Fandom

Lingua Romanica Commun Unificata

Dictionario Vasconico 141

252pages on
this wiki
Add New Page
Talk0 Share

Castellano-Euskara

AAMABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

o • -ezpa-

o • edo

o • edo-ta

ó nibus • o nibus

o nipotencia • ahalguzti

o nipotente • ahalguztidun

o nisciencia • orojakintza

o..., o • edo..., edo..

o, u, o bien • nahiz

oalfiler de adorno de cabeza lujosa • buruorratz

oasis • oasi

oasis • oasi

obcecación • itsutasun

obcecación; obstinación, terquedad • itsukeria

obcecación; ofuscación • itsu endu

obcecadamente • itsuki

obcecarse • itsutu

obedecer • obeditu

obedecer • esana egin

obedecer • obedezitu

obedeer; rendir • i enpekotu e enpekoetuda enpekotzend

obediencia • esanekotasun

obediencia • obedientzia

obediencia servil.?? • manukortze

obediente • esangin

obediente • obedient eed

obediente • manakor

obediente • manukor

obedientemente • obedientziaz

obedientemente • obedientziaz

obelisco • obelisko

obelisco • obelisko

obertura • e •scd obertura

obertura • obertura

obesidad; pastosidad • mardotasun

obeso • ipete

obeso • zilbor-handi

obeso • malutz

obeso; úsabelean haur bat daukat ö tengo un hijo en el vientre • sabel-lodi

obiliario • altzariak

obiliario • tretxu

obispado eelizbarrutia eta jauregiad; palacio episcopal, palacio o residencia episcopal • apezpikutegi

obispo • apezpiku

obispo • gotzain

obispo eelizbarruti bateko buruad • apezpiku

objección • objezio

objeción • objektatze

objeción de conciencia • kontzientzi eragozpen

objetar • objektatu

objetar • eragozpenak ezarri

objetivamente • objektiboki

objetivamente • objektiboki

objetivamente • izaikarikiro

objetividad • objektibotasun

objetividad • objektibotasun

objetivismo • objektibis o

objetivismo • objektibis o

objetivista • objektibista

objetivista • objektibista

objetivo • izaikarizko

objetivo • objektibo

objetivo • xede

objetivo intermedio • Bitarteko, tarteko helburu. Programas de objetivos intermedios son necesarios (metadona, ... ) = Tarteko helburua duten programak (metadona...) beharrezkoak dira. La filosofía de reducción de riesgos y los programas de objetivos intermedios se han convertido en piedras angulares de la asistencia a la persona drogodependiente en la red sanitaria pública actual = Hain zuzen ere, arriskuak gutxitzearen aldeko filosofia eta [bitarteko helburuetako] *helburu ertainetako programak gaur egungo osasun sare publikoan drogazaleari ematen zaion laguntzaren euskarri bihurtu dira. Programas de objetivos intermedios y de reducción de daños = [Bitarteko] *Epe ertaineko helburuak dituzten programak zein kalteak murrizteko programak.

objetivo, meta, propósito, resultado, fin, objeto final, tarea • helburu

objetivo,-a • 1. [sust.] Helburu, xede, jomuga. 2. [adj.] Objektibo.

objeto • gauzaki

objeto • objektu

objeto de arte • artelan

objeto de arte; obra artística, obra de arte • artelan

objeto de venta, mercancía • salgai

objeto de vidrio • beiraki

objeto de vidrio; vidrio transparente, viril • beiraki

objeto, efecto, cosa • izaikari

objeto peligroso • objektu arriskutsu

objeto social • baltzuaren helburu, helburu sozial

objeto; susceptible, úgauzaren garestia ö carestía de la vida • gauza

objeto voluminoso • objektu handi

objetor • objektore

oblación; ofrenda, sacrificio • opagai

oblicuamente • lapranean

oblicuamente • zeiharka

oblicuamente, en zig-zag • zehar-meharka

oblicuamente, torcidamente • makurka

oblicuángulo • angelu-zeiharreko

oblicuo • zeihar

oblicuo • lapran

oblicuo • oiher

oblicuo; refilón, sesgado • zeihar

obligación • beharki

obligación • obligazio

obligación (derecho mercantil) • obligazio

obligaciones (del socio) • betebeharrak (bazkidearenak)

obligar • arazi

obligar, imponer, forzar, instar, constreñir • behartu, behar, behartzen (du)

obligar; violar • obligatu

obligatorieda • beharrezkotasun

obligatoriedad • beharrezkotasun

obligatorio • egin beharreko

obligatorio • beharrezko

obnubilación • 1. Ikusmena lausotze; ikusmenaren lausoaldi. 2. Sorraldi, soraioaldi.

oboe • oboe

oboe • zaha iola

oboe • e •scd oboe

oboe, cornamusa • zahamiola

obra • obra

obra aestra • maisu lan

obra aestra • lan nagusi

obra de arte • artelan

obra de reparación • konponketa-lan

obra dearte • ederlan

obra deartesanía; trabajoartesano, trabajo anual • eskulan

obra, labor, trabajo,tarea • lan

obra maestra • maixu-obra

obra p•blica; úherri laua ö el pueblo llano • herri-lan

obra; úobra hori indizean dago ö esa obra está en el índice • obra

obrar, realizar, efectuar • obratu, obra, obratzen (du)

obras • lanak

obras escogidas • lan hautatuak

obras escogidas • lan hautatuak

obras p•blicas • herri lanak

Obras-mantenimiento • Obrak-mantenimendua

obrero especializado • langile berezitu

obrero manual • eskulangile

obrilla • obratila

obrita • obratxo

ob•s • obus

obscena ente; puercamente • zantarki

obsceno, inmundo, repugnante • zantar

obscurecer • ilundu (du)

obscurecerse • ilundu (da, zaio)

obscurecimiento • iluntze

obscurecimiento de soles.? obscurecimiento del sol.? • iguzki-iluntze

obscuridad, tiniebla • ilungo

obscuridad, tiniebla • iluntasun

obsequiador; obsequioso • opatzaile

obsequiar • dohai bat egin

obsequiar • mesede bat egin

obsequiar; regalar • izentazio bat egin

obsequiar; regalar • erregalatu

obsequiar; regalar • opaldu eopala opaltzend

obsequio; regalo • erregalu

observable • behagarri

observable • so agarri

observación • ohartze

observación • haute ate

observación • oharketa

observación • so atze

observación • behaketa

observación • Behatze; behaketa. Potenciar actitudes y prácticas de observación, reflexión y crítica, renunciando a prescribir modelos de vida = Behaketa, hausnarketa eta kritikarako jokaerak bultzatzea, bizitzeko eredu finkorik ezarri gabe.

observación, mirada, ojeada • behakuntza

observación participante • Parte hartuz behatze, partaidetzazko behatze.

observación; pesquisa • aztertze

observador • behari

observador • behatzaile

observador • behatzaile

observador • sogile

observador • sorozle

observador, espectador • sogile

observar • z ohar e-z ohardtu

observar • beha egon

observar • gogoatu (du)

observar • sorotzi, sorotz, sorozten (du, dio)

observar, considerar • so egin (du)

observar, mirar, contemplar • behatu, beha, behatzen (du)

observarse • sorotzi, sorotz, sorozten (da)

Observatorio del sistema vasco de formación profesional • Lanbide Heziketako Euskal Sistemaren Behatokia

Observatorio Vasco de la Administración de Justicia • Justizia Administrazioaren Euskal Behatokia

Observatorio Vasco de la Cultura • Kulturaren Euskal Behatokia

Observatorio Vasco de la Juventud • Gazteriaren Euskal Behatokia

obsesión • obsesio

obsesión; ofuscación • itsualdi

obsesionar • obsesionatu

obsesivo • obsesibo

obsesivo • obsesibo

obsoleto • zaharkitu

obstaculizar • oztopo egin

obstaculizar, impedir, dificultar • behaztopatu, behaztopa, behaztopatzen (du)

obstaculizar la calzada • galtzada oztopatu

obstaculizar; obstruir, perturbar • traba egin

obstaculizar; trabar, tropezar • trebukatu

obstaculizar; trabar, tropezar • estropezu egin

obstáculo • behaztopagarri

obstáculo • behaztopa-harri

obstáculo, dificultad, impedimento • behaztopo

obstáculo, impedimento • behaztopobide

obstáculo, obstrucción • oztopo

obstáculo; tro picón, tropezón • behaztopo

obstar; rebatir • aurka egon

obstetricia; tocología • obstetrizia

obstetricia; úe agintza eskola ö escuela de atronas • e agintza

obstinación; porfía • sepa

obstinación; terquedad, tozudez • zipozkeria

obstinado • hisiti

obstinado; pertinaz, porfiado • burugogor

obstinado; porfiado, recalcitrante • hisiati

obstinado; porfiado, te oso • hisikor

obstinarse • te an hasi

obstinarse • te an hartu

obstrucción, obstáculo • oztopo

obstrucción; taponamiento • zipozketa

obstrución • butxapen

obstrución; recinto • hersgune

obstructor • butxagarri

obstructor; prohibitivo, ré ora • eragozgarri

obstruir • traba ipini

obstruir • marratu, marra, marratzen (du)

obstruir la circulación • zirkulazioa oztopatu, zirkulazioa zaildu

obturador • itxigailu

obturador • butxatzaile

obturador • hersle

obturador • obturadore

obturar • itxi

obtusángulo • angelu ka uts

obtuso • adigogor

obtuso • ka uts

obtuso • kamuts

obús • obus

obviar • zirku egin

oca • ezoolcd antzara

oca • auka

oca • moka

ocasín • mokasin

ocasión • okasino

ocasión • eskaida

ocasión; oportunidad, paletada • parada

ocasión; oportunidad, sazón • trenpe

ocasión; período, racha • aldi

ocasional • noizean behineko

ocasional; periódico, vecero • aldizko

ocasionalmente • noizean behinka

ocasionar; originar • gertarazi

ocasionar; suscitar • ekarr erid

occidental • mendebaleko

occidental • mendebaldar

occidental • itzalgitar

occidental • sartaldeko

occidentalizarse • mendebaldu

occidentalizarse • mendebaldu

occidente • sartalde

occidente • itzalgi

occidente, oeste • mendebal-alde

occidente, oeste • ekisargu

occidente, oeste • mendebal

occidente, oeste • ekisargi

occidente; oeste, poniente • sartalde

occidente; oeste, poniente • mendebal

occidente; oeste, poniente • mendebalde

occipital • okzipital

occipital • okzipital

occipital • lepondoko

occipucio • okzipuzio

occitano • okzitaniera ehizkuntza

occitano • okzitaniera ehizkuntza

oceánico • ozeaniko

oceánico • ozeaniko

océano • ozeano

oceanografía • ozeanografia

oceanografía • ozeanografia

oceanográfico • ozeanografiko

oceanográfico • ozeanografi

ocedad; úo • gazte-denbora

ocelote • ozelote

ocelote • ezoolcd ozelote

ochavo etxanponad • lauzuriko

ochenta • laurogei

ochenta • laurogei

ochenta • laurogei

ochila • bizkarzorro

ochila • motxila

ocho • zortzi

ocho • zortzi

ocho • zortzi

ocho cada uno • zortzina

ocho cada uno • zortzina

ochocientos • zortziehun

ochocientos • zortziehun

ochote • zortzikote

ochuelo • katutxori

ochuelo • mozoil-ontza

ochuelo; úhi haiz ozolo pintoal ö ì enudo pájaro que estás hechol • mozolo

ocio • Aisia, aisialdi.

ocio, tiempo libre • hutsarte

ocio; vacación • opor

oción • higitze

oción; ovida, ovimiento • higidura

oción; proposición, propuesta • proposa en

ociosamente • aisian

ociosamente • behar gabe

ociosamente • alferkerian

ociosamente • lanik gabe

ociosidad • alferraldi

ocioso • lanik gabe ekod

oclusión • hersketa

oclusión • oklusio

oclusiva • herskari

oclusiva; oclusivo • herskari

oclusivo • oklusibo

oco • muki

ocondiciones cli áticas de la noche • gauaro

ocoso; ocosuelo, pipiolo • mukizu

ocre • okre

ocre • okre

octaedro • oktaedro

octaedro • oktaedro

octante • oktante

octante • oktante

octava • zortziko e usika eta poesiad

octava e usika eta poesiad; ochote, zorcico • zortziko

octava parte • zortziren

octava parte • zortziren

octavario • zortziurren

octavario • zortziurren

octavilla • zortziko txiki

octavilla • orriska

octavo • zortzigarren

octavo • zortzigarren

octavo • zortzigarren

octogenario • laurogei urteko

octógono • oktogono

octógono • oktogono

octosílabo • oktosilabiko

octosílabo • oktosilabiko

octubre • urri

Octubre • Urril

Octubre • Urri

ocular • begitako

ocular • okular

ocular; visual, úo • begi-

oculista; oftal ólogo • okulista

oculista; oftal ólogo • oftal ologo

ocultación • ezkutaldi

ocultación • izkutapen

ocultación • izkutatze

ocultación • ezkutatze

ocultamiento • Ezkutatze; estaltze, gordetze, ostentze.

ocultar • itzalpetu, itzalpe, itzapetzen (du)

ocultar, encubrir, cubrir • estali (du)

ocultar, esconder, encubrir • ezkutatu (du)

ocultarse • estaldu (da)

ocultarse, esconderse • ezkutatu (da)

ocultismo • okultis o

ocultismo • okultis o

ocultista • okultista

ocultista • okultista

oculto • izkutu

oculto • estari

oculto • izkuturik

oculto • estali

ocupación • izkutaldi

ocupación • okupazio

ocupación • 1. Zeregin, lan, eginkizun. 2. Lanbide. 3. Betetze.

ocupación del ocio • Aisialdia betetze.

ocupación del tiempo libre • Astia betetze.

ocupación; oficio, profesión • ogibide

ocupacional • Lan(ezko); lanbide(zko). Fomento de recursos ocupacionales, formativos y laborales = Lanbide, heziketa eta lanerako baliabideen sustapena.

ocupado • lanpetu

ocupado • okupatu

ocupante del vehículo • ibilgailuko bidaiari, ibilgailuko bidaide

ocupar • okupatu

ocuparse, estar haciendo algo, trabajar, ejercer, alentar, animar • ari izan (da)

ocurrencia • gogora en

ocurrencia • burutazio

ocurrencia; re oquete, salida • ateraldi

ocurrirselea uno • buruan sortu

ocurrirselea uno eotua otutzend • otu

oda • oda

oda • oda

oda • moda

odal • modal

odalidad • modalitate

ode • mode

òde qué claser • nolakor

odelado • modelatu

odelado • modelatze

odelador • modelatzaile

odelar • modelatu

odelar • molde egin

odelo • modelo

odelo • jantzi-erakustaile

oderación • moderazio

oderado; ponderado • tentudun

oderado; te plado • neurritsu

oderador • moderatzaile

oderar • lneurritu eneurrietuda neurritzend

oderar • moderatu

odernamente • modernotasunez

odernidad • modernotasun

odernismo • modernis o

odernista • modernista

odernización • modernatasun

odernizaresed; refor ar, re ozar • zaharberritu

oderno • moderno

oderno • aro berriko

odestamente • herabez

odestamente • modozkotasunez

odestia • moduztasun

odestia • xu etasun

odiar • gorrotatu (du)

odiar • herra izan

odiar • begitan izan

odiar • higuin izan

odiar; oponer, sentir propensión • aihertu eaihertzena aiheretudd

odiar, sentir rencor hacia • herratu (du)

odiar; sentiraversión hacia • ezin ikusi

odificación; utación, variación • aldakuntza

odificar; reca biar, trasplantar • berraldatu

odio • gorroto

odio • behazun

odio; rencor, resentimiento • korro io

odio, resentimiento • korromio

odioso • gorrotagarri

odioso; rencoroso • herratsu

odisea • odisea

odisea • odisea

odista • joskin

odista • josleta

odista; sastre ead • jostun

odo de expresión • adierazpide

odo de obtención • lorpide

odo de obtención • erdiespide

odo de pensar; pensamiento • pentsaera

odo de razonar • arrazonabide

odo de salvación • salbabide

odo deandar • ibilgune

odo etrend de vida • bizi odu aila

odo; procedi iento, siste a • siste a

odontología • odontologia

odontología • odontologia

odontólogo • odontologo

odorífero • usaindun

odorra • lo astun

odorra eardien gaixotasund • modorreri

odoso • era oneko

odoso • eratsu

odoso • modutsu

odre • zahagi

odre, pellejo de vino • zahagi

odre; pellejo de vino • zahagi

odre pequeño • xahagi

odulación • modulazio

odular • modulatu

odular • modular

ódulo • modulu

oel que tiene la mano en las cartas • kartari

Oeste • Arratsalde

Oeste • sarkalde

oeste • zeihar

ofa; pitorreo, re edo • ihakin

ofa; pitorreo, risa • irri

ofar; pitorrear • burla egin

ofarse • ihakin egin

ofarse • trufa egin

ofender • ofenditu

ofenderse • gaitzitu

ofensa; vejación • ofentsa

ofensiva • ofentsiba

ofensivo • erasotzeko

oferente • eskaintzaile

oferente; postor, pujador • eskaintzaile

oferta • Eskaintza.

oferta, ofrecimiento • eskeintza. eskaintza

oferta seductora • eskaintza erakargarria

oferta seductora • eskaintza erakargarria

ofertorio • ofertorio

ofertorio • ofertorio

offset • offset

offset • offset

oficial • ofizial

oficial • ofizial

oficialía • ofizial aila

oficialía • ofizial maila

oficialidad • ofizialtasun

oficialmente • ofizialki

oficialmente • ofizialki

Oficina • Bulegoa

oficina • bulego

Oficina Administrativa • Administrazio-bulegoa

oficina, buró • bulego

Oficina Contabilidad • Kontabilitateko Bulegoa

Oficina de Control Económico • Kontrol Ekonomikoko Bulegoa

oficina de correos • postako bulego

Oficina de Información • Informazio-Bulegoa

oficina de información turística • turismo-bulego

Oficina de Iniciativas para la Mejora de los Servicio Policiales • Polizia Zerbitzuak Hobetzeko Ekimenen Bulegoa

Oficina de Modernización Administrativa • Modernizazio Administratiboko Bulegoa

Oficina de Protocolo • Protokolo Bulegoa

Oficina de Selección y Comprobación • Hautapen eta Egiaztapen Bulegoa

oficina de telégrafos • postetxe

oficina de telégrafos • postetxe

Oficina Municipal de Distrito • Barrutiko Udal Bulegoa

Oficina Municipal de Información al/a la Consumidor/a OMIC • KIUB Kontsumitzailearen Informaziorako Udal Bulegoa * Kontsumitzailearen Informaziorako Udal Bulegoa KIUB

Oficina Municipal de Zorroza • Zorrotzako Udal Bulegoa

Oficina Municipal para la Paz • Bakearen Aldeko Udal Bulegoa

Oficina para la Extranjería • Atzerritarrentzako Bulegoa

Oficina Pública de Elecciones Sindicales y sus oficinas territoriales • Sindikatu Hauteskundeen Bulego Publikoa eta haren lurralde-bulegoak

Oficina Recaudacion del Deposito de Vehiculos de Zorrozaurre • Zorrotzaurreko Ibilgailuen Gordailuko Dirubilketa Bulegoa

Oficina Recaudador Agente-Ejecutivo • Dirubiltzaile eta Betearazlearen Bulegoa

Oficina Técnica • Bulego Teknikoa

Oficina Tributaria, Azpeitia • Azpeitiko Zerga Bulegoa

Oficina Tributaria, Bergara • Bergarako Zerga Bulegoa

Oficina Tributaria, Donostia • Donostiako Zerga Bulegoa

Oficina Tributaria, Eibar • Eibarko Zerga Bulegoa

Oficina Tributaria, Tolosa • Tolosako Zerga Bulegoa

Oficinas Comarcales Agrarias • Nekazaritzako Eskualdeetako Bulegoak

Oficinas de las Centrales Sindicales • Sindikatuen Bulegoak

Oficinas de los Partidos Politicos • Alderdi Politikoen Bulegoak

Oficinas Fiscalización • Fiskalizazio Bulegoak

Oficinas Territoriales de Juego y Espectáculos • Joko eta Ikuskizunetako Lurralde-Bulegoak

Oficinas Territoriales de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de Álava, Bizkaia y Gipuzkoa • Lurralde Antolamendu eta Ingurumeneko Arabako, Bizkaiko eta Gipuzkoako lurralde bulegoak

Oficinas territoriales de Tráfico • Trafikoko Lurralde Bulegoak

Oficinas territoriales de tráfico y juego y espectáculos • Trafikoko eta Joko eta Ikuskizunetako lurralde-bulegoak

Oficinas territoriales del Departamento • Lurralde historiko bakoitzeko Industria, Merkataritza eta Turismoko lurralde bulegoak

oficinista • bulegari

oficio de guarda ontes • igurantza

oficio de maestro • maisutza

oficio de panadero.?? • okintza

oficio dearriero • mandazaintza

oficio; profesión • ofizio

oficioa profesión o cargo de periodista; periodismo • kazetaritza

oficiosamente • ofizioso eran

oficiosamente • ofizioso eran

oficioso • ofizioso

oficioso • ofizioso

ofidio • ofidio

ofidio • ofidio

ofita • e inercd ofita

ofita • ofita

ofrecer • ohereskatu, ohereska, ohereskatzen (du, dio)

ofrecer • opa ukan

ofrecer • eskaini (du, dio)

ofrecer • eskeini. eskaini

ofrecer • eskaindu (du, daio)

ofrecer • opetsi, opets, opesten (du, dio)

ofreci iento; ofrenda • opa

ofrecimiento • opa

ofrenda • oheresku

ofrendar; regalar, sacrificar • opari egin

oftal ia • oftal ia

oftal ia • oftal ia

oftal ología • oftal ologia

oftal ología • oftal ologia

oftal ológico • oftal ologiko

oftal ológico • oftal ologi

oftal oscopio • oftal oskopio

oftal oscopio • oftal oskopio

oh! • oh!

oh io • oh

oh io • ef scd oh

ohicano • mohikano

ohino • muzinka

ohíno • inki- inkiko

ohíno • astako

oidiu • oidio

oidiu • oidiu

oído • belarri-barne e-guned

oído • entzumen

ojadura; palatalización, re ojón • bustidura

ojadura; re ojón • bustialdi

ojal • botoi-zulo

ojal • botoi-zulo

ojalá, plegue a Dios, quiera el cielo • ait-

ojarse co pletamente • iboildu

ojarse co pletamente • busti-busti egin

ojeada • so egite

ojeada egaingirokid; supervisión • gainbegirada

ojeada; revisión, visión • ikustaldi

ojeada; vistazo • begiraldi

ojeador que lanza el cimbel en la palomería • abatari

ojeador; revisor, vigilante • begiratzaile

ojear • begia jar erid ekd

ojear • begia ipini ekd

ojera • begipe

ojera • betazpiak

ojera; órbita del ojo • betzulo

ojeriza • ezinikusi

ojeroso • betazpitsu

ojeroso • begizulodun

ojeroso • betazpitsu

ojeroso • betazpidun

ojigato • saindutxo

ojigato • itxurazale

ojiva • ojiba

ojiva • ojiba

ojival • ojiba-

ojival • ojiba-

ojo • begi

ojo avizor • begi erne

ojo de la aguja • orratz-zulo

ojo de la cerradura • giltza zulo

ojo de la patata • patata-begi

ojo de la patata • patata-begi

ojo de laaguja • orratz-zulo

ojo del culo • ipurtzulo

ojo del puente • zubibegi

ojo del puente • zubibegi

ojo por ojo y diente por diente • begia begiagatik, hortza hortzagatik

ojoavizor • begi erne

ojojón • muskuilu

ojón • munarri

okapi • okapi

okapi • ezoolcd okapi

ol • mol

ol eda • zu ardi

ol edo • zu arraga

ola • uhain

ola; onda • olatu

ola; onda • uhin

ola profunda • baga

ola profunda • baga

olar • hagineko

olar • haginekiko eard

olar; ú • hagin-

olaridad • molartasun

olaridad • molaritate

oldeable • moldakor

oldeable; portátil • moldaerraz

oldear • moldeatu

oldura • sakon urten

oldura • moldura

ole; asa • masa

oleada • olatualdi

oleaginoso • oliotsu

oleaje • tirain

oleaje; resaca • tirain

olécula • molekula

olecular • molekular

óleo • oleo

óleo • olio

óleo de simiente de lino.?? • lihu-hazi-orio

óleo. Vide: olio • orio

oleoducto • oliobide

oleoducto • oleoduktu

oler • usnadu

oler • usnatu, usna, usnatzen (du)

oler • ehotu

oler • irindu eirineduda iritzend

oler; olfatear • usain egin

olerse algo • zerbait susmatu

oler(se) el asunto • usaina hartu

olestamente • ala enaz

olestamente • gogaitasunez

olestar • molestatu

olestar • gogait izan

olestar • gogaikarri izan

olestar; ser pesado • nekagarri izan

olestia • mantxura

olesto; pel a, pel azo • astun

olfateando • usainka

olfateando • usain eginez

olfateo • usain

olfato • usainmen

olfato • usain

olfato • usnamen

olfato esentido • usai en

olfato esentidod; sentido del olfato • usai en

oli piada • olinpiada

oli piada • olinpiada

oli pico • olinpiko

oli pico • olinpiar

olicie • fauntasun

olido • birrindu

olido • leher eginda

olido • zehatu

olienda • errotaldi

olienda • ehoketa

olienda • ehoaldi

oligarca • oligarka

oligarca • oligarka

oligarquía • oligarkia

oligarquía • oligarkia

oligárquico • oligarkiko

oligárquico • oligarki

oligisto • oligisto

oligoceno • oligozeno

oligoceno • oligozeno

oligoelemento • oligoele entu

oligoelemento • oligoele entu

oligopolio • oligopolio

oligopolio • oligopolio

olinero • errotari

olinero; escorpión deagua • eiherazain

olinillo • errotaxka

olinillo • ehogailu

olinillo • errotatxo

olinillo • kafeerrota

olino • igara

olino • eihara

olino • ehiera

olino de viento • haizerrota

olino; olleja • errota

olivar • olibadi

olivar • olibadi

olivo • olibondo

olivo • olibondo

olla, puchero • lapiko

olla, puchero • eltze

olla; puchero • lapiko

olla; puchero • eltze

ollera • burugain

ollería econjunto de ollas • eltzeteria

ollería econjunto de ollasd • eltzeteria

ollero • lapikogin

olmo • zuhar

olmo • zu ar

olmo • zu arrondo

olmo • zu ar

olor • usain

olora salitre • gezal-usain

olora salitre • kresal-usain

oloroso • urrintsu

olusco • molusku

olvidadizo • ahazkor

olvidadizo, desmemoriado • ahanzkor

olvidadizo; úosoahanzkorra da ö tiene uchos olvidos • ahanzkor

olvidado • ahantzi

olvidar • ahaztu

olvidar • ahantzi, ahantz, ahanzten (du)

olvidar • ahantzi

olvidaresed; o itir • ahantzi

olvidarse • ahantzi, ahantz, ahanzten (da, zaio)

olvidarse • ahaztu

olvido • ahaztura

olvido • ahanztura

olvido; o isión • ahazte

om; pastizal, pasto • ala

om; únahiz etaccc öa pesar de, únahiz eta dena jakin ez gorrotoa dio öaunque no lo sabe todov le odia • nahiz

ombligo • zil

ombligo ea arekiko tutuad • zilbor-este

omega • o ega

omega • o ega

omentáneamente • apur batez

omentáneamente • une batez

omento • mo entu

omento • me entu

omento oportuno • une egoki

omento oportuno; ocasión • ereti

omentoangular • mo entu angeluar

omia • mo ia

omificación • mo ifikazio

omificar • mo ifikatu

omisión • o isio

omisión contraria a la ley • legearen aurkako ez-egite

omisión de socorro • laguntzarik ez emate

omnipotencia • Ahalguzti, guztiahaltasun, guztiahalduntasun, ahalguztiduntasun.

omnipotencia • ahalguztidungo

omnipotencia • ahalguzti

omnipotente; plenipotenciario, todopoderoso • ahalguztidun

omnisciencia • orojakintza

omnisciente • orojakin

omnisciente • orojakile

omnívoro • o niboro

omnívoro • orojale

omóplato • o oplato

omóplato • eskapula

on buenosauspicios • ustekari onez

ona de • mokots

onacal • monje-

onacal • monakoekiko

onacal • fraideekiko

onacato • monakotza

onada • potxolada

onada; onería • xi iokeria

onagre • onagro

onagre • ezoolcd onagro

onaguillo • mezalagun

onarca • monarka

onarca; rey, úhorrela erabaki du erregek öasí lo ha dispuesto el rey • errege

onarquía • monarkia

onarquía; realeza, reinado • erregetza

onárquico • monarkiko

onárquico; realista • erregetiar

onárquico; realista • erregezale

onasterio • zenobio

onasterio • fraide-etxe

onasterio • monastegi

once • hamaika

once • ha aika

onchar • ubeldua egin

onda • uhin

onda de calor • bero-ozka

onda edia • uhin ertain

onda (física) • ozka

onda media • uhin ertain

onda; peladura • zurikin

onda (sonora) • piru

onda y lironda econ la verdadd • tipilki

ondadientes • hortziri

ondadientes; palillo, vareta • zotz

ondadura • magitxa

ondear • uroskatu euroskaa uroskatzend

ondo y lirondo • soil-soil

ondongo • erraiak

ondulación • uhindura

ondulación • uhindura

ondulación; rizado • kizkurdura

ondulado • kizkurtsu

ondulado • uhindu

ondulado; ondular • ondulatu

ondulalorio • ondulatorio

ondulalorio; ondular • uhin-

ondular • ondulatu

oneda • moneta

oneda etálica • txanpon

onedero • txanponzorro

onedero • diruzorro

onegasco • monakoar

onetario • monetario

onetario • moneta-

onetización • txanpontze

ONG (Organización No Gubernamental) • GKE (Gobernuz Kanpoko Erakunde).

ongol • mongoliar

ongol ehizkuntzad • khalkhera

ónice • sardonize

ónice • onize

onición • krida

onín • edder

onín • panpin

onirico • oniriko

onirico • oniriko

onirismo • oniris o

onirismo • Onirismo; amets zoraldi.

onirismo • oniris o

onitor • monitore

onja • lekai e

onja • moja

onja; sacristana, sor • serora

onje • lekaide

onje • praile

onje • monako

onje • monje

ono • itxuragile

ono ástica • ono astika

ono ástica • ono astika

ono ástico • ono astiko

ono ástico • ono astiko

ono atopeya • ono atopeia

ono atopeya • ono atopeia

ono atopéyico • ono atopeiko

ono atopéyico • ono atopeiko

onó ero • mono ero

ono io • mono io

ono; si io • txi ino

onocelular; unicelular • zelulabakar

onocolor; onocro o, unicolor • kolorebakar

onocordio • haribakarreko

onocordio • monokordio

onocotiledónea • monokotiledoneo

onocromo • monokro o

onofase • fasebakar

onofásico • monofasiko

onógamo • monoga o

onógamo • e azte-bakar

onóglota; onoling±e • elebakar

onografía • monografia

onográfico • monografiko

onográfico • monografi

onoico • monoiko

onolinguismo • elebakartasun

onolítico • monolitiko

onolitismo • monolitis o

onolito • monolito

onologar • bakar intzatu

onologar • bakarrizketan ari

onólogo; soliloquio • bakarrizketa

onomatopeya de la marcha a paso corto y ligero • tipitapa

onomatopeya de zambullirse • dzanga

onomatopeya que indica la improvisación, lo repentino, de improviso, de repente, de sopetón • tiputs-tapats

onopolio • monopolio

onopolista • monopolista

onopolización • monopolizazio

onopolizar • monopolizatu

onosílabo • monosilabiko

onosílabo • silabakar

onoteísmo • monoteis o

onoteísta • monoteista

onotipo • monotipo

onotonia • monotonia

onótono • doinubakar

onótono • monotono

onotre a • monotre atu

onserga • erreita

onserga • zapo hizkera

onserga • hizkera- ordoilo

onserga • agirikada

onstruo • ma utzar

onstruo • bidutzi

onstruosidad • munstrokeria

onta • garrantzia

ontador • muntatzaile

ontaje • muntadura

ontaje • muntaia eraikitze

ontaje; ontura • muntaketa

ontando • igonez

ontando • igoz

ontaña; onte, ú endietako etxeak ö las casas de los ontes • mendi

ontañero • mendizale

ontañés; serrano • menditar

ontañismo • mendizaletasun

ontañoso; ontuoso • menditsu

ontar • muntatu

ontar • zaldiz ibili

ontar ezaldid • gainean jarri

ontaraz • mendirakoi

ontaraz; ontés, ontesino • basa-

ontaraz; palurdoi • basagizon

onte bajo; úbehetik dator ö viene deabajo, úbeheral ö ì ueral • behe-baso

onte co unal; úherri laua ö el pueblo llano • herri-baso

ontés; ontesino, serrano • mendiko

ontés; ontesino, silvestre • basoko

ontés; ú endietako etxeak ö las casas de los ontes • mendi-

ontículo • lurtontor

ontículo • mendiska

ontogenia • ontogenia

ontogenia • ontogenia

ontología • ontologia

ontología • ontologia

ontológico • ontologi

ontológico • ontologiko

ontón de trigo • gari eta

ontoncito • pilatxo

ontura eani aliad • zelabere

ontura; silla de caballo • zalditoki

ontura; silla de ontar, sillín • zela

onu ental • oroigailuzko

onu ental • oroitarrizko

onu ento; recordatorio • oroigailu

onumento • orogai

onumento • oroikarri

onumento • monu entu

onza • ontza

onza; pulgada eia berdinad • ontza

onzón • montzoi

oño • moto

opacidad • opakotasun

opacidad • opakotasun

opaco • opako

opaco • opako

opala para cortar pedazos de tierra • palar

ópalo • opalo

opción • aukerabide

opcional • aukerako

opera • opera

opera • opera

operable • operagarri

operación ate ática • eragiketa

operación de carga • zama-lan, zamaketa-lan

operación de carga y descarga • zama-lanak

operación de combate, tarea de combate • gatazka-ekintza

operación de descarga, descarga • hustuketa-lan

operación de guerra, operación militar • gudu-eginkunde

operación de guerrilla • guduzko eginkunde

operación e edikuntzand • ebakuntza

operación mate ática • eragiketa

operación quir•rgica • operazio

operaciones bursátiles • urtsa-ariketak

operaciones con terceros • hirugarrenekiko eragiketak, gainerakoekin egindako eragiketak

operador • operatzaile

operador • operadore

operador quir•rgico • ebatzaile

operador; sajador, secante • ebakitzaile

operar • ebagi

operario • langin

operativo • operatibo

operatorio • operatorio

operatorio • operazioekiko

opérculo • operkulu

opérculo • estalgarri

opereta • opereta

opereta • opereta

opiáceo,-a • Opiazeo.

opinable • iritzigai

opinar • iritzi

opinión • kauta

opinión • opinio

opinión • gardi

opinión, idea, creencia, esperanz • uste

opinión, parecer • iritzi

opinión, parecer • eritzi. iritzi

opinión, parecer, juicio, idea, criterio • aburu

opio • opio

opio • Opio.

opio • opio

opio bruto • Opio gordin.

opio medicinal • Medikuntzarako opio, sendagintzarako opio, senda opio.

opio para fumar • Erretzeko opio.

opiofagia • Opiofagia.

opiomanía • Opiomania.

opiómano, -a • Opiomano; opiozale.

opíparamente • oparo

opíparo • oparo

oponente • partida

oponente • kontrastatzaile

oponente • jarkikor

oponer • aihertu, aiher, aihertzen (du)

oponer • aurka jarri

oponer a, colocar frente a • -i aurkaz-aurk ezarri (du). -i aurkaz-aurk ezarri (du)

oponerse • aurkatu, aurka, aurkatzen (da). aurkatu, aurka, aurkatzen (da)

oponerse • oposatu eoposaa oposatzend

oponerse • kontrastatu

oponerse a, enfrentarse con., dar cara a, hacer frente a, hacer la contra a • -i aurka egin (dio). -i aurka egin (dio)

oponerse a, estar frente a • -i aurkaz-aurk egon (zaio). -i aurkaz-aurk egon (zaio)

oporto • eodporto eardoad

oporto eod eardoad • porto

oportunamente • eraz

oportunamente • era onez

oportunamente • mugonez

oportunidad • deretxa

oportunidad • oportunitate

oportunidad • mugon

oportunidad, ocasión • hutsarte

oportunismo • oportunis o

oportunismo • oportunis o

oportunista • oportunista

oportunista • baliatzaile

oposición • kontrakotasun

oposición • aurkatasun

oposición • aurkakotasun

oposición • aurkaritza

oposición • oposaketa

oposición • kontra egite

oposición • oposizio

oposición; réplica • kontrakarerad

oposicionista • oposiziogile

opositor • bestaldeko

opresión • opresio

opresión • zanpatze

opresión.?? • zapalkuntza

opresión • hertxadura

opresión, comprensión.?? • zapa

opresión nacional • herri-zapalkuntza

opresivo • zapaltzaile

opresor • zanpatzaile

opresor.?? • zapaltzaile

opresor • hertxari

opresor; violador • bortxatzaile

opri ido • zanpatu

opri ido; porteador • jasaile

opri ido; zapateado • zapaldu

opri ir; patear, pisar • ostikopetu

opri ir; prensar • trinkotu

oprimido.?? • zapaldu

oprimir.?? • zapaldu, zapal, zapaltzen (du)

oprimir • hertxatu (du)

oprimir • zanpatu, zanpa, zanpatzen (du)

oprobio; vituperio • izen txar

op•sculo • opuskulu

op•sculo • lantxo

optar • aukera egin

optativo • aukerabidezko

optativo • hautabidezko

opti ismo • opti is o

opti ismo • baikortasun

opti ista • baikor

opti ista • opti ista

óptica • optika

óptico • optiko

óptico • optikari

opuesto • zeiher

opuesto a, que está en contra de • -z kontrako

opuesto, contrario, reverso • aurkako. aurkako

opulencia • oparotasun

opulentamente • oparo

opunta ede una cuesta o precipicio • pendiz

oquedad • kofagune

oquedad • kofadura

oquero • mukitako

oquero; pañuelo • musuzapi

oqueta • moketa

or ojeando • mar arrean

or ojeando • inku- inku

or ojeando; or ojeo, ur ujeando • mar alaka

or ón • mor oi

ora; zarza ora • masusta

oración • perpaus

oración subordinada • menpeko esaldi

oración subordinada • menpeko esaldi

oración, súplica, ruego • otoitz

oración, súplica, ruego • otoitza

oráculo • orakulu

oráculo • orakulu

orado; violáceo, violado ekoloread • more

orador • bizikide

orador; ocupante, residente • egoile

orador; predicador, ser oneador • ser oilari

orador; predicador, ser oneador • predikari

orador; residente • biztanle

oradura; roncha • odolbildu

oral • moral

oral • ahozko

oral • 1. Ahozko. La exposición oral deberá durar entre 6 y 8 minutos = Ahozko azalpenak 6 eta 8 minutu bitartekoa izan beharko du. 2. Ahotik (hartua...). Ingestión oral = Ahotik hartzen dira.

oral ente; verbal ente, vocalmente • ahoz

oral ente; vocalmente • mintzoz

oral; verbal, vocal • ahozko

oralidad • moraltasun

oralismo • moralis o

oralista • moralista

oralizador • moralizatzaile

oralizar • moralizatu

oralmente • moralki

oralmente • ahoz aho

oralmente, verbalmente, de boca en boca • ahoz aho

orando • otoizka

orando; rezando • otoizka

orangután • ezoolcd orangutan

orangután • orangutan

orapio; vino, úez ur ezardo ö ni chicha ni li oná • ardo

orar • egotez egon

orar; rezar • errezatu

orar; rezar, rogar • otoitz egin

orar, rezar, suplicar, rogar • otoitz egin (du)

oratoria • oratoria

oratoria • oratoria

oratorio • otoiztegi

oratorio • otoiztegi

orbe • mundu

orbided • morbilitate

órbido • morbido

órbita • orbita

orbital • orbital

orbital • orbital

orbosidad • erikortasun

orboso • morboso

orboso; úgaitzerdil ö ì enos all, úgaitz deritzot ö leaborrezco • gaitz-

orca • ezoolcd orka

orca • orka

orcilla • odoloste

orcilla • odolki

orcillón • buzkantz

orcillón • lope

orcillón • andoila

órdago • hordago

ordaz • minkor

ordaz; ordedor, ordiente • haginkari

ordaza • mutur loki

ordazmente • eztenaz

ordazmente • pikoka

ordedor • ausikalari

ordedor; dental • hozkari

ordedura; order, ordisco • ausiki

ordedura; ordisco • koskada

orden • agindu

orden • kiri

orden de prioridad • lehentasun-hurrenkera

orden del día • egun-ordin. ? egun-orden. egun-ordena.?

orden ezerrenda batetand • ordena

orden, mandato • manu

orden religiosa • lagundi

orden; sucesión • hurrenkera

ordena iento; preparación, textura • antola endu

ordenación • ordenaketa

ordenación del tráfico • trafikoaren antolamendu

ordenación; preparación • antolaketa

ordenación sacerdotal; sacerdocio • apezgintza

ordenación social • gizarte-ordenakuntza

ordenación social • gizarte-ordenatze

ordenación territorial • lurralde-antolaketa

ordenación territorial • lurralde-antolaketa

ordenada • ordenatu

ordenada • e atcd ordenatu

ordenada ente; respectivamente • hurrenez hurren

ordenador • ordenadore

ordenador • ordenagailu

ordenador • konputagailu

ordenamiento • ordena endu

ordenante • agintzaile

ordenante • agintzaile

ordenanza • ordenantza

ordenanza • ordenantza

ordenar • ordenatu

ordenar, mandar • manatu, mana, manatzen (du)

ordenarse • apaiztu

ordenarse • apaiztu

ordeñadora • jezteko- akina

ordeñadora • jezteko- akina

ordeñar • jaitzi ejaitza jaiztend

ordeñar ejetzia jeztend • jetzi

ordeño • jaizketa

ordeño • jetzialdi

ordeño • jetzialdi

ordeño • jaitzaldi

order • hozka egin

order • haginkatu

order el polvo • menpera erori

order; picar • haginka egin

order; picar • kosk egin

ordinal • ordinal

ordinal • ordinal

ordinariamente • arrunki

ordinariez, vulgaridad, grosería • arrunkeria. arruntkeria

ordinario • ordinario

ordinario; repetido • ardurako

ordinario; variado, vulgar • askotako

ordinario; vulgar • nolanahiko

ordinario; vulgar • karkail

ordinario, vulgar, grosero, común, corriente, llano • arrunt

orear • mhaizeztu ehaizezetuda haizeztend

orear • ehaizeberritu ehaizeberrietuda ccrritzend

orégano • loragino

orégano • loragino

orégano • oregano

oreja • belarri

oreja, oído • belarri. belarri

orena earrain batd • itsasuge

oreno; negra, negrilla eletrad • beltz

oreo • airealdi

oreo • egurasketa

orera • masustondo

orera • marugatze

orería • mairu herri

orfandad • u ezurtza

orfebre • zilargile

orfebre; platero • zilargin

orfebrería • bitxigintza

orfebrería; platería • zilargintza

orfelinato • u ezurtz-etxe

orfeón • orfeoi

orfeón • orfeoi

órfico • orfiko

orfina • morfina

orfinó ano • morfino a o

orfinó ano • morfinazale

orfología • morfologia

orfológico • morfologi

orfológico • morfologiko

organdí • organdi

orgánico • organiko

orgánico • organiko

organigra a • organigra a

organigra a • organigra a

organillo • organilo

organillo • organilo

organismo • organis o

organismo • 1. Organismo; gorputz. Que se dote de una información básica en torno a la sustancia y su mecanismo de acción en el organismo = Sustantziari buruzko oinarrizko informazioa ezezik, gorputzari eragiten dizkion ondorioei buruzko informazioa ere eman. 2. Erakunde; *organismo. Se tiene que implicar a todos los organismos y colectivos sociales de la comunidad = Komunitateko erakunde guztiak inplikatu behar dira..

Organismo Jurídico-Administrativo de Alava • Arabako Lege eta Administrazio Erakundea

organismo popular • Herri erakunde.

Organismos autónomos • Erakunde autonomoak

organismos parlamentarios • Legebiltzarraren ardurapeko erakundeak

organista • organojole

organista • organista

organización • erakunde

organización de la juventud • gazteri-organizakuntza

organización juvenil • gazte-erakunde

organización juvenil; úo • gazte-erakunde

organización, ordenación, preparación, negociación, arreglo • antolamendu

organización, preparación • antolatze

Organización Rectora • Zuzendaritzako Antolamendua

Organizaciones • Jarduerak

Organizaciones de Servicios • Zerbitzu-erakundeak

organizado • eratu

organizado • antolatu

organizador • antolatzaile

organizador; organizativo • eratzaile

organizador; preparador • prestatzaile

organizar, preparar, elaborar, formular, auspiciar, disponer, arreglar • antolatu, antola, antolatzen (du)

organizativo • eratzaile

órgano • organo

órgano • organo

órgano administrador • organo administratzaile

órgano colegiado • kide anitzeko organo

Organo Consultivo de Puertos de Euskadi • Euskadiko Portuetako Aholku Organoa

órgano de administración • administrazio-organo

Órgano de colaboración entre el Gobierno Vasco y el Secretariado Judicial • Eusko Jaurlaritzaren eta Euskadira destinatuta dagoen Idazkaritza Judizialaren arteko Lankidetza-Organoa

Órgano de Coordinación Tributaria • Zerga-Kideketarako Saila

órgano de gobierno • gobernu-organo

órgano de la cooperativa, órgano social (de la cooperativa) • kooperatibako organo

órgano de representación • ordezkaritza-organo

órgano del cuerpo • gorputz-atal

órgano del cuerpo • soin zati ealded

órgano gubernamental • gubernu-organismo

órgano oficial • aldizkari ofizial

órgano; revista, úaldizkari horretaraabonatu naiz ö e heabonadoa esa revista • aldizkari

órgano social (de la cooperativa), órgano de la cooperativa • kooperatibako organo

órgano unipersonal • kide bakarreko organo

Órganos Colegiados Consultivos y/o de Coordinación de la Administración del País Vasco • Euskal Autonomia Erkidegoaren Administrazioko Kontsulta edo/eta Koordinaziorako organo kolegiatuak

órganos periféricos • lurraldeetako organoak

orgasmo • orgas o

orgasmo • orgas o

orgía • deboxkeria

orgía • orgia

orgía • orgia

orgiástico • orgiastiko

orgiástico • orgiastiko

orgullo • banitate

orgullo; soberbia • hanpuruskeria

orgullo; soberbia • urguilu

orgullosamente • harroki

orgulloso; soberbio • hanpurutsu

orgulloso, vano, altivo • harro

oribundo • hilzoriko

orientación • Orientazio.

orientación • orientabide

orientación • norantza

orientación; ru bo, sentido • jobide

orientación social • Gizarte orientazio. Servicios de asistencia y orientación social al detenido = Atxilotuari lagundu eta orientazioa emateko zerbitzuak.

orientador • orientagarri

orientador, -a • Orientatzaile, gidari.

orientador; orientativo • orientagarri

oriental • eguzkialdeko

oriental • sortaldeko

oriental • ekialdeko

oriental, del este, del oriente • ekialdeko

orientalista • orientalista

orientalista • orientalista

orientar • jnorabidetu enorabideetuda norabidetzend

orientarse • orientatu

orientarse • orientatu

orientativo • orientagarri

orificio • zulotxo

origen • etorkin

origen • iturbegi

origen • iturburu

origen, ascendencia • etorki

origen, ascendencia • jatorri

origen; oriundez, tronco • sorterro

original • jatorrizko

original • etorkizko

original • original

original ente; originariamente • jatorriz

original ente; originariamente • etorkiz

original, extraño, raro • bitxi

originalidad • originaltasun

originalidad • originaltasun

originalidad, singularidad, rareza • bitxikeria

originalmente • originalki

originalmente • iturburuz

originar • haste e an

originar • izate e an

originariamente • hasieran

originariamente • sotzez

originariamente, en origen • jatorriz

orilla • ezponda

orilla, borde, rincón, esquina • bazter

orilla, por ejemplo, de un río.?? • uharan. ugaran

orillar • iertzeratu eertzeraetuda ertzeratzend

orillar; postergar, relegar • bazterreratu

orina • gernu

orina • txisa

orinal • txizontzi

orinar, mear • gernu egin (du)

orir de ha bre • goseak hil

orirse de risa • barrez ito

orisco • morisko

orisco; oro, oruno • mairu

oriundo • jatorrizko

orla • orla

orla • orla

orlar • orlatu

orlar • orlatu

orna entación • ederkadura

ornamento • elizjantzi

ornamento • apaingai

ornitófilo • ornitofilo

ornitófilo • ornitofilo

ornitología • ornitologia

ornitología • ornitologia

ornitológico • ornitologi

ornitológico • ornitologiko

ornitólogo • ornitologo

ornitólogo • ornitologo

ornitorrinco • ornitorrinko

ornitorrinco • ezoolcd ornitorrinko

oro • urre

oro • mairutar

oro • urre

orogenia • orogenia

orogenia • orogenia

orografía • orografia

orografía • orografia

orográfico • orografiko

orográfico • orografi

orondo • burgoiti

oropéndola • durdula

oropéndola • durdura

orquesta • orkestra

orquesta • orkestra

orquestación • orkestrazio

orquestación • orkestrazio

orquestar • orkestratu

orquestar • orkestratu

orrada • tunpako

orral • muturzorro

orral; saca • saka

orralla; pescado enudo • arrain xeheria

orrena • morrena

orriña del pueblo; nostalgia • herri in

orriña; tristeza • goibelaldi

orriña; ú in hartu dut ö e he hecho daño, ú in egin didazu ö e has hecho daño • min e- ind

orriña; urria, tristeza • tristezia

orro; pico ehegaztienad, rostro • moko

orrocotudo; transcendental • garrantzi handiko

orrón epi ientod • piper orro

orrudo; ú • mutur-handi

orsa • mortsa

ortadela • mortadela

ortaja • hilatorra

ortaja • beztidura

ortaja • hiljantzi

ortaja • bezti enda

ortajar • hila jantzi

ortal • hilbehar

ortal de necesidad • hilgarria nahitaez

ortal; perecedero ebizidunakd • hilkor

ortalidad; ortandad • hilkortasun

ortero • motrailu

ortero • kareorre

ortífero • hiltzeko

ortífero • hiltzeko oduko

ortificación • mortifikazio

ortificación • hildu a

ortificante • mortifikagarri

ortificarse • mortifikatu

ortificarse; refrenar • hilduratu

ortiga • asun

ortiga • asun

ortiga • asun

ortigal • asuntza

ortigal • asundegi

ortocentro • ortozentru

ortocentro • ortozentru

ortodoncia • ortodontzia

ortodoncia • ortodontzia

ortodoncista • ortodontzista

ortodoncista • ortodontzista

ortodoxia • ortodoxia

ortodoxia • ortodoxia

ortodoxo • ortodoxo

ortodoxo • ortodoxo

ortofonia • ortofonia

ortofonia • ortofonia

ortogonal • ortogonal

ortogonal • ortogonal

ortografía • ortografia

ortografía • ortografia

ortográfico • ortografiko

ortográfico • ortografi

ortopedia • ortopedia

ortopedia • ortopedia

ortopédico • ortopedi

ortopédico • ortopediko

ortóptero • ortoptero

ortóptero • ortoptero

ortuorio • gorpu-

Ortzi (=Zeus, Jupiter, Thor), dios vasco • Ortzi

orueco • moxo

oruga • beldar

oruga • lipu

oruga • zerukokatu

oruga • beldar

oruga, alacrán.?? • lipu

oruga; úhala • jainko-katu

orujo • zapakin

orujo • zapakin

orujo • pats

oruno • mairu-

orzuelo • zeldor

orzuelo • begitxindor

orzuelo • bekatxo

os osis • os osi

os osis • os osi

os ótico • os otiko

os ótico • os otiko

osa • ezoolcd hartze e

osa ayor • gurdi handi

osa ayor • harzandi

osa enta • hezurtza

osa enta • hezurpil

osa; oso • hartze e

osadamente • atrebentziaz

osadía • atrebentzia

osado, atrevido, audaz • harro

osaico • mosaiko

osar • ausartu

osar • ausartu

osario • hezurtegi

osario • hezurtoki

osca borriquera • mandeuli

osca co •n; úetxezaldatu da ö se ha udado de casa, úetxerako bidea ö el ca ino de casa • etxe-euli

osca tse-tsé • tse-tse eulia

oscardón • euli-beltz

oscardón • mando euli

oscardón; oscón • eulitzar

oscardón; tábano • ezpara

oscatel e ahatsad • moskatel

oscilación • oszilazio

oscilación • oszilazio

oscilador • osziladore

oscilador • osziladore

oscilante • kulunkari

oscilante; oscilatorio • oszilakor

oscilar • oszilatu

oscilar • zabuka aritu

oscilatorio • oszilakor

osciló etro • oszilo etro

osciló etro • oszilo etro

oscilógrafo • oszilografo

oscilógrafo • oszilografo

oscovita • moskutar

oscura ente; tenebrosamente • ilunki

oscuramente • ilunki

oscurecer el cielo • goibeldu

oscurecer el día • gautu

oscurecerse • ilundu

oscureci iento; oscuridad, tiniebla • ilundura

oscuridad profunda; tiniebla • ilunpe

oscuro, cubierto, sombrío, triste (hablando del cielo) • hobiel

oscuro, obscuro • ilun

oscuro; so brío • ainube

oscuro, sombrío,triste • gobel. goibel

osén • mosen

óseo • hezurrezko

óseo; ú • hezur-

osificación • osifikazio

osificación • osifikazio

osificarse • osifikatu

osificarse; ú • hezurtu

osirguero eguarda de e barcaciones • batelari

oso • hartz

oso • menditsu

oso hor iguero • ezoolcd hartz inurrijale

oso hor iguero • hartz inurrijale

oso pardo • hartz arre

oso pardo • hartz arre

oso polar • hartz zuri

oso polar • hartz zuri

osquear • jri sus oa e-ri sus oa harrarazdi ekd

osquear • euliak uxatu

osquear • sus oa hartu ekd

osquete • moskete

osquetero • mosketari

osquetón • mosketoi

osquitero • euli-sare

osquitero • eltxosare

osquito • eltxo

Ossobucco a la cerveza • Ossobuccoa garagardo erara

Ossobucco a la naranja • Ossobuccoa laranja erara

Osso-buco • Osso-bucoa

Osso-buco al vino tinto • Osso-bucoa ardo beltzaz

ostajo • hostazuri

ostaza • ziape

ostaza • mustarda

ostealgia • hezur in

ostensiblemente • nabar enkierod

ostensiblemente • nabar enkierod

ostensiblemente • bonbaziaz

ostensiblemente • burgoiki

ostentación • erakusnahi

ostentar; poseer, profesar • ukan

ostentativo • arrandiatsu

ostentosa ente; úhori ongiagerian dago ö eso es bien anifiesto • ageri-agerian

ostentosamente • nabar enkeriaz

ostentoso • arranditsu

osteología • osteologia

osteología • osteologia

osteólogo • osteologo

osteólogo • osteologo

ostra • ezoolcd ostra

ostra • ostra

ostracismo • ostrazis o

ostracismo • ostrazis o

ostrador • erakus ahai

ostrador • sal ahai

Ostras • Ostrak

Ostras especiales • Ostra bereziak

Ostras frías • Ostra hotzak

Ostras fritas • Ostra frijituak

Ostras templadas a la muselina de algas • Ostra epelak alga muselinaz

ostrenco; obeso, pocholo eregordeted • potolo

ostrenco; palurdo, patoso • troko

ota; pizca, poco • pixka

ote • esaeratxo

ote; seudóni o, sobreno bre • gaitzizen

oteado • titakatu

oteador • begiztatzaile

otearse • pikardatu

otejo • maiseo

otilidad • higi en

otilón; pelado, pelicorto • kaska otz

otilón; pelicorto • ile otz

otín; oposición, pronunciamiento • jazargo

otín; pronunciamiento • aztoraldi

otitis • otitis

otitis • belarriko in

otitis • otitis

otivación • motibazio

otivador • motibagarri

otivar • motibatu

otivo • motibo

otivo • kari

otivo de habladurías; otivo de hablillas • solaspide

otivo; óvil • kausa

oto ano • oto andar

oto ano • oto andar

otoazada • motoaitzur

otocarro • motogurdi

oto-cross • moto-cross

otoecicletad • motozikleta

otoecicletad • motor

otoñada • udazkenaldi

otoñada • udazkenaldi

otoñar • udazkena girotu

otoñar • udazkena e an

otoñar • udazkena iragan

otoñar • udazkena pasatu

otoño • udazken

otoño • udazken

otoño • udagoien

otor • motore

otor de explosión • leherpen otore

otor de explosión • eztanda otore

otorgador; otorgante • egilesle

otorgamiento • ontzat e ate

otorgamiento • egilespen

otorgar • bai ena e an

otorgar • egiletsi

otorgar; presuponer, visto bueno edard • ontzat e an

otorgar; resignarse, transigir • a ore e an

otorista • motorista

otorización • motorizazio

otorrinolaringología • otorrinolaringologia

otorrinolaringología • otorrinolaringologia

otorrinolaringólogo • otorrinolaringologo

otorrinolaringólogo • otorrinolaringologo

otro ho bre • beste gizon bat

otro ho bre • beste gizon bat

otro, otra • bertze

otro; otro • beste bat

otro tanto • ber lagina

otro tanto • beste hainbeste, beste honenbeste, beste horrenbeste, bezainbat

otro; tanto ccccco o, úzu izan ezik beste guztiak ö todos enos • beste

otrora • bestorduz ebeste orduzd

otrora ebeste orduzd • bestorduz

otros • beste batzuk

otu-propio • motu propio

ovación • eskuzartaldi

ovación • txaloak

ovación • txalokada

ovación • txaloaldi

ovacionar • esku zartaka ari

ovacionar • eskuzartak jo

oval • obal

oval • arraultzantzeko

oval • obatu

óvalo • obalo

ovario • obario

ovario • obulotegi

ovario de los peces • arraba

ovaritis • obaritis

ovaritis • obaritis

ovedizo; ovible, óvil • higikor

ovedizo; ovible, óvil • mugikor

oveja • ardi

oveja • ardi

oveja; ovino • ardi

ovejero • artzain

ovejero; pastor • artzai

ovi iento brusco • brastako

ovi iento de rotación • biraketa-higidura

ovi iento ondulatorio • uhinketa

ovi iento sís ico; seis o, te blor de tierra • lurrikara

ovible; óvil, ueble • higigarri

ovida; ovimiento • mugida

ovido • higitu

ovido • mugitu

ovido • bultzatu

ovido edislocadod • lokatu

oviducto • obiduktu

oviducto • eanatcd obiduktu

ovilidad • higikortasun

ovilidad • mugikortasun

ovilización • guda dei

ovilización • mobilizazio

ovilización • soldadu deitze edeiketad

ovilizar • mobilizatu

ovillarse la comida en el estómago, apelotonarse • opildu, opil, opiltzen (da)

ovillo • haribil

ovillo • harilko

ovimiento • eragialdi

ovimiento • mugi endu

ovimiento • higiera

ovino • ardi

ovíparo • obiparo

ovíparo; ponedora • errule

ovíparo; ponedora eoiload • arrautzari

ovoide • arrautza-for ako

ovoide • oboide

ovoide • arrautza-itxurako

ovoide • arrautza-antzeko

ovovivíparo • obobibiparo

ovovivíparo • bizierrule

ovulación • obulazio

ovulación • obulazio

ovular • obulatu

ovular • obulatu

óvulo • arrautza

óvulo • obulo

óvulo • arraustegi

oxidable • herdoilkoi

oxidable • herdoilgarri

oxidable • oxidagarri

oxidacción • herdoilketa

oxidación • oxidazio

oxidación • oxidazio

oxidación • oxidapen

oxidante • oxidatzaile

oxidante • oxidatzaile

oxidarse • oxidatu

óxido • oxido

oxigenación • oxigenazio

oxigenación • oxigenazio

oxigenado • oxigenatu

oxigenado • oxigenatu

oxigenarse • oxigenatu

oxigenarse • oxigenatu

oxígeno • oxigeno

oxígeno • oxigeno

oxitono • oxitono

oxitono • oxitono

oxiuro • oxiuro

oxiuro • ezoolcd oxiuro

oxiurosis • e edcd oxiurosi

oyente, escuchador • entzule

oza biqueño • moza bikear

ozárabe • mozarabiar

ozárabe • mozarabiera

ozo esirviented; servidor, siervo • sehi

ozonificar • ozonizatu

ozonificar • ozonizatu

ozonizador • ozonizagailu

ozonizador • ozonizatzaile

ozono • ozono

ozono • ozono

ozonometría • ozonometria

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.