Fandom

Lingua Romanica Commun Unificata

Dictionario Vasconico 171

252pages on
this wiki
Add New Page
Talk0 Share

Castellano-Euskara

AAMABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ


ra adán • erra adan

ra adán • erra dan

ra aje • bardak

ra aje • adarrarte

ra aje • zarbastak

ra aje • abartxoak

ra aje • adarpe

ra al esokad • erro al

ra al; vereda • bidexka

ra bla • kale zabal

ra bla • euri-bide

ra era • lilitxo

ra era • pailarda

ra ificación • adarketa

ra ificación • abartze

ra ificación • adarkadura

ra ificación • abartze

ra ificaresed; úetaabar ö etcétera • abartu

ra ificarse • adarrak hartu

ra illa; ra ita • zarbasta

ra illete • mordoska

ra illete; ramo • floka

ra ita • abartxo

ra je • ostaje

ra pa • arrapala

ra pa • arrapala

ra plón; so ero, superficial • azaleko

ra ploneda • lazkeria

ra ploneria; vagabundeo • arlotekeria

rabadilla • ipurtezur

rabadilla • ipurkonkor

rábano • lutxarbi

rábano • arbitxo

rabí • errabino

rabí; rabino • rabbi

rabia • amorru

rabia • a orrazio

rabiar • arrabiatu

rabicorto • isats- otz

rabicorto; rabón • buztan otz

rabieta • ernegaldi

rabieta • errietaldi

rabilargo • buztanluze

rabillo del ojo • betertz

rabillo del ojo • bepazter

rabillo del ojo; úo • begi-ertz

rabino • rabino

rabiosamente • a orruz

rabiosidad • arrabia

rabioso • a orratu

rabo, cola • buztan

Rabo de buey a la cazuela • Idi isatsa kaxuelan

Rabos de toro • Zezen-buztana

rabudo • isasdun

rabudo • buztandun

rabudo • isats-luze

rabudo • buztandun

raci o de uvas • mahats ordo

raci o de uvas • mahats mordo

racial • arrazazko

racial • arrazazko

racial • arrazazko

racimo • mordo

racimo • mulko

raciocinio • arrazona endu

raciocinio; razonamiento • arrazoiketa

Ración de pimientos • Piper-puska

ración ejanariad • ano

racional • razional

racional • arrazoinezko

racional • razoineko

racional • arrazona enduzko

racional • razoinezko

racional • arrazoinal

racional • arrazoindun

racional • arrazional

racional; razonable • arrazoizko

racional; úgizonaarrazoidunani alia da ö el ho bre es unani al racional • arrazoidun

racionalidad • eadrrazionaltasun

racionalidad ead • razionaltasun

racionalismo • eardrazionalis o

racionalismo • arrazoinalismo

racionalismo • razionalis o eard

racionalista • eardrazionalista

racionalista • razionalista eard

racionamiento • banatzapen

racismo • arrazakeria

racismo • arrazismo

racismo • arrazis o

racista • arrazista

racista • arrazista

racista • arrazista

rada • arrada

rada • arrada

radar • radar

radar • radar

radiación • erradiazio

radiación • erradiazio

radiado • ierradiatu

radiado • ierradiatu

radiador eaparato • berogailu

radial • erradial

radial • erradial

radian • radian

radian • radian

radiante • distiratsu

radiante; regocijada ente, úgure pozak putzura ö nuestro gozo en un pozo • poz-pozik

radiar; radiotrans itir • irratiz e an

radicación • erroketa

radicación • finkatze

radical • errotikako

radical • erroko

radical • sustraiko

radical • sustraizko

radical • errotikako

radical • errotiko

radical • erradikal

radical • sustraitiko

radicalismo • erradikalis o

radicalismo • erradikalis o

radicalización • erradikalizatze

radicalización • erradikalizatze

radicalizarse • erradikalizatu

radicalizarse • erradikalizatu

radicalmente • erradikalki

radicalmente • sustraiz

radio • erradio

radio • radio

radió etro • erradio etro

radió etro • erradio etro

Radio Televisión Vasca • Euskal Irrati Telebista

radioactividad • erradioaktibitate

radioactividad • erradioaktibitate

radioactivo • erradioaktibo

radioactivo • erradioaktibo

radiodifusión • irrati-difusio

radiodifusión • irrati-difusio

radiogra a • erradiogra a

radiogra a • erradiogra a

radiografía • erradiografia

radiografía • erradiografia

radiografiar • erradiografiatu

radiografiar • erradiografiatu

radiolario • ezoolcd erradiolario

radiolario • erradiolario

radiología • erradiologia

radiología • erradiologia

radiólogo • erradiologo

radiólogo • erradiologo

radioscopia • erradioskopia

radioscopia • erradioskopia

radioscópico • erradioskopiko

radioscópico • erradioskopi

radioscopio • erradioskopio

radioscopio • erradioskopio

radiotelefonía • irrati-telefonia

radiotelefonía • irrati-telefonia

radio-telegra a • irrati-telegra a

radio-telegra a • irrati-telegra a

radiotelegrafía • irrati-telegrafia

radiotelegrafía • irrati-telegrafia

radiotelegrafista • irrati-telegrafista

radiotelegrafista • irrati-telegrafista

radiotelescopio • irrati-teleskopio

radiotelescopio • irrati-teleskopio

radiotelevisión • irrati-televista

radioterapia • erradioterapia

radioterapia • erradioterapia

radiotrans itir • irratiz eman

radioyente • irrati-entzule

radioyente • irrati-entzule

raedera • karraskagailu

raedera; rascador eaparatod • karraskagailu

raedor • harraskatzaile

raedor; raspador • karraskatzaile

raedura • karraskadura

raedura • karraskadura

raer; rascar, raspar • harraskatu

ráfaga • bolada

ráfaga • buhada

rafia • pal orri

rafia • pal orri

Ragú de cigalas con pasta fresca • Zigal ragouta hore freskoz

rai • e ilcd raid

raicilla • sustraitxo

raicilla • sustraitxo

raid • raid

raído; reticulado, usado • saretu

raiga bre • erropilo

raiga bre • sustraiak

raiga bre • erroak

raiga bre • errodura

raiga bre • sustraipen

raigón • erro handi

raigón • erro handi

raíl • errei

raíl • errail

raíz • sustrai

raíz • erro

raíz • sustrai

raíz • azpiharri

raíz cuadrada • bigarren erro

raíz cuadrada • erro karratu

rajá • raja e

raja; requebrajamiento • arraildura

rajable • printzagarri

rajable; resquebradizo • arrakalakor

rajáme • raja

rajar • berriketan aritu

rajar, cascar • xehatu, xeha, xehatzen (du)

rajarse, cascarse • xehatu, xeha, xehatzen (da)

rajatabla ead • oso osorik

ralea • adiurre

ralea; raza • kasta

ralea; raza • enda

ralentización • Geldiagotze.

ralentización de las pulsaciones • Taupadak geldiagotze.

ralentizar • jgeldiagotu egaldiagoetuda galdiagotzend

rallador • birringailu

rallador; trituradora ra • birringailu

ralladura • karraskauts

rallar • l a ikatu e a ikaetuda a ikatzend

rally • rally

rally • rall4

ralo • banatu

ralo • mehatz

rama • adar

rama joven en el árbol • bipil

rama, sección • adar

ramal de salida • irteera-adar

ramillete • buketiño

rampa • malda gora

rana • ugaraizo

rana • ezoolcd igel

rana • zakel

rana • igel

rana • igel

rana eránula • negal

rana eránulad; sarpullido • negal

rana roja • ezoolcd igel gorri

rana roja • igel gorri

rancho • arrantxu

ranciar • karratu ekarraa karratzend

ranciarse • zahar indu

ranciarse, agriarse, enranciarse • minkortu, minkor, minkortzen (da)

ranciarse e ingos-tud • mingartu

ranciarse eolio eta gantzad • kerratu

ranciarse eurdaiad • garrantzatu

rancidez • gardingadura

rancidez • gardingadura

rancio • kerra

rancio • gardantz

rancio • aintzinako

rancio, de gusto agrio • kerra

rancio ejanariakd • gardinga

randa; redecilla, rejilla • saretxo

ranger • ranger

ranger • ranger

rango • arronak. ?

rango, esfera de acción • hatz

rango, fila, hilera • herroka

rango, línea de parentesco, parentela • leinuru

ran•nculo • urrebotoi

rantziako printzea • ezoolcd gizurde eitsasoko ani aliad

ranúnculo • urrebotoi

rapacería; rapiña • harrapakeria

rapado • kaska otz

rapapolvo • erretolika

rapapolvo; reprensión • atarraldi

rapapolvo; reprensión, repri enda • agiraka

rape • ezoolcd zapo earrain batd

Rape a la americana • Itsasapoa Amerikatar erara

Rape a la vinagreta de tomate fresco • Xapoa tomate freskoaren ospintzaltzaz

Rape al horno • Xapoa labean errea

Rape con langostinos a la pimienta verde • Xapoa langostinoekin piperrauts berdez

Rape con pasas de Corinto y piñón • Zapoa Corinto eta piñuazi-pasekin

Rape de lomo negro al horno con su refrito • Solomo beltzeko zapoa labean bere bir frijituaz

Rape en salsa • Itsasapoa saltsan

Rape en salsa verde • Itsasapoa saltsa berdetan

Rape "Etxeko" • Etxeko zapoa

Rape Orly • Itsasapoa Orly erara

rápidamente.?? • sarri ere

rápidamente • arinzki

rápidamente • fitez

rápidamente • antzintzika

rápidamente • fite

rápidamente • lasterki

rápidamente, rápido • laster

rápidamente, rápido • arin-arin. arin-arin

rápidamente, rápido, pronto, corriendo, apresuradamente • lasterka

rápidamente, rápido, pronto, corriendo, apresuradamente • laisterka

rápido • laster

rápido, presuroso • azkar

rapiña • arrauberia

rapiña; sisa • ebasketa

raposa • ezoolcd azeri e e

raposa; zorra • azeri e e

raposería; zorrería • lukikeria

rapsoda • rapsoda

rapsoda • rapsoda

rapsodia • rapsodia

rapsodia • rapsodia

raptar • bahitu

raptor • bahitzaile

raptor; secuestrador • bahitzaile

raqueta • arrabila

raqueta • arrabila

raquítico • bizkarrezur- indun

raquítico • milin

raquitismo • hebaintasun

rara vez, raramente • bekan. bekan

ráramente • bakanka

rareza • pitxi

rarificar • arrarifikatu

raro • banatu

raro • ezhoizko

raro • aldrebes

raro, extravagante • oihes

raro, singular, infrecuente, escaso • bakan. bakan

raro, singular, infrecuente, escaso • bekan. bekan. bakan. bakan

ras ead • arras

ras ead; total ente, vívamente • arras

rasante • arraseekod

rasante • lurrondoko

rascacielos • zeru-harraskari

rascacielos • zeru-harraskari

rascador eaparato • karraskagailu

rascando • hazka

rascando • hazka

rascar • harraskatu

rascar • hazkatu ehazkaetuda hazkatzend

rascarse • hatz egin

rascarse • hatz egin

rascarse la cabeza • kaskarrari hatz egin

rascazón, prurito, ganas de rascar • hazgale

rascón • uroilanda

rascón • ezoolcd uroilanda

rasero etresnad • arrasera

rasero etresnad • arradaki

rasgado • urratu

rasgado; rasgón, rasguño • urratu

rasgadura eono atopeyad • tarrat

rasgar • tarratatu

rasgarse las vestiduras • jaunzkiak eten (ditu)

rasgarse las vestiduras • janzkiak etendu (ditu)

rasgo • seinale

rasgo, característica • ezagutki

rasgo efacción del rostro • hazpegiak

rasguear • gitarra zarrastatu

rasguear • zarrastaka jo

rasguear • zarrastaka jo

rasguño • arrastada

rasguño • harra aska

rasguño • zarratada

rasguño • zarra azka

raspado • harraskaketa

raspado • harraskaketa

raspador • karraskatzaile

raspadura • harraspa

raspar • karrakatu

raspar • papurtu

rasponazo • urrakada

rasponazo; rozadura, zarpazo • urrakada

rasqueta • harraskailu

rasqueta • harraskailu

rastra, rastrillo, criba • are

rastreador • us akari

rastreador • azterlari

rastrear • azterkatu

rastreo • aztarnaketa

rastreo • us atze

rastrera ente; ruinmente • zitalki

rastrera ente; vilmente • doilorki

rastrero • herrestari

rastrero • arrastakari

rastrillador • arrastelatzaile

rastrillador • arrastelatzaile

rastrilladora • arrastelagailu

rastrilladora • arrastelagailu

rastrillando • aren

rastrillar • etxarrantxatu etxarrantxaetuda cctxatzend

rastrillar • arrastelatu

rastrillar • arrastelatu

rastrillar • aretu eareetuda aretzend

rastrillar • ieskuaretu eeskuareetuda eskuaretzend

rastrillo • txarrantxa

rastrillo • arrastelu

rastrillo • eskuare

rastro, traza, vestigio • arrasto

rastro, vestigio, huella, indicio, marca, señal • hatz

rastrojal • ibintze

rastrojal • ibintze

rastrojera • uztondo

rastrojera; rastrojo • uztondo

rastrojo • uztondo

rastrojo de trigo • galtzu

rastrojo de trigo • galondo

rasuración • bizarra kentze

rata • ezoolcd arratoi

rata • arratoi

rata • arratoi. arratoin. garratoin

ratería • litxarreria

ratería • litxarreria

ratero • litxarrero

ratificación; reafir ación, refrendo • berrespen

ratificación; refrendo • birresten

ratificación; refrendo, reválida • berronespen

ratificar; reafir ar, refrendar • berretsi

ratificar; refrendar, revalidar • berronetsi

rato de baile • dantzaldi

rato de lectura • irakurraldi

rato de lectura • irakurraldi

rato de sudor • izerdialdi

rato de sudor; traspiración • izerdialdi

rato de sueño • loaldi

rato de sueño • loaldi

rato de verguenza • lotsaldi

ratón • sagu

ratón • sagu

ratón • ezoolcd sagu

ratón ca pestre • basasagu

ratón ca pestre • ezoolcd basasagu

ratoncillo • sagutxu

ratoncillo • sagutxu

ratoncillo • xagu

ratonera • satarte

ratonera • saguzulo

ratonera; tra pa • saguarte

ratonera; tra pa para ratones • satarte

ratonero • sagu-

ratonero ehegaztiad • zapelatz

ratos de ocio • aisi tarteak

ratos de ocio • hutsarteak

raudamente • azkarki

Raviolis de hongos, foie y trufas • Ravioliak, onddo, foie-gras eta boilurrezkoak

Raya a la manteca negra • Arrai-zabala koipe beltzaz

raya [de cocaína] • [Kokaina] arrasto.

rayado • marratu

rayado • marratu

rayado; trazado • marraketa

rayano; sí il, si ilar • berdintsu

rayita • marratxo

rayo • izpi

rayo • ximist

rayo • oinaztura

rayo • orziri

rayo • argizpi

rayo • orzme

rayo de luz • argi-izpi

rayo de luz • zirrista

rayo, fulgor • leinuru

rayo; relá pago • txi ista

rayo solar • iguzki-izpi

¡rayos!, ¡caramba! • arraio!

¡rayos!, ¡caramba! • arraioa!

rayos infrarrojos • errainu infragorri

rayos solares • eguzkitiko izpiak

rayos solares; úargiasko ö uchas luces • argi-izpiak

rayos X • izpiak

raza • arraza

raza • arraza

razón • arrazoi. arrazoin. razoin

razón de ser • izaiteko arrazoin

razón necesaria • arrazoi beharreko. arrazoin beharreko

razón social • izen sozial

razón social • sozietatearen izen

razón suficiente • arrazoi nahiko. arrazoin nahiko

razonable • arrazoizko

razonadamente • arrazoiketaz

razonadamente • arrazoiketaz

razonador • arrazoitzaile

razonador • arrazoitzaile

razonamiento • Arrazoimen; arrazoiketa, arrazoibide.

razonamiento • arrazoiketa

razonamiento • arrazoibide

razonar • arrazonatu

razonar • arrazoiak e an

razonar • arrazoinatu, arrazoina, arrazoinatzen (du)

razzia • razzia

razzia • razzia

rbara • bolborategi

rbita • orbita

rbita del ojo • betzulo

rboles secos • zuhaitz iharrak

r•brica • errubrika

rdago • hordago

re • ef scd re

re • re e usikand

re • re

re • sare

re achado • erre atxaketa

re achado • erre atxatu

re achadora • erre atxagailu

re achadora • erre atxagailu

re achar • erre atxatu

re ache • erre atxe

re ache • erre atxe

re ache • kakodura

re ache • iltzezapal

re ando • arraunketan

re ando • arraun eginez

re anente; residuo, resto • geldikin

re anente; sobrante • enparatu

re anga • salabardo

re angado • beso huts

re angar • hiztergoratu eiztergoraetuda ccratzend

re anso • ur geldi

re anso • urlo

re arcable • azpi arragarri

re arcable • azpi arkagarri

re arcar • berriz arkatu

re arcar; subrayar • azpi arkatu

re atar • erre atatu

re ate • erre ate

re ate • erre ate

re e orar • birgogoratu

re e orar • birgogoratu

re e usikand • re

re edar • oren itxura egin e-ren itxura egind

re ediable • erre ediagarri

re ediable • erre ediagarri

re ediar • erre ediatu

re edio • sendakari

re edio • osaki

re edio • erre edio

re edo • ihakin

re endado • adabatu

re endado • adabatu

re endador • betatxatzaile

re endador; re endón • adabatzaile

re endar • iadabakiku eadabakitzena adabakietudd

re endar • betatxatu

re endar • adabatu

re ero • abantari

re ilgarse • lotsa itxura egin

re ilgarse • lotsa itxura egin

re ilgo • mizkeria

re ilgo • milikeria

re ilgo • lotsakeria

re ilgo; úoso neska lotsatia da ö es una chica uy vergonzosa, úni ere lotsa naiz ö incluso yo eaverg±enzo • lotsa-itxura

re irar • ikuskatu

re isamente • antsikabeki

re itir • ra bidal e-ra bidaldi

re ojar • urberatu eurberaa urberatzend

re ojo ead • uretan

re ojo ead • beratzen

re ojón • urberatze

re ojón • bustialdi

re olacha • erre olatxa

re olacha • erre olatxa

re olacha azucarera • azukre-erre olatxa

re olachaazucarera • azukre-erre olatxa

re olcador • atoi-untzi

re olcador • zirgari

re olcador • atoi-untzi

re olcar; restar een el juego de la pelotad • errestatu

re olino de viento • haize-zurrunbilo

re olino de viento • haize turrupil

re olino de viento; úhaizelvalde he endikl ö ìfueral • haize-zurrunbilo

re olino deaire; úzaude ixilikatso sorgin horil ö ìcállese vieja brujal • sorgin-haize

re olino; vórtice • arranpa

re olón • gibelkoi

re olón • gerotiar

re olón; retraído • gibelkari

re olonear • gibelkoi ibili

re olonear • gibelkoi ibili

re oloneo • zabarkeria

re olque • atoi

re olque • atoi

re olque • erre olke

re onte epilotand • erre onte

ré ora • erro ero

re order • alatu

re ordi iento; úhorrek bihotzean hunkitu du ö eso le ha tocado el corazón • bihotz-ukaldi

re ordimiento • aladura

re otamente • urrunean

re oto • urrutiko

re over • eragin

re over las cosas buscando • arakatu

re ozamiento • gaztetze

re ozamiento • zaharberritze

re ozamiento • eraberritze

re unerar • saria e an

re unerativo • sariztagarri

rea de enseñanza • irakaskuntza arloa

rea de servicio • zerbitzugune

rea mate ática • mate atika-arlo

reabsorber • birzurgatu

reabsorber • birzurgatu

reabsorción • birzurgapen

reabsorción • birzurgaketa

reacción • Erreakzio; erantzun.

reacción • erreakzio

reacción • aurka-ekintza

reacción • harzara ekintza

reacción • kontraekintza

reacción aguda • Bat-bateko erreakzio, erreakzio bortitz.

reacción psicótica • Erreakzio psikotiko.

reacción psicotóxica • Erreakzio psikotoxiko.

reacción; resistencia • kontrajarra

reaccionar • erreakzionatu

reaccionar • erreakzionatu

reaccionario • erreakzionario

reaccionario; retroactivo, retrógrado • atzerakoi

reacio; rebelde • eskurakaitz

reactancia • erreaktantzia

reactancia • erreaktantzia

reactivación • berraktibazio

reactivación • berraktibazio

reactivador • berraktibatzaile

reactivador • berraktibagailu

reactivar • berraktibatu

reactivar • berraktibatu

reactivar la cooperativa • kooperatiba berriro jardunean jarri

reactivo • zuzperkor

reactivo; recostituyente, tónico • zuzpergarri

reactor • erreaktore

reactor • erreaktore

reactor nuclear • erreaktore nuklear

reactor nuclear • erreaktore nuklear

read isión • berronarpen

read isión • berronarpen

read itir • berronartu

read itir • berronartu

reafir ación • berrespen

reafirmar • berretsi

real • erret-

real • egikor. egikor

real ela condición • erregezko

real ela condiciónd • erregezko

real ente; verdaderamente • egiazki

real etxanponad • erreal

realce • jalgune

realeza • erregetasun

reali entación • berrelikadura

reali entación • berrelikadura

reali entar • berrelikatu

reali entar • berrelikatu

realidad • errealitate. realitate

realidad • egikortasun. egikortasun

realidad • Errealitate.

realidad; úez du errealitatea ezagutzen ö desconoce la realidad • errealitate

realidad; verdad • egia

realismo • errealis o

realismo • errealis o

realista • errealista

realizable • egingarri

realización, (acción), el hecho de llevar algo a cabo • zertze

realización de tráficos • trafikoak egite

realizador • burutzaile

realizar • ekin (du)

realizar buena e aladacogida • harrera ona etxarrad egin

realizar, efectuar, llevar a cabo • zertu, zer, zertzen (du)

realizar, ejecutar • egiaztatu (du)

realizar, practicar, poner en práctica, aplicar • egikortu (du). egikortu (du)

realizarse, aplicarse, practicarse, ponerse en práctica • egikortu (da). egikortu (da)

realizarse, ejecutarse • egiaztatu (da)

realmente • errealki

reani ación; revivificación • berpizte

reani aresed eberpizta berpiztend; resucitado • berpiztu

reani aresed; recobrar el conocimiento • bere senera etorri

reani aresed; recobrar el conocimiento • konortera etorri

reanimar • iberbizkortu eberbizkoretuda ccrtzend

reanudación • berraste

reanudación • berrekite

reanudación • berregite

reanudación; reinicio • berrasiera

reanudar • berrekin

reanudar la marcha, iniciar la marcha • abiatu

reanudar; reco enzar • berrasi

reanudar; reengancharesed, religar • birlot eud

reanudar; reformar • mberriztu eberrizetuda berriztend

reanudar; relanzarse • berrabiatu

reaparecer • berriz agertu

reaparecer • berrazaldu

reaparecer; reproduciresed, resurgir • berragertu

reaparición • berragerpen

reaparición • berragerpen

rearmar • berrar atu

rearmar • berrar atu

rearme • berrar aketa

rearme • berrar aketa

reasu ir; reconquistar • berriz hartu

reata; úso zaldial ö ìsol ìcaballol • zaldi-lerro

reata; úso zaldial ö ìsol ìcaballol • zaldi-ilara

reavivarse • berpiztu

rebaba • bizarki

rebaba • bazterkin

rebaba • burnibizar

rebaja; saldo, te porada de saldos • merkealdi

rebajar • merketu e erkeetuda erketzend

rebajar más • beheragotu

rebaje • beheragune

rebaje • jate

rebanada • xerra

rebanada • zafla

rebanada de pan • ogi zerra

rebanada de pan • ogi zerra

rebanar • xerratu

rebaño, banda • saihera

rebaño de ovejas • artalde. artalde

rebaño de vacas • betalde

rebaño de vacas; vaquería • betalde

rebaño, grey • artalde. artalde

rebaño, manada, banda • sail

rebasando • gainez

rebasando • mukuruka

Rebasar • aurrea hartu

rebasar; sobrepasar, superar • ixitu eixia ixitzend

rebatible • jarkigarri

rebatible • jarkigarri

rebatimiento • jarkipen

rebatimiento • jarkipen

rebatir • berriz irabiatu

rebatir • berrirabiatu

rebeco • ezoolcd sarrio

rebelarse • herreboltatu eerreboltaetuda cctatzend

rebelde • asaldatu

rebelde • atxatzaile

rebelde • matxino

rebelde • asaltzaile

rebeldía • asaldatze

rebeldía; sobresalto • asaldazio

rebelión; reprensión • jazarraldi

reblandecimiento • biguntze

rebosadero • gainezkabide

rebosadero • gainezkabide

rebosando • gainezka

rebosar • gainezka egin

rebotar • lpunparazi epunparaza punparaztend

rebotar • errebotatu

rebotar • jauzi eragin

rebotar • errebotatu

rebote • errebote

rebote • errebote

rebozar • z estal e-z estaldi

rebozar • zta e-ztadtu

rebrotar • berriz erne

rebrotar • ialdaskatu ealdaskaetuda aldaskatzend

rebrotar • kernaberritu eernaberrietuda ccrritzend

rebrotar • berriz erne

rebrote; renuevo, retoño • urtu e

rebullir • mugitzen hasi

rebullir • higitzen hasi

rebusca • txordoketa

rebusca • txordoka

rebusca • txordoka

rebuscado; redicho, rela ido • ezti etxa

rebuscamiento • bilaketa

rebuscando; requisa • kusa

rebuscar • bilatu

rebuscascando • kusa

rebuznando • arrantzaka

rebuznando • arrantzaka

rebuznar • arrantza egin

rebuznar • arrantza egin

rebuznar • arrantza egin (du)

rebuznar • arrantzaka ari

rebuzno • arrantza eastoarenad

rebuzno • asto arrantza

rebuzno • arrantza eastoarenad

rebuzno • arrantza

recá ara • errakuntza-ganbara

recá ara • errakuntza-ganbara

reca bio • berraldatze

reca bio; ree plazo, transbordo • aldatze

reca bio; repusto • aldakin

reca bio; transplante • berraldaketa

recadería • mandatalgo

recadero • mandatari

recadista • mandatari

recaer • berrerori

recaer • berrerori

recaída • berrerorpen

recaída • 1. Berriro erortze, berriro haste. 2. Berriro gaixotze.

recaída; refor a, reparo • berrizte

recalcadamente • ongi arkatuz

recalcar • ir otu eir oetuv ir otzend

recalcar • behin eta birritan esan

recalcar • ongi arkatu

recalentado • birberotu

recalentado • goritu

recalentador • birberogailu

recalentador • birberogailu

recalentamiento • beroketa

recalentarse • birberotu

recalr • jlurrondoratu elurrondoraetuda ccratzend

Recambio • ordezko pieza

recapacitar; repensar • birpentsatu

recapacitar; revisar • berrikusi

recapitulación • laburbilketa

recapitulación; revisión • berrikusketa

recapitular; resu ir, sintetizar • laburbildu

recargar • birkargatu

recargo • za a berri

recargo • gehitasun

recargo • errekargu

recargo • errekargu

recatar; úzuhurgabea da ö es un i prudente • zuhurtu

recauchutado • birkautxuztaketa

recauchutado • birkautxuztaketa

recauchutar • birkautxuztatu

recauchutar • birkautxuztatu

recaudación; recaudo, recogida • biltze

recaudación; údirurik gabe ö sin dinero, údiru nahiko ö bastante dinero ead • diru-bilketa

recaudador ecoleccionistad • bildu ari

recaudador ecoleccionistad; recolector ecoleccionistad, unidor • bildu azale

recaudador; recogedora ra, recolector • biltzaile

recaudador; recopilador • bilketari

recaudatorio • biltze-

recaudo eded • zainpeko

recelar • zainak jo

recelo • tuku

recelosamente • aieruz

recelosamente • goganbeharrez

receloso • tukutsu

receloso • sus otsu

receloso • tukutsu

receloso • aierutsu

recensión • berrie ate

recental • u erri

recental • u erri

recepción • harreraleku

recepcionista • harreragile

recepcionista • harreragile

receptividad • Harmen, harkortasun.

receptivo • harbera

receptivo; receptor, recibidor • errezibitzaile

receptor eaparatuad • hargailu

recesión; repliegue, retardo • atzeratze

recesión; retardo, retirada • atzeraldi

receta • Errezeta.

receta • errezeta

receta • senda-txartel

receta falsificada • Errezeta faltsutu.

receta médica • Sendagilearen errezeta.

recetador • errezetatzaile

recetar • errezetatu

recetario • errezetategi

recetario • errezetategi

rechaza iento; rechazo, refutación • errefus

rechazable; refutable, rehusable • errefusagarri

rechazador • errefusatzaile

rechazador • arbuiatzaile

rechazar • atzera egotzi (du)

rechazar • eragotzi (du)

rechazar, despreciar, desdeñar, desestimar, menospreciar • arbuiatu, arbuia, arbuiatzen (du)

rechazar, oponerse a • -i aitzi egin (du)

rechina ineto • karraskots

rechinamiento • hirrikina

rechinamiento • kurriskada

rechinante • kirrinkari

rechinante • karrankari

rechinante • karrankari

rechinar • jkirrinkatu ekirrinkaetuda kirrinkatzend

rechinar • kirri-karra ari

rechinar • hirrikinatu

rechinar los dientes • hortzez karraskatu

rechistar • tut egin

rechistar • txintik esan

rechistar • txintik atera

rechistar • murtik esan

rechistar • murtik atera

rechoncho • motroilo

rechoncho; regordete • pipor

rechoncho; regordete • potxolo

recibidor • ikusgela

recibidor de una casa; vestíbulo • ezkaratz

recibidor de una casa; vestíbulo • atalondo

recibimiento • errezibi endu

recibir • hunkitu (du)

recibir • errezebitu (du). recebitu

recibir • errezibitu

recibir con los brazos abiertos • beso zabalekin hartu

recibir una somanta • oloak eraiki

recibo; úharrez joa dago ö estáagusanado • har-agiri

reciclaje • birziklapen

reciclaje • birziklapen

reciclaje • ziklon berrikuntza

reciclar • birziklatu

reciclar • birziklatu

recidivismo • Berriz erortzen direnen tasa, berriz gaixotzen direnen tasa.

recién • -berri

recién casado, recién casada • ezkont-berri. ezkonberri

recién casados • ezkonberriak

recién casados • ezkonberriak

recién descubierto • aurkitu-berri

recién nacido • jaioberria

recién nacido • jaioberri

recién parida • erdiberri

recién parida • erdiberri

recién venido • etorberri

recién venido • etor berri. etorri berri

reciente • arestiko

reciente • eginberri

recientemente • berriki

recientemente, hace poco • oraintsu

recio; robusto, volu inoso • gotor

recipiente, vaso, receptáculo • ontzi

recipientes de barro • lurrezko ontziak

recipientes de barro • lurrezko ontziak

recíprocamente • elkarr eid

recíprocamente • bat besteari

recíprocamente • ordainzka

reciprocidad • ordaintasun

reciprocidad • elkarrekikotasun

recíproco • elkarkari

recíproco, mutuo • elkarrekilako

recitación • errezitazio

recitación • errezitazio

recitador • errezitatzaile

recitador; recitante • errezitatzaile

recital • errezitaldi

recital • errezitaldi

recital; sesión de canto • kantari talde

recitante • errezitatzaile

recitar • errezitatu

recitar • errezitatu

recitar; sonorizarse • ozendu

recla ación • murtzilo

recla ación • galdapen

recla ación; recurso • helegite

reclamar • errekla atu

reclamar • atzera eskatu

reclamo • bultzagarri

reclamo • apeu

reclamo • etordei

reclamo • errekla o

reclinatorio • belaunaulki

reclinatorio • belaunaulki

recluir • giltzapetu

reclusión • bahikuntza

recluso; rehén • bahitu

recluta • soldadu-biltze

recluta • soldadu berri

recluta • jende-biltze

recluta • jende-bilketa

recluta • errekluta

recluta iento ecaja • errekluta-kaxa

recluta iento ecajad • errekluta-kaxa

reclutador • erreklutatzaile

reclutador • erreklutatzaile

reclutamiento • errekluta-bilketa

reclutamiento • errekluta-biltze

reclutar • erreklutatu

reco endable • go endagarri

reco endablemente • go endatuki

reco endablemente • go endioz

reco endación • arta endu

reco endado • begipeko

reco endado • babespeko

reco endar • arta endatu

reco endar • nardurapetu eardurapev ardurapetzend

reco endatorio • go endiozko

reco endatorio • go endio-

reco enzar • berrasi

reco pensable • sarigarri

reco pensable; re unerativo • sariztagarri

reco poner • birkonpondu

reco poner; reconstituir, regenerar • berritu eberrietuda berritzend

reco posición; reconversión • bir oldaketa

reco prar • berriz erosi

reco prar • berriz erosi

recobrar • harzara irabazi (du)

recobrar • harzara irabazi (du)

recobrar el conocimiento • Konorteratu.

recobrar el sentido; recobrarse • mkorderatu ekorderaa korderatzend

recobrar; recuperar, reintegrar • berreskuratu

recobrar; recuperar, retomar • berrartu

recocer • egosiegi egin

recocer • berregosi

recocer • lbirregosi ebirregosa birregostend

recochino • zikintzar

recocido • suberaketa

recocido • berregosi

recocido • birritan erre

recocido dulce • e etalcd lasaikuntza-suberaketa

recocido dulce • lasaikuntza-suberaketa

recocina; trascocina • sukaloste

recodo • itzulgune

recodo • bihurgune

recodo de camino • ukondo

recodo; revuelta, sinuosidad • bihurgune

recogedero • biltzeko tresna

recogedor de leche • esnebiltzaile

recogedor de leche • esnebiltzaile

recogedora ra • bilgailu

recoger el espíritu • bihotza bildu, bihotzaren begiak bildu

recoger el guante • (inork) botatakoa altxatu

recoger; su ar, úederki gaude bal ö ìesta os lucidosl • batu

recogerse • barnebildu

recogerse; retirarse • bere baitaratu

Recogida de Basuras • Zabor Bilketa

recogidamente • bakardadean

recogidamente • norberagan bilduta

recogido; reunido • bildu

recolectar • bildu atu

recolector • biltzaile

recolector ecoleccionista • bildu azale

recolectora • uzta-bilgailu

recoleto; reconcentrado, retraído • bakarzale

recoleto; retirado, retraído • bakarti

recomendaciones de seguridad • segurtasun-gomendioak

recomendar • artamendatu, artamenda, artamendatzen (du, dio). artamendatu, artamenda, artamendatzen (du, dio)

reconcentrado • isilkor

reconcentrar • berriz bildu

reconcentrar • berriz bildu

reconcho • errekontxo

reconciliable • adiskidetzeko

reconciliable • abenigarri

reconciliación • adiskidetze

reconciliar • jadiskidetu eadiskidetzena adiskideetudd

reconciliarse • errekontziliatu

reconciliarse • kontziliatu

reconducir • berrera an

reconducir • berbideratu

reconfortable • kontsolagarri

reconfortante • indargarri

reconfortar; refociliar, refrigerar • mbirbiztu ebirbizetuda birbiztend

recongelación • berrizozketa

recongelación • berrizozketa

recongelar • berrizoztu

recongelar • berrizoztu

reconocer • berrezagut eud

reconocer • berriz ezagut eud

reconocer • haintzat hartu

reconocer, admitir, confesar • aitortu, aitor, aitortzen (du, dio)

reconocer; vislu brar • ezagut eud

reconocible • ezagutzeko moduko

reconocible • ezagutzeko oduko

reconocido • onartu

reconocido • onetsi

reconocimiento • aitortze

reconocimiento • eskertze

reconocimiento • 1. Ezagutza. 2. Azterketa, miaketa.

reconocimiento médico • Medikuaren, sendagilearen azterketa.

Reconocimientos • Azterketak

reconquista • errekonkista

reconquista • errekonkista

reconstituyente; vivificador • suspergarri

reconstrucción • berreraiketa

reconstrucción • bir-iraikitza

reconstrucción; reedificación, restablecimiento • berreraikuntza

reconstrucción, restauración • bir-iraikitze

reconstruir • berreraiki

reconstruir • ber-iraiki, ber-iraik, ber-iraikitzen (du)

reconstruir • berreraiki. bir-iraiki

reconstruir; reedificar, restablecerse • berreraiki

recontar • zenbatu

recontar • zenbatu

reconvenir • bir oldatu

reconvenir; refundir, rehacer • bir oldatu

reconvenir; reñir • furrustada egin ee and

reconversión • bir oldaketa

reconversión industrial • industri bir oldaketa

reconversión industrial • industri bir oldaketa

recopilador • bildari

récor • errekor

récord • errekor

recordar • gomutarat ekarri (dio)

recordar • gomutaratu (du, dio)

recordar • lgogoandu egogoaneduda gogoantzend

recordar • go utan ukan

recordar • gomutan ukan (du)

recordar • gogoan eduki

recordar • oroitzapen egin

recordar, acordarse • oroitu, oroit, oroitzen (da)

recordar, memorar • oroitu, oroit, oroitzen (du)

recordatorio • go utapen

recorrer • gaindi ibili

recorrer • kurritu

Recorrido • ibiltarte

recorrido • bidearte

recortable • ebakigarri

recortado • moztu

recortado • murriztu

recortadura • murriztapen

recortadura; recorte, reducción • murriztapen

recorte • pikadura

recorte • murriztapen

recorte (de prensa) • xerradura

recorte (de prensa).?? Vide: xerradura • xerradu

recoser; repasar • birjosi ebirjosa birjostend

recostar • etzanda jarri

recostarse • nren alboan e-ren alboan jezard erid

recoveco • zoko

recoveco; rincón • zoko

recreación • laketze

recreación • laketaldi

recrearse • laketu

recreativo • laketzeko

recreativo • dostagarri

recreativo, lúdico • jolastari

recreo • jolasleku

recri inación • erantzuki

recri inación; reproche • erantzuki

recri inar; regañar, reñir • errieta egin

recri inar; reprochar • erantzuki egin

recristalización • birkristaltze

recristalización • birkristaltze

recristalizar • birkristaldu

recristalizar • birkristaldu

recrudecer • gaizkoatu

recrudecimiento • gaizkoatze

recrudecimiento • gaizkoatze

rectamente, directamente • artezki. artezki

rectángular • laukizuzen-

rectángular • laukizuzen-

rectángulo • laukizuzen

rectángulo • laukizuzen

rectas paralelas • zuzen paraleloak

rectas paralelas • zuzen paraleloak

rectificación • errektifikazio

rectificador • arteztaile

rectificador etresnad • artezgailu

rectificar • zuzenketa egin

rectilíneo • lerro-zuzen

rectilíneo • lerrozuzen

rectitu • zuzentasun

recto • hondar este

rector ejeneraleand; rectora • errektore

rectora • errektore

rectorado • erretoretza eelizakoad

rectorado; rectoría • errektorego

recua • za alda

recua • za alda

recuadrar • koadroztatu

recuadrar • koadroztatu

recuadro • koadro

recuadro • laukitxo

recubrir • estali

recubrir; retejar • erreteilatu

recuerdo • oroitgarri

recuerdo • oroitze

recuerdo, memoria • oroitzapen

recuerdo, memoria • oroitza

recuerdo; retentiva • go uta

reculando • ipurdika

reculando; regresiva ente, retrocediendo • atzeraka

reculando; úatzera joan zen ö se fueatrás, úatzean dator ö viene detrás • atze-atzeka

recular • atzeraka joan

recular; refluir, retirar • esti egin

recular; retroceder • atzeraka egin

recuperable • eskuragarri

recuperación • errekuperazio

recuperación • berreskuraketa

recuperación • birlorpen

recuperación • berrerdiespen

recuperación; restablecimiento • susperraldi

recuperación; restablecimiento • suspertze

recuperar • birlortu

recuperar • errekuperatu

recuperar, traer de nuevo, restaurar • berriro ekarri (du)

recuperarse • zuzpertu, zuzper, zuzpertzen (da)

recurrente • ra jotzen e-ra jotzen duenad

recurrente • errekurtsugile

recurrente • elegile

recurrente • ra joateko e-ra joatekod

recurrente • ra jotzeko e-ra jotzekod

recurrente • ra doana e-ra doanad

recurrir • errekurtsu egin

recurrir • helegin

recurso • baliakizun

recurso • errekurtsu

recurso.?? • ondasun-jalgipen

recurso • balia endu

recurso • Baliabide, bitarteko.

recurso asistencial • Laguntza baliabide.

recurso, bien, hacienda • ontasun

recurso comunitario • Komunitatearen, erkidegoaren baliabide.

recurso de tiempo libre • Aisialdirako baliabide.

recurso; surtido • eskuarte

recurso, trabajo • piko

recursos de tratamiento • Tratamendu baliabide.

recursos; tanteoa la pelota • eskualdi

recusación • ezezpen

recusación • estikapen

recusante • ezezle

recusante • ezezle

recusar; rechazar • atzera bota

recusar; rechazar, refutar • errefusatu

recusar; rehuir • ez onartu

red • Sare.

red • sare

red autonómica • autonomia-erkidegoko sare

red de interés general del Estado, RIGE • Estatuko interes orokorreko sare, EIOS

red de servicios • Zerbitzu sare.

red de suministro de drogas • Droga hornidurako sare, drogaz hornitzeko sare.

Red de Teatros • Antzoki Sarea

Red de Vigilancia • Jagoteko Sarea

Red Oficial de Comunicaciones de Seguridad • Segurtasunerako Komunikazioen Sare Ofiziala

Red Transeuropea de Carreteras • Europa Barneko Errepideen Sarea

red viaria • bide-sare

red viaria urbana • herri barruko bide-sare

redacción • idazkuntza

redacción • erredakzio

redacción eperiódicod; úhau daaldizkariaren idazlaritza ö ésta es la redacción de la revista • idazlaritza

redactar • erredaktatu

redactor • idazlari

redactor • idazlari

redada • sarekada

redada • sarealdi

redecilla • saretxo

redención • berrerospen

redención • eroskunde

redentor • berrerosle

redentor • berrerosle

redeñero • saregile

redeñero; redero • saregile

redeño • salabardo

redeño; re anga, retel • salabardo

redero • saregile

redescubrir • berraurkitu

redescubrir • berraurkitu

redescuento • birdeskontu

redescuento • birdeskontu

redi ible • berrerosgarri

redi ible • berrerosgarri

redi ir • berrerosi

redi ir • berrerosi

redi ir; salvar • salbatu

redicho • ele-gozo

redil • arditegi

redil • ezkorta

redil • saletxe

redil • korrale

rédito • interes

redo a • erredo a

redo a • erredo a

redobladamente • doblatuki

redoblar el ta bor • tarrapata egin ejod

redonda • biribil

redonda; redondel, redondo • biribil

redondamente • bikain

redondeado • biribildu

redondear • biribildu

redondear • iborobildu eborobileduda borobiltzend

redondel • biribil

redondez • biribiltasun

redondez • borobiltasun

redondez • biribiltasun

redondez; rotundidad • biribiltasun

redondo • biribil

redondo • borobil

Redondo a la jardinera • Erredondoa berdurekin

Redondo de ternera • Txahal-biribikia

Redondo de ternera a la ampurdanesa • Txahal-erredondoa anpurdanesa erara

Redondo de ternera en salsa • Txahal-erredondoa saltsan

redondo, de tipo de circunferencia • biribil

Redondo en salsa • Biribikia saltsan

Redondo mechado • Biribilkia zapaldua

reducción • erredukzio

reducción • laburtze

reducción • Gutxitze, urritze, murrizte.

reducción • meperatze

reducción • txikitura

reducción de daños • Kalteak gutxitze.

reducción de la demanda • Eskari(aren) gutxitze.

reducción de la oferta • Eskaintza(ren) gutxitze.

reducción de riesgos • Arriskuak gutxitxe. De hecho, uno de los beneficios que se buscan con los programas de reducción de riesgos es precisamente éste

reducción del consumo • Kontsumoa gutxitze; gutxiago kontsumitze.

reducible • meperagarri

reducible LMz • erreduzigarri

reducible; restrictivo, restringible • murrizgarri

reducido; resoluto • laburtu

reducir, empequeñecer, aminorar • tipitu, tipi, tipitzen (du)

reducir, empequeñecer, aminorar • ttipitu, ttipi, ttipitzen (du)

reducir la marcha, aminorar la marcha, disminuir la velocidad, moderar la velocidad, reducir la velocidad • astiroago ibili, abiadura jaitsi, abiadura gutxitu

reducir la velocidad, aminorar la marcha, disminuir la velocidad, moderar la velocidad, reducir la marcha • astiroago ibili, abiadura jaitsi, abiadura gutxitu

reducir la visibilidad • ikuspena gutxitu

reducira esco bros • hauts eginda utzi

reducirse • erakarri (da)

reducirse • erreduzitu

reducirse, empequeñecerse, aminorarse • ttipitu, ttipi, ttipitzen (da)

reducirse, empequeñecerse, aminorarse, hacerse pequeño • tipitu, tipi, tipitzen (da)

reductivo • murrizkor

reductivo • murrizkor

reducto • bakartoki

reducto • gordeleku

reductor • gutxigarri

redundancia; sobreabundancia • gaindidura

redundante • gehiegizko

redundar • ri etorr e-ri etorrdi

redundar • rako izan e-rako izand

ree barcar • berritsasoratu

ree barcar • berritsasoratu

ree bolsar • postaz ordaintu

ree bolsar • berriz jaso

ree bolso • errenboltso

ree bolso • errenboltso

ree plazable • ordezgarri

ree plazable • ordezgarri

ree plazante • ordeko

ree plazar • ren orde e-ren orde jarrdi

ree plazar; suplantar, sustituir • ordeztu

reedición • berrargitalpen

reedición • berrargitaraldi

reedición • berralgitaraldi

reedición, nueva edición • argitarapen berri

reedificación • berreraikuntza

reedificar • berreraiki

reeditar • berrargitaratu

reeditar • berrargitaratu

reeducación • arre-heziketa

reeducación • berreziketa

reeducación • berreziera

reeducar • berrezi

reeducar • haziberritu

reeducar • berrezi

reelaborar • birlaboratu

reelaborar • birlaboratu

reelección • berrautaketa

reelección • berrautaketa

reelegible • berrautagarri

reelegible • berrautagarri

reelegir • berrautatu

reelegir • berrautatu

reelegir • berriz aukeratu

reembolso de aportaciones • ekarpenak itzultze, ekarpenen itzulketa

reemplazo, sustitución • ordaingo

reencarnación • berraragiztapen

reencarnación • berraragiztapen

reencarnarse • berraragiztu

reencarnarse • berraragiztu

reencuentro • bertopaketa

reencuentro • berraurkitze

reencuentro • berraurkitze

reengancharesed; reingresar, reintroducir • birsartu

reenganche • birlotze

reenganche; reingreso • birsartze

reengendrar • birsorteud

reengendrar; regenerar, reproducirse • birsort eud

reequilibrar • berrorekatu

reequilibrar • berrorekatu

reestructura • berregitura

reestructura • berregitura

reestructuración • berregituraketa

reestructuración • berregituraketa

reestructuración • Berregituratze, berregituraketa

reestructurar • berregituratu

reestructurar • berregituratu

reexa inar • berraztertu

reexa inar • berraztertu

referencia • erreferentzia

referencial • erreferentzial

referencial • erreferentzial

referéndu • erreferendu

referéndu • erreferendu

referente • doaki-

referente • dagozki-

referente • dagoki-

referente • doazki-

referirse • en e-erden aipuz arid

refina iento; sofisticación • sofistikazio

refinado • gardendu

refinado • sofistikatu

refinado • birfindu

refinado; refina iento, refino • birfinketa

refinar • birfindu

refinar • lgardendu egardeneduda gardentzend

refinería • birfindegi

refinería • birfindegi

refinería ufiltración • iragazki

refino • birfinketa

reflectante • isladatzaile

reflectante; reflector • isladatzaile

reflectar • erreflektatu

reflector; reflexible • isladagarri

reflector; reflexible • isladakor

reflejar • hizlatu (du)

reflejar • islada egin

reflejarse • islatu (da)

reflejo • erreflexu

reflejo • isla

reflejo • 1. Isla, islatze, ispilatze. El sistema educativo es siempre un reflejo de la sociedad a la que pertenece = Hezkuntza gizartearen barruan dagoenez, eta bertako osagai bat denez, horren isla da. 2. Erreflexu. Tomar alcohol afecta la capacidad de juicio y ralentiza los reflejos = Alkohola hartzeak adimenaren gaitasuna murrizten du eta erreflexuak moteltzen ditu.

reflejo • islada

reflejo erayo • errainu

reflexión • hausnarketa

reflexión • isladapen

reflexión • rumia

reflexión • pentsaketa

reflexión eburuzkoad • erreflexio

reflexión, idea • burutapen

reflexionar • erreflexionatu

reflexionar • kontsideratu

reflexionar • gogoetak egin

reflexionar eadi egond • gogo e an

reflexivamente • hausnarketaz

reflexivo • gogartsu

reflexivo • bihurkari

reflexivo • isladatsu

reflexivo • erreflexibo

reflorecer • birloratu

reflorecer; resurgir • birloratu

refor a • errefor a

refor a • errefor a

refor a agraria • nekazaritza errefor a

refor aagraria • nekazaritza errefor a

refor able • errefor agarri

refor able • errefor agarri

refor ador • errefor atzaile

refor ador • zaharberritzaile

refor ador • errefor atzaile

refor atorio • errefor ategi

refor atorio • errefor ategi

refor ismo • errefor is o

refor ismo • errefor is o

refor ista • errefor ista

refor ista • errefor ista

refor ista • bir oldatzaile

reforma agraria, reforma de la propiedad de la tierra • lur-jaubetzaren reforma

reformar • eraberritu (du)

reformar • errefor atu

reformar • errefor a etud

reforzante • indargarri

reforzar • jsendoagotu esendoagoetuda sendoagotzend

reforzar, apoyar, afianzar • bermatu, berma, bermatzen (du)

reforzarse • indarztatu

reforzarse • berrindartu

refracción • errefrakzio

refracción • errefrakzio

refractar • jzeharkarazi ezeharkarazv zeharkaraztend

refractario • erregogor

refractario • errefraktario

refractario • pasagaitz

refractarse • errefraktatu

refractarse • errefraktatu

refractó etro • errefrakto etro

refractó etro • errefrakto etro

refractor • errefraktatzaile

refractor • errefraktatzaile

refrán, proverbio • atsotitz

refranero • errefrau bildu a

refranero • esaera sorta

refregar; restregar • itxukatu eitxukaa itxukatzend

refreir • birfrijitu

refreir • berriro frijitu

refrenar.? • beheretu, behere, beheretzen (du)

refrescador • hoztaile

refrescador; refrescante, refresco • freskagarri

refrescante • freskagarri

refrescaresed etener escalofríosd • hozkirritu

refrescarse • freskatu

refrescarse • freskatu

Refrescos-cervezas • Freskagarriak-garagardoak

refriega • mokoketa

refrigeración • hozketa

refrigeración; refrigerio • hozkiro

refrigeración; secreción • hezadura

refrigerador • hozkailu

refrigerante • hozkarri

refrigerar • errefigeratu

refrigerar • hozberritu

refrigerio • janaldi

refringente • errefringente

refringente • errefringente

refrito • erregosketa

refrito • erregosketa

refuerzo • gogorgarri

refuerzo • bortizgarri

refuerzo • errefortzu

refuerzo • sendogarri

refugiado • errefugiatu. refugiatu. errefuxiatu

refugiado • errefuxiatu

refugiado • errefuxiatu

refugiados políticos • errefuxiatu politikoak

refugiados políticos • errefuxiatu politikoak

refugiar, amparar • itzalpetu, itzalpe, itzalpetzen (du)

refugiarse • errefuxiatu

refugiarse, albergarse • aterbe ukan (du)

refugio • estalgune

Refugio • babesgune

refugio, amparo • itzalgu

refugio bajo elalero del tejado • lorio

refugio, cobertizo, albergue • leihor

refundición • birgaldaketa

refundir • berriz urtu

refundir • elkar bildu

refunfuñador • mar arti

refunfuñando • purrustadaka

refunfuñar • mar arka egon

refunfuñar • furruska ari eihardund

refunfuñar • muxin egin

refunfuñar; regañar • furrust egin

refunfuñar; regañar • bufada egin

refunfuñar; rezongar • purruts egin

refunfuño • erre uskada

refunfuño; ruido de una cosa que se derra a con ruido • furrust

refutable • gezurtagarri

refutación • errefusapen

refutar • ihardoki (du)

regadera • ureztailu

regadera • garaztailu

regadera • garastailu

regadera • ureztontzi

regadío; riego • irrigaketa

regadío; riego • ureztapen

regadío; riego • garastada

regalar • opetsi

regaliz • erregaliz

regaliz • erregaliz

regalo • eskuerakutsi

regalo, dádiva, presente • bezuza

regalo, presente • ikusgarri

regalón • mizke

regañadientes ead • gogo gabe

regañar • agiraka egin

regaño • murrunga

regar • hezatu (du)

regar • ureztatu, urezta, ureztatzen (du)

regata • estropada

regata • arraunketa

regata; regato, reguero • errekatxo

regate • zehardura

regatear • urrutaka tratuan ari

regatear • sokatiran aritu

regatear • iskintxo egin

regatear • goibehera ibili

regateo • errekardaritza

regatero • errekardari

regatero • errekardari

regazo; seno, úa arenaltzoan ö en el regazo aterno • altzo

reg±eldo eeructod • aupats

regencia; úhorrela erabaki du erregek öasí lo ha dispuesto el rey, ú • errege-ordetza

regeneración • berreraketa

regeneración • birsortze

regeneración; reproducción • birsorkuntza

regenerador • birsortzaile

regenerador • birsortzaile

regenerar • jsorberritu esorberrietuda sorberritzend

regenerar; reorganizarse • berreratu

regenta • errientsa eeskola- aistrad

regenta eeskola- aistrad • errientsa

regentar • an ari e-an ari izand

regente • erregeorde

regente • errient eeskola- aisuad

regente eeskola- aisuad • errient

régi enali enticio • jan-arau

régimen • Erregimen.

régimen de disciplina laboral • laneko diziplina-araubide

régimen de disciplina social • bazkideen diziplina-araubide

régimen de funcionamiento interno, régimen de organización y funcionamiento • barne-jarduerako araubide

régimen de organización y funcionamiento, régimen de funcionamiento interno • barne-jarduerako araubide

régimen disciplinario • diziplina-araubide

régimen económico • ekonomi araubide

régimen sancionador • Zigor erregimen.

régimen societario • baltzu-araubide, sozietate-araubide

régimen tarifario • tarifa-araubide

regimiento • erregi entu

regimiento • erregi entu

regio • erregeren

regio; úhorrela erabaki du erregek öasí lo ha dispuesto el rey, ú • errege-

región • erregio

región, comarca, zona, país, localidad, distrito • herrialde

región fronteriza • muga-eskualde

región fronteriza • muga-herrialde

región fronteriza • muga-lurralde

región, zona rural, territorio, distrito • eskualde

regional • erregional

regional • erregional

regionalismo • erregionalis o

regionalismo • erregionalis o

regionalista • erregionalista

regionalista • herrialdezale

regionalista • erregionalista

regionalizar • erregionalizatu

regionalizar • erregionalizatu

regir • zuzendu

registrador • erregistratzaile

registrar • erregistratu

registrar • legez ezarri

registrar • ofizialki ipini

registro • 1. Miaketa, arakatze, araketa. 2. Erregistro. Registro Municipal de Asociaciones = Udaleko Elkarteen Erregistroa.

registro • erregistro

Registro • Erregistroa

registro • arakaldi

registro central de conductores e infractores • gidarien eta arau-hausleen erregistro nagusi

Registro de Bienes Culturales Calificados • Sailkatutako Kultura Ondasunen Erregistroa

Registro de Centros Vascos • Euskal Etxeen Errolda

Registro de Contabilidad • Kontabilitateko Erregistroa

Registro de Cooperativas de Euskadi • Euskadiko Kooperatiben Erregistroa

Registro de Empresas Radiodifusoras del País Vasco • Euskal Autonomia Erkidegoko Irratidifusio Enpresen Erregistroa

Registro de Entidades Deportivas del País Vasco • Euskal Autonomia Erkidegoko Kirol Erakundeen Erregistroa

Registro de Fundaciones del País Vasco • Euskal Autonomia Erkidegoko Fundazioen Erregistroa

Registro de la Población con Discapacidad en el Territorio de Bizkaia • Bizkaiko Lurraldeko Minusbaliatuen Erregistroa

Registro de la Subárea • Sailataleko Erregistroa

Registro de Personal • Langileen Erregistroa

registro de vehículos • ibilgailuen erregistro

Registro del Servicio • Zerbitzuko erregistroa

Registro e Información • Erregistroa eta Informazioa

Registro General de la Diputación Foral • Foru Aldundiaren Erregistro Orokorra

Registro Mercantil • Merkataritza Erregistro

regla • erregela

regla • erregela

regla del juego • jokalege

regla del juego • jokalege

regla entación; regulación • arauketa

regla entar • arautu earauetuda arautzend

regla entar; reglar • erregelatu

regla entar; regular • arautu

regla entar; regularizar • araupetu earaupea araupetzend

regla entariamente • arauz

regla entariamente • arauz

regla entario • arauzko

Reglamento de Autoescuelas • Autoeskolei buruzko Erregelamendu

Reglamento de Carreteras • Errepideen Erregelamendu

reglamento de régimen interior, reglamento interno • barne-araudi

Reglamento del Seguro Obligatorio • Nahitaezko Aseguruaren Erregelamendu

Reglamento General de Circulación • Zirkulazioko Erregelamendu Orokor

reglamento interno, reglamento de régimen interior • barne-araudi

regocijadamente • pozez beterik

regocijadamente • bozkarioz

regocijar • pozarazi epozaraza pozaraztend

regodearesed; zu bar • adarra jo

regodearse • atsegin hartu

regoldar eeructard • aupats egin

regordete • gizenkote

regresar • atzera etorri

regresar; retornar, tornar • atzera etorri

regresión • erregresio

regresión • atzeraka egite

regresivamente • atzeraka

regresivo • atzerakor

regresivo • erregresibo

regreso; restitución, retorno • itzultze

regreso; retorno • itzulaldi

regreso; vuelta • itzulera

regulable • erregulagarri

regulable • erregulagarri

regulación • erregulazio

regulación del paso de vehículos • ibilgailuen ibilia antolatze

regulación del tráfico • zirkulazioa antolatze, zirkulazioa arautze

regulación; regularización • erregulazio

regulado • araupeko

regulador • erregulatzaile

regulador • neurrie aile

regulador • erregulatzaile

regular • erregulatu

regular • erregular

regular, habitual, común, normal, corriente • ohialako

regularidad • erregulartasun

regularidad • erregulartasun

regularidad • arautasun

regularidad; te perancia, te planza • neurritasun

regularización • erregulazio

regularizar • erregularizatu

regularizar • erregularizatu

regularmente • erregularki

regularmente • modu erregularrez

rehabilitación • errehabilitazio

rehabilitación • Birgaitze, osatze, sendabide. Drogodependientes en proceso de rehabilitación = Birgaitzeko bidean diren drogazaleak. Personas en proceso de rehabilitación = Sendabidean dauden pertsonak.

rehabilitar • jgalberritu egaiberrietuda gaiberritzend

rehabilitar • Birgaitu, osatu, sendabidean jarri.

rehabilitar la autorización • baimena gaitu

rehabilitar; restablecer, restaurar • hlehengaratu elehengoraetuda ccratzend

rehabilitar; restablecer, retornara loanterior • jleheneratu eleheneraetuda leheneratzend

rehén • bahitu

rehilar, reconstituir • bir-irun, bir-irun, bir-iruten (du)

rehogar • su bigunez berotu

rehogar • gurineztatu

rehuir e-gandikd; soslayar • tik ihes e-tik ihes egind

rehusable • errefusagarri

rehusar • errefusatu

rei plantar; replantar, trasplantar • birlandatu

rei plantar; reponer, restablecerse • birjarri

rei portar • berriz inportatu

rei portar • berriz inportatu

rei preso • berrinpri atu

rei preso • berrinpri atu

rei pri ir • berrinpri atu

rei pri ir • berrinpri atu

reificarse • gauzatu (da)

reina • erregina

reina • erregina

reina • erregina

reinado • erregego

reinado, reino • erreinu

reinar • erreinatu

reinar • errege izan

reinar • jerreginatu eerreginaetuda erreginatzend

reinar • erreinatu

reincidencia • Berrerortze, berriro erortze, berriro aritze.Sanciones de hasta 50.000 pesetas que pueden agravarse en caso de reincidencia = 50.000 pezetakoak ere izan daitezkeen zigorrak, zigor horiek larritu edo handitu egin daitezkeelarik, berriro araua /legea hautsiz gero.

reincidencia • berrerorketa

reincidencia • erorberri

reincidencia en las infracciones • behin eta berriz arauak hauste

reincidente • birrerori

reincidente • erorbera

reincidente • Berrerorle.

reincidir • berriz egin

reincidir • birjausi ebirjausa birjaustend

reincidir • obirrerori ebirrerora birrerortzend

reincidir; reiterar • berriz egin

reincorporar • berriz erantsi

reincorporar • berriz sartu

reincorporar a, hacer volver a.?? • -rat itzul-arazi (du)

reindustrialización • berrindustrialtze

reindustrialización • berrindustrialtze

reindustrializar • berrindustrialdu

reindustrializar • berrindustrialdu

reingresar • birsartu

reingreso • birsartze

reingreso • birsarrera

reinicio • berrasiera

reino • erreinu

reino • erresuma

reino • erresu a

reinserción [social] • (Ber)gizarteratze.

reinstaurar • berrezarri

reinstaurar; reponer, restablecerse • berrezarri

reintegración • (Berriro) itzultze, -ratze.

reintegrar • berriz integratu

reintegrar • berriz integratu

reintegrarse a su mano • norberaren eskura itzuli

reintegro de dinero; údirurik gabe ö sin dinero, údiru nahiko ö bastante dinero ead • diru-jasoketa

reintroducir • birsartu

reinversión • berrinbertsio

reir, reirse • barre egin (du)

reir, reirse • farre egin (du)

reir, reirse • farra egin (du)

reiresed; sonreír • irri egin

reirse • barre egin

reiteradamente • behin eta berriz

reiterar • berriz esan

reiterar • jberrizkatu eberrizkaetuda berrizkatzend

reiterativo • ekinkor

reiterativo • osterazko

reivindicación • erreibindikazio

reivindicar • erreibindikatu

reivindicar • erreibindikatu

reja dearado • goldepiko

reja dearado • golde utur

reja del arado • nabar

reja delarado • golde utur egolkortzd

rejoneador • burtzikari

rejonear • nburtzikatu eburtzikaa burtzikatzend

rejuvenecer; re ozar • egazteberritu egazteberrietuda ccrritzend

rejuveneceresed; re ozar, úo • gaztetu

rejuvenecido • gaztetu

rejuvenecido • gaztetu

rejuvenecido • zuzper

rejuvenecimiento • hezealdi

rela ido • milikatu

rela ido • miazkatu

relá pago • inaztura

relá pago; trueno • ihortziri

rela paguear • txi ist egin

rela paguear • txi ist egin

rela pagueo • oinaztarri-kliska

rela pagueo • oinaztarri-kliska

relación • 1. Harreman, zerikusi, erlazio. Reglas de convivencia que la propia comunidad genera para mejorar las relaciones entre sus miembros = Komunitateak berak kideen arteko harremanak eta bizikidetza hobetzeko arau moduan. La peligrosidad a la inocuidad del cannabis no guarda ninguna relación con su origen natural = Cannabisa kaltegarria izateak edo kaltegarria ez izateak ez du zerikusirik naturala izatearekin. Se aprecia una relación cronológica = Badago erlazio kronologikoa. 2. Zerrenda. Relación de frases que recogen las razones que esgrimen l@s chic@s para justificar su consumo de bebidas alcohólicas = Neska-mutilek alkoholdun edariak edatea justifikatzeko azaltzen dituzten arrazoien zerrenda.

relación • erlazione. relatione

relación • erlazio

relación • elkarbide

relación de fuerzas • indar-relatione

relación de producción • ekoizpen-eretz

relación familiar • Familia barneko harreman, familiarekiko harreman. Problemas de violencia, agresividad, malas relaciones familiares = Biolentzia eta oldarkortasun arazoak, familiarekiko harreman gaiztoak.

relación (lista), lista • zerrenda

relación personal • 1. Pertsonen arteko harreman, harreman pertsonalak. Predominan las relaciones personales espontáneas con una interacción directa y frecuente, afectiva = Berezko harreman pertsonalak dira nagusi eta elkarreragina zuzenekoa eta maizkoa da. 2. Lagunak, lagunartea. Búsqueda de un nuevo círculo de relaciones personales = lagunarte berri bat bilatzea.

relación, práctica, actitud, correlación, aspecto • eretz

relación pública • Jendearekiko harreman.

relación sexual • Sexu harreman. Relaciones sexuales no protegidas = Babestu gabeko sexu harremanak. Desinhibe, pero interfiere en la relación sexual = Ausardia ematen du baina eragina du sexu harremanetan.

relación, trato • harreman

relación; trato • harre an

relación; trato • hantazio

relacionar • jelkarbidetu eelkarbideetuda ccbidetzend

relacionar • harre anetan jarri

relacionar • erlazionatu

relacionarse • ko unztatu

relacionarse, ponerse en relación • harremanetan sartu (da)

relacionarse; tratar • hantatu

relaciones de carácter cooperativo interno • kooperatibaren barruko harremanak

Relaciones Públicas • Harreman Publikoak

relaciones sexuales • sexu-harre anak

relaciones sexuales • sexu-harre anak

relajación • Lasaitze, laxatze; erlaxazio. Cursos de relajación y de control del estrés = Erlajaziorako eta estresaren aurkako ikastaroak.

relajación • lasaitze

relajante • Lasaigarri.

relajante; sedante • erlaxagarri

relajar • Lasaitu, laxatu, erlaxatu.

relajaresed; tranquilizarse • erlaxatu

relamer • mihiztu e ihizetuda ihiztend

relamer • kbir ilikatu ebir ilikaa bir ilikatzend

relámpago, rayo • tximist

Relámpagos • Oinaztargiak

Relámpagos al Fondant • Oinaztargaiak Fondant erara

relanzamiento • berrabiadura

relanzamiento • berrabiadura

relanzarse • berrabiatu

relatador, relator, narrador • jaulkitzaile

relatar • kontatu

relatar, narrar, contar, referir • jaulki, jaulk, jaulkit(z)en (du, dio).??

relativamente • era erlatiboz

relativamente • erlatiboki

relatividad • erlatibitate

relatividad • erlatibotasun

relativismo • erlatibis o

relativismo • erlatibis o

relativista • erlatibista

relativista • erlatibista

relativizar • erlatibizatu

relativizar • erlatibizatu

relativo • erlatibo

relativo • erlatibo

relato, narración, referencia • jaulkitze

relato, narración, referencia • jaulkitza

relator • kontari

relax • erlax

relax • erlax

relé • errele

relé • errele

releer • lberrirakurri eberrirakura cctzend

releer • berriz irakurri

releer • berriz irakurri

releer, leer de nuevo • ber-irakurri, ber-irakur, ber-irakurten (du)

relente • afrontu

relente • iruntz

relente; rocío • ihintz

relevar • hanpatu

relevaresed; únoren txanda dar ö òde quién es la vezr • txandatu

relevarse • txandatu

relieve • erliebe

relieve • erliebe

religar • berriz lotu

religión • erlegino. erligione. religione. erlijione. erlijio

religión • erlijio

religión • erlegione. religione. erlegino. erlijio. erlijione

religión • erlesione. erlegino. erlegione. religione. erlijio. erlijione

religiosamente • era erlijiozkoz

religiosamente • era erlijiozkoz

religiosamente • erlijioski

religiosidad • erlijiozkotasun

religiosidad • erlijiozkotasun

religiosidad • erlesionitate. religiositate. erlegionitate

religiosidad (en sentido despectivo) • erleginokeria. erligionekeria. religionekeria. religionkeria

religioso • erlijioso

religioso • erleginotsu. erlegionetsu. religios

religioso • erleginozko. erlegionezko. religionezko

religioso • erlijio-

religioso • erlijiozko

relinchador • zantzolari

relinchador • irrintzilari

relinchando • irrintzika

relinchando • irrintzika

relinchar • irrintzi egin

relinchar • irrintzi egin

relincho • irrintzin

relincho de mozos • oihu

relincho egizakiarenad • zantzo

reliquia • erlikia

reliquia • erlikia

reliquia, resto, lacra • herru

rellano • tranpagain

rellano • eskilaburu

rellenable • betegarri

rellenar, atacar (sacos u otros receptáculos) • gokorrikatu

relleno • betegailu

Rellenos de Bergara • Bergarako barrubeteak

reloj • erloiu. erloju

reloj de arena • harea-erloju

reloj de sol • eguzki-erloju

reloj de sol; úeguzkitiko energia ö energía solar • eguzki-erloju

reloj dearena; úharez eta harez itxi ö cerrara cal y canto • harea-erloju

reloj digital • erloju digital

reloj digital • erloju digital

reloj; úerlojuaaurreraturik dabil ö el reloj vaadelantado, úerloju zehatza da ö es un reloj preciso • erloju

relojería • erlojutegi

relojería • erlojutegi

relojería • erloju denda

relojero • erlojugile

relojero; úerlojuaaurreraturik dabil ö el reloj vaadelantado, úerloju zehatza da ö es un reloj preciso • erloju-konpontzaile

reluciente • distiratsu

relucir • erluzak bota

relucir • distirak jaurti

reluctancia • erreluktantzia

reluctancia • erreluktantzia

remanente, noche.??? • arrastu

remar • arraunatu

remar • jarraunkatu earraunkaetuda arraunkatzend

remar • arraunatu

remediar • erremediatu. remediatu

remedio • sendakari

remedio, medicina • sendakai

remedio, medio de curación • sendabide

remedio, recurso • nora

remedo, mofa • inakin

remero • arraunlari

remiendo del vestido • zaharkin

remo • arraun

remo • arraun

Remolcar • atoian eraman

Remolque • atoi

remolque agrícola • nekazaritzako atoi

remolque de un solo eje • ardatz bakarreko atoi

remolque ligero • atoi arin

remolque-vivienda, caravana • karabana

remontar • goititu (da)

remordimiento • korapilo

remover, enturbiar • uherritu, uherri, uherritzen (du)

renacer • birjaio

renacer • berriz jaio

renaci iento; resurrección • berpizkunde

renacimiento • ber-jaiotza

renacimiento • birjaiotze

renacimiento, reconstitución • berpizte. berpizte

renacimiento, resurrección • pizkunde

renacimiento, resurrección • pizte

renacuajo • kurlo

renacuajo • zapaburu

renacuajo • txalburu

renacuajo • bilinbolo

renal • giltzurrunekiko

renal • giltzurruneko

renal • giltzurrun-

rencilloso • errietazale

rencilloso esalatariad • saputin

rencor • arrangura

rencor, indignación • samurgo

rencor, odio • herra

rencor, tirria, inquina, encono, aversión • aiher

rencoroso • aihertsu

rencoroso • gorrototsu

rencoroso • aiherkor

rendición • errendizio

rendición • errendizio

rendido • k jo e-k jod

rendido • errendatu

rendido de cansancio, extremado, fatigado • heldaio

rendija • itzasi

rendimiento • errendi endu

rendir cuentas • harre anak zuzendu

rendir cuentas • kontu bihurtu, kontu eman

rendir; resignarse • errenditu

rendirse • errendatu

rendirse • errendatu

renegar • arnegatu, arnega, arnegatzen (du)

renegón • arnegari eerlijioad

renglón • lerro

reniego • ernezio

reno brado • ospe handiko

reno bre; reputación • entzuera

renovable • berriztagarri

renovable; restaurable • berriztagarri

renovación • berridura

renovación • berritzapen

renovación • berratura

renovación • berriztapen

renovación • berriztasun

renovación; restauración • berriztapen

renovar • berriztatu, berrizta, berriztatzen (du)

renovar • berritu, berri, berritzen (du)

renovar el permiso • baimena berritu

renqueando • herrenka

renqueando • herrenka

renta • maizter sari

Renta y Patrimonio • Errenta eta Ondarea

rentabilidad • errentagarritasun

rentabilidad • errentagarritasun

rentable • errentagarri

rentable • errentagarri

rentero • zergadun

rentista • errentatzaile

renuevo ebrotedebotc • a u

renuncia • uko

renuncia, repulsa • uko

renunciable • utzigarri

renunciable • ukagarri

renuncio • uko

reñido • te ako

reñido; resentido • haserretu

reñir • agirika egin

reñir; reprender • haserre e an eegind

reo • estentoriar

reo • hobendari

reo • hiperboreal

reo • hobendari

reo • gurputz gabeekod

reo de, merecedor de. para escarmiento de, • -en galengarri

reojo eded • zeharretara

reorganización • berrantolaketa

reorganización • berrantolaketa

reorganizarse • berrantolatu

reorientación • Berriro orientatze; zuzentze, artezte, bideratze.

reostático • erreostatiko

reostático • erreostatiko

reostato • erreostato

reostato • ef scd erreostato

reparable • konpongarri

reparación • konponketa

reparación de las vías • bideak konpontze, bide-konponketa

reparar • ordaina e an

reparar • kargutu

reparo • esankizun

reparo • erreparu

reparo • zerresan

repartición • partiketa

repartición, distribución • banakatze

repartición; reparto • zatibanaketa

repartidor • huzitzaile

repartidor • partitzaile

repartidor de butano • butano-banatzaile

repartidor de butano • butano-banatzaile

repartir, distribuir • banakatu, banaka, banakatzen (du)

repartira edias • jerdibanatu eerdibanaetuda erdibanatzend

repartira edias • erdibana egin ee ana hartud

repasar • lberrikasi eberrikasa berrikastend

repasar • errepasatu

repasar • errepasatu

repaso • berrikasketa

repaso • errepaso

repaso • errepaso

repatriación • aberriratze

repatriación • herriratze

repatriación • sorterriratze

repatriado • herriratu

repatriado • sorterriratu

repatriar • sorterriratu

repatriar • berriz aberriratu

repatriar • herriratu

rep•blca federal • errepublika federal

rep•blica • errepublika

rep•blica de ocrática • errepublika de okratiko

rep•blica federada • errepublika federatu

rep•blica popular; úherri laua ö el pueblo llano • herri-errepublika

repeler • atzera egotzi

repeler • narda e an

repensar • berriz pentsatu

repente eded • ziplo

repercusión; resonancia, retu bo • durundi

repercutir • oihartzun ukan

repercutir • ondorena ukan

repercutir • ondorio ekarri

repercutir; resonar • durundi egin

repercutir; resonar, retu bar • durundatu

repetición • berreketa

repetición • harzaratze

repetición • errepikapen

repetición • errepikazio

repetida enle • behin eta berriro

repetido • errepikatu

repetido • errepikatu

repetidor • errepikatzaile

repetidor • berretzaile

repetidor • errepikatzaile

repetidor eaparatuad • errepikagailu

repetir, aparecer de nuevo • harzaratu (da)

repetir, decir de nuevo • bir-erran, bir-erran, bir-erraiten (du, dio)

repetirse en for a de eco • oihartzundu

repetirse en for a de eco • oihartzundu

repetitivo • harzarazko

repicando • errepikan

repicando • errepikan

repicar • errepikatu

repipi • finolari

repique • errepika

repique • errepika

repiquetear • erauntsi

repisa • apal

replantar • birlandatu

replanteamiento • birplanteaketa

replanteamiento • birplantea endu

repleto • mukururaino

repliegue; retirada, retroceso • atzerakada

repoblación • birpopulaketa

repoblación • birpopulaketa

repoblación forestal • oihaneztapen

repoblación forestal • oihaneztapen

repoblar • birpopulatu

repoblar forestalmente • oihaneztatu

repoblar forestalmente • oihaneztatu

repollo • aza-buru

repollo • aza-buru

Repollo con patatas y bacon • Aza-patatak hirugiharreaz

reponer • berrornitu

reponer • berripini

reponer • berriz hornitu

reponerse • suspertu

reportaje • erreportaje

reportaje • erreportaje

reportaje, informe • erreportadde. reportage

repórtereod • albistari

repórtereod • erreportari

reposadamente • patxadan

reposapiés • oin-euskarri

reposar • natsedendu eatsedeneduda atsedetzend

reposar, descansar • hatsedon (da)

reposar, descansar. ? • atsedendu, atseden, atsedentzen (da)

reposar, tomar reposo • pausatu, pausa, pausatzen (da)

reposición • birjarpen

reposición • berorniketa

reposo • etzanaldi

reposo • atse

reposo • pausagune

reposo, descanso • hatsedongu

repostar • hornitu

Repostería de la casa • Etxeko pasteltxoak

reprender • ri lotsak e-ri lotsak e and

reprensible • agirakagarri

reprensible • kondenagarri

represalia • errepresalia

represalia • errepresalia

representable • erakusgarri

representación • Iritzi, uste, irudi.

representación • aurkezpen. aurkezpen

representación • antzezpen

representación • irudikapen

representación social de las drogas • Drogen irudi sozial.

representación teatral • antzezkizun

representador • ordezkari

representar • antzeztu

representativo; suplantador • ordezkatzaile

represión • errepresio

represión • hertsaketa

represión • Zapaltze, itoarazte, errepresio.

represión • errepresio

represión • hizialdura. izialdura

represión de infracciones • arau-hausteak zigortze

represivo; represor • errepresibo

represivo; represor • hertsagarri

represor • errepresiogile

represor • hertasle

repri ir • erripri itu

réprobo, condenado • dohakabe

reprochable • aurpegira botatzeko

reprochable • aurpegira botatzeko

reprochando • erantzuki eginez

reprochando • erantzuki eginez

reprochar • destaina egin

reprochar • erreprotxatu (du, dio)

reprochar • ondikatu

reprochar; tildar • aurpegira bota

reproche • erreprotxu

reproche, injuria, mofa • hiroi

reproducción • birsorkuntza

reproducción • u aketa

Reproducción de Planos • Planoen kopiak

reproducirse, producirse de nuevo • berriz agertu (da)

reproductivo • ugalkor

reproductor • ernatzaile

reptando • narrazka

reptar • herrestatu

reptar • narrasezdtu

reptara serpentear • narrazka ibili

reptil • ezoolcd narrasti

reptil • narrasezdti

repúblca federal • errepublika federal

república • errepublika. republika. republica.?

república • errepublika

república de ocrática • errepublika de okratiko

república federada • errepublika federatu

república popular • herri-errepublika

republicano • errepublikar

republicano • errepublikar

Repuesto • ordezko pieza

repugnancia • higuindura

repugnancia • higuintza

repugnancia • gohaindura

repugnancia, asco, abominación • nazka

repugnancia, desagrado • nakaitz

repugnancia, náusea • okaztadura

repugnancia, reparo • herabe

repugnancia, tedio, asco • higuintza

repugnante • nakaizgarri

repugnante • goraingarri

repugnante, abominable, nauseabundo, asqueroso, indeseable • nardagarri

repugnante, asqueroso, abominable • nazkagarri

repugnante, desagradable, asqueroso • nakaizgarri

repugnante, nauseabundo • okaztagarri

repugnar • goraindu

repugnar • nakaiztu

repugnar • narda ukan

repugnar, dar asco, asquear, abominar • nazkatu, nazka, nazkatzen (du)

repugnar, sentir repugnancia, asquear, causar asco • higuindu, higuin, higuintzen (du)

repugnar; vo itar • okaztatu

repujar • mailuz landu

repujar • mailuz landu

repulir • berriz leundu

repulir • berriz leundu

repulsa • ezeko

repulsión • hastandura

repulsivo • hastangarri

reputación • erreputazio

reputado • usteko

reputar • tzat har e-tzat hardtu

requebrajadizo • arrailakor

requebrajadizo • arrakalgarri

requebrajamiento • arrailadura

requeri iento; solicitación • errekeri endu

requeridor • errekeritzaile

requeridor • errekeritzaile

requerimiento • errekeritze

requerimiento • agindei

requerir; solicitar • errekeritu

requesón • zenbera

requesón de soya • soia-gaztna

requeté • errekete

requetebién • ondo baino hobeto

réquie • requie

réquie • requie

requiebro; seducción • li urkeria

requisar • bahitu

requisito sanitario mínimo • gutxieneko osasun-baldintza

requisitoria • zitazio

res de caza ayor • ehizani alia

resabiarse • kutsua hartu

resabio • potets

resabio; sabor desagradable • errakeru

resaca • erresaka

resaca ede borracherad • mozkorrondo

resalta; •lti a decisión • azken erabaki

resaltar • nabarian ezarri

resaltar • nabararazi

resalte • mailagune

Resalto • konkor

resarci iento; satisfacción • ordaintza

resarcimiento • ordaintza

resarcir • ordainez hartu

resarcir; sustituir eedo har-tud • ordainez e an

resbaladizo • labain

resbaladizo • irristagarri

resbalar, deslizarse • leratu, lera, leratzen (da)

resbalar, deslizarse • lerratu, lerra, lerratzen (da)

resbalarse • laprast egin

resbalarse • txirrist egin

resbalarse, deslizarse • labaindu, labain, labaintzen (da)

resbalón • txirristada

resbalón • lerraldi

rescatar • erreskatatu

rescatar • erreskatatu

rescate • erreskate

rescate • erreskate

rescate • berrerosketa

rescindible • ezerezgarri

rescindible • ezeztagarri

rescindir • ezeztatu

rescisión • ezerezte

rescoldo • txingar hauts

rescoldo • sugeldo

reseco • idorregi

reseco • lehorregi

reseco • elkorregi

resentido • muturtu

resentido • mindun

resentimiento • gaitzondo

resentimiento • erradura

reseñable • azpi arratzeko

reseñar • ren berri e-ren berri e and

reserva • erreserba

reserva irrepartible • erreserba banaezin

reserva; resguardo • gordekin

reservado • erreserbatu

reservado; taciturno • isilkoi

reservar • erreserbatu

reservar • kerresalbatu eerresalbaa erresalbatzend

reservar • erreserbatu

reservista • erreserbista

reservista • erreserbista

resfriado • hoztu

resfriado • mafrunditu

resfriado • hotzeri

resfriado; resfria iento, ronquera • mafrundi

resfriamiento • hozteri

resfriamiento • hozte

resguardo • ordezkagari

residencia • 1. Egoitza, etxe. 2. Bizileku, bizitoki, bizitegi.

residencia • bizitegi

residencia, domicilio • bizitoki

residencia, morada • egoitza

residencial • egoitza-

residencial • egoitza-

Residencias de Tercera Edad • Hirugarren Adinekoen Egoitzak

Residencias Sociales de Bilbao • Bilboko Gizarte-Egoitzak

residual • kondar-

residual • kondar-

residuo • apurkin

residuo, hez • hondar

residuo peligroso • hondakin arriskutsu

residuo, rastro, reliquia • kutsu

residuo, resto, despojo • hondakin

residuo tóxico • hondakin toxiko

residuos de trigo • galondar elasto-hondakinad

residuos de trigo elasto-hondakinad • galondar

resie bra • berrereintza

resie bra • berrereintza

resignación • jasatasun. ??

resignación • etsi endu

resignadamente • etsipenaz

resignadamente • etsipenaz

resignarse • kluk egin

resignarse.?? • jaiki, jaik, jaikiten (da)

resina • Erretxina.

resina • erretxina

resina de cannabis • Cannabis erretxina.

resinar • erretxina atera

resinar • erretxina atera

resinoso • erretxinadun

resinoso • erretxintsu

resistencia • erresistentzia. resistentia

resistencia • erresistentzia

resistencia, oposición • jarkitza

resistente • erresistente

resistir • ihardoki (du)

resistirse • jarki

resistirse, oponerse, atacar • jarki, jarki, jarkiten (du)

resma de papel para imprenta • inprimatzeko orriak

resol • gainbero

resollar • txist egin

resollar; respirar, úarnas sakona du ö tiene ucho fuelle • arnastu

resolución, decisión • erabakitza

resolución; sobreseimiento • bertan behera uzte

resolutivamente • erabakitasunez

resolutivamente • erabakitasunez

resoluto; triunfante, versado • bitore

resolutorio; resolvible • erabakigarri

resolver • garbitu (du)

resolver • lazatu, laza, lazatzen (du)

resolver • bertan behera utzi

resolver • argitu, argi, argitzen (du)

resolver, disponer, arreglar • atondu, aton, atontzen (du)

resolver, solucionar • askatu, aska, askatzen (du)

resolver, zanjar • ebaki (du)

resolverse • ebaki (da)

resolverse • garbitu (da)

resolvible • erabakigarri

resonador • erresonadore

resonador • erresonadore

resonancia • erresonantzia

resonar; ronronear • durunda egin

resoplar • bafatu

resoplar • pafa egin epafaka arid

resoplido • bafada

resorte • erresorte

resorte • erressort. ressort

respaldar • atzetik izan

respaldo • bizkarralde

respectiva ente; respecto, tocantea • ri e-ri buruzd

respectivamente • dagoki- -nez ezd

respectivamente • kirian

respectivamente • araberaz

respectivamente • elkarren hurrenik

respectivo • -rekiko

respectivo • rekiko e-rekikod

respecto • ri e-ri dagoki- -nezd

respecto • en gainean e-en gaineand

respecto a • -ra buruz

respecto a, hacia • -en gana buruz

respectoa eso • horri dagokionez

respectoa eso • horri buruz

respetabilidad • errespetagarritasun

respetabilidad • agurgarritasun

respetable • errespetagarri

respetable; reverenciable, reverendo • agurgarri

respetable, venerable • agurgarri

respetar • errespetatu

respetar • errespetatu

respeto • errespetu

respeto • lotsa

respeto, estima • ixmitu

respeto hu ano • gizalotsa

respetuosamente • adeiz

respetuosamente • errespetuz

respetuoso • begirunetsu

respetuoso • errespetutsu

respingar • kili olo egin

respingar • kili olo egin

respingo; retroactivo, retrospectivo • atzerako

respingón • putinkari

respingonead • haserre

respirable • arnasgarri

respirable • arnasgarri

respiración • arnasketa

respiración • arnasketa

respiración • hatsaldi

respiración, aliento • arnasa

respiración boca a boca • ahoz ahoko arnasketa

respiración bocaa boca • ahoz ahoko arnasketa

respiración; resuello • arnasaldi

respiración traqueal • arnasketa artifizial

respiración traqueal • arnasketa artifizial

respiradero • arnasbide

respiradero • airezulo

respirar • arnasa egin (du)

respirar hondo • hatsaren gainean jarri

respiratorio • arnasa egiteko

respiratorio • arnasa egiteko

resplandecer, brillar • dizdiratu (du)

resplandor • zohargi

resplandor • zohardura

resplandor • zohardura

resplandor • distiradura

resplandor, brillo • dizdira

responder • ihardetsi

responder • ihardetsi (du, dio)

responder, contestar • erantzun (du, dio)

respondón • lotsabako

responsabilidad • Erantzukizun. Que los jóvenes debatan, reflexionen sobre temas de interés para adquirir habilidades, fomentar la responsabilidad personal, etc. = Gazteek eztabaida dezatela, hausnar dezatela gaitasunak hartzeko, norberaren erantzukizuna sustatzeko eta abarretarako interesgarri diren gaiei buruz.

responsabilidad • erantzukizun

responsabilidad • erantzu en

responsabilidad • erantzunbehar

responsabilidad • beregaintasun

responsabilidad civil • erantzukizun zibil

responsabilidad material • erantzukizun material

responsabilidad penal • zigor-erantzukizun, zigor-zuzenbideko erantzukizun

responsabilidad personal • person-beregaintasun

responsabilizarse de, tomar en consideración • -z kariatu, karia, kariatzen (du)

responsabilizarse, tomar en consideración • kariatu, karia, kariatzen (du)

responsable • erantzule

Responsable • erantzule

responsable • ihardesle

responsable administrativo • administrazioaren aurreko erantzule

responsable, encargado • arduradun

respsirar • asnas egin (du)

respuesta • erantzun

respuesta • ihardespen

respuesta, contestación • erantzun

respuesta negativa • ezezko erantzun

respuesta negativa • ezezko erantzun

resquebradizo • arrakalakor

resquebradura • arraila

resquebrajamiento • arrakaladura

resta • kenketa

restablecer, restaurar • berrezarri, berrezar, berrezarten (du)

restableci iento; restauración • lehengoraketa

restablecimiento • berrezartze

restablecimiento • sendapen

restablecimiento • birjartze

restador epilota-jokoand • erreferari

restador epilota-jokoand • errestalari

restallar • karrask egin

restallar • kirrink egin

restante; resto • gaineratiko

restañar • jarioa geldiarazi

restañar • odola geldiarazi

restar • kendu

restar een el juego de la pelotad • erreferatu

restaurable • berriztagarri

restauración • ber-iraikitze. berriraikitze. berreraikitze. bir-iraikitze. birriraikitze. berreraikite

restauración • berrezarkuntza

restaurador • berrezarle

restaurante • jatetxe

restaurar, construir de nuevo • berriro iraiki (du)

restitución • itzultze

restituible • bihurgarri

restituible; reversible • bihurgarri

resto • enparau

resto • enparautza

resto epilota-jokoand • erresto

resto epilota-jokoand • errefera

resto, residuo • utzikin

restregar • lauskitu, lauski, lauskitzen (du)

restregar, frotar • perekatu, pereka, perekatzen (du)

restregón • marruska

restricción • gutxi endu

restricción • murrizketa

restricción, reducción • murrizte

restringible • murrizgarri

restringido, reducido, corto, acortado • murriztu

restringir, reducir, acortar • murriztu, murritz, murrizten (du)

resu idamente • laburki

resu iendo • laburbilduz

resu iendo • laburbilduz

resucitado • berpiztu

resucitar • berpiztu

resucitar, renacer, resurgir • berpiztu, berpitz, berpizten (da). berpiztu, berpitz, berpizten (da)

resudar • nizerdikatu eizerdikaa izerkikatzend

resuello; úez da txistik entzuten ö no se oye nada eni píod • txist

resuelto • zirt edo zarteko

resultado • Emaitza; ondorio. El profesor anima a los adolescentes a pasar este test a sus padres y madres y discutir los resultados con ellos = Irakasleak ikasleak test hau beren gurasoei agertzera bultzatuko ditu eta ondorioak haiekin eztabaidatzera.

resultado • emaitza

resultado, consecuencia • ondoren

resultado positivo • emaitza positibo

resultar desagradable, disgustar • gaitzi izan (zaio)

resultar difícil, ser dificil • zail izan (da, zaio)

resultar; surtir efecto • ondorio ukan

resumir • erdutu (du)

resumir, abreviar, acertar, concisar • laburtu, labur, laburtzen (du)

resurgencia • berragertze

resurgencia • berragertze

resurgimiento • pizberrialdi

resurgimiento • berpizketa

resurgir • ipizberritu epizberrietuda ccrritzend

resurrección • berpizkunde

reta a • isats

retablo • erretaula. retaula

retablo • erretaula

retablo • erretaula

retaguardia • erretagoardia

retaguardia • gibel-eskualdeak

retal • hondar

retal • arratail

retal; retazo • arrastakin

retal; retazo • oihalki

retar • herronka egin

retar • desafioa bota

retar • erronka egin

retardado • atzeratu

retardado; retrasado, rezagado • atzeratu

retardar • atzeratu

retejado • teilaberritze

retejar • erreteilatu

retejo • erreteila

retejo • erreteila

retel • salabardo

retén; tropa de refuerzo • indartalde

retención • atxikipen

retención • edukitze

retención • 1. Edukitze, atxikitze. 2. (Gogoan) edukitze. 3. Atxilotze.

retención • atxikidura

retener, contener, guardar • atxiki, atxiki, atxikitzen (du). atxiki, atxik, atxikiten (du)

retener la documentación • agiriak kendu

reticulado • erretikulatu

reticular • sarezko

reticular • sarezko

retículo • erretikulu

retículo • erretikulu

retina • erretina

retina • erretina

retintín • irri doinu

retintín; subrayado • azpi arra

retirada; retroceso • estialdi

retirada; torcimiento • bihurtze

retirado; solitario • mortuar

retirar la autorización • baimena kendu

retiro • bakarleku

retocar • berrukitu

retocar • berrukitu

retomar • arrahartu

retomar el hilo • (neure, heure, bere...) puntura etorri

retoñar • adaskak sort eud

retoque • azken ukitu

retoque • ukitu

retorcer • m urtekatu e urtekaa urtekatzend

retorcer • bihurdikatu, bihurdika, bihurdikatzen (du)

retorcer • bihurtu, bihur, bihurtzen (du)

retorcido • okertu

retorcido • bihurtu

retórica • erretorika

retórica • erretorika

retórica, elocuencia.? • ele eder

retóricamente • erretorikoki

retóricamente • erretorikoki

retórico • erretoriko

retórico • erretoriko

retorno • erretornu

retorno • itzulkin

retorsión; retortijón, torsión • bihurketa

retorsión; violación • bortxaketa

retozar; saltar • saltatu

retozón; saltador, saltarín • saltari

retracción • atzerapen

retractación • hitz jate

retraído; tí ido, vergonzoso • lotsati

retraimiento • uzkurketa

retrans itir • telebistaz e an

retrasado; rezagado • mantxar

retrasarse • atzerago jarri

retrasarse, estar retrasado, llegar tarde. ? • berant izan (da)

retraso • atzeramendu

retraso • atzerakuntza

retratar • argazkia atera

retratar • argazkia egin

retratar • erretratatu

retratista • erretratugile

retrato • erretratu

retreta • retreta

retreta • retreta

retrete • ko un

retrete • pixatoki

retro • retro

retro • retro

retroactividad • atzerakotasun

retroactividad • atzerakoitasun

retroceder, recular • harzaratu (da)

retroceder, recular • atzera egin (du)

retroceder, recular, ir hacia atrás • atzera joan (da)

retroceder, recular, retirarse hacia atrás • atzeraka egin (du)

retroceder, recular, retirarse hacia atrás • atzerakada egin (du)

retroceder; revocar • atzera jo

retrocediendo • atzeraka

retrocediendo, reculando • atzeraka

retroceso • esti

retroceso • atzerakada

retrógrado • kontserbadore

retrógrado • atzeramendugin

retrospecava ente; retrospectivamente • atzera begira

retrospecavamente • atzera begira

retrospección • atzerako begiratze

retrospección • atzerako begiratze

retrotraer • atzera ekarri

retrotraer; revocar • atzera era an

retrovisor eespejo • atzerako ispilu

retrovisor eespejod • atzerako ispilu

retu bar; ronronear, zu bar • burrunbatu

reu a • hezur eri

reu a • erreu a

reu a; reu atismo • erreu atis o

reu ático • erreu adun

reu ático • erreu adun

reu atismo • erreu atis o

reunido • bildu

reunificación • bateratasun

reunificación; si ultaneidad • bateratasun

reunificar • bateratu

reunión • bilkura

reunión • bildura

reunión. ? • bilduma

reunión de brujas • akelarre

reunión de investigación • ikertze-bilkura

reunión de recepción • abegi-bilkura

reunión festiva • jai-bilkura

reunión inaugural • ibenetaren zeremonia

reunión, sesión, congreso • bilkura

reunirse • batzartu

reunirse • elkarganatu (da)

reunirse, juntarse • bildu, bil, biltzen (da). bildu, bilt, biltzen (da)

revalidación • berronespen

revalorizar • hbalioberritu ebalioberrietuda cctzend

revalorizar • birbaloratu

revalorizar • birbaloratu

revancha • errebantxa

revanchismo • errebantxis o

revanchismo • errebantxis o

revanchista • errebantxista

revanchista • errebantxista

revasquización • berreuskalduntze

revasquización • berreuskalduntze

revasquizar • berreuskaldundu

revasquizar • berreuskaldundu

revelación • errebelazio

revelación • agerkunde

revelador • argigarri

revelar • estalgetu (dio)

revelar • errebelatu

revelar • errebelatuak egin

revendedor • birsaltzaile

revendedor • birsaltzaile

revender • birsaldu

revender • birsaldu

reventa • birsal enta

reventa • birsal enta

reventar de risa • barrezka ito

reventar de risa • barrezka ito

reverberación • erreberberazio

reverberación • la ara

reverberante • distiratsu

reverberar • distiratu

reverdecer • berdatu

reverdecer • lberdeberritu eberdeberria cctzend

reverdecer; verdear • berdatu

reverencia • kili usi

reverencia • diosala

reverenciable; reverendo • gurgarri

reverencial • gurtzako

reverencial • begirunezko

reverenciar • adei egin

reverente • adeitsu

reversibilidad • bihurgarritasun

reversibilidad • atzeragarritasun

reversible; traducible • itzulgarri

reverso • iruntzi

reverso, revés • iruntzi

revertir • -ra etorri

revés • atzera-eragite

revestimiento • gaineztapen

revestirse • birjantzi

revestirse • gaineztatu

reviejo • zaharkitu

revirar • ezkeldu

revirar • begiak okertu

revisión • Azterketa, berrikuspen.

revisión • berrikuspen

revisión bibliográfica • Bibliografia berrikuspen.

revisionismo • errebisionis o

revisionismo • errebisionis o

revisionista • errebisionista

revisionista • errebisionista

revista • errebista

revista • kazeta

revista • errebista. revista

revista • ikuskapen

revista bi estral • bihilabetekari

revista bi estral • bihilabetekari

revista tri estral • hiruhilebetekari

revista tri estral • hiruhilebetekari

revistal se anal • astekari

revistal se anal; se anario ekazetad • astekari

revistar • ikustatu

revistero • aldizkaritegi

revistero • aldizkaritegi

revitalización • susperketa

revitalización • susperketa

revivar; revivir • kbiziberritu ebiziberrietuda ccrritzend

revivificación • berpizte

revivificar • birpiztu, birpitz, birpizten (du)

revivir • berbizi ebezbizia berbiztend

revocabilidad • kengarritasun

revocabilidad • kengarritasun

revocable; revocatorio • errebokagarri

revocación • errebokazio

revocación • aldarazketa

revocación; revocar • kontraerabaki

revocador • errebokatzaile

revocar • errebokatu

revocar la autorización, cancelar el permiso • baimena ezeztatu

revocatorio • errebokakor

revolcándose • ihalozka

revolcándose • ihauska

revolcándose • iraulka

revolcarse • ihaloskatu

revolcarse • ihalozkatu

revolcarse • iraulkatu

revolcarse • ihaloskatu

revolcarse • ihalozkatu

revolcarse • ihauskatu

revolcón • lorrinaldi

revolcón • itzuli urdika

revolcón; revuelco • iraulaldi

revolotear • hegatu

revolotear; volar • hegaldatu

revolotear; volar • hegan egin

revolotear; volar • hegaz egin

revoloteo • hegaldaketa

revoloteo; vuelo • hegaldi

revoloteo; vuelo • hegada

revolución • iraultza

revolución • errevoluzione. revolutione

revolución • erreboluzio

revolución, inversión • iraultza

revolución social • gizarte-iraultza

revolucionar • iraultza egin

revolucionario • herri nahasle

"revolucionario" • "errevoluzionario". revolutionario

revolucionario • iraultzaile

revolucionario • iraultzaile

revolucionario, partidario de la revolución • iraultzazale

revolucionario; subversivo • iraultzaile

revolucionarismo • iraultzakeria

revolvedor • nahaspilari

revólver • errebolber

revólver • errebolber

revolverse • errebolta egin

revoque • entokatze

revuelco • iraulaldi

revuelta • nahasteka endu

revuelta, revolución • errevolta. revolta

revuelta; sinuosidad • biragune

Revuelto de ajos frescos • Berakatz berrien nahaskia

Revuelto de ajos frescos y champis • Nahaskia,berakatz berri eta txanpinoiena

Revuelto de ajos frescos y cigalitas • Nahaskia, berakatz berri eta zigalatxoena

Revuelto de ajos frescos y gambas • Nahaskia, berakatz berri eta ganbena

Revuelto de ajos tiernos y gambas • Nahaskia, berakatz berri eta ganbena

Revuelto de ajos tiernos y langostinos • Nahaskia, berakatz berri eta langostinoena

Revuelto de ajos verdes y angulas • Baratxuri bigun eta txintxardien nahaskia

Revuelto de ajos verdes y setas • Baratxuri bigunen eta perretxikioen nahaskia

Revuelto de angulas con ajos verdes • Nahaskia, angula eta berakatz berriena

Revuelto de atún • Atun-nahaskia

Revuelto de bacalao • Bakailo nahaskia

Revuelto de bacalao • Makailao nahaskia

Revuelto de bacalao y pimientos • Piper eta bakailo nahaskia

Revuelto de bacalao y setas • Bakailo eta perretxiko-nahaskia

Revuelto de berenjenas con hongos y gambas • Nahaskia, berengena, onddo eta ganbekin

Revuelto de berenjenas y gambas • Nahaskia, berengena eta ganbekin

Revuelto de champiñón • Barrengorrien nahaskia

Revuelto de champis con gambas • Txanpinoi eta ganben nahaskia

Revuelto de chipirones frescos en su tinta • Txipiroi-freskoen nahaskia bere tintan

Revuelto de espárragos con langostinos • Nahaskia, gari-esparrago eta langostinoena

Revuelto de espárragos trigueros • Nahaskia, gari-zainzuriekin

Revuelto de espinacas con ajos tiernos • Nahaskia, espinaka eta berakatz berriekin

Revuelto de espinacas con bechamel • Esp"naka eta bexamel-nahaskia

Revuelto de espinacas con langostinos • Nhaskia, espinaka eta langostinoena

Revuelto de espinacas y gambas • Nahaskia, espinaka eta ganbena

Revuelto de espinacas y gambas • Espinaka eta ganben nahaskia

Revuelto de espinacas y queso • Nahaskia, espinaka eta gaztazkoa

Revuelto de fricacha • Frikatxa-nahaskia

Revuelto de gambas, merluza y pimiento verde • Nahaskia, ganba, legatz eta piper berdeena

Revuelto de gambas y ajos • Ganba eta berakatzen nahaskia

Revuelto de gambas y ajos frescos • Nahaskia, ganba eta berakatz freskoena

Revuelto de gambas y champis • Ganba eta txanpinoien nahaskia

Revuelto de gambas y espinacas • Ganba eta espinaka nahaskia

Revuelto de gambas y merluza • Ganba eta legatz nahaskia

Revuelto de hongo negro • Onddobeltzen nahaskia

Revuelto de hongos • Onddo arraulzkia

Revuelto de hongos con ajos tiernos • Nahaskia, onddo eta berakatz berriena

Revuelto de hongos con gambas • Onddo eta ganba nahaskia

Revuelto de hongos y gambas • Onddo eta ganben nahaskia

Revuelto de invierno • Neguko nahaskia

Revuelto de jamón de Jabugo con espárragos • Nahaskia, jabugo urdaiazpiko eta esparragoena

Revuelto de la casa • Etxeko nahaskia

Revuelto de langostino y espinacas • Langostino eta espinaka nahaskia

Revuelto de merluza y ajos verdes • Nahaskia, legatz eta berakatz berriena

Revuelto de merluza y gambas • Legatz-ganben nahaskia

Revuelto de perrechicos • Perretxikoen nahaskia

Revuelto de perretxikos con gambas • Perretxiko eta ganba nahaskia

Revuelto de "perretxikos" en hojaldre • Perratxiko nahaskia hojaldretan

Revuelto de pimientos • P"per nahaskia

Revuelto de pisto • Pisto nahaskia

Revuelto de puerros y gambas • Ganba eta porru nahaskia

Revuelto de setas • Perretxikoen nahaskia

Revuelto de setas • Perretxiko-nahaskia

Revuelto de setas con champiñones • Perretxiko eta txanpinoien nahaskia

Revuelto de setas con gambas • Perretxiko eta ganben nahaskia

Revuelto de setas del campo • Sasoiko perretxiko nahaskia

Revuelto de setas, gambas y ajos tiernos • Nahaskia, perretxiko, ganba eta berakatz berriena

Revuelto de setas pardillas • Ziza arreen nahaskia

Revuelto de setas y ajos • Perretxiko eta berakatzen nahaskia

Revuelto de setas y ajos • Perretxiko eta berakatz nahaskia

Revuelto de setas y ajos frescos • Nahaskia, perretxiko eta berakatz berriena

Revuelto de sisas • Zuza-nahaskia

Revuelto de sisas y ajos frescos • Zuza eta berakatz berrien nahaskia

Revuelto de trigueros con jamón • Gari-nahaskia urdaiazpikoarekin

Revuelto de trufa fresca • Trufa freskodun nahaskia

Revuelto de verduras • Barazki-nahaskia

Revuelto de verduras • Barazki nahaskia

Revuelto del siglo XI • Hamaikagarren mendeko nahaskia

revuelto, turbio • tyrbyts

Revueltos • Nahaskiak

rey • errege

rey • errege

Rey con patatas en salsa verde • Erregearraina patatekin saltsa berdetan

Rey con puerros al aroma de estragón • Errege bixigua porruz, sugabelar usainez

reyezuelo • ezoolcd erregetxo etxoriad

reyezuelo etxoriad • erregetxo

rezagado • kadan

rezagamiento • atzerapen

rezagarse. quedar debajo de • -en azpian geratu

rezago • abere akalak

rezago • abere makalak

rezando • otoizka

rezo • errezu

rezongón • purrustari

rezongón • mar arkari

rezu ar esudor • izerditu

rezumar • ri jario e-ri jariod

rezumar • -ri jario

rfico • orfiko

rgano oficial • aldizkari ofizial

rhodesiano • rhodesiar

rhodesiano • rhodesiar

ri a • hoskidetasun

ri a • erri a

ri bo bante; ru bosoead • panpoxo

ría • errio

riada • uholde

ribazo • zapalda

ribera • erribera

ribera • uhalde

ribera • urertz

ribera • ibaiertz

Ribera (calle de Bilbao) • Erribera

ribera; valle, vega • ibar

ribera; vega • ibaiondo

ribera; zona ribereña • herbehere

ribereño • ibaiondoko

ribete • karel

ricachón • dirujario

ricachón • aberats handi

ricamente • aberaski

ricino • errizino

ricino • errizino

rico • disenteriko

rico • mesenteriko

rico • barbituriko

rico • at osferiko

rico • equ mcd uriko

rico, acaudalado, hacendado, potentado, próspero, acomodado • aberats

ridiculez • bitxikeria

ridículizable • irrigarri

ridiculizar • irrigarri utzi

ridiculizar • farregarritzat eduki (du)

ridiculizar • irrigarri utzi

ridículo • farregarri

ridículo • farragarri

ridículo, risible, cómico, irrisorio, grotesco • barregarri

rienda • brida

riendo • farreka

riendo • farraka

riéndose • barrezka

riesgo • Arrisku.

riesgo de colisión • talka egiteko arrisku

riesgo de daño • kaltea sortzeko arrisku

riesgo de quedar inmovilizado • ibilgetuta geratzeko arrisku

riesgo laboral • Lan(eko) arrisku. Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales = Lan Arriskuen Prebentzioari buruzko 31/1995 Legea.

RIEV (Revista Internacional de Estudios Vascos) • RIEV

rifa • zozketa

rifa; sorteo • zozketa

rifar; sortear • zozketatu

rifar; sortear, útxerri baten zotz egin zuten ö rifaron un cerdo • zotz egin

rifle • fusil

RIGE, red de interés general del Estado • Estatuko interes orokorreko sare, EIOS

rígidamente • zurrunki

rigidez eanquilosis • gogordura

rigor • gogortasun

rigurosamente, estrechamente, estrictamente • herstuki

ril • oihal esteril

rimar • erri atu

rimar • erri atu

rincón • zoko

rincón • zokolu

ring • ring

ring • ring

rinoceronte • errinozero

rinoceronte • ezoolcd errinozero

riña • haserreldi

riñón • giltzurrun

riñón • giltzurrun

Riñones a la broche • Giltzurdinak brotxean

Riñones a la brocheta • Giltzurrunen txitxiburduntzia

Riñones al jerez • Giltzurrunak jerezaz

Riñones al oporto • Giltzurrunak Portoaz

Riñones con gambas • Giltzurrunak ganbekin

Riñones de cordero a la mostaza • Bildots-giltzurdinak ziapaz

río • uhaitz

río • ibai

río • ibai

río • uhalde

río • ibaso

río • ibai

río e isario • ibai isurle

río e isario • ibai isurle

riojano • errioxar

riojano • errioxar

ripio • xobor

riqueza • aberasgo

riqueza, fortuna • aberastasun

risa • Barre, irri.

risa • barre

risa • farra

risa • barre

risa • farre

risa compulsiva • Barre behartu, barre hertsatu.

risa espasmódica • Espasmo(zko) barre.

risco • harkaitz

risco, peña, roca • harkaitz. arkaitz. arkaitz

risotada • barre-algara

risotada • barre-algara

risotada • karkar

ristra; sarta, sirga • korda

ristre eend • aurrera begira

risueño • irrikor

rít ico • errit iko

rít ico • hoskide

ritmo • Erritmo.

ritmo • errit o

ritmo • errit o

ritmo cardíaco • Bihotzaren erritmo.

ritmo respiratorio • Arnasaren erritmo.

rito • ohikunde

rito • errito

rito • zere onia

rito • Erritu.

rito de iniciación • Sarrera erritu.

ritual • erritual

ritual • erritual

ritualismo • erritualis o

ritualismo • erritualis o

rival • lehiakide

rivalidad • lehiakidetasun

rivalidad • lehiakidetasun

rivalizar • jelkarren lehian ari lehiakide izantu

rivalizar • lehiakarrean ari

rivalizar • elkarren lehian arietud lehiakide izan

rizado • kirikolatu

rizado • kirikolatu

rizaresed; roscar • kiribildu

rizarse • kuskuilatu

rizo • kirru

rizo a • errizo a

rizo a • aieta

rizópodo • errizopodo

rizópodo • errizopodo

rn tropel • sa aldan

rnica • arnika

ro adizo • surru

ro adizo • erra azku

ro ance • erro antze

ro ance • erro antze

ro ancero • erro antzetegi

ro ancero • erro antzetegi

ro anche • erro antxera

ro anche • erro antxera

ro ánico • erro aniko

ro ánico • erro aniko

ro anismo • erro anis o

ro anismo • erro anis o

ro anista • erro anista

ro anista • erro anista

ro anística • erro anistika

ro anística • erro anistika

ro anizar • erro atartu

ro anizar • erro atartu

ro ano • erro atar

ro ano • erro atar

ro anticismo • erro antizis o

ro anticismo • erro antizis o

ro ántico • erro antiko

ro ántico • erro antiko

ró bico • erronbiko

ró bico • erronbiko

ro bo • erronbo

ro bo • egeo cd erronbo

ro boedro • egeo cd erronboedro

ro boedro • erronboedro

ro boide • egeo cd erronboide

ro boide • erronboide

ro ería • erro eria

ro ero • erra ero

ro pecabezas • buruhausgarri

ro penueces • intxaur-hauskailua

ro peolas • uhinurrategi

ro peolas • uhinurrategi

ro per estirando • etendu

ro per estirando • etendu

ro pi iento; rotura, ruptura • apurtura

ro pible • hauskarri

roano • ñabar

robar • ostu

robar • arrobatu

robar, hurtar • ebatsi, ebats, ebasten (du)

robar, hurtar • ohostu, ohos, ohosten (du, dio)

roble • haritz

roble • haritz

roble ebotc • haritz

roble enciniego • erka etz

roble enciniego • erka etz

roble equejigo • a etz

roble; úo • haritz

robledal • harizti

robledal • harizti

robledal equejigos • a ezti

robledal equejigosd • a ezti

robo • ohoingo

robo • ohointza

robo • lapurreta

robo de palabras • hitzen-lapurreta

robo, latrocinio, hurto • ohointza

robo, latrocinio, hurto • ohoingo

robo, latrocinio, hurto • ohointze

robot • errobot

robot • errobot

robótica • errobotika

robótica • errobotika

robustamente • sendoki

robustecer, fortalecer • gotortu (du)

robusteceresed epertsonakd; ú • gordindu

robustecerse, fortalecerse, afirmarse • gotortu (da)

robustecimiento • sendotze

robustecimiento • sendotze

robusto • sendal

robusto, hermoso • sotil

robusto y activo • zuhar

roca,peña • arroka

rocas en las que se rascan las ballenas • balenarri

Roce • marruskadura

rociada • ihinztadura

rociadura • ihinztaldi

rociadura • ihinztaldi

rociar • ihinztatu

rociar • ihinztatu

rociar; salpicar • zipriztindu

rocío • garo

rocío • zohartihintz

rocío • ihintz

rocío • ihintza

rock-and-roll • rock and roll

rock-and-roll • rock and roll

rocoso • harkaiztsu

rocoso • arrokatsu

rocoso • arrokatsu

rodaballo • erreboilo

Rodaballo • Erreboilua

rodaballo • ezoolcd erreboilo

Rodaballo a la gallega • Errebaloa galiziar erara

Rodaballo a la manteca negra • Errebaloa koipe beltzaz

Rodaballo al vapor con verduritas • Errebaloa lurrinean barazkitxoekin

Rodaballo con almendras al estragón • Errebaloa almendra suge-belarraz

Rodaballo con salsa de sisas • Errebaloa ziza saltsaz

Rodaballo frito • Errebalo frijitua

Rodaballo "Jaione" • "Jaione" errebaloa

Rodaballo Neguri • Erreboilua Neguri erara

Rodaballo primaveral • Udaberriko errebaloa

rodada • orgarrasto

rodada • gurtarrasto

rodaje • fil azio

rodaje • fil aketa

rodamiento • erroda endu

rodamiento • gurpilbira

rodamiento • erroda endu

rodando • firi-firika

rodando • birundaka

rodapié • erradapi

rodapié • oin inguru

rodar • errodatu

rodar • birundaka ibili

rodar • firi-firika ibili

rodar • bueltaka aritu

rodear • inguratu (du)

rodear • gerturatu

rodeo • inguru ari

rodeome • rodeo

rodete • kapete

rodete • sorki

rodete • burute

rodilla • belaun. belaun

rodilla • belaun

rodilla • belaun

rodillera • belaunetako

rodillera • belaunetako

rodillo • mando harri

rodillo • zilindro

rodillo de cocina • arrabol

rodillo de cocina • arrabol

rodillo para desterronar • alper

rodillo; rollo • erroilu

rodrigón • urkuilu

roedor • marraskari

rogativa • erregute

rogativa • errogatiba

rojez • gorritasun

rojez • gorritasun

rojinegro • gorri-beltz

rojinegro • gorri-beltz

rojizo • gorkara

rojizo • gorraire

rojizo • gorriska

rojizo • gorrantz

rojo • gorri

rojo • gorrats

rojo, comunista • gorri

rojo, roja • gorri

rojo; rubio • gorri

rojo vivo • gori-gori

rojo vivo • gori-gori

rol • rol

rol, papel • izaikari

Rollitos de lenguado al horno con salsa de txakoli • Lengoradu-erroilutxoak labean, txakoli-saltsarekin

Rollitos de lenguado rellenos • Lengoradu-erroilutxo beteak

Rollitos de salmón ahumado y caviar con salsa de raifort • Izokin-erroilutxo keaztatua eta kabiarra raifort saltsarekin

rollo • bilkari

Rollo de gambas • Ganba-erroilutxoak

rollo de papel • bilgu

rollo de papel • paper bilgo

rollo de papel para embalaje • paketatzeko paper

Rollo de primavera • Udaberriko bildua

Rollo de primavera con ensalada • Udaberriko erroilua entsaladarekin

roman • erroman. roman

romano • erromatar

romanocatólico • erromar-katoliko. erromatar-katoliko

romo, corto • motz

romper • apurtu, apur, apurtzen (du)

romper fuego • sua hasi, suan hasi, sua hautsi

romper, quebrantar, rasgar • etendu (du)

romper, quebrar, fracturar, quebrantar • hautsi (du)

romper una lanza • puja bat bota

romperse • apurtu, apur, apurtzen (da)

romperse la cabeza • burua askatu, burua berotu, burua hautsi, muinak urtu, burua urratu

romperse, quebrantarse • eten (da)

ron • ron

Ron • Erruma, errona

ron • ron

roncalés • erronkariar

roncalés eeuskalkiad • erronkariera

roncamente • zakarki

roncando • zurrungaka

roncando • zurrungaka

roncar • zurrunga egin

roncar • zurrungatu

roncar • zurrunka ari

roncar • korronka egin

ronco • erlats e arrantarekind

ronco e arrantarekind • erlats

ronda • erronda

rondador • errondari

rondador • errondari

rondalla • errondaila

rondalla • errondaila

rondar • hurbildu

ronquear • erlatsa ukan

ronquear • erlatsa ukan

ronquera • erlaztura

ronquera • erlasdura

ronquera • erlastasun

ronquido • zurrunga

ronquido • korronka

ronronear; tronar, zu bar • burrunba egin

ronroneo; zu bido • burrunbada

rontgen • ef scd rontgen

rontgen • rontgen

roña • herdo

roña ede las plantasd; roya, sarro • gorrina

roña, herrumbre • herdoil

roña; sarna • hazteri

roña; sordidez, tacañería • zekentasun

roñarse, oxidarse • erdoildu (da)

ropa • arropa

ropa nupcial • eztei-jantzi

ropa nupcial • eztei-jantzi

ropaje; vestido, vestidura • soineko

ropería; tienda de ropa • jazkidenda

ropero • jantzi-saltzaile

ropero • arropategi

ropero • jantziarasa

ropero • jantzitoki

rorcual • ezoolcd zere

rorcual • zere

rosa • arrosa

rosa de los vientos • haize arrosa

rosa ecolor; rosado, rosa • arrosa

rosa; rosal • larrosa

rosáceo • arrosa-antzeko

rosáceo; úarrosarenarantzak ö las espinas de la rosa • arrosa-antzeko

rosado • arrosazko

rosal • arrosondo

rosal • arrosondo

rosal • sasi arrosa

rosal silvestre • astalarrosondo

rosaleda • larrosadi

rosaleda • arrosadi

rosaleda • arrosadi

rosario • arrosario

rosario • arrosario

rosbif • behiki

rosbif • roastbeef

roscado • kiribildu

roscado; tortuoso • kiribildu

roscar • haria e an

Roscas de reyes • Erregetako erroskilak

roscón • mokotz

roseta • arrosatxo

rosetón • arrosetoi

rosetón • arrosetoi

rosquilla • erroskila

rosquilla • erroskila

Rosquillas • Erroskilak

Rosquillas de anís • Anisezko erroskilak

Rosquillas de leche • Esnezko erroskilak

Rosquillas de Mendaro • Mendarako erroskilak

rosquillón • opiltxo

rostro • bekurunde

rotación • errotazio

rotación • biratze

rotacismo • errotazis o

rotacismo • errotazis o

rotar • errotatu

rotativa • errotatiba

rotativa • errotatiba

rotativamente • txandaka

rotativo • txandakako

rotativo; rotatorio • itzulkari

roto • apurtu

rotonda • plaza biribil

rotonda • plaza biribil

rotor • errotore

rotor • errotore

rótula • belaunburu

rotulación • errotulazio

rotulación • errotulazio

rotulación • izenburuak egite

rotulador • marragailu

rotulador • errotuladore

rotulador • markatzeko luma; errotuladore

rotulador epertsonad; rotulista • errotulatzaile

rotulador fluorescente • markatzeko luma distiratsu; errotuladore distiratsu

rotular • errotulatu

rotular • errotulatu

rotulista • errotulatzaile

rótulo • errotulu

rótulo • errotulu

rótulo; título de una obra • izenburu

rotundamente • biribilki

rotundidad • biribiltasun

rotundidad; virilidad • bipiltasun

roturación • goldatze

roturación • goldatze

roturador • goldatzaile

roturadora • golde

roun • round

round • round

roya • gorrina

royalty • royalty

royalty • ro4alt4

rozar (tierras) • saratu, sara, saratzen (du)

r­pido • lehiakor

rregañar • errieta egin

rrejón • burdin ziri

rrejón • burdin ziri

r•stico • landa-

rtico • arktiar

ru ano • erru aniar

ru ano ehizkuntzad • erru aniera

ru ba • ru ba

ru ba • ru ba

ru boso • harro

ru bosoead • panpoxoead

ru ia • hausnar

ru ia • hausnar

ru iando • hausnarrean

ru iando • hausnarka

ru iante • hausnartzaile

ru iante • hausnarkari

ru iar • hausnar egin

ru iar e asteka-tud • ma urtu

ru orear; runrunearse • zuz urtu ezuz ura zuz urtzend

ru orear; runrunearse • ezurru urrutu ezurru urruetuda ccrrutzend

ru orearse • zurru urrua ibili

ru orearse • zurru urrua ibili

ruandés • ruandar

ruandés • ruandar

rubí • errubi

rubí • errubi

rubicundez • errubefakzio

rubicundez; rubor • gorridura

rubicundo • gorrail

rubio, amarillento, pajizo • kirru

rublo • errubio

rublo • errubio

ruda • erruda

ruda • erruda

rudeza; violencia • bortizkeria

rudi entario • hasi- asiko

rudi entario; úhasi eta buka ö de caboa rabo, ú • hasi- asiko

rudi entos • hastapenak

rudi entos • hasi- asiak

rudimento • hastapen

rudimento, comienzo, principio • hatsapen

rudo; terco, testarudo • butoi

rueca • erroka

rueca • erroka

rueca • goru

rueca • kilo

rueca • goru

Rueda • gurpil

rueda • gurpil

rueda • zirrika

rueda • errobeda

rueda • txirringa

rueda • firrika

rueda • burpil. burpil

rueda de molino • errotarri

rueda de prensa • prentsaurreko eelkarrizketad

rueda de prensa eelkarrizketad • prentsaurreko

rueda de repuesto • ordezko txirringa

rueda de repuesto • ordezko gurpil

rueda dentada • horztun gurpil

rueda dentada • horztun gurpil

rueda dentada, engranaje • hortz-burpil. hortz-burpil

rueda directriz • gurpil gidari

ruedo • zezenplaza

ruedo • magal

ruedo de toros; toril • zezentoki

ruego; s•plica, úotoil ö ìpor favorl • otoi

ruegos y preguntas • eskari-galderak

ruegos y preguntas • eskari-galderak

rufián eputero • putaner

rugby • rugby

rugby • rugb4

rugido • oro

rugido • orru. orru

rugiendo • orroka

rugiente • marru alari

rugiente • orrogile

rugiente • marrulari

rugiente • orrolari

rugir • orroka aritu

rugosidad • kizkurtasun

rugosidad • zi urtasun

rugoso • zi urtsu

ruido • zarata

ruido de pasos • oin-hots

ruido de pasos • oin-hots

ruido del trueno • tru on-hots

ruido del trueno • tru oi-eraso

ruido dentro del oido • durdurio

ruido dentro del oido • durdurio

ruido, estruendo, estrépito • harrabots

ruido retu bante y estrepitoso • burunba

ruido, sonido • hots

ruidosamente • burru baka

ruidoso • dunbotsu

ruidoso • abarrotsu

ruidoso; sonoro • hotsandiko

ruin • kaskar

ruin, villano, vil • doillor. doilor

ruina • barreidura

ruina, perdición • hondamendi

ruindad • kaskartasun

ruinmente • txatxarto

ruiseñor • erresinol

ruiseñor • urrusiñol

ruiseñor • urretxindor

ruleta • erruleta

ruleta • erruleta

rulo • borobilki

rumor • hizki izki

rumor • zur ur

Rumpsteak a la pimienta rosa • Rumpsteak-a piper arrosaz

rupestre • haitzetako

rupestre • haitzuloetako

rupestre • haitz-

ruptor • etentzaile

ruptura • etentze

ruptura, rotura, fractura, infracción • hauste

rural, de los caseríos • baserrietako

rural, del caserío • baserriko

rural; r•stico • landako

rusiente • gori

ruso • errusiar

ruso • erruso. ruso

ruso • errusiar. rusiar

ruso ehizkuntzad • errusiera

ruso idioma • errusara. rusara. ruso

Rusos • Errusiarrak

rusticidad; vulgaridad • arruntasun

rústico, grosero • oihes

ruta • bidatza

Ruta • ibilbide

ruta • Bide.

ruta de tráfico • Trafiko(aren) bide.

rutherfor • ef scd rutherford

rutherford • rutherford

rutina • ohikeria

rutinariamente • ohi bezala

rutinario • ohi bezalako

rutinario • ohi-ohizko

rutinario • beti bezalako

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.