Fandom

Lingua Romanica Commun Unificata

Dictionario Vasconico 181

252pages on
this wiki
Add New Page
Talk0 Share

Castellano-Euskara

AAMABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

S. Coop. (Sociedad Cooperativa) • Koop. E. (Kooperatiba Elkartea)

s oking • s oking

s oking • s oking

sa aritano • sa ariar

sa aritano • sa ariar

sa ba • sa a

sa oano • sa oar

sa oano • sa oar

sa ovar • sa ovar eerrusiar hitza eteontziadd

sa ovar eerrusiar hitza eteontziad • sa ovar

sa urai • sa urai

sa urai • sa urai

sábado • larunbat

sábado • larunbat

sábado • larunbat

sábalo • ezoolcd kolaka

sábalo • kolaka

sabana • sabana etropikoetako zelai bereziad

sábana • maindire

sábana • izara

sábana • mihisa

sabana etropikoetako zelai bereziad • sabana

sabandija • ziringilo

sabandija • ziringilo

sabañon • ospel

sabañón • ospel

sabañón de las manos • azkordin

sabañon; sabañón, sitio so brío • ospel

sabañon; so brío, u brío • ozpel

sabático • sabatiko

sabático • sabatiko

sabbat • sabbat

sabbat • sabbat

sabe Dios • batek daki

sabedor • jakile

saber • jakite

saber bailar • dantzan jakin

saber, conocer • jakin, jakin, jakiten (du)

saber de buena tinta • bide onetik jakin

saber(lo) de buena tinta • bide onetik jakin, tinta onetik jakin

saberlo por referencias • entzunda jakin

saberse, conocerse • jakin, jakin, jakiten (da)

sabido, conocido • jakin

sabiduria • jakiduria. jakituria

sabiduría • jakituria

sabiduría • jakintza

sabiduría • jakinduria. jakituria

sabiduría; sapiencia • jakitate

sabiduría; sapiencia • jakituria

sabiendas ead • jakinda

sabihondo • sasi aisu

sabihondo • sasi aisu

sabina • miter

sabina • miter

sabinianismo • sabinianismo

sabiniano • sabindar

sabiniano • sabindiar

sabio • jakindun. jakitun

sabio • jakitun

sabio, docto, instruído • jakintsun

sabio, docto, instruído • jakintsu

sabio en todas las ciencias • jakintzatidun

sabio en todas las ciencias, omnisciente, omniscio • jakintzaguztidun

sablazo • sablada

sablazo • sablada

sable • sable

sable • sable

sabor vasco • euskal kutsu

sabor vasco • euskal kutsu

saborear • gozatu (du)

saborear • ahogozatu

saboreo • dasta en

sabotaje • sabotaje

sabotaje • sabotaje

sabotear • saboteatu

sabotear • saboteatu

sabotear • msakastatu esakastaa sakastatzend

sabrosamente • zaporetsuki

sabrosamente • gozotasunez

sabroso • zaporetsu

sabroso, rico, de buen sabor • goxo

sabueso • ehizatxakur

saca • zaku handi

saca antecas • gantzateratzaile

saca antecas • gantzateratzaile

sacacorchos • kortxokentzeko

sacacorchos • kortxo-irekigailu

sacacorchos; tirabuzón • tapa kentzaile

sacado, deducido, dado • ateraia

sacador • sakalari epilota jokoand

sacador epilota jokoand • sakalari

sacagrapas • grapak kentzeko(a)

sacagrapas • grapa-kengailu

sacagrapas • grapa-kengailu

sacapuntas • zorrozkailu

sacapuntas • zorrozkailu

sacapuntas • zorrozkailu

sacapuntas, afilador.?? • zorrozkailu

sacar • jalgi, jalgi, jalgiten (du)

sacar a relucir los trapos sucios • (inoren) zatar zaharrak aideratu, trapu zikinak eguzkitara atera

sacar adelante • aurrera atera, burutan atera

sacar cuentas • kontu(a)(k) atera

sacar de quicio; sacar de sí • senetik atera

sacar de quicio; sacar de sí • bere onetik atera

sacar en consecuencia, deducir • ondoretu, ondore, ondoretzen (du)

sacar la cabeza • burua altxatu, tontorra altxatu

sacar las castañas del fuego • gaztainak sutatik atera (ditu)

sacar las castañas del fuego • babak eltzetik atera, gaztainak eltzetik aterra

sacar las cuentas • kontuak atera

sacar las cuentas • kontuak atera

sacar las tripas • gibelak eguzkitara atera, sakarraminak atera

sacar por delante • aurrean atera

sacar tajada • fandango txarra ez atera

sacar tajada • gantzak atera

sacar, tirar, reintegrar, extraer, obtener, deducir, arrancar • atera, atera, ateratzen (du)

sacar una pelota • sakaetud epilota jokoand

sacarcorchos • kontxo kentzaile

sacarina • sakarina

sacarina • sakarina

sacerdocio • apaizgo

sacerdocio • apezgo

sacerdocio • apaizgo

sacerdotal • apaiztar

sacerdotal • apaiz-

sacerdote • apaiz

sacerdote (Arana Goiri) • jaupari

sacerdote, cura • apaiz

sacerdote, cura • abade

sacerdotisa • apaize e

saciarse • asesiatu

saciarse, llenarse • okatu, oka, okatzen (da)

sacieda • asetasun

sa•co • intsusa

saco • zaku

sa•co • sabuka

saco, cilicio, tejido.?? • zaku

saco de dor ir • lozaku

saco de dor ir • lozaku

saco de viaje • bidaizorro

saco de viaje • bidaizorro

saco; talega • zaku

sacra ental • sakra entuzko

sacra ental • sakra entuzko

sacra entino • sakra entino

sacra entino • sakra entino

sacramento • sakra enteddu

sacramento • sakra entu

sacrificador • sakrifikatzaile

sacrificador • sakrifikatzaile

sacrificarse • sakrifikatu

sacrificarse • sakrifikatu

sacrificio • sakrifizio

sacrificio • sakrifizio

sacrificio • sofrikario

sacrificio humano • giza-tysi

sacrílegamente • sakrilegioz

sacrílegamente • sakrilegoki

sacrilegio • sakrilegio

sacrilegio • sakrilegio

sacrílego • sakrilego

sacrílego • sakrilego

sacristán • sakristau

sacristán • sakristau

sacristana • serora

sacristía • sakristia

sacristía • sakristia

sacro • sakratu

sacro, hueso del espinazo • koroi

sacro; sagrado • sakratu

sacudida; trepidación, vibración • dardaraketa

sacudidor • hautseztagailu

sacudimiento, sacudida • astinaldi

sacudir • inarrosi

sacudir el yugo • uztarria egotzi (du)

sacudir el yugo de..., liberarse de la opresión de • -en uztarria egotzi (du)

sacudir, zarandear • inarroskatu (du)

sacudir; zarandear • inarrosi

sáculo • sakulu

sáculo • eanatcd sakulu

sádico • sadiko

sádico • sadiko

sadismo • sadis o

sadismo • sadis o

saduceo • saduzeu

saduceo • saduzeu

saeta • saeta

saetera; tronera, ventana • leiho

saetero • zagitari

saetero earco • arkulari

saetín • antepara

safari • safari

safari • safari

saga • saga

saga • saga

sagaz • oharti

sagazmente • zoliro

sagitario • sagitarius ezodiakoand

sagitario ezodiakoand • sagitarius

sagrado • sagaratu

sagrado; santo • saindu

sagrario • sagrario

sagrario; tabernáculo • tabernakulu

sainete • sainete

sainete • justa

Saint-Honoré • Saint-Honore-a

sajador • ebakitzaile

sajón • saxoniar

sajón • saxoniar

sake • sake

sake; saque epilotad • sake

sal • gatz

sal andra • urandre

sal ge a • e inercd gatzarri

sal ge a • gatzarri

sal odia • sal odia

sal odia • sal odia

sal ón • izoki

sal ón • izokin

sal ón • ezoolcd izokin

sal onado • izokin koloreko

sal onado • izokintsu

sal onado • izokinantzeko

sal onete • ezoolcd barbarin

sal onete • barbarin

sal; salero eizated, úgatzaren estanko ö estanco de la sal • gatz

sal uera • gatzun

sala • Gela, areto.

sala • sala

sala andra • arrabio

sala andra • arrubi

sala andra • ezoolcd arrabio

sala de áquinas; ú akina horrek gutxi errenditzen du ö esa áquina rinde poco, ú akina bat lagun zegoen ö había un sinfín de personas • makina-gela

sala de arte • arte-areto

sala de cine • zine-areto

sala de cine • zine-areto

sala de conferencias o reuniones • batzartegi

sala de conferencias o reuniones • batzarleku

sala de conferencias; sala de juntas, sala de reuniones • batzargela

sala de consulta • kontsultategi

sala de consulta • kontsultategi

Sala de Control de Tráfico • Trafikoaren kontrolerako gela

sala de espera • itxarongela

sala de espera • itxarongela

sala de estar • egongela

sala de exposiciones • erakustareto

sala de exposiciones • erakustareto

sala de fiesta • Dantzaleku.

Sala de Intergraph • Intergraph-gela

sala de lectura • irakurgela

sala de lectura • irakurgela

sala de máquinas • makina-gela

Sala de Ordenador • Ordenagailu-gela

sala de recreo • jolas-areto

sala de recreo • jolas-gela

sala; salón • areto

sala, salón • areto

saladamente • gatzez

saladamente • gatz handiz

saladero; salador • gazitegi

saladero; salador • gatzun-aska

salado • gaztun

salado ealgod • gazikara

salado; salino • gazitu

salado; salino, salobre • gazi

salador • gazitzaile

salar de nuevo • gazberritu

salar de nuevo • gazberritu

salar; úgazi dago ö está salado • gazitu

salario base • oinarrizko alokairu

salario base • oinarrizko alokairu

salario ínimo • gutxienezko alokairu

salario mínimo • gutxienezko alokairu

salario, pago, importe, paga, recompensa • sari

salario real • egiazko alokairu

salario real • egiazko alokairu

Salas de Comisiones • Batzorde Gelak

salazón • gaziketa

salazón • gazidura

salazón; sal uera • gatzun

salcedo • sahasti

salcedo • sahasti

salchicha • saltxitxa

salchicha • saltxitxa

Salchichas Frankfurt • Frankfurt-saltxitak

salchichón • saltxitxoi

salchichón • saltxitxoi

saldo • azken zati

saldo • zati txiki

saleroso • biperdun

saleroso • graziadun

saleroso; salobre • gazdun

sales de baño • bainu-gatzak

sales de baño • bainu-gatzak

sales inerales • gatz ineralak

sales minerales • gatz mineralak

salesiano • salestar

salesiano • salestar

sálico • saliko

sálico • saliko

salida • irteera

salida • iltkiera

salida • irteera

salida • aterabide

salida de poblado • herriko irteera

salida de vehículos • ibilgailuen irteera

salida del sol • eguzki sortze

salida exclusiva • irteera bakar

salida graciosa • burutaldi

salida graciosa • ateraldi

salida inmediata • hur-hurreko irteera

salida, medio para salir • aterabide

salida muy próxima • oso irteera hurbil

salida próxima • irteera hurbil

salida, solución • iltkibide

salida transversal • zeharkako irteera

salidas consecutivas • elkarren jarraiko irteerak

saliente • goraune

salina • gatzaga

salina • gatzaga

salinidad • gazitasun

salinidad; salobridad • gazitasun

salino; salobre, úgatzaren estanko ö estanco de la sal • gatz-

salir a la par • arraian atera

salir a la superficie, ir a la parte de arriba de la tierra • lurgaineratu, lurgainera, lurgaineratzen (da)

salir afuera, salir fuera, salirse afuera, salirse fuera • kanporatu, kanpora, kanporatzen (da, zaio)

salir al paso de • -i aitzi bide batetan egon (da)

salir, aparecer • ateratu, atera, ateratzen (da)

salir con bien • onik atera, onik irten

salir con los pies por delante • hankaz aurrera eraman, hankaz aurrera joan

salir con una pata de banco • enplasto batekin atera

salir de esta pida • arineketan irten

salir de esta pida • arineketan irten

salir disparado • herioan aldegin

salir, partir • irten (da)

salir, partir • iltki (da)

salir, partir, emanar • jalgi, jalgi, jalgiten (da, zaio)

salir por peteneras • hegaletik irten

salir por peteneras • ergelkeriak esanez irten

salir victorioso, prevalecer sobre, vencer a, superar a, dominar a, conseguir la jefatura • buruzagitu, buruzagi, buruzagitzen (da)

salira flote; sobrevivir • mbizirik atera egelditua gertatud

salirse con la suya • (neurea, heurea, berea...) egin, (neureaz, heureaz, bereaz...) egin

salirse de sus casillas • (neuretik, heuretik, beretik...) atera, (neure, heure, bere...) gogotik atera, (neure, heure, bere...) onetatik atera, krozkan erauzi, (neure, heure, bere...) onetik ilki, (neuretik, heuretik, beretik...) irten, senetik irten / atera

salirse por la tangente, irse, escaparse,capotear • bazterrerat jo (du)

salitre • gezal

salitre • gatzu

salitre • gatzerre

saliva • ttu

saliva • tu

saliva • istu

salival • txuzko

salival • txuzko

salivazo • txualdi

salivazo • txualdi

salivera • listuontzi

salmer • sal er

salmer • earquitcd sal er

salmo • sal o

salmo • sal o

Salmón a la crema de ajos tiernos con romero • Izokina baratxuri berri kremaz, erromeroz

Salmón ahumado • Izozkin keztatua

Salmón ahumado con endivias y pimienta verde • Izozkin keaztatua endibiak eta piperrauts berdearekin

Salmón ahumado con su guarnición • Izozkin keaztatua bere ornidurekin

Salmón ahumado Noruego • Norbegiar izozkin keaztatua

Salmón al papillot con ensalada de endibias • Izokina papillotean endibia entsalada

Salmón cocido o a la plancha • Izokina, egosita edo plantxan

Salmón con salsa de cangrejos • Izokina karramarro saltsaz

Salmón del Bidasoa a la parrilla • Bidasoako izokina arranbarrilan errea

Salmón en salsa de nabos y calabacín • Izokina harbi eta kalabazinarekin

Salmón fresco • Izokin freskoa

Salmón fresco a la parrilla con salsa bearnesa • Izokin freskoa barrilan bearne saltsatan

Salmón fresco con salsa de cangrejos y puerros • Izozkin freskoa karramarro eta porru saltsatan

Salmonete del Cantábrico • Barbarin kantabriarra

Salmonete frito • Barbarin frijitua

Salmonetes al ajillo • Barbarina berakazbaziaz

Salmonetes de anzuelo • Amu-barbarina

Salmonetes de roca fritos • Haitzetako barbarin frijituak

salón • gela nagusi

salón • areto

salón de belleza • edertze-areto

salón de belleza • edertze-areto

salón de recibimiento • errezebitze-saloin. recebitze-saloin

salón deactos • eginkizun-areto

salón deactos • ospakizun-areto

salón deactos • hitzaldi-areto

salón recreativo • jolas-aretoa

salón recreativo • jolas-aretoa

saloon • saloon

saloon • saloon

salpi entar; úgatzaren estanko ö estanco de la sal, úgatzako denda ö el estanco de la sal • gatz-pipertu

salpicadura • zipriztin

salpicadura • ziliporta

salpicadura • zapasta

salpicar • zipriztindu

Salsa de nueces • Intxaur-salsa

salsera • saltsontzi

salsera • saltsontzi

salsero • saltsero

salta ontes • matxinsalto

salta ontes • ezoolcd matxinsalto

saltador • saltokari

saltador; saltarín, saltarín • jauzilari

saltando • jauzika

saltando • saltoka

saltando • jauzian

saltando, a saltos • jautzika

saltando, a saltos • jauzika

saltar • jauntzi, jauntz, jaunzten (da). ??jautzi, jauzi

saltar • jautzi, jauz, jauzten (du)

saltar a la vista • bistan egon

saltar la liebre • erbia azaldu

saltarín • saltakor

Salteado de cigalitas y setas sobre crema de vainas • Zigalatxo eta perretxiku salteatuak leka-kremarekin

Salteado de foie sobre fondos de alcachofas • Foie-gras salteatua horburu-fondoaekin

Salteado de langostinos sobre puré de guisantes y habitas nuevas • Otarrainska-salteatuak pure-ilarra eta babatxiki-berriekin

Salteado de mollejas, setas, enadillas y sesos • Esnaki, perretxiko, enadina eta burumuin-salteatua

Salteado de sesos y foie sobre fondo de hojas de espinacas • Burumuin eta foie gras-salteatua espinaka-horriekin

Salteado de ternera • Txahalki salteatua

salteador • bidelapur

saltear • salteatu

saltear • salteatu

salterio • salterio

salterio • salterio

salti banqui • eskujokari

salti banqui • zirku-akrobata

salti banqui • saltinbanki

salto • jauzketa

salto • jautzi

salto de agua • urjauzi

Salu Mental Extrahospitalaria de Gipuzkoa • Gipuzkoako Ospitalez kanpoko Osasun Mentala

salubre • osasungarri

salubridad • osasungarritasun

salubridad • osasungarritasun

salud • osasun

salud • Osasun.

salud mental • Buru osasun.

Salud Mental Extrahospitalaria de Bizkaia • Bizkaiko Ospitalez kanpoko Osasun Mentala

salud pública • Osasun publiko. Las leyes vigentes en materia de drogodependencias tienen como principal pretensión velar por la salud pública = Droga-mendekotasunak direla-eta indarrean dauden legeek helburu nagusitzat osasun publikoa jagotea dute.

salud; sanidad, sanitario eerakod • osasun

saludable • sendakor

saludablemente • osasunez

saludablemente • osasunez

saludar • agurtu, agur, agurtzen (du)

saludar • agur eman (du)

saludar • agur egin (du, dio)

saludar • salutatu

saludar • agurkatu, agurka, agurkatzen (du)

saludo • diosal

saludo (lo mismo a la llegada que al partir), ave, hola, adiós • agur

salutación • agurketa

salutación.?? • zorion

salutación, saludo • agurtze

salva • salba

salva • salba

salva conar as de fuego; ú • a a-agur

salvable • salbagarri

salvable; salvador • salbagarri

salvación • salba en

salvación • salbamendu

salvación • salbazio

salvación eterna • betiko osasun

salvación; salvamento • salba endu

salvado • salbatu

salvado • zahi

salvado eirinetikoad • birrin

salvador • salbatzaile

salvador • salbatzaile

salvadoreño • salvadortar

salvadoreño • salvadortar

salvaguardia • salbagoardia

salvajada; salvajería • basatikeria

salvaje • silbikola

salvaje • salbai. salbaie

salvaje, feroz • ohil

salvaje, silvestre • basa-

salvaje, silvestre, agreste, bruto, feroz, fiero • basati

salvamento • salba endu

salvar • gaizkatu

salvar • salbatu, salba, salbatzen (du)

salvar el pellejo • azala enparatu

salvar; sobrar • enparatu

salvarse • salbatu, salba, salbatzen (da)

salve • salbe

salveda • salbuespen

salvia • salbia

salvia • salbia

salvo • izan ezik

salvo, excepto • salbu

salvo, excepto • salbu-eta

salvoconducto • ibiltzeko bai en

salvoconducto • ibiltzeko bai en

san • san

san • san

San Eloy Ospitalea • San Eloy Ospitalea

San Jacobo de pollo • Oilasko-San Jakoboa

San Jacobo de pollo en salsa • Oilasko-San Jakoboa saltsan

sanable • sendakizun

sanable • sendakizun

sanar • lsendarazi esendaraza sendaraztend

sanaresed; sanear • osatu

sanatorio • sendategi

sanatorio • osasun-egoitza

sanatorio; úosasuna behartsuen ondasuna ö el bien de los enesterosos es la salud • osasun-egoitza

Sanción • zehapen

sanción • 1. Zigor, zehapen. 2. Berrespen, berreste.

sanción administrativa • administrazioaren zehapen

sanción firme • zehapen irmo

sanción pecuniaria • diru-zehapen

sanción penal • Zigor penal.

Sancionable • zehagarri

sancionable • gaztigagarri

sancionador, -a • 1. Zigortzaile, zehatzaile; zigor-. La regulación de un régimen sancionador = Zigor-erregimen bat arautzea. 2. Berresle.

sancionar • 1. Zigortu, zehatu. Tramitación de procedimientos sancionadores = Zigortzeko prozeduren izapideak. 2. Berretsi.

Sancionar • zehatu, zehapena ezarri

sancionar, aprobar.(onetsi) • donetsi (du). onetsi. onetsi

sandalia • sandalia

sandalia • sandalia

sándalo • sandalo

sándalo • sandalo

sandía • sandia

sandía • ur eloi

sandía • angurri

sandwich • sandwich

saneado • zerga gabe ekod

Saneamiento • Saneamendua

saneamiento • sanea endu

sanear • sanotu

sanear • eosasungarritu eosasungarrietuda ccitzend

sanedrín • sanedrin

sangrador • barberu

sangradura • odoljario

sangrando • odoletan

sangrando • odoletan

sangrante • odola dariona

sangrante; sangriento • odolezko

sangrar • odoleztu

sangrar • izainebaki ezainebakia zainebakitzend

sangrar • odola jario

sangre • odol

sangre • odol

sangre • odol

sangre • Odol.

sangre coagulada • odoluri

sangre coagulada • odolbatu

Sangría • Urardoa

sangría • odol-ateratze

sangría • zain ebaketa

sangría • odol-huste

sangría eedariad • txanporrau

sangría; vinoaguado • urardo

sangriento • odolezko

sangriento • odolezko

sanguijuela • ezoolcd izain

sanguinario • odol-isurle

sanguinario • odoltzale

sanguinario • odolzale

sanguinario • odolgiro

sanguinario • odolkoi

sanguinario; sanguinolento • odol isurle

sanguinolento • odol antzeko

sanición • sendakuntza

sanidad • osasun

sanidad • osakidetza

sanidad • Osasun (publiko).

sanitario • praktikari

sanitario • sanitario

sanitario, -a • 1. [adj.] Osasun-. 2. [sust.] Osasun langile.

sanjuanada • an

sano • osasundun

sano • sano

sano, saludable, de buena salud • osasuntsu

sánscrito • sanskrito

sánscrito • sanskrito

santa • sainda

santa. Vide: sainda • santa

sántamente • sainduki

sántamente • sainduki

santanderino • santandereko

santanderino • santandertar

santateresa • ezoolcd marisorgin

santia én een und • berehala

santidad • donetasun

santidad • saindutasun

santidad • santutasun

santificar • santutu

santificar • donetu

santiguarse • aitaren egin

santita • saindatxu

santita. Vide: saindatxu • santatxu

santo • santu

santo • done

santo • saindu

santo patrón • santu patroi

santo patrón • zaindari nagusia

Santo Señor • Jaun Saindua

santón • santoi

santoral • santuen izendegi

santuario • santutegi

santuario; te plo • jainkotegi

santurrón • santurroin

santurrón • bigot. bigote

santurrón • saindutto

santurzano • santurtziar

saña • haserre gorri

Sapitos asados con almejas • Zapotxo erreak muxilekin

sapo • ezoolcd apo

sapo • apo

sapo • apo

saprofito • saprofito

saprofito • saprofito

saqueador • zakuratzaile

saquear • arpilatu

saqueo • arpilaketa

saquito • zorro txiki

sar entoso • aihentsu

sar entoso • aihentsu

sara pión • e edcd elgorri

sarcasmo • sarkas o

sarcasmo • sarkas o

sarcástico • sarkastiko

sarcástico • sarkastiko

sarco a • e edcd sarko a

sarcófago • sarkofago

sarcófago • sarkofago

sarcófago • hiletxe

sardana • sardana

sardana • sardana

sardina • ezoolcd sardina

sardo • sardiniar

sardo ehizkuntzad • sardiniera

sargazo • sargazo

sargazo.?? • sargatze

sargazo • sargazo

sargento • sarjentu

sargento • sarjentu

sarmiento • xir endu

sarmiento, pámpano, tallo leñoso y trepador • aihen

sarna • sarna

sarna • zaragar

sarna; tiña de personas • azteri

sarnoso • hazteritsu

sarnoso • hazteritsu

sarnoso; tiñoso • ezkabiatsu

sarnoso; tiñoso • ezkabiadun

sarpullido • negal

sarpullir • negala egin

sarpullir • negala sort eud

sarrio • ezoolcd sarrio

sarro • lertzo

sarro • lertzo

sarta de cebollas • tipula-korda

sarta de cebollas • tipula-korda

sartén • zartagina

sartén • zartagina

SASFAL • Osasun Laguntza Zerbitzua - OLAZ

sastra • josle eed

sastre, costurero, costurera • jostun

sastrería • jostundegi

sastrería; taller de confecciones • jostundegi

satánico • sataniko

satánico • sataniko

satélite • satelite

satélite • satelite

satén • saten

satén • saten

satinador • satinatzaile

satinador • satinatzaile

satinar • satinatu

satinar • satinatu

sátira • satira

sátira • satira

satírico • satiriko

satírico • satiriko

satirizar • satirizatu

satirizar • satirizatu

sátiro • satiro

sátiro • satiro

satisfacción • atsegintasun

satisfacción • ordain

satisfacción • askieste

satisfacer las necesidades • nahikotu

satisfacer las necesidades; únahiko diru ö bastante dinero ead • nahikotu

satisfacerse • nahiak egin

satisfacerse • konplitu

satisfacerse • gogoa bete

satisfactorio • asegarri

satisfactorio • atseginezko

satisfactorio • asegarri

satisfactorio • askietsgarri

satisfecho, conforme, contento • askietsi

sátrapa • satrapa

sátrapa • satrapa

saturación • equ mcd asetasun

saturación • saturazio

saturarse • ase

saturarse • saturatu

sauce • sahats

sauce • sahats

sauce • sahats

sauce • zumalikar

sauce • sarats

sauce ebotc • sahats

sauce llorón • zu e nigarti

sauce llorón • zu e nigarti

sauna • sauna

sauna • sauna

sauquillo • mausa

sauquillo; yezgo • andura

saurio • saurio

saurio • ezoolcd saurio

Savarin al ron • Sabarina erronaz

savia • sapa

saxofón • saxofoi

saxofón • e •scd saxofoi

saxofonista • saxofoijole

saxofonista • saxofoijole

saya • gonazpiko

saya • zaia

sayal • zaiel

sayal • zaiel

sayón; verdugo • zigorkari

sazón • garaie

sazón tardía • berantaro

sazón tardía • berantaro

sazón; te peratura • hotzbero

sazonadamente • girotuki

sazonadamente • zorituki

sazonado • ondu

sazonado e adurod • zori

s•bdito • manupeko

s•bdito; su iso • meneko

s•bitamente • bab-batean

s•bitamente • supitoki

Schweppes de naranja y limón • Schweppes, laranja eta limoia

s•ciamente • zikinkeriaz

scooter • scooter

scooter • scooter

scout • eskaut

scout • eskaut

scoutismo • eskautis o

scoutismo • eskautis o

se áforo • se aforo

se áforo • se aforo

se ana • aste

se ana • aste

se ana cultural • kultur aste

se ana cultural • kultur aste

se ana euna • astebete

se ana eunad; úastebetea egin du gartzelan ö ha pasado una se ana en la cárcel • astebete

se ana musical • musika-aste

se ana usical • musika-aste

se anal • asteroko

se anal ente; todas las se anas • astero

se anal; se anario • asteroko

se analmente • astekal

se analmente • astean astean

se ántica • se antika

se ántica • se antika

se ántico • se antiko

se ántico • se antiko

se brado eca po • ereintza

se brador • ereile

se brador • ereile

se bradora • ereingailu

se bradora • ereingailu

se brar • erein

se brar • erein

se dice que, parece que • omen

se ejante; sí il, si ilar • pareko

se ejanza; si ilitud • antzekotasun

se ejar • irudi

se ental • hazi-

se entera • ereinketa

se entera • erein-giro

se estral • urte erdiko

se estral • sei hilabeteko

se estral; se estre • seihileko

se estre • sei hilabete

se iauto ático • erdiauto atiko

se iauto ático • erdiauto atiko

se icírculo • zirkuluerdi

se icírculo • zirkuluerdi

se icircunferencia • zirkunferentzierdi

se icircunferencia • zirkunferentzierdi

se iconductor • erdieroale

se iconductor • erdieroale

se icorchea • kortxeaerdi

se icorchea • kortxeaerdi

se idespierto • loitzarri

se idespierto • loitzarri

se idiá etro • dia etroerdi

se idiós • erdijainko

se idiosa • erdijainkosa

se idiosa • erdijainkosa

se idor ido • erdilo

se idor ido • erdilo

se ieje • ardatzerdi

se iesfera • esfererdi

se iesfera • esfererdi

se ifusa • fusaerdi

se ifusa • e •scd fusaerdi

se illa • hazi

se illa de trigo • galazi

se illa de trigo • galazi

se illero • hazitegi

se ilunio • ilargierdi

se ilunio • ilargierdi

se inario eerlijiosoenad • apaizgaitegi

se inarista • apaizgai

se inarista • apaizgai

se iología • se iologia

se iología • se iologia

se iótica • se iotika

se iótica • se iotika

se isótano • erdisoto

se isótano • erdisoto

se ita • se ita

se ita • se ita

se ítico • se itiko

se ítico • se itiko

se itismo • se itis o

se itismo • se itis o

se itono • e •scd tonuerdi

se itono • tonuerdi

se ivocal • erdibokal

se ivocal • erdibokal

sé ola • se ola

sé ola • se ola

se oviente • ibilkor

sea • dela

sea lo que fuere, de todos modos, después de todo • dena dela

sea... sea..., ya... ya..., tanto... como..., bien... bien, ora... ora • nahiz... nahiz-eta..

sebáceo; seboso • bilgortsu

sebáceo; seboso • zihotsu

sebo • sego

sebo • ziho

sebo • bilgor

sebo • bilkor

seborrea • sego-jario

seborrea • bilkor jario

seborrea • seborrea

seborrea • bilgorreri

secadero • lehortegi

secadero • lehortegi

secado • lehorketa

secado • lehorketa

secador • lehorgailu

secador • lehorgarri

secador • lehortzaile

sécamente • lehorki

secano • sekain

secano • sekain

secante • sekante

secar, agostar, desecar • agortu, agor, agortzen (du)

secarse • lehortu, lehor, lehortzen (da)

secarse, agostarse • agortu, agor, agortzen (da)

secarse, marchitarse • ihartu (da)

sección • sekzio

Sección Administrativa * Sección de Administración * Unidad Administrativa • Administrazio Atala

Sección Administrativa de Movilidad • Mugikortasun Administrazio Atala

Sección de Abastecimiento • Hornidura Atala * Hornikuntza Atala

Sección de Academia • Akademia Sekzioa

Sección de Acción Comunitaria • Ekintza Komunitarioko Atala

Sección de Acogimiento Familiar y Adopciones • Famili Harrera eta Adopzioen Atala

Sección de Acogimiento Residencial • Egoitza Harreraren Atala

Sección de Actas • Aktetako Sekzioa

Sección de Actividades Clasificadas como Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas • Gogaikarri, Osasungaitz, Kaltegarri eta Arriskutsu gisa Sailkatutako Jardueren Atala

Sección de Actividades Clasificadas y Residuos • Sailkatutako Jardueren eta Hondakinen Atala

Sección de Actividades Económicas • Jarduera Ekonomikoen Atala

Sección de Actividades Juveniles • Gazteentzako Jardueren Sekzioa

Sección de Actuaciones Especiales • Jarduketa Berezien Atala

Sección de Actuaciones Institucionales • Erakundeen Jarduketen Atala

Sección de Administración y Organización • Administrazio eta Antolaketa Atala

Sección de Albergues, Residencias y Refugios • Aterpetxe, Egoitza eta Babesleku Atala

Sección de Aplazamientos • Gerorapenen Atala

Sección de Aplazamientos y Medidas Especiales sobre Deudas Tributarias • Zerga Zorrak Geroratu eta Neurri Bereziak Hartzeko Atala

Sección de Apoyo a la Dirección • Zuzendaritzaren Laguntzarako Atala

Sección de Apoyo Administrativo • Administrazioari Laguntzeko Atala

Sección de Apoyo y Coordinación del Gabinete • Kabinetearen Laguntza eta Koordinazioko Atala

Sección de Archivo • Agiritegi Atala

Sección de Áreas de Esparcimiento • Zabalaldirako Guneen Atala

Sección de Arquitectura • Arkitekturako Sekzioa

Sección de Asesoramiento Económico y Tributario Municipal • Udal Zerga eta Ekonomia Gaien Aholkularitza Atala

Sección de Asesoramiento y Apoyo Normativo • Aholkularitza eta Arau-laguntzako Atala

Sección de Asesoría Técnica y de Personal • Aholkularitza Tekniko eta Langileriaren Atala

Sección de Asistencia Agraria • Nekazaritza Laguntzaren Atala

Sección de Asistencia Económica • Ekonomi Laguntzarako Atala

Sección de Asistencia Jurídica • Lege Laguntzarako Atala

Sección de Asistencia Social • Gizarte-Urgazpeneko Sekzioa

Sección de AsistenciaTécnica * Sección de Apoyo Técnico • Laguntza Teknikoaren Atala

Sección de Asuntos Generales y Personal • Gai Orokorren eta Langileriaren Atala

Sección de Atención al/a la Ciudadano/a • Herritarrentzako Atala

sección de aternidad • a ategi

Sección de Att. Grales. y Comercio • Ardura Orokor eta Merkataritza Sekzioa

Sección de Auditoría Externa • Kanpo Auditoretza Atala

Sección de Auditoría Interna • Barne Auditoretza Atala

Sección de Auditoría y Control • Auditoretza eta Kontrol Atala

Sección de Auditorías de Servicios y Entes Públicos • Zerbitzu eta Ente Publikoen Auditoretza Atala

Sección de Biblioteca Foral • Foru Liburutegiaren Atala

Sección de Bienes Inmuebles • Ondasun Higiezinen Atala

Sección de Cartografia • Kartografia Atala

Sección de Catastro • Katastro Atala

Sección de Caza y Pesca • Ehiza eta Arrantza Atala

Sección de Caza y Pesca Continental • Ehiza eta Ibaietako Arrantza Atala

Sección de Censos Fiscales • Zerga Zentsuen Atala

Sección de Centros y Prestaciones en Domicilio • Zentroen eta Etxeko Prestazioen Atala

Sección de Circulación • Zirkulazio Sekzioa

Sección de Competitividad • Lehiakortasun Atala

Sección de Compras y Suministros • Erosketa eta Hornidura Atala

Sección de Compromisos Institucionales • Erakundeen arteko Konpromisoen Atala

Sección de Concesiones e Inspección • Emakiden eta Ikuskapenaren Atala

Sección de Concesiones y Sociedades Instrumentales • Emakiden eta Sozietate Bideratzaileen Atala

Sección de Conservación • Artapen Atala

Sección de Conservación y Ordenación Forestal. Zona I • Basoak Zaindu eta Antolatzeko Atala. I. Aldea

Sección de Conservación y Ordenación Forestal. Zona II • Basoak Zaindu eta Antolatzeko Atala. II. Aldea

Sección de Conservación y Vialidad • Bideak Zaindu eta Mantentzeko Atala

Sección de Contabilidad • Kontabilitate Atala

Sección de Contabilidad Financiera y Patrimonial • Finantza eta Ondare Kontabilitateko Atala

Sección de Contabilidad General • Kontabilitate Orokorreko Atala

Sección de Contabilidad Tributaria • Zerga Kontabilitateko Atala

Sección de Contratación y Compras • Kontratazio eta Erosketen Atala

Sección de Contratación y Presupuestos • Kontratazio eta Aurrekontuen Atala

Sección de Control • Kontrol Atala

Sección de Control de Gestión • Kudeaketaren Kontrolerako Atala

Sección de Control de Ingresos Públicos • Sarrera Publikoen Kontrol Atala

Sección de Control de Liquidaciones • Likidazioen Kontrolaren Atala

Sección de Control del Gasto Público • Gastu Publikoaren Kontrol Atala

Sección de Control Externo • Kanpo-Kontroleko Sekzioa

Sección de Control y Calidad del Agua • Uraren Kontrol eta Kalitate Atala

Sección de Cooperación Empresarial • Enpresen arteko Lankidetzarako Atala

Sección de Coordinación Administrativa • Administrazio Koordinazioko Atala

Sección de Coordinación de Oficinas Descentralizadas • Bulego Deszentralizatuen Koordinazio Atala

Sección de Coordinación e Información Medioambiental • Ingurugiroko Koordinazio eta Informaziorako Atala

Sección de Cultura Emprendedora • Kultura Ekintzaileko Atala

Sección de Cupo y Financiación Institucional • Kupoaren eta Erakunde Finantzaketaren Atala

Sección de Deporte Escolar y para Todos • Eskola Kirol eta Guztiontzako Kirolaren Atala

Sección de Deporte Federado • Kirol Federatuaren Atala

Sección de Desarrollo Económico • Ekonomi Garapeneko Atala * Ekonomi Garapenerako Atala

Sección de Desarrollo Normativo • Arau Garapenaren Atala * Araugintza Atala

Sección de Deuda Pública • Zor Publikoaren Atala

Sección de Dirección y Control de Obras y Proyectos • Obra eta Proiektuak Zuzendu eta Kontrolatzeko Atala

Sección de Documentación Fiscal • Zerga Dokumentazioa Atala

Sección de Documentación, Información y Apoyo • Agiri, Informazio eta Laguntza Atala

Sección de Economía • Ekonomia Atala

Sección de Ejecución de Pagos • Ordainketen Betearazpen Atala

Sección de Elaboración y Gestión Presupuestaria • Aurrekontuen Gertuketa eta Kudeaketa Atala

Sección de Empleo y Formación • Enplegu eta Prestakuntza Atala

Sección de Entidades Colaboradoras • Erakunde Laguntzaileen Atala

Sección de Equipamientos Propios • Foru Ekipamenduen Atala

Sección de Espacios Naturales (Este) • Naturguneen Atala (Ekialdea)

Sección de Espacios Naturales (Oeste) • Naturguneen Atala (Mendebaldea)

Sección de Espacios Naturales Protegidos • Babestutako Naturguneen Atala * Natur Gune Babestuen Atala

Sección de Especies Protegidas • Babestutako Espezieen Atala

Sección de Estructuras Agrarias • Nekazaritza Egituren Atala * Nekazaritza Egituretako Atala

Sección de Estructuras de Información • Informazio Egituren Atala

Sección de Estudios • Azterlanen Atala

Sección de Estudios Económicos • Ekonomi Azterlanen Atala

Sección de Estudios Municipales • Udal Azterlanen Atala

Sección de Estudios Tributarios • Zerga Azterlanen Atala

Sección de Estudios y Planificación • Azterlanen eta Plangintzaren Atala

Sección de Evaluación de la Tecnología del Transporte • Garraio Teknologia Ebaluatzeko Atala

Sección de Expedientes y Sanciones • Espediente eta Isunen Sekzioa

Sección de Explotación • Ustiapen Atala

Sección de Expropiaciones • Desjabetzapen Atala

Sección de Extinción de Incendios y Salvamento • Su Itzaltze eta Salbamendu Atala

Sección de Fauna Silvestre y Experimentación Animal • Fauna Basatiaren eta Abere Esperimentazioaren Atala

Sección de Fiscalización de Gastos • Gastuen Fiskalizazio Atala

Sección de Fiscalización de Ingresos • Sarreren Fiskalizazio Atala

Sección de Fomento del Empleo en Colaboración con el Sector Privado • Sektore Pribatuarekin Lankidetzan Enplegua Bultzatzeko Atala

Sección de Formación Continuada • Etengabeko Trebakuntza Atala

Sección de Formación, Empleo y Fondos Comunitarios • Prestakuntza eta Enpleguaren eta EBko Fondoen Atala

Sección de Formación Ocupacional • Lanerako Trebakuntza Atala

Sección de Función Pública y Administración de Personal • Funtzio Publikoko eta Langileen Administrazioko Atala

Sección de Geotecnia y Recursos Hidráulicos • Geotekniako eta Ur Baliabideetako Atala

Sección de Gestión • Kudeaketa Sekzioa

Sección de Gestión Administrativa • Administrazio Kudeaketa Atala

Sección de Gestión de Deuda • Zorra Kudeatzeko Atala

Sección de Gestión de IVA 1 y de Impuestos Sustituídos • 1. BEZa eta Ordeztutako Zergak Kudeatzeko Atala

Sección de Gestión de IVA 2 • 2. BEZa Kudeatzeko Atala

Sección de Gestión de la Demanda • Eskariak Kudeatzeko Atala

Sección de Gestión de Mercados • Merkatuen Kudeaketa Sekzioa

Sección de Gestión del Ocio y Tiempo Libre • Aisia eta Astialdia Kudeatzeko Atala

Sección de Gestión del Suelo y Expropiaciones • Lurzoruaren Kudeaketa eta Desjabetzapenako Atala

Sección de Gestión Económica • Kudeaketa Ekonomikoko Atala

Sección de Gestión Educativa • Hezkuntza-Kudeaketa Sekzioa

Sección de Gestión Patrimonial • Ondarea Kudeatzeko Atala

Sección de Gestión Patrimonial y Estudios • Ondárearen Kudeaketa eta Azterlanetako Sekzioa

Sección de Gestión Presupuestaria y Estudios Económicos • Aurrekontu Kudeaketako eta Ekonomia Azterketetako Atala

Sección de Gestión Recaudatoria • Zerga-bilketaren Kudeaketa Atala

Sección de Grandes Empresas • Enpresa Handien Atala

Sección de Hidrogeología • Hidrogeologia Atala

Sección de Hortofruticultura y Protección Vegetal • Barazkigintza-Frutazaintzaren eta Landare Babesaren Atala

Sección de I.A.E. y Tasa de Aperturas • EJZ eta Irekitzeagatiko Tasaren Sekzioa

Sección de I.B.I., Tasa de Alcantarillado y Catastro • OHZ eta Estolderiagatiko Tasaren Sekzioa

Sección de Imprenta Foral • Foru Moldiztegia Atala

Sección de Impuesto de Obras, Tasas y Precios Públicos • Obrengatiko Zerga, Tasa eta Prezio Publikoen Sekzioa

Sección de Impuesto de Vehículos • Ibilgailuen Gaineko Zergaren Sekzioa

Sección de Impuestos Especiales • Zerga Berezien Atala

Sección de Infancia y Juventud • Haur eta Gazteen Atala

Sección de Información, Registro y Archivo • Informazio, Erregistro eta Agiritegi Atala

Sección de Información Sociocultural Juvenil • Gazteentzako Gizarte-kulturazko Informaziorako Atala

Sección de Información Territorial • Lurralde Informazio Atala

Sección de Información Tributaria • Zerga Informazio Atala

Sección de Información y Archivo • Informazio eta Agiritegi Atala

Sección de Información y Asesoría • Informazio eta Aholkularitza Atala

Sección de Información y Documentación • Informazio eta Dokumentazioko Sekzioa

Sección de Información y Documentación Europea • Europari Buruzko Informazio eta Agirien Atala

Sección de Informática • Informatika Atala

Sección de Informática Tributaria • Zerga Informatika Atala

Sección de Infraestructura Cultural • Kultura Azpiegitura Atala

Sección de Infraestructura Industrial e Infraestructuras Estratégicas • Industri Azpiegiturako eta Azpiegitura Estrategikoetarako Atala

Sección de Infraestructura Rural • Landa Azpiegitura Atala * Landa Azpiegiturako Atala

Sección de Innovación e Internacionalización • Berrikuntza eta Internazionalizazio Atala

Sección de Inserción Social • Gizarteratzearen Atala * Gizarteratzeko Atala

Sección de Inspección • Ikuskapen Atala * Ikuskaritza Sekzioa * Ikuskatze Atala

Sección de Inspección Alimentaria y Zoonosis • Elikagaien Ikuskaritza eta Zoonosi Sekzioa

Sección de Inspección del Transporte • Garraioa Ikuskatzeko Atala

Sección de Inspección y Cooperación • Ikuskapen eta Elkarlan Atala

Sección de Integración Social • Gizarteratze Atala

Sección de Intendencia • Intendentzia Sekzioa

Sección de Inventario y Apoyo Técnico • Inbentario eta Laguntza Teknikoaren Atala

Sección de Inventario y Auscultación • Inbentario eta Auskultazio Atala

Sección de Juego y Vehículos • Jokoaren eta Ibilgailuen Atala

Sección de Juventud • Gazteria Atala

Sección de Laboratorio Municipal • Udal Laborategiko Sekzioa

Sección de Licencias de Instalación • Instalazio-Lizentzietako Sekzioa

Sección de Licencias de Obras • Obren Lizentzietako Sekzioa

Sección de Liquidación, Gestión e Información • Likidazio, Kudeaketa eta Informazio Sekzioa

Sección de Liquidaciones Provisionales • Behin-behineko Likidazioen Atala

Sección de Mantenimiento • Mantenimendu Atala

Sección de Mantenimiento de Edificios • Eraikinen Iraunarazpenerako Sekzioa

Sección de Mantenimiento y Gestión • Mantenimendu eta Kudeaketa Atala

Sección de Mantenimiento y Servicios Técnicos • Mantenimendu eta Zerbitzu Teknikoen Atala

Sección de Marketing y Publicaciones • Marketin eta Argitalpenen Atala

Sección de Material, Mantenimiento y Formación • Material, Mantenimendu eta Prestakuntza Atala

Sección de Medicina de Empresa • Enpresa Medikuntzako Atala

Sección de Mejora de Carreteras • Errepideak Hobetzeko Atala

Sección de Mercancías y Autorizaciones • Merkatugaien eta Baimenen Atala

Sección de Minimización y Valorización de Residuos • Hondakinak Gutxienekotu eta Balorizatzeko Atala

Sección de Montes, Parques y Jardines • Baso, Parke eta Lorategien Sekzioa

Sección de Mujer • Emakumearen Atala

Sección de Nóminas • Nominetako Sekzioa

Sección de Normalización • Normalkuntza Atala

Sección de Normalización Lingüística • Hizkuntz Normalizazio Atala

Sección de Nuevas Iniciativas Empresariales • Enpresa Ekimen Berrietarako Atala

Sección de Obras • Obren Atala

Sección de Obras de Interés Rural y Vialidad Agraria • Landa Obren eta Nekazaritza Bideen Atala

Sección de Obras Mayores • Obra Handietako Atala

Sección de Obras Menores y Actividades • Obra Txiki eta Jardueretako Atala

Sección de Obras y Servicios • Obra eta Zerbitzu Atala

Sección de Oficinas Comarcales Agrarias • Eskualdeko Nekazaritza Bulegoen Atala

Sección de Operaciones • Ekintzetako Sekzioa

Sección de Ordenación • Antolamendu Atala

Sección de Ordenación del Transporte • Garraioa Antolatzeko Atala

Sección de Organización • Antolaketa Atala

Sección de Organización, Calidad y Comunicación Interna • Antolaketa, Kalitate eta Barne Komunikazioaren Atala

Sección de Organización y Coordinación Presupuestaria • Antolaketa eta Aurrekontuaren Koordinazio Atala

Sección de Organización y Recursos Humanos • Antolaketa eta Giza Baliabideen Atala

Sección de Parque Móvil • Ibilgailu Atala

Sección de Patrimonio • Ondare Atala

Sección de Patrimonio Arqueológico y Etnográfico • Arkeologia eta Etnografiako Ondarearen Atala

Sección de Patrimonio Documental • Ondare Dokumentalaren Atala

Sección de Patrimonio Edificado • Ondare Eraikiaren Atala

Sección de Patrimonio Inmueble • Ondasun Higiezinen Ondarearen Atala

Sección de Patrimonio Mueble • Ondasun Higikorren Ondarearen Atala

Sección de Plagas, Mejora Genética y Deslindes • Izurriteen, Hobekuntza Genetikoaren eta Mugaketen Atala

Sección de Plan Foral de Obras y Servicios • Obra eta Zerbitzuen Foru Planerako Atala

Sección de Planeamiento * Unidad de Planificación * División de Planificación • Planeamenduko Sekzioa * Plangintza Atala

Sección de Planeamiento, Gestión y Disciplina • Plangintza, Kudeaketa eta Diziplina Atala

Sección de Planeamiento Municipal • Udal Plangintza Atala

Sección de Planeamiento y Urbanización • Planeamendu eta Hiritartzeko Atala

Sección de Planificación, Análisis de Riesgos y Operaciones • Plangintza, Arriskuen Analisia eta Ekintzetako Sekzioa

Sección de Planificación Financiera • Finantza Plangintzaren Atala

Sección de Planificación y Análisis Presupuestarios • Aurrekontuen Plangintza eta Azterketa Atala

Sección de Plano Ciudad • Hiriaren Planoaren Sekzioa

Sección de Playas • Hondartza Atala

Sección de Plus Valía • Gainbalioaren Sekzioa

Sección de Presas • Urtegi Atala

Sección de Prestaciones y Ayudas • Prestazio eta Laguntzen Atala

Sección de Prestaciones y Valoraciónes económicas • Prestazio eta Balorazio Ekonomikoetako Atala

Sección de Presupuestos, Contratación e Informatización • Aurrekontu, Kontratazio eta Informatizazio Sekzioa

Sección de Presupuestos y Asuntos Generales • Aurrekontu eta Gai Orokorren Atala

Sección de Presupuestos y Estudios Económicos • Aurrekontuetako eta Azterlan Ekonomikoetako Sekzioa

Sección de Presupuestos y Gestión • Aurrekontuen eta Kudeaketako Atala

Sección de Prevención • Aurreneurri Atala

Sección de Prevención de Riesgos Laborales • Laneko Arriskuetan Aurreneurriak Hartzeko Atala

Sección de Prevención, Infancia y Familia • Prebentzio, Haur eta Famili Atala

Sección de Prevención Permanente • Aurrebabes Atala

Sección de Prevención y Formación • Aurrezaintza eta Trebakuntza Sekzioa

Sección de Procedimientos Concursales • Konkurtso Prozeduren Atala

Sección de Procedimientos Especiales • Prozedura Berezien Atala

Sección de Producción Animal • Abelazkuntza Atala

Sección de Producción Vegetal • Landare Ekoizpeneko Atala

Sección de Producción y Conservación Forestal (Centro) • Basogintza Atala (Erdialdea)

Sección de Producción y Conservación Forestal (Este) • Basogintza Atala (Ekialdea)

Sección de Producción y Conservación Forestal (Oeste) • Basogintza Atala (Mendebaldea)

Sección de Programación de la Discapacidad • Ezintasunaren Programazio Atala

Sección de Programación y Gestión Económica • Programazio eta Ekonomi Kudeaketaren Atala

Sección de Programas de Normalización del Euskera • Euskararen Normalkuntza Programen Atala

Sección de Programas y Ayudas • Programa eta Laguntzen Atala

Sección de Promoción Agraria y Sanidad Vegetal • Nekazaritza Sustapen eta Landare Osasun Atala

Sección de Promoción de Salud • Osasunaren Sustapen Sekzioa

Sección de Promoción del Empleo en Cooperación con el Sector Público • Sektore Plubikoarekin Lankidetzan Enplegua Sustatzeko Atala

Sección de Promoción Económica y Turismo • Ekonomia Sustapeneko eta Turismoko Atala

Sección de Promoción, Fomento y Mejora • Promozio, Sustapen eta Hobekuntza Atala

Sección de Promoción y Difusión Cultural • Kultur Sustapen eta Hedapeneko Atala * Kultura Garatu eta Zabaltzeko Atala

Sección de Prospección y Gestión • Azterketa eta Kudeaketa Atala

Sección de Proyectos de Telemática e Instalaciones • Telematikako Proiektuen eta Instalazioen Atala

Sección de Proyectos y Obras • Proiektu eta Obra Atala

Sección de Proyectos y Obras I y II de Conservación • Kontserbazio Proiektuen eta I eta II. Obren Atala

Sección de Psicosociología y Ergonomía • Psikosoziologia eta Ergonomiako Atala

Sección de Publicaciones y Proyectos • Argitalpenen eta Proiektuen Sekzioa

Sección de Recaudación • Zerga Biltegiko Atala

Sección de Recaudación Ejecutiva • Derrigorrezko Dirubilketa Sekzioa

Sección de Recaudación Voluntaria y Tesorería • Borondatezko Dirubilketa eta Diruzaintza Sekzioa

Sección de Recepción, Valoración y Orientación • Hartu, Baloratu eta Orientatzeko Atala

Sección de Recursos Económicos y Compras • Ekonomi Baliabideen eta Erosketen Atala

Sección de Recursos Humanos • Giza Baliabideen Atala

Sección de Recursos Humanos y Formación • Giza Baliabide eta Prestakuntza Atala

Sección de Redes de Agua y Saneamiento • Ur Sareetako eta Saneamenduko Atala

Sección de Régimen Jurídico • Araubide Juridikoaren Atala

Sección de Régimen Retributivo • Ordainsari Erregimenaren Atala

Sección de Registro y Notificaciones • Erregistro eta Jakinarazpen Atala

Sección de Relaciones Labolares • Lan Harremanen Atala

Sección de Relaciones Laborales y Prevención • Lan Harremanetako eta Prebentzioko Atala

Sección de Renta y Patrimonio • Errenta eta Ondare Atala

Sección de Renta y Patrimonio 1 • Errenta eta Ondareko 1. Atala

Sección de Renta y Patrimonio 2 • Errenta eta Ondareko 2. Atala

Sección de Salud Escolar • Eskola-Osasuneko Sekzioa * Eskola Osasuneko Atala

Sección de Salud Pública y Medio Ambiente • Osasun Publiko eta Ingurumen Atala

Sección de Saneamiento • Saneamendurako Atala

Sección de Saneamientos • Saneamendu Atala

Sección de Sanidad Ambiental e Higiene Urbana • Giro-Sanitate eta Hiri-Higieneko Sekzioa

Sección de Sanidad Animal • Abere Osasun Atala

Sección de Seguridad Industrial • Industri Segurtasuneko Atala

Sección de Seguridad Vial y Apoyo Técnico • Bide Segurtasun eta Laguntza Teknikoko Atala

Sección de Selección y Mejora Ganadera • Abereen Aukeraketa eta Hobekuntza Atala

Sección de Servicios Generales • Zerbitzu Orokorren Atala

Sección de Servicios Técnicos • Zerbitzu Teknikoen Atala * Zerbitzu Teknikoetako Atala

Sección de Servicios Telefónicos y Telemáticos al Contribuyente • Zergadunarentzako Telefonia eta Telematika Sistemen Atala

Sección de Sistemas Informáticos • Informatika Sistemen Atala

Sección de Sistemas Organizativos • Antolaketa-Sistemen Atala

Sección de Socialización de la Lengua • Hizkuntza Gizarteratzeko Atala

Sección de Sociedades • Sozietate Atala * Sozietateen Atala

Sección de Sostenibilidad Ambiental • Ingurumena Iraunarazteko Atala

Sección de Subalternos • Menpekoen Atala

Sección de Sucesiones y Donaciones • Oinordetza eta Dohaintza Atala * Oinordetza eta Dohaintzen Atala

Sección de Tecnología de la Carretera • Errepide Teknologiaren Atala

Sección de Tercera Edad • Hirugarren adinakoen Atala

Sección de Tesorería • Diruzaintza Atala

sección de trabajo • lan-adar

Sección de Traducción • Itzulpengintza Atala

Sección de Traducción, Terminología y Tecnología Lingüística • Itzulpen, Terminologia eta Hizkuntz Teknologiaren Atala

Sección de Transmisiones Patrimoniales, Actos Jurídicos Documentados y Tasa de Juego • Ondare Eskualdaketen, Egintza Juridiko Dokumentatuen eta Joko Tasaren Atala

Sección de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados • Ondare Eskualdaketen eta Egintza Juridiko Dokumentatuen Atala

Sección de Transporte Público • Garraio Publikoaren Atala

Sección de Transportes • Garraioetako Sekzioa

Sección de Tratamiento y Mejora de la Información Financiera • Informazio Finantzarioaren Tratamendu eta Hobekuntza Atala

Sección de Valoración • Balorazio Atala

Sección de Valoración y Orientación • Balorazio eta Orientazio Atala

Sección de Valoración y Prestaciones Individuales para Ingreso en Centros • Zentroetan Sartzeko Balorazioaren eta Banako Prestazioen Atala

Sección de Valoraciones • Balioespen Sekzioa

Sección de Vialidad y Alumbrado • Bidezaintza eta Argikuntza Sekzioa

Sección del Impuesto sobre Actividades Económicas y Exacciones Varias • Ekonomi Jardueren gaineko Zergaren eta Hainbat Ordainarazpenen Atala

Sección del Impuesto sobre Bienes Inmuebles • Ondasun Higiezinen gaineko Zergaren Atala

Sección del Impuesto sobre el Valor Añadido • Balio Erantsiaren gaineko Zergaren Atala

Sección del Plan Foral • Foru Planaren Atala

sección, departamento • sail

Sección Económico-Presupuestaria • Ekonomia-Aurrekontuen Atala

Sección Forestal 1 • Basozaintzako 1. Atala

Sección Forestal 2 • Basozaintzako 2. Atala

Sección Forestal 3 • Basozaintzako 3. Atala

Sección Jur.-Adva. de Circulación y Transportes • Zirkulazio eta Garraioetako Lege-Administraziorako Sekzioa

Sección Jurídica • Lege Atala

Sección Jurídico Administrativa • Atal Juridiko Administratiboa

Sección Jurídico Administrativa de Protección Civil y Bomberos • Babes Zibil eta Suhiltzaileen Lege-Administraziorako Sekzioa

Sección Juridico -Administrativa Planeamiento • Planeamenduaren Lege-Administraziorako Sekzioa

Sección Jurídico-Administrativa • Atal Juridiko-administratiboa

Sección Jurídico-Administrativa de Carreteras • Errepideetako Lege eta Administrazio Atala

Sección Jurídico-Administrativa de Licencias • Lizentzien Lege-Administraziorako Sekzioa

Sección Jurídico-Administrativa de Régimen Edificatorio • Eraikuntza-Erregimeneko Lege-Administraziorako Sekzioa

Sección Jurídico-Administrativa de Transportes • Garraioetako Lege eta Administrazio Atala

Sección Jurídico-Presupuestaria • Lege eta Aurrekontuen Atala

Sección Limpieza y Parque Móvil • Garbiketa eta Ibilgailuen Sekzioa

Sección Operativa de Tráfico • Trafikoko Atal Operatiboa

Sección Protección Ciudadana y Policía Judicial • Polizia Judiziala eta Hiritarrak Babesteko Atala

Sección Saneamiento y Aguas • Saneamendu eta Uren Sekzioa

Sección Técnica • Atal Teknikoa

Sección Técnica de Movilidad • Mugikortasun Atal Teknikoa

Sección Técnica I • Atal Teknikoa I

Sección Técnica II • Atal Teknikoa II

Sección Técnico-Administrativa • Atal Tekniko-Administratiboa

seccionar • ataldu

Secciones de Miñones, Mikeletes y Forales • Miñoien, Foralen eta Mikeleteen Sekzioak

secesión • sezesio

secesión; separación, poder de resolución • bereiz en

secesionismo • sezesionis o

secesionismo • sezesionis o

secesionista • sezesionista

secesionista • sezesionista

seco • xukuo

seco • leihor

seco, yerto • eihar

seco, yerto, marchito • igar

secreción • sekrezio

secreción • jariokin

secreción aliácea • baratxuri-usaineko jariakin

secreciónaliácea • baratxuri-usaineko jariakin

secretamente • sekretuan

secretar • jariatu

secretaria • idazkari

secretaría • idazkari-gela

secretaría • idazkaritza

Secretaría de Alcaldía • Alkatetzaren Idazkaritza

Secretaría de Servicios Sociales • Gizarte Zerbitzuetarako Idazkaritza

Secretaría del Diputado General • Diputatu Nagusiaren Idazkaritza

Secretaría del Jefe del Gabinete • Kabineteburuaren Idazkaritza

Secretaria Delegado • Ordezkaritzako idazkaria

Secretaria General • Idazkaritza Nagusia

Secretaría General de Acción Exterior • Kanpo Harremanetarako Idazkaritza Nagusia

Secretaría General de Comunicación • Komunikaziorako Idazkaritza Nagusia

Secretaría General de la Presidencia • Lehendakaritzaren Idazkaritza Nagusia

Secretaría General de la Vicepresidencia • Lehendakariordetzako Idazkaritza Nagusia

Secretaría General de Política Institucional y Desarrollo Autonómico • Erakunde Politikarako eta Autonomiaren Garapenerako Idazkaritza Nagusia

Secretaría General de Régimen Jurídico • Araubide Juridikoaren Idazkaritza Nagusia

Secretaría General del Diputado General • Diputatu Nagusiaren Idazkaritza Nagusia

Secretaría General del Gabinete • Kabineteko Idazkaritza Nagusia

Secretaría General Técnica • Idazkaritza Nagusi Teknikoa * Idazkaritza Orokor Teknikoa

Secretaría Información y Relaciones Institucionales • Informazioko eta Erakunde Harremanetako Idazkaritza

secretaria; secretario • idazkari

Secretaría Técnica • Idazkaritza Teknikoa

Secretaría Técnica y Desarrollo Normativo • Idazkaritza Teknikoa eta Araugintza

secretariado • idazkaritza

secretario • idazkari

secretario • irazkari

secreto • isilgauza

secta • sekta

secta • sekta

sectario • sektari

sectarismo • sektakeria

sector • sektore

sector • sektore

sector cooperativo • kooperatiba-arlo, kooperatiba-sektore

secuaz; secuela • atzetiko

secuencia • sekuentzia

secuencia • sekuentzia

secuestrable • bahigarri

secuestrador • bahitzaile

secuestrar • bahitu

secularización • sekularizazio

secularización • sekularpen

secularizarse • sekulartu

secularizarse • sekulartu

secundar, consolar, ayudar • urgaitzi, urgaitz, urgaizten (du)

secundaria ente; segundón • bigarren ailako

secundariamente • bigarrenik

secundario • sekundario

secundario • sekundario

secundario • bigarreneko

secundario, secundaria • bigarren

secundinas • selaun

sed • egarri

sed de vida • biziaren egarri

sed; úegarri naiz ö tengo sed • egarri

seda • seda

seda • ziriku

sedabrasadora • egarbizi e- ind

sedación • 1. Baretze, lasaitze, sosegatze. 2. (Oinazeak) eztitze, arintze.

sedal • a u hari

sedante • 1. Baregarri, lasaigarri, sosegagarri. 2. Eztigarri, aringarri.

sede cooperativa • kooperatibaren egoitza

sedentario • zokozai

sedentario • sedentario

sedentario • aulkizulo

sedente • jezarri

sedente • eseri

sedi entación • jalkiera

sedi entación • sedi entazio

sedi entario • sedi entario

sedi entario • sedi entario

sedi entarse • sedi entatu

sedición • albara endu

sedición • sedizio

sedición • bihurritza

sedición, insurrección, levantamiento • albaramendu

sedición, levantamiento • albara

sedicioso, subversivo • albarazale

sediento • egartsu

sediento • egardun

sedimento • jalkin

sedimento • sedi entu

sedoso • zetazko

seducción • lilurakeria

seducción • sedukzio

seducción • a ainakeria

seductor • seduzitzaile

seductor • a ainari

sefardi • sefardi

sefardi • sefardi

sefardí (dialecto judeo-español) • separdara

sefínteranal • txuringa

seg entación • seg entazio

seg entación • lakainketa

seg entar • lakaindu

seg entar • seg entatu

segador • segalari

segador • epaile

segador con hoz • igitari

segador con hoz • igitari

segadora • sega akina

segadora • sega akina

segar con hoz • igitatu

segar con hoz • igitandu

seglar • sekular

segmento • lakain

segmento • seg entu

seg•n eso • horren arabera

segoviano • segoviar

segregación (de cooperativas), separación (de cooperativas) • bereizte (kooperatibak)

seguidamente • jarraian

seguidismo • jarraitzalekeria

seguidor • jarraitzaile

seguimiento • jarraitasun

seguimiento • Segimendu, jarraipen. Seguimiento clínico-sanitario = Osasunaren segimendu klinikoa.

seguimiento • segi en

seguir adelante, proseguir • aurrera joan (da)

seguir, continuar.?? • segitu, segi, segitzen (da)

seguir, continuar • segitu, segi, segitzen (du)

seguir, continuar • jarraitu, jarrai, jarraitzen (du)

seguir, continuar, hacer continuar • jarraiki, jarraik, jarraikiten (da, zaio)

seguir en sus trece • (neure, heure, bere...) hartan egon

seguir los pasos (a alguien) • zantzua hartu, (inoren) pausoak neurtu

según • -en arabera. -en arauera. -en araura

según • arabera

según , conforme a • -en arauez

según, como, conforme a, en conformidad con, a la manera de, con arreglo a, de acuerdo con, en función de, a la luz de, a juzgar por, siguiendo a, en lo que concierne a • -en araura

según, como, conforme a, en conformidad con, a la manera de, con arreglo a, de acuerdo con, en función de, a la luz de, a juzgar por, siguiendo a, en lo que concierne a • -en arauera

según, conforme a • -en arauz

según, conforme a • -en eredura

según eso • horren arabera

según, tal como • nolako

segundas hojas • bigarren orriak

segundero • segundurratz

segundero • segundorratz

segundo • segundu

segundo • bigarren

segundo • bigarren

segundoayudante • lagunordeko

seguramente • segurki

seguramente, desde luego, inevitablemente • zigurki

seguridad • 1. Segurtasun. 2. Ziurtasun.

seguridad • segurantza

seguridad • zigurtasun

seguridad • ziurtasun

seguridad • segurtasun

seguridad activa • segurtasun aktibo

seguridad, certeza • zigurtasun

seguridad ciudadana • Herritarren segurtasun. Dirección de Seguridad Ciudadana = Herritarren Segurtasunerako Zuzendaritza.

seguridad pasiva • segurtasun pasibo

seguridad vial • bide-segurtasun

seguro • seguru

seguro • seguru

seguro • aseguru

seguro contra incendios • su aseguru

seguro de enfer eda • eri-aseguru

seguro de enfer edad • eri-aseguru

seguro de responsabilidad civil • erantzukizun zibileko aseguru

seguro, inevitable, definitivo, real • zigur

seguro; úez dago segur ö está inseguro • segur

seis • sei

seis • sei

seis • sei

seis a cada uno • seina

seis de los naipes • seiko

seís o; sismo • seis o

seisa cada uno • seina

seisavo • seiren

seisavo; sexta parte, sexto eund • seiren

seiscientos • seiehun

seiscientos • seiehun

seleccionador; selector • hautatzaile

selectividad • selektibitate

selectividad • hauta en

selectivo • hautakor

selectivo • hautakor

selector • hautagailu

selenita • ilargitar

sellar • zigilatu

sello.?? • zigilu. zigulu

sello • marka

sello de caucho • kautxuzko zigilu

sello de correos • seilu

sello de correos • posta timbre

sello de correos epostad; ti bre ezigiluad • tinbre

sello de ta pón • zigilu

selva • ohian

selva; úoihanetatik hator ö vienes de los bosques • oihan

selyucidaes • seljuktarerakd

selyucidaesd erakd • seljuktar

semáforo circular • semaforo biribil

semáforo cuadrado • semaforo karratu

semáforo de carril • erreiko semaforo

semana • aste

semana, una semana • astebete

semanario • astekari

sembrar • erein (du, dio)

sembrar cizaña • sasia(k) sutu

semejante a , parecido a, similar a • -en antzeko

semejante a, parecido a, similar a • -i antzeko

semejante a, parecido a, similar a • antzoko

semejante, parecido, similar, afín • antzeko

semejante(s), tal, tales • holako

semejanza • iduri

semi-., medio • erdi-

Semibarrera • langa-erdi

semibarrera móvil • langa-erdi mugigarri

semiciencia, cuasiciencia • erdi-jakintza

semicientífico, cuasicientífico • erdi-jakintzazko

semilla • hazi

semilla de vida, esperma de vida • bizi-hazi

semillero • mintegi

seminario, cursillo • mintegi

semiproletariado • erdi-proletargo

semi-revolucionario • erdi-iraultzaile

Semirremolque • erdi-atoi

senado • senatu

senado • senatu

senador • senatore

sencilla ente; si plemente • sinpleki

sencillez • sinpletasun

sencillez • tolesgabetasun

sencillez; si pleza, si plicidad • sinpletasun

Senda • bidezidor

senda, camino • hildo

senda entre casas • zirko

senda o espacio estrecho entre montañas • mendi-zirko

senda; sendero • xenda

sendero • bidezidor

sendero • bidezigor

sendero, senda • bidezka

sendero, senda • bidexka

senectud econjunto de ancianos • zaharreria

senectud een mal concepto • zaharkeria

senegalés • senegaldar

senegalés • senegaldar

senil • zahartzaroko

senil • zaharrekiko

senilidad • zaharkidura

senior • senior

senior • senior

seno; golfo • golko

senoidal • sinusal

senoidal • sinusal

sensación • Sentipen.

sensación • sentsazio

sensación de bienestar • Ongizate sentipen.

sensación de desagrado • Atsekabe sentipen, higuin sentipen.

sensación de extrañamiento • Arroztasun sentipen.

sensación de insuficiencia • Gutxiegitasun sentipen.

sensación de irrealidad • Errealtasunik ezaren sentipen, amets sentipen.

sensación de ligereza • Arintasun sentipen.

sensación de malestar • Ezinegon, ondoez.

sensación de omnipotencia • Ahalguztiduntasun sentipen.

sensación de pánico • Izu sentipen, laztura sentipen.

sensación, impresión de ánimo • itzautzi

sensación; sentido • senti en

sensación; te blequeo, te blor • dardara

sensata ente; sesudamente • senaz

sensátamente • zentzuz

sensatez • zentzutasun

sensatez, sabiduría, ingenio • zuhurtasun

sensato • zentzudun

sensibilidad • Sentiberatasun, sentikortasun; sentimen.

sensibilidad • sentikortasun

sensibilidad; sensiblería, susceptibilidad • minberatasun

sensibilidad; sentimiento • senti endu

sensibilizar • sentsibilizatu

sensibilizarse • sentikor bihurtu eegind

sensibilizarse • minberatu, minbera, minberatzen (da)

sensible • senti enezko

sensiblería • senti entalasun

sensiblero • minbera

sensor • sentsore

sensor • sentsore

sensorial • zentzuko

sensorial • zentzuzko

sensual • sentsual

sensual • sentsual

sensualidad • sentsualitate

sensualidad • zentzukoitasun

sensualidad • sentsualitate

sensualismo • sentsualis o

sensualismo • sentsualis o

sentada • jezarraldi

sentada; sesión • eseraldi

sentar bien • ondo egin

sentar la cabeza • zuhurtu ezuhuretuda zuhurtzend

sentaresed ehaurd • apatx egin

sentarse • eseri

sentarse • jezarri

sentarse • jezarri

sentarse • jarri, jar, jarten (da)

sentarse • eseri (da)

sentencia • Epai. En cumplimiento de la Sentencia del Tribunal Constitucional = Konstituzio Auzitegiak emandako epaia betez.

sentencia absolutoria • absoluzio-epai

sentencia condenatoria • zigortzeko epai

sentencia de uerte • herio epai

sentencia egra ática • sententzia

sentencia firme • epai irmo

sentenciar • epaia e an

senti ental • sa urbera

senti ental • senti ental

senti ental • senti ental

senti entalismo • sentikeria

senti entalismo • senti entaltasun

senti entalismo • senti entalis o

senti entalismo • sa urkeria

senti entalista • senti entalista

senti entalista • senti entalista

senti entalmente • senti entalki

senti entalmente • senti entalki

sentidamente • senti enduz

sentidamente • sentituki

sentido • zentzun

sentido • 1. Zentzumen. 2. Zentzu.

sentido • zentzu

sentido • sentidu

sentido, conocimiento • konorte

sentido contrario • kontrako noranzko

sentido de circulación • zirkulazioaren noranzko

sentido de la marcha • norabide

sentido del espacio • Espazioaren zentzu.

sentido del olfato • usai en

(sentido del) tacto • hunkimen

sentido del tiempo • Denboraren zentzu.

sentido edespiertoa con conoci ientod; úkonorte gabe ö sin sentido • konorte

sentido giratorio obligatorio • nahitaez jiratzeko noranzko

sentido •nico • norabide bakar

sentido prohibido • norabide debekatu

sentido prohibido • norabide debekatu

sentido único • norabide bakar

sentimiento • sentikizun

sentimiento • sentipen

sentimiento • sentimen

sentimiento • sentikera

sentimiento • sentimendu

sentir • sentitu, senti, sentitzen (du)

sentir hambre • hamikatu

sentir repugnancia, dar asco, asquear.?? • nakaiztu, nakaitz, nakaizten (du)

sentir sed • egarri izan

sentir sed; úegarri naiz ö tengo sed • egarritu

sentir vértigo • zorabiatu

sentirse satisfecho con. estar quieto sobre • -en gainean geldirik egon (da)

sentirse, ser sentido • sentitu, senti, sentitzen (da)

seña, guiño, gesto • keinu

señal • ikusgarri

señal acústica • hots-seinale

señal, característica • ezagugarri

señal circunstancial, señal ocasional • aldi baterako seinale

señal de advertencia de peligro • arriskuaz ohartarazteko seinale

señal de balizamiento • baliza

señal de balizamiento fija • baliza finko

señal de balizamiento variable • baliza aldagarri

señal de carril • errei-seinale

señal de circulación • zirkulazioko seinale

señal de confirmación • berresteko seinale

señal de destino • helmuga-seinale

señal de detención • geratzeko seinale

señal de indicación • argibide-seinale

señal de información • informazio-seinale

señal de localización • kokapen-seinale

señal de obligación • betebehar-seinale

señal de orientación • orientazio-seinale

señal de prescripción, señal preceptiva • aginduzko seinale

señal de preseñalización, preseñalización • aurreseinale

señal de prioridad, señal prioritaria • lehentasun-seinale

señal de prohibición • debeku-seinale

señal de reglamentación, señal reglamentaria • arauzko seinale, arau-seinale

señal de restricción, señal restrictiva • murriztapen-seinale

señal de servicio • zerbitzu-seinale

señal genérica • seinale orokor

señal horizontal • seinale horizontal

señal luminosa, dispositivo de señalización luminosa • argi-seinale

señal obligatoria • nahitaezko seinale

señal ocasional, señal circunstancial • aldi baterako seinale

señal óptica • ikus-seinale

señal permanente • seinale iraunkor

señal preceptiva, señal de prescripción • aginduzko seinale

señal prioritaria, señal de prioridad • lehentasun-seinale

señal reglamentaria, señal de reglamentación • arauzko seinale, arau-seinale

señal restrictiva, señal de restricción • murriztapen-seinale

señal vertical • seinale bertikal

señal vial • bide-seinale

señala iento; señalización • seinaleztapen

señaladamente • seinalatuki

señaladamente • seinalatuki

señalamiento • seinaleztapen

señalar • seinalatu

señalar econ marcas • markatu

señalización • seinalapen

Señalización • seinaleak

señalización circunstancial, señalización ocasional • aldi baterako seinaleak

señalización específica, señalización expresa • berariazko seinaleak

señalización expresa, señalización específica • berariazko seinaleak

señalización horizontal • seinale horizontalak

señalización luminosa • argi-seinaleak

señalización ocasional, señalización circunstancial • aldi baterako seinaleak

señalización óptica • ikus-seinaleak

señalización permanente • seinale iraunkorrak

señalización variable • seinale aldagarriak

señalización vial • bide-seinaleak

Señalizar • seinaleztatu

señalizar • seinaleztatu

señalizar • seinaleztatu

señor • jaun

señor • jaun

Señor de Arriba, de las alturas • Goiko Jaun

señor martín • artin jauna

señora • andre

señora, doña • andere

señora, doña • andre

señoras y señores. las señoras y los señores • jaun-andreak

señoras y señores. las señoras y los señores • jaun eta andreak

señoría; señorío • jauntasun

señorío • jaurerri

señorita • andere1/4o

señorita • andereño

señorita, señoritinga • anderetila

señoritingo • jauntto

señorito • jauntxo

señorito, cacique • jauntto. jauntxo

señorón • jaun handi

señorón • jaun handi

señorona • andra andi

señorona • andra andi

señuelo • erakargarri

sépalo • sepalo

sépalo • sepalo

separable • banagarri

separable • aldengarri

separación • berezkuntza

separación (de cooperativas), segregación (de cooperativas) • bereizte (kooperatibak)

separación (del socio) • kooperatiba uzte (bazkideak)

separación mínima • gutxieneko tarte

separada ente ezeind • nor bere aldetik

separado • berex

separado • bereizi

separador • bereizgailu

separador • aldentzaile

Separador • bereizgailu

separador(es) • bereizgarri(ak)

separar, desunir • banatu, bana, banatzen (du)

separar, distanciar, diferenciar, distinguir • berezi, berez, berezten (du)

separar, distanciar, diferenciar, distinguir, poner en claro • bereizi, bereiz, bereizten (du)

separarse • bereizkatu, bereizka, bereizkatzen (da)

separarse • elkarganditu (da)

separarse • hastandu

separarse de nosotros • gugantitu (da)

separata • separata

separatismo • separatis o

separatismo • separatis o

separatista • separatista

separatista • separatista

sepelio • hobiratze

sepelio, entierro, enterramiento, inhumación, sepultación • ehorzpen

sepelio; soterramiento • lurperatze

sepia • sepia

sepia • ezoolcd sepia

septentrional • iparraldeko

septentrional • iparraldeko

sépti a parte • zazpiren

sépti a parte • zazpiren

séptico • septiko

séptico • septiko

septie bre • irail

septie bre • irail

septiembre • irail

septiembre • buruil. irail

séptimo • zazpigarren

séptimo • zazpigarren

séptimo • zazpigarren

septuagenario • mhirurogeita ha ar urtetik gorako

septuagenario • hirurogeita hamar urtetik gorako

sepulcro; sepultura • sepultura

sepultador • ehorzle

sepultar, enterrar • hobitu (du)

sepultar, enterrar • ehortzi

sepultar, enterrar • hobiratu (du)

sepultura, sepulcro • hobi

sepultura, sepulcro, fosa • hilobi

sepulturero • zulogile

sepulturero • lurre aile

sequedad • lehortasun

sequedad • ihartasun

sequía • idorte

ser (algo) miel sobre hojuelas • (ezer) urrea diamanterekin izan

ser apresado, ser detenido, ser capturado, ser arrestado • atxilotu, atxilot, atxilotzen (da). atxilotu, atxilot, atxilotzen (da)

ser autosuficiente, engreído • buru-iritzi izan (da)

ser cernido • iralgi (da)

ser cernido por • -z iralgi (da)

ser correcto • zuzen egon (da)

ser corriente.?? • usu etorri (da)

ser creído • sinetsi, sinets, sinesten (da)

ser de buen corazón • errai onak ukan

ser desbaratado, destruirse • ezereztu (da)

ser despreciado • guttietsi (da)

ser devuelto, devolverse • harzara eman (zaio)

ser diestro en • -n frogatu (da)

ser duro de corazón • erraiez gogorra izan

ser ejemplo, ser camino a seguir • jarraibidea izan (da)

ser el hazmerreir • bazterren lotsagarri egon

ser el perejil de todas las salsas • eltze anitzetako zalia izan, anitz esnetako gazta izan, dupina guztietako gizkaia izan, eltze askotako burduntzalia izan, esku orotako makila izan

ser elegido • hautatu (da)

ser eliminado, desaparecido • itsa-arazi (da)

ser, ente • izaite

ser, ente • izaiki

ser entregado a la muerte • heriotara eman (da)

ser expulsado, despachado, echado • egotzi (da)

ser, haber, existir.?? • izan

ser hábil • trebe izan

ser humano, hombre (en general) • gizaki

ser humano, hombre (en general), elemento, individuo • giza

ser incapaz de matar una mosca • euliari hegoa kentzeko ez izan

ser lícito • lagezko eleged izan

ser lícito • zilegi izan (da)

ser loco • zoro izan (da)

ser más viejo que Matusalén • Juif Erranten adina ukan

ser medido, medirse • izaritu, izari, izaritzen (da)

ser moribundo, estar moribundo • heriotzaratu (da)

ser, naturaleza • izaite

ser necesario, necesitarse, precisarse • behar izan (da, zaio)

ser onear • ser oia bota

ser onear • ser oia bota

ser oneo • erretolika

ser perro viejo • arima zaharra eduki

ser primos hermanos • askazi bereko haur izan

(ser) primos hermanos • ahaide hurbilak izan

ser retorcido • zakur izan

ser social.? • gizarteko izaite

ser sometido, subordinado, dominado, subyugado, oprimido, avasallado • menperatu, menpera, menperatzen (da)

ser todo oídos • osotoro belarria izan (da). osotoro belarria izan (da)

ser un lince • begi zorrotza izan

ser un pedazo de pan • ogi puska hutsa izan

ser una carga • (inori) bizkarkin izan

ser una osca uerta • mindulin izan

ser una osca uerta • kikil izan

ser vivo • izaki bizi

ser vivo; viviente • bizidun

seráfico • serafiko

seráfico • serafiko

serafín • serafin

serafín • serafin

serbal • gurbe

serbal co estible • gurbe

serbal; serbal co estible • gurbe

serbio • serbiar

serena ente; sereno, tranquilo • nare

serenaresed; tranquilizarse • trankildu

serenata • serenata

sereno, calmado • jabal

seria ente; serio • serio

serial • serial

serial • serial

sericicultura • zetar-hazkuntza

sericicultura • serikultura

serie • sail

serie • serie

serieda • seriotasun

seriedad • seriotasun

serigrafía • serigrafia

serigrafía • serigrafia

serio • serios

serio, de pocas palabras • mutiri

seroja • baruza

seroja • hostail

serón • zaran

serón • xisto

seroterapia • seroterapia

seroterapia • seroterapia

serotonina • Serotonina.

serpenteando • bihurka

serpentear • sigi-saga ibili

serpentear • bihurka ibili

serpenteo • zeiharka- eiharka

serpenteo; zig-zag eend eeginezd • sigi-saga

serpentina • serpentina

serpiente • ezoolcd suge

serpiente de cascabel • kriskitin-sugea

serpiente de cascabel • kriskitin-sugea

serpol • xarbot

serpol; to illo • sarpoil

serrador • zerralari

serrería • segategi

serrín • zerrauts

serrín • zerrazahi

serrín • zerrakin

serrote • zerrote

serrote; serrucho • zerrote

serrucho • zerrote

serval • ezoolcd serbal

serval • serbal

servicial • lagunkor

servicio • Zerbitzu.

servicio • morrontza

servicio • neska etza

servicio • zerbitzu

Servicio Administrativo • Administrazio Zerbitzua

Servicio Administrativo de Aguas • Uren Administrazio Zerbitzua

Servicio Administrativo de Planeamiento y Urbanización • Planeamendu eta Hiritartze Administrazio Zerbitzua

Servicio Agrícola • Nekazaritza Zerbitzua

Servicio de Abastecimiento de Aguas • Ur Hornikuntzarako Zerbitzua

Servicio de Acción Comunitaria • Komunitate Jarduerarako Zerbitzua

Servicio de Acción Comunitaria y Planificación • Komunitate Ekintzako eta Plangintzako Zerbitzua

Servicio de Acción Cultural • Kultur Ekintzako Zerbitzua

Servicio de Acogida a la Inmigración • Etorkinentzako Harrera Zerbitzua

Servicio de Actividades Culturales • Kultur Ekintzetarako Zerbitzua

Servicio de Actividades Deportivas • Kirol Ekintzetarako Zerbitzua

Servicio de Actuaciones Institucionales y Proyectos Sociales • Erakundeen Jarduketen eta Gizarte Proiektuen Zerbitzua

Servicio de Administración de Tributos Directos • Zuzeneko Zergen Administrazio Zerbitzua

Servicio de Administración de Tributos Indirectos • Zeharkako Zergen Administrazio Zerbitzua

Servicio de Administración del Personal • Langileriaren Administraziorako Zerbitzua

Servicio de Aguas • Ur Zerbitzua

Servicio de Aplicaciones • Aplikazio Zerbitzua

servicio de apoyo • Laguntasun, laguntza zerbitzu.

Servicio de Apoyo a la Dirección de Atención de Emergencias SADAE • Larrialdiei Aurregiteko Zuzendaritzari Laguntzeko Zerbitzua LAZLZ * LAZLZ Larrialdiei Aurregiteko Zuzendaritzari Laguntzeko Zerbitzua

Servicio de Archivos y Bibliotecas • Agiritegi eta Liburutegi Zerbitzua

Servicio de Area de Minusvalias • Minusbaliotasunen Arloko Zerbitzua

Servicio de Area de Tercera Edad • Hirugarren Adinekoen Arloko Zerbitzua

Servicio de Area Económica • Ekonomia Arloko Zerbitzua

Servicio de Arquitectura • Arkitektura Zerbitzua

Servicio de Asesoramiento Jurídico-Económico de las Entidades Locales • Toki Erakundeen Lege eta Ekonomia Aholkularitzarako Zerbitzua

Servicio de Asesoría Económica • Ekonomi Aholkularitza Zerbitzua

Servicio de Asesoría Jurídica * Servicio de Asesoria Jurídica • Lege Aholkularitza Zerbitzua

servicio de asistencia • Sorospen zerbitzu.

Servicio de Asistencia Jurídica y Administración Local • Lege Aholkularitza eta Toki Administrazioko Zerbitzua

servicio de asistencia y orientación social • Sorospen eta gizarte orientazioko zerbitzu.

Servicio de Atención de Llamandas de Urgencia • Larrialdietako Deiei Kasu Egiteko Zerbitzua

Servicio de Auditoría • Auditoretza Zerbitzua

Servicio de Ayudas y Divulgación Agraria • Nekazaritzako Laguntza eta Zabalkunde Zerbitzua

Servicio de Biblioteca, Promoción y Difusión Cultural • Liburutegiko eta Kultur Sustapen eta Hedapeneko Zerbitzua

Servicio de Bibliotecas • Liburutegi Zerbitzua

Servicio de Calidad Ambiental • Ingurugiro Kalitatearen Zerbitzua

Servicio de Casa de Cultura • Kultura Etxeko Zerbitzua

Servicio de Catastro y Valoración • Katastro eta Balorazio Zerbitzua

Servicio de Centro Histórico • Hirigune Historikoaren Zerbitzua

Servicio de Centros Cívicos • Gizarte Etxeen Zerbitzua

Servicio de Centros Culturales • Kultur Zentroen Zerbitzua

Servicio de Chóferes • Auto-Gidarien Zerbitzua

Servicio de Compromisos Institucionales y Asistencia Municipal • Erakundearteko Konpromisoen eta Udalentzako Laguntzaren Zerbitzua

Servicio de Congresos y Turismo • Biltzar eta Turismo Zerbitzua

Servicio de Conserjería • Atezaintza Zerbitzua

Servicio de Conservación de Carreteras • Errepideak Artatzeko Zerbitzua

Servicio de Conservación de la Naturaleza • Izadia Zaintzeko Zerbitzua

Servicio de Conservación de la Naturaleza y Fauna Silvestre • Izadia eta Basanimaliak Zaintzeko Zerbitzua

Servicio de Conservación y Espacios Naturales Protegidos • Kontserbazio eta Natur Gune Babestuen Zerbitzua

Servicio de Conservación y Explotación • Bideak Zaindu eta Mantentzeko Zerbitzua * Kontserbazio eta Ustiapen Zerbitzua

Servicio de Conservación y Explotación de Carreteras • Errepideak Artatu eta Ustiatzeko Zerbitzua

Servicio de Construcción • Eraikuntza Zerbitzua

Servicio de Contabilidad • Kontabilitate Zerbitzua

Servicio de Contabilidad, Presupuestos y Costes • Kontabilitate, Aurrekontu eta Kostu Zerbitzua

Servicio de Contratación • Kontratazio Zerbitzua

Servicio de Contratación, Compras y Suministros • Kontratazio, Erosketa eta Hornikuntza Zerbitzua

Servicio de Cooperación al Desarrollo • Garapenean Laguntzeko Zerbitzua

Servicio de Coordinación de Planes • Planak Koordinatzeko Zerbitzua

Servicio de Coordinación y Gestión Presupuestaria • Koordinazio eta Aurrekontu-Kudeaketa Zerbitzua

Servicio de Deportes • Kirol Zerbitzua

Servicio de Desarrollo Agrario • Nekazaritza Garapenerako Zerbitzua * Nekazaritza Garatzeko Zerbitzua

Servicio de Desarrollo Normativo y Asesoría Jurídica • Araugintzako eta Lege Aholkularitzako Zerbitzua

Servicio de Desarrollo Normativo y Relaciones con las Juntas Generales • Araubidezko Garapenerako eta Biltzar Nagusiekiko Harremanetarako Zerbitzua

Servicio de Desarrollo Rural • Landa Garapeneko Zerbitzua

Servicio de Divulgación y Experimentación Agraria • Nekazaritzako Zabalkunde eta Saiakuntza Zerbitzua

Servicio de Edificaciones • Eraikuntzen Zerbitzua

Servicio de Empleo • Enplegu Zerbitzua

Servicio de Enología • Enologia Zerbitzua

Servicio de Estadística • Estatistika Zerbitzua

Servicio de Estrategia Empresarial • Enpresa-Estrategia Zerbitzua

Servicio de Estrategia Financiera • Finantza Estrategia Zerbitzua

Servicio de Estudios de Políticas Económicas y Financieras • Ekonomia eta Finantza Politikak Aztertzeko Zerbitzua

Servicio de Estudios Municipales y Asistencia Económica a los Entes Locales • Udal Azterlan eta Toki Erakundeentzako Ekonomi Laguntzako Zerbitzua

Servicio de Estudios y Relaciones Comunitarias • Azterlanen eta Harreman Komunitarioen Zerbitzua

Servicio de Euskaldunización • Euskalduntze Zerbitzua

Servicio de Euskera • Euskara Zerbitzua

Servicio de Explotación de Aguas y Saneamiento • Urak Ustiatzeko eta Saneamenduko Zerbitzua

Servicio de Expropiaciones y Servicios Afectados • Desjabetzapenen eta Desjabetzapenek Ukitutako Zerbitzuen Zerbitzua

servicio de extinción de incendios • suhiltzaileen zerbitzu

Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento • Su Itzaltze eta Salbamendu Zerbitzua

Servicio de Financiación, Programación y Control de Inversiones • Finantzaketa, Programazio eta Inbertsio-Kontrolerako Zerbitzua

Servicio de Finanzas • Finantza Zerbitzua

Servicio de Fiscalización • Fiskalizazio Zerbitzua

Servicio de Fondos Europeos • Europako Fondoen Zerbitzua

Servicio de Formación • Prestakuntza Zerbitzua * Trebakuntza Zerbitzua

Servicio de Función Pública • Funtzio Publikoko Zerbitzua

Servicio de Ganadería • Abeltzaintza Zerbitzua

Servicio de Gestión Administrativa • Administrazio Kudeaketa Zerbitzua * Administrazio Kudeaketarako Zerbitzua

Servicio de Gestión Ambiental • Ingurugiroa Kudeatzeko Atala

Servicio de Gestión de Impuestos Directos • Zuzeneko Zergak Kudeatzeko Zerbitzua

Servicio de Gestión de Impuestos Indirectos • Zeharkako Zergak Kudeatzeko Zerbitzua

Servicio de Gestión de la Organización • Antolakuntzaren Kudeaketarako Zerbitzua

Servicio de Gestión de Personal • Langileak Kudeatzeko Zerbitzua

Servicio de Gestión de Recursos Humanos • Giza Baliabideak Kudeatzeko Zerbitzua * Giza Baliabideen Kudeaketarako Zerbitzua

Servicio de Gestión de Tributos Locales • Udal Zergak Kudeatzeko Zerbitzua

Servicio de Gestión Financiera • Finantza Kudeaketa Zerbitzua

Servicio de Gestión Tributaria • Zerga Kudeaketarako Zerbitzua

Servicio de Gestión Tributaria y Multas • Zerga Ikuskatzailetza eta Isunen Zerbitzua

Servicio de Gestión Urbanística • Hirigintza Kudeaketa Zerbitzua

Servicio de Gestión y Documentación • Kudeaketa eta Dokumentazio Zerbitzua

Servicio de Gestión y Prestaciones Económicas • Kudeaketako eta Laguntza Ekonomikoetako Zerbitzua

Servicio de Igualdad • Berdintasunerako Zerbitzua

Servicio de Imprenta • Moldiztegi Zerbitzua

Servicio de Infancia • Umeen Zerbitzua

Servicio de Infancia y Familia • Haurtzaro eta Senitarte Zerbitzua

Servicio de Información Europea • Europari buruzko Informazio Zerbitzua

Servicio de Información Juvenil • Gazteentzako Informazio-Zerbitzua

Servicio de Información Territorial • Lurralde Informazioko Zerbitzua

Servicio de Información y Asistencia al Contribuyente (SIAC) • Zergadunarentzako Informazio eta Laguntza Zerbitzua (ZILA)

Servicio de Información y Atención Social • Informazio eta Gizarte Arretarako Zerbitzua

Servicio de Información y Registro • Argibide eta Erregistro Zerbitzua

Servicio de Informática • Informatika Zerbitzua

Servicio de Infraestructuras • Azpiegitura Zerbitzua

Servicio de Innovación • Eraberriketa Zerbitzua

Servicio de Innovación e Internacionalización • Berrikuntza eta Internazionalizazio Zerbitzua

Servicio de Inserción Social • Gizarteratze Zerbitzua

servicio de inspección • ikuskaritza-zerbitzu

Servicio de Inspección de Tributos * Servicio de Investigación Tributaria • Zerga Ikuskaritzaren Zerbitzua * Zergak Ikuskatzeko Zerbitzua

Servicio de Inspección, Equipamientos y Cooperación • Ikuskapen, Ekipamendu eta Elkarlan Zerbitzua

Servicio de Inspección y Control • Ikuskapen eta Kontrol Zerbitzua

servicio de intervención de accidentes • istripuetan esku hartzeko zerbitzu

Servicio de Intervención y Auditoría • Kontuhartzailetza eta Auditoretza Zerbitzua

Servicio de Intervención y Control • Kontuhartzailetza eta Kontrol Zerbitzua

Servicio de Juventud • Gazteri Zerbitzua * Gazteria Zerbitzua

Servicio de Laboratorio • Laborategi Zerbitzua

Servicio de Laboratorio General • Laborategi Orokorreko Zerbitzua

Servicio de Limpieza Viaria y Gestión de Residuos Sólidos Urbanos • Bide Garbikuntza eta Hiriko Hondakin Soliduak Kudeatzeko Zerbitzua

Servicio de Lucha contra la Exclusión • Bazterkeriaren Aurkako Zerbitzua

Servicio de Mantenimiento • Mantenimendu Zerbitzua

Servicio de Mantenimiento de Edificios • Eraikinen Mantentze Zerbitzua

Servicio de Mantenimiento de Edificios Municipales • Udal Eraikinetako Mantentze Zerbitzua

Servicio de Medicina de Empresa • Enpresako Mediku Zerbitzua

Servicio de Medicina Deportiva • Kirol Medikuntzaren Zerbitzua

Servicio de Medio Ambiente • Ingurumen Zerbitzua

Servicio de Medio Ambiente y Paisaje • Ingurumen eta Paisaia Zerbitzua

Servicio de Medios de Comunicación y Relaciones Públicas • Komunikabide eta Harreman Publikoetarako Zerbitzua

Servicio de Montes • Baso Zerbitzua * Mendi Zerbitzua

Servicio de Movilidad y Transporte • Mugikortasun eta Garraio Zerbitzua

Servicio de Mujer y Familia • Emakume eta Familiarentzako Zerbitzua

Servicio de Museos • Museo Zerbitzua

Servicio de Normalización y Promoción del Euskera • Euskararen Normalkuntza eta Sustapen Zerbitzua

Servicio de Normativa Tributaria • Zerga-Araudiaren Zerbitzua

Servicio de Operación del Sistema • Bideak Kudeatzeko Zerbitzua

Servicio de Ordenación del Transporte • Garraioen Antolamendu Zerbitzua

Servicio de Ordenación Territorial • Lurralde Antolamendurako Zerbitzua

Servicio de Organización • Antolaketa Zerbitzua

Servicio de Organización, Calidad y Sistemas • Antolaketa, Kalitate eta Sistemen Zerbitzua

Servicio de Organización e Inspección de los Servicios, • Antolaketako eta Zerbitzuen Ikuskapeneko Zerbitzua,

Servicio de Patrimonio • Ondare Zerbitzua

Servicio de Patrimonio Histórico • Ondare Historikoaren Zerbitzua

Servicio de Patrimonio Histórico-Arquitectónico • Historia eta Arkitektura Ondarearen Zerbitzua

Servicio de Patrimonio Histórico-Artístico, Archivos y Museos • Ondare Historiko-Artistikoaren, Artxiboen eta Museoen Zerbitzua

Servicio de Patrimonio y Gestión de Riesgos • Ondarea eta Arriskuak Kudeatzeko Zerbitzua

Servicio de Personal • Langile Zerbitzua * Langileri Zerbitzua

Servicio de Personas con Discapacidad • Pertsona Ezinduen Zerbitzua

Servicio de Personas Mayores • Adinekoen Zerbitzua

Servicio de Plan Foral de Obras y Servicios • Obra eta Zerbitzuen Foru Planerako Zerbitzua

Servicio de Planeamiento Urbanístico • Hirigintzako Plangintza Zerbitzua

Servicio de Planeamiento y Gestión Urbanística • Plangintza eta Hirigintzaren Kudeaketarako Zerbitzua

Servicio de Planeamiento y Proyectos • Plangintzaren eta Proiektuen Zerbitzua

Servicio de Planificación e Infraestructuras Deportivas • Plangintza eta Kirol Azpiegituren Zerbitzua

Servicio de Planificación Estratégica • Estrategi Plangintzarako Zerbitzua

Servicio de Planificación, Proyectos y Mantenimiento • Plangintza, Proiektu eta Mantenimendu Zerbitzua

Servicio de Planificación, Proyectos y Obras • Plangintza, Proiektu eta Obra Zerbitzua

Servicio de Planificación y Estudios de la Inspección • Ikuskapenaren Plangintza eta Azterlanen Zerbitzua

Servicio de Planificación y Gestión del Suelo • Plangintza eta Lurzoruaren Kudeaketa Zerbitzua

Servicio de Planificación y Programación Cultural • Kultur Plangintza eta Programazio Zerbitzua

servicio de policía vasco • ertzaintza

Servicio de Política Fiscal • Zerga Politika Zerbitzua

Servicio de Prensa • Prentsa Zerbitzua

Servicio de Prensa de la Ertzaintza • Ertzaintzaren Prentsa Zerbitzua

Servicio de Presupuestos • Aurrekontuen Zerbitzua

Servicio de Presupuestos y Compromisos Institucionales • Aurrekontuetarako eta Erakundeen arteko Konpromisoetarako Zerbitzua

Servicio de Presupuestos y Políticas Públicas • Aurrekontu eta Politika Publikoetako Zerbitzua

Servicio de Prevención de Riesgos Laborales • Laneko Arriskuen Prebentzioko Zerbitzua * Laneko Arriskuen Prebentziorako Zerbitzua

Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamentos • Prebentzio, Su Itzalketa eta Salbamendu Zerbitzua

Servicio de Prevención y Extinción de Incendios y Salvamentos • Suhiltzaile Zerbitzua

Servicio de Programas • Programa Zerbitzua

Servicio de Promoción de Empleo • Enplegu Sustapenerako Zerbitzua

Servicio de Promoción del Euskara • Euskara Sustatzeko Zerbitzua

Servicio de Promoción Económica y Empleo • Ekonomia Sustapen eta Enplegu Zerbitzua

Servicio de Promoción Empresarial • Enpresa Sustapeneko Zerbitzua

Servicio de Promoción y Desarrollo Económico y Turístico • Ekonomia eta Turismoa Sustatu eta Garatzeko Zerbitzua

Servicio de Protección Civil y Miñones • Herri Babes eta Miñoi Zerbitzua

Servicio de Proyectos y Construcción de Carreteras A • Errepideen Proiektuetako eta Eraikuntzako A Zerbitzua

Servicio de Proyectos y Construcción de Carreteras B • Errepideen Proiektuetako eta Eraikuntzako B Zerbitzua

Servicio de Proyectos y Obras • Proiektu eta Obretako Zerbitzua

Servicio de Recaudación • Zerga-bilketa Zerbitzua * Zerga Bilketarako Zerbitzua

Servicio de Recaudación Fiscal • Zergabilketa Zerbitzua

servicio de recogida de basura • zara a-zerbitzu

servicio de recogida de basura • zara a-zerbitzu

Servicio de Recursos Humanos • Giza Baliabideen Zerbitzua

Servicio de Régimen Jurídico e Inspección • Lege Erregimen eta Ikuskatze Zerbitzua

Servicio de Relación con los Contribuyentes • Zergadunekiko Harremanetarako Zerbitzua

Servicio de Relaciones Ciudadanas • Hiritarrekiko Harremanen Zerbitzua

Servicio de Relaciones Exteriores e Interinstitucionales • Erakundeen arteko eta Kanpo Harremanetarako Zerbitzua

Servicio de Relaciones Laborales • Lan Harremanetarako Zerbitzua

Servicio de Restauraciones • Zaharberrikuntza Zerbitzua

servicio de salud • Osasun zerbitzu.

Servicio de Salud Laboral • Laneko Osasunaren Zerbitzua

Servicio de Salud Pública • Osasun Publikoaren Zerbitzua

servicio de salvamento • salbamenduko zerbitzu

Servicio de Sanciones y recursos • Zigor eta Errekurtsoen Zerbitzua

Servicio de Saneamiento de Agua • Ur Saneamendurako Zerbitzua

Servicio de Sanidad, Medio Ambiente y Consumo • Osasun, Ingurumen eta Kontsumo Zerbitzua

Servicio de Secretaría de la Diputación • Aldundiaren Idazkaritza Zerbitzua

Servicio de Secretaría General • Idazkaritza Nagusiko Zerbitzua

Servicio de Secretaría Técnica de Cultura • Kulturako Idazkaritza Teknikoko Zerbitzua

Servicio de Secretaría Técnica de Economía • Ekonomiako Idazkaritza Teknikoko Zerbitzua

Servicio de Secretaría Técnica de Función Pública • Funtzio Publikoko Idazkaritza Teknikoko Zerbitzua

Servicio de Secretaría Técnica de Hacienda, Finanzas y Presupuestos • Ogasun, Finantza eta Aurrekontuetako Idazkaritza Teknikoko Zerbitzua

Servicio de Secretaría Técnica de Obras Públicas • Herrilanetako Idazkaritza Teknikoko Zerbitzua

Servicio de Secretaría Técnica de Servicios Generales • Zerbitzu Orokorretako Idazkaritza Teknikoko Zerbitzua

Servicio de Secretaría Técnica de Urbanismo y Arquitectura • Hirigintza eta Arkitekturako Idazkaritza Teknikoko Zerbitzua

Servicio de Secretaría Técnico-Juridica • Idazkaritza Tekniko-Juridikoko Zerbitzua

Servicio de Seguridad Ciudadana • Hiritarren Segurtasun Zerbitzua

Servicio de Selección, Formación y Prevención de Riesgos Laborales • Aukeraketa, Trebakuntza eta Laneko Arriskuetan Aurreneurriak Hartzeko Zerbitzua

Servicio de Servicios Centrales de Comunicación, Gestión y Relaciones Externas • Kanpoko Komunikazio, Kudeaketa eta Harremanetarako Zerbitzu Nagusien Zerbitzua

Servicio de Servicios Generales • Zerbitzu Orokorren Zerbitzua * Zerbitzu Orokorretako Zerbitzua

Servicio de Sistemas de Explotación • Ustiapen Sistemen Zerbitzua

Servicio de Tecnología e Inventario • Teknologia eta Inbentario Zerbitzua

Servicio de Tercera Edad • Hirugarren Adinekoen Zerbitzua

Servicio de Tesorería • Diruzaintza Zerbitzua

Servicio de Transporte de Viajeros • Bidaiarien Garraio Zerbitzua

Servicio de Transportes • Garraio Zerbitzua

Servicio de Tributos Directos • Zuzeneko Zergen Zerbitzua

Servicio de Tributos Indirectos • Zeharkako Zergen Zerbitzua

Servicio de Tributos Locales y Catastro • Udal Zerga eta Katastro Zerbitzua

Servicio de Unidades Periféricas y Organización • Unitate Periferikoen eta Antolaketaren Zerbitzua

Servicio de Urbanismo • Hirigintza Zerbitzua

Servicio de Urbanismo y Ordenación Territorial • Hirigintza eta Lurralde Antolaketako Zerbitzua

servicio de urgencia • larrialdietako zerbitzu

servicio de uso especial • erabilpen bereziko zerbitzu

servicio de uso general • erabilpen orokorreko zerbitzu

Servicio de Vía Pública • Bide Publikoen Zerbitzua

Servicio de Vías Públicas • Bide Publikoetako Zerbitzua

Servicio de Viticultura y Enología • Mahastizaintza eta Enologia Zerbitzua

Servicio de Zona Rural y Montes • Nekazaritza Eremuaren eta Mendien Zerbitzua

servicio deaseo • garbigela

servicio discrecional • eskatu ahalako zerbitzu

servicio especializado • Zerbitzu berezitu.

Servicio Financiero - Tesorería • Finantza Zerbitzua - Diruzaintza

Servicio Foral de Extinción de Incendios y Salvamento • Su Itzaltze eta Salbamendu Foru Zerbitzua

Servicio Forestal y de Conservación de la Naturaleza • Basozaintza eta Izadizaintza Zerbitzua

Servicio Jurídico • Lege Zerbitzua

Servicio Jurídico Administrativo • Zerbitzu Juridiko Administratiboa

Servicio Jurídico Urbanístico • Lege eta Hirigintza Zerbitzua

Servicio Jurídico-Administrativo • Lege eta Administrazio Zerbitzua

servicio militar • soldadutza

Servicio Municipal de inmigración • Immigrazioko Udal Zerbitzua IUZ * IUZ Immigrazioko Udal Zerbitzua

servicio no autorizado • baimendu gabeko zerbitzu

Servicio (Oficina) de Paisaje Urbano • Hiriko Paisaiaren Zerbitzua (Bulegoa)

servicio permanente • gau eta eguneko zerbitzu

servicio policial • polizi zerbitzu

servicio policial • polizi zerbitzu

servicio postal • posta zerbitzua

servicio postal • posta zerbitzua

servicio público • zerbitzu publiko

servicio público de transporte • garraio-zerbitzu publiko

servicio público de viajeros • bidaiariak garraiatzeko zerbitzu publiko

servicio regular de viajeros • bidaiariak garraiatzeko zerbitzu erregular

Servicio Sanitario y de Consumo • Sanitate eta Kontsumo Zerbitzua

Servicio social • Gizarte zerbitzu.

servicio sociosanitario • Gizarte eta osasun zerbitzu.

Servicio Técnico 1º de Edificación • Eraikuntzako 1. Zerbitzu Teknikoa

Servicio Técnico 1º de Infraestructuras • Azpiegituretako 1. Zerbitzu Teknikoa

Servicio Técnico 2º de Edificación • Eraikuntzako 2. Zerbitzu Teknikoa

Servicio Técnico 2º de Infraestructuras • Azpiegituretako 2. Zerbitzu Teknikoa

Servicio Técnico 3º de Infraestructuras • Azpiegituretako 3. Zerbitzu Teknikoa

Servicio Técnico de Disciplina Urbanística • Hirigintza Diziplinako Zerbitzu Teknikoa

Servicio Territorial de Aguas de Araba • Arabako Uren Lurralde Zerbitzua

Servicio Territorial de Aguas de Bizkaia • Bizkaiko Uren Lurralde Zerbitzua

Servicio Territorial de Aguas de Gipuzkoa • Gipuzkoako Uren Lurralde Zerbitzua

Servicio Territorial de Infancia, Juventud y Familia • Haurtzaro, Gaztaro eta Familiarako Lurralde Zerbitzua

Servicio Territorial de Puertos de Bizkaia • Bizkaiko Portuen Lurralde Zerbitzua

Servicio Territorial de Puertos de Gipuzkoa • Gipuzkoako Portuen Lurralde Zerbitzua

servicio turístico • turismoko zerbitzu

servicio urbano • hiriko zerbitzu

Servicio Vasco de Meteorología • Meteorologiako Euskal Zerbitzua

Servicio Vasco de Salud Osakidetza • Euskal Osasun Zerbitzua Osakidetza * Osakidetza Euskal Osasun Zerbitzua

Servicios • Zerbitzuak

Servicios Auxiliares de la Administración de Seguridad • Segurtasun Administrazioko Zebitzu Laguntzaileak

Servicios de Archivo de la Comunidad Autónoma de Euskadi • Euskal Autonomia Erkidegoko Artxibo Zerbitzuak

servicios de sanidad • osasunerako zerbitzuak

servicios de sanidad • osasunerako zerbitzuak

Servicios Educativos • Hezkuntza Zerbitzuak

Servicios eléctricos • Zerbitzu elektrikoak

Servicios Especiales • Zerbitzu Bereziak

Servicios Funerarios de Donostia-San Sebastián, SA • Donostiako Hileta Zerbitzuak SA

Servicios Generales • Zerbitzu Nagusiak * Zerbitzu Orokorrak

Servicios Sociales de Base • Oinarrizko Gizarte Zerbitzuak

servidor, siervo • zerbitzari

servidu bre • sehigo

servidu bre • gatibatasun

servidumbre de paso • bide-zor

servidumbre, servilismo • morrointasun

servil • morroin-

servilismo • fidelkeria

servilismo • u ilkeria

servilleta • dafaila

servilleta; toalla • eskuzapi

servilmente • fidelkeriaz

servilmente • fidelkeriaz

servir • zerbitzatu, zerbitza, zerbitzatzen (du)

servir • morroin izan

servir • zerbitu, zerbi, zerbitzen (du)

servir a Dios y al diablo • txapel batez bi buru estali

servir a, valer a • -i balio izan (zaio)

servir en bandeja • eskura e an

servir para • rako gauza e-rako gauza izand

servir para • raino balio e-rako balio ukand

servirse de • -az baliatu

servo otor • serbo otore

servo otor • serbo otore

sésamo • sesa o

sésamo • sesa o

sesastre • uzkal endu

sesear • sisipasa egin

sesear • sisipasa egin

sesenta • hirurogei

sesenta • hirurogei

sesenta • hirurogei. hirurogei. hirurogoi. hirurogei. hiruretan hogei. hiruretan hogoi

sesenta y tantos. sesenta y tantas • hirur-hogeita

sesentavo • hirurogeiren

sesentavo • hirurogeiren

seseo • sisipasa

seseo • sisipasa

sesera; seso • bur uin

sesgado • soslaizko

sesgadura • soslai

sesgar • zeharkatu

sesgo • soslai

sesión • batzarraldi

sesión • bilkura, bilera

sesión de clausura, reunión de clausura • amai-bilkura

seso • buru uin

Sesos • Garaunak

Sesos • Garunak

Sesos a la manteca negra • Muinak gantz beltzaz

Sesos a la romana • Garaunak Erroma erara

Sesos de ternera en salsa con setas de temporada • Txahal-burumuinak saltsatan sasoizko perretxikuekin

Sesos manteca negra • Koipe beltzeko burumuinak

Sesos rebozados • Burumuin irneztatuak

Sesos y mollejas de cordero • Bildots-burumuin eta esnakiak

sestear • biaotan egon

sestear • biaoa egin

sesteo • bazkalondoko loaldi

sesteo • bazkalosteko loaldi

sesteo; siesta, úbiaotan dago ö está echando la siesta • biao

sestiere Castillo • Gaztelu-sestiere

seta • ziza

seta • ziza

seta roja.?? • ziza-gorri

Setas de Orduña al horno • Urduñako perretxikoak labean

Setas del campo a la plancha • Sasoiko perretxikoak plantxan

Setas en su tiempo • Sasoiko perretxikoak

Setas pardillas de monte • Mendiko ziza arreak

setecientos • zazpiehun

setecientos • zazpiehun

setenta • hirurogeita ha ar

setenta • hirur-hogei ta hamar

setenta • hirurogeita ha ar

seto • hesi

seto • zuresi

seto • ixi

seto, valla • hesi

seto vivo • palaxu

seto vivo • heskai

setter • setter

setter • ezoolcd setter

seudópodo • ebiolcd pseudopodo

sevillano • sevillar

sexagenario • hirurogei urtetik gorako

sexagenario • hirurogei urtetik gorako

sex-appeal • sex-appeal

sex-appeal • sex-appeal

sexo • Sexu.

sexo • sexu

sexo • sexu

sexo seguro • Sexu (harreman) seguru.

sexología • sexologia

sexología • sexologia

sexta parte • seiren

sexteto • seikote

sexteto • seikote

sexto • seigarren

sexto • seigarren

sexto eun • seiren

sextuplicar • mseikoiztu eseikoitzv seikoiztend

sexual • sexual

sexual • sexual

sexualidad • sexutasun

sexualidad • sexualitate

sexualidad • sexualitate

sexualmente • sexualki

sexualmente • sexualki

sexy • sexi

sexy • sexi

sha • shah

sha • shah

sherif • sherif

sherif • sherif

shock • shock

shock • shock

short • short

short • short

show • show

shunt • shunt

shunt • eeleccd shunt

si • -(e)n

si • ba

• si

• bai

si a marina • itsasleize

si a parte • milioiren

si a; torca • troka

si biosis • sinbiosi

si biosis • ebiolcd sinbiosi

si biótico • sinbiotiko

si biótico • sinbiotiko

si bólicamente • sinbolikoki

si bólicamente • sinbolikoki

si bólico • sinboliko

si bólico • sinboliko

si bolismo • sinbolis o

si bolismo • sinbolis o

si bolista • sinbolista

si bolista • sinbolista

si bolizable • sinbolizagarri

si bolizable • sinbolizagarri

si bolizar • sinbolizatu

si bolizar • sinbolizatu

sí bolo • sinbolo

sí bolo • sinbolo

si eaditz jokatuekind • baldin ba-

si..., en caso de que..., si es que • baldin-eta... ba...

si..., en caso de que..., si es que • baldin... ba...

si epartizipioekind • z gero e-z gerod

si etría • si etria

si étricamente • si etrikoki

si étricamente • si etrikoki

si étrico • si etriko

si étrico • si etriko

si iente de hierba • belahazi

si iente de hierba; hierba esi iented • belahazi

si io • ezoolcd txi ino

si •n • si un

si no • ezpere

si onía • si onia

si onía • si onia

si oníaco • si oniazko

si oníaco • si oniazko

si patía • begion

si patía; úsinpatiaz lehertu da ö ha estallado por si patia • sinpatia

si pático • sinpatiko

si patizar • mrekin bar e-rekin bat etorrdi

si patizar • -rekin bat etorri

si ple • single

si plemente • sinpleki

si pleza • txotxakeria

si pleza; si plicidad, tontería • sinplekeria

si plificable • errazgarri

si plificable • sinplikagarri

si plificable • bakungarri

si plificar • sinpletu

si plificar • sinplifikatu

si plificar; úorganis o bakuna da ö es un organis o sencillo • bakundu

si plismo • sinplis o

si plismo • sinplis o

si plista • sinplista

si plista • sinplista

sí por cierto, ciertamente, en efecto, efectivamente • baiki

¡sí, quia!, ¡ca!, !ni pensarlo! • bai zera!

sí, sí • bai ba

si..., si, a ver si • ea... -(e)n

sí; úbaiccc baiccc ö ora, úbai zeral ö ìcálv ìquiálv ìque val • bai

si; úederki gaude bal ö ìesta os lucidosl • ba-

si ulación • si ulazio

si ulacro • inkario

si uladamente • irudiz

si uladamente • itxuraz

si uladamente • plantaz

si ulado • itxurazko

si ulador • itxurati

si ular • si ulatu

si ultáneamente • aldi batean

si ultanear • batera egin

si ultanear • aldi berean egin

si ultanear; sincronizarw unificar • batean egin

si ultaneidad • aldiberekotasun

si ultáneo • aldibereko

si ultáneo • baterako

si ún • si un

sia és • sia dar

sibarita • sibarita

sibarita • sibarita

sibarítico • sibaritiko

sibarítico • sibaritiko

sibaritismo • sibaritis o

sibaritismo • sibaritis o

siberiano • siberiar

siberiano • siberiar

sibila • sibila

sibila • sibila

sibilante • txistukari

sibilante • txistukari

sibilino • sibilino

sibilino • sibilino

sic • sic

sic • era berberean

sica • astrofisika

sicario • sikario

sicario • sikario

siciliano • siziliar

siciliano • siziliar

sico oro • basapikondo

sico oro • siko oro

sicología • psicologia

sicología • psicologia

sida • e edcd hies

SIDA (Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida) • HIES (Hartutako Immunitate Eskasiaren Sindrome).

sidecar • sidekar

Sidecar • sidekar

sidecar • sidekar

sideral • sideral

sideral • eastrocd sideral

siderita • equ mcd siderita

siderita • siderita

sider•rgico • siderurgiko

sider•rgico • siderurgi

siderugia • burdingintza

siderurgia • siderurgia

siderurgia • siderurgia

sidra • sagardo

Sidra • Garagardoa

sidra • sagardo

sidra con agua • gazi-gozo ebeste edari eta janariakd

sidrería • sagardotegi

sie bra • ereintza

sie braa pulso eono atopeyad • irra

sie pre; úhori betidanik da hola ö eso es de sie pre, úbetikoatzesku ö el •lti o ono • beti

sie previva • betibizi

sie previva • betibizi

siega • epaite

siega • epaite

siega • segaketa

siega con hoz • igitaite

siega con hoz • igitaite

siembra • ereintza

siempre • beti. beti

siempre igual • betibat. betibat

siendo • izanki

siendo (él, ella, ello) • dela

siendo joven • gazterik

siendo joven • gaztetan

siento • esertoki

sierpe • sierpe

sierpe; culebra, serpiente • suge

sierra • zerra

sierra • zerra

sierra de ano; úeskuz egindako zapatak ö zapato deartesania • esku-zerra

sierra de mano • esku-zerra

sierra de montañas • egeolcd mendizerra

sierra de ontañas • mendizerra

sierra ecánica • zerra ekaniko

sierra grande para dos operarios • arpan

sierra mecánica • zerra mekaniko

siervo, criado • jopu

siervo, vasallo, esclavo, criado • sehi

siervos de la gleba • glebako jopuak

siervos de la gleba • glebako jopuak

siesta • lokuluxka

siesta • kulu a

siesta • bazkalosteko

siesta • bazkalondoko

siete • zazpi

siete • zazpi

siete • zazpi

siete de los naipes • zazpiko

siete esino • zazpiki

sietea cada uno ead • zazpina

sífilis • sifili

sífilis • sifili

sifilítico • sifilitiko

sifilítico • sifilitiko

sifón • sifoi

sifón • sifoi

sigilo; silencio • isiltasun

siglas • siglak

siglas • siglak

siglo • mende

siglo; ú • mende

siglo y medio • mende-ta-erdi

significación; significado • esanahi

significación; significado • esangura

significado • zentzu

significado • zentzun

significante • adierazle elinguistikand

significar • adierazeid eesan nahi ukand

significativo • esanguratsu

significativo; úoso gauzaadierazgarria da ö es una cosa uy significativa • adierazgarri

signo • zeinu

signo de interrogación • galdera-ikur

signo de interrogación • galdera-ikur

siguiente • hurrengo

siguiente • datorren

siguiente • urrengo

sílaba • silaba

silabario • silabario

silábico • silabiko

silbador • txistulari

silbando • txistuka

silbando • txistu eginez

silbante • txistulari

silbar • txistu egin

Silbato • txilibitu

silbido • txistu

silbido • histu

silenciador • isilgarri

silenciador, dispositivo silenciador • isilgailu, zarata-isilgailu

silenciador; sordina • isilgailu

silenciador; sordina ehotsd • motelgailu

silenciar • isildu

silencio • isiltasun

silencioso • ixil

silicato • silikato

silicato • silikato

sílice • silize

sílice • e inercd silize

silicio • equ mcd silizio

silicio • silizio

silicosis • e edcd silikosi

silla • aulki

silla • aulki

silla de montar • zela

silla de ruedas • gurpil-aulki

silla de ruedas • gurpil-aulki

silla de ruedas • gurpil-aulki

Silla de ternera con puré • Txahal-silla purearekin

sillería • silarri

sillero • aulkigile

sillero • aulkigin

sillero; úaulkian jezarri da ö se ha sentado en el banco • aulki-saltzaile

sillín • zela

sillón • besaulki

sillón, silla • kadira

silo • zilo

silogismo • silogis o

silogismo • silogis o

sil•rico • siluriko

silueta • zilueta

silueta • zilueta

silúrico • siluriko

silvestre • larre-

silvicultor • igurai

silvicultor • oihantzain

silvicultura • oihantzaingo

silvicultura • oihantzaingo

sima, abismo, caverna • leze

sima, hendidura • hirrikitu

sima, hendidura • hirrika

simiente • hazi

similar, parecido, casi igual • berdintsu

simo • guztiz maite

simo • milioigarren

simpático • kadan

simple (diminutivo).?? • ximple. xinple

simple, elemental, sencillo • bakun. bakun

simple, tonto, bobo, tonto • txotxolo

simpleza, tontería, bobería, tontada, bobada • txotxolokeria

simplicidad, sencillez • bakuntasun. bakuntasun

simplificar • bakundu, bakun, bakuntzen (du). bakundu, bakun, bakuntzen (du)

simplista.? • bakun. bakun

simular ignorancia, simular que se ignora o desconoce, hacerse el ignorante o desconocedor • ez-jakinarena egin (du)

sin • barik. gabe

sin • -t(z)eke

sin • gabe

sin • -en gabe

sin • -gabe

sin actuar • agitzeke

sin aliento • arnas bakarrean, arnas estuka

sin cambiar, sin cambios • aldatzeke

sin cesar, incesantemente, sin interrupción, ininterrumpidamente, constantemente, sin reposo, continuadamente • tairik gabe

sin cesar, infatigablemente, continuamente • etengabe

sin decir ni pío • traust esan gabe

sin derechos • eskubideengabeko

sin desbravar • bazterrolak kendu gabeko

sin doblez • toles gabe

sin duda • ziur

sin duda, resueltamente, no cabe duda, desde luego • zalantzarik gabe

sin duda; tan pronto, ya • dagoeneko

sin dudar • dudatzeke

sin dudar, resueltamente, sin reservas, sin reserva • dudatzeke

sin embargo • bizkitartean

sin embargo • hala-ere. hala ere

sin embargo • halere

sin embargo • halare

sin embargo • badarik ere

sin embargo, a pesar de eso • holarik ere

sin embargo, de todos modos • berain. berain

sin embargo, no obstante • alta

sin entrañas • barru galduko

sin hacer • egiteke

sin inmutarse • mugida gabe

sin inmutarse • ikaratu gabe

sin más • beste gabe, beste zer gabe, besterik gabe

sin nubes • zohar

sin palabras, que no tiene palabras • hitzengabeko

sin paliativos • aitzakia gabae

sin par, sin igual • paregabeko

sin parangón • antzik gabe ekod

sin pegar ojo • lokartu gabe

sin pelos en la lengua • ahoan bilorik gabe, ahoan legarrik gabe

sin pies ni cabeza • buru-buztan gabeko, ez hanka eta ez buru

sin precedentes • aurregabeko

sin..., que no tiene...., falto de • bako. gabeko

sin quitar ojo • (ezeri) begirik kendu gabe

sin re isión • ihesbide gabe

sin rebozo • zabal-zabal

sin rebozo; sin re isión • kupida gabe

sin reposar, sin tomar reposo. Vide: pausatu gabe.?? • pausatugabe

sin richistar • murtik gabe

sin rodeos • itzulingurarik gabe

sin rodeos • itzal eta itzuli gabe

sin ru bo fijo • noraezean

sin sembrar • ereinteke. ereiteke

sin, sin ningún, sin ninguna • -ik gabe

sin tapujos • kukukeria gabe

sin tomar reposo • hatsedongabe

sin tra pa ni cartón • bene-benetako

sin valor, que no tiene valor • baliogabeko

sin vida, inanimado, falto de vida • bizigabe

sinagoga • sinagoga

sinagoga • sinagoga

sinalefa • sinalefa

sinalefa • sinalefa

sinceramiento • zuriketa

sincerarse • zuritu

sincerarse.?? • xahatu, xaha, xahatzen (du)

sinceridad • egiazaletasun

sincero • egiazale

sinclinal • egeolcd sinklinal

sinclinal • sinklinal

sincopar • sinkopatu

síncope • sinkopa

sincretismo • sinkretismo

sincronía • sinkronia

sincrónico • sinkroniko

sincronismo • sinkronismo

sincronización • sinkronizazio

sincronizar • sinkronizatu

sincronizar • aldiberetu

sincrotón • ef scd sinkrotoi

sincrotón • sinkrotoi

sindical • sindikal

sindicalismo • sindikalismo

sindicalista • sindikalista

sindicarse • sindikatu

sindicarse • sindikatu

sindicato • sindikatu

sindicato • sindikatu

síndico • sindiko

síndico • sindiko

síndrome • sindro e

síndrome • sindro e

síndrome • Umekiaren sindrome alkoholiko.

síndrome • Sindrome.

síndrome de abstinencia • Droga faltaren sindrome, abstinentzia sindrome.

síndrome de abstinencia • Droga faltaren sindrome, abstinentzia sindrome.

síndrome de falta de motivación • Kemenik ezaren sindrome, adorerik ezaren sindrome.

Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida (SIDA) • Hartutako Immunitate Eskasiaren Sindrome (HIES).

síndrome psicoorgánico • Sindrome psikoorganiko.

síndrome tóxico • Sindrome toxiko.

sinécdoque • eretorcd sinekdoke

sinéresis • sineresi

sinéresis • sineresi

sinfonía • sinfonia

sinfónico • sinfoni

sinfónico • sinfoniko

singladura • egubide

singladura • singladura

singnificado • erran-nahi

singular • singular

singularidad • bakantasun

singularmente • bakanki

singularmente • bakanki

siniestrado • kolpatu

siniestrado • istripuz jo

siniestro • ezkerraldeko

siniestro • itxura txarreko

sino, destino • laindo

sino, más que, sino que • baizen

sino, más que, sino que • baizik-eta. baizik eta

sino, sino que • bainan. baina

sino, sino que • baino

sínodo • sinodo

sínodo • sinodo

sinoni ia • sinoni ia

sinoni ia • sinoni ia

sinónimo • sinoni o

sinónimo • sinoni o

sinónimo • esankide

sinopsis • sinopsi

sinopsis • sinopsi

sinóptico • sinoptiko

sinóptico • sinoptiko

sinovia • sinobia

sinovia • ebiolcd sinobia

sinovial • sinobial

sinovial • sinobial

sinrazón • desarrazoi

sinsabor • ezbehar

sinsabor edolor • zi iko

sinsorgo • txaranda

sinsorgo • kuku otzara

sintáctico • sintaktiko

sintáctico • sintaktiko

sintag a • sintag a

sintag a • sintag a

sintag ático • sintag atiko

sintag ático • sintag atiko

sintaxis • sintaxi

síntesis • sintesi

síntesis • sintesi

sintético • sintetiko

sintético • sintetiko

sintetización • sintetizazio

sintetización • sintetizazio

sintetizar • sintetizatu

sintetizar • 1. Laburbildu. 2. Sintetizatu, (zerbaiten) sintesia egin.

sintió gran e oción • zirrara handia sentitu zuen

sínto a • e edcd sinto a

sintoísmo • sintois o

sintoísmo • sintois o

síntoma • Sintoma.

sintomatología • Sintomatologia; sintomak.

sintonía • sintonia

sintonización • sintonizazio

sintonización • sintonizazio

sintonizar • sintonizatu

sintonizar • sintonizatu

sinuoso • bihurgunetsu

sinusitis • e edcd sinusitis

sinusoidal • sinusoidal

sinusoidal • e atcd sinusoidal

sinusoide • sinusoide

sinusoide • e atcd sinusoide

sinverg±enza • ahalkegabe

sinvergüencería • lotsagabekeria

sinvergüenza, desvengonzado, insolente • ahalkegabe

sionismo • sionis o

sionismo • sionis o

sionista • sionista

sionista • sionista

siquiera • berere

sirena • itsasneska

sirena • sirena

sirena; tritón euretakoani alia batd • uhandre

sirguero • sirgari

sirguero • sirgari

siri iri • eurilangar

sirio • siriar

sirio • siriar

siroco • e eteocd siroko

siroco • siroko

sirón • ezoolcd ziraun

siruposo ede jarabed • xarabetsu

siruposo ede jarabed • xarabetsu

sirvienta • neska e

sirviente de sacerdote • gelari

sis icidad • sis ikotasun

sis icidad • sis ikotasun

sís ico • sis iko

sís ico • sis iko

sis ó etro • sis o etro

sis ó etro • sis o etro

sis ógrafo • sis ografo

sis ógrafo • sis ografo

sis ología • sis ologia

sis ología • sis ologia

sis ólogo • sis ologo

sis ólogo • sis ologo

sisa • ohorgoa

siste a de refrigeración • hozteko modu

siste a de refrigeración • hozteko odu

siste a monofásico • eeleccd siste a monofasiko

siste a onofásico • siste a onofasiko

siste a solar • eastrocd eguzki-siste a

siste a solar; úeguzkitiko energia ö energía solar • eguzki-siste a

siste as planetatarios • planeta-siste ak

siste as planetatarios; ú • planeta-siste ak

siste áticamente • siste atikoki

siste ático • siste atiko

siste atización • siste atizazio

siste atización • siste atizazio

siste atizar • siste atizatu

siste atizar • siste atizatu

sistema • Sistema.

sistema circulatorio • (Odolaren) zirkulazio sistema.

sistema contra incendios • suteen kontrako sistema

sistema de alarma de tipo acústico • entzuteko moduko alarma-sistema

sistema de alarma de tipo óptico • ikusteko moduko alarma-sistema

sistema de alumbrado, alumbrado • argiak

sistema de arranque • martxan jartzeko sistema, abiarazteko sistema

sistema de frenado • balazta-sistema

sistema de inmunidad • Immunitate sistema.

sistema de producción • ekoizpen-systêma

sistema de seguridad • segurtasun-sistema

sistema de sujeción para niños • haurrei eusteko sistema

sistema glandular • Guruin sistema.

sistema gubernamental • gubernu-systêma

Sistema Nacional de Archivos • Artxiboen Sistema Nazionala

Sistema Nacional de Bibliotecas • Liburutegien Sistema Nazionala

Sistema Nacional de Bibliotecas de Euskadi • Euskadiko Liburutegien Sistema Nazionala

Sistema Nacional de Museos • Museoen Sistema Nazionala

sistema nervioso • Nerbio sistema, sistema nerbioso.

sistema nervioso central • Nerbio sistema zentral.

sistema (político) • eraen

sistema reproductivo • Ugal(ketako) sistema.

sistema respiratorio • Arnas sistema.

sistema sensorial • Zentzumen sistema.

sistema social • gizarte-systêma

sistema solar.??sistema estelar • izar-systêma

sistema urinario • Gernu sistema.

sístole • e edcd sistole

sitiador • setiatzaile

sitio angosto • mehargune

sitio angosto • mehargune

sitio de baile • dantzaleku

sitio de cita; viso • ikustoki

sitio de recreo • jolaseta

sitio de recreo • jolastoki

sitio donde se corta el helecho • ireban

sitio so brío; u bría • laiotz

situación • krozka

situación • tokiera

situación • Egoera.

situación conflictiva • Gatazka egoera; egoera gatazkatsu, egoera liskartsu.

situación de baja • baja egoera

situación de exclusión • Baztertuta egote, bazterketa(ko) egoera.

situación de exclusión social • Gizartetik baztertuta egote, gizarte bazterketa(ko) egoera.

situación de jerga, estado de jerga • jargon-egokera

situación de riesgo • Arrisku egoera. Programa de prevención y atención de menores en situación de riesgo = Arriskuan diren adingabeentzat, aurrea hartzeko eta laguntzeko programa.

situación, estado • egoera

situación futura, avenimiento, acontecimiento, evento • agerkizun

situación microeconómica • mikroekono i egoera

situaciones de presión grupal • Taldearen presiopeko egoera.

situado • jarri

situado • kokatu

situarse, colocarse, tomar posición • egokeraztatu (da)

siux • siux

slalo • slalo

slip • slip

slogan • slogan

snack-bar • snack-bar

snob • esnob

snobismo • esnobismo

snobista • esnobista

so ático • so atiko

so ático; visceral • so atiko

so brear • itzali

so brerería • kapelategi

so brerería • kapelategi

so brerero • kapelugin

so brerero • kapelugin

so brerillo • txapel eperretxikoenad

so brero • kapela

so brero • kapela

so brilla • ekitako

so brilla • eguzkitako

so ero • azalgaineko

so ero • gainetiko

so ero • gainaldeko

so etimiento • menpekotasun

so ier • so ier

so ier • so ier

so nolientamente • logalez

so noliento • loerdi

so noliento • logaletu

so or ujo • ezoolcd txilinporta

so or ujo • txilinporta

soba • marruskatze

sobaco • egape. hegape

sobaquera • galtzarbegi

sobaquera • galtzarbegi

sobarba; sopapo • okozpeko

soberanamente • subiranoki

soberanamente • subiranoki

soberanía • subiranotasun

soberanía • subiranotasun

soberanía, libertad, independencia • eskukotasun

soberano • subirano

soberano • subirano

soberano, libre, independiente • eskukodun

soberbia • urguilutasun

soberbiamente • hanpuruski

sobón • laztankor

sobón • eskuztatzaile

sobornable; venal • salkoi

sobornable; venal • suernagarri

sobornable; venal, vendible • salgarri

sobornador • erosle

sobornar • sueatu esueaetuda sueatzend

sobornar • erosi

sobornar • koipea e an

soborno • eroskeria

soborno • eroskeria

sobradamente • sobera

sobradillo • hegazpe

sobradillo; tejadillo • hegazpe

sobrante • haborokin

sobrante; superior esobre el puno ás elevadod • gainontzeko

sobrar • soberatu

sobre anera; so eramente • gainki

sobre, concerniente a, acerca de, hacia, respecto a • -i buruzko

sobre (el, la, lo) cual.?? • zeintaz

sobre, en cuanto a, respecto a, acerca de • -i buruz

sobre, encima de • -en gain

sobre, encima de • -en gainean

sobre esa • bazkalondo

sobre esa • afalondo

sobre la base de • -en hondopeaz

sobre todo • badere, baitipat, batezaz ere, batez ere, batipat, beregainki, endemas, guztiz ere

sobre todo, especialmente, principalmente, en particular, fundamentalmente • batez ere

sobreabundar • oso ugari izan

sobreabundar • oso ugari izan

sobreali entar • nhaz endatu ehaz endaa haz endatzend

sobreca a • ohazal

sobrecarga • gainkarga

sobrecarga • gainkarga

sobrecargar • gainkargatu

sobrecargar • gainkargatu

sobrecargo • za azain

sobrecejo • betondo

sobrecoji iento; úhire beldur nauk ö te tengo iedo • beldur-ikara

sobredosis • Neurriz gaindiko dosi, gehiegizko dosi. La sobredosis

sobredosis accidental • Ustekabeko neurriz gaindiko dosi.

sobredosis deliberada • Berariazko neurriz gaindiko dosi.

sobreestimar • sobera etsi

sobreestimar • gehiegietsi (du)

sobrehu ano eesfuerzo • senper

sobrehu ano eesfuerzod • senper

sobrellevar • gainean era an

sobrellevar • gainean era an

sobremanera, excesivamente • tinketz

sobreno bre • izengoti

sobrenombre • goitizen

sobrepasar • gainditu

sobrepasar • xitu exitua xitzend

sobrepasarse, colmarse • gaineztu (da)

sobrepeso • gehikarga

sobreponeresed enorbered; violentar • buruaz jabetu

sobreponerse • enorbered buruaz jabetu

sobrepuesto • buruaz jabetu

sobrepuesto • buruaz jabetu

sobresabido • aldez aurretik jakinead

sobresabido ead • aldez aurretik jakinda

sobresaliente • bikain eeskoland

sobresalto • beldurraldi

sobresalto; susto • izualdi

sobresalto; susto • ikaraldi

sobreseimiento • utzipen

sobreseimiento • auzi etendura

sobreseimiento • bertan behera uzte

sobrestante • arduradun

sobrevivir • biziraun

sobrevivir • gainbizi (da)

sobriedad • jangartxu

sobriedad • jan urri

sobrino • iloba

socaire • haizalpe

socaire; úhaizelvalde he endikl ö ìfueral • haize-babes

socarronería • trufakeria

socavar • azpijan eazpijana azpijatend

socavar • nazpizulatu eazpizulaa azpizulatzend

socavón • zulo

socavón • zulape

sociabilidad • elkarkoitasun

sociabilidad • elkarkoitasun

sociable • lagunarteko

sociable; social • gizarteko

sociable; social • gizar-

social • gizartezko

social • gizartekoi

social • sozial

social • gizarte-

social, de la sociedad • gizarteko

social-de ocracia • sozialde okrazia

social-de ocracia • sozialde okrazia

social-de ócrata • sozialde okrata

social-de ócrata • sozialde okrata

socialismo • sozialis o

socialismo • sozialis o

socialista • sozialista

socialista • sozialista

socialización • Sozializazio, gizarteratze. Proceso de socialización y desarrollo personal = Norberaren garapen eta gizarteratzeko prozesua. El grupo de iguales juega un rol central en el proceso de socialización durante la adolescencia = Lagun taldeak rol nagusia betetzen du nerabezaro garaiko sozializazio prozesuan.

socialización • sozializazio

socialización • sozializazio

socializar • sozializatu

socializar • sozializatu

sociedad • gizarte

sociedad • sozietate

sociedad • gizartetza

Sociedad Aberekin, S.A. • Aberekin, S.A. Sozietate Publikoa

sociedad agraria de transformación • eraldaketako nekazaritza-baltzu, eraldaketako nekazaritza-sozietate

sociedad amplia • erkidego hedatu

sociedad anónima • baltzu anonimo, sozietate anonimo

sociedad anónima laboral • lan-baltzu anonimo, lan-sozietate anonimo

Sociedad Anónima Pública para la Formación y el Empleo Egailan, S.A. • EGAILAN Prestakuntza eta Enplegua Sustatzeko Akziokako Baltzu Publikoa * Prestakuntza eta Enplegua Sustatzeko Akziokako Baltzu Publikoa EGAILAN

sociedad, compañeros, fraternidad, hermandad, confraternidad • anaiarte

sociedad, comunidad, cooperativa • erkidego

sociedad cooperativa • kooperatiba(-baltzu), kooperatiba(-sozietate)

sociedad de consumo • kontsu o gizarte

Sociedad de Promoción y Reconversión Industrial S.P.R.I. • I.S.E.B. Industriaren Sustapen eta Eraldaketarako Baltzua * Industriaren Sustapen eta Eraldaketarako Baltzua I.S.E.B.

sociedad (de responsabilidad) limitada • erantzukizun mugatuko baltzu, sozietate mugatu

sociedad desarrollada, sociedad extensa, sociedad amplia • hedatu-erkidego

sociedad (humana), organización, humanidad • gizarte

sociedad mercantil • baltzu (merkataritzakoa), merkataritza-sozietate

Sociedad Nekazal Ikerketa eta Teknologia, S.A. (IKT, S.A.) • Nekazal Ikerketa eta Teknologia, S.A. Sozietatea (IKT, S.A.)

sociedad, organismo • baltzai. ?

Sociedad Pública Basalan, S.A. • Basalan, S.A. Sozietate Publikoa

Sociedad pública Orquesta de Euskadi S.A • Euskadiko Orkestra, S.A. sozietate publikoa

Sociedad pública Sociedad de Vivienda y Suelo de Euskadi, S.A. VISESA • Euskadiko Etxebizitza eta Lurra, SA VISESA * VISESA Euskadiko Etxebizitza eta Lurra, SA

Sociedad pública Sociedad Informática del Gobierno Vasco EJIE • EJIE Eusko Jaurlaritzaren Informatika Elkartea * Eusko Jaurlaritzaren Informatika Elkartea EJIE

Sociedad Urbanística Municipal ENSANCHE 21, SA • Udal Hirigintza Elkartea, 21 ZABALGUNEA, SA

sociedad vinícola • ardangintza-elkarte

sociedad vinícola • ardangintza-elkartea

Sociedades públicas municipales • Udal baltzu publikoak

Sociedades y Retenciones • Sozietateak eta Atxikipenak

socio • erkide

socio • bazkide

socio • bazkide

socio • erkide

socio colaborador • bazkide laguntzaile

socio cooperador, cooperativista (socio) • kooperatiba(ko baz)kide, kooperatibista

socio de naturaleza o de utilidad pública • izaera edo onura publikoko bazkide

socio de trabajo • lan-bazkide

socio en activo • jardunean dagoen bazkide, bazkide aktibo

socio fundador • bazkide sortzaile

socio inactivo • jardunean ez dagoen bazkide, bazkide ez-aktibo

socio institucional • erakunde bazkide

socio no usuario • erabiltzaile ez den bazkide

socio promotor • bazkide sustatzaile

socio trabajador • bazkide langile

socio usuario • bazkide erabiltzaile

sociología • soziologia

sociología • gizartelogi. gizartelogia

sociología • soziologia

sociológicamente • gizartelogikoki

sociológico • soziologiko

sociológico • gizartelogiko

sociológico • soziologi

sociólogo • soziologo

sociólogo • soziologo

sociólogo • gizartelogo

socorrer • sokorritu

socorrer • sorostsi

socorrer • sorosi

socorrido • lagundu

socorrido • sokorritu

socorrido • sorotsi

socorrismo • soroslego

socorrismo • soroslego

socorrista • sorosle

socorro • heltura

socorro • hel

soda • soda

soda • soda

sódico • sodiko

sódico • equ mcd sodiko

sodio • sodio

sodio • equ mcd sodio

sodo ita • sodo ita

sodo ita • sodo ita

sofá • sofa

sofá • sofa

sofis a • sofis a

sofis a • sofis a

sofismo • sufis o

sofismo • sufis o

sofista • sufi

sofista • sufi

sofisticación • sofistikazio

sofisticarse • sofistikatu

sofisticarse • sofistikatu

sofocante • itogarri

sofocante,calor pesado • goha

sofocar • itoarazi eitoaraza itoaraztend

sofreir • arinki frijitu

sofreir • arinki frijitu

software • software

software • software

soga delahorcado • urka soka ebihurd

soja • soia

soja • soia

sojuzgar, someter, dominar, subordinar, derrotar, reprimir, derrocar, superar, vencer, conquistar • azpiratu, azpira, azpiratzen (du)

sokatira • sokatira

sol • iguzki

sol • eki. eguzki. iguzki

sol • sol

sol; úeguzkitiko energia ö energía solar • eguzki

sóla ente; sólo • baino ez

sóla ente; sólo • ez beste

sola y únicamente • soilik eta bakarrik

solabrasador; solazo • eguzki galda

solana • egutera

solana • egutera

solana de una casa • solariu

solana de una casa • solariu

solapa • papar

solapa (de carpeta) • hegal (karpetarena)

solapar • paparrak ezarri

solar, procedente del sol • ekitiko

solar; úeguzkitiko energia ö energía solar • eguzki-

solariego • sortetxeko

solariego • sortetxeko

solazo • eguzki galda

soldable • soldagarri

soldable • soldagarri

soldada; úlanean segitzen du ö sigue trabajando, úlanean irauten du ö sigue trabajando • lan-sari

soldadesca • soldadu- ultzo

soldadesca • soldadu- ultzo

soldado.?? • soldau

soldado • gerrari

soldado, militar • gudari

soldado; soldado vasco • gudari

soldado vasco • gudari

soldador • soldatzaile

soldador • soldatzaile

soldadura • soldadura

soldadura • soldaketa

soldar con plomo • berundu eberuneduda beruntzend

soldarse • soldatu

soldarse • soldatu

sole ne • ospagarri

sole ne • ospagarri

sole nidad • ospe

soleado • eguzkitsu

soleado • eguzkitsu

solecismo • solezis o

solecismo • solezis o

soledad • bakardade

soledad, aislamiento • bakardade. bakardade. bakartade

soledad, aislamiento • bakartasun. bakartasun

solenoide • solenoide

solenoide • solenoide

soler • eroan (du)

soler • maiz izan

soler • ohi izan

soler, tener la costumbre de • joan (da)

solera • kutsu

solera evino • ardanbera

solfa • e •scd solfa

solfa • solfa

solfear • solfeatu

solfear • solfeatu

solfeo • solfeo

solfeo • e •scd solfeo

solicitante • eskatzaile

solícito • axolatsu

solicito, diligente, esperando • aiduru

sólidamente • sendoki

solidariamente • solidaritatez

solidaridad • solidaritate

solidaridad • lagunkoitasun

solidario • solidario

solidarizarse • solidarizatu

solidez • sendartasun

solidez • sendartasun

solidificación • solidotze

solidificación • solidotze

solidificarse • solidotu

solidificarse • sendartu

sólido • sendar

sólido • solido

sólido, afianzado • finkatu

soliloquio • bakarrizketa

solista • bakarlari

solista • bakarlari

solitaña • marigorringo

solitaria • ezoolcd tenia

solitaria; tenia • tenia

soliviantar • asaldatu

sollozando • hipaka

sollozando • hipaka

sollozar • hipa egin

sollozar • zotinka zri

sollozar • negar zotinak egin

sollozo • zortin

sollozo • hipa

sollozo • negar-zotin

sollozo; suspiro • zinkuri

sólo • besterik ez

solo bría • ospel

¡sólo faltaba! • horixe bakarrik behar genuke

solo illo • azpizun

solo illo • solo uetxud

sólo, solamente • bakarrik. bakarrik

sólo, solamente, únicamente • soilik

solo, único, exclusivo • bakar. bakar

Solomillo • Solomotxoa

Solomillo a la parrilla • Solomotxoa barrilan

Solomillo a la pimienta • Solomotxoa piperrautsaz

Solomillo a la plantxa • Solomotxoa plantxan

Solomillo al foie • Solomotxoa foieaz

Solomillo al foie trufado • Solomotxoa foie trufatuaz

Solomillo asado con hígado de pato a la pimienta rosa • Solomillo errea, ahate-gibelarekin

Solomillo con foie al jerez • Solomotxoa foie-jerezez

Solomillo con guarnición • Solomotxo hornitua

Solomillo de buey • Idi-solomotxoa

Solomillo de buey a la plancha con piquillos • Idi-solomotxoa plantxan piper muturtxudunekin

Solomillo de buey al tuétano con salsa de vino tinto • Idi-solomotxoa ardo betzeko saltsa muinaz

Solomillo "Leyre" • "Leire" solomoa

Solomillo mechado • Solomo metxatua

Solomillo Roquefort • Roquefort solomotxoa

Solomillo Stroganoff • Stroganoff solomotxoa

solsticio • solstizio

solsticio • solstizio

solsticio de verano • udaburu

solsticio de verano • uda uga

soltar, aflojar • lazatu, laza, lazatzen (du, dio)

soltar, desatar, desabrochar, descoser, desenredar, desligar, desembarazar, desencadenar • askatu, aska, askatzen (du)

soltar tacos • burroa bota

soltar.?? Vide: laxatu • lasatu, lasa, lasatzen (du)

soltarse, desatarse • askatu, aska, askatzen (da)

soltarse, liberarse, librarse • askatu, aska, askatzen (da)

soltera • senargabe

soltera; soltero, úezkongabea da ö está soltero • ezkongabe

soltería • ezkongabetasun

soltero • e aztegabe

soltero • nogabe

soltero • ezkonge

soltero, soltera • ezkonge

solterón • mutilzahar

solterón; solterona • donadu

solterona; virrocha • mutxurdin

solterona; virrocha • birrotxa

solterona; virrocha • neskazahar

solubilidad • disolbagarritasun

solubilidad • urtugarritasun

soluble • disolbagarri

soluble • urtzekoead

soluble • disolbagarri

soluble • Disolbagarri.

solución • iradokitze

solución • soluzio

solución • soluketa

solución • ebazpide

soluto • solutu

soluto • solutu

solvencia • kaudi en

solventar • zorrak kitatu

solvente • kaudi endun

solvente • kaudi endun

somalí • somaliar

somático • Somatiko; gorputzeko.

sombra • itzal

sombrero • zapela

sombrero • kapela

sombrío • itzalpetsu

sometedor, subordinador, dominador, subyugador, opresor, avasallador • menperatzaile

someter, apoderarse de, subordinar, subyugar, oprimir, avasallar • menperatu, menpera, menperatzen (du)

someter, subordinar • -en azpian ezarri (du)

someter, subordinar • menpetu, menpe, menpetzen (du)

someterse,subordinarse,colocarse debajo de • -en azpian ezarri (da)

sometido, subordinado • menperatu

sometimiento, sumisión, conquista • azpiratza

sometimiento, sumisión, subordinación • menpetze

sometimiento, sumisión, subordinación • menpetza

somnífero • Lo eragile; lo (egiteko) pastilla.

somnolencia • Logura, logale.

sona bulismo • sonanbulis o

sona bulismo • sonanbulis o

soná bulo • sonanbulu

soná bulo • a ets ibiltari

soná bulo • sonanbulu

sonaja • txintxarri

sonajero • arranbera

sonajero • txintxirrin

sonar • soinu egin

sonar • soinu egin

sonar • soinu egin (dio)

sónar • sonar

sónar • sonar

sonar la hora • orduak jo (du)

sonar (su) hora • egunak eta orenak jo

sonaro • ozen

sonarse los ocos • zintzatu

sonata • sonata

sonata • sonata

sonatina • sonatina

sonatina • sonatina

sonda • zunda

sonda • zunda

sondear • zundatu

sondear • zundatu

sondeo • zundaketa

sondeo • dendaldi

soneto • ha alaurkun

soneto • ha alaurkun

sonido agudo • soinu zorrotz

sonido estridente • hots durunditsu

sonido grave • soinu lodi

sonido grave • soinu lodi

sonido, son • soinu

sonidoagudo • soinu zorrotz

sonoramente • ozenki

sonoramente, con gran voz, en voz alta • ozengi. ozenki

sonoridad • ozentasun

sonoridad • sonoritate

sonorización • ozentze

sonorización • ozenketa

sonorizarse • ozendu

sonoro • ozen

sonoro; vibrante • ozen

sonreír • irribarre egin

sonriente • irribarretsu

sonriente • farra-egile

sonriente • farre-egile

sonriente • farregile

sonrisa • irri-farra

sonrisa • irri-barre

sonrisa • irri-farre

sonrisa • erkaitz

sonrisa sarcástica • irritzuri

sonrisa sarcástica • irri altzur

sonrisa sarcástixa • iskiozko farre

sonrojarse • elotsazd gorritu

sonrojo • lotsa

sonrosado • zurigorri

sonsonete • lelo

soñador • a eslari

soñador • ameslari

soñar • amets egin (du)

soñar • a estu

soñar • a etsetan egin

soñar • a esten

soñolientamente • loguraz

soñoliento • loguratu

sopa • zopa

sopa • zopa

Sopa agria y picante • Zopa garratz-mina

Sopa agripicante • Zopa garratz-mina

Sopa baserritarra • Baserritar zopa

sopa, caldo • zuku

Sopa castellana • Gaztela zopa

Sopa Chop Suey • Chop Suey zopa

sopa de ajo • baratxuri-zopa

Sopa de ajo • Baratxuri-zopa, berakatz-zopa

Sopa de ajo con huevos • Baratxuri-zopa arraultzearekin

Sopa de aletas de tiburón • Marrazo-hegalezko zopa

Sopa de aletas de tiburón • Marrazo-hegalen zopa

Sopa de alubia roja con pan de maíz • Babarrun gorri zopa arto ogiz

Sopa de ave • Hegazti-zopa

Sopa de bacalao con verduritas • Bakailo-zopa barazkitxoekin

Sopa de campiña a la hierbabuena con jamón • Kanpiña-zopa urdaiazpikoosasun-belarraz

Sopa de cangrejos • Karramarro zopa

Sopa de cangrejos con espárragos • Kangrejo zopa, esparragoekin

Sopa de carne • Okela-zopa

Sopa de casa • Etxeko zopa

Sopa de cebolla • Tipula-zopa

Sopa de cebolla gratinada • Tipula-zopa gainerrea

Sopa de champiñones y pollo • Txanpinoi eta oilasko zopa

Sopa de Chop Suey • Txop Suei zopa

Sopa de cocido • Lapikoko-zopa, eltzeakari-zopa, eltzeko-zopa

Sopa de cocido • Lapikoko zopa

Sopa de fideo • Fideo-zopa

Sopa de fideo • Fideo-zopa

Sopa de fideo chino • Txinatar fideo zopa

Sopa de fideos chinos con tsa-chai • Fideo txinarrezko zopa tsa-chaiarekin

Sopa de gallina • Oilo-zopa

Sopa de higadillos • Barruki-zopa

Sopa de maiz con carne de cangrejo • Arto-zopa kangrejo okelarekin

Sopa de malviz con hongos • Birigarro zopa onddoz

Sopa de marisco • Marisko-zopa

sopa de menudillos, asaduras.?? • pikatxa-zuku

Sopa de nido de golondrina • Enara kabiko zopa

Sopa de nido de golondrinas • Enara-habi zopa

Sopa de pastas • Pasta zopa

Sopa de pescado • Arrain zopa

Sopa de pescado • Arrain-zopa

Sopa de pescado a nuestra forma • Arrain zopa gure erara

Sopa de pescado al cuarto • Arrain zopa laurdenduna

Sopa de pescado ondarresa • Arrain zopa ondarrutarra

Sopa de pescado y marisco • Arrain eta marisko-zopa

Sopa de picadillo al jamón • Urdaiazpiko xehetuaren zopa

Sopa de pollo • Oilasko-zopa

Sopa de pollo con verduras • Oilasko-zopa berdurekin

Sopa de rabo de buey • Idibuztan-zopa

Sopa de rabo de buey • Idi isats zopa

Sopa de setas "hydnum repandum" • "Tripaki" zipa-zopa

Sopa de tortuga • Dortoka-zopa

Sopa de verduras • Barazki-zopa

sopa deajo • baratxuri-zopa

Sopa del mar • Itsasoko zopa

Sopa espesa de Hendaia • Hendaiako zopa lodia

Sopa juliana • Barazki-zopa

Sopa marinera sobre mosaico de pescado • Marinel-zopa arrain-mosaikoarekin

Sopa Minestrone • Minestrone zopa

Sopa o crema de pescado • Arrain-zopa edo arrain-krema

Sopa pekinesa • Pekindar zopa

Sopa riojana • Errioxar zopa

Sopa tres delicias • Hiru liluren zopa

Sopa vasca • Euskal zopa

sopapear • belarrondoan jo

sopapear • zapladak e an

Sopa-puré de S.Juan de Luz • Donibane Lohitzuneko zukua

Sopas de ajo al estilo caserío • Baratxuri zopak baserritarren antzera

Sopas variadas • Zopa-aukera

sopazas • gibel-handi

sopazas; úhorrek ditu gibelak ö vaya pachorra que tiene • gibel-handi

sopeña • haizpe

sopera • zopa ontzi

sopero • zopa-

sopero • zopa-

sopesar • kontutan hartu

sopetón • ogi erre

sopetón • ogi erre

soplador • putzegile

soplando • edari alkoholikoak edanez

soplando • edari alkoholikoak edanez

soplar • putz egin

soplar • putz egin (du)

soplar edelatar • salatu

soplete • soldagailu

soplete • soldagailu

soplido • isil andatu

soplido de fuelle • hauspokada

soplido de fuelle • hauspokada

soplo • ufako

soplo • pafada

Soplo, Espíritu • Putz

soplo, espíritu • putz

soponcio • alditxar

soporífero • lo eragile

soportal • arkupe

soportar • irozo eirozoa irozotend

soportar, aguantar • jasan, jasan, jasaten (du)

soporte de sobremesa • mahai gaineko euskarri

soporte para ratón • sagu-euskarri

soprano • e •scd soprano

sorber • hurrupatu

sorber • hurrupa egin

Sorbete al limón con champán • Limoizko zurrupakia xanpainaz

Sorbete de café • Kafe zurrupakia

Sorbete de frutas a elección • Fruta aukeren-zurrupakia

Sorbete de kiwi al Armagnac • Kiwi-zurrupakia Armagnacaz

Sorbete de limón • Limoi zurrupakia

Sorbete de limón al cava • Limoi-zurrupakia kabaz

Sorbete de melón • Meloi zurrupakia

Sorbete de melón dulce • Meloi gozo-zurrupakia

Sorbete "Tres gustos" • "Hiru zapore" zurrupakia

Sorbetes al gusto • Zurrupakiak nahi erara

Sorbetes de frutas del tiempo • Sasoiko fruten zurrupakia

Sorbetes variados • Zurrupaki aukera

sorbito • zurrut txiki

sorbito; sorbo, trago • zurrut

sorbo; trago • zurrutada

sorda • ezoolcd oilagor

Sorda en salsa • Oilagorra saltsan

Sordas en salsa • Oilagorrak saltsaz

sordera • gorreri

sordera • gortasun

sordera ligera • gorraize

sordera ligera • gorraize

sórdidamente • zikoizki

sordidez • lizuntasun

sordidez; suciedad • zikintasun

sordo • entzungor

sordo, indolente, insensible, de poca actividad • sor

sordo udez • gor ututasun

sordo udez • gor ututasun

sordo udo • gor utu

sordo udo • gor utu

sordo; úgorra baino gorragoa da ö es ás sordo que una tapia • gor

sorgo • basarto

sorgo • basarto

soro • soro

sorprendente • ezohiko

sorprendente • misesgarri

sorprender • ezustean hartu

sorprender • ustegabean harrapatu

sorprender, asombrar • estonatu (du)

sorprenderse, asombrarse • estonatu (da)

sorpresa • ustekabe

sorpresa; tropiezo • itsu ustu

sorteable • zozketagarri

sorteable • alderagarri

sorteador • zoztekatzaile

sorteador • zotz egile

sortear • zozketa egin

sortear.?? • zotz egin (du)

sorteo • zozketa

sortija • eraztun

sortija eboda • tunbaga

sortilegio • xarmadura

sortilegio • sorginkeria

sosa • equ mcd sosa

sosa • sosa

sósamente • gatz gabe

sósamente • motelki

sosegadamente • lasaiki

sosegado • lasaitu

sosegado • sosegatu

sosegar • baretu

sosegar, tranquilizar, calmar a, tranquilizar a • baretu, bare, baretzen (du)

sosegarse • lasaitu

sosería • motelkeria

sosiego • sosegu

sosiego • jabalpen

soslayo eded • soslaiz

soslayo eded • zehiarrez

soso • geza

soso, insípido, insulso • gazpako

sospecha, conjetura, suposición • aieru

sospecha, recelo, rastro • susmo

sospechar • susmatu, susma, susmatzen (du)

sospechar • ahier izan

sospechar, conjeturar • aieru eduki (du)

sospechosamente • sus agarriro

sospechosamente • sus agarriro

sospechoso • sus agarri

sostén de señoras; sujetador de señoras • bularretako

sostén de señoras; sujetador de señoras • titizorro

sostén e aderos • asto

sostén (para los senos), sujetador • bularretako

sostenedor • sostengatzaile

sostenedor; sujetador, sustentante • eusle

sostener • eutsi (du)

sostener • tink eduki

sostenerse, tenerse en pie • iguriki (du)

sostenido • sostenitu

sostenido • diese

sostenido • e •scd diese

sota • txanka ekartetand

sotana • sotana

sotana • sotana

sótano • etxepe

sótano • soto

sotavento • haizolbe

sotavento • haizabehera

sotechado • sikupe

sotera • aitzurtxo

soterramiento • lurperatze

Soufflé • Soufflea

Soufflé de melón • Meloizko soufflea

Soufflé de plátano • Platanozko soufflea

Souffle de Roquefort • Roquefort soufflea

Soufflé de trufas • Trufazko soufflea

Soufflé frío al vino de uvas pasas • Souffle hotza mahats-ardoaz

Soufflé frío de mandarina • Mandarinazko souffle hotza

souvenir • souvenir

soviet • sobiet

soviet • sobiet

soviético • sobietar

soviético • sobietar

spaghetti • espageti

spaghetti • espageti

Spaghettis boloñesa • Spaghetti Boloña erara

Spaghettis gratinados • Spaghetti gainerreak

Spaghettis napolitana • Spaghettiak Napoli erara

speaker • speaker

speech • speech

speed • [col.] Speed.

speramente • lazki

spero • latz

spín • spin

spín • spin

spray para limpieza de pantalla • pantaila garbitzeko aerosol

sprint • sprint

sprint • sprint

sp•tnik • sputnik

spútnik • sputnik

sta • monoteista

staff • staff

staff • staff

stalinismo • estalinis o

stalinismo • estalinis o

stalinista • estalinista

stalinista • estalinista

stand • stand

standar • standard

standard • standard

Steak tartare con whisky • Steak tartare-a whiskiaz

stica • ger anistika

stico • perifrastiko

stock • stock

Stop • stop

stop • stop

stop • stop

su a de dinero • dirutza

su a parcial • batuketa partzial

su ando • batugai

su ando • batugai

su ariamente • hitz gutxiz

su ario • su ario

su arísi o eprozesu su arisi ow denbora gutxikoad • su arisi o

su arísimo • su arisi o eprozesu su arisi ow denbora gutxikoad

su ergible • urperagarri

su ergible • urperagarri

su ergible • hondoragarri

su ergible • murgilgarri

su ergible enaved • itsaspekuntzi

su inistrable • hornigarri

su inistrable • hornigarri

su inistrador • hornitzaile

su inistro • hornigai

su isamente • men eginez

su isamente • men eginez

su, suyo, suya, de él, de ella • beure

su, suyo, suya, de él, de ella • beuren

su, suyo, suya, de él, de ella • bere

su, suyo, suya, de él, de ella. ????? • beren. bere.?

su, suyo, suya, de ellos, de ellas • beren

su, suyo, suya, de ellos, de ellas • beuren

su, suyo, suya, de usted • Beure

su, suyo, suya, de ustedes • Beuren

suave • bigun

suavemente • legunki

suavemente • poliki

suavemente • leunkiro

suavemente • biguinki

suavemente • emeki

suavemente • e ekiro

suavidad • biguintasun

suavidad • e etasun

suavizador • bigungarri

suavizante • leunkari

sub- • azpi-

sub arinista; porrón • murgilari

sub arino • itsaspeko

sub arino; su ergible enaved • urpekuntzi

sub •ltiplo • azpi ultiplo

sub •ltiplo • azpianizkoitz

subacuático; sub arino • urpeko

subalterno • menpeko

Subalternos • Etxezainak

Subárea Administrativa • Administrazio arloko Sailatala

Subárea de Accesos a Bilbao • Bilborako Sarbideetako Sailatala

Subárea de Actividades Audiovisuales y Cinematográficas • Ikus-entzunezkoen Jarduera eta Jarduera Zinematografikoen Sailatala

Subárea de Archivo y Bibliotecas • Artxiboaren eta Liburutegien Sailatala

Subárea de Atenciones Generales • Ardura Orokorretako Sailatala

Subárea de Att. Grales., Comercio y Consumo • Ardura Orokor, Merkataritza eta Kontsumo Sailatala

Subárea de Bomberos • Suhiltzaileen Sailatala

Subárea de Descentralización y Estadística • Deszentralizazio eta Estatistika Sailatala

Subárea de Edificios Municipales • Udal Eraikinetako Sailatala

Subárea de Educación • Hezkuntza Sailatala

Subárea de Estructura de Recursos Humanos • Giza Baliabideen Egiturako Sailatala

Subárea de Euskera • Euskara Sailatala

Subárea de Fiscalización • Fiskalizazio Sailatala

Subárea de Gestión • Kudeaketa Sailatala

Subárea de Gestión de Aparcamientos • Aparkalekuen Kudeaketa Sailatala

Subárea de Gestión de Personal • Pertsonalaren Kudeaketa Sailatala

Subárea de Infraestructuras • Azpiegituren Sailatala

Subárea de Inserción Social • Gizarteratze Sailatala

Subárea de Juventud y Deporte • Gazteria eta Kirol Sailatala

Subárea de Licencias • Lizentzietako Sailatala

Subárea de Limpieza Pública y Residuos • Garbiketa publikoaren eta hondakinen bilketarako sailatala

Subárea de Medio Ambiente • Ingurugiro Sailatala

Subárea de Mujer • Emakumearen Sailatala

Subárea de Normalización Lingüística y estructura • Hizkuntza Normalizazio eta Egiturarako Sailatala

Subárea de Organización • Antolamendurako Sailatala

Subárea de Patrimonio y Valoraciones • Ondare eta Balioespen Sailatala

Subárea de Planeamiento • Planeamenduko Sailatala

Subárea de Presupuestos • Kontabilitateko Sailatala

Subárea de Proyectos y Obras Públicas • Proiektuen eta Obra Publikoen Sailatala

Subárea de Recaudación • Dirubilketa Sailatala

Subárea de Recursos Humanos • Giza Baliabideen Sailatala

Subárea de Régimen del Personal • Pertsonalaren Erregimeneko Saila

Subárea de Régimen Edificatorio • Eraikuntza-Erregimeneko Sailatala

Subárea de Salud Pública • Osasun Publikoaren Sailatala

Subárea de Salud y Seguridad en el Trabajo • Lan-Osasun eta Segurtasun Sailatala

Subárea de Sanidad Alimentaria y Consumo • Elikagaien Sanitate eta Kontsumo Sailatala

Subárea de Secretaría Técnica • Idazkaritza Teknikoko Sailatala

Subárea de Secretaría Técnica y Atenciones Generales • Idazkaritza Tekniko eta Ardura Orokorretako Sailatala

Subárea de Secretaría Técnica y Servicios Generales • Idazkaritza Tekniko eta Zerbitzu Orokorretako Sailatala

Subárea de Seguimiento y Control Económico-Financiero de las Instituciones Municipales • Udal Erakundeen Ekonomiaren eta Finantzen Kontroleko eta Jarraipeneko Sailatala

Subárea de Servicios Generales • Zerbitzu Orokorretako Sailatala

Subárea de Servicios Técnicos • Zerbitzu Teknikoetako Sailatala

Subárea de Supervisión de Proyectos y Garantía de la Calidad • Proiektuak gainbegiratzeko eta kalitatea bermatzeko Sailatala

Subárea de Tributos sobre Actividades • Jardueren Gaineko Zergen Sailatala

Subárea de Tributos sobre Bienes • Ondasunen Gaineko Zergen Sailatala

Subárea Gestión de Transportes • Garraioaren Kudeaketa Sailatala

Subárea Población y Quintas • Biztanleria eta Soldadutza Sailatala

subarrendador • suberrentatzaile

subarrendador • suberrentatzaile

subarrendar • ibir aiztertu ebir aiztera cctertzend

subarrendar • suberrentatu

subarrendar • suberrentatu

subasta • subasta

subastar • enkantean jarri

subastar • msubastatu esubastaa subastatzend

subastar • enkantean jarri

subastar • inkantean saldu

subastar esubasta especial • kandelatu

subastar esubasta especiald • kandelatu

subburó • azpi-bulego

subca peón • txapeldunorde

subca peón • txapeldunorde

subcarpeta • barruko karpeta

subclase • subklase

subclase • subklase

subco isión • azpibatzorde

subco isión • azpibatzorde

subcomisión • azpi-bilkura

subconsciencia • subkontzientzia

subconsciencia • subkontzientzia

subconsciente • subkontziente

subconsciente • subkontziente

subcontrata • azpikontratu

subcontrata; subcontrato • azpikontratu

subcontratar • azpikontratatu

subcontratar • azpikontratatu

subcontrato • azpikontratu

subcoujunto • azpi ultzo

subcoujunto • e atcd azpi ultzo

subcultura • subkultura

subcultura • subkultura

subcutáneo • subkutaneo

subdesarrollado • azpigaratu

subdesarrollado • azpigaratu

subdesarrollo • azpigarapen

subdesarrollo • azpiaurrerabide

subdiácono • subdiakono

subdiácono • subdiakono

subdirección • zuzendariordetza

subdirección • zuzendariordetza

Subdirección de Circulación y Transportes • Zirkulazio eta Garraioetako Zuzendariordetza

Subdirección de Gestión • Kudeaketaren Zuzendariordetza

Subdirección de Gestión Tributaria • Zergak Kudeatzeko Zuzendariordetza

Subdirección de Hacienda • Ogasuneko Zuzendariordetza

Subdirección de Infraestructura y Mantenimiento • Azpiegitura eta Mantenimenduko Zuzendariordetza

Subdirección de Inspección • Ikuskapen Zuzendariordetza

Subdirección de Limpieza, Montes y Jardines • Garbiketa, Baso eta Lorategien Zuzendariordetza

Subdirección de Planeamiento, Gestión y Urbanización • Planeamendu, Kudeaketa eta Hiritartzeko Zuzendariordetza

Subdirección de Planificación y Recursos • Plangintza eta Baliabideen Zuzendariordetza

Subdirección de Presupuestos y Control Económico • Aurrekontuen eta Ekonomi Kontroleko Zuzendariordetza

Subdirección de Presupuestos y Estudios Económicos • Aurrekontu eta Ekonomi Azterlanetako Zuzendariordetza

Subdirección de Programación Cultural • Kultur Programazioko Zuzendariordetza

Subdirección de Protección Civil y Bomberos • Babes Zibil eta Suhiltzaileen Zuzendariordetza

Subdirección de Recaudación • Zerga-bilketa Zuzendariordetza

Subdirección de Recaudación y Oficinas Tributarias • Zergabilketako eta Zerga Bulegoetako Zuzendariordetza

Subdirección de Servicios Generales • Zerbitzu Orokorretako Zuzendariordetza

Subdirección de Supervisión de Proyectos, Obras y Normativa Técnica • Proiektuak, Obrak eta Araugintza Teknikoa Gainbegiratzeko Zuzendariordetza

Subdirección del Área • Saileko Zuzendariordetza

Subdirección del Servicio de Recursos Humanos • Giza Baliabideen Zerbitzuaren Zuzendariordetza

Subdirección General de Función Pública • Funtzio Publikoaren Zuzendariordetza Nagusia

Subdirección General de Gestión de Infraestructuras • Azpiegiturak Kudeatzeko Zuzendariordetza Nagusia

Subdirección General de Inspección • Ikuskaritzako Zuzendariordetza Nagusia

Subdirección General de Planificación y Operación del Sistema • Bideen Plangintza eta Kudeaketarako Zuzendariordetza Nagusia

Subdirección Jurídica • Zuzendariordetza Juridikoa

Subdirección Jurídico Económico Administrativa • Lege, Ekonomia eta Administrazioaren Arloko Zuzendariordetza

Subdirección Jurídico-Administrativa • Lege-Administraziorako Zuzendariordetza

Subdirección Técnica • Zuzendariordetza Teknikoa

subdirector • zuzendariorde

subdirector • zuzendariorde

subdivisión • subdibisio

subdivisión • subdibisio

subersivo • nahastaile

Subescala Operativa • Azpieskala Operatiboa

Subescala Técnica • Azpieskala Teknikoa

subespacio • e atcd azpiespazio

subespacio • azpiespazio

subespecie • azpiespezie

subespecie • ebiolcd azpiespezie

subestación • azpiestazio

subestación • azpiegotegi

subestimar • guttiegietsi (du)

subestimar, despreciar, menospreciar • guttitzakotu (du)

subestimar, despreciar, menospreciar, reducir al mínimo • guttietsi (du)

subestimar, menospreciar, despreciar • gutietsi (du)

subgénero • subgenero

subgénero • subgenero

subgrupo • azpitalde

subgrupo • azpitalde

subida • igokada

subir • goihartu egoihara goihartzend

subir • gora etorri

subir • gora joan

subir, ascender • jaiki, jaik, jaikiten (da)

subir o bajar la area egora edo beherad • marea ibili

subir o bajar la marea • marea ibileid egora edo beherad

subir, subirse • igan (da, zaio)

subir, subirse • igon (da)

subirse a la parra • gainak hartu, goiak hartu

subírse(le) a la cabeza • (ezer) mototseraino igan

subírse(le) la bebida a la cabeza • (edariak) gogoan su egin

subírse(le) la sangre a la cabeza • (inori) odola gainditu, odolak burua hartu, barrenak irakin, odola(k) irakin

súbito • bat-bateko

subjefe • nagusiorde

subjefe • nagusiorde

subjetividad • subjektibotasun

subjetividad • subjektibotasun

subjetivismo • subjektibis o

subjetivismo • subjektibis o

subjetivo • subjektibo

subjetivo • subjektibo

subjuntivo • egra cd subjuntibo

subjuntivo • subjuntibo

sublevación • altxa endu

subli ación • subli azio

subli ación • subli azio

subli arse • subli atu

subli arse • subli atu

subli idad • gorentasun

sublime • goren

suboficial • e ilcd ofizialorde

suboficial • ofizialorde

subordinado • aginpeko

subordinado, sometido • menpeko

subordinar, dominar, someter al poder o autoridad de alguien • manupetu, manupe, manupetzen (du)

subordinarse • ren azpian e-ren azpian egond

subpresión • azpipresio

subpresión • azpipresio

subrayado • azpi arratu

subrayar • azpimarkatu, azpimarka, azpimarkatzen (du)

subscribirse • harpidetza egin

subscribirse • harpidetu

subscripción • harpide

subscripción • harpidetza

subscriptor; testaferro • izene aile

subsección • azpiatal

subsección • azpiatal

subsecretaría • idazkariordetza

subsecretaría • idazkariordetza

subsecretario • idazkariorde

subsecretario.?? • ordari-sekretari

subsecretario; vicesecretario • idazkariorde

subsidiariamente • laguntzaz

subsidiariamente • sorospidez

subsidiario • laguntzeko

subsidiario • sorosgarri

subsidiario • sorosteko

subsidio • subsidio

subsidio • sorospide

subsidio de vejez • zahartzaroko soroskia

subsidio; viudedad • alargun sari

subsiguiente • hurrengo

subsistencia • subsistentzia

subsistencias • janariak

subsistente • iraunkor

subsistir • bizirik segitu

subsistir; superviviente • bizirik iraun

substancialmente • sustantzialki

substantivo • izen

substituto, suplente • ordezko

subsuelo • lurrazpi

subsuelo • lurpe

subteniente • tenientorde

subteniente • tenientorde

subterráneamente • lurrazpitik

subterráneamente • lurpetik

subterráneo • lurrazpiko

subterráneo • lurpeko

subterráneo, de bajo tierra • lurpeko

subtitular • azpititulua ipini

subtitular • azpititulua ipini

subtítulo • azpititulu

subtítulo • azpititulu

subtropical • subtropikal

subtropical • subtropikal

Subunidad de Almacén • Biltegiko Azpiunitatea

Subunidad de Bocas de Agua • Urtzuloetako Azpiunitatea

Subunidad de Humos • Keetako Azpiunitatea

Subunidad de Taller • Tailerreko Azpiunitatea

suburbio • aldiri

suburbio • herbarren

subvención • dirulaguntza

subvención • subentzio

subversión • subertsio

subversivo • subertsibo

subversivo • iraulgarri

subvertir • irauli

subvertir; trastocar, verter • irauli

subyugable • menperagarri

succión • zurrupaketa

suceder • hurren etorri

suceder • ondotik joan

sucesión, serie • segida

sucesivamente • ondozka

sucesivamente • elkarren segidan

sucesivamente • elkarren segidan

sucesivamente, sin interrupciones • etentzeke

suceso • gertakera

suceso có ico • ko eria

suceso, evento • jazoera

suceso futuro • gertakizun

suciedad • zikinkeria

suciedad, mancha • teiarzun

suciedad, mugre • lohi

sucinto • labur

sucio • zikin

sucio • kakaztu

sucio • hits

sucio, desaliñado, hediondo • nakaitz

sucio (diminutivo) • xikin

sucio epersonad • saskil

sucio, inmundo • lohi

sucio, obsceno, inmundo, impuro • teiu

sucio, puerco, inmundo • likits

suculento • ahogozo

sucursal • sukurtsal

suda ericano • hegoa erikar

suda ericano • hegoa erikar

sudafricano • hegoafrikar

sudafricano • hegoafrikar

sudando • izerditan

sudando • izerdi dariola

sudando copiosamente • izerdi patsetan

sudando copiosamente • izerdi patsetan

sudanés • sudandar

sudanés • sudandar

sudar • izerditu

sudar • izerditan egon

sudar sangre • eztanda gaizto egin

sudar; transpirar • izerdi-jario bota

sudario • krobitxet

sudario • izerkari

sudario; úhil da ö se ha uerto, úhil da ö se ha atado eistripuz edod • hil-oihal

sudario; úhil da ö se ha uerto, úhil da ö se ha atado eistripuz edod • hil- ihise

sudeste • hegoekialde

sudeste • hegoekialde

sudeste asiático • egoekialdeko

sudista • konfederatu

sudista • sudista

sudista; sureño • hegotar

sudoeste • hego endebalde

sudoeste • hego endebalde

sudor • izerdi

sudor • izerdi

sudor • izardi. izerdi

sudor • izerdi

sudor copioso • izertza

sudor copioso • izertza

sudor pegajoso • izerleka

sudor pegajoso • izerleka

sudoración • Izerdi.

sudorífico • izerdigarri

sudorífico • izerdigarri

sudoroso • izerditsu

sudoroso • izerditsu

sueco • suediar

sueco • suediar

sueco eidio a • ehizkcd suediera

suegra • a aginarreba

suegra • aube

suegro • aitaginarreba

suegro • aitaginarreba

suela • zola

suela • zola

suela de zapato • zapata-zola

suela de zapato • zapata-zola

sueldo bruto • guztizko sari

sueldo de supervivencia • gainbizi-soldata

sueldo, salario, paga, soldada • soldata

suelo • zolu

suelo • zola

suelo • lurzolu

suelo • behegain

suelta • askaera

suelta • askaera

sueltamente • askaturik

sueltamente • bere kabuz

sueño • 1. Lo, loaldi. 2. Logale, logura. 3. Amets.

sueño, acto de dormir • lo

sueño de eternidad • betitasun-amets. betitasun-amets. betitarzun-amets

sueño, ensueño • amets

sueño ligero • lokuluska

sueño ligero • kukulo

sueño ligero • kukulo

sueño (no ensueño) • kuma

sueño profundo • lo sakon

suero • suero

suero • gazur

suero del queso • gaztangazur

suero del queso • gaztangazur

sueroterapia • sueroterapia

sueroterapia • sueroterapia

suerte • zorte

suerte, destino • zorte

suerte, destino, fortuna, ventura • zori

suéter • jertse

suficiencia • askitasun

suficiencia • nahikotasun

sufijar • atzizkitu

sufijar • atzizkitu

sufijo • -kunde

sufijo • -mendu

sufijo • -men

sufijo • -kuntza

sufijo • -ti

sufijo • -ki-eta

sufijo • -ki-arren

sufijo • atzizki

sufijo • -xe

sufijo • -koitz

sufijo • atzizki

sufijo • -sa

sufijo • -kune

sufijo • atzizki

sufijo adverbializador • -ro

sufijo adverbializador modal.?? • -ka

sufijo adverbializador o verbal de consecuencia.?? • -ik

sufijo aumentativo que da generalmente a la palabra un sentido despreciativo • -tzar

sufijo compuesto de -ik + -ko • -iko

sufijo compuesto de -ik + -ko • -ikako

sufijo de infinitivo que significa "a".?? • -t(z)era

sufijo derivativo, contracción de la palabra atze "árbol" que se agrega a nombres de árboles para distinguirlos de sus frutos. ? • -tze

sufijo derivativo de infinitivos nominativos.?? • -t(z)e

sufijo derivativo que indica "acto", "acción" • -tza

sufijo derivativo que indica acto, acción de.?? • -t(z)e

sufijo derivativo que indica acto o acción que se diferencia de -pen en que éste se agrega a los verbos primitivos, mientras que -tzapen se aglutina a los derivados.?? • -tzapen

sufijo derivativo que indica idea de "profesión", "cargo", "oficio" • -tza

sufijo derivativo que se aglutina a nombres y forma palabras indicando "montón de", "cantidad de" • -tza

sufijo derivativo que unido a nombres forma adjetivos que denotan abundancia • -tsu

sufijo derivativo verbal que equivale a: hacerse, devenir, hacer, crear • -tu

sufijo diminutivo • -txo

sufijo diminutivo • -ska

sufijo diminutivo • -tto

sufijo diminutivo • -sko

sufijo diminutivo • -xka

sufijo diminutivo (despectivo).?? • -txu

sufijo diminutivo despreciativo • -xkila

sufijo diminutivo despreciativo • -zkila

sufijo diminutivo despreciativo • -xkilo

sufijo diminutivo y peyorativo • -skila

sufijo distributivo • -na

sufijo hipotético que se emplea como "por, como".????? • -tzat

sufijo modal • -kiro

sufijo modal.?? • -ki

sufijo modal que equivale a "casi, poco más o menos" • -tsu

sufijo modal que equivale a "como, a lo".?? • -tsu

sufijo modal que se aglutina a algunos adjetivos, -mente, de un modo • -to

sufijo para formar numerales ordinales • -garren

sufijo partitivo • -ik

sufijo que forma el gerundio del verbo conjugado. ?? de que, con el hecho de que, en que, sobre que • -(e)laz

sufijo que forma el gerundio del verbo conjugado??, mientras (que), cuando • -(e)la

sufijo que forma el gerundio del verbo conjugado??, mientras (que), cuando • -(e)larik

sufijo que indica acción • -pen

sufijo que indica el destino, el fin, el resultado, al hecho de que • -(e)lara

sufijo que indica golpe, abundancia, etc.?? • -kada

sufijo que indica la causa, el orige, del hecho de que, por el hecho de que, puesto que, dado que, ya que, pues, a causa de que • -(e)lata

sufijo que vale tanto como "convidado" y se une a palabras adecuadas al caso • -tiar

sufijo verbal para la formación del gerundio • -t(z)en

sufijo verbal que indica agente • -tzaile

sufijo verbal que sirve para unir el participio con la palabra siguiente.?? • -tako

Suflé de espinacas con queso y jamón • Gazta eta urdaizpikodun ziazerba soufflea

Suflé de nueces • Intzaur souflea

sufragio • epolcd sufragio

sufragio • sufragio

sufragio de difuntos • ari akari

sufragio de difuntos • ari akari

sufragio universal • boto orokor

sufragio; voto • autarki

sufragista • sufragista

sufragista • sufragista

sufrido • pairatu

sufrimiento, padecimiento • pairamendu

sufrimiento, padecimiento • pairakuntza

sufrir • min ukan

sufrir, padecer • pairatu, paira, pairatzen (du)

sufrir, padecer • jasan, jasan, jasaten (du)

sufrir, sufrir tormento • alatu, ala, alatzen (du)

sufrir una afrenta • laido hartu

sugerencia • iradokizun

sugerencia • iradokizun

sugerencia • iradokizun

sugerente • iradokor

sugerente; sugestivo • iradokor

sugerible • iradokigarri

sugerible • iradokigarri

sugeridor • iradokitzaile

sugeridor • iradokitzaile

sugestión • bururapen

sugestionable • lilurakor

sugestionador • liluratzaile

sugestionarse • liluratu

sugestivo • iradokarri

suicida • Suizida.

suicida • suizida

suicida • suizida

suicidarse • norberaren burua hil

suicidarse • buruaz beste egin

suicidarse • suizidatu

suicidio • suizidio

suicidio • Nork bere buruaz beste egite, suizidio.

suicidio • buru hiltze

suizo • suitzar

suizo • suitzar

sujeción; yugo, yunta • uztarri

sujetador • euskailu

sujetalibro • liburu-muga

sujetar; vincular • iestekarazi eestekaraza estakaraztend

sujeto • subjektu

sujeto • sujetu

Sukalki • Sukalkia

suletino • zuberotar

suletino • zuberotar

suletino • zuberoara

suletino eeuskalkiad • zuberera

sulfa ida • sulfa ida

sulfa ida • equ mcd sulfa ida

sulfatación • equ mcd sulfatazio

sulfatación • sulfatazio

sulfatar • sulfatatu

sulfatar • sulfatatu

sulfato • sulfato

sulfato • equ mcd sulfato

sulfhídrico • sulfhidriko

sulfhídrico • sulfhidriko

sulf•rico • sulfuriko

sulfurar • sulfuratu

sulfúrico • equ mcd sulfuriko

sulfuro • equ mcd sulfuro

sulfuro • sulfuro

sultán • sultan

sultán • sultan

sultanato • sultango

sultanato • sultanerri

suministro • Hornitze, hornidura.

suministro, provisión • hornidura

sumir en tinieblas • ilunpetu (du)

suntuario • luxuzko

suntuosamente • luxuz

suntuosamente • luxuz

suntuosidad • apaintasun

suntuoso • apaintsu

suntuoso • blio handiko

supeditación • azpiratze

supeditación • azpiratze

supeditar • ren pean e-ren pean ezarrdi

super ercado • markatu nagusi

super ercado • super erkatu

super ercado • super erkatu

super-, sobre-, sur- • gain-

superable • gaindikor

superable • gaindigarri

superabundar • gaindi egin

superación • gainditze

superación • gainditze

superar • gaineztu (du)

superar a. vencer a • -z garaitu (da)

superar los obstáculos • kroskak saltatu

superar, vencer a • gainditu (du)

superarse • gaineztu (da)

superávit • superavit

superávit • superavit

superestructura • gainiraikitza. gaineraikitza

superestructura • gainegitura

superestructura • gainegitura

superficial • iraitzeko

superficial • azalezko. axalezko

superficial • azalezko

superficialmente • gaingiroki

superficialmente • azalkiro. axalkiro

superficialmente • azalez gainetik

superficialmente • azalezki. axalezki

superficie • iraitza

superficie de la tierra, superficie del terreno • lur-iraitz

superficie, extensión, territorio, espacio • eremu

superfluidad, futilidad, bagatela, aspecto exterior, apariencia externa (en sentido peyorativo), exterioridad • kanpokeria

superfluo • gainezko

superfluo • gainezko

superfluo • behargabe

superfosfato • superfosfato

superfosfato • equ mcd superfosfato

superindividuo • supergizaki

superindividuo • supergizaki

superintendencia • superintendentzia

superintendencia • superintendentzia

superintendente • superintendente

superintendente • superintendente

superior • goiko

superior • gaineko

superior • goiko

superior • goitiko

superior, más alto • gorago

superior; vó ito • goitiko

superioridad • gaihenzi

superioridad • gehiagotasun

superioridad; ventaja • abantail

superiormente • nagusiro

superiormente • nagusiro

superlativo • egra cd superlatibo

superlativo • superlatibo

supernova • supernoba

supernova • eastrocd supernoba

superpoblación • superpopulazio

superpoblación • superpopulazio

superpoblarse • gainpopulaetu

superpoblarse • gainpopulatu

superponer • gainezarri

superponer • gainezarri

superponible • gainezargarri

superponible • gainezargarri

superposición • gainezar en

superposición • gainezar en

superproducción • gainprodukzio

superproducción • gainprodukzio

superpuesto • gainjarri

superpuesto • gainezarri

supersónico • supersoniko

superstición • superstizio

superstición • sineskeria

supersticiosamente • sineskeriaz

supersticiosamente • sineskeriaz

supersticioso • superstizioso

supersticioso • superstizioso

superticioso • sineskeriatsu

supervaloración • gainbalioztapen

supervalorar • gainbalioztatu

supervisar • gainbegiratu

supervisión • gainbegiraketa

supervisor • gainbegirale

supervisor • gainbegirale

supervivencia • gainbizi

supervivencia • gainbizitza

supervivencia • superbizipen

superviviente • bizirik iraun

superviviente • bizirik geratua eirtenad

supervivir • biziraun

supino • supino

supino • elingcd supino

suplantable • ordezkagarri

suplantación • ordezkatze

suplantación • ordezkatze

suplantar • kren lekuan jarr e-ren lekuan jarrdi

suple entario • betegarrizko

suple entario; supletorio • gehigarrizko

suplencia • ordezkotza

suplencia • ordezkotza

suplente • ordezko

súplica, ruego, oración • otoi

suplicando • erreguka

suplicando • otoitzez

suplicando • arrenka

suplicando • otoitzean

suplicante • otoizgile

suplicar • erregutu

suplicio; tormento • estira

suplicio; tortura • tortura

suplir • ren ordez e-ren ordez ipindi

suponer • suposatu

suposición • aiher

suposición • suposizio

supositorio • e edcd supositorio

suprarrenal • suprarrenal

suprarrenal • giltzurrungaineko

Suprema de lenguado cortes • Mihiarrain-gorenki kortesa

Suprema de merluza al pisto • Legatz-gorenkia pistoaz

supremacía • goihenko

Supremas de lenguado florentina • Florentina mihiarrain-gorenkiak

Supremas de lubina a la sidra con cangrejos • Lupia-gorenkia kamamarro sagardotan

supremo • goreneko

supremo • guztizko

supremo • goiengo

supresión • ezabatze

supresor • kentzaile

supuración • zorne-jario

supurante • zorne darioncc

supurante • zone darioncccc

supurativo • zorne ateratzeko

supurativo • zorne ateratzeko

sur • hego

sur • hegoi

sur • hegoalde

sur • hegoialde

sur • hegoalde

SURBISA • SURBISA

surcar • ildaskatu

surco • hildo

surco • ildaska

surco • ildo erreka

sureño • hegotar

surf • surf

surf • surf

surfing • surfing

surfing • surfing

surgente • irtengarri

surgente • irtengarri

surgir • etorri (da,zaio)

surrealismo • surrealis o

surrealismo • surrealis o

surrealista • surrealista

surrealista • surrealista

Surtido de ahumados • Keaztatutako saskiak

Surtido de fiambres • Fianbre-saskiak

Surtido de helados • Izozki aukera

Surtido de helados sobre cesta de caramelo • Izozkiak karamelozko saskian

Surtido de pastas • Oreki aukera

surtido egran • aukera handi

surtido egrand • aukera handi

Surtido ibérico • Iberikoak (denetarikoak)

Surtido sobre tosta • Etxeko janari ketuak ogi-xigor gainean

surtidor • iturri

surtidor • errekeitari

surtidor de carburante, estación de servicios de carburante • gasolindegi, gasolina-zerbitzugune

surtidor de co bustible • hornigailu

surtidor deagua • ur zurrusta

surtir • hornitu

surtir efecto • berea egin

sus bienes • haren onak

sus bienes • haren ondasunak

susceptibilidad • kanpixkeria

susceptibilidad • kanpixtasun

susceptible • minberakor

suscitar • erakarri (du)

suscripción de seguros • aseguruak izenpetze

susodicho • gorago aipaturiko

susodicho • lehen aipatu

suspender • gaizki irten eazterketand

suspender, colgar, sostener en el aire • etxeki (du)

suspender ecolgar • eseki

suspender el permiso de conducir • gidabaimena indargabetu

suspendido • zintzilikako

suspendido • zintzilikako

suspensión • esekidura

suspensión • etentze

suspensión cautelar • zuhurtziaz indargabe uzte

suspensión de derechos • eskubideen etendura, eskubideak aldi baterako kentze

suspensión de pagos • ordainketa-etenaldi

suspensión temporal del cargo • aldi baterako kargugabetze

suspensivo • geldiarazteko

suspenso • zintzilikatu

suspenso ecolgadod • eseki

suspenso eend • dilindan

suspenso eend • dilindan

suspiar • antsi egin

suspicacia • gaitzikortasun

suspicacia • gaitzikortasun

suspicaz • itzalgaizkati

suspicaz • gaitzikor

suspirando • zizpuru eginez

suspirando • zizpuru eginez

suspirar • auhen egin

suspirar • hasperen egin

suspirar • zizpurutu

suspiro • zizpuru

suspiro • inka

Suspiro de Almanzor • Almanzorko zizpuruak

suspiro, gemido, quejido, grito, exclamación • heiagora

suspiro, jadeo • hasperen

Suspiros de Bilbao • Bilboko zizpuruak

sustancia • Gai.

sustancia alucinógena • Gai haluzinagarri.

sustancia de corte • Eranskin, emendagai.

sustancia estupefaciente • gai sorgorgarri

sustancia ilegal • Legez kanpoko gai.

sustancia legal • Legezko gai.

sustancia neurotransmisora • Gai neurotransmisorea.

sustancia psicoactiva • Gai psikoaktibo.

sustancia psicodélica • Gai psikodeliko.

sustancia psicotrópica • gai psikotropiko

sustancia psicotrópica • Gai psikotropiko.

sustancia timotrópica • Gai timotropiko.

sustancial • funtzezko

sustancial • funtzezko

sustancias quí icas • ki ika-gaiak

sustancias quí icas • ki ika-gaiak

sustentable • mantengarri

sustentación • euste

sustentador; sustentante • mantentzaile

sustentador; sustentante • elikatzaile

sustentar • ri euts e-ri eutsdi

sustitución • Ordezkatze, ordezkapen, ordezpen.

sustituir • ordainetan e an

sustituir • en e-erden ordain izand

sustituir, reemplazar • ordeztu, ordez, ordezten (du)

sustituir, reemplazar • ordetu, orde, ordetzen (du)

sustituirse, reemplazarse, ser sustituído, ser reemplazado • ordeztu, ordez, ordezten (da)

sustitutivo, -a • Ordezko, ordezkapen(ezko) (gai). La tendencia clara es prioritar programas de mantenimiento, con sustitutivos, reduciendo los costos y primándose el control social = Joera garbia mantentze programak lehenestea izan, ordezkoz, kostuak gutxituz eta kontrol sozialean eraginez.

sustituto • ordain

sustituto, suplente • lekuko

susto,temblor • ikara

sustración • kenketa

sustraendo • kentzaile

sustraer • kendu

sustrato • substratu

sustrato • substratu

sustrato, huella, rastro, pista • oinarrastu

susurrador • xuxurlari

susurrador; susurrante • xuxurlari

susurrante • xuxurlari

susurrar • mar arka ari ejardund

susurrar • xuxurlatu

susurrar • xuxurlatu

susurro • xuxurla

susurro • xuxurla

sutileza • zoltasun

sutileza • sotiltasun

sutilidad • sotiltasun

sutilmente • sotilki

suyo, de ellos, su • heuren

svástica • lauburu

svástica • esbastika

swahili • swaziera ehizkuntzad

swahili ehizkuntzad • swaziera

sy posiu • sinposiu

sy posiu • sinposiu

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.