Fandom

Lingua Romanica Commun Unificata

Dictionario Vasconico 301

252pages on
this wiki
Add New Page
Talk0 Share

Euskara-Castellano

AAMABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

a a • ma á

a a • adre; a á, ú

a a- • aternal; aterno, ú

a a-agur • salva conar as de fuego; ú

a a-besoetako • adrina; ú

a a a • abuela

a aberri • puerpera

a aberri • pri eriza; puerpera

a abitxi • adrina

a abitxi • madrina

a aginarreba • suegra

a agoin • abuela

a ai • fin; tér ino, ulti ación

a aiera • final; ter inación, tér ino

a aierako • final

a aigabe • inter inable

a aigabe ekod • incon ensurable

a aigabeki • infinitamente

a aigabetasun • infinidad

a aigarri • ter inable

a ainakeria • seducción

a ainari • seductor

a aitu • ter inar

a aitu • acabaresed; agotarse

a aitu • acabaresed; agotaresed, finalizar

a aitu • acabado

a aizun • adrastra

a akeria • aternalis o etxarra badad

a andre • abuela; adrina

a anilili • lila

a antal • delantal; andil

a aorde • adrastra

a aparteko • aterno

a araun • telaraña

a arekiko • aternal; aterno

a aren • aterno

a arru • ardid; astucia, engaño

a arrugabe • ingenuo

a arrukeria • astucia; superchería

a arrukeriaz • aliciosamente

a arruki • astutamente

a arruti • astuto

a arrutsu • astuto; insidioso, ladino

a arruz • ladinamente

a arruz hartu • urdir

a asaba • abuela

a aso • abuela

a aso a agoin • abuela

a atagailu • extintor de incendios

a atar • aternal

a atasun • aternalis o eona badad; aternidad

a atasun • maternidad

a atatu ea ataa a atatzend • apagar; extinguir

a ategi • sección de aternidad

a atiar • aternal; aterno

a axe • abuela

a azale • en adrado

a eba • a eba

a eba • a eba

a ebantzeko • a eboide

a eboide • a eboide

a elingo xirularia • el flautista de Ha elín

a en • a én

a ents • por lo enos

a erikano • indiano

a erikar • a ericano

a erikar • a ericano

a erindiar • a erindio; a erindio

a es-zorro • ilusión

a esgaitz • pesadilla

a esgaizto • pesadilla

a eskeria • qui era

a eslari • ensoñador; iluso, soñador

a eslari • soñador

a eslari • ensoñador

a esten • soñar

a estu • fantasear

a estu • soñar

a eto e an • visto bueno edard

a ets • ensueño; soñar, sueño

a ets • ensueño

a ets egin • fantasear; soñar, úa ets egin du ö ha tenido un sueño

a ets ibiltari • soná bulo

a etsak galarazi • decepcionar

a etsari utzi • desilusionar

a etsetako • ilusorio

a etsetan • en sueños

a etsetan egin • soñar

a etsezko • i aginario; irreal

a etz • quejigo

a etz • quejigo; roble equejigod

a etz • roble equejigo

a ezti • robledal equejigos

a ezti • robledal equejigosd

a hara • a harico; a harico

a ianto • a ianto

a ianto • a ianto

a igdala • a ígdala

a igdala • a ígdala

a igdalitis • a igdalitis

a igdalitis • a igdalitis

a igo • a igo; a igo

a ildegi • precipicio; quebrada, si a

a ildu • abis ar; caer en picado, derrocar

a ildu • caer en picado

a ildu • derrocar; derru bar

a ildu • precipitado

a ilera • despeñamiento

a ilera • despeñamiento

a ilka • dando tu bos; derru bándose, en tro ba

a ilka era an • arrollar

a ilotx • herrerillo; trepatroncos

a iltze • derroca iento; derru ba iento, derru be

a iltze • derru bamiento

a nesia • a nesia

a nesia • a nesia

a nistia • a nistía

a nistiatu • a nistiar

a nistiatu • a nistiar

a nistiatu • a nistiar

a odio • afecto; amor

a odio aitatiar • a or paternal

a odio aitatiar • a or paternal

a ona • abuela

a oniakal • a oniacal

a oniakal • a oniacal

a oniako • a oníaco

a oniako • a oníaco

a onite • a onites

a onite • a onites

a onizazio • a onización

a or-e ale • pastelero

a oral • a oral

a oral • a oral

a ore • amor

a ore e an • otorgar; resignarse, transigir

a ore egin • te porizar

a ore eman • transigir

a oregingaitz • intransigente

a orekaitz • intransigente

a orez elkartu • ligar

a orfo • a orfo

a orfo • a orfo

a orio • a orío

a orio berankorrak • a ores tardíos

a orio berankorrak • a ores tardíos

a oroski • a orosamente

a oroso • a oroso

a orraldi • acceso de ira

a orratu • encarnizar

a orratu • acérrimo

a orratu • encarnizar; rabiar

a orratu • acérri o; fanático, frenético

a orratu • rabioso

a orrazio • rabia

a orru • despecho; encarniza iento, fobia

a orru • encarnizamiento

a orru-kontrako • antirrábico; úa orruz dago ö está que trina

a orru e an • dar rabia

a orruz • rabiosamente

a orruz egon • trinar

a ortizagarri • a ortizable

a ortizagarri • a ortizable

a ortizatu • a ortizar

a ortizatu • a ortizar

a ortizatu • a ortizar

a ortizazio • a ortización

a ortizazio • a ortización

a ostu • desafilaresed ea otsaa ostend

a ots • desafilado; ro o, úganibeta otsa da ö es un cuchillo romo

a otz • e bolado

a oztu • desafilarse

a pere • a perio

a pere • a perio

a pere etro • a perí etro

a pere etro • a perí etro

a u • renuevo ebrotedebotc

a u • anzuelo

a u • anzuelo; renuevo ebroted

a u hari • sedal

a uarrain • trucha

a uko • copo de lino; estopa

a ultsu • a oroso

a ultsuki • cordialmente

a! • ¡ah!

A.I.H.P.K.-ren Zerbitzuaren Ordezkaritza • Delegación de Servicio del G.I.R.P.A.

A.I.H.P.K. Alkatetzako Informazio eta Harreman Publikoetako Kabinetea * Alkatetzako Informazio eta Harreman Publikoetako Kabinetea A.I.H.P.K. • Gabinete De Informacion y Relaciones Publicas de la Alcaldia G.I.R.P.A.

A.K.T. Antolamendurako Kabinete Teknikoa * Antolamendurako Kabinete Teknikoa A.K.T. • Gabinete Tecnico de Organización G.T.O.

A4ko orri-bloke laukidun • talonario cuadriculado A4

A4ko orri koloredun • hoja A4 en colores

A4ko orri koloredun armarridun orri • hoja con escudo

aarondar • aaronita

aarondar • aaronita

aba • antepasado, ancestro

ababor • babor

ababorrean ur zuloa dago • hay un boquete de agua a babor

abade • abad

abade • abad

abade • sacerdote, cura

abade • aba

abadesa • abadesa

abadesa • abadesa

abadia • abadía

abagadune • ínterin; intervalo, ocasión

abaildura • agotamiento

abakando • bogavante

Abakando-entsalada urrekin • Ensalada de bogabante con nueces

Abakandoa, mixera • Abacanto

abako • abaco

abal • aval; garante

abalatu • avalar

abalatu • avalar

abale aile • avalista; avalista

Abandoko Barrutiko Udaltegia • Centro Municipal de Distrito de Abando

abandonatu • abandonar

abandono • abandono

abangoardia • vanguardia

abangoardia • vanguardia

abangoardis o • vanguardismo

abangoardis o • vanguardismo

abangoardista • vanguardista

abangoardista • vanguardista

abanikatu • abanicar

abaniko • abanico

abant • avante; avante

abantail • superioridad; ventaja

abantail(a) eraman • llevar ventaja

abantaila • ventaja, beneficio, comodidad

abantaila era an • aventajar

abantailatu • avanzar; aventajar, privilegiar

abantailatu • aventajar

abantailatuki • ventajosamente

abantailos • ventajoso

abantailoski • ventajosamente

abantari • re ero

abantza endu • avance

abantzatu • avanzar; prosperar

abantzatu • avanzar

abantzu • avance; prestación, préstamo

abar • atizado; ulticolor, roano

abardura • atiz

abarka • abarca

abarka • abarca

abarka • abarca

abarketa • chancleta; zapatilla

abarketak • zapatillas playeras

abaro • follaje; u brio

abarrak • enra ado; ra aje

abarrak bat eud • enramar

abarrarte • enra ado

abarras • aguarrás

abarreria • enra ado

abarreztatu • enramar

abarrots • estruendo

abarrots • estridencia; estruendo, retu bo

abarrotsu • ruidoso

abartu • ra ificaresed; úetaabar ö etcétera

abartu • irisar; atizar

abartxo • ra ita

abartxoak • ra aje

abartze • ra ificación

abartze • ra ificación

abatari • ojeador que lanza el cimbel en la palomería

abatari • persona que agita el trapo blanco de nombre xathar en la caza de la paloma para espantarla, a fin de que vaya hacia la red. Se le llama también: xathar, es decir, igual que el trapo blanco que agita

abatetxe • abadía

abc • abc; abecedario

abdikatu • abdicar

abdikatu • abdicar

abdikazio • abdicación

abdikazio • abdicación

abdo inal • abdo inal

abdo inal • abdo inal

abegi • acogida; recibi iento, rendib•

abegi • acogimiento, acogida, recepción, recibimiento

abegi-bilkura • reunión de recepción

abegi-mintzaira • discurso de recepción

abegi egin • acoger

abegi eskaseko • inhóspito

Abegi Etxea • Centro de Acogida Social

abegikor • acogedor

abegitsu • acogedor

abeilana • cacahuete

abel hazkuntza • ganadería

Abelazkuntza Atala • Sección de Producción Animal

abelbide • cañada, vía pecuaria

abelbide • vía pecuaria, cañada

abelburu • cabeza de ganado

abelburu • cabeza de ganado

abelburu • cabeza de ganado

abelera hartu • proponerse

abeletxe • establo; ganado lanar, ajada

abelgorri • bovino

abelgorri • bovino; ganado de onte ebehi-aziendad, res vacuna

abelgorri ebehi-aziendad • ganado de monte

abeltegi • establo; estabulario

abeltxeak • ganado ovino

abeltzain • ganadero

abeltzaintza • ganadería

Abeltzaintza Zerbitzua • Servicio de Ganadería

abendu • dicie bre

abendu • diciembre

abendu • dicie bre

abenigarri • reconciliable

abeniko • advertencia; arreglo, avenencia

abeniko • avenencia

abeniko egin • transigir

abeniko giroa • a biente de reconciliación

abeniko giroa • a biente de reconciliación

abenitu • avenirse; reconciliarse

abenitu • avenirse

abentura • aventura

abenturagarri • aventurado

abenturari • aventurero

abenturatu • aventunarse

abenturatu • aventunarse

abenturazalev enturazale • aventurero

abenturis o • aventurismo

abenturis o • aventurismo

aberasgarri • enriquecedor

aberasgarri • enriquecedor; lucrativo

aberasgo • riqueza

aberaska • panal

aberaski • ricamente

aberastasun • fortuna; riqueza

aberastasun • riqueza, fortuna

aberastasun indize • ndice de riqueza

aberastasun indize • índice de riqueza

aberastasunak etatu epilatud • atesorar

aberaste • enriquecimiento

aberastu • enriquecerse

aberastu, aberats, aberasten (da) • enriquecerse, hacerse rico

aberastu, aberats, aberasten (du) • enriquecer, hacer rico

aberats • acaudalado; hacendado, opulento

aberats • rico, acaudalado, hacendado, potentado, próspero, acomodado

aberats berri • nuevo rico

aberats berri • nuevo rico

aberats handi • ricachón

aberatsenak egin • aparentar riqueza

aberatsi • enriquecerse

abere • animal, bestia, bruto

abere • ani al do éstico; bestia, brutal

abere- • ganadero

abere- ultzo • ganado

abere-hiltzaile • atarife

abere akalak • rezago

abere deslai, lotu gabeko animalia, solte den animalia • animal suelto, animal en libertad

abere deslai, lotu gabeko animalia, solte den animalia • animal en libertad, animal suelto

abere makalak • rezago

Abere Osasun Atala • Sección de Sanidad Animal

Abere Osasuneko Alorra • Área de Sanidad Animal

abere xehe • ganado lanar

abere zamari, zamari • animal de carga

abereekiko • pecuario

abereen • pecuario

Abereen Aukeraketa eta Hobekuntza Atala • Sección de Selección y Mejora Ganadera

aberegarri • e brutecedor

aberegarri • e brutecedor

aberekeria • bestialidad; brutalidad

abereki • brutalmente

Aberekin, S.A. Sozietate Publikoa • Sociedad Aberekin, S.A.

aberelapur • abigeo

aberelapur • abigeo

aberetu • e brutecerse

aberetu, abere, aberetzen (da) • embrutecerse

aberetu, abere, aberetzen (du) • embrutecer

aberetze • e brutecimiento

aberi • avería

aberia • avería

aberiatu • averiarse

aberiatu • averiarse

abernu • averno

aberrante • aberrante

aberrante • aberrante

aberrazio • aberración

aberrazio • aberración

aberri • patria

aberri • patria, pueblo de los antepasados

aberri- • patrio

Aberri-Egun(a) • Día de la Patria Vasca

aberriko • patrio

aberriratze • repatriación

aberti endu • advertencia

abertitu • advertir; apercibir

abertitu • advertir; apercibir

abertzale • patriota

abertzale • patriota, nacionalista

abertzaleagotu, abertzaleago, abertzaleagotzen (da) • hacerse más patriota

abertzalego • patriotismo, nacionalismo

abertzalekeria • patriotería

abertzalekeria • patriotería

abertzalekeria • patriotería, chauvinismo

abertzalero • patriotero, chauvinista

abertzaletasun • patriotismo, nacionalismo

abertzaletasun • patriotismo

abertzaletasun • patriotismo

abertzaletu, abertzale, abertzaletzen (da) • hacerse patriota

abesti • canción; canto

abestu eabesa abestend • cantar

abia • arranque; partida

abia-abiatik • desde el principio

abia-datu • dato de partida

abia e an • cursar; dar curso

abia en • zafarrancho

abiaburu • principio; punto de partida

abiada • breada

abiada • arrancada; breada, archa

abiada hartu • to ar breada

abiadore • aviador

abiadura • velocidad

abiadura • marcha, curso

abiadura-lehiaketa • competición de velocidad

abiadura-muga • limitación de velocidad, límite de velocidad

abiadura-muga • límite de velocidad, limitación de velocidad

abiadura-mugaren amaiera • fin de la limitación de velocidad

abiadura handiko tren • tren de alta velocidad

abiadura handiko tren • tren dealta velocidad

abiadura hartu • to er carrera

abiadura, lastertasun • velocidad

abiaduran jarri • ponerse en camino

abialdi • archa

abian • precipitadamente

abiapuntu • punto de partida

abiapuntu • punto de partida

abiarazi • arrancar

abiarazi • arrancar; poner en archa

abiarazi, martxan jarri • arrancar

abiasari • bajada de bandera etaxietand

abiasari • bajada de bandera etaxietan

abiatu • iniciar la marcha, reanudar la marcha

abiatu • ponerse en marcha

abiatu • arrancar; dirigirse, iniciar

abiatu • reanudar la marcha, iniciar la marcha

abikola • avícola

abil • diestro; expeditivo, hábil

abildu • avezarse

abildu • avezarse

abilezia • destreza; fuste, pericia

abioi • aeroplano

abioneta • avioneta

abisal • abisal

abisari • avisador

abisatu • a onestar; avisar

abisatu • a onestar; avisar, prevenir

abisu • advertencia; a onestación, aviso

abizen • apellido

abjuratu • abjurar

ablatibo • ablativo

ablatibo • ablativo

abnegazio • abnegación

abokatu • abogada

abokatu • abogada; abogado, letrado

abokatu • abogar

abokatu • abogado

Abokatu aholkularia • Letrado Asesor

abokatutza • abogacía

abolitu • abolir

abolitu • abolir

abolizio • abolición

abolizio • abolición

abolizionista • abolicionista

abolizionista • abolicionista

abon • nochebuena

abon gau • noche de Nochebuena

abon jaiak • fiestas navideñas

abona endu • abono; subscripción, úez du bereabona endua ordaindu ö no ha pagado suabono esuscripciónd

abonagarri • abonable

abonagarri • abonable

abonatu • abonado; subscriptor

abonatu • abonaresed; subscribirse

Abonatuaren Zerbitzurako Bulegoa • Negociado de Atención a Abonados/as

abondo • abundantemente

abonu • abono

abordaia • abordaje

abordaia • abordaje

abordatu • abordar

abordatu • abordar

abortatu • abortar

Abortatze, abortu, haurgaltze. • aborto

abortibo • abortivo

abortibo • abortivo

abortu • aborto

abra • abra

abra • abra

abrakadabra • abracadabra

abrakadabra • abracadabra

abrasio • abrasión

abrogatu • abrogar

abrogatu • abrogar

abrogatu • abrogar

abrogazio • abrogación

abrogazio • abrogación

Absentismo, hutsegite. • absentismo

abside • bside

abside • ábside

absolbatu • absolver

absolbazio • absolución

absolbitu • absolver

absolbitu • absuelto

absolbitu • absuelto

absolbitu • absolver

absolutis o • absolutismo

absolutis o • absolutismo

absolutista • absolutista

absolutista • absolutista

absolutu • absoluto

absolutu • absoluto

absolutuki • absolutamente

absolutuki • absolutamente

absoluzio • absolución

absoluzio-epai • sentencia absolutoria

absorbantzia • absorbencia

absorbatu • absorber

absorbatu • absorber

absortzio • absorción

abstenitu • abstenerse

abstenitu • abstenerse

abstentzio • abstención

abstentzionista • abstencionista

abstentzionista • abstencionista

abstinentzia • abstinencia

abstraitu • abstraer

abstraitu • abstraer

abstraitu • abstraer

abstraktu • abstracto

abstraktu • abstracto

abstrakzio • abstracción

abstrakzio • abstracción

absurdu • absurdo; absurdo

abszesu • absceso

abulia • abulia

abuliko • abulico

abuliko • abulico; ab•lico

abuliko • abúlico

aburu • opinión, parecer, juicio, idea, criterio

aburu • intención; opinión

aburukide • correligionario, que tiene la misma opinión que otro

abusari • abusón

abusatu • abusar

abusatu • abusar

abusatu • abusar

abusatzaile • abusador

abusatzaile • abusador; abusón

abusu • abuso; exorbitancia, extrali itación

Abusuko merkatua • Mercado de La Peña

abusuzko • abusivo

abuztu • agosto

abuztu • agosto

abzisa • abscisa; abcisa, abscisa

accesit • accésit

ad inistrari • ad inistrativo

ad inistrari eizcd • ad inistrativo

ad inistratu • ad inistrar

ad inistratu • ad inistrar

ad inistratu • ad inistrar

ad inistratzaile • ad inistrador

ad inistratzaile • ad inistrador

ad inistrazio • ad inistración; úad inistrazio-kargu bat ö un cargoad inistrativo

ad inistrazio- • ad inistrativo; úad inistrazio-kargu bat ö un cargoad inistrativo

ad inistrazio-kontseilua • consejo de ad inistración

ad inistrazio laguntzaile • auxiliarad inistrativo

ad itagarri • ad isible

ad itantzia • ad itancia

ad itiezin • inaceptable; inad isible

ad itigarri • ad isible

ad ititu • ad itir

ad ititu • ad itir

adabaki • parche; petacho, re iendo

adabatu • re endado

adabatu • re endado

adabatu • re endar

adabatzaile • re endador; re endón

adabegi • nudo de la adera

adabegi • nudo de la madera

adabetarte • entrenudo

adabetarte • entrenudo

adabu • petacho; re iendo

adagio • adagio

adaondu • podar

adaptagarri • adaptable

adaptaketa • adaptación

adaptatu • adaptarse

adaptatu • adaptarse

adaptazio • adaptación

adar • antena; asta eani alienad, pitón

adar • rama

adar • rama, sección

adar • cuerno (musical)

adar-jole • bro ista; úadar iharrak guztiok ditugu ö todos tene os fallos

adar-jotzaile • bro ista; úadar iharrak guztiok ditugu ö todos tene os fallos

adar-jotze • to adura de pelo; úadar iharrak guztiok ditugu ö todos tene os fallos

adar eani alienad • asta; úadar iharrak guztiok ditugu ö todos tene os fallos

adar oztu • descornarse

adar oztu • descornarse

adarbakoitz • unicornio

adarbakoitz • unicornio

adarburu • copa de árbol

adardun • astado; bóvido, cabrón

adardun • astado

adarga • adarga

adarga • adarga

adarka • a cornadas

adarka egin • acornear

adarkada • cornada

adarkadura • ra ificación

adarkari • acorneador

adarkari • acorneador; corn•peta

adarkatu • acornear

adarkatu • acornear; ra ificar

adarketa • ra ificación

adarkide • miembro de la sección

adarpe • ra aje

adarra jo • regodearesed; zu bar

adarrak hartu • ra ificarse

adarrak ipini • poner los cuernos

adarrandi • cornudo

adarrarte • ra aje

adarrez bete • poner los cuernos

adarrua hautsi • desgajar una ra a

adartsu • lujuriante; ra oso

adarzabal • gamo

adasdun • melenudo

adasdun • melenudo

adaska • esqueje; retoño

adaskak sort eud • retoñar

adats • cabellera, melena

adats • cabellera; elena

adausi • ladrido

adausi egin • ladrar

adausika • ladrando

adaxka • cuerno; ra a, vástago

adbentis o • adventismo

adbentis o • adventismo

adbentista • adventista; adventista

adbentizio • adventicio

adbentu • adviento

adbentu • adviento

adberbio • adverbio

adberbio • adverbio

adberbiozko • adverbial

adberbiozko • adverbial

adbokazio • advocación

adbokazio • advocación

addenda • addenda

adegi • fontanela; sien

adei • deferencia, cortesía, respeto

adei • deferencia; reverencia

adei egin • reverenciar

adeigabe ekod • irreverente

adeigabetasun • irreverencia

adeitasun • afabilidad; deferencia, galantería

adeitasunez • atenta ente; deferentemente

adeitasunez • deferentemente

adeitsu • afable; deferente, galante

adeitsu • reverente

adeiz • respetuosamente

adelatu • arreglar; guisar, prevenir

adelatu, adela, adelatzen (du) • estrenar

adi • alerta; alerta, atento

adi-adi • atenta ente; uyatentamente

adi-adi begiratu • mirar fijamente

adi-adi begiratu • irar fijamente

adi-adi egon • no perderse ripio

adi egon • escuchar; estara la escucha, estaralerta

adi egon (da) • estar atento, atender

adi egote • encaro

adi en • inteligencia; talento, úadi en ö intelectualidad

adi en eskaseko • deficiente ental

adi endu • entendederas; entendi iento, intelecto

adi endu • entendederas

adi endun • intelectual

adi endutsu • ingenioso

adi eneko • ental

adi engabe • irracional; necio

adi entsional • adi ensional

adi entsional • adi ensional

adi entsu • inteligente; sesudo

adia • ge ido; la entación

adia egin • ge ir

adia galdu • distraerse

adiabatiko • adiabático

adiabatiko • adiabático

adiaka • gi iendo

adiaka ari • gi otear

adiakatu • ge ir

adibide • eje plo

adibide • ejemplo, medio de entender

adibidez • es decir; o sea, por eje plo

adibidez • por ejemplo

adiera • acepción; significación

adiera gabe ekod • inexpresivo

adiera gabeekod • inexpresivo

adierazburu • enunciado

adierazeid eesan nahi ukand • significar

adierazezin • inefable

adierazgailu • indicador

adierazgarri • significativo; úoso gauzaadierazgarria da ö es una cosa uy significativa

Adierazgarri. • indicativo,-a

adierazi • aviso; circular, enunciado

adierazi • apercibir; ostrar

adierazi • apercibir; enunciar, expresar

adierazi, adieraz, adierazten (da) • expresarse, exprimirse, explicarse, exponerse, remarcarse, indicarse, declararse, significarse

adierazi, adieraz, adierazten (du, dio) • expresar, exprimir, explicar, exponer, remarcar, indicar, declarar, significar

adierazkor • manifestativo

adierazkor • expresivo

adierazkor • expresivo; indicativo, insinuador

adierazkorki • expresivamente

adierazkorki • expresivamente

adierazkortasun • expresividad

adierazkortasun • expresividad

Adierazkortasun(ezko), baikortasun(ezko) jokaera. • conducta asertiva

Adierazkortasun, baikortasun. • asertividad

adierazle • indicador; insinuador, significante elinguistikand

adierazle elinguistikand • significante

Adierazle. • indicador

adierazpen • declaración; enunciación, expresión

adierazpen • expresión

adierazpen • explicación, expresión, exposición, declaración, significación

Adierazpen(ezko), baieztapen(ezko). • asertivo,-a

adierazpide • modo de expresión

adierazpide • odo de expresión

adieraztezin • inexpresable

adieraztezin • inexpresable

adierraz • inteligible

adiezin • desacuerdo; inco prensible, ininteligible

adiezintasun • ininteligibilidad

adiezintasun • inco prensibilidad

adiezintasun • inco prensibilidad; inco prensión, ininteligibilidad

adigabe • ido

adigaitz • inco prensible

adigaiztasun • inco prensión

adigalkor • distraido

adigalkor • distraido

adigarri • inteligible; interpretable

adigarritasun • inteligibilidad

adigogor • obtuso

adikor • afable

adikuntza • comprensión, entendimiento

adimen • inteligencia, entendimiento, juicio, mente, talento

Adimen urritasun. • deficiencia mental

Adimenaren ahultze. • disminución de la inteligencia

Adimenaren hondatze. • deterioro mental

adimendu • entendimiento, inteligencia

adimendudun • con entendimiento, inteligente

adin • edad; úo

adin • edad

adin-nagusitasun • ayoría de edad; úo

adin bereko • coetáneo

adin hagin • uela del juicio

adin heldu • edad madura

Adin on, helduaro, adin nagusi. • edad adulta

Adin(aren araberako) talde. • grupo de edad

Adin. • edad

adina • tanto; tanto co o ecantidadd

adina • tanto como

adina • tanto co o ecantidadd

adinaro • ayoría de edad

adinbat • tanto

adindu • longevo; ando, úo

adindu • entrar enaños; envejecer, úo

adineko • adulto; conte poráneo, de edadavanzada

Adinekoen Zerbitzua • Servicio de Personas Mayores

Adinekoentzako Laguntzetako Negoziatua • Negociado Ayuda a la Tercera Edad

Adinekoentzako Zentro Soziokulturalak • Centros Socioculturales de Mayores

adinez nagusia • mayor de eda

adinez nagusia • ayor de edad

adingabe • minoría de eda

adingabe • inoría de edad; ú

Adingabe arau-hausle. • menor infractor

adingabe ekod • enor de edad; ú

adingabeekod • menor de eda

Adingabeen babes. • protección de menores

adinon • pasable; proporcionado, suficiente

adintsu • de edadavanzada; longevo

adio • adiós

adio • adiós; despedida

adiposo • adiposo

adiskidantza • amistad

adiskidantza • a istad

adiskide • a igo; a igo, si patizante

adiskide • amigo, compañero

adiskide-kooperazio • cooperación con los amigos

adiskide berri • amigo reciente, nuevo amigo

adiskidego • a istad

adiskidego • amistad

adiskidetasun • a istad; har onía

adiskidetasun • amistad, compañerismo, armonía

adiskidetasunaz • a istosamente

adiskidetasunaz • a istosamente

adiskidetsu • a istoso

adiskidetu • a igaresed; inti ar, reconciliarse

adiskidetu • a igarse

adiskidetu, adiskide, adiskidetzen (da) • hacerse amigo, amigarse, amistarse, reconciliarse

adiskidetu, adiskide, adiskidetzen (du) • hacerse amigo de, amigarse o amistarse con, hacer amistad con, ganar la amistad de, reconciliarse con

adiskidetze • reconciliación

adiskidetze, elkar aditze • conciliación

adiskidetzeko • reconciliable

adiskidezin eezkod • irreconciliable

aditasun • atención; fijeza, úaditasunez begiratzen du ö ira conatención

aditu • entenderse

aditu • entendido; enterado, experto

aditu batean • a primera vista

aditu eta sor egin, entzungor egin, gogorrarena egin, gor egin, gorrarena egin • hacer oídos sordos

aditu, adi, aditzen (da) • entenderse, comprenderse

aditu, adi, aditzen (da) • percibirse

aditu, adi, aditzen (du) • entender, comprender

aditu, adi, aditzen (du) • darse cuenta, enterarse, escuchar, atender

aditu, adi, aditzen (du) • percibir

adituen • pericial

adituen iripen • infor e pericial

aditz • verbo

aditz- • verbal

aditzaile • entendedor; oyente

aditzapen • atención

aditzera e an • declarar; procla ar, sugerir

aditzera eman • dar a entender

aditzezko • verbal

adiurre • ralea

adiurre gaitz • torpeza de entendimiento

adiurre gaitz • torpeza de entendimiento

adiutu eadiutzena adiud • adaptar; proporcionar

adizio • adición

adizkera • for a verbal

adizkera • for a verbal

adizki • for a verbal

adjektibakuntza • adjetivación

adjektibatu • adjetivar

adjektibatu • adjetivar

adjektibatu • adjetivar

adjektibazio • adjetivación

adjektibo • adjetivo; adjetivo

adjektibozko • adjetival

adjektibozko • adjetival

adjudikatu • adjudicar; atribuir

adjudikatu • adjudicar; atribuir

adjudikazio • atribución

adlatibo • adlativo; adlativo

administratzaile bakar • administrador único

administratzaileak kargutik kentze, administratzaileak kargugabetze • destitución de los administradores

Administrazio-bulegoa • Oficina Administrativa

administrazio-organo • órgano de administración

Administrazio Agiritegi Orokorra • Archivo Administrativo General

Administrazio arloko Sailatala • Subárea Administrativa

Administrazio Atal Teknikoa • Unidad Técnica de Administración

Administrazio Atala • Sección Administrativa * Sección de Administración * Unidad Administrativa

Administrazio Bulegoa • Negociado de Administración

Administrazio Deszentralizatua • Administracion Descentralizada

Administrazio eta Antolaketa Atala • Sección de Administración y Organización

Administrazio eta Baliabide Atala • Unidad Administrativa y de Recursos

Administrazio eta Dirubideen Zuzendaritza • Dirección de Administración y Gestión Económica

Administrazio eta Plangintza Sailburuordetza • Viceconsejería de Administración y Planificación

Administrazio eta Zerbitzu Sailburuordetza * Administrazio eta Zerbitzuen Sailburuordetza • Viceconsejería de Administración y Servicios

Administrazio Instituzionala • Administración Institucional

Administrazio Kontratazioko Aholku Batzordea • Junta Asesora de la Contratación Administrativa

Administrazio Koordinazioko Atala • Sección de Coordinación Administrativa

Administrazio Kudeaketa Atala • Sección de Gestión Administrativa

Administrazio Kudeaketa Zerbitzua * Administrazio Kudeaketarako Zerbitzua • Servicio de Gestión Administrativa

Administrazio Prozeduraren Lege • Ley de Procedimiento Administrativo

Administrazio Zerbitzua • Servicio Administrativo

Administrazioa Eraberritzeko Bulegoaren Zuzendaritza • Dirección de la Oficina para la Modernización Administrativa

administrazioaren aurreko erantzule • responsable administrativo

administrazioaren baimen • autorización administrativa

administrazioaren zehapen • sanción administrativa

Administrazioari Laguntzeko Atala • Sección de Apoyo Administrativo

administrazioko agiriak • documentación administrativa

administrazioko arau-hauste • infracción administrativa

Administrazioko eta Zerbitzuetako Zuzendaritza Nagusia • Dirección General de Administración y Servicios

Administrazioko Kontseilua • Consejo de Administración

administrazioko titulu • título administrativo

adobatu • adobar

adobatu • adobar

adoleszente • adolescente

adoleszentzia • adolescencia

adoragarri • adorable

adoragarri • adorable

adoratu • adorar

adoratu • adorar

adoratzaile • adorador

adorazio • adoración

adore • aliento; áni o, denuedo

adore • ánimo, fuerza vital, energía, valentía, valor, coraje, aliento, arrojo, espíritu

adore e an • ani aresed; esti ular

Adore(rik), kemen(ik), gogo(rik) eza, gabezia. • desánimo

adoregabe • desani ado

adoregabetasun • pusilani idad

adoregabetu • desani arse

adoregabetu • desani arse

adoregabezia • desani ación; desánimo

adoregarri • alentador

adorerik ez • desaliento

adoretsu • ani oso; bizarro, valeroso

adoretsu izan • teneragallas

adoretu • alentaresed; ani arse

adoretu • alentaresed; ani aresed, atreverse

adorez • bizarra ente; valerosamente

ados • confor e; deacuerdo, e patado en el juego

ados ez • disconforme

adosgarri • her anable

adospen • ajuste

adostasun • unani idad

Adoste, bateratze. • conciliación

adostezin • inco patible; inconciliable

adostezintasun • inco patibilidad

adostu • ajustar; prorratear

adostu • ajustar

adostu, ados, adosten (da) • adaptarse, concordar, quedar de acuerdo

adostu, ados, adosten (du) • adaptar, hacer concordar, poner de acuerdo

adreiladura • enladrilladura

adreiladura • enladrilladura

adreilatu • enladrillar

adreilatu • enladrillar

adreilatzaile • enladrillador

adreilatzaile • enladrillador

adreilu • ladrillo

adreilu • ladrillo

adrenalina • adrenalina

adrenalina • adrenalina

Adrenalina, epinefrina. • adrenalina

adskribatu • adscribirse

adskripzio • adscripción

adsortzio • adsorción

adu • destino; suerte

aduana • aduana

aduana • puesto de aduana

aduanari • aduanero; aduanero

adulterio • adulterio

adulterio • adulterio

adulterio egin • adulterar

adulteriogile • adúltero

adulteriogile • ad•ltero

adulteriozko • adulterino

adulteriozko • adulterino

adur • baba; dicha, fatalidad

adur-zapi • babero

adurra bota eeriond • babear

adurra jario • babear

adurretako • babero

adurrez bete • babosear

adurreztatu • babosear

adurti • baboso; baboso

adurzapi • babero

aduzto • baboso

adv in me oria • in me oria m

aero etria • aero etría

aero etria • aero etría

aero etro • aeró etro

aero etro • aeró etro

aero odelis o • aero odelismo

aero odelis o • aero odelismo

aerobio • aerobio; LM^aerobio

aerobus • aerobús

aerobus • aerob•s

aerodina ika • aerodiná ica

aerodina ika • aerodiná ica

aerodina iko • aerodiná ico

aerodina iko • aerodiná ico

aerodro o • aeródro o; aeropuerto

aerodro o • aeródromo

aeroirristatu • aerodeslizarse

aeroirristatu • aerodeslizarse

aerolito • aerolito

aerolito • aerolito

aerologia • aerología

aerologia • aerología

aeronauta • aeronauta; aeronauta

aeronautika • aeronáutica

aeronautika • aeronáutica

aeroplano • aeroplano

aerostato • aerostato

aerostato • aerostato

afalaurrean • antes de cenar

afaldu eafaltzena afald • cenar

afaldu, afal, afalzen (du) • cenar

afalondo • sobre esa

afaltiar • invitado a la cena, convidado a cenar

afan • afán

afana eduki • interesarse

afandu • afanar

afandu • afanar

afanean • afanándose; OMYafanándose

afaniptero • afaníptero; LM]afaníptero

afari • cena

afari • cena

afasiko • afásico

afasiko • afásico

afektatu • afectar

afektatu • afectar

afektibitate • afectividad

Afektibitateari eta sexuari buruzko hezkuntza; hezkuntza afektibo eta sexual. • educación afectivo-sexual

afektibo • afectivo

afektu • afecto

afektuzko • afectivo

afelio • afelio

afera • asunto

aferesi • aféresis

afganera • afghano ehizkuntzad

afganistandar • afghano

afiliatu • afiliarse

afiliatu • afiliado

afiliatu • afiliado

afiliazio • afiliación

afinatu • afinar

afinatu • afinar

afinatzaile • afinador

afinatzaile • afinador

afinitate • afinidad

afonia • afonía

afonia • afonía

afoniko • afónico

afoniko • afónico

aforis o • aforismo

aforis o • aforismo

aforo • aforo

aforo • aforo

afotu • ensoberbecerse; esponjar

afrikar • africano

afrikar • africano

afrikatu • africado

afrikatu • africado

afrodisiako • afrodisíaco

afrodisiako • afrodisíaco

afrontu • inte perie; relente

afrontu • relente

afusilatu • fusilar

agape • gape

agape • ágape

agata • gata

agata • ágata

agenda • agenda

agenda • agenda

agenda; egitekoen liburu • agenda

agente • agente

Agente Fiskalen Taldeak • Grupos de Agentes Fiscales

agente sekretu • agente secreto

agente sekretu • agente secreto

agentzia • agencia

agerbide • uestra

agergarri • enseñable; expositivo, ostrable

ageri • declarado; desca pado, desca pado elekud

ageri-agerian • ostentosa ente; úhori ongiagerian dago ö eso es bien anifiesto

ageri izan • avistaresed; divisarse

ageri izan (da, zaio) • aparecer, presentarse, manifestarse, notarse

ageriak • papeles

agerian • declarada ente; anifiesta ente, p•blicumente

agerian • manifiestamente

agerian egon • estar en candelero

agerian ipini • descubrir; enseñar, ostrar

agerian jarri • poner en evidencia

ageriko • en público

ageriko egin • proclamar

agerikotasun • notoriedad; transparencia

agerkari • fenó eno; publicación, suceso

agerkari- ultzo • prensa

agerketa • alarde; exhibición, representación

agerkizun • situación futura, avenimiento, acontecimiento, evento

agerkizun • actuación

agerkunde • revelación

agerpen • aparición, manifestación, presentación, apariencia, fenómeno, surgimiento

agerpen • enunciación; anifestación, presentación

agerpide • anifestación

agerraldi • actuación; alarde, de ostración

agerraldi • alarde

agerrarazi • exhibir; exteriorizar, patentizar

agerrarazi, agerraraz, agerrarazten (du, dio) • hacer aparecer, manifestar, reflejar, hacer patente, dar prueba de, indicar, señalar

agertaldi • aso o; exhibición, anifestación

agertarazi • enseñar; patentizar

agertezin • i presentable

agertoki • escenario

agertu • aducir; aflorar, apuntar

agertu • aducir; aflorar, apuntar

agertu, ager, agertzen (da, zaio) • parecer, resultar

agertu, ager, agertzen (da, zaio) • aparecer, manifestarse, presentarse, asomar, comparecer

agertzaile • expositor

agertzapen • aparición, apariencia

agertze • aparición, manifestación, presentación, surgimiento

agertze • aso o; e ergencia, exteriorización

agi izan (da) • aparecer, presentarse, manifestarse

agian • quizá, quizás, tal vez, acaso, igual, por lo visto, puede ser

agian • acaso; por lo visto, quizás

agidanean • como suele; seg•n parece

agidanean, agidanez • por lo visto

agilando • aguinaldo

agindei • requerimiento

agindu • orden

agindu • bando; dispositivo, encargo

agindu • estatuir; andar, angonear

agindu • precepto

agindu • precepto

agindu • prescripción

agindu, agin, agintzen (du, dio) • prometer

agindu, agin, agintzen (du, dio) • mandar, ordenar, asignar, disponer, decretar, prescribir, recetar, preceptuar, permitir. ?

Agindu. • prescripción

agindua hautsi • contravenir

aginduak • instrucciones

aginduak urratu • quebrantar los preceptos

agindupeko bidegune • tramo sujeto a prescripción

aginduz • preceptivamente

aginduzko • preceptivo

aginduzko • preceptivo

aginduzko • preceptivo

aginduzko seinale • señal preceptiva, señal de prescripción

aginduzko seinale • señal de prescripción, señal preceptiva

aginduzko txosten • informe preceptivo

aginkeri • autoritario

aginkeria • autoritarismo

aginkeriaz • i periosamente

aginkeriazko • autoritario

aginkor • i perioso

aginpeko • subordinado

aginpide • autoridad; anda, úez duaginpiderik ö no tieneautoridad

agintaldi • período de mandato

agintaldi • i perativo; andato, período de andato

agintari • autoridad; autoritario, gerifalte

agintari judizial • autoridad judicial

Agintarien Segurtasuneko Unitatea • Unidad de Seguridad Autoridades

agintaritza • ando

agintaritza, agintariak • autoridad

agintaritzako • autoritario

agintaritzaren agente • agente de la autoridad

aginte • autoridad; cargo, ando

agintekeria • autoritaris oo; angoneo

agintera • i perativo

agintza • mandato, orden, disposición

agintzaile • ordenante

agintzaile • ordenante

agintzari • pro esa

agiraka • rapapolvo; reprensión, repri enda

agiraka e on • a onestar; increpar, recri inar

agiraka egin • regañar

agiraka egin • a onestar; regañar, reprender

agirakagarri • reprensible

agiri • manifiesto, resolución, informe, declaración, bando, documento, acta, certificado, escritura, expediente

agiri • docu ento; ejecutoria, póliza

agiri izan (da, zaio) • aparecer, presentarse, manifestarse

Agiri Klinikoak Balioetsi, Hautatu eta Garbitzeko Batzordea • Comisión de Valoración, Selección y Expurgo de Documentación Clínica COVSEDOC

Agiri, Informazio eta Laguntza Atala • Sección de Documentación, Información y Apoyo

agiriak • documentación formal

agiriak kendu • retener la documentación

agiriak plastikoz estaltzeko xafla • funda para plastificar

agirika egin • reñir

agirikada • onserga

Agiritegi Atala • Sección de Archivo

Agiritegi eta Liburutegi Zerbitzua • Servicio de Archivos y Bibliotecas

Agiritegia, Jakinarazpenak eta Erregistroa • Archivo, Notificaciones y Registro

agitatu • agitar

agitatu • agitar

agitatzaile • agitador

agitazio • agitación

agitu • acaecer

agitu • acaecer; ocurrir, suceder

agitu eagitzena agid • acontecer; pasar, resultar

agitu, agi, agitzen (du) • actuar, obrar, realizar, proceder, intervenir, influir, tratar

agitz • asaz

agitze • tratamiento

agitzeke • sin actuar

agizko • vulgar

aglo eratu • aglo erarse

aglo eratu • aglo erarse

aglutinakor • aglutinante

aglutinatu • aglutinar

aglutinatu • aglutinar

aglutinatzaile • aglutinante

aglutinazio • aglutinación

agnostiko • agnóstico

agnostiko • agnóstico

agnostizis o • agnosticismo

agnostizis o • agnosticismo

ago e-agod • ás

ago e-agodtu • intensificar

agoazil • alguacil

agonia • agonía

agoniatsu • agónico

agoniatu • agonizar

agoniatu • agonizar

agor • arido; árido, estéril

agorgarri • agotable

agorraldi • estiaje; sequía

agorraldi • estiaje

agortasun • esterilidad; sequedad, sequía

agorte • estiaje; sequía

agortezin • inagolable

agortezin • inagolable

agortu • agotaresed; ú

agortu • agotaresed; gastarse, secaresed eiturri edo ibai batd

agortu, agor, agortzen (da) • secarse, agostarse

agortu, agor, agortzen (du) • secar, agostar, desecar

agortze • agotamiento

agot • agote

agot • agote; agote

agotz galda, lastozko sua, ur errea • agua de borrajas

agra ondar • agra ontés

agra ondar • agra ontés

agri entsore • agri ensor

agri entsura • agri ensura

agri entsura • agri ensura

agrono etria • agrono etría

agrono etria • agrono etría

agrono ia • agrono ía

agrono ia • agrono ía

agrono o • agrónomo

agrono o • agrónomo

Aguakate eta izokin entsalada • Ensalada de aguacates con salmón

agudezia • agudeza; OMEagudeza visual, ingenio

agudeziaz • ingeniosamente

agudo • aprisa; ingenioso, inteligente

agudoki • ingeniosa ente; rápidamente

agudotu • aligerar; úhatoragudo ö ven rápido

agudotu • aligerar; úhatoragudo ö ven rápido

agur • adiós; ave ebegiruned, despedida

agur • saludo (lo mismo a la llegada que al partir), ave, hola, adiós

agur egin • despedir; saludar

agur egin (du, dio) • saludar

agur eman (du) • saludar

agure • anciano; úo

agure • viejo, anciano

agure ezahard • vejestorio; úo

aguretu • envejecer; úo

agurgarri • respetable, venerable

agurgarri • respetable; reverenciable, reverendo

agurgarritasun • respetabilidad

agurkatu, agurka, agurkatzen (du) • saludar

agurketa • salutación

agurrafari • cena de despedida

agurrafari • cena de despedida

agurtu • despedir; reverenciar, saludar

agurtu, agur, agurtzen (du) • saludar

agurtu, agur, agurtzen (du) • celebrar

agurtze • salutación, saludo

agustindar • agustino

agustindar • agustino

aguti • agutí

aha en • bocado; útabernara noaaha ena jatera ö voya co er un bocadoal bar

ahabale • honda

ahabi • arándano

ahabiead • arándano

ahabiead • arándano

ahago • paciencia

ahaide • pariente, familiar

ahaide • afín; pariente

ahaide hurbilak izan • (ser) primos hermanos

ahaide nagusiak • parientes ayores

ahaideak • fa ilia eurrunakd

ahaidego-botere • poder o autoridad del clan o parentela

ahaidekeria • incesto

ahaideria • parentela

ahaidetasun • parentesco

ahaidetu • e parentarse

ahaidetu • e parentaresed; entroncar

ahaiko • e parenta iento; entronca iento, entronque

ahaiko • e parentamiento

ahaiko • pariente

ahaiko • parentesco

ahaikoa • conjunto fa iliar; parentesco

ahaikoa • conjunto fa iliar

ahaire • aire etonada de co posiciónd

ahakar • altercado; ari orena, riña

ahakar egin • increpar; reconvenir, recri inar

ahal • poder, capacidad, facultad, esfuerzo

ahal den ... -en(a) • lo más... que se pueda, lo más posible

ahal en • facultad; poder, poderío

ahal endun • facultativo

ahal enez • poderosamente

ahal izan • poder

ahal izan (da,zaio) • poder

ahal izate • poder, capacidad, facultad

ahal ukan • poder

ahal ukan (du, dio) • poder

ahalbait • a ser posible

ahalbide • posibilidad; potestad

ahalbideratu • posibilitar

ahalbidetu • posibilitar

ahaldun • apoderado; poderoso, potente

ahaldun • poderoso, capaz

Ahaldun Nagusia • Diputado General

ahalegin • afán; e peño, esfuerzo

ahalegin • esfuerzo

ahalegin egin • procurar

ahalegindu • afanar; úahalegin handiak egiten ditu ö tiene uchaaplicación

ahalegindu • afanar; desvivirse, e peñarse

ahaleginean • por todos los edios

ahaleginetan • afanándose; OMYafanándose

ahaleginez • diligente ente; esforzadamente

ahaleginez • esforzadamente

ahalegintsu • afanoso

ahalegintze • aplicación

ahaleko • de ca peonato

ahaleko • de ca peonato; OME de ca peonato

ahalezko • poderoso

ahalgarri • viable

ahalgegabe • insolente

ahalguzti • o nipotencia

ahalguzti • omnipotencia

Ahalguzti, guztiahaltasun, guztiahalduntasun, ahalguztiduntasun. • omnipotencia

ahalguztidun • todopoderoso, omnipotente

ahalguztidun • o nipotente

ahalguztidun • omnipotente; plenipotenciario, todopoderoso

ahalguztidungo • omnipotencia

Ahalguztiduntasun sentipen. • sensación de omnipotencia

ahalke • vergüenza

ahalke • bochorno; igno inia, pudor

ahalke gabe • desvergonzadamente

ahalke izan • avergonzarse

ahalke izan (da) • tener o sentir vergüenza, avergonzarse

ahalkearazi • avergonzar

ahalkearazi • avergonzar

ahalkegabe • sinvergüenza, desvengonzado, insolente

ahalkegabe • sinverg±enza

ahalkegabekeria • desvergüenza, sinvergüencería

ahalkegabeki • desvergonzadamente

ahalkegarri • bochornoso; úoso neskaahalkegarria da ö es una chica uy vergonzosa

ahalkeizun • vergüenza, timidez

ahalkeizun • infamia, deshonra

ahalkeria • pudor; verg±enza

ahalketi • pudoroso

ahalketsu • vergonzoso, tímido

ahalketsu • pudoroso

ahalketu • avergonzarse

ahalketu • avergonzarse

ahalketu, ahalke, ahalketzen (da) • avergonzarse

ahalketu, ahalke, ahalketzen (du) • avergonzar

ahalkez bete (da) • avergonzarse, tener o sentir vergüenza, llenarse de vergüenza

ahalkez bete (du) • avergonzar, llenar de vergüenza

ahalkide • equipotente

ahalkide • equipotente

ahalkizun • posibilidad

ahalkor • pudoroso

ahalmen • facultad

ahalmen • poder, capacidad, facultad

ahalmen psikofisikoak nahasi • perturbar las facultades psicofísicas

ahalmenak eskuordetzan emate, ahalmenak eskuordetze • delegación de facultades

ahalmenak gutxitu, ahalmenak moteldu, ahalmenak urritu • disminuir las facultades

ahalorde, ahaldun • apoderado

ahalordetze berezi • apoderamiento singular

ahalordetze orokor • apoderamiento general

ahaltsu • poderoso; potente

ahamen • bocado

ahantzarazi, ahantzaraz, ahantzarazten (du) • hacer olvidar

ahantzi • olvidar

ahantzi • olvidado

ahantzi • olvidaresed; o itir

ahantzi, ahantz, ahanzten (da, zaio) • olvidarse

ahantzi, ahantz, ahanzten (du) • olvidar

ahantziz • por o isión

ahanzkor • olvidadizo, desmemoriado

ahanzkor • olvidadizo; úosoahanzkorra da ö tiene uchos olvidos

ahanzmendura erori • caer en el olvido

ahanztura • olvido

ahapaldi • estrofa

ahapaldi • copla

ahapaldi • agarrada; copla, estrofa

ahapaldi • injuria

ahapeka • cuchicheando; en voz baja

ahapeka ari • cuchichear

ahar • querella

ahardi • lechón; arrana, arrana

ahardise e • hijoputa

ahari • carnero

ahari • carnero

ahari • carnero; borrego, carnero

ahari-talka etopekad • pelea de carneros

ahariko • carnero joven

aharitu eaharitzena aharietudd • aparear ovejas; cruzar ganado bovino

aharra • alboroto; altercado, bronca

aharrausi • bostezo

aharrausi • bostezo

aharrausi egin • bostezar

aharrausi egin • bostezar

ahate • pato

ahate • pato,ánade

Ahate-gibelaren eskabetxea • Escabeche de hígado de pato

Ahate-giharrea piper arrosaz • Magre de pato a la pimienta rosa

Ahate-magreta • Magret de pato

Ahate-magreta bizkarkia eta foiea sagarraz • Abanico de magret de pato y foie a la manzana

Ahate-magreta, sagar erreekin • Magret de pato con manzanas asadas

Ahate -gibela gari-esparragoen saltsarekin • Hígado de pato con salsa de espárragos trigueros

Ahate breseatua marrubi saltsaz • Pato braseado con salsa de fresas

Ahate bularkia sagarrez • Pechuga de pato a la manzana

Ahate errea espeziekin • Pato asado con especias

ahate mutu, mingain motz • chiticalla

Ahate urdintzarra trufez breseatua • Pato azulón braseado con trufas

Ahatea laranjaz • Pato a la naranja

Ahatea okaranekin • Pato con ciruelas

Ahatekia Pekin erara • Pato pekinesa

ahats • deshonesto; sucio

ahats • deshonesto

ahauntz-arrain • cabracho

ahazkor • olvidadizo

ahazte • olvido; o isión

ahaztezin • inolvidable

ahaztu • olvidar

ahaztu • olvidarse

ahaztura • olvido

ahaztzezin • inolvidable

aheleginez ekin • actuar conahinco

ahetz • hez

ahi • papilla

ahi • papilla

ahidego • entronca iento; parentesco

ahidura • extenuación; inanición, rendi iento enekezd

ahidura • aflicción

ahidura • cansancio, fatiga, rendimiento, inanición, extenuación

ahier izan • sospechar

ahiergo • inquina

ahierkunde • inquina; odio

ahigarri • fatigoso; tedioso, trabajoso

ahihotz • achete; podadera

ahikor • agotable; fungible

ahit eud • agotaresed; estar exhausto

ahiteud • agotarse

ahitu • desfallecer; extenuarse, gastarse

ahitu • desfallecido; exhausto, rendido

ahitu • extenuarse

ahitu • exhausto

ahitu, ahi, ahitzen (da) • desfallecer, fatigarse mucho

ahitu, ahi, ahitzen (da) • agotarse, secarse, acabarse

ahitu, ahi, ahitzen (du) • hacer desfallecer, fatigar mucho

ahitu, ahi, ahitzen (du) • agotar, secar, acabar

ahitze • agota iento; extenuación

ahizpa • her ana eneska batenad; sor

ahizpa • hermana (de mujer)

ahizpaorde • her anastra

aho • boca; e bocadero, e bocadura

aho • boca

aho- • bucal; úaho bete hortzekin utzi ö dejara uno con un pal o en las narices

aho-gangail • uvula; úaho bete hortzekin utzi ö dejara uno con un pal o en las narices

aho-gingil • uvula; úaho bete hortzekin utzi ö dejara uno con un pal o en las narices

Aho-hortzen Osasunaren Aholku Batzordea • Consejo Asesor sobre Salud Bucodental

aho-korapilo • trabalenguas

aho-korapilo • trabalenguas; úaho bete hortzekin utzi ö dejara uno con un pal o en las narices

aho-mihitan ibili, ahotan ibili, mihitan ibili, mingainetan ibili, ahotan jarri, munduaren ahotan jarri • andar de boca en boca

aho-sabai • paladar; úaho bete hortzekin utzi ö dejara uno con un pal o en las narices

aho-soinu • ar ónica; úaho bete hortzekin utzi ö dejara uno con un pal o en las narices

aho-zabal • bocazas; boquiabierto, delenguado

aho batasun • unani idad

aho batez • por decisión unánime

aho batez • por decisión unáni e; por unani idad, unáni emente

aho batez • por unani idad

aho batez • unáni emente

aho batez • unánimemente, por unanimidad

aho bete hezurrekin, aho(a) zabalik, ahoa bete haginekin, ahoa bete hezurrekin musututs, ahoa bete hortzekin, aho(a) bete haginekin, ahoan gurutze, aho bete hortzekin • con la boca abierta

aho betez, boz batez, gogo batez, hitz batez • a una voz

aho biko ezpata • espada de dos filos

aho biko ezpata • espada de dos filos

aho otel • tarta udo

aho zabalik • boquiabierto, con la boca abierta

aho zabalik geratu • quedarse boquiabierto

aho zabalik utzi (du) • dejar boquiabierto, dejar estupefacto, pasmar, dejar pasmado

ahoa garbitu • enjuagar

ahoa neurri eduki • tenerlo a pedir de boca

ahoan bilorik gabe, ahoan legarrik gabe • sin pelos en la lengua

ahobateko • unánime

ahobateko • unánime

ahobero • exagerado; valentón

ahoberokeria • exageración; fanfarronada, petulancia

ahobizar • filo

ahogazi • acidez de boca

ahogozagarri • haz erreir

ahogozatu • saborear

ahogozo • baba, saliva

ahogozo • suculento

ahogozoa jalgi (zaio) • caérsele (a uno) la baba

ahohandi • bocazas; bocazas, deslenguado

ahohandikeria • i prudencia

ahokada • bocanada

ahokada • bocado, bocanada

ahokada • bocado; bocanada, soplo

ahokadura • ajuste; encuadre

ahokats • fetidez de la boca

ahokats • fetidez de la boca

ahokatu • ajustar; encastrar, achihe brar

ahokatu • ajustar

ahoko • bucal

Ahoko; mutur. Ampliar el agujero de la tetina de manera que la boquilla del cigarrillo quede ajustada perfectamente en la tetina = Egin biberoi-ttuttuan zulo handiago bat zigarro-muturtxoa bertan doi-doi geratzeko. • boquilla

ahoku • aco paña iento de duelo; cortejo f•nebre

aholatz • ustela earrain batd

aholkari • consultivo

aholkatu • aconsejar; asesorar

aholkatu • aconsejar; asesorar, exhortar

aholkatu, aholka, aholkatzen (du, dio) • aconsejar, sugerir, exhortar

Aholkatu, aholku eman. • asesorar

aholkatzaile • exhortador

aholku • asesoramiento

aholku • asesora iento; consejo, exhortación

aholku • consejo, sugerencia, asesoramiento

aholku e an • aconsejar

Aholkuak Emateko eta Arauak Garatzeko Kabinetea • Gabinete de Asesoría y Desarrollo Normativo

aholkugintza • asesoría

aholkulari • asesor

Aholkularitza eta Arau-laguntzako Atala • Sección de Asesoramiento y Apoyo Normativo

Aholkularitza Tekniko eta Langileriaren Atala • Sección de Asesoría Técnica y de Personal

Aholkularitza, aholku. • asesoramiento

ahopean • queda ente esilenciosa ented; secretamente

ahopean • queda ente esilenciosa ented

ahopetik kantatu • tararear

ahoputz • pedorreta

ahoratu • e buchar

ahoratu • e bocar

ahoratu • abocaresed; e bocar, e buchar

ahoratze • e bocadura

ahosabai • paladar

ahosabaiko • palatal

ahoskatu • enchufar; pronunciar, vocalizar

ahoskatu, ahoska, ahoskatzen (du) • pronunciar

ahoskatze • pronunciación

ahoskatze • pronunciación

ahoskera • vocalización

ahotan ekarri, ahotara ekarri • traer a colación

ahotan hartu • encionar; entar

ahotik ahora • bocaa boca

ahotik atera • quitar de la boca

ahotik belarrira • tradicionalmente

ahotik eskura, ahotik sudurrera • de manos a boca

Ahotik hartzeko gaia emate. • administración oral

ahotik muskerrak eta sugeak atera • echar culebras por la boca

ahots • voz

ahots • voz

ahots ozenez • enalta voz

ahotsu • dicharachero; dicharachero

ahotua eman • darlo mascado

ahotz • paja desmenuzada

ahotz • paja trillada

ahotz • paja trillada

ahotz • cascarilla de trigo; paja des enuzada, paja trillada

ahotz • erizo de la castaña

ahotz • cascarilla de trigo

ahotz • cascarilla o envoltura del grano de trigo, cascabillo

ahoz • oral ente; verbal ente, vocalmente

ahoz aho • oralmente

ahoz aho • oralmente, verbalmente, de boca en boca

ahoz ahoko arnasketa • respiración bocaa boca

ahoz ahoko arnasketa • respiración boca a boca

ahoz behera • boca abajo

ahoz behera • bocaabajo

ahoz gora • bocaarriba; dec•bito, dec•bito

ahoz gora, hortzez gora • cabeza arriba

ahozabal • bocazas; parlanchín

ahozabal, antzara karrankari, berbajario, berbalapiko, berrijario, berrilapiko, elezaku, goldemutur, hitzjario, hitzontzi, hitzuntzki, hizkilipai, lapiko txiki, mingain luze, mihi laster, xardoki merke, ahazabal • boquirroto

ahozabalgarri • despa panante

ahozikin • alhablado

ahozikin • malhablado

ahozko • oral; verbal, vocal

ahozko • oral

ahozko literatura • literatura oral

ahozko literatura • literatura oral

ahozko tradizio • tradición verbal

ahozko tradizio • tradición verbal

ahozpez • de bruces

ahozpez • bocaabajo; de bruces, OME de bruces

ahoztegi • pajar

ahozuri • la eculos; redicho, regalón

ahuen • lamento

ahul • débil; escuálido, fláccido

ahul • débil, flojo, lánguido

ahulaldi • debilitamiento

ahuldu • a ortiguar; debilitaresed, decaer

ahuldu • agobiaresed; a ortiguar, debilitarse

ahuldu • quebrantado

ahuldu, ahul, ahultzen (da) • debilitarse, aflojarse, volverse flojo, flaquear, flojear

ahuldu, ahul, ahultzen (du) • debilitar, aflojar, relajar

ahuldura • atenuación; debilidad, flaccidez

ahuleri • enervación

ahuleria • agobio; debilidad, debilitamiento

ahuleria • debilidad

ahulezia • atenuación; debilidad, flojedad

ahulezia • debilidad, flaqueza

ahulgarri • deprimente

ahulki • débilmente

ahulki • débilmente

ahultasun • debilidad; fragilidad

ahultze • abati iento; agota iento, debilitación

ahuñe • cabrito, cabritilla

ahuntz • cabra

ahuntz • cabra

ahuntz-erdara • algarabía

ahuntzain • pastor de cabras

ahuntzain • pastor de cabras

ahuntzak egotzi, ardiak egotzi • cargar el muerto

ahuntzaren gauerdiko eztula, ahuntzen gauerdiko puzkerra, astoaren arrantza, atariko haizea • la carabina de Ambrosio

ahur • pal a de la ano; pal a e anod, puñado

ahur • cóncavo

ahur • puñado

ahur • pal a emano

ahur • palma de la mano

ahurbiko • bicóncavo

ahurbiko • bicóncavo

ahurka • a puñados; volea ead

ahurkada • puñado

ahuspez, buruz aurrera, mokoz ipurdi • de bruces

ahutz • carrillo, moflete

ahutz • carrillo

ahutz • carrillo

ahutz eakd • fauces

ahutzak • fauces, tragaderas

ahutzak • carrillos, mofletes

ahutzeakd • fauces

ai ara • ai ará; ai ará

ai ara • ai ará

Aiako Harriko Parke Naturaleko Patronatua • Patronato del Parque Natural de Aiako Harria

Aiartzako mintegia • Vivero de Ayarzas

aiduru • solicito, diligente, esperando

aiduru • al cuidado; expectante, vigilante

aiduru egon • estar a la expectativa

aiduru egon • estara la expectativa

aiduru egon (da) • estar esperando

aiduru gelditu (da) • quedarse esperando

aieika • gi iendo

aieika • gi iendo

aienaka egon • ge ir

aienatu • ahuyentar; desaparecer, esfu arse

aienatu • desaparecer; desvanecerse, esfu arse

aienatu • esfu arse

aienatu, aiena, aienatzen (da) • desaparecer, ahuyentarse, esfumarse

aiene • la ento; quejido

aieru • ade án; conjetura, distintivo

aieru • sospecha, conjetura, suposición

aieru • conjetura

aieru eduki (du) • sospechar, conjeturar

aieru izan • conjeturar; desconfiar

aieruak egin • gesticular

aierukor • insinuador; insinuante, suspicaz

aierupen • evocación

aierutsu • receloso

aierutsu egon • estar esca ado; recelar

aieruz • recelosamente

aieruz esan • insinuar

aieta • rizo a

aihaen • parte aérea de planta cerrada

aihaen • parteaérea de planta cerrada; sarmiento

aihen • vid, viña

aihen • amarradero de lanchas, prois, noray

aihen • travesaño, lugar en que se cruzan muchas vigas en el tejado

aihen • sarmiento, pámpano, tallo leñoso y trepador

aihen • liana ea plio sentido

aihen • cantar antiguo

aihen • liana ea plio sentidod; pá pa o, sarmiento

aihen-belar • enredadera

aihen-belar • enredadera

aihentsu • sar entoso

aihentsu • sar entoso

aiher • propensión, inclinación, tendencia

aiher • suposición

aiher • capaz, dispuesto, decidido

aiher • aprensión; fobia, inclinación

aiher • rencor, tirria, inquina, encono, aversión

aiher • aprensión

aiher izan (da) • estar dispuesto, estar decidido, intentar

aiherga • indiferente

aihergatasun • indiferencia

aihergatasunez • indiferentemente

aihergatasunez • indiferentemente

aiherkor • rencoroso

aiherkunde • ani adversión; deseo de venganza, rencor

aiherkunde • deseo de venganza

aiherkunde • tendencia, inclinación, propensión

aihertsu • rencoroso

aihertu eaihertzena aiheretudd • odiar; oponer, sentir propensión

aihertu, aiher, aihertzen (du) • oponer

aihotz • achete

aihozlari • machetero

aihozlari • achetero

aihuri egin • gañir

aiko- aiko • disculpa; excusa, indeciso

aiko- aiko egon • titubear

ailargi • alegría

ailegabide • acceso

ailegagarri • accesible

ailegagarritasun • accesibilidad

ailegagarritasun • accesibilidad

ailegatu • llegarse

ailis • áci o; áci o, azimo

ainen • blasfe ia

aingeru • ángel

aingeru • ángel

aingeru- • angelical

aingeru-belar • alhelí; alhelí, angélica

aingeru-lore • alhelí

aingeru-torrada • tocino de cielo

aingeru-torrada • tocino de cielo

Aingeru torradak • Tocino de cielo

Aingeru torradak • Tocino de cielo

Aingeru torradak esnegainarekin eta masusta-purearekin • Tocino de cielo con nata y puré de moras

Aingeru torradak magurdizko kulisekin • Tocino de cielo con culis de frambuesa

aingerutar • angelical

aingerutto • angelito

aingeruzko • angelical

aingira • anguila

aingira-belar • verdín

aingira-belar • verdín

aingirazorri • zapatero

aingura • ancora

aingura • ancla; ancora, áncora

aingura egotzi • anclar

aingura egotzi • anclar

aingura jaso • levantaranclas

ainguraketa • anclaje

ainguraketa • anclaje

ainguraleku • ancladero

ainguraleku • ancladero

ainguratu • anclar

ainguratu • fondear

aintza • esplendor; gloria, honor

aintza • gloria

aintzagarri • glorioso; honorable, honroso

aintzako • considerable; i portante

aintzakotzat eaintzatd ez hartu • desairar; desesti ar, enospreciar

aintzakotzat eaintzatd hartu • agradecer; esti ar, to ar en consideración

aintzat hartu, kontuan hartu, konturako hartu • tomar en consideración

aintzatu • elogiar

aintzinako • rancio

aintzinatu • avanzar

aintzinatu • anticipar; avanzar

aintzira • laguna

aintzira • lago; laguna

aintzira- • lacustre

ainube • oscuro; so brío

ainuri • aullido

aio • al cuidado

aipa en • alusión; distinción, ención

aipa en • mención

aipaera • versión

aipagarri • digno de ención; relevante, reseñable

aipagarri • digno de mención

aipagarri • digno de mención, digno de ser citado, notable

aipamen • mención, mención honorífica

aipatu • enunciado; entado, no brado

aipatu • aducir; aludir

aipatu • aducir; aludir, encionar

aipatu, aipa, aipatzen (du, dio) • citar, mencionar, referirse a, indicar

aipaturiko gobernua • el dicho gobierno

aipaturiko gobernua • el dicho gobierno

aipatze • mención, cita, referencia

aipu • notoriedad; referencia, reno bre

aipu • cita, mención, referencia

aipu galtze • descalificación

aipu oneko • preclaro

aipua kendu • desprestigiar

aiputxar • afrenta

airar ada • ejército del aire

airar ada • ejército delaire

airatu • airarse

airatu • airarse

airatuki • airadamente

airatuki • airadamente

aire • aire

aire • aire; elodía, porte

aire- • aéreo

aire-oldarkatze • ataque aéreo

aire egokitu • aireacondicionado

aire girotu • aire acondicionado

aire hutsune • bacheaéreo

aire zabalean • alaire libre; OMEalaire libre

airealdi • oreo

airean • vilo eend; volandas eend

airean eduki • tener en vilo

airebide • líneaaérea

aireko • aéreo; equiparable, parecido

aireko • avión

airelinea • aerolínea

airelinea • aerolínea

aireontzi • aeronave

aireplano • aeroplano

aireportu • aeropuerto

aireportu • aeropuerto

aireratu • despegar

aireratze • despegue

airetiko • aéreo

airetu eairetzena aireetudd • evaporar

aireuntzi • aeronave

aireuntzi • aeronave

airezko • aéreo

aireztagailu • aerador

aireztagailu • aerador

aireztapen • aeración; aireación, oreo

aireztapen • ventilación

aireztatu • airearesed; orear, ventilar

aireztatu • airearse

airezulo • respiradero

airis • áci o; ácimo

airoso • airoso

airostasun • desenvoltura

aisart izan • teneragallas

aisatu • facilitarse

aiseki • fácil ente; holgada ente, prósperamente

aisetasun • desenvoltura; facilidad, holgura

aisi tarteak • ratos de ocio

aisia • asueto; ocio

Aisia eta Astialdia Kudeatzeko Atala • Sección de Gestión del Ocio y Tiempo Libre

Aisia(ko) jarduerak. • actividades de ocio

Aisia, aisialdi. • ocio

Aisialdia betetze. • ocupación del ocio

Aisialdiko begirale. Formación de monitores/as de tiempo libre como mediadores en drogodependencias. = Aisialdiko begiraleak drogen mendekotasunetako bitartekari gisa prestatzea. • monitor, -a de tiempo libre

Aisialdirako baliabide. • recurso de tiempo libre

aisian • ociosamente

aisiara • a placer; placentera ente, prósperamente

aisiara bizi • vivir viento en popa

Aisiarako hezkuntza. • educación para el ocio

aisit • ligero; suave

ait- • ojalá, plegue a Dios, quiera el cielo

aita • padre; papá, ú

aita • padre

aita-a ak • padres; ú

aita ak • padres

aita besoetako • padrino

aita ponteko • padrino

aitabitxi • padrino

aitabitxitasun • padrinazgo

aitagandiko • paterno

aitagatik • por el padre

aitagatik • por el padre

aitaginarreba • suegro

aitaginarreba • suegro

aitago • abuelo

aitagoi • abuelo; antepasado, antepasado

aitagure • padrenuestro

aitagure • padrenuestro

aitaita • abuelo

aitajaun • abuelo; padrino

aitalehen • antepasado; antepasado, progenitor

aitaorde • padrastro; padreadoptivo

aitarekiko • paterno

aitaren • paterno

aitaren egin • persignaresed; santiguarse, signarse

aitaren egin • santiguarse

aitaren egin orduko, irri arra batean, jesus amen esan orduko, jesus batean, jesusean • en un santiamén

aitaren izenetiko • patroní ico

aitasaba • abuelo

aitaso • abuelo

aitatasun • paternidad

aitatiar • paternal

aitatiar • paternal; paterno

aitatu • encionar; entar, ú

aitatxi • padrino

aitatxo • papi

aitatzako • padreadoptivo

aitita • abuelo

aitite • abuelo

aitite-a a ak • losabuelos

aiton-a onak • lsoabuelos

aitona • abuelo; úaitonagandiko heredentzia e-rend ö la herencia delabuelo

aitonarengandik • desde elabuelo

aitonarengandik • desde el abuelo

aitonen se e • hijodalgo

aitonen se e • hidalgo; hijodalgo, noble

aitor • atestado

aitor egin • atestar; testificar

aitor egin (dio) • confesar

aitor entzule • confesor

aitoren seme • gentilhombre

aitorkizun • confesión

aitorle • testigo

aitorpen • declaración

aitortezin eezkod • inconfesable

aitortezineezkod • inconfesable

aitortu • atestiguar; confesar, declarar

aitortu • atestiguar; declarar

aitortu, aitor, aitortzen (du, dio) • confesar

aitortu, aitor, aitortzen (du, dio) • reconocer, admitir, confesar

aitortza • confesión

aitortzaile • confesor; declarante, declarante

aitortze • reconocimiento

aitortze • confesión

aitzakia • disculpa; evasiva, pretexto

aitzakia atera • pretextar

aitzakia gabae • sin paliativos

aitzakiak e an • excusarse

aitzakigabe ekod • inexcusable

aitzakigabeekod • inexcusable

aitziko • contrario

aitzin • adelante; delante, úaitzinean duzu ö lo tiene

aitzin • delante, parte anterior

aitzin-gibel • ira iento; úaitzinean duzu ö lo tiene

aitzin-solas • prefacio, introducción, preámbulo, prólogo

aitzina • adelante

aitzina-urrats • paso (hacia) adelante

aitzina endu • anticipo; desenvolvimiento

aitzina joate • avance, adelanto, progreso

aitzinabide • progreso, proceso, desarrollo

aitzinago • más adelante

aitzinagotu, aitzinago, aitzinagotzen (da) • ir más adelante

aitzinagotu, aitzinago, aitzinagotzen (du) • llevar más adelante

aitzinalde • delantera; fachada

aitzinamendu • progreso, avance, adelanto, desarrollo

aitzinapen • avance, progreso, adelanto

aitzinapen • anticipación

aitzinas o • prejuicio; presupuesto

aitzinat • adelante, hacia adelante

aitzinatu • progresar

aitzinatu, aintzina, aitzinatzen (da) • ir adelante, adelantarse, avanzar, progresar, seguir

aitzinatu, aitzina, aitzinatzen (du) • llevar adelante, adelantar, hacer avanzar, hacer progresar, promover, impulsar hacia delante, dar ánimo

aitzinatzaile • progresista, que hace avanzar o progresar

aitzinatzapen • avance, progreso, adelanto

aitzinatze • avance, progreso, adelanto

aitzindanik • deante ano

aitzindari • adalid; antecedente, líder

aitzindari • jefe

aitzindaritza • liderazgo

aitzindaritza • liderazgo

aitzindu • adelantaresed; precipitar, prosperar

aitzindu • adelantaresed; úaitzinean duzu ö lo tiene

aitzinean • anteriormente, antes

aitzinean • delante, en la parte anterior

aitzineko • antecesor; antepasado, antepasado

aitzingoardia • vanguardia

aitzinirudi • prefigura

aitzinirudi • prefigura

aitzinkontu • presupuesto

aitzinsolas • preá bulo; prólogo

aitzinsolasa egin • prologar

aitzitik • al contrario, por el contrario, contrariamente

aitzur • azada

aitzur • azada

aitzur txiki • zarcillo

aitzurketa • cava

aitzurraldi • cava

aitzurtxo • sotera

aiu a • lamento

aiuri • alarido; aullido

aiuta • asistencia; ayuda, lavativa

aiutari • asistente; asistente, ayudante

aiutatu • asistir

aiutatu • asistir

aiutu • ajustado

aixkol • al orta

aixtion • hace poco tie po

aizaro • tiniebla

aizina • asueto; ocio

aizkatu eaizkatzena aizkad • agitarse; alborotarse, a otinarse

aizkolari • hachador; leñador

aizkora • hacha

aizkora • hacha; segur

aizto • cuchillo; navaja

aiztur • tijeras grandes

aiztur • tijeras grandes

aizturrak • tijeras egrandes

aizturrak • podadera; tijeras egrandesd

aizun • falso

aizun • falso

aje • achaque; defecto, dolencia

ajedun • defectuoso; viciado, vicioso

ajetsu • achacoso

ajetu eajetzena ajeetudd • deteriorar

aka egin • joder

aka eginez • jodiendo

akabantza • final

akabatu • acabado; acabado

akabatu • acabaresed; dar la puntilla, fenecer

akabatu • acabarse

akabatze • fenecimiento

akabu • col o; fin, final

akabu ekod • acabóse; úhauakabukoa duk ö esto es elacabóse, úhauakabua duk ö esto es elacabóse

akabuekod • acabóse; úhauakabukoa duk ö esto es elacabóse, úhauakabua duk ö esto es elacabóse

akade i • acadé ico

akade i- • acadé ico

akade ia • acade ia

akade ikide • acadé ico; úakade ikideak bildu egin dira ö losacadé icos se han reunido

akade ikide eizcd • acadé ico; úakade ikideak bildu egin dira ö losacadé icos se han reunido

akade iko • acadé ico

Akademia Sekzioa • Sección de Academia

akain • garrapata ehandiad

akanto • acanto

akanto • acanto

akara • nardo

akariasi • acariasis

akariasi • acariasis

akaro • ácaro

akasdun • defectuoso; deficiente, i perfecto

akasdun pieza • pieza defectuosa

akasdun pieza • pieza defectuosa

akastu • desportillaresed; ellaresed, tarar

akastun • defectuoso; ellado, tarado

akatatu • acatar

akatatu • acatar

akatoliko • acatólico

akatoliko • acatólico

akats • deficiencia, defecto

akats • defecto; deficiencia, desperfecto

akats • defecto, deficiencia

akats gabe ekod • intachable

akatsez • defectuosamente

akelarre • aquelarre; reunión de brujas

akelarre • aquelarre

akelarre • aquelarre

akelarre • reunión de brujas

akenio • aquenio

akenio • aquenio

aker • arandela; chivo, acho cabrío

aker • macho cabrío, cabrón, chivo

akerrak jeztera (bidali), antzarak ferratzera (bidali), artaburuak jorratzera (bidali), artaburuak urkultzera (bidali), azeri okerrak uztartzera (bidali), porru landatzera (bidali) • mandar a freir churros

akestu eakestena akesd • estirilizaral acho

aketo • cabrón pequeño; patán, rudo

aketz • agure urtearen urtez burua zurituak ikusten zirenccc ö

akiakula • pretexto; tiquis iquis

akidura • cansancio; consunción, fatiga

Akitania-Euskadi Lankidetzarako Fondoa • Fondo para la Cooperación Aquitania-Euskadi

akitaniar • aquitano

akitaniar • aquitano

akiteud • extinguirse

akiteud • aburrirse; agotarse, extinguirse

akiteud • agotarse

akitu eakitzena akid • agotarse fatigarse; extenuarse, extremar

akitu, aki, akitzen (da) • cansarse mucho

akitu, aki, akitzen (du) • cansar mucho

akli atatu • acli atarse

akli atatu • acli atarse

akli atazio • acli atación

akliniko • aclínico

akliniko • aclínico

akne • acné

akne • acné

akolito • acólito; onaguillo

akonito • acónito

akoplatu eakoplaa akoplatzend • encuadrar

akordatu • acordar

akordatu • acordar; estipular

akorde • acorde; acorde

akordeoi • acordeón

akordeoilari • acordeonista; acordeonista

akordio • entente

akordio • acuerdo, convenio, pacto

akordio • acuerdo; arreglo, entente

akordiogabe • desacuerdo

akordu • idea; ocurrencia

akordua hartu • estipular

akort • de acuerdo, conforme

akort egon (da) • estar de acuerdo, estar conforme(s), coincidir

akort ez egon • disentir

akort izan (da) • estar de acuerdo, estar conforme(s), coincidir

akrata • crata

akrata • ácrata; ácrata

akre • acre eneurriad

akre eneurriad • acre

akro atiko • acro ático

akro atiko • acro ático

akro atis o • acro atismo

akro atis o • acro atismo

akro o • acromo

akro o • acromo

akrobata • acróbata

akrobata • acróbata; acróbata

akrobatiko • acrobático

akrobatiko • acrobático

akrobazia • acrobacia

akrobazia • acrobacia

akropoli • acrópolis

akropoli • acrópolis

akrostiko • acróstico; acróstico

akrotera • acrótera

akta • acta

akta • acta

akta-liburu • libro de actas

akta, agiri • acta

Aktetako Sekzioa • Sección de Actas

aktibatu • activar

aktibatu • activar

aktibitate • actividad

aktibo • activo

aktiboki • activamente

aktibotasun • actividad

aktinia • actinia

aktinio • actinio

aktino etro • actinó etro

aktino etro • actinó etro

aktore • actor; actriz

aktoresa • actriz

aktuario • actuario

aktuario • actuario

aku uladore • acu ulador

aku ulatu • acu ularse

aku ulatu • acu ularse

aku ulazio • acu ulación

akuarela • acuarela

akuarela • acuarela

akuarelista • acuarelista; acuarelista

akuario • aquariu

akuatiko • acuático

akueduktu • acueducto

akuilada • puyazo

akuilakada • aguijada; puyazo

akuilari • aguijoneador; arreador, azuzador

akuilatu • aguijonear; arrear, azuzar

akuilatu • aguijonear; arrear, azuzar

akuilatzaile • puyero

akuilu • aguijada; aguijón, garrocha

akuilu • garrocha

akuilua ostiko jotzea, akuiluaren kontra ostikoa jo, akuilua ostikatu • dar coces contra el aguijón

akula • aguja eitsasarrain batd

akupuntura • acupuntura

akupuntura • acupuntura

akura • alquiler

akuratu • alquilar; asalariar

akuratu • alquilar; asalariar

akusa endu • acusación

akusari • acusador

akusatibo • acusativo; acusativo

akusatu • acusado; acusado

akusatu • acusar; denunciar

akusatu • acusar; denunciar

Akusatu, salatu. • acusado, -a

akusatzaile • acusador

akusazio • acusación

Akusazio, salaketa. • acusación

akustika • ac•stica

akustiko • acústico

akustiko • ac•stico

akzesit • accésit

akzesorio • accesorio

akzidental • accidental

akzidentalki • accidentalmente

akzidente • accidente

akzidente e • accidente eFil

akzidente eFild • accidenteme

akzio • acción; acción eburtsakoad

akziodun • accionista

akzionista • accionista; accionista

al adia • al adía; balsa

al adia • al adía

al adizain • al adiero

al adizain • al adiero

al aitz • al irez; ortero

al aka • flanco

al anaka • al anaque

al anaka • al anaque

al androngila • albóndiga

al ena • al ena

al ena • al ena

al endra • al endra

al endra • al endra

al endra garrapinatuak • al endras garapiñadas

al endra garrapinatuak • al endras garapiñadas

al endrondo • al endro

al endrondo • al endro

al eriz • al irez

al final llegaremos • azkenean helduko gara

al ibar • al íbar

al idoi • al idón

al idoi • al idón

al idoiztatu • al idonar

al idoiztatu • al idonar

al irante • al irante; al irante

al irantego • al irantazgo

al irantego • al irantazgo

al irantorde • viceal irante

al irantorde • viceal irante

al ute • almu

ala • om; pastizal, pasto

ala • pasto, acción de pastar

ala • tormento, sufrimiento

ala egia! • a fe que

ala en • lata e olestia

ala en • lata e olestiad; urga, ur uración

ala ena e an • dar la lata

ala enaz • olestamente

ala izan • pacer; pastar

alaba • hija; ú

alaba • hija

alaba • hija

alaba nagusi • pri ogénita

alababitxi • ahijada

alabaina • en efecto; no obstante, sin e bargo

alabaina • en efecto

alabantza • alabanza

alabaorde • hija eadoptivad; hijastra

alabastro • alabastro

alabatto • hijita

alabatu • alabar; ú

alabatu • alabar; ú

alabatzako • hija eadoptivad

alabatzat hartu • adoptar

alabatzat hartu • adoptar

Alacant-eko turroia • Turrón de Alicante

aladura • re ordimiento

alafede • ciertamente

alafede • ciertamente

alafede • a la fe, a la he, alahé

alai • airoso; alegre, juguetón

alai • alegre, jovial

alaiki • alegremente

alaitasun • alborozo; alegría, j•bilo

alaitsu • jovial; jubiloso

alaitu • alegraresed; regocijaresed, solazar

alaitu • alegrarse

alaka • chaflán

alanbikatu • ala bicado

alanbike • ala bique

alanbike • ala bique

alanbrada • ala brada

alanbrada • ala brada

alanbratu • ala brar

alanbratu • ala brar

alanbratu • ala brar

alanbre • ala bre

alano • alano

alano • alano; dogo

alapide • pasto; pradera

alar a • alar a

alar a • alar a

alar agarri • alarmante

alar agarri • alarmante

alar atu • alar arse

alar atu • alar arse

alar atu • alar arse

alar is o • alar ismo

alar is o • alar ismo

alar ista • alar ista

alar ista • alar ista

alarau • alarido

alarau • alarido

alargun • viudo, viuda

alargun • viudaeod

alargun • viudaeo

alargun sari • subsidio; viudedad

alargundu • enviudar

alargundu • enviudar

alargungo • viudedad

alarguntasun • viudeda

alarguntasun • viudedad

alargunts-abelar • acónito

alarguntsa • viuda

alarguntsa • viuda

alarguntsa • viuda

alarguntza • viudez

alarguntza • viudez

Alarma sozial, kezka sozial. Crece la alarma social ante las drogas y, de manera destacada, ante la heroína = Drogen kontsumoak -batez ere, heroinarenak- kezka larria piztu zuen gizartean. • alarma social

Alarma, kezka. • alarma

alartze • umbral

alatu • pacer; pastar, pastorear

alatu • re order

alatu, ala, alatzen (du) • sufrir, sufrir tormento

alatzaile • pastor

alba • alba; albo ekoloread, aurora

alba ekoloread • albo

albahaka • albahaca

albaina • criba; hebra

albaindu • hilvanar

albaindu • hilvanar

albainu • fleco; hebra, hilván

albainu • hilván

albainutu • enhebrar

albait ...-en(a) • lo más... posible

albait ...-enik • lo más ... posible

albait gehienik • lo más posible, al máximo

albait gutxienik • lo menos posible

albait lehen • lo antes posible, cuanto antes

albait lehenen • lo antes posible, cuanto antes

albait lehenik • lo antes posible, cuanto antes

albaitari • veterinario

albaitari • veterinario

albaitaritza • veterinaria

albaitaritza • veterinaria

albaniar • albanés

albaniera • albanés ehizkuntzad

albara • sedición, levantamiento

albara endu • sedición

albaramendu • sedición, insurrección, levantamiento

albaran • albarán

albaran • albarán

albaratu, albara, albaratzen (da). • alzarse, provocar disturbios

albarazale • sedicioso, subversivo

albarikoke • albaricoque

albarikoke • albaricoque

Albarikoke tarta • Tarta de albaricoque

albate • puerta secundaria

albate • de servicio; póstigo, puerta secundaria

albate • de servicio

albeolo • alvéolo

alberjinia • berenjena

alberjinia • berenjena

albinis o • albinismo

albinis o • albinismo

albino • albino

albino • albino

albinotu ealbinoa albinotzend • enhebrar

albiriste • ngratificación por una buena noticia

albiriste • albricias

albistari • repórtereod

albiste • noticia; nueva, reporte

albitz- • heno ebelard

albo • plátano eárbolc

albo • ala; costado, flanco

albo • lado, flanco

albo- • lateral; úzurealboan ö juntoa ti, úalboalboka ibili öandar haciendo eses

alboan • junto

albodi • platanar

alboka • albogue; dulzaina, ladeándose

alboka • albogue

alboko • adjunto; lateral, li ítrofe

alboko ate • puerta lateral

alboko galtzada • calzada lateral

alboko koska • escalón lateral

albondiga • albóndiga

albora mugitu, albora egin • desplazarse lateralmente

alborada • alborada

alboratu • arri aresed; ladear, lindar

alboratu • ladeado

alboratu • arri arse

alborengo • pul onia

alboroke • alboroque

alboroke • alboroque

albotik • lateralmente

albu • álbu

albu • lbu

albu ina • alb• ina

albu ina • albú ina

albu inatsu • albu inoso

albu inatsu • albu inoso

albu inoide • albu inoide

albu inoide • albu inoide

albufera • albufera; aris a

alda eak • lasafueras

alda en • ala; alcance, flanco

alda enean • alalcance de la ano; disposición eend, juntoa

alda enean • disposición eend

alda eneko • adyacente; anejo, anexo

alda enka • de perfil

alda iaia • anda iaje

alda iaje • anda iaje

alda iaketa • anda iaje

alda io • anda io

alda io • anda io

aldabakada • aldabonazo

aldabera • inconstante; udable, utable

aldaberatasun • variabilidad

aldaera • variante

aldaezin • inalterable; incon utable, indefor able

aldaezineko • in obiliario

aldaezinezko • in ueble

aldaezintasun • indefor abilidad; invariabilidad

aldaezintasun • invariabilidad

aldaezintasun • indefor abilidad

aldagabe • inalterado

aldagabe • inalterado

aldagai • udable; variable

aldagailu • alternador; reca bio

aldagaitz • ejecutorio; fijo, inalterable

aldagaitz • ejecutorio

aldagarri • alterable; interca biable, odificable

aldagarri • alterable

aldagarri • modificable

aldagarritasun • variabilidad

aldagela • guardarropa; probadero ejantzienad, probador

aldagela • vestuario

aldain-aldian • de vez en cuando; inter itente ente, periódicamente

aldaka • esqueje; flanco, lateralp

aldakaitz • estable

aldakak • asentaderas

aldakan • juntoa

aldaketa • alteración

aldaketa • transvase

aldaketa • muda

aldaketa • alteración; odificación, uda

aldaketa • etrastrueque m m m m m m m m m m m m m me

aldaketa • cambio, variación, mutación

Aldaketa neurologiko. • alteración neurológica

Aldaketa psikiko. • alteración psíquica

Aldaketa psikopatologiko. • alteración psicopatológica

Aldaketa psikosentsorial. • alteración psicosensorial

Aldaketa psikosomatiko. • alteración psicosomática

Aldaketa somatiko. • alteración somática

Aldaketa, aldakuntza, aldatze. Sería interesante incidir en la modificación producida en los usos del cannabis a lo largo de la historia. = Interesgarria izango litzateke cannabisaren erabilerak historian izan dituen aldaketak sakonago aztertzea. • modificación

aldaki • copia; reproducción, variante

aldakin • reca bio; repusto

aldakor • versátil

aldakor • diverso; inconstante, liviano

aldakortasun • variabilidad; versatilidad, volubilidad

aldakuntza • odificación; utación, variación

aldakuntza • cambio, variación, transformación

aldakuntzak • altibajos

aldamen • lado

aldameneko jabetza, jabetza mugakide • propiedad colindante

aldapa • bajada; falda e endienad, ladera

aldapa • pendiente

aldapa behera • pendiente descendente

aldapa gora • pendiente ascendente

aldapan gora • a repecho

aldapatsu • e pinado

aldapaz gora • cuesta arriba

aldaragarri • desviable

aldarapen • desvío; repulsión, variación

aldaratu • descartar

aldaratu • descartar; desviaresed, extraviarse

aldaratu, aldara, aldaratzen (da) • eliminarse, ser eliminado, apartarse, separarse, descartarse, ser descartado

aldaratu, aldara, aldaratzen (du) • eliminar, apartar, separar, descartar

aldaratze • eliminación, apartamiento

aldarazi • eta orfosearse; odificar, revocar

aldarazketa • revocación

aldare • altar

aldare • altar; ara

aldare • altar

aldare • ara

aldarri egin • pro ulgar

aldarrikapen • procla a; procla ación, pro ulgación

aldarrikari • pregonero

aldarrikatu • declarar; predicar, proclamar

aldarrikatu • declarar

aldarrikatze • procla a; procla ación, pro ulgación

aldarriketa • pro ulgación

aldarte • hu or; intervalo, ocasión

aldarte onean egon eoneko izand • estar de buen humor

aldarte txar • alhumor

aldarte txarreko • de ala leche

Aldarte. • estado de ánimo

aldartetsu • lunático; voluble

aldaska • brote; pi pollo, retoño

aldats behera • bajada

aldatu • trastrocar

aldatu • alterar; odificar, udarse

aldatu • alterar

aldatu gaberik • invariablemente

aldatu, alda, aldatzen (da) • cambiar, variar, transformarse

aldatu, alda, aldatzen (du) • cambiar, variar, mudar, transformar, modificar, alterar, permutar

aldatz • bajada; pendiente, repecho

aldatza • ca bio; udanza

aldatzaile • trasegador; trocador

aldatzaile • trasegador

aldatze • cambio

aldatze • trastrueque

aldatze • reca bio; ree plazo, transbordo

aldatzeke • sin cambiar, sin cambios

aldauntzi • transbordador

alde • lado

alde • ventaja

alde • diferencia

alde • parte, lado, flanco

alde • aspecto

alde • anverso; derredor, faceta

alde-aldean • a bulto; úhaizelvalde he endikl ö ìfueral, úseiakaldean ö hacia las seis

alde aurretik, alde aurrez, aldez aurrenean, aldez aurrez, aldez aurretik, aurretiaz • de antemano

alde bateko • unilateral

alde batera utzi • abandonar; abstraer, desa parar

alde batera utzi (du) • dejar de lado, dejar a un lado, declinar, abandonar

alde egin • alejaresed; ausentarse, escabullirse

alde egin (du) • escaparse, huir, alejarse, apartarse

alde guztiz, eskina guztietatik • míresele por donde se le mire

alde on • ventaja

alde txar • desventaja

aldea aurretik • ante ano eded

aldeaurre • antelación

aldeazpi • envés; reverso, revés

aldebakar • unilateral

aldebakarkeria • unilateralidad

aldebakarki • unilateralmente

aldebakarkiro • unilateralmente

aldebakarreko • unilateral

aldebakartasun • unilateralidad

aldebateko • partidista; su a parcial, unilateral

aldebatekotasun • unilateralidad

aldebiko • bilateral

aldebiko • bilateral

aldegite • evacuación

aldegiteko • evacuatorio

aldehido • aldehído; aldehído

aldekide • equilátero

aldeko • pro

aldeko • fo entador; lateral, parcial

aldeko abokatu • abogado defensor

aldekotasun • apoyo

Aldenaldi, utzialdi, abstinentzialdi. * Abstinentzi epealdi. • periodo de abstinencia

aldendu • alejarse

aldendu • alejaresed; desunir, distraerse

aldendu, alden, aldentzen (da) • alejarse

aldendu, alden, aldentzen (du) • alejar

aldengarri • separable

aldentezin • inseparable

aldentzaile • separador

aldentze • divergencia

aldera utzi • declinar

aldera utzi (du) • descartar, excluir, dejar a un lado

alderagarri • sorteable

alderagin • arredrar; repeler

alderantzi • anverso

alderantzi • dorso; reverso, revés

alderantzikatu • invertir

alderantziz • inversamente

alderantziz • al revés; inversamente

alderantziz • al revés

alderantzizko • inverso

alderantzizko • inverso

alderanzgailu • inversor

alderanzkarri • invertible

alderanzkarri • invertible

alderanzketa • inversión

alderanztu • invertir

alderatu • alejaresed; inclinaresed, ladearse

alderatu • ladeado

alderatu • alejarse

alderatu, aldera, alderatzen (da) • desaparecer, apartarse, hacerse a un lado

alderatu, aldera, alderatzen (da) • hacerse a un lado, ir al lado

alderatu, aldera, alderatzen (du) • excluir, desechar, abandonar, eliminar, evitar, descartar, remover, abolir, eludir, dejar de lado

alderatze • tendencia

alderatzeko • equiparable

alderdi • partido, facción

alderdi • faceta; flanco, lado

alderdi-biltzar • congreso del partido

alderdi-gabetasun • i parcialidad; úalderdi guztietan ö en todas las latitudes

Alderdi askotako etiologia. • etiologia multifactorial

alderdi politikoak • partidos políticos

alderdi politikoak • partidos políticos

Alderdi Politikoen Bulegoak • Oficinas de los Partidos Politicos

alderdigabeko • neutral

alderdika • por zonas

alderdika • por zonas

alderdikari • partidista; sectario

alderdikeria • partidismo

alderdikeria • bandería; parcialidad, partidismo

alderdikide • militante o miembro del partido

alderdikide • afiladoal partido; aliado

alderdikoi • partidista

alderdikoitasun • parcialidad

alderen alde • de lado a lado

alderrai • errante; nó ada, trota undos

alderrai ibili • divagar; vagabundear

alderri • aldea

aldetu ealdeetuda aldetzend • apoyar; defender, propugnar

aldez aurreko • antecesor; previo

aldez aurretik adierazi • preseñalizar

aldez aurretik esan • vaticinar

aldez aurretik jakinda • sobresabido ead

aldez aurretik jakinead • sobresabido

aldez aurretik ordaindu • pagar por adelantado

aldez aurretik pentsatu • previsto

aldez aurretiko • preventivo

aldez aurretiko • preventivo

Aldez aurretiko jarrera; joera, jaidura, isuri. Toda creencia es una predisposición a la acción = Uste guztiak ekintzarako aldez aurretiko jarrera dira. • predisposición

aldezkari • abogado defensor

aldeztaile • abogado defensor; defensor

aldeztu • defenderse

aldeztu • defenderse

aldeztu, aldez, aldezten (du) • defender

aldi • ocasión; período, racha

aldi • tiempo, período, momento, era, lapso, plazo, rato

aldi • vez

aldi batean • si ultáneamente

aldi bateko • te poral

aldi baterako baimen • autorización temporal

aldi baterako baimen • permiso temporal

aldi baterako debeku • prohibición parcial

aldi baterako esku-hartze • intervención temporal

Aldi baterako kalte; kalte igarokor, aldi baterako ondorio kaltegarri, ondorio kaltegarri igarokor. • efectos adversos temporales

aldi baterako kargugabetze • suspensión temporal del cargo

aldi baterako mugapen • limitación temporal

aldi baterako seinale • señal ocasional, señal circunstancial

aldi baterako seinale • señal circunstancial, señal ocasional

aldi baterako seinaleak • señalización circunstancial, señalización ocasional

aldi baterako seinaleak • señalización ocasional, señalización circunstancial

aldi berean • al is o tie po; si ultáneamente

aldi berean egin • si ultanear

aldi hartan • en aquella ocasión

aldi hartan • enaquella ocasión

aldi luzeetan • por largo tiempo, durante largos períodos

aldian behin, behingotik behingora, denboratik denborara, lantzean behin, maiz edo behin, noiz behinka, noizean behin, noizean behinka, noizean eta behin, noizean noiz, noiz(e)tik behin, noizetik noiz, noizetik noizera, noizik bakoitza, noizik bakoitzean, noizik behin, noizik behinako batzuetan, noizik behinbetan, noizik behinean, noizik behinetan, noizik behingo, noizik eta behin, noizik noizean, noizik noizera, noiztenka, takian-potian • de vez en cuando

Aldian behinkako erabilera, aldian aldiko erabilera. • uso ocasional

aldibereko • si ultáneo

aldibereko itzulpena • traducción si ultánea

aldiberekotasun • si ultaneidad

aldiberetu • sincronizar

aldigaitz • indisponible

aldigaitz • des ayo; indisponible, indisposición

aldika • a ratos; paulatina ente, por turnos

aldikada • te porada

aldikazko • temporal

aldikote • tornadizo; venada

Aldioroko, aldizkako txostenak. • informes periódicos

aldiri • suburbio

aldiritar • comarcal; local

alditsu • lunático; aniático, voluble

alditxar • patatús

alditxar • patat•s; soponcio

alditxar • soponcio

alditxartu, alditxar, alditxartzen (da, zaio) • indisponer, turbar, perturbar

aldiune • aldiune; instante

aldiuneko • instantáneoa nea

aldiz-aldiz • a ratos; úbostaldiz ö cinco veces

aldiz aldi • de tiempo en tiempo, de vez en cuando

aldizka • a ratos; periódicamente

aldizka ibili • turnar

aldizkako • inter itente; periódico, te porero

aldizkako azterketa • inspección periódica

aldizkako kuota • cuota periódica

aldizkakotasun • inter itencia; periodicidad

aldizkari • periódico, revista, publicación periódica

aldizkari • órgano; revista, úaldizkari horretaraabonatu naiz ö e heabonadoa esa revista

aldizkari ofizial • órgano oficial

aldizkari ofizial • rgano oficial

Aldizkaria eta Argitalpenak • Periódico y Publicaciones

aldizkarigintza • periodismo

aldizkaritegi • revistero

aldizkaritegi • revistero

aldizkatu • alternar; turnarse

aldizkatu • alternar

aldizkatu, aldizka, aldizkaten (da) • turnarse, alternarse, relevarse

aldizkeria • veleidad

aldizko • ocasional; periódico, vecero

aldra • grupo numeroso, bandada, banda, grupo

aldra • aglo eración; banda, bandada

aldraka, taldean • en rebaño, en manada

aldraka, taldean • en manada, en rebaño

aldrebes • raro

aldrebeskeria • equivocación; perversión, tergiversación

aldrebestu • enrevesarse

aldrebestu • enrevesaresed; tergiversar

Aldundiaren Idazkaritza Zerbitzua • Servicio de Secretaría de la Diputación

ale • grano, pepita, semilla

ale • cereal; eje plar, fruto

ale aniar • ale án

aleatu • alear

aleatu • alear

aleatu • alear

aleazio • aleación

alebosia • alevosía

alebosiaz • alevosamente

alebosiaz • alevosamente

alegatu • alegación; alegato

alegatu • alegar

alegatu • alegar

alegatu • alegar

alegazio • alegación; alegato

alegera • alegre

alegeraki • alegremente

alegeratasun • alegría

alegeratu • alegrarse

alegeratu • alegrarse

alegia • cuentow conseja; es decir, fábula

alegia • es decir, o sea

alegia egin • fingir

alegiazko • alegórico; fabuloso, fingido

alegilari • fabulista

alegilari • fabulista

alegoria • alegoría

alegoriaz • alegóricamente

alegoriko • alegórico

alegorikoki • alegóricamente

alegrantzia • alegría; goce, regocijo

aleitzi, aliritzira • a ojo (de buen cubero)

aleluia • aleluya

alencia • al raso

alergia • alergia

alergia • alergia

alergiko • alérgico

alergiko • alérgico

alerta • alerta

alertatu • alertar

alertatu • alertar

alertatu • alertar

alertze • alerce

aletegi • granero

aletu • desgranar; úe aidakale bat ö da e un eje plar

aletu, ale, aletzen (du) • moler

aletu, ale, aletzen (du) • desgranar

aletxa • presilla

aletxa • presilla

alexandriar • alejandrino

alexandriar • alejandrino

alfabetagabe ekod • analfabeto

alfabetagabeekod • analfabeto

alfabetatu • alfabetizar

alfabetatu • alfabetizar

alfabetatu • alfabetizar

alfabetatze • alfabetización

alfabetatze • alfabetización

alfabetatze kanpaina • ca paña de alfabetización

alfabetikoki • en orden alfabético

alfabetikoki • en ordenalfabético

alfabeto • abecedario; alfabeto

alfabeto • alfabeto

alfabeto ezkod • alfabético

alfabetoezkod • alfabético

alfer • zángano, vago, perezoso, holgazán, indolente, gandul

alfer • bago; gandul, holgazán

alfer • ineficaz

alfer-alferrik • in•til ente; úalferrik da esatera ö es in•til decirselo, úalferrik da ö es in•til

alfer egon • holgazanear

alfer gisa aritu • gandulear

alfer ibili • holgazanear

alfer korotz, esku zuri, idi zuri • pelafustán

alferiz • alférez

alferiz • alférez

alferkeria • zanganería, pereza, vagancia, desidia, haraganería, holgazanería

alferkeria • holganza; holgazanería, olicie

alferkerian • ociosamente

alferkerian aritu • zanganear

alferkerian aritu • zanganear

alferkerian ibili • gandulear

alferkeriaz aritu • holgazanear

alferraldi • ociosidad

alferreko • inútil, vano

alferreko • alferreko; infructuoso, in•til

alferreko denbora • tie po muerto

alferreko denbora • tie po uerto

alferren astoa • burro de carga

alferrik • baldíamente

alferrik • inúltilmente, en vano, de balde, en balde, por nada

alferrik • baldía ente; infructuosa ente, in•tilmente

alferrik galdu • deterioraresed; estropearesed, algastar

alferrik galdu • echar a perder

alferrik galtze • derroche

alferrikako • en vano, inútil

alferrikako • in•til

alferrikaldu • dañarse

alferrikaldu • dañarse; desperdiciar, deteriorarse

alferrikaldu • dañarse

alferrontzi • bribón

alfertasun • ineficacia; vagancia, vaguedad

alfertasun • ineficacia

alfertu • apoltronarse; úalferrik da esatera ö es in•til decirselo, úalferrik da ö es in•til

alfertu • apoltronarse; úalferrik da esatera ö es in•til decirselo, úalferrik da ö es in•til

alfil • alfil

alfil • alfil

alfonbra • alfo bra

alga • alga

algara • algarabía; carcajada, risotada

algara • algarabía

algaraka • a carcajadas

algarrobo • algarroba

algarrobo-leka • algarroba

algebra • álgebra

algebra • lgebra

algebraiko • algebraico

algebraiko • algebraico

algodoi • algodón

algorit o • algoritmo

algorit o • algoritmo

alharazi, alharaz, alharazten (du) • apacentar, dar pasto, llevar a pastar

alhatu, alha, alhatzen (da) • pacer, pastar, ramonear

alhatu, alha, alhatzen (du) • apacentar, dar pasto, llevar a pastar

ali ale • bestial; desco unal, grande

ali ale ekod • grandote; ingente

ali aleko • grande

aliantza • alianza

alias • alias

alias • alias

aliatu • aliarse

aliatu • aliarse

aliatu • aliado

aliatu • aliado

alienaezin • inalienable

alienagarri • alienante

alienagarri • alienable

alienagarri • alienable; alienante

alienatu • alienar

alienatu • alienar

alienazio • alienación

aligatore • aligator

aliketak • alicate; alicates

alistatu • alistarse

alistatu • alistarse

aliterazio • aliteración

aljeriar • argelino

aljeriar • argelino

alkabala • alcabala

alkabala • alcabala

alkabuz • arcabuz

alkabuz • arcabuz

alkali • álcali; álcali

alkali etria • alcali etría

alkali etria • alcali etría

alkalino • alcalino

alkalino • alcalino

alkalinotasun • alcalinidad

alkandora • ca isa

alkandora • camisa

alkandora hutsik • en angas de ca isa

alkanfor • alcanfor

alkate • alcalde

alkate • alcalde; alcaldesa, burgo aestre

alkate lanetan eordezd • en funciones dealcalde

alkatego • alcaldía

alkateorde ekod • teniente dealcalde

alkateordeekod • teniente de alcalde

Alkateordetza • Tenencia de Alcaldía

alkaterna • galipot

Alkaterna. • alquitrán

alkatesa • alcaldesa

alkatetxe • alcaldía

Alkatetza • Alcaldía

alkatetza • alcaldía

Alkatetzako gelaurrea • Antesala de la Alcaldía

Alkatetzako Informazio eta Harreman Publikoetako Kabinetearen Zuzendaritza • Dirección del Gabinete de Información y Relaciones Públicas de la Alcaldía

Alkatetzako Kabinetea • Gabinete de la Alcaldia

Alkatetzako Kabinetearen Zerbitzuaren Ordezkaritza • Delegación de Servicio del Gabinete de Alcaldía

Alkatetzako Kabinetearen Zuzendaritza • Dirección del Gabinete de Alcaldía

Alkatetzako Ordezkaritza Laguntzailea • Delegación Adjunta de la Alcaldía

Alkatetzaren Idazkaritza • Secretaría de Alcaldía

Alkatetzaren Kabinetea • Gabinete de Alcaldía

alkatxofa • alcachofa

alki ia • alqui ia

alki ia • alqui ia

alki ista • alqui ista

alki ista • alqui ista

alkitran • alquitrán; asfalto, galipot

alkitraneztatu • alquitranar; asfaltar

alkitraneztatu • alquitranar; asfaltar

alkoho etro • alcoholí etro

alkoho etro • alcoholí etro

alkohol • alcohol

alkohol-intoxikazio • intoxicación alcohólica, intoxicación por alcohol

alkohol-intoxikazio • intoxicación por alcohol, intoxicación alcohólica

alkohol-maila • grado de impregnación alcohólica, nivel de alcoholemia, tasa de alcohol

alkohol-maila • tasa de alcohol, grado de impregnación alcohólica, nivel de alcoholemia

alkohol-maila • nivel de alcoholemia, grado de impregnación alcohólica, tasa de alcohol

Alkohol kontsumo, edate. • consumo de alcohol

Alkohol. • alcohol

alkohola antzemate • detección alcohólica

alkohola antzemateko aparatu • instrumento de detección de alcohol

Alkohola irenste, barneratze, edate, hartze. • ingestión de alcohol

Alkoholarengatiko entzefalopatia, alkoholak eragindako entzefalopatia. • encefalopatía alcohólica

alkoholdun • alcohólico

alkoholdun edariak • bebidas alcohólicas

alkoholemia • alcoholemia

alkoholemia-neurketa • prueba de detección alcohólica

alkoholemia aurrezaintzeko kontrol, alkoholemia-kontrol • control de alcoholemia, control preventivo de alcoholemia

alkoholemia aurrezaintzeko kontrol, alkoholemia-kontrol • control preventivo de alcoholemia, control de alcoholemia

Alkoholemia kontrol. • control de alcoholemia

Alkoholemia proba. • prueba de alcoholemia

Alkoholemia tasa. • tasa de alcoholemia

Alkoholemia. • alcoholemia

Alkoholez pozoitze. • intoxicación etílica

Alkoholez pozoitze. • intoxicación alcohólica

alkoholeztatu • alcoholizarse

alkoholeztatu • alcoholizarse

alkoholeztatu • alcoholizarse

alkoholiko • alcohólico; ú

Alkoholiko Anonimoak. • Alcohólicos Anónimos

alkoholimetro • alcoholímetro

alkoholis o • alcoholismo

alkoholis o • alcoholismo

Alkoholismo kroniko; behin betiko alkoholismo. • alcoholismo crónico

Alkoholismo. • alcoholismo

Alkoholismoari aurrea hartze. • prevención del alcoholismo

alkoholkontra ekod • abste io

alkoholkontraekod • abste io

alkoholkontraekod • abste io

alkoholkontrako • antialcohólico

alkoholtzale • alcohólico

alkoholzale • alcohólico

allegretto • allegretto

allegro • allegro

alleluia • aleluya

Almanzorko zizpuruak • Suspiro de Almanzor

Almendra-gazpztxoa • Gazpacho de almendras

Almendra-turroia • Turrón de almendras

Almendra tarta • Tarta de almendras

Almendra tarta • Tarta de almendra

aloe • aloe

alogeno • alógeno

alogeno • alógeno

aloger • alquiler; úalogera ö elalquiler

alogera • el alquiler

alogeran hartu • arrendar; asalariar

alogereko • jornalero

alokairu • alquiler; estipendio, jornal

alokairuko • jornalero

alokatu • alquilar; arrendar, asalariar

alokatu • alquilar; arrendar, asalariar

alokatu • asalariado

alokatu, aloka, alokatzen (du) • alquilar

alokazer • jornalero; úalokazera ö jornalero eeld

alokazera • jornalero eel

alokutibo • alocutivo; alocutivo

alondegi • alhóndiga

alondegi • alhóndiga

alor • heredad; lote, pieza de caza

alor • terreno

alor • campo

alosia • usa

alotropía • alotropia

alotropiko • alotrópico; alotrópico

aloz • frunce

alpaka • alpaca

alpapa • alfalfa

alpe • flanco eani alienad

alper • apisonadora; rodillo para desterronar

alper • rodillo para desterronar

alper-harri • cilindro de labranza; rodillo, rollo

alpetar • alpino

alpetar • alpino

alpinis o • alpinis o; ontañismo

alpinis o • alpinismo

alpinista • alpinista

alpinista • alpinista

alpiste • alpiste

alpore • vaho con cierto olor

alpore • vaho con cierto olor

alproja • alproja; pillastre, pillo

alprojeria • alprojeria; bandidaje

alprojeria • bandidaje

alsaziar • alsaciano

alsaziar • alsaciano

alta • pues bien, pues, siendo así

alta • sin embargo, no obstante

altabots • altavoz

Altamirako Auzo-Etxea • Centro Cívico de Altamira

alteratu • alterar

alteratu • alterar

alternadore • alternador

alternantzia • alternancia

alternatibo • alternativo

alternatiboki • alternativamente

alternatu • alternar

alternatu • alternar

alterno • alterno

alti etro • altí etro

alti etro • altí etro

altitude • altitud

altrastetu • irse al traste

altruis o • altruismo

altruis o • altruismo

altruista • altruista

altruista • altruista

altsu a • pi pollo

altu • alto; elevado

altuera • altura

altuera-muga • limitación de altura

altuera, garaiera • altura

altuki • elevadamente

alturako arrantza • pesca de altura

alturako arrantza • pesca dealtura

altxa endu • alzamiento

altxa endu • sublevación

altxa endu • alza iento; levanta iento, rebeldía

altxagarri • fer ento; levadizo, levadizo

altxagarrigabe • áci o; áci o, azimo

altxaketa • insubordinación; insurrección, pronunciamiento

altxaldi • alzada

altxaldi • alzada

altxapen • au ento eekono iand

altxapen eekono iand • aumento

altxatu • alzarse

altxatu • alzaresed; elevar, e pinar

altxatu • alzarse

altxatu, altxa, altxatzen (da) • levantarse, alzarse, elevarse

altxatu, altxa, altxatzen (da) • levantarse, alzarse, elevarse

altxatu, altxa, altxatzen (du) • levantar, alzar, elevar, construir, edificar

altxatu, altxa, altxatzen (du) • levantar, alzar, elevar

altxatze • elevación

altxatzeko • levadizo

altxor • tesoro

altxor • tesoro

altxor • tesoro

altxortegi • tesorería

altxu a • brote; rebrote, renuevo

altxuma • hijuelo, vástago, retoño, rebrote

altzairagintza • producción deacero

altzairagintza • producción de acero

altzairakuntza • aceración

altzairakuntza • aceración

altzairatu • acerarse

altzairatu • acerarse

altzairatu • acerarse

altzairu • acero

altzairu • acero

altzairu bereziak • aceros especiales

altzairu ehcec altzaira-d • acero

altzairu ehcec altzaira-d • acero

altzairu herdoilgaitz • acero inoxidable

altzairu herdoilgaitz • acero inoxidable

altzairugintza • acería; fabricación deacero

altzairugintza • fabricación de acero

altzairutegi • acería

altzairuzko • acerado

Altzako Bulegoa • Negociado de Altza

altzari • ar ario; ar atoste, ueble

altzariak • obiliario

altzaridenda • ueblería

altzaridenda • mueblería

altzarigile • mueblista

altzarigintza • fabricación de uebles

altzarigintza • fabricación de muebles

altzarirurtu • ar atoste

altze • alce

altzo • regazo; seno, úa arenaltzoan ö en el regazo aterno

altzo-txakur • perro faldero; úa arenaltzoan ö en el regazo aterno

alu • vulva

alu • pocha; potorro, vulva

alu • vagina, vulva, coño

alu ina • alú ina

alu ina • al• ina

alu inio • alu inio

alu inio • alu inio

alubioi • aluvión

alubioi • aluvión

alukeria • fornicación

alusko • bujarrón, sodomita. lit.: coñito

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.