifladura

kiskal • tórrido

kiskalgarri • abrasador

kiskali • eque arse un ali ento por exceso de fuego

kiskali • achicharrarse

kiskali • achicharrado; que ado, torrefacto

kiskali • abrasar; achicharraresed, escocerse

kiskalketa • tueste

kiskaltzaile • abrasador

kiskaltze • tostación

kisket • aldaba; pestillo, picaporte

kisketada • aldabonazo

kisketots • aldabonazo

kiskil • avaro; canlla, desnaturalizado

kiskila • langostino

kiskilkeria • chapucería; ezquindad

kiste • quiste

kiste • quiste

kisu • cal; escayola

kisuari • albañil

kisudura • escayolado eizd

kisutu ekisuetuda kisutzend • enyesar

kisuztatu • escayolado

kisuztatu • escayolar

kitagarri • liquidable

kitapen • liquidación

kitapenaldi, kitatzealdi • período de liquidación, fase de liquidación

kitapenaldi, kitatzealdi • fase de liquidación, período de liquidación

kitapenaren kontu-hartzaile • interventor de la liquidación

kitarra • guitarra

kitarra • guitarra

kitarrajole • guitarrista

kitarrajole • guitarrista

kitarrari • guitarrista

kitarrari iaioa eokituad • virtuoso de la guitarra

kitatu • finiquitar; liquidar, pagar

kitatzaile • liquidador

kitatzaile • liquidador

kitatzealdiko kooperatiba • cooperativa en liquidación

kitina • quitina

kitina • quitina

kitinazko • quitinoso

kitinazko • quitinoso

kito • finiquito; úkito gaude ö esta os en paz

kito egin • finiquitar; saldar cuentas

kitorik • de balde

kitziakatzaile • provocador, excitador, azuzador

kitzika • azuzando; excitando

Kitzikagarri; bizkorgarri, ernagarri. • excitante

kitzikari • provocador

kitzikatu • atizar; hacer cosquillas, hostigar

kitzikatzaile • provocador

KIUB Kontsumitzailearen Informaziorako Udal Bulegoa * Kontsumitzailearen Informaziorako Udal Bulegoa KIUB • Oficina Municipal de Información al/a la Consumidor/a OMIC

kiwi • kiwi LM]

Kiwi-zurrupakia Armagnacaz • Sorbete de kiwi al Armagnac

Kiwia magardi-saltsarekin • Kiwi con salsa de frambuesa

Kiwiak, esnegainarekin eta mailuki-purearekin • Kiwis con nata y puré de fresas

Kiwizko tarta arrosazko petaloen kremarekin • Tarta de kiwi con crema de pétalos de rosa

kixkil • eticuloso; inucioso, ni io

kixkila • quisqilla

kixkor • achicharrado

kixkoretu • achicharrarse

kixotaldi • quijotada

kixotaldi • quijotada

kixote • quijote

kixote • quijote

kizi • partícula

kizki • alforfón

kizkil • inucioso

kizkortu • arrugado; encogido

kizkur • bucle; doblado, encrespado

kizkur bihurtu • encresparse

kizkurbihur • doblez de cuerdas o hilos

kizkurbihur • doblez de cuerdas o hilos; enredijo

kizkurdura • ondulación; rizado

kizkurgailuak • tenacilla para el pelo

kizkurgailuak • tenacilla para el pelo

kizkurpen • encogimiento

kizkurraldi • encrespamiento

kizkurtasun • rugosidad

kizkurtsu • ondulado

kizkurtu • crispar; encogeresed, encresparse

kizkurtu • contraerse

kizkurtze • encrespamiento

kkedareztu ekedarrezetuda kedarreztzend • tiznar

kkontsultatu ekontsultaa kontsultatzend • consultar

kkorpuseratu ekorpuseraa korpuseratzend • incorporar

kkuzkuzaritza • espionaje

klabelin • clavel

klak • desprendi iento eono atopeyaa de cosas pegadasd; úklak egin ö disparar una áquina eargazkiad

klak egin • desprenderesed; disparar, soltarse

klakada • desprendimiento

klaratu • aclarar

klaratu • aclarar

klarion • greda; tiza

klarki • claramente, con claridad

klarki eta argiro • con claridad, claramente

klaro • diáfano; lu inoso, preclaro

klarrealdatu elarrealdaa larrealdatzend • trashumar

klartasun • lu inosidad

klartu • aclarar

klartu • aclarar

Klase Pasiboak • Clases Pasivas

klasearteko • interclasista

klasearteko • interclasista

klasegabetu • desclasarse

klasegabetu • desclasarse

klasegabetu • desclasarse

klasifikatu • encasillar

klaskada • chasquido; estallido

klaskatu • devorar

klasterkatu elastekaetuda lasterkatzend • correr

kleitu • crédito

klera • greda; tiza

kli ara egin • acli atarse

kli arapen • acli atación

klike • derrocamiento

klingerit • klingerit ekartoi bereziad

klingerit ekartoi bereziad • klingerit

klink egin • echar un trago

klinkada • trago

klip • clip

klip-ontzi • portaclips

klisk egin • parpadear; pestañear

kliska • parpadeo; pestañeo

kliskada • disparo

kliskailu • disparador

kliskailu • disparador

kliskatu • disparar una áquina; parpadear ebegiakd, pestañear

kliskatu • disparar una máquina

kliskatu • pestañear

klixkada • parpadeo

klixket • capirote

Kloroformo. • cloroformo

kloska • al adreña

kluk egin • resignarse

knut • knut eerrusiar zigorrad

knut eerrusiar zigorrad • knut

ko a • ko a

ko atxo artean ezarri • entreco illar

ko atxo artean ezarri esartud • entreco illar

ko atxo arteko • entreco illado ead

ko atxo artekoead • entreco illado

ko ediante • comediante

ko eni izan • convenir

ko enigarri • procedente

ko eria • suceso có ico

ko eria • chanza; suceso có ico

ko iki • tebeo

ko iki • tebeo

ko un • aseo; co •n, inodoro

ko un • waterclose

ko un • retrete

ko una • letrina; servicio deaseo

ko unak • aseos

ko unezdki • general ente; usual ente, vulgarmente

ko unikabide • edios de co unicación

ko unikaezin • inco unicable

ko unikaezin • inco unicable

ko unikaezintasun • inco unicabilidad

ko unikaezintasun • inco unicabilidad

ko unikapen • comunicaci¿n

ko unztatu • relacionarse

koa e-koa izand • pertenecer

koadernagailu • encuadernadora

koadernagailu • encuadernadora

koadernaketa • encuadernación

koadernatu • encuadernar

koadernatzaile • encuadernador

koaderno • folleto

koadratu • cuadrado

koadratu goititu (du) • elevar al cuadrado.??

koadro • recuadro

koadro • cuadro

Koadro psikotiko, sintoma edo ezaugarri psikotikoak. • cuadro psicótico

koadroan sartu • encuadrar

koadrotxo • escaque

koadrotxo • escaque

koadrotxotan banatu • escaquearse

koadroztatu • recuadrar

koadroztatu • recuadrar

koaita • angustia; congoja, cuita

koala • koala

Koalifikazioen Euskal Institutua • Instituto Vasco de Cualificaciones

koartelera bildu • acuartelarse

koartelera bildu • acuartelarse

koartelerapen • acuartelamiento

koartelerapen • acuartelamiento

koarteleratu • acuartelarse

koarteleratu • acuartelarse

koartza • garza

koba • cueva

kobazulo • antro; chamizo

kobla • copla, trova

koblakari • trovador, coplero, coplista

koblakari • bardo; juglar

koblakaritza • juglaría

koblari • bardo; coplero, juglar

kobrantza • cobro

kobratu • cobrar; ree bolsar

kodaina • dalle; guadaña

Kode penal; zigor kode. • código penal

Kodeina. • codeína

kofadura • oquedad

kofagune • oquedad

kofoin • col ena deabejas

kofradiko egin • dar vela en (este) entierro

koilare • cuchara

koinata • cuñada

koinatu • cuñado

koioa gauzatu • follar

koipaketa • engrase

koipatsu • adulador; pelotillero, zala ero

koipatu • adular

koipatu • adular; dar coba

koipe • enjundia; grasa, anteca

Koipe beltzeko burumuinak • Sesos manteca negra

koipea e an • sobornar

koipea kendu • desengrasar

koipekeria • adulación; zala ería

koipetsu • adiposo; fritada, fritanga

koipetsu • fritanga

koipetsu • fritada

koipetu • cohechar; corro per, engrasar

koipezko • adiposo; graso

koipeztagailu • engrasador

koipeztaketa • engrase

koipeztatu • engrasar; pringar

koipeztatzaile • engrasador

koipezto • pringoso

koitadu • cuitado; inocente, réprobo

koitoa gauzatu • joder

koka • hierro en espiral del huso

koka en • capacidad

Koka hostoen mastekatzaile, koka orrien mastekatzaile; magailatzaile. • mascador, -a de hojas de coca

Koka orri, koka hosto. • hoja de coca

Koka. • coca

kokadura • engarce; engaste, ontaje de piezas

Kokaina klorhidrato. • clorhidrato de cocaína

Kokaina. • cocaína

Kokainismo; kokainak eragindako pozoidura. • cocainismo

Kokainomania. • cocainomanía

Kokainomano, kokainazale. • cocainómano,-a

kokaleku • asenta iento; posadero, situación

kokapen-seinale • señal de localización

kokatu • atascarse

kokatu • atascaresed; enclavar, encuadrar

kokatu • situado

kokatze • encuadre; localización, pose

kokil • bizcocho

kokildu ekokileduda kokiltzend • abatirse; acobardarse, acoquinarse

koko • escarabajo etxiki eta biribilad

kokokaz ari • cloquear

kokolo • fatuo, bobalicón

kokolo • bobalicón; fatuo, lerdo

kokolotu • abobarse

kokorikatu • acurrucarse

kokorikatu • acurrucarse

kokoriko • quiquiriquí egallod

kokorro • atolondrado; pinchauvas

kokorrotu • atolondrarse

kokorrotu • atolondrarse

kokorrotu • atolondrarse

kokospe • papada

kokospeko • barba de la perilla

kokospeko • barba de la perilla

kokoteed • cogote; occipucio, pescuezo

kokots • barbilla; entón

kokotx • ijada del pescado

kokotx • ijada del pescado

Kokotxa eta piper berdeen entsalada • Ensalada de kokotxas sobre pimientos verdes

Kokozko gailetak • Galletas de coco

kokozpelo • papada

kola • pegamento

kola • cola de pegar; pegamento

kolaka • sábalo

kolapen • encoladura

kolapen • encoladura

Kolapso kardiobaskular; bihotzaren eta odol hodien baterako etenaldi. • colapso cardiovascular

kolatu • encolar

kolatu • encolar; engo ar, pegar

kolatzaile • encolador

kolatzaile • encolador

koldar • cobarde

koldar • cobarde; pusilánime

koldarkeria • pusilani idad

koldarkeria • cobardía

koldarki • cobardemente

koldartu • acobardaresed; a ilanar, ate orizarse

koldartu • acobardaresed; a ilanar, ate orizarse

koleratsu • furioso

koleratsu • furioso

koleratu • encolerizaresed; enfervorizar, irritarse

kolkhoz • koljos

kolkhoz • koljos

kolkhoziar • koljosiano

kolkhoziar • koljosiano

kolko • bahía; cavidad, golfo

kolko handiko izan • tener correa

kolkoa hustu • desahogarse

koloka • dudoso; incertidu bre, indeciso

kolokako • precario

kolokan • en duda; vacilante

kolokan egon • dudar; titubear, vacilar

kolokan ibili • titubear

kolonia • aro a; perfume

kolono • colono

kolore • color; úkoloreaaldatu zaio ö se le ha udado el color

kolore distiragabe • color mate

kolorea e an • colorear

kolorea galdu ejoand • decolorarse

kolorea kendu • decolorar

kolorebakar • onocolor; onocro o, unicolor

kolorebakar • unicolor

kolorebakar • monocolor

kolorebiko • bicolor

koloredun • colorado

koloregabe • descolorido; incoloro

koloregabetu • descolorearse

koloregabetu • descolorearse

koloregai • pigmento

koloretsu • ulticolor

kolorgaldu • descolorearse

kolorgaldu • descolorearse

kolorge • descolorido; incoloro, pálido

kolorgetu • descolorearse

kolorgetu • descolorearse; palidecer

kolpaketa • atropello

kolpaketa • aporreo; atropello

kolpaldi • agresión

kolpatu • accidentar; agredir, aporrear

kolpatu • accidentar; agredir, aporrear

kolpatu • siniestrado

kolpatu, kolpa, kolpatzen (du) • atacar, atropellar.??

kolpatze • atropello, empujón.??

kolpe • golpe

kolpe • batacazo; golpe, lapo etortazod

kolpe • batacazo

kolpe txar ehutsd egin • arrar; noacertar

kolpea e an • hacer i pacto; hacer percusión

kolpekari • percutor

kolpeleungailu • parachoques

kolpeleungailu • parachoques

kolpitu (du) • golpear.??

kolportaie • venta ambulante, buhonería

koltxoi • colchón

Koma (egoera). • estado de coma

Koma etiliko. • coma etílico

komentu • convento

Komisaria Nagusia • Comisaría Central

kompainia. compainia • compañía

Komunak • Evacuatorios

Komunetako Taldea • Grupo de Serv. Públicos

Komunikabide eta Harreman Publikoetarako Zerbitzua • Servicio de Medios de Comunicación y Relaciones Públicas

Komunikabideak, hedabideak. • medios de comunicación

Komunikabideetako Taldea • Grupo de Comunicaciones

Komunikazio eta Irudia • Comunicación e Imagen

Komunikazio Zuzendaritza • Dirección de Comunicación

Komunikaziorako Idazkaritza Nagusia • Secretaría General de Comunicación

Komunikaziorik eza. • incomunicación

Komunitarearen ekintza, gizarte ekintza, erkidego ekintza • acción comunitaria

Komunitate Ekintzako eta Plangintzako Zerbitzua • Servicio de Acción Comunitaria y Planificación

Komunitate ingurune. • medio comunitario

Komunitate Jarduerarako Zerbitzua • Servicio de Acción Comunitaria

Komunitate lan, talde lan; erkidegoan oinarrituriko lan. • trabajo comunitario

Komunitatean (drogamendekotasunari) aurrea hartze. Prevención comunitaria de las drogodependencias = Komunitatean drogen mendekotasunei aurrea hartzea. • prevención

Komunitatearen jokaera, erkidegoaren jokaera. • actuación comunitaria

Komunitatearen, erkidegoaren baliabide. • recurso comunitario

konbentzio • convención

konbentziozko • convencional

konbinaketa • combinación

Konbultsio, espasmo, dardara, dardarizo. • convulsión

kondagarri • narrable

kondaira • historia

kondaira • cuento; historia, leyenda

kondairazko • legendario

kondairazko • legendario

kondakatilu • acusica; acusica

kondar • desecho; esco bro, heces del vino

kondar- • residual

kondar- • residual

kondar ele entuak • ele entos residuales

kondar ele entuak • ele entos residuales

kondatu • narrar

kondatzaile • narrador

kondatzeko • narrativo

kondenagarri • reprensible

kondentsapen • condensación

kondiziogabe ekod • incondicional

kondiziogabeki • incondicionalmente

kondiziona endu • acondicionamiento

kondizionatu • acondicionar

kondizionatu • acondicionar

kondu • a cuenta de, bajo responsabilidad de

konexio • nexo

konfar agaitz • inconfor ista

konfar agaitz • inconfor ista

konfar agaiztasun • inconfor idad

konfar agaiztasun • inconfor idad

konfederatu • sudista

konfederazio • confederación

konfidantza • confianza

Konfiskatu; bahitu. • incautar

Konfiskatze, atzemate; * dekomisaketa. Decomiso de mil kilos de cocaína en Irún = Irunen mila kilo kokaina konfiskatu dituzte. Los decomisos están aumentando = [Gero eta droga gehiago konfiskatzen da] * Dekomisaketak gero eta gehiago dira. • decomiso

konfor agaitz • disconforme

konfor agaiztasun • disconfor idad; inconfor ismo

konfor agaiztasun • inconfor ismo

konkadura • abolladura

konkatu • abollarse

konketa • aljofaina; barreño, lavabo

konketa • lavabo

konkil • fuente sopera; plato de adera

konkil • plato de madera

konkor • jiba

konkor • giba

konkor • Resalto

konkor • bulto; concornva, chepa

konkordu • abultar; pandear

konkordun • encorvado; giboso, jorobado

konkordura • encorvadura; pandeo

konkorkadura • despeadura

konkorkadura • despeadura

konkorkatu • despearse

konkorkatu • despearse

konkortasun • encorva iento; gibosidad

konkortasun • gibosidad

konkortu • encorvaresed; jorobarse, postrar

konkretuki • concretamente

Konkurtso Prozeduren Atala • Sección de Procedimientos Concursales

kono • cono

konorte • sentido edespiertoa con conoci ientod; úkonorte gabe ö sin sentido

konorte • sentido, conocimiento

konorte gabe • aturdido

konorte gabe utzi • aturdir

konorte gabe utzi • aturdir

konortegabe • aturdimiento

Konortegabetu. • perder el conocimiento

konortera etorri • reani aresed; recobrar el conocimiento

Konorteratu. • recobrar el conocimiento

konorterik gabe ekod • inconsciente

konpada • aniota

konpainia • aco pañamiento

konpainiatu • aco pañar

konpainiatu • aco pañar

konparaketa • comparación; parangón

konparatu • comparar; parangonar

konpasatu • aco pasar

konpasatu • aco pasar

konpasatu • aco pasar

konpasatuki • aco pasadamente

konpasatuki • aco pasadamente

konpetentzia • competencia

konplexu • complejo; •ltiple, úkonplexuz beterik dago ö estáaco plejado

konplexupetu • aco plejarse

konplexupetu • aco plejarse

konplexupetu • aco plejarse

konplikatu • complicar

konplitu • satisfacerse

konplituead • agradecido; reconocido

konplituki • cu plidamente

konponbide • arreglo; concierto, re edio

konpondu • arreglaresed; aviaresed, dilucidar

konpondu • arreglado; resuelto

konpondu • arreglarse

konpondu eta nobio gabe geratu • quedarse compuesta y sin novio

konpondu ezindako • irreparable

konpondu nahi izate • paliación

konponezin • desavenencia; irreparable

konponezin eezkod • insoluble; irreparable, irresoluble

konponezineezkod • insoluble

konpongarri • pagable; reparable, subsanable

konpongarri • reparable

konponketa • reparación

konponketa • arreglo; aveni iento, co posición

konponketa-lan • obra de reparación

Konponketa txikiak • Pequeñas reparaciones

konpontzaile • arreglador; re ediador, restaurador

konpontze • aveni iento eelkard

konpontzea eelkard • avenimiento

konporta • esclusa

konposagai • ingrediente

konposaketa • composición

konposatu • múltiple

konprenigarri • inteligible

konpro ezu • compro iso

Konpultsiozko jokabide; jokabide hertsatu. • comportamiento compulsivo

Konpultsiozko kontsumo, bultakako kontsumo. • consumo compulsivo

konputagailu • ordenador

konstituzio • constitución

konstituzioaren aurkako • inconstitucional

konstituzioaren kontrako • anticonstitucional

konstituziokontrako • anticonstitucional; inconstitucional

kontabilitate-agiri • documento contable

Kontabilitate Atala • Sección de Contabilidad

Kontabilitate eta Aurrekontu Unitatea • Unidad de Administración Contable y Presupuestaria

Kontabilitate Orokorreko Atala • Sección de Contabilidad General

Kontabilitate Zerbitzua • Servicio de Contabilidad

Kontabilitate, Aurrekontu eta Kostu Zerbitzua • Servicio de Contabilidad, Presupuestos y Costes

Kontabilitatea • Contabilidad

Kontabilitatea-Altxortegia • Contabilidad-Tesorería

Kontabilitatea-Langileria • Contabilidad-Personal

kontabilitateko agiri • documento contable

kontabilitateko agiriak • documentación contable

Kontabilitateko Bulegoa • Oficina Contabilidad

Kontabilitateko Erregistroa • Registro de Contabilidad

Kontabilitateko Sailatala • Subárea de Presupuestos

kontaera • narración; relato

kontaezin • incontable; inenarrable, innu erable

kontaezin eezkod • incalculable; incontable, indescriptible

kontaezineezkod • indescriptible

kontagaitz • inenarrable

kontagaitz • inenarrable; sinn• ero

kontagarri • narrable

kontakatilu • picotero; soplón

kontaketa • narración; recuento, relato

kontakizun • narración

kontalari • narrador

kontari • relator

kontari • narrador; relatador, relator

kontatu • narrar; referiresed, relatar

kontatu • relatar

kontatuz • nu éricamente

kontent • contento

kontentagaitz • malcontento

kontentagaitz • descontentadizo; alcontento

kontentagaitz • descontentadizo

kontenterraz • fácil de contentar

kontinentarteko • intercontinental

kontinentarteko • intercontinental

kontra • contra

kontra • contra; úeguzkiaren kontra ö caraal sol

kontra- • contra-

kontra-erran (du) • contradecir

kontra-irudi • contrafigura

kontra aisu • contra aestre

kontra egin • contrariar; oponeresed, rebatir

kontra egite • oposición

kontra eraso ejazarria oldartud • contratacar

kontra jaiki • a otinarse

kontra jo • chocar

Kontrabandista. • contrabandista

kontrabando • contabando; atute

kontraekintza • reacción

kontraerabaki • revocación; revocar

kontrajarra • reacción; resistencia

kontrajarri • contraponer; enfrentar, oponerse

kontrajotze • choque

kontrakarerad • oposición; réplica

kontrakari • i pugnador

kontrako • adversario; adversario, adverso

kontrako • contrario, opuesto

kontrako eztarrira joan • atragantar

kontrako giroaz • desfavorablemente

kontrako giroaz • desfavorablemente

kontrako noranzko • sentido contrario

kontrako zulotik sartu • atragantarse

kontrako zulotik sartu • atragantarse

kontrakotasun • oposición

kontrapozoin • contraveneno

kontrario • adversario; opositor, rival

kontrast • adversario; adverso, antagonista

kontrastasun • antagonismo

kontrastatu • oponerse

kontrastatzaile • oponente

Kontratazio-Zerbitzuaren Ordezkaritza • Delegación del Servicio de Contratación

Kontratazio-Zerbitzuaren Zuzendaritza • Dirección del Servicio de Contratación

Kontratazio Batzorde Nagusia • Comisión Central de Contratación

Kontratazio eta Aurrekontuen Atala • Sección de Contratación y Presupuestos

Kontratazio eta Erosketen Atala • Sección de Contratación y Compras

Kontratazio Mahaia • Mesa de Contratación

Kontratazio Negoziatua • Negociado de Contratación

Kontratazio Zerbitzua • Servicio de Contratación

Kontratazio, Erosketa eta Hornikuntza Zerbitzua • Servicio de Contratación, Compras y Suministros

Kontratazioa-Erosketak-Langileria • Contratación-Compras-Personal

kontratu. contratu • contrato

kontratukide • parte contratante

kontratukide • parte contratante

kontrol-aparatu • aparato de control

kontrol-kontseilu • consejo de control

Kontrol Atala • Sección de Control

Kontrol Ekonomikoko Bulegoa • Oficina de Control Económico

Kontrol Jarduerak • Actividades de Control

Kontrol(a) galtze, kontrol(aren) galera. • pérdida de control

Kontrol. • control

kontrolagaitz • incontrolable

Kontrolaren eta Proiektu Garapenaren Zuzendaritza Nagusia • Dirección General de Control y Desarrollo de Proyectos

Kontrolatzeko gaitasun. • capacidad de control

kontrolatzeko tresna • dispositivo de control

Kontroleko talde. • grupo de control

kontrolerako baliabide • medio de control

kontrolgabe ekod • incontrolado

kontrolgabeekod • incontrolado

kontrotaezin • incontrolable

kontseilagarri • aconsejable

kontseilagarri • aconsejable

kontseilari • asesor; consejero, entor

kontseilari ordezkari • consejero delegado

kontseilari, artezkaritza-kontseiluko kide, kontseilu errektoreko kide • miembro del consejo rector, consejero

kontseilari, artezkaritza-kontseiluko kide, kontseilu errektoreko kide • consejero, miembro del consejo rector

kontseilaritza • asesoría

kontseilatu • aconsejar; advertir, asesorar

kontseilatu • aconsejar; asesorar

kontseilu • consejo

kontseilu errektorearen ahalmenak, artezkaritza-kontseiluaren ahalmenak • facultades del consejo rector

kontseilu eskatu ehartud • aconsejarse

kontseilu. conseilu • consejo.??

kontseilukide, kontseiluko kide • miembro del consejo

kontserbadore • retrógrado

Kontserbazio eta Natur Gune Babestuen Zerbitzua • Servicio de Conservación y Espacios Naturales Protegidos

Kontserbazio Proiektuen eta I eta II. Obren Atala • Sección de Proyectos y Obras I y II de Conservación

kontsideratu • reflexionar

kontsideraziorik ez • inconsideración

kontsolaezin • inconsolable

kontsolaezin • inconsolable

kontsolagarri • reconfortable

kontsolatu • confortar; consolar, reconfortar

kontsonantarteko • interconsonántico

kontsonantarteko • interconsonántico

kontsu o • consumo

kontsu o-elkarte • asociación de consumo

kontsu o gizarte • sociedad de consumo

kontsulorde • vicecónsul

kontsulorde • vicecónsul

kontsultategi • sala de consulta

kontsultategi • sala de consulta

Kontsultategi, kontsulta zentro. • centro de consulta

Kontsumitu. • consumir

Kontsumitzaile. • consumidor, -a

Kontsumitzeko gogo. • deseo de consumo

Kontsumitzera itzultze, kontsumora itzultze. • vuelta al consumo

kontsumo • consumo

kontsumo-kooperatiba • cooperativa de consumo

Kontsumo arazo-sortzaile, kontsumo arazotsu. • consumo problemático

Kontsumo osasungarri. • consumo saludable

Kontsumo sistematiko. • consumo sistemático

Kontsumo Zuzendaritza • Dirección de Consumo

Kontsumo, kontsumitze. • consumo

Kontsumoa gutxitze; gutxiago kontsumitze. • reducción del consumo

Kontsumoaren ezaugarriak. • perfiles de consumo

Kontsumoko Aholku Batzordea • Comisión Consultiva de Consumo

Kontsumorako hezkuntza. • educación para el consumo

kontu • cuidado, prudencia

kontu • asunto; atención, es ero

kontu • asunto, cuestión

kontu • cuento, narración

kontu • cuenta, consideración

kontu • cuenta

kontu-auditore, kontu-ikuskari • auditor de cuentas

kontu-auditoretza, kontu-ikuskaritza • auditoría de cuentas

kontu-gordailu • depósito de cuentas

kontu-ikuskari • auditor

kontu-ikuskarien txosten, kontu-auditoreen txosten • informe de auditores de cuentas

kontu-ikuskaritza • auditoría

kontu bihurtu, kontu eman • rendir cuentas

kontu eduki • i portar; preocuparse

kontu egin • advertir; preocuparesed, reparar

kontu garbitze • ajuste de cuentas

kontu izan • precaver

kontu(a)(k) atera • sacar cuentas

kontuak atera • sacar las cuentas

kontuak atera • sacar las cuentas

kontuak garbitu • liquidar cuentas

kontuak garbitu • ajustar cuentas

kontuak ikuskatu • auditar cuentas

kontuak kitatu • ajustar cuentas

kontuan erori, kontura erori, kontuan jausi • caer en la cuenta

kontuan hartu • apuntar

kontuan hartu • apuntar

kontugile • tenedor de libros

Kontuhartzailetza eta Auditoretza Zerbitzua • Servicio de Intervención y Auditoría

Kontuhartzailetza eta Diruzaintza • Intervención y Tesorería

Kontuhartzailetza eta Diruzaintza Zerbitzuaren Ordezkaritza • Delegación de Servicio de Intervención y Tesorería

Kontuhartzailetza eta Kontabilitateko Zuzendaritza • Dirección de Intervención y Contabilidad

Kontuhartzailetza eta Kontrol Zerbitzua • Servicio de Intervención y Control

kontulari • contable

kontulari • contable; dicharachero

kontularitza • teneduría

kontularitza • teneduría

kontura etorri • volver en sí

kontura etorri • incidir

konturagabe ekod • inadvertido

konturarazi • apercibir

konturarazi • apercibir

konturatu • advertir; caer en la cuenta, notar

konturatu • advertir

konturatu, kontura, konturatzen (da) • darse cuenta, caer en la cuenta

konturatu, kontura, konturatzen (da) • tener en cuenta a, prestar atención a, preocuparse por, andar con cuidado o prudencia

kontutan ez eduki • pasar poralto

kontutan hartu • sopesar

kontuz • pondera ente; precavida ente, prudentemente

kontuz • con cuidado, con prudencia, en guardia

kontuz gidatu • conducir con precaución

kontuzko • i portante; prudente, sensato

kontxo kentzaile • sacarcorchos

kontzeju • concejo

Kontzentratzeko gaitasun. • capacidad de concentración

Kontzentrazio. • concentración

kontzertatu • pactar

kontzientzi eragozpen • objeción de conciencia

kontzientzia • conciencia

Kontzientzia. • conciencia

Kontzientziaren argi-ilunezko egoera. • estado crepuscular de la consciencia

Kontzientziatze, jakitun egite. • concienciación

kontziliaezin eezkod • irreconciliable

kontziliatu • reconciliarse

Koop. E. (Kooperatiba Elkartea) • S. Coop. (Sociedad Cooperativa)

kooperatiba • cooperativa

kooperatiba • entidad cooperativa

kooperatiba-arlo, kooperatiba-sektore • sector cooperativo

kooperatiba-eraldaketa homologatze • homologación de una transformación cooperativa

kooperatiba-izaera • forma social cooperativa

kooperatiba-izaerarik gabeko multzo, kooperatiba-izaerarik gabeko talde • agrupación de carácter no cooperativo

kooperatiba-jarduera, kooperatibaren jarduera • actividad (de la) cooperativa

kooperatiba-korporazio • corporación cooperativa

kooperatiba-kudeaketa • gestión cooperativa

kooperatiba-legeria • legislación cooperativa

kooperatiba-mota • clase de cooperativa

kooperatiba-mugimendu • movimiento cooperativo

kooperatiba-multzo, kooperatiba-talde • agrupación (inter)cooperativa

kooperatiba-talde • grupo cooperativo

kooperatiba bereganatzaile • cooperativa absorbente

kooperatiba berriro jardunean jarri • reactivar la cooperativa

kooperatiba bihurtu • transformarse en cooperativa

kooperatiba eraldatze, kooperatibaren eraldaketa • transformación de una cooperativa

kooperatiba eratze, kooperatibaren eraketa • constitución de la cooperativa

kooperatiba kitatze, kooperatibaren kitapen • liquidación de la cooperativa

kooperatiba misto, bitariko kooperatiba • cooperativa mixta

kooperatiba talderatu, kooperatiba-multzoko kide, kooperatiba-taldeko kide • cooperativa agrupada

kooperatiba uzte (bazkideak) • separación (del socio)

kooperatiba uzteko eskubide (bazkidearena) • derecho de separación (del socio)

kooperatiba zatitze, kooperatibaren zatiketa • escisión de la cooperativa

kooperatiba(-baltzu), kooperatiba(-sozietate) • sociedad cooperativa

kooperatiba(ko baz)kide, kooperatibista • cooperativista, socio cooperativista, socio cooperador

kooperatiba(ko baz)kide, kooperatibista • socio cooperador, cooperativista (socio)

kooperatibagintza, kooperatibismo • cooperativismo

kooperatibak bateratze, kooperatiben integrazio • integración cooperativa

kooperatibakide ez den erabiltzaile • usuario no cooperador

kooperatibako diziplina-arauak • normas de disciplina social

kooperatibako organo • órgano de la cooperativa, órgano social (de la cooperativa)

kooperatibako organo • órgano social (de la cooperativa), órgano de la cooperativa

kooperatibarekiko konpromiso • compromiso societario de la cooperativa

kooperatibarekiko konpromiso • compromiso cooperativo

kooperatibaren barruko harremanak • relaciones de carácter cooperativo interno

kooperatibaren desegite • disolución de la cooperativa

kooperatibaren deuseztasun • nulidad de la cooperativa

kooperatibaren egoitza • sede cooperativa

kooperatibaren erabaki • acuerdo social (de la cooperativa)

kooperatibaren izen • denominación de la cooperativa

kooperatibek bat egite, kooperatiben bategite • fusión de cooperativas

kooperatiben autonomia • autonomía cooperativa

kooperatiben batasun • unión de cooperativas

kooperatiben bategite-egitasmo, kooperatibek bat egiteko proiektu • proyecto de fusión de cooperativas

kooperatiben elkarte • asociación de cooperativas, asociación (inter)cooperativa

kooperatiben elkarte • asociación (inter)cooperativa, asociación de cooperativas

Kooperatiben Elkarteen Inskripzio Liburua , Kooperatiben Elkarteen Izen-emate Liburua • Libro de Inscripción de Asociaciones de Cooperativas

kooperatiben elkartegintza • asociacionismo cooperativo

kooperatiben federazio • federación de cooperativas

Kooperatiben Inskripzio Liburua, Kooperatiben Izen-emate Liburua • Libro de Inscripción de Sociedades Cooperativas

kooperatiben konfederazio • confederación de cooperativas

kooperatibismoaren oinarrizko, printzipioak, kooperatibagintzaren oinarrizko, hatsapenak • principios básicos del cooperativismo

kooperatibizatu • cooperativizar

Koordinazio eta Aurrekontu-Kudeaketa Zerbitzua • Servicio de Coordinación y Gestión Presupuestaria

Koordinazio Gunea • Central de Coordinación

Koordinazio Zuzendaritza * Koordinaziorako Zuzendaritza • Dirección de Coordinación

Koordinazio(rik) eza. • descoordinación

kopa • copa

kopadura • ventosa

kopau • tente pié

kopau • tente pié

kopek • kopek eerrusiar txanponad

kopek eerrusiar txanponad • kopek

kopet azal • descaro; desfachatez

kopeta • descaro; descoco, desfachatez

kopeta • caradura, jeta, engreimiento

kopeta • frente

kopeta argitu, begia arraitu • alegrar la cara

kopeta e an • afrontar; arrostrar

kopeta garbiarekin hitz egin • decir las cosas claras

kopeta gora, kopeta gorarik • con la cabeza alta

kopetadun • descarado; frescales

kopetako • frontal

kopetatu • encopetar; úhorrek du kopetal ö ìvaya papo que tienel

kopetatu, kopeta, kopetatzen (da) • encopetar, engreírse

kopetazuri • focha

kopetile • flequillo

kopetile • flequillo

kopetilun • malencarado

kopetilun • triste

kopia • copia; reproducción

Kopiagintza Atala • Unidad de Reprografía

kopla • trova

koplari • bardo

koplarik ez erabili, kontu motzak ukan • no andarse con miramientos

koplatu • trovar

koplatu • trovar

kopto • kopto

kopto • kopto

kopuru • número, cantidad

kopuru • cantidad; cuantía, gentío

kopuruz • nu éricamente

korapilatsu • farragoso; intrincado, ni io

korapilatsu • nudoso

korapilatu • anudar; e brollaresed, en arañar

korapilatu • anudar

korapilo • nudosidad

korapilo • nudo

korapilo • remordimiento

korapilo • asunto; enredo, lazada

korapilo • nudo

korapiloa egin • anudar

koratilo • chaleco

korazatu • acorazar; blindar

korazatu • acorazado

korazatu • acorazar

korbona • dividendo ebanatzeko diruad

korda • ristra; sarta, sirga

kordak ipini • encordar

kordak ipini • encordar

kordatu • enristrar

kordatu • enristrar; ensartar, trenzar

kordeleztatu • encordelar

kordeleztatu • encordelar

kordoka • ba boleándose; duda, oscilación

kordokan gelditu • colgar de un hilo

kordokatu • acordonar

kordokatu • acordonar; agitar fuerte ente, balancear

kordonadura • acordonamiento

kordondu • trenzar

kordontze • trenzado

kordontze • trenzado

korka izta • garguero

korka izta • garguero

korkortu • jorobado

korkotz • bledo; azorca, panoza

kornadu baten ajolarik ez ukan • importar un bledo

kornadurik gabe izan • estar sin un céntimo

koroa • corona

koroa • corona

koroa • coronilla

koroa kendu • descoronar

koroatu (du) • coronar

koroatu ekoroaetuda koroatzend • coronar

koroi • sacro, hueso del espinazo

koroi • hueso sacro

Korporazioaren Segurtasun Unitatea • Unidad Seguridad Corporación

korrale • redil

korridore • pasillo

korridore • pasillo, corredor

korritu • interés

korro io • odio; rencor, resentimiento

korrok egin • eructar; regoldar eeructard

korrokada • eructo; quebradura, reg±eldo

korrokada • eructo

korrokada egin • eructar

korrokoi • uble

korrokoil • desvencijado

korrokoil • desvencijado

korrokoildu • desvencijarse

korrokoildu • desvencijarse

korromio • odio, resentimiento

korronka • ronquido

korronka egin • roncar

korru • círculo; corro

korruan • en círculo

Korsakoffen psikosi. • psicosis de Korsakoff

korta • corral, cuadra, establo

korta • cuadra; establo, ajada

kortaits • estiércol

kortaitz • fiemo

kortes • deferente

kortesia • finura; urbanidad

kortse • justillo

kortxeaerdi • se icorchea

kortxeaerdi • se icorchea

kortxo • corcho

kortxo-irekigailu • sacacorchos

kortxoa atera • descorchar

kortxoa kendu • descorchar

kortxoa kentzeko • descorchador

kortxokentzeko • sacacorchos

kortxondo • alcornoque

kortxoztatu • encorchar

kortxoztatu • encorchar

koru • coro

kos os • universo

kos oune • espacio cós ico

kosk egin • order; picar

koska • desnivel, escalón

koska • escalón, desnivel

koska • chifladura; entrante, ella

koskabilo • testículo

koskada • ordedura; ordisco

koskadun • mellado; recortado

koskak berdindu • limar asperezas

koskatu • mellarse

koskatu • chiflarse

kosketan erosi • comprar a plazos

koskoil • bucle; escroto

koskol • cáscara; enjuto

koskondu • desarrollado, consolidado, afianzado, fortalecido

koskondu, koskon(t), koskontzen (da) • desarrollarse, consolidarse, afianzarse, fortalecerse, abrirse (una flor...), crecer

koskondu, koskon(t), koskontzen (du) • desarrollar, consolidar, afianzar, fortalecer, desplegar, poner en juego

koskontze • desarrollo, consolidación, auge, ascenso, avance

koskor • tumor

koskorroi • chichón

koskortu • edrar

kosta ekostaa kostatzend • costar

kosta. costa • costa

kostalde • litoral

kostaldeko • porteño

kostata • a duras penas; difícilmente

kostazain • guardacostas euntzid

kostazaineuntzid • guardacostas

kota • percha de las gallinas

kota • percha de las gallinas

kotoi-landare • algodonero

kotoi ehcec koton-d • algodón

kotoi ehcec koton-d • algodón

kotoin • algodón; guata, guaté

kotoin-landare • algodonero

kotor • altivo

kototondo • papada

kotsatu, kotsa, kotsatzen (du) • infectar, contagiar. Vide: kutsatu

kotxe • auto óvil; vehículo

kotxe • coche

kotxe-sail • parcela

kotxeia • devanadera

kotxeiatu • devanar

kotxero • cochero

kotxetto • cochecito

kotxorro • escarabajo sanjuanero

koxka • golpecillo; ordisco

koxka • mordisquito

koxkor • pequeñin

koxtatu ekoxkaetuda koxkatzend • cascar huevos; golpear, tajar castañas

kozka • golpe; ella, ordisco

kozkor • bulto; chichón, excrecencia

kozkorreko • chichón

kozkortu • achapanaresed; ú

kozkortu • achapanaresed; ú

kozu • contagio

kozu • contagioso

Krabrarroka budina • Pudding de cabracho

Kraft poltsa (burbuiladuna) • bolsa Kraft (de burbujas)

krak • bancarrota; quiebra, rotura eono atopeyad

krak egin • arruinaresed; fracasar, quebrar un negocio

krakada • chasquido

krakatsu • ugriento

krako • aguileña esudurrad

krako esudurrad • aguileña

kraskakor • quebradizo

kraskatu • cascar; crujir, fracturar

kraskatu • quebrado

kraskatzaile • quebrador

krausis o • krausismo

krausis o • krausismo

krausista • krausista

krausista • krausista

krazka • graznido

kreaezin • increable

kreatura • criatura

kreatzaile • creador

kreditatu • acreditar; avalar

kreditatu • acreditar; avalar

kreditatu • acreditar

kreditu • crédito

kreditu-kooperatiba • cooperativa de crédito

Kremazko hostore-pantxineta • Panchineta de hojaldre con crema

Kremazko xigorkiak • Tostadas de crema

kren lekuan jarr e-ren lekuan jarrdi • suplantar

kresal • agua salina; nitro, salitre

kresal-usain • olora salitre

kri atxeki e-ri atxekic ondoan jarreidd • adosar

krida • onición

kriket • atildado

kriket eud • acicalarse

kriketasun • atildamiento

kriketasun • atildamiento

kriketeud • acicalarse

Krimen-gaiak ikertzeko polizien eginkizunak • Funciones de policía de investigación criminal

krimen antolatu • crimen organizado

Krimen bihurtze, (norbait) kriminal bihurtze. • criminalizar

Krimen Gaietarako Ertzaintzaren Buruzagitza • Jefatura de Policía de lo Criminal

Krimen Gaietarako Ertzaintzaren Zuzendaritza • Dirección de Policía de lo Criminal

krimen. • crimen

kriseilu • lá para eoliozkoad; la parilla, pal atoria

kriselu • candil

krisket • picaporte

krisket • aldaba; pasador, picaporte

krisket hots • aldabonazo

kriskitin • castañuela

kriskitin-sugea • serpiente de cascabel

kriskitin-sugea • serpiente de cascabel

krispeta • palo ita de aiz

krispeta • palo ita de maiz

krispetak • palo itas de maíz

krispetak • palo itas de aíz

kristaleed • cristal

kristalezko • cristalino

kristau • cristiano

kristau-de okrata • de ócrata cristiano

kristau-de okrata • de ócrata cristiano

kristau-de okrazia • de ocracia cristiana

kristau-de okrazia • de ocracia cristiana

kristau-ikasbide • catecismo

kristo lezokoa • cristo bendito

kristoerednak esan • cantar las cuarenta

kristoren • despa panante; i presionante, úkristoren neska ö una chica escultural

kroa • graznido eono atopeyad

krobitxet • sudario

kroka • gancho; ganz•a, joroba

krokadura • enganche

krokagailu • enganche

krokaildu • de acrarse

krokaildu • de acrarse

krokatu • engancharesed; jorobarse

krokodilaren kantua • lágrimas de cocodrilo

krokodilo • cocodrilo

krokro egin • croar

Kromosoma aldakuntza, kromosometako aldakuntza. • modificación cromosómica

Kromosoma. • cromosoma

Kromosomen(gatiko) eznormaltasun. • anomalía cromosómica

kroska • estado; obstáculo

kroskada • aguijonazo

kroskak saltatu • superar los obstáculos

krozka • situación

krudel • arisco; cruel, fiero

krudelkeria • ensañamiento

krudelkeria • ensañamiento

krudelkeriaz jokatu • ensañarse

KTE • CAT

ktraskribatu etraskribaa trascribatzend • transcribir

ku e • lactante eani ales

ku e • alevín; alevín, lactante eani alesd

ku mel • ku mel

Kualifikazio, prestakuntza, trebakuntza. • cualificación

kualitate • cualidad

kuanta • quantu

kuarta bat labore ez balio, lauziriko bat ez balio, lau zorri ez balio, tipula zahar bat ez balio, zuri bat ez balio • no valer un real

kuasare • quasar

kubel • palangana

kubildu • acoquinaresed; aterirse

kubildu • acoquinaresed; aterirse

kudeaketa • gestión

kudeaketa-plan • plan de gestión

kudeaketa-txosten • informe de gestión

Kudeaketa Ekonomikoko Atala • Sección de Gestión Económica

Kudeaketa eta Dokumentazio Zerbitzua • Servicio de Gestión y Documentación

Kudeaketa Hobetzeko eta Berritzeko Zuzendaritza • Dirección de Calidad e Innovación en la Gestión

Kudeaketa Sailatala • Subárea de Gestión

Kudeaketa Sekzioa • Sección de Gestión

Kudeaketako eta Laguntza Ekonomikoetako Zerbitzua • Servicio de Gestión y Prestaciones Económicas

Kudeaketaren eta Kalitatearen Negoziatua • Negociado de Gestión y Calidad

Kudeaketaren Kontrolerako Atala • Sección de Control de Gestión

Kudeaketaren Zuzendariordetza • Subdirección de Gestión

kudeatu • capitanear; dirigir, gestionar

kudeatu, kudea, kudeatzen (du) • guiar

kudeatzaile • ad inistrativo; ad inistrativo, gestor

kudeatzaile • gestor

kui • acoquinado; calabaza, conejillo de

kui • conejo, conejillo de Indias

kui • calabaza

kuku • cucliclo; cuco, espantapájaros

kuku arro • en ascarado

kuku egin • decepcionar

kuku jota • hecho polvo

kuku otzara • sinsorgo

kuku sagar • agalla de árbol

kukuak oker jo • tener ala pata

kukubala • agalla elandareenad

kukubala elandareenad • agalla

kukubilkatu • acurrucarse

kukubilkatu • acurrucarse

Kukuiluak antxoekin • Ensalada de cogollos con anchoas

Kukuilutxo eta zainzuri-punten entsalada • Ensalada de cogollitos y puntas de espárragos

kukuka • al esconderite

kukukeria • tapujo

kukukeria gabe • sin tapujos

kukula • copa del árbol

kukulo • sueño ligero

kukulo • sueño ligero

kukulu • cáliz

kukupraka • digital

kukuriko • acurrucado

kukuriko jarri • acurrucarse

kukurruku • canto del gallo

kukurruku • canto del gallo; quiquiriquí egallod

kukurruku-estul • tosferina

kukuruntza • logro

kukusagar • agalla elandareenad

kukusagar elandareenad • agalla

kukusoak hiltzen ari • estar matando moscas

kukuts • pro inencia; vértice

kulak • kulak eerrusiar lurjabeaberatsad

kulak eerrusiar lurjabe aberatsad • kulak

kulape • calabazas

kulape e an • dar calabazas

kulpa • culpa

kultur aste • se ana cultural

kultur aste • se ana cultural

Kultur Ekintzak - Kultur Etxeak • Acción Cultural - Centros Culturales

Kultur Ekintzako Zerbitzua • Servicio de Acción Cultural

Kultur Ekintzetarako Zerbitzua • Servicio de Actividades Culturales

kultur ondasunak • acervo cultural

Kultur Plangintza eta Programazio Zerbitzua • Servicio de Planificación y Programación Cultural

Kultur Programazioko Zuzendariordetza • Subdirección de Programación Cultural

Kultur Sustapen eta Hedapeneko Atala * Kultura Garatu eta Zabaltzeko Atala • Sección de Promoción y Difusión Cultural

Kultur Zentroen Zerbitzua • Servicio de Centros Culturales

kultura • cultura; úkultur erakundea ö una entidad cultural

Kultura arteko ikerketa. • estudio transcultural

Kultura Azpiegitura Atala • Sección de Infraestructura Cultural

Kultura Ekintzaileko Atala • Sección de Cultura Emprendedora

kultura eta historiako ondare • patrimonio histórico cultural

Kultura eta Turismoa • Área de Cultura y Turismo

Kultura Etxeko Zerbitzua • Servicio de Casa de Cultura

Kultura Gaietako Informazio, Dokumentazio eta Ikerketa Zentroa • Centro de Información, Documentación e Investigación en Materia Cultural

Kultura Ondarearen Zentroa • Centro de Patrimonio Cultural

Kultura Ondarearen Zuzendaritza • Dirección de Patrimonio Cultural

Kultura Saila • Departamento de Cultura

Kultura sailburua • Consejera de Cultura

Kultura Sortu eta Zabaltzeko Zuzendaritza • Dirección de Creación y Difusión Cultural

Kultura Zuzendaritza • Dirección de Cultura

Kultura Zuzendaritza Nagusia • Dirección General de Cultura

Kultura, Euskara, Gazteria eta Kirol Departamentua • Departamento de Cultura, Euskera, Juventud y Deportes

Kultura, Gazteria eta Kirol Sailburuordetza • Viceconsejería de Cultura, Juventud y Deportes

Kulturako foru diputatua • Diputada Foral de Cultura

Kulturako Idazkaritza Teknikoko Zerbitzua • Servicio de Secretaría Técnica de Cultura

Kulturaren Euskal Behatokia • Observatorio Vasco de la Cultura

Kulturaren Euskal Kontseilua • Consejo Vasco de la Cultura

kulturgabe • ignorante; inculto

kulturgabetasun • ignorancia; incultura

kulu a • siesta

kulubiz • flotador para la pesca

kulubiz • flotador para la pesca

kulunka • balanceándose; ba boleo, colu pio

kulunka aulki • ecedora

kulunkada • vaivén

kulunkan egon (da) • estar vacilante, vacilar, balancearse

kulunkari • oscilante

kulunkatu • balancearesed; ba bolearesed, ecerse

kulunkaulki • ecedora

kulunkaulki • mecedora

kuma • cuna

kuma • crin del ganado caballar

kuma • sueño (no ensueño)

kume • cría

kunbo • cañada

kunka • choque

kunpli endu • cu plimiento

kuntze • hendidura; rastro, sexo

kuntzun • abridera

kuota • cuota

kupel • barrica; barril

kupera • delicado; i pertinente, elindroso

kuperatasun • delicadeza

kuperati • delicado; delicado, elindroso

kupibera • indulgente

kupida • compasión; con iseración

kupida • compasión

kupida eduki (du) • conmoverse, compadecerse

kupida gabe • sin rebozo; sin re isión

kupidatu, kupida, kupidatzen (du) • conmoverse, compadecerse

kupigabe • despiadado; i pasible, inclemente

kupitasun • isericordia

kupitu ekupia kupitzend • apiadarse

Kupo eta Finantza Ekarpenen Zuzendaritza • Dirección de Cupo y Aportaciones Financieras

Kupoaren eta Erakunde Finantzaketaren Atala • Sección de Cupo y Financiación Institucional

kupre • cobre

kuradde • ánimo, aliento, valor, coraje, valentía, audacia, intrepidez

kuraddea kendu (du) • desalentar, desanimar

kuraddetu, kuradde, kuraddetzen (du) • alentar, animar

kuraddeztatu, kuraddezta, kuraddeztatzen (du) • alentar, animar

kuraia • denuedo; valerosidad

kuraiatu • ani arse

kuraiatu • encorajinarse

kuraieztatu • ani aresed; encorajinarse

kuraios • encorajinado; te erario, valiente

kuraios • encorajinado

kuraioski • encorajinadamente

kuraioski • encorajinada ente; valientemente

kurbi • garlopa

kurdu • kurdo

kurduera • kurdo ehizkuntzad

kurika ibili • jugaral pedo

kurika jolastu • jugaral pedo

kuriketan aritu • jugaral pedo

kuriketan jolastu • jugaral pedo

kurkubita • potorro

kurkulux • taba

kurkuluxetan • a tabas

kurkuts • penacho

kurlinta • zarapito

kurlo • renacuajo

kurloi • gorrión

kurrikak • alicate; tenazas

kurriketan • corriendo

kurrilo • grulla

kurrinka • chirrido; gruñido

kurrinka egin • gruñir

kurrinka eginez • gruñendo

kurrinkari • gruñidor

kurrinkari • gruñidor

kurrinkatu • gruñir

kurrinkaz • gruñendo

kurrinkaz aritu • gruñir

kurriskada • rechinamiento

kurritu • recorrer

kurritu, kurri, kurritzen (da) • correr.??

kurrixka • berrido; chillido, graznido

kurrixka egin • gruñir

kurruka • arrullo; úkurruka egin öarrullar

kurruka egin • arrullar

kurruska • cartílago; ternilla

kuru ino • avispa

kurubio • avispón

kusa • rebuscascando

kusa • rebuscando; requisa

kusku • valva

kuskuila • agalla elandareenad; rizo

kuskuilatu • rizarse

kuskuilu elandareenad • agalla

kuskul • decrépito

kuso • fantas a

kutepurin • elancolía

kutsa- • variante de kutsu en composición

kutsadura • contagio; conta inación, infección

kutsadura • contaminación

kutsagabe ekod • inconta inado

kutsagabeekod • inconta inado

kutsagaitz • in une

kutsagaiztasun • in unidad

kutsagarriak botatze • emisión de contaminantes

kutsaketa • i pregnación

kutsakor • contagioso; pegadizo

kutsapen • i pregnación

kutsatu • i puro; infectado, tarado

kutsatu • trans itir enfer edades

kutsatu • enviciaresed; i pregnar, infectar

kutsatu, kutsa, kutsatzen (da, zaio) • mancillarse, amancillarse, mancharse, deshonrarse

kutsatu, kutsa, kutsatzen (da, zaio) • contagiarse, contaminarse, infectarse

kutsatu, kutsa, kutsatzen (du, dio) • contagiar, contaminar, infectar

kutsatu, kutsa, kutsatzen (du, dio) • mancillar, amancillar, manchar, deshonrar

kutsatze • infestación

kutsu • mancilla, mancha, deshonra

kutsu • solera

kutsu • residuo, rastro, reliquia

kutsu • contagio; deje, dejo

kutsu • dejo, sabor, gusto

kutsu • contagio, contaminación

kutsua hartu • resabiarse

kutsua kendu • desinfectar

kuttun • predilecto, íntimo, queridísimo, muy amado

kutun • a uleto

kutun • acerico; a ado, a uleto

kutun • acerico

kutun • favorita

kutun • escapulario

kutunkeria • favoritismo

kutunkeria • favoritismo

kutx • cruz

kutx ala bilka • a cara o cruz

kutxa • arca, cofre

kutxa • caja

Kutxa • Caja

kutxa • arca; caja, cofre

kutxa • ataúd, féretro, caja fúnebre

Kutxa Bulegoa • Negociado de Caja

kutxatila • arquilla; estuche

kutxeta • arqueta

kutxontzi • envase

kuxin • al ohada; al ohadilla

kuxin • al ohadilla

kuxkusean aritu • fisgar

kuxkusero • merodeador

kuxkusero • erodeador

kuxkuska • merodeando

kuxkuska • erodeando

kuxkuxean ibili • fisgar; fisgonear

kuxkuxero • fisgón; etete

kuxkuxka aritu • fisgar

kuxkuxka egon • estar espiando

kuziner • cocinero

kuzkurdura • contracción; encogimiento

kuzkurtu ekuzkura kuzkurtzend • acurrucarse

kvas eerrusiar edariad • kvas

kzertifikatu ezertifikaa zertifikatzend • certificar

kzilarreztu ezilarrezetuda zilarreztend • platear

kziri izkatu eziri izkaa ziri izkatzend • hablar entre dientes

kzoruberritu ezoruberrietuda ccrritzend • pavi entar

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.