Fandom

Lingua Romanica Commun Unificata

Dictionario Vasconico 131

252pages on
this wiki
Add New Page
Talk0 Share

Castellano-Euskara

AAMABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

nabo • basabi

nabo • harbi

nabo • arbi

nabo ebotc • arbi

nácar • nakar

nacarado • nakareztatu

nacarado • nakareztatu

nacarar • nakareztatu

nacarar • nakareztatu

nacer • jaio

nacer • jaio

nacer • jaio, jaio, jaioten (da)

nacer de pie • hortzekin sortu, hortzekin sortu

nacer, surgir, producirse, crearse, concebirse, brotar • sortu, sor(t), sortzen (da)

naci iento eBelén • jaiotza

naci ientome • jaiotza

naciente • irten berri

naciente • jaio berri

nacimiento • jaiotza

nacimiento • sorkune

nacimiento • sorkuntza

nacimiento • jaioera

nación • nazio

nación; patria chica • sorleku

nación; patria, patria chica • jaioterri

nación; patria, pueblo • sorterri

nación, patria, pueblo, territorio, país • herri

nacional • nazio-

nacional • nazional

nacional, popular, patriota • herrikoi

nacionalidad • naziotasun

nacionalidad etaldead • nazionalitate

nacionalismo • nazionalis o

nacionalismo • nazionalis o

nacionalista • nazionalista

nacionalista • nazionalista

nacionalización • nazionalizazio

nacionalización • nazionalizazio

nacionalizar • nazionalizatu

nacionalizar • nazionalizatu

nacionalmente • nazionalki

nacionalmente • nazionalki

nada • deus ez

nada • ezer ez eered

nada • bat ez eered

nada • deus ez eered

nada • fitsik ez

nada • deus ez

nada, cosa alguna • ezer ez

nada, cosa alguna, absolutamente nada, nada de nada • ezer ere ez

nada; ni un ápice • deusik ez

nadador • igerilari

nadador • igerilari

nadadura; natación • igerialdi

nadando • igeritan

nadando • igerian

nadando • igerika

nadar • igeri egin

nadar • igerika ibili

nadar a contra corriente • haize kontra joan

nadar en la abundancia • etxea koipetan igeri eduki

nadería • ezteuskeria

nadie • nehor ere ez

nadie • nehor ez

nadie • nehork ez

nadie • nehork ere ez

nadie; ninguno • ari arik ez

nadie; ninguno • inor ez eered

nadir • nadir

nadir • eastrocd nadir

nado • igeri

nado; natación • igeriketa

nafta • nafta

nafta • nafta

naftalina • naftalina

naftalina • naftalina

nahuatl • nahuatl ehizkuntzad

nahuatl ehizkuntzad • nahuatl

naif • naif

naif • naif

naipe • karta

naipe • karta

nalga • ipur asail

nalga • izter a i

nana • sehaska-kanta

nana • sehaska-kanta

nao • untzi

napal • napal

napal • napal

napolitano • napoliar

napolitano • napoliar

naranja • laranja

naranja • laranja

Naranjada • Laranjada

naranjada • laranja-ur

naranjada • laranja-ur

naranjo • laranjondo

naranjo • laranjondo

narcisismo • nartzisis o

narcisismo • nartzisis o

narcisista • nartzisista

narcisista • nartzisista

narciso • nartziso

narciso • lilipa

narcoanálisis • Narkoanalisi.

narcolepsia • Narkolepsia.

narcomanía • Narkomania; narkotiko zaletasun.

narcosala • Narkogela, injektatzeko gela.

narcosala • Injektatzeko gela; narkogela.

narcótico • narkotiko

narcótico • narkotiko

narcótico, -a • Narkotiko; lozorro eragile.

narcotizar • narkotizatu

narcotizar • narkotizatu

narcotraficante • Narkotrafikatzaile, droga salerosle, droga trafikatzaile.

narcotráfico • Narkotrafiko, narkotikoen salerosketa, droga-trafikoa, droga-salerosketa.

nardo • akara

narigón; narigudo • sudurhandi

narigudo • sudurluze

nariz • sudur

nariz de losani ales; tro pa • sudur adar

nariz pequeña • sudur txiki

nariz pequeña • sudurtxiki

nariz respingona • sudur harro

narrable • kondagarri

narrable • kontagarri

narración • narrazio

narración • kontakizun

narración ecorta • istorio

narración; recuento, relato • kontaketa

narración; relato • kontaera

narrador • kondatzaile

narrador • kontalari

narrador; relatador, relator • kontari

narrar • kondatu

narrar; referiresed, relatar • kontatu

narrativa • narratiba

narrativa • narratiba

narrativo • narratibo

narrativo • kondatzeko

narria • nahar

narria, carro rústico sin ruedas • lera

narria; rastra, trineo • lera

narria, rastra, trineo rústico • nahar

nasal • sudurreko

nasal; úsudur otza du ö tiene nariz ro a • sudur-

nasalmente • sudurrez

nasalmente • jijauka

nasalmente • kinkunka

na•sea • okanahi

nata • esnegain

nata • esnetela

Nata • Esnegaina

nata • esnegain

natal • jaitzako

natal • jaio-

natal • jaio-

natalicio • jaioteguneko

natalicio • jaioteguneko

natalidad • jaiotza

na•tica • itsasjakintza

natilla • arrautzesne

natilla • arrautzesne

Natillas • Arraultzesnea, arraultzesnekia

Natillas • Arraultzesnekia

Natillas con frutas • Arraultzesnekia fruituez

Natillas con merengue • Arraultzesnekia merengeaz

natividad • jaikunde

nativo • hangotar

nativo • bertoko

nativo • bertan jaiotako

nativo; original, originario • jatorrizko

nato • sortu

nato • jaitzazko

natura • natura

natura; naturaleza • natura

natural • naturazko

natural • natur

natural • natura-

natural del valle Leire • Leiretar

naturaleza • izatasun

naturaleza, ser • izaitetasun

naturalidad • naturaltasun

naturalidad • naturaltasun

naturalismo • naturalis o

naturalismo • naturalis o

naturalista • naturalista

naturalista • naturalista

naturalizar • naturalizatu

naturalmente • naturaz

naturalmente • naturalki

naturismo • naturis o

naturismo • naturis o

naturista • naturista

naturista • naturista

naufragio • hondoraketa

naufragio • hondorapen

naufragio • ontzi galtze

náufrago • itsasoan galdu

náufrago • itsasoan galdu

náusea • goitinahi

náusea • egozgale

náusea • Goragale, gorako, okada, okanahi, goralarri, botagura.

náusea • goralarri

náusea • goitigale

nauseabundo; repugnante • okaztagarri

náutica • nautika

náutica • nautika

nautico • nautiko

nautico • nautiko

navaja • labana

navaja de afeitar • bizar-labana

navaja deafeitar • bizr labana

navaja deafeitar; úo • bizar-labana

navajada • labankada

navajada; patinazo • labankada

navajazo • laban zauri

naval; naviero • ontzi-

naval; naviero • ontziko

naval; úuntzi-gaiak ö efectivos navales, úuntzienarribua ö elarribo de los barcos • untzi-

navarro • nafar

navarro • nafar

navarro • nafar

nave efabrika batenad • nabe

nave espacial • espaziuntzi

navegable • nabigagarri

navegable • nabigagarri

navegación • nabigazio

navegación • nabigazio

navegación • itsasketa

navegación fluvial • nabigazio flubial

navegación fluvial • nabigazio flubial

navegante • nabigatzaile

navegante en cernícalo.?? • zapalatz-nauta

navegar • itsasoz ibili

navegar • ontziz ibili

navegar • itsastatu

navegar • itsasoz ibili

navegar • nabigatu

navidad • guberriak

naviero • ontzijabe

naviero • ontzidun

navío • untzi

navío, barco marino • itsasuntzi

navío, barco marino • itsasontzi

navío de mar • itsasuntzi

navío demar • itsasuntzi

nazareno • nazaretar

nazareno • nazaretar

nazi • nazi

nazi • nazi

nazismo • nazis o

nazismo • nazis o

n•cleo • nukleo

n•cleo • erdigune

nculo de los frutos • fruituen txortena

ndice de riqueza • aberastasun indize

ne otecnia • mne oteknia

ne otécnico • mne otekni

ne otécnico • mne otekniko

nea • nahaste-borraste

neamente • berez

neblina • erlaino

neblina • lainobehera

neblina • lanbrodura

neblina; niebla, nube baja • laino

nebulosa • nebulosa

nebulosa • lano

nebulosa • eastrocd nebulosa

nebulosa estelar • izar-lano

nebuloso • nebulosa-

nebuloso • nebulosa-

necedad; patochada, tontería • kaikukeria

necedad; tontería • txorakeria

necesario • beharreko

necesario, indispensable • beharrezko

necesario, necesidad de • behar

necesidad • beharrizan

necesidad • mengoa

necesidad • Behar, premia.

necesidad • behar

necesidad definida • Behar zehatz; behar zehaztu.

necesidad, emergencia, urgencia • premia

necesidad expresada • Behar adierazi.

necesidad percibida • Behar nabaritu, behar sumatu, antzemandako behar.

necesidad; precisión, sofoco • itobehar

necesitar • pre ia ukan

necesitar, tener necesidad de, tener que, deber • behar ukan (du)

necio • buruzuri

Nécoras • Nekorak

Nécoras y santiaguiños • Nekorak eta santiagiñoak

necrofilia • nekrofilia

necrofilia • nekrofilia

necrología • nekrologia

necrología • nekrologia

necrológico • nekrologiko

necrológico • nekrologi

necrópolis • nekropoli

necrosis • nekrosi

necrosis • Nekrosi.

necrosis • nekrosi

néctar • nektar

néctar • nektar

nectarina • brinoi

nectarina • nektarina

nees • tailarineakd

nefritico • nefritiko

nefritico • nefritiko

nefritis • nefritis

nefritis • nefritis

negación; negativa, negativo • ezezko

negación; negativa, que no • ezetz

negado • ukatu

negado • ukatu

negador • ezeztatzaile

negar • ezeztu (du)

negar • ezeztu

negar, destacar.?? • ukatu, uka, ukatzen (du)

negar; recusar • ezetza e an

negarse • ezetz esan

negativa • ezetz(a)

negativa; recusación, veto • ezetza

negativa; repulsa • ezezkoa

negativamente • negatiboki

negativamente • ezezkotasunez

negativamente • ezezka

negatividad • ezezkotasun

negatividad • negatibotasun

negativo • ukakor

negativo • negatibo

negativo; pesi ista • ezezkoi

negligencia • artugabekeria

negligencia • artagabekeria

negligencia • laxokeria

negligente • arduragabe

negligente, descuidado • axolagabe. axolakabe

negligente; ocioso, re iso • axolagabe

negligente, tibio, flojo, enclenque, muelle • epel

negligentemente • lazoki

negligentemente • artagabeki

negligentemente, descuidadamente, con negligencia, con descuido, con dejadez • laxoki

negociable • negoziagarri

negociable; tratable • tratagarri

negociación • antolabide

negociación • negoziazio

negociación • negoziaketa

negociado • negoziatu

Negociado Administrativo de Bienestar Social • Gizarte Ongizateko Administrazio Bulegoa

Negociado Administrativo de Mantenimiento y Servicios Urbanos • Hiri Mantentze eta Zerbitzuetako Administrazio Bulegoa

Negociado Administrativo de Proyectos y Obras • Proiektu eta Obretako Administrazio Bulegoa

Negociado Administrativo de Tráfico • Trafiko Administrazio Bulegoa

Negociado Ambulancias y Servicios • Anbulantzia eta Zerbitzuetako Negoziatua

Negociado Ayuda a la Tercera Edad • Adinekoentzako Laguntzetako Negoziatua

Negociado Control Medioambiental de Vehículos y Suelos • Ibilgailuen eta Lurzoruen Ingurugiroaren Kontroleko Negoziatua

Negociado de Actividades Calificadas • Jarduera Kalifikatuen Negoziatua

Negociado de Administración • Administrazio Bulegoa

Negociado de Administración de Personal • Langileriaren Administrazio Bulegoa

Negociado de Administración Local • Toki Administrazio Bulegoa

Negociado de Aguas e Higiene Ambiental • Uren eta Giro-Higienearen Negoziatua

Negociado de Albergue de Transeuntes • Iragaleen Aterpetxearen Negoziatua

Negociado de Altza • Altzako Bulegoa

Negociado de Alumbrado Público • Argikuntza Publikoaren Negoziatua

Negociado de Análisis Epidemiológico y Nutricional • Epidemiologia eta Elikapen-Analisietako Negoziatua

Negociado de Aparcamientos • Aparkalekuen Negoziatua

Negociado de Atención a Abonados/as • Abonatuaren Zerbitzurako Bulegoa

Negociado de Atención al Público • Jendearen Zerbitzurako Bulegoa

Negociado de Atenciones Generales e Información al Público • Ardura Orokor eta Jendearentzako Informazio Negoziatua

Negociado de Atenciones Generales, Planificación y Control • Ardura Orokor, Plangintza eta Kontroleko Negoziatua

Negociado de Ayuda Domiciliaria • Etxez Etxeko Laguntzetako Negoziatua

Negociado de Ayudas de Emergencia Social y otras Ayudas Sociales • Gizarte-Premietarako Laguntza eta Bestelako Gizarte-Laguntzetako Negoziatua

Negociado de Barrios y Participación Ciudadana • Auzoak eta Herritarren Partaidetzako Bulegoa

Negociado de Caja • Kutxa Bulegoa

Negociado de Contratación • Kontratazio Negoziatua

Negociado de Disciplina Urbanística y Aperturas • Hirigintza-Diziplina eta Irekieren Negoziatua

Negociado de Drogodependencias • Drogamenpekotasunen Negoziatua

Negociado de Economía • Ekonomia Bulegoa

Negociado de Educación • Hezkuntza Bulegoa

Negociado de Embalses y Depósitos • Urtegietako eta Gordailuetako Negoziatua

Negociado de Estadística • Estatistika Bulegoa

Negociado de Estudios Económicos • Ekonomi Azterlanetako Negoziatua

Negociado de Gestión y Calidad • Kudeaketaren eta Kalitatearen Negoziatua

Negociado de Grupos Especiales y Desahucios • Talde Berezi eta Utzarazpenetako Negoziatua

Negociado de Industrias Alimentarias y Restauración Colectiva • Elikagintza eta Sukaldaritza Kolektiboetako Negoziatua

Negociado de Infancia y Minusvalías • Haurtzaro eta Baliogutxitasunen Negoziatua

Negociado de Información Urbanística y Archivo de Datos • Hirigintza-Informazioaren eta Datu-Artxiboaren Negoziatua

Negociado de Información y Relaciones • Informazio eta Harremanetako Negoziatua

Negociado de Informatización • Informatizazio Negoziatua

Negociado de Ingreso Mínimo de Inserción y Vivienda • Gizarteratze eta Etxebizitzarako Gutxienezko Sarrerako Negoziatua

Negociado de Inmigración • Immigrazioko Negoziatua

Negociado de Inspección, Control y Procedimiento Sanitarios • Osasuneko Ikuskaritza, Kontrol eta Jardunbide Bulegoa

Negociado de Inspección de Edificios y Actividades • Eraikinen eta Jardueren Ikuskaritza Negoziatua

Negociado de Inspección de Mercados • Merkatuen Ikuskaritza Negoziatua

Negociado de Inspección Matadero • Hiltegiko Ikuskaritza Negoziatua

Negociado de Inspección Médica • Ikuskaritza Medikoaren Negoziatua

Negociado de Inspección Tributaria • Zerga Ikuskatzailetzako Bulegoa

Negociado de Instalaciones Especiales • Instalazio Berezien Negoziatua

Negociado de Instalaciones y Mantenimiento Industrial • Industri instalazioen mantentze-lanetako Negoziatua

Negociado de Investigación • Ikerketaren Bulegoa

Negociado de la Mujer • Emakumearen Bulegoa

Negociado de Limpieza Pública • Garbiketa Publikoaren Negoziatua

Negociado de Liquidaciones • Likidazio Bulegoa

Negociado de Mantenimiento Industrial • Industri Iraunarazpenerako Negoziatua

Negociado de Mantenimiento y Decoración • Mantenimendu eta Apaindura Negoziatua

Negociado de Mecanización • Mekanizazio Bulegoa

Negociado de Medio Ambiente • Ingurumen bulegoa

Negociado de Montes y Mobiliario • Baso eta Hatuetako Negoziatua

Negociado de Multas • Isunen Bulegoa

Negociado de Nóminas • Nomina Bulegoa

Negociado de Obras • Obren Negoziatua

Negociado de Obras de Edificios • Eraikinetako Lanen Negoziatua

Negociado de Obras de Iniciativa Privada • Ekimen Pribatuko Obren Negoziatua

Negociado de Obras Mayores • Obra Handietako Negoziatua

Negociado de Obras Menores • Obra Txikietako Negoziatua

Negociado de Obras Públicas • Herrilan Bulegoa

Negociado de Oficina Municipal de Información al Consumidor O.M.I.C. • K.I.U.B. Kontsumitzailearen Informaziorako Udal Bulegoaren Negoziatua * Kontsumitzailearen Informaziorako Udal Bulegoaren Negoziatua K.I.U.B.

Negociado de Ordenes de Ejecución • Burutzapen-Aginduetako Negoziatua

Negociado de Organización e Informatización • Antolaketa eta Informatizazio Negoziatua

Negociado de Parque Móvil • Ibilgailuen Negoziatua

Negociado de Parques y Jardines • Parke eta Lorategien Negoziatua * Parke eta Lorategietako Bulegoa

Negociado de Pasivos-as y Acción Social • Pasiboak eta Gizarte Ekintza Bulegoa

Negociado de Patrimonio • Ondare Bulegoa

Negociado de Planificación y Control de Tráfico • Trafikoaren Plangintza eta Controlaren Negoziatua

Negociado de Procesos Bibliográficos • Prozesu Bibliografikoen Negoziatua

Negociado de Promoción de la Salud y Zoonosis • Osasun Sustapeneko eta Zoonosiko Bulegoa

Negociado de Proyectos • Proiektuen Negoziatua

Negociado de Proyectos de Edificios • Eraikinen Proiektuen Negoziatua

Negociado de Redes de Agua • Ur-Sareen Negoziatua

Negociado de Reemplazos y Quintas • Soldadutza Negoziatua

Negociado de Registro • Erregistroko Bulegoa

Negociado. de Registro General • Erregistro Orokorreko Negoziatua

Negociado de Registro General • Erregistro Orokorreko Bulegoa

Negociado de Relaciones Ciudadanas • Hiritarrekiko Harremanen Negoziatua

Negociado de Ruinas • Aurrietako Negoziatua

Negociado de Salud Laboral • Lan-Osasuneko Negoziatua

Negociado de Saneamiento • Saneamenduko Negoziatua

Negociado de Seguridad en el Trabajo • Lan-Segurtasuneko Negoziatua

Negociado de Servicios al Usuario • Erabiltzailearentzako Zerbitzuen Negoziatua

Negociado de Servicios Especiales • Zerbitzu Berezietako Bulegoa

Negociado de Servicios Generales Internos • Barne Zerbitzu Orokorren Bulegoa

Negociado de Servicios y Distritos • Zerbitzu eta Barrutietako Negoziatua

Negociado de Topografía • Topografia Negoziatua

Negociado de Traducción • Itzulpen Bulegoa

Negociado de Transportes • Garraioetako Negoziatua

Negociado de Vialidad • Bidezaintza Negoziatua

Negociado de Vivienda y Rehabilitación • Etxebizitza eta Berregokipeneko Negoziatua

Negociado Empleo y Prom. Económica • Enplegu eta Ekonomi Sustapeneko Negoziatua

Negociado Inspección Edific. Escolares • Ikastetxeen Ikuskaritza Ng.

Negociado Inspección Medioambiental • Ingurugiro-Ikuskaritzako Negoziatua

Negociado Jurídico de Actividades Calificadas • Jarduera Kalifikatuen Negoziatu Juridikoa

Negociado Jurídico de Medio Ambiente • Ingurugiroko Negoziatu Juridikoa

Negociado Promoción Medioambiental • Ingurugiroaren Sustapen Negoziatua

Negociado Técnico de Aguas • Uren Bulego Teknikoa

Negociado Técnico de Valoraciones • Balioespen Negoziatu Teknikoa

negociador • negoziatzaile

negociador; negociante, tratante • tratulari

negociante • tratulari

negociante, mercader, tratante • tratulari

negociar • antolak egin

negociar • zuze enak egin

negociar • negoziatu

negociar • tratu egin

negociar; regatear • tratutan aritu

negociar; tratar • tratatu

negocio • irabazbide

negocio • negozio

negocio • dirubide

negra • beltz

negrazo • belzkote

negrazo • belzkote

negrilla • eletrad beltz

negrísimo, negrísima, muy negro, muy negra • beltz-beltz

negrito • beltz

negro • beltz

negro de humo • kedar

negro, negra • beltz

negro, negra • -bel

negro, negra, persona de color • beltz

negrura • belztasun

negrura • belztasun

negruzco • beltziska

negruzco • belzkara

negruzco • beltzeska

negruzco; pardo • beltzeska

Neguri (población de invierno). Vide: Negu-huri • Neguri

neguritarra, natural de Neguri • neguritar

negurítico, en tono jocoso e insultante, neguritarra, procedente de Neguri.?? • Neguritiko

nen•far • igebelar

nen•far • nenufar

neo • subkutaneo

neófito • neofito

neófito • neofito

neogra ático • neogra atikari

neogra ático • neogra atikari

neolatino • neolatindar

neolatino • neolatindar

neolítíco • neolitiko

neolítíco • neolitiko

neologismo • neologis o

neologismo • hizperri

neón • neon

neón • neon

neonato • Jaioberri.

neoplas a • neoplas a

neoplas a • neoplas a

neotenia • neotenia

neotenia • neotenia

neoyorkino • new yorkar

neoyorkino • new 4orkar

neozoico • neozoiko

neozoico • neozoiko

nepalí • nepaldar

nepalí • nepaldar

nervadura • nerbadura

nervadura; nerviación • zaineria

nerviación • nerbiazio

nervio • Nerbio.

nervio • nerbio

nervio • zain zuri

nerviosamente • urduritasunez

nerviosamente • urduriki

nerviosismo • Urduritasun, artegatasun.

nerviosismo • zain ikara

nervioso • kiriotsu

nervioso eque poned • artegagarri

nervudo • zaintsu

nervudo eindartsuad • zaintzail

netamente • garbiro

netamente, sin ambajes ni rodeos, francamente, crudamente • tipilki

neto • neto

neu ático • pneu atiko

neu ático; pneu ático • pneu atiko

neu ología • pneu ologia

neu ología • pneu ologia

neu onía; pul onia • pneu onia

neuralgia • neuralgia

neuralgia • neuralgia

neurálgico • neuralgiko

neurálgico • neuralgiko

neurastenia • neurastenia

neurastenia • neurastenia

neurasténico • neurasteni

neurasténico • neurasteniko

neurita • axoi

neurita • neurita

neuritis • neuritis

neuritis • neuritis

neurohormona • Neurohormona.

neurología • neurologia

neurología • neurologia

neurólogo • neurologo

neurólogo • neurologo

neurona • Neurona.

neurona • neurona

neurona • neurona

neuropatía • Neuropatia.

neuropsiquiatra • Neuropsikiatra.

neuróptero • ezoolcd neuroptero

neuróptero • neuroptero

neurosis • neurosi

neurosis • neurosi

neurosis • Neurosi.

neuroticismo • Neurotizismo; neurotikotasun.

neurótico • neurotiko

neurótico • neurotiko

neurotransmisor • Neurotransmisore. Neurotransmisor

neutral • alderdigabeko

neutral • neutral

neutral • neutral

neutralidad • neutraltasun

neutralidad • neutraltasun

neutralidad • Neutraltasun.

neutralismo • neutralis o

neutralismo • neutralis o

neutralista • neutralista

neutralista • neutralista

neutralización • neutralizazio

neutralización • neutralizazio

neutralizar • neutralizatu

neutralizar • neutraldu

neutro • neutro

neutro • neutro

neutrón • ef scd neutroi

neutrón • neutroi

nevada • elurte

nevada • elurtza

nevada • elurte

nevada fuerte • elurte handi

nevada; te porada de nieves • elurte

nevado • elurtu

nevado • elurtu

nevar • elur egin (du)

nevar • elurra egin

nevar; úelur urtea gari urte öaño de nievesaaño de bienes • elurtu

nevera • hozkailu

neveroa • izoztegi

neveroa • izoztegi

nevoso • elurtsu

nexo • konexio

nexo; nudo, vínculo • orapilo

nfasis • enfasi

nfora • anfora

ngratificación por un objeto hallado • topasari

ngratificación por una buena noticia • albiriste

ngulo • angelu-zeiharreko

ngulo • angelu

ngulo obtuso • angelu ka uts

ni chicha ni limonada • ez ardi ta ez axuri, ez bere ez besteren, ez hauts ez herrauts, ez pika ez bele, ez ur ez ardo, ez ur ez gatz

ni con mucho • hurretan ere (ez)

ni corto ni perezoso • ez agur eta ez adio, ez bat eta ez beste, ez bat eta ez bi, ez non eta ez han

ni (el, la) más mínimo(a) • behatz batenik ere (ez)

ni frío ni caliente • ez hotz eta ez bero

ni fu, ni fa • ez erdu eta ez merdu

ni gota • tantarik ez

ni io • nahasiegi

ni mu • kinkik (ere), mutik (ere), tautik (ere), tutik (ere) (ez), txit bat (ez)

ni mucho menos • ez gutxiagoaz ere, ez hurrik eman ere

ni muestra de • (ezeren) arrastorik ez

ni pizca • ipitzik (ere), kixirik (ere), liperrik (ere), lipritzik (ere), mikorik (ez), porrorik ez, tuntik (ez)

ni por un instante, ni por un momento • liparrik ere ez

ni rastro • buztanik (ere)

ni tampoco • ez-eta... ere

ni un ápice • izpirik (ere) ez, moko bat ere, pikorrik (ere)

ni uno(a) • grano bat ere (ez), granorik (ez)

nibe, nubarrón • hodei

nica • poliklinika

nica • elektronika

nicaraguense • nikaraguar

nicaraguense • nikaraguar

nicho • hor a une

nicho • earquitcd nitxo

nicho • nitxo

nicho enido • habia

nico • elektroniko

nico • helenaurreko

nico • supersoniko

nico • infrasoniko

nico • filar oniko

nicotina • nikotina

nicotina • Nikotina.

nicotina • nikotina

nidada • habiakada

nidada; ovulación • arraultzaldi

nidificar • habia egin

nido • kabia

nido • kafia. kabia. habia

nido • kabi

nido de pájaros • txori-habia

nido de pájaros • txori-habia

nido de ratones • satabia

nido de ratones • satabia

niebla • laino, behe-laino

niebla • behelaino

niebla • lano

niebla • lainobera

niebla densa • laino itxi, behe-laino itxi

niebla; nube del ojo • lauso

nietaeod; sobrinoa na • iloba

nieto • iloba

nieve • elur

nieve; úelur urtea gari urte öaño de nievesaaño de bienes • elur

nigeriano • nigeriar

nigeriano • nigeriar

nihilismo • nihilis o

nihilismo • nihilis o

nihilista • nihilista

nihilista • nihilista

niky • niki

niky • niki

nilótico • nilotiko ehizkuntzakd

nilótico ehizkuntzakd • nilotiko

ninfa • e itcd ninfa

ninfa • ninfa

ninfó ana • ninfo ano

ninfó ana • ninfo ano

ninfo anía • ninfo ania

ninfo anía • ninfo ania

ning•n • inolako

ning•n • ik e-ikd

ningún • ezein ere... -ik ez

ningún • ezein ere ez

ninguna vez • inoiz eered ez

ninguna vez; nunca • inoiz ez eered

ninguno • ezein

ninguno • ezein ez eered

ninguno • bat ere ez

ninguno • ezein ez

niña • neskato

niña del ojo • nini

niña del ojo; pupila • beginini

niña del ojo; pupila ebegian dagoenad • betsein

niñear • u e gisa ibili

niñear • u ekeriak egin

niñero • haurtzain

niñez eizatead • u etasun

niñez, infancia • humezaro

niñez; ú • haurtasun

niñito, bebé • humetto

niñito, niñita, bebé • haurtto

niño, infante • sein

niño, niña • haur

niñoadoptado • haur ekarritako

nipón • japoniar

níquel • nikel

níquel • equ mcd nikel

niquelado • nikeleztatu

niquelado • nikeleztatu

niquelar • nikeleztatu

niquelar • nikeleztatu

nirvana • nirvana

nirvana • nirvana

níscalo • esnegorri

níscalo • esnegorri

Níscalos con patatas • Pinutelak patatekin

níspero • mizpira

níspero eel árbold • mizpirondo

níspero el árbol • mizpirondo

nita • pri a

nítida ente; transparentemente • gardenki

nitidez; pulcritud • araztasun

nítido; reli pio, úegia garbia ö la verdad escueta • garbi-garbi

nito • pri u

nitrato • nitrato

nitrato • equ mcd nitrato

nítrico • nitriko

nítrico • equ mcd nitriko

nitrificante • nitrifikatzaile

nitrificante • nitrifikatzaile

nitrificar • nitrifikatu

nitrificar • nitrifikatu

nitro • nitro

nitro; salitre • nitro

nitrobenceno • nitrobentzeno

nitrobenceno • nitrobentzeno

nitrocelulosa • nitrozelulosa

nitrocelulosa • nitrozelulosa

nitrogendo • nitrogenatu

nitrogendo • nitrogenatu

nitrógeno • nitrogeno

nitroglicerina • nitroglizerina

nitroglicerina • nitroglizerina

nitruro • nitruro

nitruro • nitruro

niu • pande oniu

nivel • galga

nivel • kinoi

nivel • nibel

nivel • sestra

nivel, capa, grado, etapa, estadio • maila

nivel de alcoholemia, grado de impregnación alcohólica, tasa de alcohol • alkohol-maila

nivel de lenguaje • hizkara

nivel de vida • bizi aila

nivel energético • energi aila

nivel energético • energi maila

nivel; rasante elerro horizontalad • sestra

nivelación • galgaketa

nivelación • nibelazio

nivelar • lordekatu eordekaetuda ordekatzend

nivelar • nibelatu

nñeria; noñada • eulikeria

nó ada • finkagabe

nó ada • no ada

no adismo • no adis o

no adismo • no adis o

no andarse con chiquitas • tipitik ez ari, bromako ustetan ez disparatu

no andarse con cuentos • zinu barik ibili

no andarse con miramientos • koplarik ez erabili, kontu motzak ukan

no ás een el juegod • planto

no asir, no agarrar • ez-eutsi (du)

no brada ente; no inalmente • izenez

no brado • izendatu

no bramiento • izendatze

no brar • deitatu edeitaa deitatzend

no bre • izen

no bre co •n • izen arrunt

no bre co ún • izen arrunt

no bre propio • izen berezi

no bre propio • izen berezi

no bre y apellidos • izen deiturak

no bre yapellidos • izen deiturak

no caber en el mismo saco • (inorentzat) leku bera gisa ez izan

no caber en la cabeza • buruan ez sartu

no caber en sí • azalak ez hartu

no cambiar ni una coma • (ezeri) tilde bat ere ez kendu

no dar el brazo a torcer • (neure, heure, bere...) eleketatik ez atera, (neure, heure, bere...) horretatik ez atera

no decir ni mu • txintik (ere) ez esan, txintik ez atera

no decir ni palabra, no decir ni pío • tutik ere ez erran (du)

no decir ni pío • hinkik ez atera, hitzik ez atera, txistik ez atera, txitik ez atara, jesusik ez egin, aho bete berba ez esan

no dejar ni a sol ni a sombra • zazpi herrietako kanpaiak jota ere ez utzi

no dejar títere con cabeza • eltzean babarik ez gelditu / utzi

no-, des- • ze-

no-, des-, in-, sin- • ez-

no desmerecer de su casta • odolari zorrik ez utzi

no enclator • katalogo

no enclator técnico • izendegi tekniko

no enclátor técnico • izendegi tekniko

no enclatura • no enklatura

no encontrar ni rastro • aztarrenik ez atera

no eolvides • oroilore

no eolvides • oroilore

no escuchar, desoir • ez-entzun (du)

no estar bien de la cabeza • burutik ondo ez egon, burutik sano ez egon

no factible, irrealizable • ezin-eginezko

(no) gran cosa • deus askorik (ez)

no hacer ascos • mainarik gabe hartu

no hacer caso • jara onik ez egin

no hacer o causar daño, no hacer sufrir, no dar dolor • min ez egin (dio)

no hallar rastro • asterrantzik ez atera

no huir, no escaparse • ihesik ez egin (du)

nó ina • no ina

nó ina • ordain-sari

nó ina; plantilla • no ina

no inal • no inal

no inal • izenezko

no inalismo • no inalis o

no inalismo • no inalis o

no inalista • no inalista

no inalista • no inalista

no inalización • izendapen

no inalmente • no inalki

no inar • izendatu

no inativo • no inatibo

no inativo • no inatibo

no llegar a la suela del zapato • (inoren) arrastora ez iritsi

no llegar la sangre al río • hezurrik ez hautsi, ibaira odolik ez joan, odolik ez jausi

no llevarse bien • ongi ez etorri

no meter en saco roto • zaku eten eta zulatuan ez sartu

no, ni • ez

no obstante • hala badere, hala ere, hala eta ere, halarik(an), halarik(an) ere

no oler bien (algo) • (ezeri) usain txarra hartu

no parar en mientes • luzerik ez motzik ez apartatu

no pegar ojo • begirik ez batu, begirik ez bildu

no perder de vista • begietatik ez utzi

no perder el hilo • haria zuzen eraman

no perderse ripio • adi-adi egon

no perderse ripio • zuhur egon

no poder.?? • ezin (da, zaio, du, dio)

no poder ver • ezin ikusi

no poder ver (a alguien) ni en pintura • begiko zikina baino ezin ikusi, begiz ezin ikusi, begiko makarra baino gutxiago ikusi nahi, begiko zikina baino gehiago ez ikusi nahi

no poder vivir bajo el mismo techo • zorro batean ezin bizi

no por cierto • ez horratik

no precavido • ez-ernai

no probar bocado • ezer ez hartu

no propio • erri

no pudiendo • ...ezinik

no quitar ojo • begirik ez apartatu, begi atxiki, begirik ez kendu

no reir • farrerik ez egin (du)

no saber ni ripio • tutik ez jakin

no saber ni torta • metxik ere ez jakin, tutik ere ez jakin

no saber qué mosca (le) ha picado • (inor) zer eguraldik jo duen ez jakin

no sacar carrera • gauza onik ez atera, burutziarik ezin egin

no sacar nada en limpio • ezer garbirik ez atera, (ezertatik, inorengandik) oihal garbirik ez atera

no ser (algo) moco de pavo • (ezer) ahuntzaren mina ez izan, (ezer) atearen azpiko orria ez izan, (ezer) (inor) pikaren azken umea ez izan, (ezer) haltzaren azken erroa ez izan, (ezer) ez izan intxaur saltsa

no ser de (su) cosecha • litxu (hau, hori, hura...) (inoren) baratzakoa ez izan

no ser ni chicha ni limonada • ez bele eta ez miru izan (gelditu...), ez hauts eta ez ikatz izan, ez hauts eta ez izotz izan, ez ur eta ez ardo izan

no ser trigo limpio • arropa zuzena(k) ez izan, hari oneko ez izan, irin garbia ez izan, maleta deungea ez izan, trapu zuzena ez izan, traste txukuna ez izan

no tener abuela • amandrerik ez ukan, amonarik ez ukan

no tener intención de • -t(z)eko gogorik ez ukan (du)

no tener límites • (inork, ezerk) lokarririk ez ukan

no tener ni pies ni cabeza • buru buztanik ez ukan, buru buztanik ez eta adarrik ez ukan, ez itxurarik ez buru buztanik ukan

no tener ni un céntimo • arditik ere ez ukan, dirurik ez zuririk ez beltzik ez ukan, ez urrerik ez zilarrik ez eta arditik ez ukan, piru bat ere ez ukan

no tener ojos mas que para... • (inorentzat) baizik begirik ez ukan

no tener pelos en la lengua • mihian haririk ez ukan, mihian herdoilik ez ukan, mingainean haririk ez ukan, mingainpean haririk ez ukan

no tener un céntimo • zuriko erre bat ere ez eduki

no; ú-rik ez ö falta, úez dar ö òes esoa verdadr • ez

no utilización, no empleo • ez-erabiltze. ez-erabilte

no valer ni para chatarra • sutarako ere ez balio

no valer ni para tacos de escopeta • lapiko tapatzat ez balio

no valer un real • kuarta bat labore ez balio, lauziriko bat ez balio, lau zorri ez balio, tipula zahar bat ez balio, zuri bat ez balio

no vasco, que no es vasco • erdal

no ver el pelo • (inoren) sudurrik ez ikusi

no ver la viga en el ojo propio • (neure, heure, bere...) begiko habea ez ikusi, (neure, heure, bere...) begiko haga ez ikusi, (neure, heure, bere...) buruko zorria ez ikusi, (neure, heure, bere...) makarrik ez ez ikusi

nobelari • nobelari

nobiliario • noble-

nobiliario • nobleekiko

nobjeto de venta eproducto en venta • salgai

noble • sotil

noble • noble

noble • bihotzandiko

noble ente; sutilmente • sotilki

noble, recto, persona de bien, honrado • prestu

noblemente • nobleki

nobleza • noblezia

nobleza, rectitud, honradez • prestutasun

noche • ilun

noche • gau

noche • gau

noche • gau

noche de Nochebuena • abon gau

noche edespues de edianoched • gauberandu

noche edespues de medianoche • gauberandu

Nochebuena • Gabon

nochebuena • abon

nochevieja • gabonzahar

nochevieja • urtezahar

noción • nozio

noción • nozio

nociones • hasi- asi

nociones; úhasi eta buka ö de caboa rabo, ú • hasi- asi

nocividad • kaltegarritasun

nocividad • kaltegarritasun

nocivo, -a • Kaltegarri.

nocivo; ruinoso • kaltear

nocturnidad • gauekotasun

nocturnidad • gauekotasun

nocturno • gau-

nocturno • gauezko

nocturno • gauazko

nocturno • gaueko

nocturno, de la noche • gau-

nodal • nodal

nodal • nodal

nodo • nodo

nodo • nodo

nodo • anodo

nodriza • unide

nodriza • haza a

nodriza; úbularrean ikasita jakin ö saberalgo por nªhaberlo a ado • bular-e ale

nodriza. Vide: ünhide • ynide

nódulo • nodulu

nogal • intxaurrondo

nogal • intxaurrondo

nogaleda • intxausti

nogaleda • intxaurdi

nombramiento • izendapen

nombrar • izeneztatu, izenezta, izeneztatzen (du)

nombrar • izendatu, izenda, izendatzen (du)

nombrar • izenda arazi (du)

nombre • izen

nombre con que designan los suletinos a los naturales de Labord y de la Baja Navarra, por no considerarlos plenos vascos • manex

nonagésimo • laurogeita ha argarren

nonagésimo • laurogeita ha argarren

nonato • jaiogabe

nonio • nonius

nonio • nonius

nor a • nor a

nor al; regla entario, regular • arauzko

nor alidad • nor altasun

nor alidad • nor altasun

nor alización • nor alizazio

nor alización • nor alkuntza

nor alizar • narauperatu earauperaa arauperatzend

nor alizarse • nor alizatu

nor alizarse • nor aldu

nor almente • ohiz

nor almente • nor alki

nor almente • nor alean

nor ativa; regla entación, reglamento • erregela endu

nor ativa; reglamento • arautegi

nor ativo • araue aile

nor ativo • araue aile

nordeste • iparrekialde

Nordeste • ipar-ekialde

nordeste; noreste • iparrekialde

nórdico • ipartar

nórdico; norteño • ipartar

noreste • iparrekialde

no-revolucionario • ez-iraultzaile

noria • noria

noria • noria

noria o draga • zali

norma • erbastra

norma común • arau orokor

norma de circulación • zirkulazioko arau

norma de comportamiento en la circulación • zirkulaziorako jokabide

norma de conducción • gidatzeko arau

norma de estacionamiento • aparkatzeko arau

norma de prioridad • lehentasun-arau

norma general de policía • poliziako arau orokor

norma, regla, estilo, manera, medida, pauta, precepto • arau

normalidad • Normaltasun.

normalización • Normalizazio. Normalización

normalizar, regularizar • araupetu, araupe, araupetzen (du)

normas de disciplina social • kooperatibako diziplina-arauak

Normas de uso Sistema Ibercom • Ibercom Sistema erabiltzeko arauak

normas mínimas de participación • gutxieneko partaidetza-arauak

normativa • Arautegi, araudi.

normativa técnica básica • oinarrizko araudi tekniko

normativa vigente • Indarrean dagoen arautegi; indarreko arautegi, indarrean dauden arauak.

normativa vigente • indarrean dauden legeak

noroeste • ipar endebalde

noroeste • ipar endebalde

Noroeste • ipar-sarkalde

norte • iparralde

norte • iparralde

norte; septentrión • ipar

norte, septentrión • ipar

nortea ericano • iparra erikar

nortea ericano • iparra erikar

norteño • ipartar

noruego • norvegiar

noruego enorvegierad • norvegiera

nosotros • geronek

nosotros • geuk

nosotros • geu

nosotros • guk

nosotros mismos • guk geuk

nostalgia • nostalgia

nostalgia • mineri

nostálgico • nostalgiko

nostálgico • nostalgiko

nota, anotación, nota de atención • oharpen

nota bene • nota bene

nota bene • nota bene

nota edia • nota ertain

nota eikaslearenad • nota

nota marginal • bazterreko ohar

nota media • nota ertain

nota, observación, advertencia, aviso, anotación • ohar

notabilidad • nabarigarritasun

notable • nabarigarri

notable • nabar engarri

notable, extraordinario, distinguido, sobresaliente, destacado • nabarmen

notablemente • nabariro

notaría • notaritza

notaría • notaritza

notarial • notaritza-

notarial • notaritza-

notario • notari

notarse, distinguirse, sobresalir • nabarmendu, nabarmen, nabarmentzen (da)

noticia • elaberri

noticia; novela • eleberri

noticia; nueva • notizia

noticia; nueva, reporte • albiste

noticiero • berriketari

noticiero • berriketari

noticioso • berridun

notificación de denuncias • salaketak jakinarazte, salaketen jakinarazpen

Notificadores • Jakinarazleak

notoria ente; ostentosa ente, paladinamente • nabariki

notoriedad; referencia, reno bre • aipu

notoriedad; transparencia • agerikotasun

notorio • nabaro

notorio, evidente, manifiesto • nabari

nova • eastrocd nova

nova • nova

nova, "estrella nueva" • "izar-berri"

noval; roza, tierra rozada • luberri

novatada • hasberrikeria

novato; recién, úobra berrriak idazten dituzte ö escriben nuevas obrasv pero sin estilo • berri e-berrid

novecientos • bederatziehun

novecientos • bederatziehun

noveda • berritasun

novedad • berritasun

novedades • gauza berriak

novedades • berrikuntzak

novel • berri

novela • nobela

novela • eleberri

novela picaresca • elaberri pikaresko

novela picaresca • elaberri pikaresko

novelesco • eleberriko

novelesco • eleberriko

novelista • eleberrigile

novelista • nobelagile

novelistica • nobelagintza

novelistica • elaberrigintza

novena parte • bederatziren

novena parte • bederatziren

novena religiosa • bederatziurren

novena religiosa • bederatziurren

noveno • bederatzigaren

noveno • bederatzigarren

novia • e aztegai

novia • emaztegei

novia (no futura esposa) • nobia

novia; pro etida • e aztegai

noviazgo • ezkongaitasun

noviazgo • ezkongaitasun

novicia • nobizia

novicia ee aku ezkoa nahiz gizonad; novicioaa • nobize

noviciado • nobizetza

noviciado • nobizetza

novicio • nobizio

novicio • nobizio

novicioaa; principiante • hasle

novie bre • azaro

novie bre • azaro

noviembre • hazil

noviembre • azaro. hazaro

novilla • ergi

novilla • bigai

novilla; ternera de unos diez eses, vaquilla • bigantxa

novillada • txekorketa

novillo • idisko

novilunio • ilberri

novilunio • ilargiberri

novio, futuro marido • senargai. senargei

novio (no futuro marido) • nobio

novio, novia • ezkongai

novioaa; soltera, soltero • ezkongai

novísimo • azken egun

nsula • irla

nti amente • ma iki

ntico • anakreontiko

ntrax • e edcd antrax

nu erable • zenbakarri

nu erable • zenbakarri

nu eración • zenbakarritasun

nu eración • zenbakarritasun

nu erar • zenbakitu

nu erar • zenbakitu

nu erario • -kide

nu erario; socio • kide e-kided

nu éricamente • kontatuz

nu éricamente • kopuruz

nu éricamente • zenbakiz

nu érico • zenbakizko

nu érico • zenbakizko

nu eroso; once, sinfín • ha aika

nu is ática • nu is atika

nu is ático • nu is atiko

nu mulites • nu ulite

nu ulites • nu ulite

nubarrón • hodeitzar

nube • hodei

nube • hodei

nube • hedoi

nube de humo • ke-multzo

nube del ojo • lauso

nube densa de polvo • hauts-laino trinko

nube o catarata del ojo • lauso

nublado; nubloso • hodeitsu

nublado; nubloso • lainotu

nublarse • lanotu, lano, lanotzen (da)

nublarse el semblante • begitartea erori

nubosidad • laino zarratu

nuca • lepagain

nuca • garondo

nuca • lepa-hezur

nuclear • nuklear

nuclear • nuklear

nucleo urbano • hirigune

núcleo urbano • herrigune

nucléolo • nukleolo

nucléolo • ebiolcd nukleolo

nucleón • ef scd nukleoi

nucleón • nukleoi

nudillo • hatz- a i

nudillo edel dedod • hatz koskor

nudillo; ye a del dedo, úhatz arkak ö digital ehuellasd • hatz- a i

nudismo • biluzkeria

nudo • korapilo

nudo • korapilo

nudo de la adera • adabegi

nudo de la madera • adabegi

nudo de la red viaria • bide-sareko gurutzagune

nudosidad • korapilo

nudoso • korapilatsu

nuera • errain

Nuestras especialidades • Gure berezitasunak

nuestro • geure

nuestro • gure

nueva ente; recientemente • berriki

nueva, noticia, aviso • berri

nuevamente • berriz ere

nueve • bederatzi

nueve • bederatzi. bedaratzi. bedratzi

nueve • bederatzi

nueve cada uno • bederatzina

nueve cada uno • bederatzina

nuevecito • berri-berri

nuevecito; úobra berrriak idazten dituzte ö escriben nuevas obrasv pero sin estilo, úberriak puztu ö inflar el perro • berri-berri

Nuevo Cuarto Cuerpo de Ejército • Laurgarren Armada Berri

nuevo, nueva, reciente • berri

nuevo, reciente, recién • -berri

nuevo rico • aberats berri

nuevo rico • aberats berri

nuevo-mundo • mundu-berri

nuez • intxaur

nuez • intxaur

nuez de la garganta • zintzur-sagar

nuez moscada • intxaur muskatu

nulidad de la cooperativa • kooperatibaren deuseztasun

nulidad; vaciedad, vacío • hustasun

nulidad; vaciedad, vacuidad • ezereztasun

nulidad; vaciedad, vacuidad • hutsaltasun

nulo • ezerezko

nulo • indargabe, indargabeko

nulo • nulu

número • saihera

número • zenbaki

número, cantidad • kopuru

número negativo • zenbaki negatibo

nunca • sekula ez eered

nunca, jamás • nehoiz ere ez

nunca jamás • menderen mendetan (ez), santa sekula (ez), santa sekulan (ez), sekula bizian (ez), sekula guzian (ez), sekulan santan (ez), ez gehiagoren gehiago, ez inoiz, ez inoiz gehiago, ez inoizkotan, ez sekula

nunca, jamás • nehoiz ez

nunciatura • nuntziatura

nuncio • nuntzio

nupcial • ezkon-

nupcial • ezkontza-

nupcias • ezteiak

nupcias • ezteguak

nutria • igaraba

nutria • ugabere

nutrición • Nutrizio; elikatze, elikadura. Introducir en el curriculum escolar los temas de

nutrición • nutrizio

nutriente • nutriente

nutrir, alimentar • zitutu, zitu, zitutzen (du)

nutritivo • nutritibo

nutritivo • hazkor

nylón • nylon

ñandú • ñandu

ñoño • zuntzun

ñu • ñu

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.