Fandom

Lingua Romanica Commun Unificata

Dictionario Vasconico 031

252pages on
this wiki
Add New Page
Talk0 Share

Castellano-Euskara

AAMABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

da a • da a

da a • da a

da a; ujer, uñeca • andere

da ajuana • katalintzar

da ajuana; garrafa, garrafón • da asa

da e un eje plar • e adak ale bat

da e un eje plar • e adak ale bat

da isela • da akila

da isela • da akila

da ita; da ita • da atxo

da nificación; daño, descalabro • kalte

da nificación; extorsión, perdición • galera

da nificación; pérdida • galtzapen

da nificador • kaltegile

da nificar; dañar, lesionarse • gaitz egin

da nificar; descalabrar, indigestarse • kalte egin

dactilar; dactilar • daktilar

dactilar; dactilar, úhatz arkak ö digital ehuellasd • hatz-

dactilografía • daktilografia

dactilografía • daktilografia

dactilográfico • daktilografiko

dactilográfico • daktilografi-

dactilográfico • daktilografi

dactilología • daktilologia

dactilología • daktilologia

dactiloscopia • daktiloskopia

dactiloscopia • daktiloskopia

dadaísmo • dadais o

dadaísmo • dadais o

dadaísta; dadaísta • dadaista

dádiva • e aitza

dadivosamente • eskuzabalki

dadivosamente • eskuzabalki

dadivosidad • eskuzabaltasun

dadivosidad; esplendidez, generosidad • eskuzabaltasun

dadivoso • e ankari

dadivoso • eskuzabal

dadivoso; espléndido, generoso • eskuzabal

dado • dato

dado a • -tiar

dado; gota, trago pequeño • xorta

dador • e aile

dador de, que da • -emaile

dador de vida, vivificador • biziemaile. bizi-emaile

dador del mensaje • mezu-emaile

daga • daga

daga • daga

dál ata • dal azieraa ehizkcd

dál ata; dál ata • dal aziar

dalai-la a • dalai-la a

dalai-la a • dalai-la a

dalia • dalia

dallador • segalari

dallador; segador • segalari

dallar • segatu

dalle; guadaña • sega

dalle; guadaña • kodaina

dalle; guadaña, hoz • dailu

daltoniano • daltoniar

daltoniano • daltoniar

daltónico • daltoniko

daltónico • daltoniko

daltonismo • daltonis o

daltonismo • daltonis o

dancing • dancing

dancing; sala de baile • dantzatoki

dancing; sala de baile, sitio de baile • dantzaleku

dando golpes • panpaka

dando golpes • panpaka

dando portazos • ate-kolpeka

dando portazos • ate-kolpeka

dando rodeos • ingura- ingura

dando rodeos; por rodeos • itzulinguruka

dando tu bos • ukurka

dando tu bos; derru bándose, en tro ba • a ilka

dando volteretas • itzulipurdika

dando volteretas • itzulipurdika

dando vueltas • jira-biraka

dando vueltas, girando • bira-biraka

dando vueltas; volteando • biribilka

dandy; dandy • dandy

danés • dani arkar

dantesco • dantesko

danubiano • danubiar

danubiano • danubiar

danza • dantza

danza acabra • dantza akabro

danza acabra; ú • herio-dantza

danza, baile • dantza

danzador • dantzatzaile

danzar, bailar • dantzatu, dantza, dantzatzen (da). dantzatu, dantza, dantzatzen (du)

dañable • kaltegarri

dañable; dañino, dañoso • kaltegarri

dañador • kaltegile

dañar; descalabrar, dolerse • min egin

dañar; perjudicar • ri kalte e-ri kalte egind

dañarse • alferrikaldu

dañarse • alferrikaldu

dañarse; desperdiciar, deteriorarse • alferrikaldu

dañarse, deteriorarse • zirpildu, zirpil, zirpiltzen (da)

dañino • kaltegarri

dañino, perjudicial, pernicioso • kaltekor

daño; i perfecto eeguraldi nahasiad • lorrin

daños materiales • kalte materialak

daños y perjuicios • kalte-eragozpenak

dañosamente • minez

dañosamente • kaltez

dar a entender • aditzera eman

dar a la luz, publicar • argitara eman (du)

dar al fiado • gerotan eman

dar alas • putzak eman

dar alas • haizea eman, haize eman

dar alcance • parea jo

dar asajes • masajea e an

dar cabezadas • lo-kaikuak egin

dar calabazas • kulape e an

dar calabazas • kalabazak eman, kuiatoa jaso

dar calabazas; desdeñar, rezongar • muxinka ari eegond

dar calabazas; e bestir, entrchocar • tunkatu etunkaa tunkatzend

dar calabazas; excusarse, negarse • uko egin ee and

dar co ienzo; inagurar, inaugurar • hasiera e an

dar coces contra el aguijón • akuilua ostiko jotzea, akuiluaren kontra ostikoa jo, akuilua ostikatu

dar con la puerta en las narices • ateaz aurpegian eman

dar, conceder • eman (du, dio)

dar crédito • sineste hartu, (inori) sinesmen hartu

dar de amar • bularra e an

dar de baja • baja eman

dar de beber • edaten eman

dar de beber; hacer beber • edanarazi

dar de dote; dotar • dote e an

dar el callo • izerdia emon

dar el esquinazo • ondotik kendu

dar el esquinazo • musututs utzi

dar el esquinazo • ondotik kendu

dar el no bre • izena eman

dar el primer paso • lehen harria ekarria

dar el toro a una vaca • idiskoa eman

dar el toroa una vaca • idiskoa e an

dar el uso de la palabra • hizpidea eman

dar en el blanco • txuria ukitu

dar en la diana; úerdian dago ö está en edio • erdi-erdian jo

dar en los orros • muturrean jo

dar eto ard la vez • txanda e an ehartud

dar fe • fede egin

dar fin a, terminar, acabar • urentu, urent, urentzen (du)

dar forma, formar, desarrollar • ereduztatu (du)

dar gato por liebre • zahiaz irina egin

dar guerra • lanak eman

dar jabón • xaboia eman

dar jabón; jabonar • xaboia e an

dar la campanada • kanpana jo

dar la cara • aurpegia atera, aurre eman

dar la cara, aceptar una responsabilidad • aurpegia eman (du)

dar la espalda • atzea eman, (inori) atzeko aldea eman, (ezeri) bizkar eman, kostadu eman, aurpegia itzuli, (ezeri) bizkarra eman, (ezeri) bizkarra eman

dar la extre aunción • oliatu

dar la lata • ala ena e an

dar largas • luzatu

dar lustre • ziratu

dar lustre; encerar, enlustrar • ziratu

dar mala espina • (ezerk) usain onik ez eman, (inor) iruditu gaiztoak hartu

dar marcha atrás • atzeraka ibili, atzera jo

dar media vuelta • itzuli, atzera jiratu

dar o causar dolor, hacer daño, dañar • min egin (du)

dar o causar dolor, hacer sufrir, hacer daño • min arazi (du)

dar parte • parte(a) eman, parteak zabaldu

dar pasos • urrats egin

dar paz • bakea eman

dar pie • leku eman

dar pie • leku e an

dar pie • (inori) (ezertarako) bide(a) eman

dar plazo; dar tie po • tai e an

dar por descontado • egiatzat hartu

dar por descontado • segurutzat jo

dar prueba de • -en froga eman (du)

dar que hablar • esanbideak eman, hizpidea jarri, hizpidean jarri

dar rabia • a orru e an

dar rabia • ernegu e an

dar recuerdos • goraintziak eman

dar recuerdos • goraintziak e an

dar saltos • saltoka ari

dar sentido • zentzu eman, zentzun eman (dio)

dar señas; de ostrar, enseñar • erakutsi

dar (su) merecido • (neure, heure, bere...) betea eman

dar (su) palabra • hitz(a) eman, (inori) hitz ukan

dar término • azkena eman, buru eman, burutara eman

dar tregua • tregua e an

dar tregua • etena e an

dar tu bos • ukurtu

dar un grito • gedar bat egin

dar un traspié • tupust egin

dar un vuelco el corazón • barrena irauli, barrunbea irauli, barrena nahasi

dar una lección • (inori) lezione egin

dar una paliza • zigorraldi eman (dio)

dar una paliza; linchar, zurrar • zurratu

dar una pasada • orraztu bat eman

dar una patada • ipurdikoa e an

dar una somanta • (inori) arkakusoak akabatu, (inori) arkakusuak hil, (inori) euliak kendu, hautsak kendu

dar vela en (este) entierro • kofradiko egin

dar volteretas • itzulipurdiak egin

dar volteretas • itzulipurdikatu

dara luz; nacer • i unduratu e unduraetuda unduratzend

dara luz; parir • haurraz erdi izan

dara luz; parir las ujeres • haur egin

dardo • dardo

dardo; flecha, saeta • azkon

dardo; flecha, saeta • gezi

darle a la lengua • mingaina astindu, mingaina dantzatu

darle en la madre • txurtenean jo

dar(le) mala espina • susmo txarra hartu

dar(le) un repaso • soineko galtzak kenduta bidali

darlea uno en la nariz • en e-erden lurrinak hartud

darlo mascado • ahotua eman

daro con queso • esku hutsik bidali

darse • eman (da, zaio)

darse aire de, apariencia • -en irudiak ager-arazi (ditu)

darse cuenta, caer en la cuenta • konturatu, kontura, konturatzen (da)

darse cuenta de, enterarse de • -z jabetu, jabe, jabetzen (da)

darse cuenta, enterarse, escuchar, atender • aditu, adi, aditzen (du)

darse la mano • eskuak eman

darse la vuelta • itzulikatu, itzulika, itzulikatzen (da)

darse por vencido • erauki esan, kuku jo

darse tono • harrotu

darsea la fuga • ihesari e an

darsea la fuga • ihesari lot eud

dár(sela) con queso • azak eman, (inork) hamaika eta erdiak eman, petardo(a) eman, beltza sakatu, banderila sartu, ederra sartu, epela(k) sartu, lakatza sartu, zipotza sartu

dársena • dartsena

dársena • dartsena

darwinismo • darwinis o

darwinismo • darwinis o

darwinista • darwinista

darwinista • darwinista

datación • datazio

datar • datatu

datar; fechar • datatu

dátil; uergo • datil

datilero; pal a, pal era • pal ondo

dativo • datibo

dativo • datibo

dato • datu

dato • datu

dato de partida • abia-datu

dato de partida; dato de partida, infor ación • jakingarri

d•ctil • harikor

d•ctil; inclinado, propenso • lerrati

de • -t(z)eko

de • -t(z)etik

de • -en

de.?? • -t(z)en

(de) a través de • -en barnako

(de) a través del tiempo • denporaren barnako

de abrigo • berogarri

de acrarse • krokaildu

de acrarse • krokaildu

de acrarse • zargaldu

de acrarse • zargaldu

de acuerdo, conforme • akort

de adorno • zoko betegarri

de agogia • de agogia

de agogia • de agogia

de agógico • de agogi-

de agógico • de agogiko

de agógico • de agogi

de agogo; de agogo • de agogo

de ahí • horko

de ahora, actual, presente • oraingo

de ahora, actual, presente • oraiko

(de ahora) en adelante • engoitik

de al en peor • zalditik astora

de al tono • txartzat hartzeko

de al tono; al visto, al irado • gaizki ikusi

de ala fe • as o txarrez

de ala fe • gaitzustean

de ala fe • as o gaiztoz

de ala leche • u ore txarrean

de ala leche • aldarte txarreko

de alag±ero; OME de alag±ero, desventurado • zorigaiztoko

de algún modo • inondik edo inola

de algún modo, de alguna manera o forma • nolabait

de alguna manera, de algún modo • nehola

de alguna manera, de algún modo • nehola ere

de alguna parte, de algún sitio • nunbaitetik

de allí en adelante • handik aurrera, handik gero, handik harat, harez gero(ztik)

de alrededor de • -en baranoko

de anda • de anda elegezd

de anda elegezd • de anda

de anda judicial • auzi-eskatze

de anda; pedido, petición • eskari

de anda; pedido, petición • eske

de andante; de andante • de andari

de andante; de andante, interpelante • eskatzaile

de andante; litigante, pendenciero • auzilari

de andar • de andatu

de andar • eskatu

de andar • de andatu

de andar; encuestar, interrogar • itaundu

de andar; exigir, i plorar • eskatu

de antemano • aurretik

de antemano • alde aurretik, alde aurrez, aldez aurrenean, aldez aurrez, aldez aurretik, aurretiaz

de antes de la guerra • gerra aurreko

de apoyo • eustarrizko

de aquí en adelante • hemendik aitzina, hemendik atzera, hemendik goiti, hemendik harat, honez aurrera

de aquí para allá • bazterrez bazter, handik honaka eta hemendik harunzka, handikorik hortikora

de aquí y de acullá • han hemendikako

de arcar • zedatu

de arcar • zedatu

de arrar • de arratu

de arrar • de arratu

de arriba • goiko

de arriba abajo • gain behera

de arriba abajo • goitik behera

de ás; de asía, lo de ás • gainerako

de ás; restante • e parau

de asía • anizkeria

de asía; extrali itación • de asia

de asía; sobrante • soberakin

de asiado • egi e-egid

de asiado; excesivo, exorbitante • lar

de asiado; exorbitante, ni io • gehiegi

de asiado; exorbitante, sobradamente • sobera

de asiado grande; OME de asiado grande • lar handi

de asiado grande; OME de asiado grande, ni io • handiegi

de asiado largo; OME de asiado largo • lar luze

de asiado largo; OME de asiado largo, ni io • luzeegi

de asno, asnal • asta-

de aspecto humano • gizon-anzoko

de azúcar, azucarado, almibarado • azukrezko

de balde • kitorik

de balde • urririk

de balde • utsean

de balde • doan

de balde; gratis • dohainik

de balde; gratis, gratuitamente • musu-truk

de bracete • besoz beso

de bruces • ihaurri

de bruces • ahozpez

de bruces • ahuspez, buruz aurrera, mokoz ipurdi

de buen aspecto • itxuroso

de buen corazón • bihotz biguneko, bihotz leun

de buen ver • mardul

de buen ver; de buenas aneras, decoroso • gisako

de buena fe • fede oneko

de buena fe • uste onez

de buena planta • lazo oneko

de buena planta • lagin oneko

de buenaspecto; OME de buenaspecto, decoroso • itxuroso

de ca peonato • ahaleko

de ca peonato; OME de ca peonato • ahaleko

de cabo a rabo • bururen buru, burutik buru, burutik burura, hasi eta buka

de caboa rabo • azpitik gora

de calidad • On, egoki, bikain. Trabajo de calidad = [Lan bikaina] *Kalitatezko lana.

de carcajada; ridículizable, risible • irrigarri

de cierta ocasión, algo ocurrido en otro tiempo • beindolako

de color, coloreado • karazko

de contrabando • muxilka

de corrida; exterior ente, externamente • azaletik

de corrida; por enci a, superficialmente • gaingiroki

de costado; soslayo eded • saiheskara

de costumbre, acostumbrado, habitual • ohitu

de costumbre, habitual • ohi

de cualquier odo; troche y oche ead • nolanahi

de cualquier parte, de donde quiera que sea • edonungo

de cuándo • noizko

de cuatro en cuatro • launaka

de dar miedo • beldurgarri

de derechas; derechista • eskuindar

de día • egunez

de día en día • egunez-egun

de día; OME de día • egunez

de diez a viente, diez o veinte • hamar ezpa hogei

de diez en diez • ha arnan

de diez en diez; OME de diez en diez • ha arnan

de difícil anejo • erabilgaitz

de donde • nongo

de dónde • nondik

de dónde • nongo

de donde, desde • -en ganik

de dónde, desde dónde • nundik

de dónde, desde dónde • nondik

de dónde; OME de dónde • nondik

de dondequiera, de todas las partes, por dondequiera, por todas las partes • edonundik

de dos en dos; OME de dos en dos • binan

de dos en dos; OME de dos en dos • binaka

de dos en dos, por parejas • binaka

de e oria; entalmente • buruz

de edadavanzada; longevo • adintsu

de edicina • medikuntza fakultatea

de ellos, su, sus • haien

de emergencia, urgente, necesario • premiatsu

(de) en donde, (de) en el seno de, (de) en casa de • -en baitako

de encia • de entzia

de encia • zoratasun

de encia; holganza, insania • erotasun

de encia; locura • erogoa

de entirijillas; jocosamente • olgetan

de entonces • orduango

de entonces acá • geroztik hona(t), geroztik honuntz, handik honat, harik hona

de entre • -en artetik

de érito; des erecimiento • meritu gutxitze egaltzed

de esclaón en escalón; gradual ente, peldañoa peldaño • mailaka

de ese, esa, eso • horren

de ese odo; úhorrela izanez gero ö siendoasí, úhorrela bada ö siendoasí • horrelaexed

de espanto.?? • izialdauaz

de esta pía; de golpe • brastakoan

de este año, de hogaño. ? • aurtengo. aurtengo

de este, de esta, de esto • honen

de este modo, así pues • huntara

de este modo, así pues • huntarat

de estos, de estas • hauien

de extranjis; encubierta ente, sigilosamente • izkutuan

de fácil anejo • erabilerraz

de fácil manejo • erabilerraz

de fiar; digno de crédito, fiable • fidagarri

de fuera, del exterior, desde fuera • kanpotik

de generación en generación • belaunez belaun. belaunez belaun

de generacióu en generación • belaunik belaun

de generacióu en generación • belaunik belaun

de golpe • zartadan

de golpe • tinketz

de gradas • har ailak

de gradas; escalera de piedra, escalinat • har ailak

de gran pureza • Ia huts.

de hecho • egitez

de hecho • errealitaten

de hecho • egitez

de hecho • de facto

de hermoso sonido • doinu ederrezko

de hierro • burdinazko. Var.: burdinezko

de hinojos • belaunka

de hinojos; de rodillas • belauniko

de hombre a hombre • gizonez gizon

de hoy, actual • gaurko

de hoy en adelante • gaurgoiti(k), gaurdanik gora, jagoiti(k)

de hoy en día • gaur-eguneko

de i previsto; i pensada ente, i proviso eded • supituan

de ila ores; lleno de gozo • pozarren

de ilaños; ilenario • mila urteko

de improviso • itsumustuan

de incógnito; oculta ente, secretamente • gordean

de irada torca • behatu gaitzetako

de isla en isla • uhartez-uharte

de iurgo; de iurgo • de iurgo

de jerga, de jerigonza • mordoilozko

de la • hor han he enka

de la Ceca a la meca • hor han mhe enka eibilid

de la Ceca a la Meca • jo ondarroa eta jo mutriku

de la misma calaña • azkazi bereko, azkazi bereko

de la misma forma • bertara ere

de la nada • ezerezetik

de la nada • ezerezetik

de la noche a la mañana • egunetik biharrera, gaurtik biharrera, goizetik gauera

de la orden de los señores • jaun-ordineko.??

de la parte de uno. de parte de uno • bateketzi

de la piel de Judas • judasen endako, satanasen larruko

de la postguerra • gerraondoko

de la postguerra; OME de la postguerra • gerraondoko

de la universidad; universitario • unibertsitate-

de lado a lado • alderen alde

de las SS • SS/ko

de lejos, desde lejos • urrundik

de lejos, desde lejos • hurrunetik

de lejos, desde lejos • urrunetik

de lleno • bete betean, osoz oso

de lo ás profundo • ari a-ari atik

de lo contrario • ezpabere, ezpere(n), osterantzean

de los nuestros • guretar

de los nuestros, correligionario, colega • gutar

de mal agüero • zorigaiztoko

de mal beber • edan txarreko

de mala calidad • Txar, kaskar, eskas. Este alcohol era de dudosa calidad = Alkohol hori [txarra zen] *kalitate oso txarrekoa zen.

de manos a boca • ahotik eskura, ahotik sudurrera

de mañana • biharko

de mañanita • goizean goiz

de marras • zorioneko

de me oria • buruz

de medicina • medikuntza fakultatea

de medio a medio • erdiz erdi

(de mentalidad) izquierdista • ezkerkeriazale

de mi mismo, mi propio • neure

de mi mismo, mi propio • neronen

de mi parte • niketzi

de mil en mil • mila banan

de modo diferente a • ez bezala

de monte en monte • mendirik mendi

de morro, enfadado, enojado, enfurruñado • mutur

de morros • muturrez aurrera

de motu propio • (neure, heure, bere...) arioz, (neure, heure, bere...) baitarik, (neure, heure, here...) buruz, (neure, heure, bere...) kasa

de muy poco valor • huts-hutsal

de narizaguileña • sudurkonkor

de ning•n odo; de ninguna anera • inola ez eered

de ningún modo • inola eered ez

de ninguna manera • ezertara ez

de ninguna manera • inola eered ez

de ninguna manera • ez baldinbere, ezelanbere ez, inolaz ere (ez), inondik ere (ez), inondik eta inora (ez), inondik inora (ez)

de ninguna manera, de ningún modo, en modo alguno, de manera alguna • nehola ez

de ninguna manera, de ningún modo, en modo alguno, de manera alguna • nehola ere ez

de noche • gauez

de noche • gauez

de nombre..., llamado • izeneko

de nueve en nueve • bederatzinan

de nueve en nueve • bederatzinan

de nuevo • berriren berri

de nuevo • atzera eered

de nuevo • ostera

de nuevo, nuevamente • berriro

de nuevo, nuevamente • harzarat

de nuevo, nuevamente • harzara

de nuevo; nuevamente • berriro

de nuevo, nuevamente • berriz

de nuevo, nuevamente, otra vez • atzera

de nuevo; otra vez, reiteradamente • berriz

de nuevo; úostera bat egitera goaz ö va osa dar una vuelta • ostera eered

de o desde el interior de, de dentro de • -en barnatik

de ocasión • eskualdiko

de ocho en ocho • zortzinan

de ocho en ocho • zortzinan

de ocracia • de okrazia

de ocracia cristiana • kristau-de okrazia

de ocracia cristiana • kristau-de okrazia

de ocracia obrera • langile-de okrazia

de ocracia obrera • langile-de okrazia

de ocracia popular • herri de okrazia

de ocrartizar • de okratizatu

de ocrartizar • de okratizatu

de ocrartizar • de okratizatu

de ócrata cristiano • kristau-de okrata

de ócrata cristiano • kristau-de okrata

de ócrata; de ócrata • de okrata

de ocráticamente • de okratikoki

de ocráticamente • de okraziaz

de ocrático • de okratiko

de ocrático • de okrazi-

de ocrático • de okrazi

de ocratización • de okratizazio

de ocratización • de okratizazio

de ografía • de ografia

de ografía • de ografia

de ográfico • de ografiko

de ojos ribeteados o rojos • beterre

de ojos ribeteados o rojos • beterre

de oledor; destrozador, destructor • birrintzaile

de oledor; destructivo, destructor • suntsitzaile

de oler • erauzi

de oler; desgajar, desquiciar • erauzi

de oler; desguzar, deshacer • desegin edesegina desegitend

de olición; de olición, ful inación • birrintze

de olición; devastación, ful inación • suntsipen

de oníaco • de oniako

de oníaco; diabólico, endiablado • deabruzko

de onio; alvado, traidor • txerren

de onio; diablo, lucifer • deabru

de onio; úu e de onioal ö ìde onio de críol • de onio

de onte en onte; OME de onte en onte • mendirik endi

de ora; largura, prórroga • luzaera

de ora; respiro • luzabide

de orable; dilatación, oratoria • luzakizun

de orable; dilatorio, prorrogable • luzagarri

de orador; oroso • luzakor

de orador; tardío, tardón • berankor

de oraresed eberanta berantzend; tarde, tardíamente • berandu

de orarse; hacerse tarde • lberandazi eberandaza berandaztend

de oro, dorado • urrezko

de ostrable; de ostrativo, probable • frogagarri

de ostrable; enseñable, ostrable • erakusgarri

de ostración; erakuspen, exposición • erakuspen

de ostración; exhibición, exposición • erakustaldi

de ostración; prueba • frogapen

de ostrar • erakutsi

de ostrar; probar eegia dela erakutsid, verificar • frogatu

de ostrar; úharen erruaren erabateko froga da ö es la prueba definitiva de su culpabilid, údioenaren frogak falta dira ö faltan pruebas de lo que dice • frogatu

de ostrativo • erakuste

de otro modo • bestela

de otro modo, de manera diferente, de otra forma, de lo contrario, si no • bertzela

de otro modo, de manera diferente, de otra forma, de lo contrario, si no • bertzenaz

de palabra • hitzetan

de palabra • ezpainez

de palabra, verbalmente • hitzez

de palanca ejugador • palankari

(de) para todos • guztiontzako

(de) para todos • guztientzako

de parte de • -ketzi

de parte suya, de su parte, de tu parte, de parte tuya • zuketzi

de pasada; de paso, rápidamente • iragitzean

de paseo • ibilialdian

de paseo • paseiuan

de paso • bide batez, bide berdinez, bidenabar

de paso; fugaz ente, pasada eded • iragaitzaz

de paso; incidental ente, refilón eded • bidenabar

de paso; refilón eded • bide batez

de paso, superficialmente, de pasada, rápidamente • iragaitzaz

de paso, superficialmente, ligeramente • iraitzean

de paz, pacífico • bakezko. bakezko

de pelo cano; pelado, pelicano • kaskazuri

de perfil • alda enka

de perfil • islara

de perfilón; de soslayo, perfil • soslai

de pie • zutik

de pie; derecho egoitik beherad, en pié • tente

de pie, derecho, firme • zut

de pie, en pie • tagoka

de pie, levántate • haika. jaiki hadi. jaik hadi

de pie; verticalmente • zutik

de piedra, pétreo • harrizko

de pies a cabeza • burutik behatze(ta)ra

de pleno derecho • eskubide osoko

de pleno derecho; OME de pleno derecho • eskubide osoko

de poca monta • munta gutxiko

de poca monta • gorabehera gut(x)iko

de poca onta • munta gutxiko

de pocas luces • argi laburreko, entendimendu lotutako

de (ponerse a) • -t(z)ez

de por sí, de suyo, espontáneamente, por sí solo • berez

de pri era categoría; pri ario • lehen ailako

de proa • aurrekera

de pronto; de repente, ensal o epord • bat batean

de pronto; en esto • honako batean

de puerta en puerta • aterik ate

de puntillas • behatz-puntetan

de pura curiosidad • jakinguraren jakinguraz

de pura sangre • odol garbiko

de pura sangre • odol garbiko

de puro raro • bitxiren bitxiz

de que, del hecho de que • -(e)lako

de qué materia.?? • zertzaz

de quiénes • nortzuren

de raíz; radicalmente • sustraitik

de raíz; radicalmente • errotik

de rebote • errebotean

de rebote; de refilón, de soslayo • saiheska

de rebozo; discreta ente, encubiertamente • isilka

de rechupete; rechupete eded, úgozo dago ö está bueno epara co erd • gozo-gozo

de relu brón; rebuscado • itxuratsu

de reojo • zeihar

de reojo • bepazterka

de reojo • bepazterka

de repente • bat-batean, bat batera, bat batez, bet betan, betan, hitzetik hortzera, pupustean, tipustean

de repente, de pronto, inesperadamente, súbitamente, de súbito • tupustez

de rigor; forzoso, i prescindible • noraezeko

de rigor; i prescindible, indispensable • nahiztaezko

de roca en roca • haitzitik-haitz

de rodillas • belaunika. belaunika

de rodillas • belauniko

de rodillas, arrodillado, arrodillada, arrodillados, arrodilladas • belaunik. belaunik

de salva ento; OME de salvamento • salbabiderako

de salvamento • salbabiderako

de sangre viva; i pulsivo • odolbero

de sangre viva; intranquilo, levantisco • odolbizi

de seda • zetazko

de seda • zirikuzko

de seda; sedoso • zetazko

de seis en seis • seinan

de seis en seis • seinan

de ser elegido • hautagarri

de servicio • albate

de servicio; póstigo, puerta secundaria • albate

de siempre, eterno, perenne, perdurable, permanente • betiko. betiko

de siete en siete • zazpinan

de siete en siete • zazpinan

de siglo en siglo, a lo largo de los siglos • menderik-mende

de siglo en siglo, a lo largo de los siglos • mendez-mende

de sobra • sobera

(de) sobre • -en gaineko

de sol a sol • izarretik izarrera

de sopetón; i provisada ente, i proviso eded • tupustean

de subsistencia • iraupenezko

de subsistencia; OME de subsistencia • iraupenezko

de suyo • berez

de suyo; espontánea ente, espontáneo • berez

de tal modo que • hala non

de tarde en tarde, raramente • bakanka. bakanka

de tí mismo, tu • heure

de tiempo en tiempo, de vez en cuando • aldiz aldi

de todas anerasw e todo caso • zernahi gisaezd

de todo corazón • bihotz guztiaz, gogoz eta bihotzez

de todos modos • horratik ere, inola(z) ere, nolanahi ere

de todos nosotros • guhoroen

de través; sesgada ente, transversalmente • trebeska

de tres cabezas, que tiene tres cabezas • hirur-buruko

de tres en tres • hirunaka

de tres en tres • hirunan

de un golpe • hots batean

de un modo mediocre, medianamente • erdipurdikara

de un tiempo a esta parte, en esta última temporada • aspaldion

de una a otra hora, de hora en hora, cada hora • ordurik ordu

de una vez • behingoz

de una vez • behin behinik

de una vez • behingoz

de una vez por todas • behin betiko(tz), behin betikotzat, behin betirako, behin eta betiko

de uno en uno • bana-banaka ebanan-banand

de uno en uno • bakanka. bakanka

de uno en uno; OME de uno en uno, unoa uno • banan banan

de uno en uno; unoa uno • banan

de uno u otro modo, manera o forma, mejor o peor • nola edo hala

de ustedes.? • heuren. ?

de vacaciones • oporretan

de vacaciones • oporretan

de veras; en serio, realmente • benaz

de verdad • egiatan

de verdad; en serio, seriamente • benetan

de verdad; en serio, seriamente • egiaz

de vez en cuando • aldian behin, behingotik behingora, denboratik denborara, lantzean behin, maiz edo behin, noiz behinka, noizean behin, noizean behinka, noizean eta behin, noizean noiz, noiz(e)tik behin, noizetik noiz, noizetik noizera, noizik bakoitza, noizik bakoitzean, noizik behin, noizik behinako batzuetan, noizik behinbetan, noizik behinean, noizik behinetan, noizik behingo, noizik eta behin, noizik noizean, noizik noizera, noiztenka, takian-potian

de vez en cuando, alguna vez que otra, de tarde en tarde • noiz-behinka

de vez en cuando; inter itente ente, periódicamente • aldain-aldian

dea bos odos; OME dea bos odos • bietara

dea bos odos; OME dea bos odos • bitara

dea bular • noraezean ibili

dea bular • ibilkatu

dea bular; errar, vagar • noraezean ibili

deabolengo • etxe jatorreko

dealcurnia • jatorri oneko

dealcurnia • leinu oneko

dealg•n odo; de una u otra anera • zelan edo halan

dealg•n odo; dealguna anera • nolabait

dealg•n odo; dealguna anera, tunt•n eal buend • nola edo hala

deallí • hango

deallí is o; de entonces is o, in ediato • berbertako

deante ano • aitzindanik

deantes de la guerra; OME deantes de la guerra • gerra aurreko

deapoyo; OME deapoyo • eustarrizko

debajo • azpia

debajo • azpian

debajo • behean

debajo, bajo • -pe

debajo de, bajo • -en azpian

debajo; OM debajo • pe e-pe-d

debajo; OM debajo, OMe infra- • azpi-

debajo tierra; OME debajo tierra • lur azpian

debajo tierra; OME debajo tierra • lurpean

debastir; discutir, disputar • iharduki

debate • eztabaida

debate • ika ika

debatir, discutir, disputar • hizkatu (du)

debatiresed; discutir, disputar • eztabaidatu

debatirse • eztabaidatu

debatirse • eztabaidatu

deber • zor ukan (dio)

deber • zor ukan

deber; deber, enester • beharkizun

deber; deber, i perativo • betebehar

deber; deber, obligación • eginbehar

deber, necesidad • beharkizun

deber; necesitar, preciar • behar ukan

deber, obligación • ekin-behar

deber, obligación • betekizun. betekizun

deber, obligación, requisito, misión, compromiso, deber • betebehar. betebehar

deber; tener deudas • zortu ezoretuda zortzend

deberes para casa • etxerako lanak eeskolakoakd

deberes para casa eeskolakoakd; trabajo edeberesd para casa • etxerako lanak

debidamente • behar den bezala

debidamente • behar bezala

debidamente • behar oduan

débil • flako

débil • hebain

débil de voluntad • borondate-ahul

débil; débil, i pedido • hebain

débil; des edrado, es irriado • mendre

débil; enclenque, endeble • gexal

débil, enfermo • makal

débil; escuálido, fláccido • ahul

débil; flaco, lánguido • herbal

débil; flaco, úebai-ebai egin ö darle leñaa uno • ebai

débil; flojo, i potente • indargabe

débil, flojo, lánguido • ahul

débil; inconstante • sendoez

débil; lánguido • mengel

débil; lánguido, raquítico • indarge

debilidad • ahuleria

debilidad • mendretasun

debilidad de color • margo ahuleria

debilidad; entu eci iento, tarta udeo • moteldura

debilidad, estado de flaqueza • mehetasun

debilidad, flaqueza • ahulezia

debilidad; flaqueza • flakia

debilidad; flaqueza • flakotasun

debilidad; flaqueza • makaltasun

debilidad; flaqueza, languidez • herbaltasun

debilidad; fragilidad • ahultasun

debilitación • makaltze

debilitado; decaído • mazkal

debilitamiento • makaleria

debilitamiento • ahulaldi

debilitamiento • 1. Ahultze. 2. Ahultasun, ahuldade, ahulezia.

debilitamiento • makalen

debilitar • hustu (du)

debilitar, aflojar, relajar • ahuldu, ahul, ahultzen (du)

debilitar; desfallecer • kankindu

debilitar; flaquear • erkitu eerkia erkitzend

debilitaresed; enflaquecer, flaquear • flakatu

debilitarse • mendratu

debilitarse • mendratu

debilitarse • hustu (da)

debilitarse • flakatu

debilitarse, aflojarse, volverse flojo, flaquear, flojear • ahuldu, ahul, ahultzen (da)

débilmente • flakoki

débilmente • ahulki

débilmente • ahulki

débilmente • makalki

débilmente • herbalki

debita te; incipiente, novato • hasberri

débito • zor

debut • debut

debut • estreinaldi

debutante; debutante • estreinari

debutar • debutatu

debutar • estreinatu

debutar • estreinatu

deca erón • deka eron

deca erón • deka eron

decá etro • deka etro

decá etro • deka etro

década • dekada

década • ha arkada

decadencia • beheititze

decadencia • hildura

decadencia; decaimiento • jaitsapen

decadencia; depresión • jaitsaldi

decadente • jaiskor

decadente • beherunzko

decadente; descendente • beheranzko

decadente; descendente, descendiente • beherako

decaedro • dekaedro

decaedro • dekaedro

decaer • m azkaldu azkaleduda azkaltzend

decaer • mkaskaildu ekaskaila kaskailtzend

decaer • hebaindu

decaer; depri ir, derru bar • erori

decaer; derru barse, desalentar • erreka jo

decaer; desbaratar, desnivelar • jgainbeheratu egainbeheraetuda ccratzend

decaer; lisiar, tullir • hebaindu

decaer, perder fuerzas, extenuarse, debilitarse • hebaindu (da)

decagonal • dekagonal

decágono • dekagono

decágono • dekagono

decagramo • dekagramo

decaído; f•nebre, lóbrego • ilun

decaimiento • apalaldi

decaimiento • 1. ahulaldi, makalaldi. 2. ilunaldi, jausialdi, eroraldi.

decaimiento • jauspen

decaimiento • jaustasun

decaimiento; depresión • jausialdi

decalitro • dekalitro

decálogo • dekalogo

decanato • dekanotza

decano • dekano

decano • dekano

decantabilidad • dekantagarritasun

decantabilidad • dekantagarritasun

decantable; decantable • dekantagarri

decantación • dekantazio

decantación • dekantazio

decantador • dekantagailu

decantador • dekantagailu

decantar • dekantatu

decantar • dekantatu

decantar • dekantatu

decapitación • lepa ozte

decapitación; degollación • lepa ozte

decapitar • burua oztu

decapitar, cortar la cabeza • burumoztu, burumotz, burumozten (du). burmoztu, burmotz, burmozten (du)

decapitar; degollar • lepoa oztu

decapitar; degollar • lepa oztu

decapitar; degollar, descabezar • burua oztu

decapitar; descabezar, in olar • lepo egin

decapitar elepa otza lepa oztend; degollar elepa otza lepa oztend • lepa oztu e oztena otzd

decápodo • dekapodo

decárea • dekarea

decárea • dekarea

decasílabo; decasílabo • dekasilabo

decelerar • dezeleratu

decelerar • dezeleratu

decelerar • dezeleratu

decena • ha arreko

decena • dezena

decena; déci a, déci a • ha arren

decenal • ha ar urteko

decenal; decenario, decenario • ha ar urteko

decencia • dezentzia

decencia • dezentzia

decencia; pundonor • erabidetasun

decenio • ha arrurteko

decenio • ha arrurteko

decenio, década de años • urte-dekada

deceno; deceno, décimo • ha argarren

decente • moldezko

decente • dezente

decente; honesto, honrado • onest

decentemente • dezenteki

decentemente • dezenteki

decepción • ka usada

decepción • dezepzio

decepción, fraude, engaño • atzipe

decepcionador • dezepzionagarri

decepcionador; decepcionante • dezepzionagarri

decepcionante • dezepzionagarri

decepcionar • dezepzionatu

decepcionar • dezepzionatu

decepcionar • a etsak galarazi

decepcionar • kuku egin

decepcionar • dezepzionatu

decepcionar, defraudar, engañar • atzipatu, atzipa, atzipatzen (du)

decepcionar, defraudar, engañar, embaucar • atzipetu, atzipe, atzipetzen (du)

decepcionar; fracasar • txulut egin

decí etro • dezi etro

decí etro • dezi etro

deci octavo; deci octavo • ha azortzigarren

deci ocuarto • ha alaugarren

deci ocuarto • ha alaugarren

deci onono • he eretzigarren

deci onono; deci onoveno • he eretzigarren

deci onoveno • he eretzigarren

deci oquinto • ha abostgarren

deci oquinto • ha abostgarren

deci oséptimo • ha azazpigarren

deci oséptimo • ha azazpigarren

deci osexto • ha aseigarren

deci osexto • ha aseigarren

deci otercero • ha ahirugarren

deci otercero • ha ahirugarren

deciárea • deziarea

deciárea • deziarea

decibelio • dezibel

decibelio • dezibel

decible • esangarri

decible; decidero, expresable • esangarri

decidero • esangarri

decidida ente; preceptivamente • erabakiz

decidida ente; radical ente, resueltamente • zirt edo zart

decididamente • egiteko prest

decididamente • prestasunez

decidido • dzartadako

decidido • erabakitsu

decidir; deliberar • xedatu

decidir; deri ir • zirt edo zart egin

decigramo • dezigra o

decigramo • dezigra o

decilitro • dezilitro

decilitro • dezilitro

décimo • hamargarren

decimocuarto • hamalaurgarren. hamalaugarren

decimonoveno, decimonono • hemeretzigarren

decimosexto • hamaseigarren

decir, afirmar • erran (du,dio)

decir aquí estoy yo • planta bota

decir las cosas claras • kopeta garbiarekin hitz egin

decir palabrotas • biraoak esan

decir por los bajines • hitz estalia esan, hitz estalka esan

decir; proferir • erran

decirlo un pajarito • intxixu batek esan

decirse, afirmarse • erran (da)

decisión • Erabaki.

decisión • erabaki

decisión; deliberación • delibera endu

decisión impulsiva • Oldarrezko, bulkadazko erabaki.

decisión razonada • Erabaki arrazoitu.

decisión responsable • Erantzukizunezko erabaki.

decisivamente • erabakiorki

decisivamente • erabakiorki

decisivo • erabakior

decisivo • erabakikor. erabakior

decisivo; resolutivo • erabakior

decisorio • erabakitzeko

decisorio; deliberante, resolutivo • erabakitzeko

decla ación • dekla azio

decla ación • dekla azio

decla ador • dekla atzaile

decla ador • dekla atzaile

declamar • dekla atu

declamar • dekla atu

declamar • dekla atu

declaración • deklarazio

declaración • aitorpen

declaración de la renta • errenta aitorpen

declaración de porte, carta de porte • garraio-gutun

declaración; enunciación, expresión • adierazpen

declarada ente; anifiesta ente, p•blicumente • agerian

declaradamente • deklaratuki

declarado • deklaratu

declarado; desca pado, desca pado elekud • ageri

declarante; declarante • deklaratzaile

declarar • aldarrikatu

declarar • deklaratu

declarar • deklaratu

declarar; predicar, proclamar • aldarrikatu

declarar; procla ar, sugerir • aditzera e an

declarativo • deklaragarri

declarativo • deklaragarri

declinable • deklinagarri

declinable • deklinagarri

declinación • deklinabide

declinación • deklinazio

declinar • deklinatu

declinar • deklinatu

declinar • aldera utzi

declinar • deklinatu

declinar; eludir, esca otear • txuliatu etxuliaa txuliatzend

declive • ike

declive • ike

deco isar • deko isatu

deco isar • deko isatu

deco isar • deko isatu

deco iso • deko iso

deco iso • deko iso

decolorar • kolorea kendu

decolorarse • kolorea galdu ejoand

decolorearse; desteñir, palidecer • marguldu

decomiso • Konfiskatze, atzemate; *dekomisaketa. Decomiso de mil kilos de cocaína en Irún = Irunen mila kilo kokaina konfiskatu dituzte. Los decomisos están aumentando = [Gero eta droga gehiago konfiskatzen da] *Dekomisaketak gero eta gehiago dira.

decoración • dekorazio

decoración; orna entación • apaintze

decorado • apaindu

decorado; decorado • dekoratu

decorador • dekoradore

decorador • apaintzaile

decorar • dekoratu

decorar • ornatu

decorar • dekoratu

decorar • liraindu

decorativo • apaingarri

decoro; gloria, honra • dedu

decorosa ente; próspera ente, ricamente • jasean

decorosamente • deduz

decorosamente • deduz

decoroso • deduzko

decrecer • eskastu

decrecer • urritu

decrecer; enrarecer, escasear • eskastu

decreciente • gutxikor

decreciente • beherakor

decreciente • urrikor

decrepitar • pindarkatu

decrépito • zarkilo

decrépito • zarkitu

decrépito • zaharko

decrépito • kuskul

decrepitud • sentontasun

decretar • dekretatu

decretar • dekretatu

decretar • dekretatu

decreto • dekretu

decreto • dekretu

decuria • dekuria

decuria • dekuria

dedal • ditare

dedal • ditare

dedal; úhatz arkak ö digital ehuellasd • hatz-zorro

dedicación • arduraldi

dedicación • e ate

dedicación; dedicatoria, entrega • eskaintza

dedicar • dedikatu

dedicar • eskaini

dedicar; dejar, deponer • utzi

dedicar; donar, dotar • dohatu edohaa dohatzend

dedicar; obsequiar, regalar • oparitu

dedicarse • jardun

dedicarse; desvelar, encargarse • arduratu

dedicarse; estar haciendoalgo, ocupar • ari izan

dedicarse; úez du batereardurarik ö no tiene ning•n iramiento • arduratu

dedicarse; úez duarazoarekin zerikusirik ö esajenoalasunto, úarazoan esku hartu esartud ö to ar cartas en elasunto • arazotu

dedicarse; úez duarazoarekin zerikusirik ö esajenoalasunto, úarazoan esku hartu esartud ö to ar cartas en elasunto • arazotu

dedicatoria • eskaintza

dedil • hatzandel

dedil • behatz-zorro

dedo • eri

dedo • atzamar

dedo • hatz

dedo anular • maitezko

dedo del pie • behatz

dedo índice • eri erakusle

dedo índice • hatz erakusle

dedo índice • eriluze

dedo mayor, corazón (dedo) • bihotz-eri

dedo meñique • hatz txiki

dedo meñique • hatz txiki

dedo meñique • atxikin

dedo pulgar • eri potots

deducción • dedukzio

deducción • kentzeko

deducción; extractivo • ateratzeko

deducción; resta, sustración • kenketa

deducible • ateragarri

deducible; revocable, tachable • kengarri

deducir • kenketa egin

deducir • deduzitu

deducir • ondorioztatu

deducir; derivar • erator erid

deducir; derivar, úy-ren deribatua x-ekiko ö derivada de y con respectoa x • deribatu ederibaa deribatzend

deducir; repercutir • ondorioztatu

defecar • kaka egin

defecar losani ales • gorotz egin

defecar losani ales • zirin egin

defectivo • defektibo

defectivo • defektibo

defecto • opo

defecto, culpa • hutsarte

defecto, deficiencia • akats

defecto; deficiencia, desperfecto • akats

defecto; deficiencia, espacio vacío • hutsune

defecto; desca inada ente, despiste • oker

defecto; deterioro, equivocación • narrio

defecto; disculpa, evasiva • estakuru

defecto; errata, falta • huts

defecto, fallo • hutsegite

defecto físico o imperfección provocados • ermaintze

defecto físico, tacha • noku

defectuosamente • akatsez

defectuoso • estakurudun

defectuoso • erreusa

defectuoso • narriodun

defectuoso • herrenbel

defectuoso • mankauta

defectuoso • narriotsu

defectuoso; aligno, alo • txar

defectuoso; deficiente, i perfecto • akasdun

defectuoso; disfor e, i perfecto • markets

defectuoso, disforme, imperfecto, deforme • markets

defectuoso; ellado, tarado • akastun

defectuoso; quisquilloso, rencilloso • kanpix

defectuoso; viciado, vicioso • ajedun

defender • egikortu (du). egikortu (du)

defender • aldeztu, aldez, aldezten (du)

defender, proteger • gerizatu (du)

defenderesed; sustentar • defendatu

defenderse • aldeztu

defenderse • defendatu

defenderse • aldeztu

defendible • defendagarri

defendible; defensivo, sustentable • defendagarri

defenestración • leihotikatze

defenestración • leihotikatze

defensa • geriza

defensa • geriza etokiad

defensa • babespide

defensa • Defentsa.

defensa • gerizi

defensa • defentsa egerrand

defensa • defentsio eauzitegiand

defensa • bebeskuntza

defensa eauzitegiand • defentsa

defensa; encondrijo • gerize

defensa; lugar so brío, resguardo • itzalpe

defensa popular • Herri defentsa.

defensa; protección • gerizapen

defensiva • defentsiba

defensiva • defentsiba

defensivo • defendatzeko

defensor del pueblo • ararteko

defensor, protector • gerizatzaile

defensor; sustentante • defendatzaile

deferencia, cortesía, respeto • adei

deferencia; gentilidad, paganismo • jentiltasun

deferencia; ira iento, respeto • begirune

deferencia; reverencia • adei

deferente • eraiskor

deferente • kortes

deferente; gentil, infiel • jentil

deferentemente • adeitasunez

deficiencia • hutsalaldi

deficiencia • 1. Huts, hutsune. 2. Urritasun, gabezia.

deficiencia, defecto • akats

deficiencia mental • Adimen urritasun.

deficiente ental • adi en eskaseko

deficiente ental • behenor al

deficiente; insuficiente • gutxiegizko

déficit • defizit

déficit; i bécil • ments

definición • definizio

definición • zehazketa

definición.?? • xehetasun

definición; deslinde, li itación • mugapen

definición; deter inación • zehaztapen

definición; racionamiento • mugatze

definir • definitu

definir • zehaztu

definir • definitu

definir; desglosar, dilucidar • zehaztu

definir; deter inar, efectuar • zertu

definitivamente • behin betiko

definitivamente • definitiboki

definitivamente • behin betiko. behin betiko

definitivo • definitibo

definitivo; úhilean behin ö una vezal es, úbehin batean ö una vez • behin-betiko

deflación • deflazio

deflación • deflazio

defor able • defor agarri

defor able • defor agarri

defor ación • itxuragabetze

defor ación • defor azio

defor ar; desfigurar • itxuragabetu

defor ar; desfigurar, deteriorar • jitxuratxartu eitxuratxaretuda ccartzebd

defor ar; disfrazarse • bestitxuratu

defor ar; entorpecer • h oldegaiztu e oldegaitzetuda cciztend

deformar • defor atu

deformar • defor atu

deformar • bestitxuratu

deformar • itxuragabetu

deformarse • markestu, markets, markesten (da)

deforme • defor e

defraudador • hutse aile

defraudador; estafador • iruzurgile

defraudar • irusako egin

defraudar • huts e an

defraudar • etsiarazi

defraudar • defraudatu

defraudar; estafar • iruzurtu

defraudar; estafar, traicionar • iruzur egin

defraudar; persuadir • letsiarazi eetsiaraza etsiaraztend

defunción; ejecución, fallecimiento • hiltze

defunción; falleci iento, uerte • heriotza

deg±ello • lepa ozketa

degeneración • Endekatze, andeatze.

degeneración • endekatze

degeneración • endakatze

degeneración • hendekatze

degeneración • endakatze

degeneración • hendekatzapen

degenerado • hendekatu

degenerar • endekatu (da)

degeneraresed; descastar • endakatu

degenerarse • hendekatu (da)

degenerarse • endakatu

degenerarse • endakatu

degollación • lepa ozte

degollar • deslepotu

degollar • deslepotu

degollar • zintzur egin

degradable • degradagarri

degradable • degradagarri

degradación • degradakuntza

degradación • degradazio

degradar • ipurtzildu epurtzileduda purtziltzend

degradar • maila kendu

degradar; envileceresed, alearse • zitaldu

degradarse • degradatu

degradarse • degradatu

degradarse • degradatu

degustación • dastapen

degustación • dastapen

degustador • dastatzaile

degustador; probador • dastatzaile

degustar • dastatu

degustar • dastatu

degustar; paladear • m ilizkatu e ilizkaa ilizkatzend

degustar; paladear, saborear • murtxatu e urtxaa urtxatzend

dehesa • angio

dehesa • angio

dehiscencia • dehiskentzia

dehiscencia • dehiszentzia

dehiscencia • irekikortasun

dehiscente • irekikor

dehiscente • dehiskente

dehiscente • dehiszente

deidad; divinidad • jainkotasun

deidad; úhala • jainko

deismo • deis o

deismo • deis o

deista; deista • deista

dejada • ukitu epilota jokoand

dejadez; depravación, re olonería • zabartasun

dejadez; descortesía, tosquedad • baldreskeria

dejadez; estupidez, inactividad • geldotasun

dejadez; haraganería, holganza • nagikeria

dejadez; indiferencia • ezaxola

dejadez; orosidad, ordinariez • zabarkeria

dejar • lagatu

dejar • lagatu, laga, lagatzen (du)

dejar a cargo de • kargutan eman

dejar a un lado • bazter utzi, bereiz utzi

dejar, abandonar, permitir, descuidar, deponer (las armas) • utzi, utz, uzten (du)

dejar alparado • behea jota utzi

dejar boquiabierto, dejar estupefacto, pasmar, dejar pasmado • aho zabalik utzi (du)

dejar con la boca abierta • musututs utzi

dejar con un palmo de narices • lau mutur egin, zehe bat sudur egin

dejar cortado • lo utzi, moztuta utzi

dejar de lado • bazterrean utzi, bazterrera utzi

dejar de lado, dejar a un lado, declinar, abandonar • alde batera utzi (du)

dejar de ser • izaitean baratu (da)

dejar en mal lugar • leku ederrean gelditu / jarri / ipini / utzi

dejar este mundo • mundu honetatik mugida eman

dejar expedita la vía • bidea libre utzi

dejar fuera de vista • begietarik at utzi (du)

dejar huella • itzala utzi

dejar seco • zoko bota

dejara salvo; dispensar, exceptuar • salbuetsi

dejaral argen; soslayar • bazterrean utzi

dejaraso brado • harri eta zur utzi

dejarle seco; despojarle del dinero, linchar • kalitu

dejarlea uno en su sitio • apal-apal utzi

dejarse ver • bekokia ageri

deje ejanari ia galduetand; dejo, dejo ejanari iz galduetand • teku

deje ejanari ia galduetand; tufillo • tejo

deje; elodí, elodía • doinu

dejo; dejo, hedor • keru

dejo, sabor, gusto • kutsu

del cielo a la tierra • zerutik lurrera

del cieloa la tierra • zerutik lurrera

del hombre, humano • gizon-

del interior de,que está dentro de • -en barnako

del is o odo; igualmente • era berean

del mismo modo, asimismo • bertora ere

del mismo modo que, exactamente como • bezalaxe

del modo más completo • osokienik

del modo más..., de la manera más • -kienik

del modo más leal, de la manera más leal • leialkienik

del otro lado de, de la otra parte de • -z haraindiko

del peor modo. de peor modo • gaizkienik

del ta año de un ho bre • gizabeteko

del todo • zeharo

delación; denuncia • salu

delantal • aurreko antal

delantal; andil • a antal

delantal; andil • mantal

delante de, ante • -en aurrean

delante de, frente a, enfrente de • -en aitzinean

delante de, frente a, enfrente de • -en aintzinean

delante, en la parte anterior • aitzinean

delante, parte anterior • aitzin

delantera; fachada • aitzinalde

delantera; fachada, frontis • aurrealde

delantero; líder, pionero • aurrelari

delatar • salatu

delatar; denunciar • salo egin

delator • salatari

delegable • ordezkagarri

delegable; suplantable • ordezkagarri

delegación • mandatalgoa

Delegación Adjunta de la Alcaldía • Alkatetzako Ordezkaritza Laguntzailea

Delegación de Concesiones • Emakiden Eskuordetzea

Delegación de Euskadi en Bruselas • Euskadiren Ordezkaritza Bruselan

Delegación de Euskadi en México • Euskadiren Mexikoko Ordezkaritza

delegación de facultades • ahalmenak eskuordetzan emate, ahalmenak eskuordetze

Delegación de Servicio de Intervención y Tesorería • Kontuhartzailetza eta Diruzaintza Zerbitzuaren Ordezkaritza

Delegación de Servicio del Gabinete de Alcaldía • Alkatetzako Kabinetearen Zerbitzuaren Ordezkaritza

Delegación de Servicio del Gabinete de Arquitectura • Arkitekturako Kabinetearen Zerbitzuaren Ordezkaritza

Delegación de Servicio del Gabinete Técnico de Organización • Antolamendurako Kabinete Teknikoaren Zerbitzuaren Ordezkaritza

Delegación de Servicio del G.I.R.P.A. • A.I.H.P.K.-ren Zerbitzuaren Ordezkaritza

Delegación del Área • Saileko Ordezkaritza

Delegación del Gabinete de Prensa • Prentsako Kabinetearen Ordezkaritza

Delegación del Servicio de Contratación • Kontratazio-Zerbitzuaren Ordezkaritza

Delegación del Servicio de Recursos Humanos • Giza Baliabideen Zerbitzuaren Ordezkaritza

Delegación del Servicio de Relaciones Ciudadanas • Hiritarrekiko Harremanen Zerbitzuaren Ordezkaritza

Delegación del Servicio de Seguridad Ciudadana • Hiritarren Segurtasun Zerbitzuaren Ordezkaritza

Delegación en Bizkaia del Organismo Nacional de Loterias y Apuestas del Estado • Estatuko Loteria eta Apustuen Nazio Erakundearen Bizkaiko Ordezkaritza

delegación; representación, sucursal • ordezkaritza

Delegaciones Territoriales del Departamento de Vivienda y Asuntos Sociales de cada uno de los Territorios Históricos • Etxebizitza eta Gizarte Gaietako lurralde ordezkaritzak, lurralde historiko bakoitzean

Delegaciones Territoriales del Departamento Justicia, Trabajo y Seguridad Social en cada uno de los territorios históricos • Justizia, Lan eta Gizarte Segurantza Sailaren lurralde ordezkaritzak, lurralde historiko bakoitzean

delegado • ordezkari

delegado; enviado, lugarteniente • ordezkari

delegado; pre io, reco pensa • ordari

delegar • ri ordea e-ri ordea utzeidd

delegar • ri ordea e-ri ordea utzdi

delegar • ordezkatu

delegar; inde nizar, representar • ordezkatu

deleitable; entretenido, placentero • atsegingarri

deleitar • zoratu

deletrear • letreiatu

deletrear • letreiatu

deletrear • letreiatu

deletreo • letreiatze

deletreo • letreiu

deletreo • letreiaketa

delfín • dofin e

delfín • dofin eFrantziako printzead

delfín • gizurde eitsasoko ani aliad

delfín eitsasokoani aliad • gizurde

delfínme • dofin

delgadez • mehego

delgadez; flacura, flaqueza • argaltasun

delgado • mehe epalabra co pc eha-d

delgado • argal eizaki biziakd

delgado eizaki biziak batez ered; flaco, lánguido • argal

delgado; fino, flaco • mehe

delgado, sutil, fino, flaco • mehe

delgaducho • argaltxo

delgaducho; legaña • makar

deli itación; li itación • zedarritzapen

deli itador • mugatzaile

deli itador; deli itativo, deter inador • mugatzaile

deli itar; e bornar, en arcar • bornatu

deli itativo • mugatzaile

deliberación • delibero

deliberadamente • bere nahiz

deliberadamente • deliberatuki

deliberante; deliberante • erabakitzaile

deliberar • deliberatu

deliberar • xede hartu

deliberar • deliberatu

deliberar • xede hartu

delicadamente • delikatuki

delicadamente • delikatuki

delicadeza • kuperatasun

delicadeza • urguritasun

delicadeza; exquisitez, fineza • fintasun

delicado • delikatu

delicado; delicado, elindroso • kuperati

delicado; diligente, fin • fin

delicado; discreto • urguri

delicado; i pertinente, elindroso • kupera

delicado; suave, tierno • beratz

delicia • delizia

delicia; disfrute, fruicción • goza en

Delicias de bellota • Exkur-kutixiak

Delicias de espárragos • Esparrago-kutixiak

Delicias de espinacas • Espinaka-kutixiak

Delicias de lenguado al chacolí blanco • Mihiarrain deliziak txakolin txuriz

Delicias de merluza • Legatz-kutixiak

Delicias de merluza "Club Guría" • "Club Guria" legatz deliziak

Delicias de merluza especiales de la casa • Legatz-kutixiak, etxeko bereziak

Delicias de rabo y berenjenas • Buztan eta berenjenazko kutixiak

Delicias de verduas con foie • Barazkien lilurak foie-az

Delicias del Cabo Rojo • Cabo Rojoko kutixiak

deliciosamente • delizioski

deliciosamente • delizioski

delicioso • delizioso

delicioso • delizioso

delicioso • atsegintsu

delicioso; gustoso • gustagarri

delictivo • deliktuzko

delictivo • delituzko

delicuente; alandrín, aleante • gaizkin

delicuente; facineroso, aleante • gaizkile

delicuescente • delikueszente

delicuescente; fundente • urkoi

delimitar los carriles • erreiak bereizi, erreiak mugatu

delincuencia • delinkuentzia

delincuencia • delinkuentzia

delincuencia • Delinkuentzia, gaizkiletasun, kriminaltasun.

delincuencia juvenil • Gazteen delinkuentzia.

delincuente • Delitugile, delinkuente, gaizkile.

delincuente • delitugile

delincuente • deliugile

delincuente • legehausle

delincuente; delincuente • delinkuente

delineante • marratzaile

delineante; delineante • delineatzaile

Delineantes • Delineatzaileak

Delineantes de Saneamiento • Saneamenduko delineatzaileak

Delineantes Plano Ciudad • Hiriko Planoaren delineatzaileak

delinear • delineatu

delinear • delineatu

delinear • delineatu

delinear; figurar, formar • itankeratu etankeraetuda tankeratzend

delinquir • legea hautsi eurratua zanpatud

delirante • eldarniagarri

delirante • eldarniagarri

delirar • eldarniatu

delirar • eldarnioa ukan

delirar • mburugaldu eburugala burugaltzend

delirar; desvariar • eldarniatu

delirio • delirio

delirio • Eldarnio, sukar amets.

delirio; deslu bra iento, e belesamiento • lilura

delirio; desvarío, inso nio • eldarnio

delirium tremens • Delirium tremens.

delito • delitu

delito • delitu

delito • lege hauste

delito • Lege hauste, delitu.

delito • legehauste

delito • lege urratze ehausketad

delito • deliktu

delito contra la propiedad • Jabegoaren aurkako lege hauste.

delta • delta

delta • delta

demanda • Eskabide, eskakizun, eskari.

demanda de tratamiento • Tratamendu eskari, tratatzeko eskari.

demasiado • larregi

demasiado • lar

demasiado • gehiegi

demasiado, excesivamente • -egi

demasiado tarde • berantegi

demencia • Erotasun, zoramen.

demoledor • ezereztaile

demora, dilación, prórroga, moratoria, aplazamiento, retraso • luzamendu

demora, dilación, retraso, lentitud • luza-bide

demostrar, probar • erakutsi, erakuts, erakusten (du, dio)

dendrita • dendrita

dendrita • dendrita

denegar • denegarw ukatu

denegar • ukatu

denegar; obstar • ezezkoa e an

denegar; OME denegar por segunda vez, excusarse • uko egin

denigración • iraintze

denigración; vituperación • iraintze

denigrante; denigrante, despreciador • erdeinari

denigrante; hu illante, igno inioso • iraingarri

denigrar • belztu

denigrar • zikindu

denigrar; desairar, desdeñar • erdeinatu

denigrar; deshonrar, desprestigiar • beztu ebeltzebeztuda beztend

denigrar; detractar, aldecir • gaitzesan

denigrar; e borronar, enfangarse • zikindu

denigrar ebeltza belztend • belztu

deno inación • izeneztapen

deno inación de origen • jatorri-izen

deno inación de origen • jatorri-izen

deno inación; no bra iento, no inalización • izendapen

deno inación; no bre, substantivo • izen

deno inar • izena ezarri

deno inar • izendatu

deno inar • izeneztatu

deno inar; encionar, entar • izendatu

denodada ente; fuerte ente, raudamente • azkarki

denodado; estupendo, for idable • bipil

denominación de la cooperativa • kooperatibaren izen

denominación social • baltzu-izen, sozietatearen izen

denominar, llamar • izen eman (dio)

denominar, llamar • izeneztatu, izenezta, izeneztatzen (du)

denominarse, llamarse • izenpetatu, izenpeta, izenpetatzen (da)

denominarse, llamarse • izeneztatu, izenezta, izeneztatzen (da)

denostar • jahapaldikatu eahapalditzenv ahapaldikad

denotación • denotazio

denotación • denotazio

denotar • denotatu

denotar • esan nahi izan

denotar • denotatu

denotar • denotatu

densa ente; intensamente • trinkoki

densamente • dentsoki

densamente • lodiro

densí etro • dentsi etro

densí etro • dentsi etro

densidad • trinkotasun

densidad • dentsitate

densidad • dentsitate

densidad de la circulación • zirkulazioaren dentsitate, zirkulazioaren trinkotasun

denso • dentso

dentado • horzdun

dentado • hortzdun

dentado • hozkadun

dentado • hozdun

dentado • horztun

dentado • hortzera e akina batenad

dentado • hoztun

dentado; dentadura • hortzeria

dentadura • horzdura

dentadura • hortzaginak

dentadura • hortzadura

dentadura • haginak

dentadura • hortzak

dental • hortzeko

dental • horzkari

dental; úo • hortz-

dentellada • auskada

dentellada; ordedura, ordisco • hozkada

dentellada; ordisco, picadura earkakuso eltxo eta osterantzeko intsektuenakd • haginkada

dentera • kirri

dentera • horzkidura

dentera; friamente • hozki

dentición • hortzapen

dentición • hortzapen

dentición • hortz agertze ehaztea irtetzed

dentífrico; dentífrico, pasta de dientes • hortzore

dentista; dentista, odontólogo • dentista

dentista; dentista, odontólogo • haginlari

dentro de, alrededor de • -en baranoan

dentro de dos días • bi egun barru

dentro de dos días; OME dentro de dos días • bi egun barru

dentro de, en el interior de, en el seno de • -en barruan

dentro de, en el interior de. (endo = procede del griego). ????? • -en endoan

dentro de la casa earend • etxe barruan

dentro de la casa; OME dentro de la casa • etxean barne

dentro de los límites del campo de visión • ikusterrean

dentro; entraña, interior • barru

dentro; hondamente • barrenean

dentro; inclusive, interior • barne

denuedo; valerosidad • kuraia

denuedo; valía, valor • balore

denuncia • salaketa

denuncia • Salaketa.

denuncia • salatze

denunciable • salagarri

denunciado • salatu

denunciante • salatzaile

denunciar, acusar, delatar, chivarse • salatu, sala, salatzen (du)

deontología • deontologia

deontología • deontologia

deontológico • deontologiko

deontológico • deontologiko

departa ento; faena, grupo • sail

departamento • departa entu

Departamento de Acción Social • Gizartekintza Saila

Departamento de Administración Foral y Local y Desarrollo Comarcal • Foru eta Toki Administrazio eta Eskualde Garapenerako Saila

Departamento de Agricultura • Nekazaritza Saila

Departamento de Agricultura y Medio Ambiente • Nekazaritza eta Ingurumen Departamentua * Nekazaritza eta Ingurumen Saila

Departamento de Agricultura y Pesca • Nekazaritza eta Arrantza Saila

Departamento de Bienestar Social • Gizarte Ongizaterako Saila

Departamento de Cultura • Kultura Saila

Departamento de Cultura, Euskera, Juventud y Deportes • Kultura, Euskara, Gazteria eta Kirol Departamentua

Departamento de Deportes • Kirol Saila

Departamento de Economía y Turismo • Ekonomia eta Turismo Departamentua

Departamento de Educación • Hezkuntza Saila

Departamento de Educación, Universidades e Investigación • Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa Saila

Departamento de Empleo • Enplegu Saila

Departamento de Empleo y Formación • Lan eta Trebakuntza Saila

Departamento de Función Pública • Funtzio Publikoaren Saila

Departamento de Hacienda, Finanzas y Presupuestos • Ogasun, Finantza eta Aurrekontu Saila

Departamento de Hacienda, Patrimonio y Presupuestos • Ogasun, Ondare eta Aurrekontu Saila

Departamento de Hacienda y Administración Pública • Ogasun eta Herri Administrazio Saila

Departamento de Hacienda y Finanzas • Ogasun eta Finantza Departamentua * Ogasun eta Finantza Saila

Departamento de Industria, Comercio y Turismo • Industria, Merkataritza eta Turismo Saila

Departamento de Interior • Herrizaingo Saila

Departamento de Intervención Social • Gizartegintza Saila

Departamento de Justicia, Trabajo y Seguridad Social • Justizia, Lan eta Gizarte Segurantza Saila

Departamento de Juventud y Deporte • Gazteria eta Kirol Saila

Departamento de Medio Ambiente • Ingurumen Saila

Departamento de Medio Ambiente y Acción Territorial • Ingurugiro eta Lurralde Ekintza Saila

Departamento de Nuevas Tecnologías • Teknologia Berrien Saila

Departamento de Obras Hidráulicas y Urbanismo • Obra Hidraulikoetako eta Hirigintzako Departamentua

Departamento de Obras Públicas y Transportes • Herri Lan eta Garraio Saila

Departamento de Obras Públicas y Urbanismo • Herrilan eta Hirigintza Saila

Departamento de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente • Lurralde Antolamendu eta Ingurumen Saila

Departamento de Presidencia • Lehendakaritza Departamentua * Lehendakaritza Saila

Departamento de Promoción Económica • Ekonomi Sustapen Saila

Departamento de Salud y Consumo • Osasun eta Kontsumo Saila

Departamento de Sanidad • Osasun Saila

Departamento de Servicios Sociales • Gizartekintza Departamentua

Departamento de Transportes y Carreteras • Garraio eta Errepide Departamentua

Departamento de Transportes y Obras Públicas • Garraio eta Herri Lan Saila

Departamento de Urbanismo * Área de Urbanismo • Hirigintza Saila

Departamento de Vivienda y Asuntos Sociales • Etxebizitza eta Gizarte Gaietako Saila

Departamento del Diputado General • Diputatu Nagusiaren Saila

departamento gubernamental • gubernu-departamendu

departir • solastu

departir; estar de palique, platicar • partzunean ari eihardund

departir; expresarse • solastu

dependencia • Mendekotasun.

dependencia • dependentzia

dependencia; esclavitud, servidu bre • menpetasun

dependencia; estación de estudio, estancia • egotegi

dependencia física • Mendekotasun fisiko.

dependencia psíquica • Mendekotasun psikiko.

dependenica; do inio • manupe

depender • mtik esekitaa e-tik esekita egond

depender • tik esekita e-tik esekita egond

depender • jautsi (da)

depender • en e-erden endeeand egond

depender • ren baherra e-ren beharra ukand

depender • ren beharra e-ren beharra ukand

depender • ren enpean e-ren enpean egond

dependiente • morroi

dependiente; dependiente, do éstico • otsein

dependiente; dependiente, e pleado • enplegatu

dependiente; dependiente, expendedor • saltzaile

dependiente; do éstico, esbirro • morroin

dependiente; esclavo, inferior • menpeko

dependiente; inferior, secular • mendeko

dependiente; inferior, servil • azpiko

dependiente; satélite • jarraile

dependiente; satélite • inguruko

depilación • ilekenketa

depilación • bipiltze

depilación, derroche • hondadura

depilar • ilea kendu

depilar • ile soildu

depilar • ilea kendu

depilar; desplu ar, despojarse • bipildu

depilar; úoso bipila da ö es uy resuelto • bipildu

deplorable; f•nebre, lacri oso • negargarri

deplorable; la entable, lasti oso • deitoragarri

deplorable, lamentable • deitoragarri

deplorar • deitoratu

deplorar • negarreztatu

deplorar • negarreztatu

deplorar; la entar • hiletak jo

deplorar, lamentarsse, quejarse • deitoratu, deitora, deitoratzen (du)

deponente • deponente

deponente • deponente

deponer • utzirazi eutziraza utziraztend

deponer; depositar • ezarri

deponer; depositar, engarzar • ezarerid

deporte • kirola epalabra co pc kirol-d

deporte • kirol

Deporte escolar • Eskola kirola

deportes acuáticos • ur-kirolak

deportes rurales • herri-kirolak

deportes rurales; úherri laua ö el pueblo llano • herri-kirolak

deportista; deportista • kirolari

deportivo • kirol-

deportivo; deportivo, estadio • kiroldegi

depositar • lauspeatu

depositar • gordailatu

depositar • lauspeatu

depositar • hauspeatu

depositar • zainpean utzi

depositar • zainpean utzi

depositar • gordailatu

depositar; precipitarse un liquido • hauspeatu

depositario • gordelari

depositario; encubridor, guardador • gordetzaile

depósito • gordailapen ebankuand

depósito • bilki

depósito • gordailuan uzte, gordailuan lagatze

depósito • biltzontzi

depósito • biltontzi, ontzi

depósito • gordailu

depósito • gaio

depósito • gordegi

depósito • gordagi

depósito cautelar • badaezpadan gordailuan lagatze

depósito de agua • urontzi

Depósito de agua de Ulia • Uliako ur biltegia

depósito de combustible • erregai-ontzi

depósito de cuentas • kontu-gordailu

Depósito de Loiola • Loiolako ur biltegia

Depósito de Olarain • Olaraingo ur biltegia

Depósito de Oriaventa • Oriabentako ur biltegia

depósito de sal; salero • gaztegi

depósito de sal; salero • gatzontzi

depósito de sal; salero • gatzandel

depósito de sal uera • gatzunaska

depósito de sal uera • gatzunaska

depósito ebankuand • gordailapen

depósito; escondidamente • gordeki

depósito; establo, ajada • tegi

depósito; fosaeod, foso • hobi

depósito legal • lege-gordailu

Depósito Municipal de Vehículos • Ibilgailuen Udal Gordailua

Depósitos y Bombeos • Gordailuak eta Ponpaketak

depravación de costu bres • ohituren gaiztakuntza

depravación; escándalo, orbosidad • gaizpide

depravación; escándalo, perdición • galbide

depravación; fechoría, i piedad • gaiztakeria

depravado; insidioso, ladino • gaizto

depravar; envileceresed, alearse • gaiztotu

deprecación; exhortación, invocación • erregu

deprecación; exigencia, interpelación • eskaera

depreciación • baliogalera

depreciación • depreziazio

depreciarse • depreziatu

depreciarse • depreziatu

depreciarse • depreziatu

depredación • hondakaritza

depredación • hondakaritza

depredador • hondakari

depredador • hondakari

depredar • hondakatu

depredar • hondakatu

depresión • goibeheraldi

depresión • Depresio.

depresión • zokogune

depresión • depresio

depresión de trreno • zulogune

depresión entre dos vertientes, por la cual corren las aguas • uharan

depresivo, -a • 1. Depresio eragile. 2. Deprimierraz, etsierraz, (gogo) erori.

depresor, -a • Depresio eragile.

depri ir; derru bar • jausi

depri ir; desalentar • gogoa kendu

depri ir; desalentar • gogoa kendu

deprimente • gogoa kentzeko

deprimente • ahulgarri

depuración • arazketa

depurar • araztu

depurar • araztu

depurativo • arazgarri

depurativo; lavable • garbigarri

der atología • der atologia

der atología • der atologia

der atólogo; der atólogo • der atologo

der is • der is

der is; e brana • gia

derecha • eskuin

derecha • eskuin

derecha; derecho eeskuinaz baliatzen denad, ano derecha • eskuin

derecha ente; diestra ente, rectamente • artezki

derecha, lado derecho • eskumalde. eskuinalde

derecha, lado derecho • eskuinalde

derecha (mano) • eskuin

derecha (política) • eskuinalde

derecha (política) • eskuin

derechismo • eskuinkeria

derechista • eskuindar

derechista • eskuindar

derecho • dretxo

derecho • zuzen

derecho • zuzenbide

derecho de pernada • bernada-eskubide

derecho de pernada • bernada-eskubide

derecho de residencia, de estancia • egoitzaren eskubide

derecho de separación (del socio) • kooperatiba uzteko eskubide (bazkidearena)

derecho, directo, recto, justo • artez. artez

derecho divino • jainkozko zuzenbide

derecho divino • jainkozko zuzenbide

derecho eeskuinaz baliatzen denad; diestro eeskuinaz baliatzen denad • esku ati

derecho; franquicia, per iso • eskubide

derecho internacional • nazioarteko zuzenbide

derecho internacional • nazioarteko zuzenbide

derecho; jurisprudencia • zuzenbide

derecho, libertad • eskubide

derecho natural • berezko zuzenbide

derecho natural • zuzenbide natural

derecho; OMU derecho, directo • zuzen

derecho positivo • zuzenbide positibo

derecho positivo • zuzenbide positibo

derecho societario comparado • baltzu-zuzenbide konparatu, sozietateen zuzenbide konparatu

derechura • zuzentasun

derechura; justicia, probidad • zuzentasun

deriva • deriba

deriva • deriba

derivación • 1. Desbideratze. 2. -ra bideratze.

derivación • deribazio

derivación; procedencia • eratorpen

derivada; derivada, úy-ren deribatua x-ekiko ö derivada de y con respectoa x • deribatu

derivado • eratorkin

derivado • eratorri

derivado • eratorrizko

derivar • deribatu

derivar • eratorri

derivar • deribatu

derivar; derra e, di anar • jario

derogación • derogazio

derogación • derogazio

derogar • derogatu

derogar • derogatu

derogar • derogatu

derogatorio • derogatzaile

derogatorio • derogatzaile

derra a iento; derra e, eyección • isurtze

derra ador • isurle

derra ador; eyector, vertedor • isurle

derra amiento • isurtze

derra ar sangre • odola isuri ejariod

derra aresed; descorrer, dese bocara otro río • isuri

derra arse • isuri

derra arse • isuri

derra e; efusión • isurpen

derra e; eyaculación, vertido • isurketa

derramamiento, derrame (de sangre) • isurte

derramar, verter • isuri (du)

derrapar • lerratu

derrapar • irristatu

derrapar; desplazaresed, resbalarse • lerratu

derrapar; patinar, resbalarse • irristatu

derrape • irristapen

derrape; desliz, patinazo • lerradura

derrape; desliz, patinazo • lerrada

derrengado • maki

derrengado; lisiado, paralítico • maki

derrengarse • makitu

derrengarse • makitu

derrengarse • makitu

derretiresed; diluiresed, disolverse • urtu

derretiresed; úez ur ezardo ö ni chicha ni li oná • urtu

derretirse la nieve • es eldu

derretirse la nieve • es eldu

derribado, abatido, tumbado • lurreratu

derribar • ezilipudikatu ezilipurdikaetuda cckatzend

derribar, invertir • azpikozgain ezarri (du). azpikoz gain ezarri (du)

derribar; úbotaahala euriaari ö llovera cántaros • bota elurrerad

derribarse, abatirse, tumbarse, ser derribado, ser abatido, ser tumbado • lurreratu, lurrera, lurreratzen (da)

derribo • eraisketa

derribo • eraisketa

derroca iento; derroche, despido • botatze

derroca iento; derru ba iento, derru be • a iltze

derroca iento; destitución, exoneración • kentze

derrocamiento • aurizkitze

derrocamiento • uzkailtze

derrocamiento • klike

derrocar • egotzi

derrocar • uzkaili

derrocar • uzkaldu

derrocar; derru bar • a ildu

derrocar, doblegar, derrotar • uzkaili, uzkail, uzkailtzen (du)

derrocar; invertir, subvertir • uzkaeidldu

derrocar; volcaresed, voltear • uzkaili

derrochador • hondatzaile

derrochar • parra parra gastatu

derrochar • bonbonean erabili

derrochar • parra parra gastatu

derrochar; desaparecer, despilfarrar • irion

derrochar; despilfarrar, dilapidar • dirua bota ehondatud

derrochar; despiljarrar, dilapidar • mur ariatu eur ariaa ur ariatzend

derrochar; prodigar • parra-parra bota

derrochar; ta izar • eralki

derrochar; úbotaahala euriaari ö llovera cántaros • bota ediruad

derroche • eralkitze

derroche • alferrik galtze

derroche; dispendio • bonbonkeria

derroche; dispendio, gansada • parrastada

derrota • derrota

derrota, conquista, dominio, dominación • menderatze

derrotar • derrotatu

derrotar; ganar, sobrepasar • garaitu

derrotar; úo • garaitu

derrotero • itsasbide

derrotero; ruta • arruta

derrotis o; pesi ismo • ezkortasun

derrotis o; postración • eroritasun

derrotista • derrotista

derrotista; negativo, pesi ista • ezkor

derru bamiento • a iltze

derru bar • lurrera jausi

derru be • erortze

derviche • derbitxe

derviche • derbitxe

des án; dobled, entuerto • makurkeria

des ayo; enloqueci iento, extravío • zoraldi

des ayo; indisponible, indisposición • aldigaitz

des ayo; insensato, perturbado • burtzoro

des edido; enorme • beraldiko

des entir; falsear, falsificar • gezurtatu

des enuzar • zehatu

des enuzar; despedazar, destrozar • xehetu

des enuzar; destrozar, detallar • xehatu

des enuzar; hacerañicos • lxehekatu exehekaetuda xehekatzend

des esurado; excesivo, sobreabundante • gaindizkako

des ochar • mozkildu e ozkila ozkiltzend

des ontar • deseraiki

des ontar • des untatu

des ontar • zalditik jaitsi

des ontar elurrakd • luerauzi

des onte • des untaketa

des onte • luerauzketa

des onte e akina batd • des untatze

des onte elurrenad • luerauzte

des oralización • des oralizazio

des oralización • des oralizazio

des oralizador • etsigarri

des oralizarse • des oraldu

des oralizarse • des oralizatu

des oronarse • gainbeheratu

desa oldar • deseratu

desa oldar • des oldatu

desa oldar • deseratu

desa oldar • des oldatu

desa or; esquivez, frustración • zapuzkeria

desa or; frescura, frialdad • hoztasun

desa ortización • desa ortizazio

desa ortización • desa ortizazio

desa ortizar • desa ortizatu

desa ortizar • desa ortizatu

desa ortizar • desa ortizatu

desa parado • laguntzagabe

desa parado; errante, negligente • deslai

desa parar • desanparatu

desa parar • desbabestu

desa parar • desanparatu

desa parar • kbabesgabetu ebabesgabea babesgabetzend

desa parar • galetsi

desa parar • galetsi

desa parar; descarriar, desorientar • ldeslaitu edeslaietuda deslaitzend

desa parar; desproteger • desbabestu

desa paro • babesik ez

desa paro • desbabes

desa paro • desanparo

desabrido • mergatz

desabrochar • orratza kendu

desabrochar; desadherirse, desajustar • askatu

desabrochar; desadherirse, desajustar • askatu

desacatar • desakatatu

desacatar • desakatatu

desacatar • des en egin

desacato • des en egite

desacato • des en-egite

desacato • desakatu

desacato; sedición • mutiraldi

desacertada ente; i propiamente • desegokiro

desacertar • gaizki egon

desacertar; fallar • oker egin

desacierto • as agabeko

desacierto; equivocación, fallo • hutsegite

desaconsejar • deskontseilatu

desaconsejar • deskontseilatu

desaconsejar • desahokatu

desaconsejar; disuadir • has oa burutik kendu eaterav utzarazid

desacostu brado • ez ohizko

desacostu brado • ohigabeekod

desacostu brado • desohitu

desacostu brado; extraordinario, inusitado • ohigabe ekod

desacostu brado; insólito • ohi ez bezalako

desacreditar • ndeskridatu edeskridaa deskridatzend

desacreditar • deskreditatu

desacreditar • deskreditatu

desacreditar • deskreditatu

desacreditar; en oheceresed, fornicar • lizundu

desacreditarse • ospea galdu

desacuerdo • akordiogabe

desacuerdo; desavenencia • desakordio

desacuerdo; inco prensible, ininteligible • adiezin

desadaptación • 1. Desegokitasun. 2. Ez egokitze, ez moldatze.

desadherirse • tik alden e-tik aldenedudd

desadherirse • saportu

desadherirse • tik alden e-tik aldenddu

desadobar • desapaindu

desadobar • desapaindu

desadomar • desapaindu

desadomar • desapaindu

desafección • gaitzestasun

desafección • gaitzestasun

desafiador • desafiatzaile

desafiador • desafiatzaile

desafiar • desafiatu

desafiar • desafiatu

desafiar; retar • aupakatu eaupakaa aupakatzend

desafiar; retar • desafiatu

desafilado • motz

desafilado; e bolado • lanputs

desafilado; ro o, úganibeta otsa da ö es un cuchillo romo • a ots

desafilaresed ea otsaa ostend • a ostu

desafilaresed eka utsa ka ustend • ka ustu

desafilaresed elanputsa lanpustend • lanpustu

desafilarse • ka ustu

desafilarse • a oztu

desafinadamente • desfindurik

desafinadamente • desafindurik

desafinadamente • desafinatuki

desafinar • desafinatu

desafinar • desafinatu

desafinar • goza gaiztu

desafinar • goza gaiztu

desafinar • desfindu

desafío; fila, hilera • herronka

desafío; reto • desafio

desafío; reto • aupada

desafortunada ente; desdichada ente, desgraciadamente • zoritxarrez

desafortunada ente; desgraciada ente, fatídicamente • zorigaitzez

desafortunada ente; desgraciada ente, infaustamente • ta alez

desafortunado • zoritxarreko

desag±e; su idero, vertedero • isurtegi

desag±e; su idero, vertedero • isurbide

desagradable • ezatsegin

desagradablemente • atsekabez

desagradar • higuin e an edatibozd

desagradar; disgustar, indignarse • gaitzi izan

desagradar edatibozd • higuin e an

desagradecer • esker txarra eman

desagradecer • esker txarra e an

desagradecido • esker gaiztoko

desagradecido; enor e, for idable • eskerga

desagradecido; ingrato • eskergabe

desagradecido, ingrato • eskertzar

desagradecido; ingrato • eskertxarreko

desagradecido; ingrato • esker txarreko

desagrado; enojo, resentimiento • gaitzi

desagraviar • hiraingabetu eiraingabeetuda ccbetzend

desagravio • desirain

desagravio • irainorde

desagravio; equivalente, estipendio • ordain

desahogarse • kolkoa hustu

desahogarse • asaskatu

desahogarse; dese buchar • barrena hustu

desahogarse; expansionarse • asazkatu

desahogo • asaskaldi

desahogo • asazkaldi

desahogo; error, gazapo • hutsaldi

desahogo; evacuación, vaciado • hustualdi

desahogo; expansión • lasaialdi

desahogo; expansión • solasbide

desahogo; holganza, laxación • lasaitasun

desahuciar • maizterra bota

desahuciar • etxetik bota

desahuciar a un enfermo • hiletsi

desahuciara un enfermo • hiletsi

desahucio del inquilino • maizter uzte

desairadamente • hiratuki

desairar • haserrarazi

desairar • erdeinatu

desairar; desesti ar, enospreciar • aintzakotzat eaintzatd ez hartu

desairar; encolerizar, enfadar • haserrarazi

desaire • erdeinu

desaire; desdén, desprecio • erdeinu

desajustar • desegokitu

desajustar • lokatu

desajustar • desegokitu

desajustar; descoyuntaresed, dislocarse • lokatu

desajustar; discrepar • bat ez etorri

desajuste • eregi

desajuste • desegokitze

desal ado; úbasoan barrena ö bosqueadentro • barren-gaizto

desalar • desgazitu

desalar • gezatu

desalar; desvirtuar • gezatu

desalentar • gogoa galdu

desalentar; desani ar, hastiarse • gogoa galdu

desalentar, desanimar • kuraddea kendu (du)

desalentar; descorazonar, des oralizar • gogoa hil ekendud

desaliento • adorerik ez

desaliento • kikiltasun

desaliento; elancolía, taciturnidad • uzkurtasun

desaligerar • desarindu

desaligerar • desarindu

desaligerar • desarindu

desalinearse • desterrotu

desalinearse • deslerrotu

desaliñado • keldo

desaliñado • narrastu

desaliñado • heldaio

desaliñado; desarrapado, desaseado • baldres

desaliñado; desaseado, negligente • narrats

desaliño; desidia, ra plonería • narraskeria

desalmado, deshumanizado • arimagabeko

desalmado, deshumanizado • arimagabe

desalojamiento • desaloja endu

desalojamiento • desloja endu

desalojar • iirtenarazi eirtenaraza irtenazaztend

desalojar • deslojatu

desalojar • desalojatu

desalojar; evacuar • lhutsarazi ehutsaraza hutsaraztend

desamor • desa odio

desamor • desa odio

desamparado, sin medios, perdido • xahu

desamparar • galetsi (du)

desandar • desibili

desandar • desibili

desandar • desibili

desangrar; sangrar • odola galdu

desangrarse • odol-hustu

desangrarse • odolustu eodolutsa odolustend

desani ación; desánimo • adoregabezia

desani ación; retraimiento • uzkurdura

desani ado • desani atu

desani ado • adoregabe

desani ado; des oralizado • bihotz hautsi

desani ar; descorazonar, desganarse • gogogabetu

desani ar; descorazonar, turbar • durduzatu

desani aresed; refrigerar • hoztu ehotza hoztend

desani arse • adoregabetu

desani arse • hoztu

desani arse • desani atu

desani arse • desani atu

desani arse • adoregabetu

desánimo • gogaitza

desánimo • Adore(rik), kemen(ik), gogo(rik) eza, gabezia.

desánimo • desani o

desanparado; desvalido, indefenso • babesgabe ekod

desapacible; uy huraño • motzako

desapado; difícil deapegar • pagagaitz

desaparecer • ostendu

desaparecer • desageri (da)

desaparecer • desagertu

desaparecer • banitu

desaparecer • banitu

desaparecer • desagertu, desager, desagert(z)en (da)

desaparecer, abolirse, eliminarse, enmendarse • ezabatu (da)

desaparecer, ahuyentarse, esfumarse • aienatu, aiena, aienatzen (da)

desaparecer, apartarse, hacerse a un lado • alderatu, aldera, alderatzen (da)

desaparecer; desvanecer, eclipsarse • itzaldu

desaparecer; desvanecerse, esfu arse • aienatu

desaparecer; desvanecerse, esfu arse • desagertu

desaparecer, disiparse, arruinarse, destruirse • suntsitu, suntsi, suntsitzen (da)

desaparecer; esconderesed, ocultar • ostendu

desaparición • ostentze

desaparición; desvanecimiento • desagertze

desapasionado • grinagabe

desapego; desvinculación • deslotura

desapercibido • oharkabeekod

desapercibido • oharkabeekod

desapercibido; despistado, desprevenido • oharkabe ekod

desaprensivo • axolagabeko

desaprensivo; dudoso, fulero • badaezpadako

desaprobación • gaitzeste

desaprobador • gaitzeste

desaprobar • gaitzetsi

desaprobar • gaitzetsi

desaprobar, censurar, reprobar • gaitzetsi (du)

desaprobar; despreciar, recusar • ezetsi

desaprobar; juzgar por alo • txartzat e an ehartua jod

desaprovechar • desprobetxatu

desaprovechar • desaprobetxatu

desaprovechar • probetxu gabe utzi

desar arse • desar atu

desar arse • desar atu

desar arse • desar atu

desarenado; desarenado • desareaketa

desarenador • desareagailu

desarenador • desareagailu

desarenar • harea kendu

desarenar • desareatu

desarenar • harea kendu

desarenar • desareatu

desarmar • nar agabetu ear agabea ar agabetzend

desarmar • ar ak kendu

desarme • desar e

desarme • desar e

desarraigado • sustraigabe ekod

desarraigado • sustraigabeekod

desarraigado • zaingabe

desarraigado; desarraigado • desustraitu

desarraigar • sustraigabetu

desarraigar • desustraitu

desarraigar • deserrotu

desarraigar • zaingabetu

desarraigar • sustraigabetu

desarraigar • deserrotu

desarraigar • zaingabetu

desarraigar • desustraitu

desarrapado; harapiento, no pulido • traskil

desarreglado • eragabe

desarreglado; disparatado • eragabe

desarreglar • eragabetu

desarreglar • desarautu

desarreglar • eragabetu

desarreglar • desarautu

desarrollado • gori

desarrollado, consolidado, afianzado, fortalecido • koskondu

desarrollar • bilakarazi

desarrollar • hazi

desarrollar • bilakatu

desarrollar • garatu

desarrollar, consolidar, afianzar, fortalecer, desplegar, poner en juego • koskondu, koskon(t), koskontzen (du)

desarrollar; evolucionar, adurar • garatu

desarrollarse, consolidarse, afianzarse, fortalecerse, abrirse (una flor...), crecer • koskondu, koskon(t), koskontzen (da)

desarrollo • garapen

Desarrollo • Garapena

desarrollo, consolidación, auge, ascenso, avance • koskontze

desarrollo; desenvolvi iento, devenir • bilakaera

desarrollo, evolución • bilakabide. bilakabide

desarrollo, extensión • bilakarazte. bilakarazte

desarrollo negativo; retrai iento, retroceso • atzeratasun

desarrollo; proceso • garabide

desarrollo, transmigración • bilakatzebide. bilakatzebide

desarticulación • desartikulazio

desarticulación • desartikulazio

desarticular • gitzetik atera

desarticular; dislocaresed, vo itar • trokatu

desarticularse • desartikulatu

desarticularse • desartikulatu

desarticularse • desartikulatu

desaseada ente; i pura ente, inhonestamente • lohiki

desaseada ente; puerca ente, sórdidamente • zikinki

desaseadamente • zikili- ikili

desaseado; desgarbado, flojo • lirin

desaseado; fardel, haragán • pardel

desaseado; i p•dico, infame • saskil

des-asnar • des-arstotu, des-arsto, des-arstotzen (du). desarstotu, desarsto, desarstotzen (du). desastotu, desasto, desastotu (du)

desasosegado • artega

desasosegado; inquieto, intranquilo • artega

desasosiego • sosegurik ez

desasosiego; i paciencia • ezinegon

desasosiego; inquietud, intranquilidad • artegatasun

desastrado • asturugaitz

desastrado; infeliz • asturugaitz

desastre; estrago, perdición • gal en

desastrosamente • hondagarriro

desastrosamente • asturugaizki

desastroso • hondagarri

desastroso • honda enezko

desatar • askatu

desatar, desligar, despegar, soltar, aflojar, separar • deslotu (du)

desatar; desligar, e ancipar • llokabetu elokabeetuda lokabetzend

desatascador eaparatod; purgante • libragailu

desatascador; purgante • libratzaile

desatascar • desataskatu

desatascar • libratu

desatascar • desataskatu

desatascar; dese barazaresed, despejar • libratu

desatasco • desatasku

desatasco; libranza • librantza

desatender • jarretagabetuearretagabea arretagabetzen

desatento • entzungogor

desatento • entzungogor

desatino • zentzugabekeria

desatracar • desatrekatu

desatracar • desatrakatu

desautorizar • naipugabetu eaipugabetzena aipugabed

desautorizar • entzutea kendu

desautorizar • eagintegabetueagintegabetzenv agintegabed

desautorizar • desaboatu

desautorizar • desaboatu

desautorizar • desaboatu

desautorizar • burupen ukatu

desavenencia, desacuerdo • makur

desavenencia; desconcierto, disparidad • ezadostasun

desavenencia; irreparable • konponezin

desayuno • goizari. gosari

desayuno • gosari epalabra co pc gosal-d

Desayuno • Gosaria

desayuno • barauskarri

desazón • gorputzaldi txar

desazón; disgusto, escozor • zi iko

desazón; re ordimiento • barren zi iko

desbancar • lekua kendu

desbancar • tokia kendu

desbandada; dise inación • barreiaketa

desbaratar • zentzu gabe hitz egin

desbaratar, destruir • goibetu (du)

desbarataresed; algastar • malapartatu

desbarataresed; desharbar • muxarratu

desbaratarse • sakailatu

desbaratarse • muxarratu

desbaratarse • malapartatu

desbarbar • bizarrak kenedud e etalakd

desbarbar e etalakd • bizarrak kendu

desbarrar • lohia kendu

desbastar • arbastatu

desbastar • arbastatu

desbaste; ú • arbastu

desbocado • zoroki abiatu

desbocado; desobediente, díscolo • hezigaitz

desbocado; incontenible, inquieto • geldiezin

desbocarse • zoroki abiatu

desbocarse • zoroki abiatu

desbocarse • zoroki abiatu

desbordamiento • urgaineztatze

desbordamiento • urgaineztatze

desbordándoseO D gainezka • gainezka

desbordar • jgaindikatu egaindikaetuda gaindikatzend

desbordar; inundar • jurgainditu eurgaindietuda urgainditzend

desbordar, rebosar • gainez egin (du)

desbordaresed; inundarse • urgaineztatu

desbordarse • gainezkatu

desbordarse • gainez egin

desbordarse • urgaineztatu

desbravar • otzandu

desbroce • sasi-kenketa

desbroce • sasi-kenketa

desbrozadora • sasi-kengailu

desbrozadora • sasi-kengailu

desbrozar • zaborra kendu

desbrozar • sasiak kendu

desbrozar • sasiak kendu

desbrozar • zaharrak kendu

desbrozar • sasiak kendu

desbrozar; des ontar, predecir • zotaldu ezotala zotaltzend

desca inadamente • bide okerretik

desca inadamente • desbideratuki

desca pado • izarpe

desca pado; inte perie • leku ageri

descabellado • zentzugabeko

descabellado • burugabeko

descabellado • buragabeko

descabellado, absurdo, insensato • burugabeko

descalabrar • zauritu

descalabrar; herir, lacerar • zauritu

descalabro; fracaso • deskalabru

descalificación • aipu galtze

descalificación • deskalifikazio, kalifikazioa kentze

descalificar • deskalifikatu

descalificar • deskalifikatu

descalificar • deskalifikatu

descalificarse; deshonrar • izena galdu

descalzar • oinetakoak erantzi

descalzaresed eoinutsa oinustend • oinustu

descalzaresed ezapatakd; desnudaresed, despojaresed ejantziazd • erantzi

descalzarse • oinustu

descalzarse • erantzeida ezapatakd

descalzarse • ortoztu

descalzarse • ortoztu

descalzo • ortuts

descalzo • ortuts

descalzo • oin huts

descalzo • oinuts

descalzo; descalzo • ortozik

descalzo; en pernetas • hankutsik

descaminar, llevar por mal camino • bide tzarrean gainti zuzendu (du)

descansada ente; tranquilamente • pausatuki

descansadamente • pausatuki

descansar • atseden hartu

descansar • errepausatu

descansar • errepausatu

descansar • pausatu

descansar; descanso, reposo • atseden

descansar; posar, reposar • atsede hartu

descansar; posaresed, reposar • pausatu

descansar, reposar • atseden. hatseden (da)

descansar; reposar • atseden hartu

descansar tu bado; recostar, reposar • etzanda egon

descansillo • mailarte

descansillo • laugune

descanso • atseden

descanso etie po • atsedenaldi

descanso etie pod; inter edio eikusgarrietand, pausa • atsedenaldi

descapitalización • deskapitalizazio

descapitalización • deskapitalizazio

descapitalizar • deskapitalizatu

descapitalizar • deskapitalizatu

descapitalizar • deskapitalizatu

descarada ente; desvergonzada ente, frescamente • lotsagabeki

descarada ente; desvergonzada ente, frescamente • mutiriki

descarado • aurpegihandi

descarado; desvergonzado, insolente • lotsagabe

descarado; frescales • kopetadun

descararse • lotsagabeki agertu

descararse • mutiritu

descararse • mutiritu

descararse • lotsagabeki agertu

descarga • deskarga

descarga • deskarga

descarga, operación de descarga • hustuketa-lan

descargar • deskargatu

descargar • deskargatu

descargar • ndeskargatu edeskargaa deskargatzend

descargar • deskargatu

descargar; descerrajar un tiro, hacer fuego • tirokatu

descargo • deskargu

descargo • edercd deskargu

descarnado • mehankoil

descarnado • haragigabe

descarnarse • haragia kendu

descarnarse • haragia kendu

descarnarse • haragia kendu

descaro; descoco, desfachatez • kopeta

descaro; desfachatez • kopet azal

descarriarse • bide olertu

descarriarse • bide okerretik joan

descarriarse • girbindu

descarriarse; desorientarse, desviarse • desbideratu

descarrilamiento • deskarrila endu

descarrilamiento • deskarrila endu

descarrilar • deskarrilatu

descarrilar • deskarrilatu

descarrilar • deskarrilatu

descarrilar; desviarse • bidetik irten

descartar • aldaratu

descartar; desviaresed, extraviarse • aldaratu

descartar, excluir, dejar a un lado • aldera utzi (du)

descasar • desezkondu

descasar • desezkondu

descasar • desezkondu

descendencia • ondorego

descendencia; descendiente, descendiente • ondorengo

descendencia; fa ilia • fa ilia

descendencia; sucesión • ondorengotza

descender ás; rebajar ás • beheragotu

descender, bajar • beheititu, beheiti, beheititzen (da)

descender, bajar • jatsi (da). Vide: jaitsi

descender más • beheragotu

descendiente • belauneko

descendiente; gentilicio, oriundo • leinuko

descendiente; oriundo • jatorriko

descendiente; resultante, sucesorio • nondoreko

descendiente, sucesor • ondorengo

descenso • gainbeheraldi

descenso • beheratzapen

descenso; rebaja, rebaje • beherapen

descensor • jaisgailu

descensor • jaisgailu

descentralización • deszentralizazio

descentralización • deserdirapen

descentralizador • deserdiratzaile

descentralizador • deserdiratzaile

descentralizar • deszentralizatu

descentralizar • deserdiratu

descentralizar • deserdiratu

descerrejar • sarraila kendu

descifrable • deszifragarri

descifrable • dezifragarri

descifrar • dezifratu

descifrar • deszifratu

desclasarse • klasegabetu

desclasarse • klasegabetu

desclasarse • klasegabetu

desclavar • desiltzatu

desclavar • desiltzatu

desclavar • iltzeak atera

desclazar • oin hustu

desco edido; incapaz, incorrecto • prestuez

desco poner • deskonposatu

desco poner • atalbanatu

desco poner • desosatu

desco poner • atalbanatu

desco poner • deskonposatu

desco posición • desosaketa

desco posición • deskonposaketa

desco posición • beratzko

desco posición • kakeria

desco posición • atalbanaketa

desco posición • deskonposizio

desco posición; diarrea • diarrea

desco posición; putrefacción • usteltze

desco posición; putrefacción • ustelketa

desco presión • deskonpresio

desco presión • deskonpresio

desco unal • eskergatzar

desco unal; enor e, ili itado • neurrigabe ekod

desco unal; gigante, gigantesco • erraldoi

descoco; frente, testa • bekoki

descodificar • deskodetu

descodificar • deskodetu

descodificar • deskodetu

descolgar • deseseki

descolgar • deseseki

descollar; destacaresed, erguirse • gailendu

descolocar; desplazar, desvencijarse • idestokitu edestokietuda destokitzend

descolorearse • koloregabetu

descolorearse • marguldu

descolorearse • kolorgetu

descolorearse • koloregabetu

descolorearse • kolorgaldu

descolorearse • kolorgaldu

descolorearse; palidecer • kolorgetu

descolorido; escuálido, pálido • zurbil

descolorido; incoloro • koloregabe

descolorido; incoloro, acilento • margul

descolorido; incoloro, pálido • kolorge

descomponer, diseccionar • atalkatu, atalka, atalkazen (du)

desconcertante • aztoragarri

desconcertarse • deskontzertatu

desconcertarse • deskontzertatu

desconcierto • deskontzertu

desconectar • deskonektatu

desconectar • deskonektatu

desconectar • deskonektatu

desconectar; des ontar, despegar • deslot eud

desconfiado • mesfidati

desconfiado • mesfidatu

desconfiado; indigno de confianza • fidagaitz

desconfiado; receloso, suspicaz • goganbehartsu

desconfianza • gibelbeldur

desconfianza • fidagaizkeria

desconfianza • mesfidantza

desconfianza • mesfida

desconfianza • fidagaiztasun

desconfianza • mesfidantza

desconfianza; inquietud, inquietud • goganbehar

desconfiar • jelostu

desconfiar • itzalgaiztu

desconfiar • fidagaiztu

desconfiar; esca aresed, recelar • mesfidatu

desconfiar, no fiarse • mesfidatu, mesfida, mesfidatzen (da)

desconfiar; recelar, temer • beldur izan

descongelar • desizoztu

descongelar • desizoztu

descongestión • odol arintze earintasund

desconocer • ez ezagut eud

desconocer • iren berririk e-ren berririk ez izand

desconocer • ezezagutu (du)

desconocer • ezagungabea izan

desconocer; ignorar • ez jakin

desconoci iento; falta de reconocimiento • ezagutzagabetasun

desconocido • ezezagun

desconocido • ezezagun

desconocido • ezezagutu

desconocido; incógnito • ezezagun

desconocimiento • ezagutzagabetasun

desconsideración • begirunerik ez

desconsideración • begirunerik ez

desconsideradamente • begirunerik ezaz

desconsideradamente • begirunerik ezaz

desconsiderado • begirunegabe

desconsolarse • deskontsolatu

desconsolarse • deskontsolatu

desconsuelo • deskontsola endu

desconsuelo • deskontsola endu

descontar • deskontatu

descontentadizo • kontentagaitz

descontentadizo; alcontento • kontentagaitz

descontento • pozgabe

descontento • deskontenta endu

descoordinación • Koordinazio(rik) eza.

descorazonador; des oralizador • etsigarri

descorazonador; desesperanzador • etsipengarri

descorazonar • bihozgabetu

descorazonarse • bihotzgabetu, bihotzgabe, bihotzgabetzen (da)

descorchador • kortxoa kentzeko

descorchar • kortxoa kendu

descorchar • kortxoa atera

descornarse • desadartu

descornarse • desadartu

descornarse • adar oztu

descornarse • adar oztu

descoronar • koroa kendu

descoronar • deskoroatu

descorrer; desplazarse, evacuar • joan

descorrer; doblar, doblegar • tolestu

descorrer; doblar, plegar • tolestatu

descortés • deskortes

descortés • deskortes

descortesía • prestuezkeria

descortesía • deskortesia

descortesía • gisagabekeria

descortesía • deskortesia

descortesia; disparate, in odestia • eragabekeria

descortezar • azalkatu eazalkaa azalkatzend

descortezar; pelar • azala kendu

descoser • joskurak askatu

descoser • desjosi

descoser • josia askatu

descoser • josi urratu

descoyuntarse • lokatu

descrédito • deskreditu

descrédito • deskleitu

descrédito • sinesterik ez

descreído • fedegabe ekod

descreído • sinesgabe

describir • deskribatu

describir • deskribatu

descripción • deskribaketa

descripción • deskribapen

descripción • deskripzio

descriptivo • deskribatzaile

descriptivo; descriptor • deskribatzaile

descriptor • deskribatzaile

descristianizar • deskristautu

descristianizar • deskristautu

descuartizar • laurdendu

descuartizar; despedazaresed, disgregar • zatikatu

descuartizar; despedezar • laurgitu elaurgia laurgitzend

descuartizar; despedezar, destrozar • lpoxikatu epoxikaetuda poxikatzend

descubri iento; hallazgo • aurkikunde

descubri iento; localización • aurkikuntza

descubridor • eridele

descubridor • aurkitzaile

descubridor; inventor • idorotzaile

descubrimiento • eriteitze

descubrir • eriden

descubrir • estal-gabetu (du)

descubrir; destapar • desestali

descubrir; encontrar buscando, hallar • idoro eidorov idorotzend

descubrir; encontrar, encontrarse • aurkitu

descubrir, encontrar, hallar • ediren (du)

descubrir; enseñar, ostrar • agerian ipini

descubrir; hallar, localizar • ediren

descuento • deskontu

descuento • deskontu

descuidada ente; indolente ente, negligentemente • laxoki

descuidadamente • ezaxolatuki

descuidadamente • arduragabeki

descuidadamente • axolagabeki

descuidado • arretagabe

descuidado; despreocupado, indiferente • axolagabe ekod

descuidado; despreocupado, irresponsable • arduragabe ekod

descuidado; laxo, negligente • laxo

descuidado; negligente • artagabe

descuidado; salsa • basi

descuidarse • ardura gabe edo kontu gabe egon

descuidarse • ezantsiatu

descuidarse; despreocuparse • axolagabetu

descuidarse; despreocuparse • arduragabetu

descuidero • lapur

descuidero; forajido, ladrón • lapur

descuido; despreocupación, i pasibilidad • arduragabetasun

descuido; i pasibilidad, negligencia • ezaxolakeria

descuido; indiferencia • ezaxolatasun

descuido; negligencia • arduragabekeria

desde • ganik

desde • danik

desde ahora • orain danik

desde ahora, de aquí en adelante, (de hoy) en adelante • ekiz

desde antes, anteriormente • lehendanik

desde antiguo, desde antiguamente • antzinadanik

desde arriba • goitik

desde ayer • atzodanik

desde bajo tierra, del subsuelo • lurpetik

desde cuándo • noizdanik

desde cuándo • noiz danik

desde cuándo; fecha een i presosd • noiztik

desde el abuelo • aitonarengandik

desde el año pasado • iazdanik

desde el interior • barnatik

desde el principio • abia-abiatik

desde el punto de vista de • -en aldetik

desde el que..., desde la que..., desde lo que • -(e)netik

desde elabuelo • aitonarengandik

desde elaño pasado • iazdanik

desde entonces • ordu danik

desde entonces • ordudanik

desde entonces • orduandanik

desde entonces • engoiti

desde entonces • ordutik

desde entonces • ordudanik

desde este momento • gaurgero

desde este omento • gaurgero

(desde) hace tiempo • aspaldidanik. aspaldi danik

desde hoy; enadelante, en lo sucesivo • gaurdanik egaurgerod

desde joven • gaztetik

desde joven • gaztedanik

desde joven, desde la juventud • gaztetan danik

desde la añana • goizetik

desde la casa • etxetik

desde la casa • etxetik

desde la infancia • u etandik

desde la infancia • haurdanik

desde la infancia; desde la niñez • txikitandik

desde la infancia; desde la niñez • u etatik

desde la infancia, desde la niñez • humetan danik

desde lejos • urrundik

desde lejos; re otamente • urrundik

desde pequeño, desde la infancia • tipitandanik

desde (que) • -(e)naz geroz. -(e)naz geroztik

desde que • -(e)netik

desde que vino • etorri zenetik

desde que vino • etorri zenetik

desde sie pre • betidanik

desde sie pre • betidanik

desde su comienzo • hatsarrean danik

desdeallí • handik

desdearriba • goitik

desdeayer • atzodanik

desdeciresed; rajarse, recular • atzera egin

desdecirse • desesan

desdén • narga

desdén; desprecio, reproche • destaina

desdentado • horzgabe ekod

desdentado • horzgabeekod

desdeñable; despreciable, irrelevante • erdeinagarri

desdeñable; evitable, irrelevante • baztergarri

desdeñable; irrelevante, arginable • zokoragarri

desdeñador, el que desprecia, despreciador • arbuiatzaile

desdeñar • narda egin

desdeñar • nargatu

desdeñar; enfurruñarse, esquivar • muzindu

desdibujar • des arraztu

desdicha • dohakabetasun

desdicha • desditxa

desdicha • malur

desdicha; desgraciado, desventura • dohakabe

desdicha; desventura, alandanza • zoritxar

desdichadamente • zoritxarrez

desdichado • zorigabe

desdichado • desditxatu

desdichado; dolencia, enfermo • gaixo

desdichado; lasti oso, luctuoso • ta algarri

desdoblar • htolesgabetu etolesgabeetuda ccbetzend

desdoblarse • destolestu

desdoro • itsusgarri

dese balar • loturak askatu

dese balar • azaoak askatu

dese barcadero • lehorreraleku

dese barcadero • lehorreraleku

dese barcar • ontzitik lurreratu

dese barcarse • lehorreratu

dese barco; dese barque • lehorrerapen

dese barque • lehorrerapen

dese bocadura • bokale

dese bocadura • ibaiaho

dese bocadura • uhobi

dese bocadura • ibai aho

dese bocar al mar • itsasoratu

dese bocara otro río • ibairatu

dese bolsar • saketik atera

dese bolsar • ordaindu

dese bolsar; estipendiar, expiar • ordaindu

dese bolso; expiación, saneamiento • ordaintze

dese bridar • desbridatu

dese bridar • desbridatu

dese ejanza; desigualdad, diferencia • ezberdintasun

dese paquetar • desenpaketatu

dese paquetar • desenpakatu

dese paquetar • desenpakeatu

dese peñar • karguan ihardun

dese peñar • kargu izan

dese peñar • eginbidea bete

dese peñar • bahitik atera

dese pleo • desenplegu

dese pleo; paro forzoso • langabezia

dese polvar • hautsa astindu

dese polvar • berriz atera

dese polvar • hautsa kendu

dese polvar • hautsa kendu

deseable • desiragarri

desear • desiratu

desear; obsequiar • opa izan

desear, querer, requerir • gura ukan (du)

desecar • urgabetu

desecar; deshidratar • urgabetu

desecar; enjugar, secarse • lehortu

desechar; inco odarse, repudiar • zapuztu ezaputzv zapuztend

desecho • zatikatu

desecho • utzikin

desecho; desperdicio, despojo • hondakin

desecho; esco bro, heces del vino • kondar

desembarazarse de, librarse de, deshacerse de, expulsar, despachar, desechar, rechazar • egotzi (du)

desembocar al mar • itsasoratu

desembolso • ordainketa

desen ascararse • mozorro kendu

desen ascararse • des ozorrotu

desen ascararse • des askaratu

desenca inar; escandalizaresed, extraviar • gaizbideratu

desencadena iento; nacimiento • sortze

desencadenamiento • deskateatze

desencadenamiento • lehertze

desencadenar • deskateatu

desencadenar • kateak eten eurratud

desencadenar • solte utzi

desencadenar • kateagetu

desencadenar; devengar, e botarse • sortu

desencadenar; estallar, explotar • lehertu

desencadenar; generar, hacer nacer • lsorrarazi esorraraza sorraraztend

desencadenar (una guerra) • zapart arazi (du)

desencajar • erroetatik atera

desencajar • destokatu

desencajar • aurpegia aldatu

desencanto • desenkantu

desencanto • desenkantu

desencofrado • des oldeztaketa

desencofrado • des oldeztaketa

desencofrar • des oldeztatu

desencofrar • des oldeztatu

desencubar • desupeldu

desencubar • desupeldu

desendiosarse • desjainkotu

desendiosarse • desjainkotu

desenfadado • ozar

desenfadado; insolente • ozar

desenfadar • desaserretu

desenfadar • desaserretu

desenfado • ozarkeria

desenfado; insolencia • ozartasun

desenfrenado; proscrito • legegabe ekod

desenfreno • lasaikeria

desenfreno; disolución, orgía • lasaikeria

desenfundar • zorrotik atera

desenfundar; desenvainar • maginatik atera

desenganchado, -a • [col.] Askatu, aske.

desenganchar • gakotik kendu

desenganchar • kakotik askatu

desengañarse • desenganiatu

desengañarse • desenganiatu

desengaño • desengainu

desengaño • desengainu

desengrasado • deskoipeztatu

desengrasado • deskoipeztatu

desengrasador • deskoipeztagailu

desengrasador • deskoipeztagailu

desengrasar • deskoipeztatu

desengrasar • deskoipeztatu

desengrasar • koipea kendu

desengrase • deskoipeztaketa

desengrase • deskoipeztaketa

desenpeñar; precipitar • nerroiztu eerroitezdetuda erroiztend

desenrollar • desbiribilkatu

desentenderse • ez axolatu

desentenderse • ez kasu egin

desenterrar • desehortzi

desenterrar • lurpetik atera

desentonar • soinua oker e an

desentonar • mrekin ados e-rekin ados ez egond

desentonar • gaizki e an

desentonar • erekin batera e-rekin batera ez etorri

desenvainar • maginatik atera

desenvoltura • airostasun

desenvoltura; destreza, fundamento • ganora

desenvoltura; facilidad, holgura • aisetasun

desenvolveresed; gobernar, anejar • maneiatu

desenvolvi iento; anejo, anipulación • maneiu

desenvolvi iento; encofrado, for a • molde

desenvolvi iento; franquicia, liberación • askatasun

deseo • Desira, desio, gogo, gurari, asmo. Contra nuestras ideas o deseos = Gure ideia edo asmoen aurka. Un deseo de cambio = Aldatzeko gogoa.

deseo • nahikara

deseo • gurari

deseo • desio

deseo • opa

deseo, anhelo • hint

deseo, codicia • nahikari

deseo de consumo • Kontsumitzeko gogo.

deseo de saber, deseo de conocer, curiosidad • jakin-nahi

deseo de unidad • batasun-nahi

deseo de venganza • aiherkunde

deseo vehe ente; deseo veleidoso, querencia • nahikunde

deseo veleidoso • nahikunde

deseo, voluntad, ansia, afán, afición • lehia

deseo, voluntad, intención, ánimo, dedicación, vigor, coraje, espíritu • gogo

deseoso • desiroso

deseoso • guratsu

deseoso de • -nahi

deseperación; rabieta • ernegazio

desequilibrado • dendugabe

desequilibrado • orekagabe

desequilibrar • desorekatu

desequilibrar • desorekatu

desequilibrio • desoreka

desequilibrio • desoreka

deserción • desertzio

deserción; escape, evasión • iheste

desertar • desertatu

desertar; escaparesed, escurrir • ihes egin

desértico • basa ortuko

desértico • basa ortu-

desértico • egeolcd mortu

desertor; evadido, fugitivo • iheskari

desertor; fugitivo, prófugo • iheslari

desertor; prófugo • desertore

desesperación • etsimendu

desesperación • desespero

desesperación • desesperantza

desesperadamente • etsi-etsian

desesperanzado • esperantzagabe ekod

desesperanzado • esperantzagabeekod

desesperanzador • etsipengarri

desesperar; enfervorizar, enfurecerse • ernegatu

desesperarse • itxarongabetu (da)

desesperarse • etsitu

desesperarse • desesperatu

desestabilizador • ezegonkortzaile

desestabilizador • ezegonkortzaile

desesti a • desesti u

desesti a; desprecio, enoscabo • gutxiespen

desesti ar; despreciar, enoscabar • mesprezeidatu

desesti ar; despreciar, infravalorar • gutxietsi

desesti ar; infravalorar, enospreciar • gutietsi egutietsa gutiestend

desestimar • desesti atu

desfalcar • desfalkatu

desfalcar • desfalkatu

desfalco • desfalku

desfalco • desfalku

desfalco • diru lapurketa

desfallecer • anu egin

desfallecer • gargailatu

desfallecer; en ohecerse, fatigarse • aunatu eaunaa aunatzend

desfallecer; extenuarse, gastarse • ahitu

desfallecer, fatigarse mucho • ahitu, ahi, ahitzen (da)

desfallecer; flaquear • erkindu eerkineduda erkintzend

desfallecido • kankin

desfallecido; exhausto, rendido • ahitu

desfallecimiento • anu

desfalllecer; des ayarse • ntxorabiatu etxorabiaa tzorabiatzend

desfasar • desfasatu

desfasar • desfasatu

desfase • desfase

desfase • desfase

desfavorable • desfaboragarri

desfavorable • desfagorezko

desfavorablemente • kontrako giroaz

desfavorablemente • kontrako giroaz

desfavorecer • desfaboratu

desfavorecer • desfaboratu

desfigurar; desgastar, deteriorar • makestu e aketsetuda akestend

desfigurarse • desgisatu

desfigurarse • desitxuratu

desfigurarse • desfiguratu

desfiladero • mehaka

desfiladero, camino angosto • mehaka

desfiladero; encañada • haizpitarte

desfiladero; faringe, garganta • zintzur

desfilar • martxatu

desfilar • desfilatu

desfile • desfile

desfile; archa • martxa

desfogar • sua bota

desfoliación • desostapen

desfoliación; exfoliación • desostapen

desfoliante • desostakari

desfoliante • desostakari

desfoliar • desostatu

desfoliar; exfoliar • desostatu

desfondar • hondoa kendu

desfondar • hondoa kendu

desfranquización • desfrankoztapen

desfranquización • desfrankoztapen

desgajar • erauzi

desgajar una ra a • adarrua hautsi

desgana • gogogabe

desgana • gogorik ez

desgana • gogogabezia

desgana • ezgura

desganado • gogogabe ekod

desganado; nácar • nakar

desganado, sin voluntad • nakar

desgañitarse • eztarria urratu

desgarbado; destartalado, gandul • kankailu

desgarra iento; desgarro, rasgadura • urraketa

desgarrador; enternecedor, penetrante • erdiragarri

desgarradura, desgarro, desgarrón • urradura

desgarradura; rasgón, rasguño • tarratada

desgarramiento • urratzapen

desgarrar • zarraztu ezarraza zarraztend

desgarrar; rasgar • zarratatu

desgarrar; rasgar • zarrastatu

desgarrar; rasgar • tarrat egin

desgastaresed; disipar, expender • gastatu

desgastarse • desgastatu

desgaste • gastapen

desgaste • desgaste

desgaste • andea endu

desgaste, ajamiento • higadura

desgaste de ropa • higadura

desgaste; uso • usaia

desglosar • desglosatu

desglosar; diferenciar, distribuir • sailbanatu

desglosar; discernir, discri inar • bereizi

desglose • desglose

desgobernar • desgobernatu

desgobernar • desgobernatu

desgobierno • desgobernu

desgobierno • desgobernu

desgracia • zoritzar

desgracia • dohakabe

desgracia, infortunio • zorigaitz

desgraciada ente; infelizmente • dohakabeki

desgraciadamente • da uz

desgraciadamente • maleruski

desgraciadamente • ondikoz

desgraciadamente, por desgracia • zoritzarrez

desgraciado • dohakabe

desgraciado • malerus

desgraciado • zoritzarreko

desgraciado, desafortunado • zoritzartsu

desgraciado, desafortunado • zorigaiztoko

desgraciado; digno de co pasión • urrikalgarri

desgraciado; pelele • gixajo

desgranar • aletu, ale, aletzen (du)

desgranar • garandu egarana garantzend

desgranar, despojar las castañas • ihaurri

desgranar; granar • bihitu

desgranar; granar • garautu

desgranar; úe aidakale bat ö da e un eje plar • aletu

desgravación • zergarinketa

desgravación • zergarinketa

desgravar • desastundu

desgravar • desgrabatu

desgravar • zergarindu

desgreñado • txi atsu

desgreñado • sapazto

desgreñado; fer entado • hartzi

desgreñado; pela brera • txi arro

desgreñar • sapaztatu

desguazar un tronco • iaizkoratu eaizkoratzena aizkoraetudd

deshabitar • soil utzi

deshabituación • Ohitura kentze, uzte. Ocho de cada diez personas que se someten a un tratamiento de deshabituación son heroinómanas = Drogak hartzeari uzten laguntzeko tratamendu bat jasotzen duten hamar pertsonetatik zortzi heroinazaleak dira. Definir claramente aspectos como desintoxicación, deshabituación, rehabilitación e integración social = Desintoxikazioa, *desohitzea, errehabilitatze eta gizarteratzea moduko aspektuak argi eta garbi xehatzea ere bai.

deshacer entuertos • oker eginak zuzendu

deshancar • desbankatu

deshancar • desbankatu

desharbar • muxarratu

desheredar • jondoregabetu eondoregabeetuda ccbetzend

desheredar • ondore kendu

deshidratrar • ura kendu

deshielo • gesaltze

deshielo • lu en

deshielo; disolución, fusión • urtze

deshilachar • pirukatu, piruka, pirukatzen (da)

deshilachar; deshilar, enrejar • saretu

deshilachar; envejecer • lzarpildu ezarpileduda zarpiltzend

deshilar • hariztu eharizetuda hariztend

deshoje de las panojas de aíz • artazuriketa

deshoje de las panojas de maíz • artazuriketa

deshonesta ente; indecente ente, inhonestamente • lizunki

deshonestidad; incontinencia, lascivia • lizunkeria

deshonestidad; obscenidad, verdulería • gordinkeria

deshonesto • ahats

deshonesto; sucio • ahats

deshonor • desohore

deshonor, deshonra • ohorebakotasun

deshonor; deshonra, insulto • desohore

deshonrar • desohoratu (du)

deshonrar • hohoregabetu eohoregabeetuda ccbetzend

deshora; destie po • ezgarai

deshora; destie po • ezordu

desierto • desertu

desierto; pára o, yermo • basa ortu

desierto, yermo • basamortu

designar, denominar, llamar.?? • izeneztu, izenez, izenezten (du)

designar, llamar, denominar • izendatu, izenda, izendatzen (du)

desigual; diferente, dispar • desberdin

desigual; OMU diferente, OMU dispar • ezberdin

desigualdad • Berdintasun(ik) ez(a), desberdintasun, ezberdintasun.

desigualdad social • Berdintasun sozial(ik) ez(a), gizarte mailako desberdintasun.

desilusión, decepción • desliluramendu

desilusionar • a etsari utzi

desilusionar • hdesliluratu edesliluraetuda ccratzend

desinfectar • kutsua kendu

desinfectar • hkutsugabetu ekutsugabeetuda ccbetzend

desinflarse • hertu (da)

desinhibición • Desinhibitze, tolesgabetasun.

desinhibir • Desinhibitu.

desintegración.?? • usteltze

desintegración, inutilización • gauza-eztentze

desintegrar • usteldu, ustel, usteltzen (du)

desintegrar.?? • ustel-arazi (du)

desinterés • interesgabezia

desintoxicación • Desintoxikazio.

desintoxicación ambulatoria • Ospitalean geratu beharrik gabeko desintoxikazio, anbulatorioan egiteko desintoxikazio.

desintoxicación domiciliaria • Etxean egiteko desintoxikazio.

desintoxicación ultracorta • Desintoxikazio guztiz labur.

desistir • nezjarraitu eezjarraia ezjarraitzend

desistir de la maniobra • maniobra bertan behera utzi

deslealtad; infidelidad • ezleialtasun

desliz • erorkeria

desliz resbalón • labainaldi

desliza iento; resbalón • larrapastada

deslizable; propenso, resbaladizo • lerrakor

deslizante • irristari

deslizar; patinar, resbalarse • labain egin

deslizar; resbalarse • txirristatu

deslumbrador, vertiginoso • burzoragarri

deslumbramiento • itsualdi, liluratze

deslumbrar • itsualdia sortu, itsutu, liluratu

desmedida • des-neurri

desmenuzar, dividir, destrozar • xehatu, xeha, xehatzen (du)

desmenuzar, pulverizar • xehakatu, xehaka, xehakatzen (du)

desmochado • motz

desmoronarse • gainbeheratu (du)

desnacionalización • desnazionalizazio

desnacionalización • desnazionalizazio

desnacionalizador • desnazionalizatzaile

desnacionalizador • desnazionalizatzaile

desnacionalizarse • desnazionalizatu

desnacionalizarse • desnazionalizatu

desnatar • nagingabetu egaingabeetuda ccbetzend

desnaturalizarse • desnaturaldu

desnaturalizarse • desnaturaldu

desnivel • desnibel

desnivel • desnibel

desnivel, escalón • koska

desnivelar • galgatik atera

desnivelar • desgalgatu

desnivelar • desnibelatu

desnivelar; diferenciar • desberdindu

desnucar • garondoa hautsi

desnucar • garondoa hautsi

desnucarse • lepa-hezurra hautsi

desnucarse • lepautsi elepautsa lepaustend

desnudar • buluztu, buluz, buluzten (du)

desnudar; desvalijar, expoliar • biluztu ebiluzetuda biluztzend

desnudar, quitar (la ropa) • erontzi (du). erantzi (du)

desnudar, quitar (la ropa) • erantzi (du, dio)

desnudaresed; úbiluzik dago ö está desnudo • biluzi

desnudarse • biloiztu, biloiz, biloizten (da)

desnudarse • buluztu, buluz, buluzten (da). biloiztu, biloiz, biloizten (da)

desnudarse, quitarse (la ropa) • erantzi (da)

desnudez • biloizgo

desnudez • biluzgorritasun

desnudez • buluztasun

desnudez • larrugorritasun

desnudez; nudismo • biluztasun

desnudo • biluzi

desnudo • biloizik

desnudo • buluzik. biloizik

desnudo, despojado de todo ornato • bipil

desnudo, despojado, descubierto • has

desnudo (en Bellas Artes) • buluzki

desnudo; en cueros, porretas eend • biluzik

desnutrición • jangutxi

desnutrición • Elikadura gabezia; desnutrizio.

desobedecer • desobeditu

desobedecer • desobeditu

desobedecer, desoir • ez-entzun egin (dio)

desobediencia • men ez egite

desobediencia • desobedientzia

desobediencia • desobeditze

desobediente • managaitz

desobediente; indócil, insubordinado • managaitz

desodoración • desusainketa

desodoración • desusainketa

desodorante • desusaingailu

desodorante • desusaingarri

desodorante • desusainkari

desodorar • desusaindu

desodorar • desusaindu

desoír • ez aditu

desoír; hacerse el sueco, si ular no oír • entzungor egin

desolación • enkonia endu

desolación • enkoniadura

desolación • desolazio

desolación esperitual; necesidad, precisión • axanpa

desolación espiritual • tristaldi

desolación espiritual; oscureci iento, tristeza • ilunaldi

desolador • enkoniagarri

desolar • desolatu

desolar • enkoniatu

desollador • larrutzaile

desollador • larrutzaile

desolladura • larrudura

desolladura • larrudura

desollar; despellejar, despojarse • larrutu

desollar, despellejar, escorchar, descuerar • larrutu, larru, larrutzen (du)

desollar; escorchar • larrantzi

desorbitarse • desorbitatu

desorbitarse • desorbitatu

desorden • nahaspide

desorden eelkarren ondoan ipinitako gauzetand • desordena

desorden ehiriana politikancccd • desordenu

desorden, enredo, embrollo • nahas-mahaskeria

desordenadamente • nahas-mahas

desordenadamente • zalapartan

desordenadamente • desordenatuki

desordenado • tzarrapatan

desordenado • desordenatu

desordenar • desordenatu

desordenar • azpikoz gain jarri

desordenar • desordenatu

desorganización • desantolaketa

desorganización • burubide eza

desorganización • atarra endu falta

desorganizar • desantolatu

desorganizar • desantolatu

desorientación • Desorientazio, nahaste, nahasmen, orientazio(rik) ez(a).

desovar • errun

desovar; frezar, poner huevos • errun

desove • errualdi

desove; postura de huevos, puesta de huevos • errute

desoxidar • deserdoildu

desoxidar • deserdoildu

despa panante • ahozabalgarri

despa panante; i presionante, úkristoren neska ö una chica escultural • kristoren

despabiladura • muketa

despabiladura • mukadera

despabilar • mukatu

despachar; e itir, enviar • igor erid

despachar; e itir, enviar • bidali

despachar edenda batetand; servir • zerbitzatu

despachar; servir • zerbitu ezerbietuda zerbitzend

despacho de venta en un ercado; estableci iento, expendeduría • saltoki

despacho de venta en un mercado • saltoki

despacho; e isión, envío • igorpen

despacio • mantso- antso

despacio • poliki

despacio; detenida ente, lentamente • patxadaz

despacio; detenida ente, lentamente • astiro

despacio; dulce ente, elosamente • e eki

despacio, lentamente, paulatinamente, con pausa, pausadamente, sosegadamente, tomándose tiempo • astiro

despacito • polliki

desparpajo • hitz erraztsun

desparra ar; desperdiciar, difundir • barreiatu

desparra ar; dise inaresed, disipar • sakabanatu

desparra ar; esparcir • iraurri eiraura iraurtzend

despavorido • kaka larritan

despavorido; te erosamente • ikaraz

despeadura • konkorkadura

despeadura • konkorkadura

despearse • konkorkatu

despearse • konkorkatu

despechar • despitatu

despechar • despitatu

despecho • despit

despecho • despit

despecho; encarniza iento, fobia • a orru

despecho, rabia • isi

despectivo • mesprezuzko

despectivo • mesprezuzko

despectivo • destainezko

despectivo; peyorativo • erdeinuzko

despedazar, desmenuzar • porrokatu, porroka, porrokatzen (du)

despedazar; destrozar • txehatu etxehaa txehatzend

despedazar, quebrar, romper, trocear • puskatu, puska, puskatzen (du)

despedazaresed; desunir, disecar • zatitu

despedazarse • puskakatu

despedazarse • zati-zati egin

despedazarse • txi arrikatu

despedazarse, quebrarse, romperse, trocearse • puskatu, puska, puskatzen (da)

despedida de soltero eco ida ded • montxor

despedida de soltero eco ida ded • zopa-jan

despedir • azken adioa egin

despedir • kaleratu

despedir • aurrean bidali

despedir • kalera bota

despedir • despeditu

despedir con cajas destempladas • aurretik bidali

despedir; reverenciar, saludar • agurtu

despedir; saludar • agur egin

despegar • lurrutzi

despegar • aireratu

despegue • lurruzte

despegue • aireratze

despeinar • desorraztu

despeinar • ilea harrotu

despejado; despierto, espabilado • ernai

despellejar • larrua kendu

despenalización • (-ri) zigorra kentze.

despensa • jakitoki

despensa • despentsa

despensa • jakitegi

despeñadero, precipicio • larrunbide

despeñamiento • a ilera

despeñamiento • a ilera

despeñar; precipitar • la ilarazi ea ilaraza a ilaraztend

despeñaresed; precipitarse • malkartu

desperdiciar; despistar, extraviarse • galdu

desperdicio • porroskeria

desperdicio • zatarreria

desperdicio; rastro ehondakinad, re anente • uzkin

desperezarse • tiragaleak atera

desperezarse; estirarse • nagiak atera

desperezo • tiragale

desperezo • tiragale

desperfecto; interrupción, rotura • apurketa

despersonalización • Nortasun galera, galtze.

despertador • esnale

despertador • iratzarle

despertador etresnad • iratzargailu

despertamiento, (el) despertar • iratzarte

despertar • iratzartu

despertar • itzarrera

despertar • esnatu (du)

despertar • miratzartu eiratzara iratzartzend

despertar • iratzarri (du)

despertar; despierto, vigilante • iratzarri

despertar muertos • itsua argitu

despertarse • atzarri, atzar, atzartzen (da). atzarri, atzar, atzarten (da)

despertarse • itzarri, itzar, itzartzen (da)

despertarse • itzartu

despertarse • iratzarri (da)

despertarse; despierto • itzarri

despertarse; desvelar • esnatu eesnaetuda esnatzend

despiadadamente • gupidagabeki

despiadadamente • gupidagabeki

despiadado • gupidagaitz

despiadado • gupidagaitz

despiadado; i pasible, inclemente • kupigabe

despiadado; incle ente, inexorable • errukigabe

despido • kaleratze

despido; destitución • jaurtikitze

despiece • despieze

despiece • despiezaketa

despiezar • despiezatu

despiezar • despiezatu

despilfarrador • zarrastel

despilfarrador; disipador, gastador • iriole

despilfarrar • zarrasteldu

despilfarrar; dilapidar • parrastatu

despilfarrar; dilapidar, prodigar • bonbon egin

despilfarrar; engullir, algastar • ziflatu eziflaa ziflatzend

despilfarrar, malgastar • funditu (du)

despilfarro • zarrastelkeria

despilfarro • fundidura

despilfarro • zarrastelkeria

despiojado • zorriketa

despiojado • zorriketa

despiojar • zorriketan egin

despiojar • zorriketan egin

despirtar • lorratza galarazi

despirtarse • lorratza galdu

despistado; distraído, inadvertido • ohargabe ekod

despistarse; distraerse • joharkabetu eoharkabeetuda oharkabetzend

desplantar • deslandatu

desplantar • deslandatu

desplante • zakarkeria

desplaza iento; igración • lekualdaketa

desplazable • lekualdagarri

desplazable • lekualdagarri

desplazamiento • desplaza endu

desplazamiento • desplazu

desplazamiento • lerraketa

desplazamiento masivo de vehículos • ibilgailu asko ibiltze

desplazaresed; trasladarse • lekualdatu

desplazarse • desplazatu

desplazarse lateralmente • albora mugitu, albora egin

desplazarse, trasladarse • lekuz-aldatu (da)

desplegado; franco, ingenuo • tolesgabe

desplegar; ensanchar • zabalarazi

despliegue • zabalketa

despliegue, desarrollo • hedatze

despliegue; vulgarización • hedaketa

desplo arse • bizkarra hautsi

desplobado; inhabitado • jendegabe

desplu ar ejokoand • moskildu

desplu ar ejokoand; espicharelad, ja ar eganar todod • ziplatu

desplu ar; pelar ehegaztiakd, ú • lu atu

desplumar • deslu atu

desplumar • tipiltu, tipil, tipiltzen (du)

desplumarse, por ejemplo, una gallina por cierta enfermedad • tipiltu, tipil, tipiltzen (da)

despoblación • despopulazio

despoblación • despopulatze

despoblación; despoblamiento • despopulaketa

despoblado • despopulatu

despoblamiento • despopulaketa

despoblarse • despopulatu

despoblarse • despopulatu

despojo • erazketa

despojo • hilki

despojo; odio concentrado, sapo • zapo

despojo; utilación, reducción • murrizte

despolitización • despolitizazio

despolitización • despolitizazio

despolitizarse • despolitizatu

despolitizarse • despolitizatu

desportillaresed; ellaresed, tarar • akastu

desportillarse • markestu

desposaresed; esposar • ezkondu

desposaresed; esposar • esposatu

desposeer • desjabetu

desposeer; expropiar • desjabetu

desposeido • deseduki

desposeido • ezeduki

desposorio • esposario

desposorio • esposario

déspota • despota

déspota • despota

despotismo • despotis o

despotricar; desvanar • ihitzerotu ehitzeroetuda hitzerotzend

despreciable • zital

despreciable • mesprezagarri

despreciable; detestable, execrable • gaitzesgarri

despreciable, digno de desprecio • mesprezugarri

despreciador • mesprezatzaile

despreciar • hutsiritzi

despreciar • ezikusi eezikusa ezizkustend

despreciar • apaletsi

despreciar • gaitzetsi (du)

despreciar, menospreciar, desdeñar, denostar • mesprezatu, mespreza, mesprezatzen (du)

despreciar, no conceder valor • ez-ansiatu, ez-ansia, ez-ansiatzen (da)

despreciar, no conceder valor a • -z ez-ansiatu, ez-ansia, ez-ansiatzen (da)

despreciar; odiar • erdeinu egin

despreciar, subestimar, menospreciar • guttitzat ukan (du)

despreciarse, menospreciarse, desdeñarse, denostarse • mesprezatu, mespreza, mesprezatzen (da)

desprecio • ezikusi

desprecio, menosprecio, desdén • mesprezu

desprecio, menosprecio, subestima • guttieste

desprecio; rechazo, repulsa • arbuio

desprecio, refutación • iraizte

desprenderesed; disparar, soltarse • klak egin

desprenderse de • jautzi, jauz, jauzten (du)

desprenderse; saliresed, surgir • jalgi

desprendi iento de tierras • lubizieakd

desprendi iento de tierras • lubizieakd

desprendi iento eono atopeyaa de cosas pegadasd; úklak egin ö disparar una áquina eargazkiad • klak

desprendimiento • lur-jausi

desprendimiento • klakada

despreocupación • desaxola

despreocupación • axolarik ez

despreocupación • ardurarik ez

despreocupación; indiferencia • axolagabetasun

despreocupado; indiferente, re iso • antsikabe

despreocuparse • ezaxolatu

despreocuparse • kezka utzi

despreocuparse • ezaxolatu (da)

desprestigiar • desprestigiatu

desprestigiar • aipua kendu

desprestigiar • desprestigiatu

desprestigio • desprestigio

desprestigio • desprestigio

desprevenido • gertugabe ekod

desproporción • desproportzio

desproporción • desproportzio

desproporcionar • desproportzionatu

desproporcionar • desproportzionatu

despropósito; necedad • tentelkeria

desprotección • 1. [situación] Babesik gabe egote. 2. [acción] Babesik gabe uzte.

desprotección infantil • Haurrak babesik gabe egote; haurrak babesik gabe uzte. Programa de prevención de situaciones de desprotección infantil = Haurrak babesik gabe uzteari aurrea hartzeko programa.

desproteger • desbabestu

desprovisto • gabeturik

desprovisto • ka us

desprovisto • rik gabe e-rik gabed

desprovisto; falta, falto • peitu

después de • ostean

después de • -(e)naz geroz

después de desayunar • gosalondoan

después de desayunar • gosalondoan

después de erendar • askalondoan

después de haber • ondoren

después de, habiendo, una vez • -ta

después de, luego de, a continuación de • -en ondoan

después de, luego de, a continuación de • -en ondoren

después de, luego de, a continuación de • -ondoan

después de merendar • askalondoan

después de que, una vez que • -(e)naz gero

después de, tras • -en ostean

después de, una vez • -az geroz

después de, una vez • -az geroztik

después, luego • gero

después, luego • geroz

después; luego, porvenir • gero

despuntar • punta oztu

desquiciar • erauzi

desquiciar; sacar de quicio • orpotik atera

desquitarse • mendekatu

desquitarse; vengaresed, vindicar • mendekatu

desquite • mendeku

desquite; represalia, revancha • mendeku

desratización • arratoi-galtze

desratización • arratoi-galtze

desratizar • arratoi galdu

desratizar • arratoi galdu

destacado; extraordinario, extre ista • puntako

destacamento • destaka entu

destacamento • destaka entu

destacar, señalar • marratu, marra, marratzen (du)

destacar; sobresalir • gailurtu

destacaresed; distinguirse, exteriorizarse • nabar endu

destajo • destaju

destajo • destaju

destajo • lan epe

destapar • argiratu eargiraa argiratzend

destapar el tarro de las esencias • zakukoak atera

destartalado; patoso • kala astra

destartalaresed; entorpecer • baldartu

destartalarse • baldartu

deste plar; enfriaresed, escalofriarse • hoztu

destejeresed; henderse • zarrakatu

destejerse • deseho

destejerse • desirun

destellante • distiradun

destellante • dizdizari

destellar • ierrainutu eerrainuetuda errainutzend

destellar; relu brar, rielar • diz-diz egin

destello • dizdizada

destello • argialdi

destello • distira

destello; fulgor • printza

destello; fulgor, fulguración • irñir

desteñir • marguldu

desternillarse • erre entatu

desternillarse • erre entatu

desterrar • erbesteratu

desterrar; expatriar, extranjerizar • erbestetu

destetar • titia kendu

destetar • titia kendu

destie po • desgarai

destierro • desterru

destierro • erbestetasun

destierro; exilio, extranjero eherriad • erbeste

destierro; exilio, ostracismo • erbestaldi

destierro; exilio, ostracismo • deserri

destilación • distilazio

destilación • distilazio

destilar • distilatu

destilar • distilatu

destileria • distilategi

destileria • distilategi

destinar • destinatu

destinar • destinatu

destinatario; expugnador, ocupador • hartzaile

destinatario; levantador, ocupante • jasotzaile

destino • nora

destino • helmuga

destino; fatalidad, hechizo • patu

destino; fin, finalidad • xede

destino; finalidad, intención • harxede

destino, fortuna, fatalidad • halabehar

destino; larguero, ontante • habe

destino; orientación • norako

destino; sino, seno • sinu

destino; suerte • adu

destitución de los administradores • administratzaileak kargutik kentze, administratzaileak kargugabetze

destituir • kargua kendu

destituir • hkargugabetu ekargugabeetuda ccbetzend

destituir; exonerar • tik ken e-tik kenddu

destornillador • destorniladore

destornillador; rosca, tornillo • bihurkin

destornillar • torlojua atera

destornillar • destorlojotu

destreza; estilo, for a • modu

destreza; fuste, pericia • abilezia

destreza, soltura • ganore

destripador • destripatzaile

destripador • destripatzaile

destripar • destripatu

destripar • tripak atera

destronador • destronuratzaile

destronador • destronuratzaile

destronamiento • destronuratze

destronamiento • destronuraketa

destronar • destronuratu

destronar • destronuratu

destrozador • birrintzaile

destrozar • nabarrakitu eabarrakia abarrakitzend

destrozar, destruir, exterminar • triskatu, triska, triskatzen (du)

destrozar; exter inar • triskatu

destrozar; hacer cisco, raer • jporroskatu eporroskaetuda porroskatzend

destrozo • trisku

destrozo, destrucción, exterminio • triskatze

destrozo, destrucción, exterminio • triskantza

destrucción • desegintza

destrucción • enpoiltze

destrucción • xahupen

destrucción • txikizio

destrucción • deuseztapen

destrucción • suntsiketa

destrucción, aniquilamiento, matanza • deusezte

destrucción, derrota • ausiabartza

destrucción; disipación, estrago • suntsidura

destrucción, erradicación, aniquilamiento • ezerezte

destructible; fungible, perecedero • suntsikor

destructivo • suntsitzaile

destructor • ausiabartzaile

destructor • desegile

destructora de papel • paper-suntsigailu

destruible • suntsikor

destruir • enpoildu

destruir • ilaundu

destruir • enpoildu

destruir • xahutu, xahu, xahutzen (du)

destruir • zartzakatu, zartzaka, zartzakatzen (du)

destruir, derrotar • ausiabartu, ausiabart, ausiabartzen (du)

destruir, disipar, hacer desaparecer, arruinar • suntsitu, suntsi, suntsitzen (du)

destruirse • zartzakatu, zartzaka, zartzakatzen (du)

destruirse más, minarse • deusezagotu (da)

desuncir • desuztartu

desuncir • desuztartu

desusar • deserabili

desusar • desusatu

desuso • desusadio

desuso • deserabilera

desuso • erabili eza

desvalido; indefenso • malder

desvalido; inválido, lisiado • ezindu

desvalijar • baliza kendu

desvalijar • ohostu

desvalijar; expoliar, hurtar • ebatsi

desvalijar; hurtar, angar • lapurtu

desvalorizar • ndesbaliotu edesbalioa desbaliotzend

desvalorizar • balioa beheratu

desván • goitegi

desván; granero, pajar • mandio

desvanecer; perder el sentido • hkordegabetu ekordegabeetuda ccbetzend

desvanecerse • burua arindu

desvaneci iento; expedición, archa • joanaldi

desvaneci iento; fascinación, areo • xoradura

desvanecimiento • xora en

desvanecimiento • ondoezaldi

desvanecimiento • txarraldi

desvariar • eldarniatu

desvasquización • deseuskalduntze

desvasquizar • deseuskaldundu (du)

desvasquizar totalmente • des-des-euskaldundu

desvelar • llogabetu elogabeetuda logabetzend

desvelar • loa galdu

desvelar • loa galarazi

desvelo • lo galtze

desvencijado • korrokoil

desvencijado • korrokoil

desvencijarse • korrokoildu

desvencijarse • korrokoildu

desventaja • desabantaila

desventaja • alde txar

desventaja • desabantaila

desventajoso • desabantailatsu

desventajoso • desabantailatsu

desventura • zoritxar

desventurado • dohaingaitz

desventurado; infeliz • zorigabe ekod

desverg±enza; irreverencia • lotsagabetasun

desvergonzadamente • ahalke gabe

desvergonzadamente • ahalkegabeki

desvergonzado • perkax

desvergonzado, descarado • mutiri

desvergonzado, descarado, sinvergüenza • lotsagabe

desvergüenza, descaro • lotsagabe

desvergüenza, sinvergüencería • ahalkegabekeria

desvertebración • desegituraketa

desvertebración • desegituraketa

desvertebrar • desegituratu

desvertebrar • desegituratu

desvestirse • erantzi

desviable • desbideragarri

desviable • aldaragarri

desviación • desbideraketa

desviación • zeihardura

desviación, cambio de camino • bide-alderatze

desviación; desvío • desbideratze

desviación; variante • saihesbide

desviarse • okertu, oker, okertzen (da)

desviarse • oihertu

desvinculación • jareitasun

desvinculación • lotura kentze

desvincularse • lotura kendu

desvincularse • lokarriak hautsi

desvío • desbideratzeko bide

desvío; repulsión, variación • aldarapen

desvirgar • hi enurratu

desvirgar • hi enurratu

desvirtuado • masal

desvirtuar • hke engabetu eke engabeetuda ccbetzend

desvirtuar • hutsaldu (du)

desvirtuar • gezaldu (du)

desvirtuarse • hutsaldu

desvirtuarse • masaldu

detallada ente; escrupulosa ente, exactamente • zehazki

detallada ente; inuciosa ente, rajatabla ead • zehatz- ehatz

detallada ente; por enorizando • xeheki

detalladamente, en detalle, pormenorizadamente • xinta-mintaka

detallar • xehatu

detalle; eticulosidad, inuciosidad • xehetasun

detalle; por enor • zehazkizun

detalle, pormenor • xinta-minta

detalle, pormenor, circunstancia • xehetasun

detección • Detektatze, antzemate, igartze.

detección alcohólica • alkohola antzemate

detección precoz • Goiz antzemate, garaiz antzemate.

detectador • detektatzaile

detectador • detektatzaile

detectar • detektatu

detectar • detektatu

detective • detektibe

detective • detektibe

detector • detektagailu

detención • geratze

detención • atxiloketa

detención • atzipen

detención • bara endu

detención; estaciona iento, parada • egonaldi

detención; interrupción, parada edenborazkoad • geldialdi

detención obligatoria • nahitaez geratze

detención; paralización • gelditze

detener • baratu

detener • preso hartu

detener; detenerse, estacionarse • trikatu etrikaa trikatzend

detener; entretener, retener • legonarazi eegonaraza egonaraztend

detener; estancar, hacer parar • geldiarazi

detenerse • baratu, bara, baratzen (da)

detenerse • geratu

deter inación • deter inazio

deter inador • mugatzaile

deter inante • mugatzaile

deter inar • deter inatu

deter inar • zehaztatu

deter inismo • deter inis o

deter inismo • deter inis o

deter inista • deter inista

deter inista • deter inista

detergente • detergente

detergente • garbikin

detergente • garbikari

detergente; lavadora, li piador • garbigailu

deteriorar • ajetu eajetzena ajeetudd

deteriorar la ropa • menostu

deteriorar la ropa • menostu

deterioraresed; estropearesed, algastar • alferrik galdu

deterioraresed; lacrar • narriatu

deteriorarse • arrazatu

deteriorizante • narriakor

deteriorizante • narriakor

deterioro • narriapen

deterioro • Hondatze, andeatze, kaltetze, narriatze. Deterioro de las capacidades físicas = Gaitasun fisikoen hondatze. Deterioro del rendimiento escolar = Eskola errendimenduaren narriatze.

deterioro • arrazadura

deterioro de la personalidad • Nortasunaren hondatze.

deterioro físico • Gorputzaren hondatze.

deterioro mental • Adimenaren hondatze.

determinante, decisivo • erabakitzaile

detestable • gaitzesgarri

detestable • higuin

detestablemente • gaitzesgarriki

detestablemente • gaitzesgarriki

detestar • nagatu

detestar • detestatu

detestar (a un niño) • higuindu, higuin, higuintzen (du)

detestar, aborrecer, repudiar un hombre a su mujer, un ave a los huevos • higuindu, higuin, higuintzen (du)

detonación • detonazio

detonación • tirots

detonación • detonazio

detonación; disparo, golpe • danbada

detonación; estallido, explosión • eztanda

detonador • detonagailu

detonador • detonagailu

detonar • detonatu

detonar • detonatu

detractor • gibeljale

detractor; ur urador • gibeljale

detrás., atrás • atzean

detrás de • -en gibelan.??? -en gibelean

detrás de, tras • -en ostean

detrimento • gal endu

detrítico • hondakineezkod

detrítico • hondakin eezkod

detritus • detritus

deuda • zor

deudor • zordun

deudor • zorpeko

deudor; oroso • zordun

devaluación • debaluazio

devaluación • debaluazio

devaluación • desbalioketa

devaluarse • debaluatu

devaluarse • debaluatu

devanadera • kotxeia

devanadera • aztalka

devanado • harilketa

devanar • kotxeiatu

devanar la madeja • mataza askatu

devanarse los sesos • burua apurtu

devanarse los sesos • burua nekatu

devanarse los sesos • burua hautsi

devanarse los sesos, romperse la cabeza • izpiritua toleatu (du)

devastación • deboila endu

devastación • hondapen

devastación; incineración • errauspen

devastador • errausgarri

devastador; ful inante, perecedero egauzakd • suntsigarri

devengar • ondorio izan

devengo; generación, génesis • sortzapen

devenir, evolucionar, transformarse en, convertirse en, volverse, hacerse, tornarse • bilakatu, bilaka, bilakatzen (da). bilakatu, bilaka, bilakatzen (da)

devoción • debozio

devoción; inclinación, tendencia • jaidura

devolución • bihurpen

devolución; restitución • itzulketa

devolver • harzara eman (dio)

devolver • bihurtu, bihur, bihurtzen (du)

devolver dos por uno • baten bia bihurtu

devolver; e pacharesed, vo itar • okatu

devolver; recuperar, reintegrar • jberreskuratu eberreskuraetuda ccratzend

devolver; regresar, restituir • atzera e an

devolver; regresar, restituir • itzuli

devónico • devoniko

devónico • devoniko

devorador • iresle

devorador; ingestión • irenste

devorador; voraz • irenskor

devorar • klaskatu

devorar, engullir, tragar, absorber • irentsi (du)

devorar; ingerir, tragar • gurkatu egurkaa gurkatzend

devotamente • debotki

devotamente • debotki

devoto • debot

devoto; divino, piadoso • jainkotiar

devoto; piadoso, santurrón • elizkoi

dextrógiro • destrogiro

dextrógiro • dextrogiro

di ensión • di entsio

di ensión; edida, esura • neurri

di ensión; edida, esura • izari

di ensionado • di entsionaketa

di ensionado • di entsionaketa

di ensionar • di entsionatu

di ensionar • di entsionatu

di inutivo • txikikari

di inutivo • di inutibo

di inutivo • tipigarri

di inutivo; reducible • txikigarri

di inuto; dócil, hu ilde • xu e

di inuto; enudo, in•sculo • ni iño

di inuto; pequeñín • i iño

di isión • di isio

di isión; o isión, repudio • uzte

di isionario • di isionari

di isionario • uztale

di itir • di ititu

día • egun

día • gaur

día a día, de día en día • egunik-egun

dia antino • dia antezko

día de descanso • opor egun

día de estancia • geratzegun

día de fiesta • jai egun

día de fiesta • jaiegun

día de fiesta; día festivo • jaiegun

día de fiesta, festivo • jai-egun

Día de la Patria Vasca • Aberri-Egun(a)

día de labor • astegun

día de labor • lanegun

día de nacimiento • sortegun

día de nacimiento • jaiotza-egun

día de nacimiento • jaiotegun

día de vacación, de reposo, aunque no sea de fiesta, vacación • opor

dia etral • dia etral

dia etral • dia etral

dia etralmente • erdiz erdi

diá etro • dia etro

diá etro • dia etro

día festivo • jaiegun

día hábil • egun baliodun

día impar • egun bakoiti

día lectivo • eskolegun

día lectivo • ikastegun

día par • egun bikoiti

día siguiente • bihara un

día siguiente (a uno cualquiera) • biharamun

día y noche • gau eta egun

día y noche • gau eta egun

diabetes • diabete

diabetes • diabete

diabético • diabetiko

diabético • diabetiko

diablesa • deabrusa

diablesa • deabrusa

diablesa • deabrusa

diablo • deabru. Var.: debru

diablura; entuerto, iniquidad • okerkeria

diablura; travesura • deabrukeria

diabólico • diaboliko

diaconado • diakonotza

diaconado • diakonotza

diácono • diakono

diácono • diakono

diacrítico • diakritiko

diacrítico • diakritiko

diacronía • diakronia

diacronía • diakronia

diacrónico • diakroni

diacrónico • diakroniko

diacronismo • diakronis o

diacronismo • diakronis o

diacronista • diakronista

diacronista • diakronista

diade a • diade a

diade a • diade a

diáfano; esplendoroso, flamante • argitsu

diáfano; lu inoso, preclaro • klaro

diafrag a • diafrag a

diafrag a • diafrag a

diagnosis • diagnosi

diagnosis • diagnosi

diagnosticar • diagnostikatu

diagnosticar • diagnostikatu

diagnóstico • diagnostiko

diagnóstico • diagnostiko

diagnóstico • Diagnosi, diagnostiko.

diagnóstico dual • Bitariko diagnosi; (buru) gaixotasunezko eta mendekotasunezko diagnosi.

diagonal • diagonal

diagonal • diagonal

diagra a • diagra a

diagra a • diagra a

diagra ador • diagra atzail

diagra ador • diagra atzail

diagramar • diagra atu

diagramar • diagra atu

dialectal • dialektal

dialectal • dialektal

dialectalmente • dialektalki

dialectalmente • dialektalki

dialéctica • dialektika

dialéctica • dialektika

dialécticamente • dialektikoki

dialécticamente • dialektikoki

dialéctico • dialektiko

dialéctico • dialektiko

dialectillo • hizkalkitto

dialecto • dialekto

dialecto • hizkalki

dialecto • dialekto

dialecto bajo-navarro • baxenabarrara. baxenafarrara

dialecto de la lengua vasca • euskalki

dialecto de la lengua vasca • euskalki

dialectología • dialektologia

dialectología • dialektologia

dialectólogo • dialektologo

dialectólogo • dialektologo

dialogar • elkarrizketan aritu

dialogar; entrevistarse • elkarrekin intzatu

diálogo • elkarrizketa

diamante • dia ante

diamante • dia ante

diana • erdiune

diana • diana

diana • diana

diana; úgoizean etorri da ö ha venido por la añana • goiz-soinu

diapasón • diapasoi

diapositiva • diapositiba

diapositiva • diapositiba

diaria ente; todos los días • egunero

diariamente • egunero

diario • egunero ekod

diario, periódico • egunkari

diario; periódico, rotativo • egunkari

diario vespertino • arratsaldekari

diario vespertino • arratsaldekari

diarquía • diarkia

diarrea • sabeldura

diarrea • berazko

diarrea • lasterreri

diarrea • tripetako

diarrea • mehaieri

diarrea; disentería • zirineri

diarrea; excre ento deaves, guano • zirin

días laborables • lanegunak

días laborables • lanegunak

diáspora • diaspora

diáspora • diaspora

diástole • diastole

diástole • diastole

diatónico • diatoniko

diatónico • diatoniko

dibujante • irudigile

dibujante; ilustrador, i aginero • irudigile

dibujar • irudiak egin

dibujar; diseñar • marraztu

dibujar; diseñar • diseinatu

dibujo earte • irudigintza

dibujo earted; estatuaria • irudigintza

dibujo; traza • marrazki

dibujosani ados • irudi ani atuak

dibujosani ados • marrazki bizidunak

diccionario • hiztegi

diccionario escolar • eskola hiztegia

diccionario escolar • eskola hiztegia

diccionario; glosario, lexicón • hiztegi

diccionario nor ativo • arauzko hiztegi

diccionario nor ativo • arauzko hiztegi

diccionario, vocabulario • hiztegi

diccionario; vocabulario • hitz altxor

dicha • ditxa

dicha; felicidad, goce • zorion

dicharachero; dicharachero • ahotsu

dicharachero; hablador • erasle

dicho • esate

dicho; frase, locución • esa olde

dicho; frase, locución • esaera

dicho; odis o, proverbio • esakune

dicho, refrán, proverbio, sentencia • hitz zuhur

dicho y hecho • esan eta egin eizand

dicie bre • abendu

dicie bre • abendu

diciembre • abendu

Diciembre • Neguil

diciendo • esaka

diciendo • esaka

dicotiledóneo • dikotiledoneo

dicotiledóneo • dikotiledoniar

dicoto ía • dikoto ia

dicoto ía • dikoto ia

dicta en; discerni iento, enjuiciamiento • irizpen

dicta en; opinión, úosoalderdikari da bere iritzietan ö es uy parcial en sus opiniones • iritzi

dicta inar • dikta inatu

dicta inar; diri ir, elucidar • ebatzi

dictado • diktaketa

dictado • diktatu

dictador • diktadore

dictador • diktadore

dictadura • diktadura

dictadura • diktadura

dictáfono • diktafono

dictáfono • diktafono

dictar • diktatu

dictar • diktatu

dictatorial • diktatorial

dictatorial • diktatorial

didáctica • didaktika

didáctica • didaktika

didáctico • didaktiko

didáctico • didaktiko

diecinueve • he eretzi

diecinueve • he eretzi

dieciocho • he ezortzi

dieciocho • ha azortzi

dieciseis • hamasei

dieciséis • ha asei

diecisiete • ha azazpi

diecisiete • ha azazpi

diecisiete • hamazazpi

diedro • diedro

diedro • diedro

diente • hortz

diente canino • letagin

diente de leche • esne-hortz

diente de leche; úkatilukada bete esne ö un tazón de leche • esne-hortz

diente de león • sorginbelar

diente deajo • berakatz atal

diente deajo • baratxuri atal

diente incisivo • ebakortz

diente incisivo • ebakortz

diente olar • errotagin

diente olar; uela, piñón • hagin

diente; piñón, úo • hortz

diente recién nacido • txatxur

dientes de la sierra • zerragin

dientes de la sierra • zerragin

dientes de leche • txikitako haginak

dientes de leche • txikitako haginak

dientes postizos • hortzordeak

dientes postizos • hortzordeak

diéresis • dieresi

diéresis • dieresi

diestra ente; experta ente, hábilmente • trebeki

diestro • moldatsu

diestro; expeditivo, hábil • abil

diestro; fir e, violento • erri e

diestro; hábil, odal • moduzko

diestro; lidiador de toros, torero • zezenkari

dieta • jan-neurri

dietario • dietario

dietario • dietario

dietética • dietetika

dietética • dietetika

diez • hamar

diez • ha ar

diez a cada uno • ha arna

diez mil • hamar-mila. hamar mila

dieza cada uno • ha arna

diezmar • iha arkatu eha arkaetuda ha arkatzend

diezmar • trskantza egin

diezmar • detxe atu

diezmo • detxe a

difa ación • difa azio

difa ación • difa azio

difa ador • difa atzaile

difa ador; vejador • difa atzaile

difamar • izena kendu elohitud

difamar • difa atu

diferencia • diferentzia

diferencia • alde

diferencia, distinción • bereizgo

diferencia; luci iento, notabilidad • nabar entasun

diferenciación • desberdintzapen

diferenciación • desberdintzapen

diferencial • diferentzial

diferencial; distinguible, distintivo • bereizgarri

diferenciar • diferentziatu

diferenciar • ezberdindu

diferente, desigual • ez-berdin. ezberdin

diferente; distinto, diverso • bestelako

diferente,distinto • bertzelako

diferentemente • diferenteki

diferentemente • diferenteki

diferir • lgerokotu egerokoetuda gerokotzend

diferir • diferitu

diferir de, diferenciarse de • -tik berezkatu, berezka, berezkatzen (da)

diferir, diferenciarse • berezkatu, berezka, berezkatzen (da)

diferir; no concordar • bereiz ibili

difícil • gaitz. zail

difícil, arduo, complicado • zail

difícil de ..., in- • -gaitz. -kaitz

difícil de agradecer • eskergaitz

difícil de aprender • ikasgaitz

difícil de creer; increíble, inverosí il • sinesgaitz

difícil de edir • neurgaitz

difícil de entender • ulergaitz

díficil de equivocarse • okergaitz

díficil de equivocarse • tronpagaitz

difícil de leer • irakurgaitz

difícil de leer • irakurgaitz

difícil de medir • neurgaitz

dificil de perdonar • barkagaitz

dificil de perdonar; i perdonable, irre isible • barkagaitz

difícil de respetar • errespetagaitz

difícil de respetar • errespetagaitz

difícil deagradecer • eskergaitz

difícil deaprender • ikasgaitz

difícil ente; fatigosa ente, penosamente • ozta-ozta

difícil; peliagudo • nekeza

difícilmente • zailki

dificultad • engara

dificultad • kezka

dificultad • gaiztasun

dificultad • Zailtasun, oztopo.

dificultad, complicación • zailtasun

dificultad; escollo, i pedimento • eragozpide

dificultades de inserción laboral • Laneratzeko zailtasun.

dificultades de inserción social • Gizarteratzeko zailtasun.

dificultar; e barazar, entorpecer • oztopatu

dificultar el paso • ibilia oztopatu, ibilia zaildu

dificultar; entredecir, obstaculizar • galarazi

dificultar; estorbar, evitar • galerazi

dificultar; i pedir, trabar • mpoxelatu epxelaetuda poxelatzend

dificultar la circulación • zirkulazioa zaildu, zirkulazioa oztopatu

dificultar la maniobra • maniobra oztopatu, maniobra zaildu

dificultosamente, dificílmente • nekez

dificultoso • penoso

dificultoso; lasti oso, penoso • penagarri

difracción • difrakzio

difracción • difrakzio

difteria • difteria

difteria • difteria

diftérico • difteriko

diftérico • difteriko

difu inado • zirriborrozko

difu inar • zirriborratu

difundir; dispersaresed, distribuir • hedabanatu

difunto, el que fuera, el que un día fue • zen

difunto; extinguiresed, extinto • hil

difunto; fallecido, finado • zen

difunto; fallecido, finado • hildako

difunto; fallecido, finado • zendu

difunto; ú • defuntu

difusible • barreiagarri

difusible • barreiagarri

difusión • difusio

difusión e edio ded • hedabide

difusión; extensión, edio de difusión • zabalkunde

difusión; extensión, propagación • hedapen

difuso • zirriborrotsu

difusor • hedarazle

difusor • hedarazle

digerible; digestivo • liserigarri

digerible; digestivo • digerigarri

digerir • digeritu

digerir • liseritu

digestión • liseriketa

digestión • digestio

digestivo • egosbera

digestor • liserigailu

digestor • liserigailu

digital • digital

digital • kukupraka

digital ehuellasd • hatz markak

dígito • digitu

dígito • digitu

diglosia • diglosia

diglosia • diglosia

diglósico • diglosi

diglósico • diglosiko

digna ente; hu ana ente, varonilmente • gizonki

dignamente • duinki

dignarse • ontzat hartu

dignarse e-rakod • tzeco e-tzeko gogo edukid

dignidad • duintasun

dignidad • duintasun

dignidad; señorío • jaungo

dignificar • duindu

digno • duin

digno • garri e-garrid

digno de aldición • madarikagarri

digno de..., apto para • -garri

digno de co pasión; lasti ero, iserable • errukarri

digno de ención; relevante, reseñable • aipagarri

digno de homenaje • omengarri

digno de i itarse • i itagarri

digno de i itarse; eje plar, i itable • i itagarri

digno de maldición • madarikagarri

digno de mención • aipagarri

digno de mención, digno de ser citado, notable • aipagarri

digno de oírse • entzungarri

digno de piedad, digno de compasión • dolugarri

digno de saberse, digno de conocerse, digno de ser sabido, digno de ser conocido • jakingarri

digno de ser elegido • hautagarri

digno de ser leído • irakurgarri

digno de verse, vistoso • ikusgarri

digno dealbanza; laudable, plausible • goraipagarri

dije • bitxi

dilación; lentitud en el obrar, orosidad • luzakeria

dilapidación • xahutze

dilapidación • xahutze

dilatación • zabalkuntza

dilatación • Dilatatze, zabaltze, dilatazio

dilatación • dilatazio

dilatación de la pupila • Begiko niniaren dilatatze.

dilataresed; exagerar, henchir • hanpatu

dilatarse • dilatatu

dilatorio • luzagarri

dile a • dile a

dile a • dile a

diligencia • zaldigurdi

diligencia • dilijentzia

diligencia • pizkortasun

diligencia; gestión, preparación • zuze en

diligencia; ingenio, vigilancia • ernetasun

diligenciar • eginbidetu

diligente, cuidadoso, minucioso, escrupuloso • artos. artos

diligente ente; esforzadamente • ahaleginez

diligente ente; frívolo, leve • arin

diligente; eticuloso, preocupado • artatsu

dilucidar • largiarazi eargiaraza argiaraztend

dilución • diluzio

diluirse • diluitu

diluvio • eurialdi

diluvio • uholde

diluvio, inundación considerable • uhalde

diluyente • Diluitzaile; urtzaile.

dimensión máxima autorizada • baimendutako gehieneko neurri

dimisión • dimisio

dina • ef scd dina

diná ica • dina ika

diná ica • dina ika

diná ico • dina ika-

diná ico • dina iko

dina ismo • dina is o

dina ismo • dina is o

dina ita • dina ita

dina ita • dina ita

dina itar • dina itatu

dina itar • dina itatu

dina itero • dina itari

dina itero • dina itari

dina ización • dina izazio

dina ización • dina izazio

dina izador • dina izatzaile

dina izador • dina izatzaile

dina izar • dina izatu

dina izar • dina izatu

dina ó etro • dina o etro

dina ó etro • dina o etro

dinamicidad • Dinamikotasun, lehi.

dinamismo • ernetasun

dinamización • Bizkortze, indartze, suspertze.

dinamizador, -a • Bizkortzaile, suspertzaile.

dinamizar • Bizkortu, suspertu, indartu.

dinamo • dina o

dinamo • dina o

dinastía • dinastia

dinástico • dinasti

dinástico • dinastiko

dineral • diru ordo

dineral • dirualde

dinero • txin

dinero • diru

dinero al contado • eskudiru

dinero contante y sonante • eskuko diru

dinero en efectivo • eskudiru

dinero en metálico • eskudiru

dineroal contado; dinero en efectivo, dinero en etálico • eskudiru

dinosaurio • dinosauru

dinosaurio • dinosauru

dintel • ataburu

dintel • ateburu

dintel; ja ba, sobrepuerta • ategain

dintel; u bral • atalarri

diñar • mahutu

diñar • tragatu

diocesano • diozesiar

diocesano • elizbarrutiko

diócesis • elizbarruti

diócesis • diozesi

diodo • diodo

diodo • diodo

dioico • dioiko

dioico • dioiko

dionisiaco • dionisiar

dionisiaco • dionisiako

dioptría • dioptria

Dios • Urzi

dios • jainko

Dios • Urtzi

dios falso • jainkoaizun

dios falso; ídolo • sasijainko

dios hijo, hijo de dios • jainko-seme

dios padre • jainko-aita

Dios, rayo.?? • Ortziri

diosa • jainkosa

diosa • jainkosa

diosa; diva • jainkosa

dios-estado • jainko-statu

dios-progreso • jainko-progressu

diplo a • diplo a

diplo a • diplo a

diplo acia • diplo azia

diplo acia • diplo azia

diplo áticamente • diplo atikoki

diplo áticamente • diplo aziaz

diplo ático • diplo azialari

diplo ático • diplo azi gizona

diplo ático • diplo atiko

diplo atura • diplo atura

diplo atura • diplo atura

diplodocus • diplodoko

diplodocus • diplodoko

diploide • diploide

diploide • diploide

diplomar • diplo atu

diplomar • diplo atu

dipsepsia • dipsepsia

dipsepsia • dipsepsia

dipsomanía • Dipsomania.

díptero • diptero

díptero • diptero

díptico • diptiko

díptico • diptiko

diptongar • diptongatu

diptongar • diptongatu

diptongo • diptongo

diptongo • diptongo

diputación • diputazio

diputación • diputazio

Diputación Foral de Bizkaia • Bizkaiko Foru Aldundia

Diputada Foral de Cultura • Kulturako foru diputatua

Diputada Foral de Medio Ambiente y Acción Territorial • Ingurugiro eta Lurralde Ekintzako foru diputatua

diputado • diputatu

diputado • diputatu

Diputado Foral de Empleo y Formación • Lan eta Trebakuntzako foru diputatua

Diputado Foral de Hacienda y Finanzas • Ogasun eta Finantza Saileko foru diputatua

Diputado Foral de Obras Públicas y Transportes • Herri Lan eta Garraio Saileko foru diputatua

Diputado Foral de Presidencia • Lehendakaritzako foru diputatua

Diputado Foral de Promoción Económica • Ekonomi Sustapeneko foru diputatua

Diputado Foral de Urbanismo • Hirigintzako foru diputatua

Diputado Foral del Departamento de Acción Social • Gizartekintza Saileko foru diputatua

Diputado Foral del Departamento de Agricultura • Nekazaritza Saileko foru diputatua

Diputado General • Ahaldun Nagusia

dique • dike

dique • barradera

dircurso; ser ón • berbaldl

Dirección • Zuzendaritza

dirección • zuzengailu

dirección • norabide

dirección • zuzentzapen

dirección • direkzio

dirección • zuzendaritza

Direccion adjunta para la Garantía de Calidad y Cantidad • Kalitate eta Kopuruaren bermerako Zuzendaritza Laguntzailea

Dirección de Administración de Industria y Minas • Industria eta Meategiak Administratzeko Zuzendaritza

Dirección de Administración Local • Toki Administrazio Zuzendaritza * Toki Administrazioko Zuzendaritza

Dirección de Administración Tributaria • Zerga Administrazioko Zuzendaritza

Dirección de Administración y Gestión Económica • Administrazio eta Dirubideen Zuzendaritza

Dirección de Agricultura • Nekazaritza Zuzendaritza

Dirección de Agricultura y Ganadería • Nekazaritza eta Abeltzaintza Zuzendaritza

Dirección de Aguas • Uren Zuzendaritza

Dirección de Aprendizaje Permanente • Etengabeko Ikaskuntzako Zuzendaritza

Dirección de Asuntos Económicos • Ekonomia Gaietarako Zuzendaritza

Dirección de Asuntos Europeos • Europako Gaietarako Zuzendaritza

Dirección de Atención a las Víctimas del Terrorismo • Terrorismoaren Biktimei Laguntzeko Zuzendaritza

Dirección de Atención de Emergencias • Larrialdiei Aurregiteko Zuzendaritza

Dirección de Bienestar Social • Gizarte Ongizateko Zuzendaritza * Gizarte Ongizaterako Zuzendaritza

Dirección de Biodiversidad • Biodibertsitatearen Zuzendaritza

Dirección de Calidad Ambiental • Ingurumenaren Kalitatearen Zuzendaritza

Dirección de Calidad e Innovación en la Gestión • Kudeaketa Hobetzeko eta Berritzeko Zuzendaritza

Dirección de Centros Escolares • Ikastetxeen Zuzendaritza

Dirección de Circulación y Transportes • Zirkulazio eta Garraioetako Zuzendaritza

Dirección de Comercio • Merkataritza Zuzendaritza

Dirección de Comunicación • Komunikazio Zuzendaritza

Dirección de Consumo • Kontsumo Zuzendaritza

Dirección de Coordinación • Koordinazio Zuzendaritza * Koordinaziorako Zuzendaritza

Dirección de Coordinación y Apoyo de Entidades Municipales Culturales • Udalaren Kultur Entitateentzako Koordinazio eta Laguntzako Zuzendaritza

Dirección de Coperación al Desarrollo • Garapen Lankidetzarako Zuzendaritza

Dirección de Creación y Difusión Cultural • Kultura Sortu eta Zabaltzeko Zuzendaritza

Dirección de Cultura • Kultura Zuzendaritza

Dirección de Cupo y Aportaciones Financieras • Kupo eta Finantza Ekarpenen Zuzendaritza

Dirección de Deportes • Kirol Zuzendaritza

Dirección de Derechos Humanos y Cooperación con la Justicia • Giza Eskubideen eta Justiziarekiko Lankidetzarako Zuzendaritza

Dirección de Desarrollo de Zonas Pesqueras • Arrantza Eskualdeen Garapeneko Zuzendaritza

Dirección de Desarrollo Económico, Empleo y Comercio • Ekonomi Garapen, Enplegu eta Merkataritzako Zuzendaritza

Dirección de Desarrollo Rural • Landa Garapeneko Zuzendaritza

Dirección de Disciplina Urbanística y Medio Ambiente • Hirigintza Diziplina eta Ingurumeneko Zuzendaritza

Dirección de Drogodependencias • Droga Gaietarako Zuzendaritza.

Dirección de Drogodependencias • Droga Gaietako Zuzendaritza

Dirección de Economía • Ekonomia Zuzendaritza

Dirección de Economía Social • Gizarte Ekonomiako Zuzendaritza

Dirección de Economía Social • Gizarte Ekonomiako Zuzendaritza

Dirección de Economía y Planificación • Ekonomia eta Plangintza Zuzendaritza

Dirección de Empleo y Formación • Enplegu eta Prestakuntza Zuzendaritza

Dirección de Energía • Energia Zuzendaritza

Dirección de Estudios y Desarrollo Sanitario • Ikerlan eta Garapen Sanitarioko Zuzendaritza

Dirección de Estudios y Régimen Jurídico • Azterlan eta Araubide Juridikoaren Zuzendaritza * Azterlanen eta Araubide Juridikoaren Zuzendaritza

Dirección de Evaluación de Programas y Servicios • Programak eta Zerbitzuak Ebaluatzeko Zuzendaritza

Dirección de Farmacia • Farmaziako Zuzendaritza

Dirección de Financiación y Contratación Sanitaria • Osasun Finantziazio eta Kontratazioko Zuzendaritza

Dirección de Finanzas * Dirección Financiera • Finantza Zuzendaritza

Dirección de Finanzas y Presupuestos • Finantza eta Aurrekontu Zuzendaritza

Dirección de Formación Profesional • Lanbide Heziketako Zuzendaritza

Dirección de Función Pública • Funtzio Publikoaren Zuzendaritza * Funtzio Publikoko Zuzendaritza

Dirección de Gestión de Personal • Langileriaren kudeaketa Zuzendaritza

Dirección de Hacienda • Ogasun Zuzendaritza

Dirección de Informática y Telecomunicaciones • Informatika eta Telekomunikazio Zuzendaritza

Dirección de Infraestructura del Transporte • Garraio Azpiegituraren Zuzendaritza

Dirección de Inmigración • Inmigrazio Zuzendaritza

Dirección de Innovación Educativa • Hezkuntza Berriztatzeko Zuzendaritza

Dirección de Inserción Social • Gizarteratze Zuzendaritza

Dirección de Internacionalización • Nazioartekotze Zuzendaritza

Dirección de Intervención y Contabilidad • Kontuhartzailetza eta Kontabilitateko Zuzendaritza

Dirección de Investigación agropesquera y Alimentaria • Nekazaritza, Arrantza eta Elikaduraren Ikerketa Zuzendaritza

Dirección de Juego y Espectáculos • Joko eta Ikuskizun Zuzendaritza

Dirección de Juventud, Educación, Cooperación y Tolerancia • Gazteria, Hezkuntza, Lankidetza eta Tolerantziako Zuzendaritza

Dirección de Juventud y Acción Comunitaria • Gazteria eta Gizarte-Ekintza Zuzendaritza

Dirección de la Oficina para la Modernización Administrativa • Administrazioa Eraberritzeko Bulegoaren Zuzendaritza

Dirección de la Secretaría del Gobierno y de Relaciones con el Parlamento • Jaurlaritzaren Idazkaritzako eta Legebiltzarrarekiko Harremanetarako Zuzendaritza

Dirección de la Secretaría Técnica del Diputado General • Diputatu Nagusiaren Idazkaritza Teknikoko Zuzendaritza

Dirección de lo Contencioso • Auzibide Zuzendaritza

Dirección de Mantenimiento y Servicios Urbanos • Hiri Mantentze eta Zerbitzuetako Zuzendaritza

Dirección de Medio Ambiente • Ingurumen Zuzendaritza

Dirección de Meteorología y Climatología • Meteorologia eta Klimatologia Zuzendaritza

Dirección de Movilidad • Mugikortasuneko Zuzendaritza

Dirección de Negociación Colectiva • Negoziazio Kolektiboko Zuzendaritza

Dirección de Obras Públicas • Herrilan Zuzendaritza

Dirección de Ordenación del Territorio • Lurraldearen Antolamendurako Zuzendaritza

Dirección de Ordenación Industrial • Industria Antolatzeko Zuzendaritza

Dirección de Ordenación Turística • Turismoa Antolatzeko Zuzendaritza

Dirección de Patrimonio Cultural • Kultura Ondarearen Zuzendaritza

Dirección de Patrimonio y Contratación • Ondare eta Kontratazio Zuzendaritza

Dirección de Pesca • Arrantza Zuzendaritza

Dirección de Planeamiento Urbanístico y Vivienda • Hirigintza Planeamendu eta Etxebizitzako Zuzendaritza

Dirección de Planes de Euskara • Euskara Planen Zuzendaritza

Dirección de Planificación, Participación y Control Ambiental • Ingurumenaren Plangintza, Partaidetza eta Kontrolerako Zuzendaritza

Dirección de Planificación y Gestión Financiera • Finantza Plangintza eta Kudeaketarako Zuzendaritza

Dirección de Planificación y Ordenación Sanitaria • Osasun Plangintza eta Antolamenduko Zuzendaritza

Dirección de Policía de lo Criminal • Krimen Gaietarako Ertzaintzaren Zuzendaritza

Dirección de Política Autonómica y Desarrollo Estatutario • Autonomia Politikarako eta Estatutuaren Garapenerako Zuzendaritza

Dirección de Política Científica • Zientzia Politikarako Zuzendaritza

Dirección de Política e Industria Agroalimentaria • Nekazaritzako Elikagai Politika eta Industriarako Zuzendaritza

Dirección de Política Institucional y Administración Local • Erakunde Politikarako eta Toki Administraziorako Zuzendaritza

Dirección de Prensa y Comunicación • Prentsa eta Komunikazio Zuzendaritza

Dirección de Presupuestos • Aurrekontu Zuzendaritza

Dirección de Procesos Electorales y Documentación • Hauteskunde eta Dokumentazio Zuzendaritza

Dirección de Programación, Estudios y Presupuestos • Programakuntzako, Azterlanetako eta Aurrekontuetako Zuzendaritza

Dirección de Promoción del Euskara • Euskara Sustatzeko Zuzendaritza

Dirección de Promoción Industrial • Industria Sustatzeko Zuzendaritza

Dirección de Promoción Turística • Turismoa Sustatzeko Zuzendaritza

Dirección de Protección Civil y Bomberos • Babes Zibil eta Suhiltzaileen Zuzendaritza

Dirección de Proyectos y Obras • Proiektu eta Obretako Zuzendaritza

Dirección de Puertos y Asuntos Marítimos • Portu eta Itsas Gaietako Zuzendaritza

Dirección de Recursos Generales • Baliabide Orokorren Zuzendaritza

Dirección de Recursos Humanos • Giza Baliabideen Zuzendaritza

Dirección de Recursos Materiales • Baliabide Materialen Zuzendaritza

Dirección de Recursos Materiales, Sistemas Informáticos y Organización • Baliabide Material, Informatika eta Antolamendu Zuzendaritza

Dirección de Régimen Interior • Barne Eraentzako Zuzendaritza

Dirección de Régimen Jurídico • Araubide Juridikoko Zuzendaritza * Lege Araubideko Zuzendaritza

Dirección de Relaciones con la Administración de Justicia • Justizia Administrazioarekiko Harremanetarako Zuzendaritza

Dirección de Relaciones con las Colectividades Vascas • Euskal Gizataldeekiko Harremanetarako Zuzendaritza

Dirección de Relaciones Exteriores • Kanpo Harremanetarako Zuzendaritza

Dirección de Relaciones Sociales e Institucionales • Gizarte eta Erakunde Harremanetarako Zuzendaritza

Dirección de Salud Pública • Osasun Publikoko Zuzendaritza

Dirección de Seguridad Ciudadana • Herritarren Segurtasunerako Zuzendaritza

Dirección de Servicios • Zerbitzu Zuzendaritza

Dirección de Servicios Generales • Zerbitzu Orokorren Zuzendaritza * Zerbitzu Orokorretako Zuzendaritza

Dirección de Servicios y Régimen Económico • Zerbitzu eta Araubide Ekonomikoko Zuzendaritza

Dirección de Suelo y Urbanismo • Lurzoru eta Hirigintza Zuzendaritza

Dirección de Tecnología y Sociedad de la Información • Teknologiaren eta Informazio Gizartearen Zuzendaritza

Dirección de Trabajo y Seguridad Social • Lan eta Gizarte Segurantza Zuzendaritza

Dirección de Tráfico • Trafiko Zuzendaritza

Dirección de Transportes • Garraio Zuzendaritza

Dirección de Universidades • Unibertsitate Zuzendaritza

Dirección de Urbanismo y Arquitectura • Hirigintza eta Arkitektura Zuzendaritza

Dirección de Vivienda y Arquitectura • Etxebizitza eta Arkitektura Zuzendaritza

Dirección del Área • Saileko Zuzendaritza

Dirección del Centro Municipal Distrito • Barrutiko Udaltegiaren Zuzendaritza

Dirección del Desarrollo Legislativo y Control Normativo • Lege Garapen eta Arau Kontrolerako Zuzendaritza

Dirección del Gabinete • Kabinetearen Zuzendaritza

Dirección del Gabinete de Alcaldía • Alkatetzako Kabinetearen Zuzendaritza

Dirección del Gabinete de Apoyo • Laguntza Kabineteko Zuzendaritza

Dirección del Gabinete de Arquitectura • Arkitekturako Kabinetearen Zuzendaritza

Dirección del Gabinete de Información y Relaciones Públicas de la Alcaldía • Alkatetzako Informazio eta Harreman Publikoetako Kabinetearen Zuzendaritza

Dirección del Gabinete de Prensa • Prentsako Kabinetearen Zuzendaritza

Dirección del Gabinete Técnico de Organización • Antolamendurako Kabinete Teknikoaren Zuzendaritza

Dirección del Servicio • Zerbitzuaren Zuzendaritza

Dirección del Servicio de Contratación • Kontratazio-Zerbitzuaren Zuzendaritza

Dirección del Servicio de Recursos Humanos • Giza Baliabideen Zerbitzuaren Zuzendaritza

Dirección del Servicio de Relaciones Ciudadanas • Hiritarrekiko Harremanen Zerbitzuaren Zuzendaritza

dirección; directriz, orientación • norabide

dirección., domicilio • zuzenbide

dirección ebide batetand • noraketa

dirección ekarguad; grupo director • zuzendaritza

Dirección Estudios y Régimen Jurídico • Azterlan eta Lege Araubide Zuzendaritza

Dirección General • Zuzendaritza Nagusia

Dirección General de Acción Territorial • Lurralde Ekintzako Zuzendaritza Nagusia

Dirección General de Administración y Servicios • Administrazioko eta Zerbitzuetako Zuzendaritza Nagusia

Dirección General de Agricultura y Desarrollo Rural • Nekazaritza eta Landa Garapeneko Zuzendaritza Nagusia

Dirección General de Agricultura y Ganadería • Nekazaritza eta Abelzaintza Zuzendaritza Nagusia

Dirección General de Aguas • Uren Zuzendaritza Nagusia

Dirección General de Asuntos Relacionados con la Unión Europea • Europar Batasunarekiko Arazoetarako Zuzendaritza Nagusia

Dirección General de Calidad y Servicios • Kalitate eta Zerbitzuen Zuzendaritza Nagusia

Dirección General de Carreteras • Errepide Zuzendaritza Nagusia * Errepideen Zuzendaritza Nagusia

Dirección General de Comunicación y Relaciones Externas • Kanpoko Komunikazio eta Harremanetarako Zuzendaritza Nagusia

Dirección General de Control y Desarrollo de Proyectos • Kontrolaren eta Proiektu Garapenaren Zuzendaritza Nagusia

Dirección General de Cultura • Kultura Zuzendaritza Nagusia

Dirección General de Deportes y Juventud • Kirol eta Gazteri Zuzendaritza Nagusia

Dirección General de Economía y Turismo • Ekonomia eta Turismo Zuzendaritza Nagusia

Dirección General de Finanzas y Presupuestos • Finantza eta Aurrekontu Zuzendaritza Nagusia * Finantza eta Aurrekontuen Zuzendaritza Nagusia

Dirección General de Función Pública • Funtzio Publikoko Zuzendaritza Nagusia

Dirección General de Hacienda • Ogasun Zuzendaritza Nagusia * Ogasuneko Zuzendaritza Nagusia

Dirección General de Infancia, Mujer y Personas Mayores • Ume, Emakume eta Adinekoen Zuzendaritza Nagusia

Dirección General de Infraestructuras, Formación y Empleo • Azpiegitura, Trebakuntza eta Enpleguko Zuzendaritza Nagusia

Dirección General de Inserción Social • Gizarteratzearen Zuzendaritza Nagusia

Dirección General de Juventud y Deportes • Gazteria eta Kirol Zuzendaritza Nagusia

Dirección General de Medio Ambiente • Ingurugiro Zuzendaritza Nagusia * Ingurumen Zuzendaritza Nagusia

Dirección General de Montes y Espacios Naturales • Mendi eta Natur Guneen Zuzendaritza Nagusia

Dirección General de Montes y Medio Natural • Mendietako eta Natura Inguruneko Zuzendaritza Nagusia

Dirección General de Normalización del Euskera • Euskararen Normalkuntzako Zuzendaritza Nagusia

Dirección General de Obras Hidráulicas • Obra Hidraulikoetako Zuzendaritza Nagusia

Dirección General de Obras Públicas y Servicios Generales • Herri Lan eta Zerbitzuen Zuzendaritza Nagusia

Dirección General de Planificación y Relaciones Institucionales • Plangintzako eta Erakunde Harremanetako Zuzendaritza Nagusia

Dirección General de Política Fiscal y Financiera • Zerga eta Finantza Politikako Zuzendaritza Nagusia

Dirección General de Programación y Gestión • Programakuntza eta Kudeaketa Zuzendaritza Nagusia

Dirección General de Promoción del Euskara • Euskara Sustatzeko Zuzendaritza Nagusia

Dirección General de Promoción Económica e Innovación • Ekonomi Sustapeneko eta Eraberriketako Zuzendaritza Nagusia

Dirección General de Promoción Turística • Turismoa Sustatzeko Zuzendaritza Nagusia

Dirección General de Régimen Jurídico • Araugintzako Zuzendaritza Nagusia

Dirección General de Régimen Jurídico y Función Pública • Araubide Juridiko eta Funtzio Publikoaren Zuzendaritza Nagusia

Dirección General de Servicios • Zerbitzuen Zuzendaritza Nagusia

Dirección General de Tráfico • Trafikoko Zuzendaritza Nagusi

Dirección General de Transportes • Garraioen Zuzendaritza Nagusia

Dirección General de Transportes y Planificación • Garraio eta Plangintza Zuzendaritza Nagusia

Dirección General de Urbanismo • Hirigintzako Zuzendaritza Nagusia

Dirección General de Urbanismo y Arquitectura • Hirigintza eta Arkitektura Zuzendaritza Nagusia

Dirección Jurídica • Lege Zuzendaritza

dirección (mando) • zuzentza

dirección (sentido) • zuzentza

Direcciones de Correo Electrónico • Helbide Elektronikoak

Direcciones Territoriales de Sanidad de Álava, Bizkaia y Gipuzkoa • Osasun Saileko Arabako, Bizkaiko eta Gipuzkoako Lurralde Zuzendaritzak

directa ente; rectamente • zuzenean

directamente, en derecho, apropiadamente, bien, acertadamente, correctamente • zuzentki. zuzenki

directiva • burugo

directiva, directriz • zuzendaritza

directiva; grupo director • burugo

directivo • artezkari

directivo • zuzentzeko

directivo, de la dirección, perteneciente a la dirección.????? • zuzentzaren. ??

directo, correcto, justo, recto, derecho • zuzen

directo; legítimo • zuzeneko

director • zuzendari

director • zuzendari

Director • Zuzendaria

director de Economía Social • Gizarte Ekonomiako zuzendari

director; jefe • zuzendari

Director-Conservador del Parque Natural del Gorbeia • Gorbeiako Parke Naturalaren Zuzendari-Artatzailea

director-gerente • zuzendari gerente

directorio • aurkibide

directorio; guía, índice eliburu batenad • aurkibide

directriz • zuzentzaile

directriz; espejo e odelod, odelo • jarraibide

dirigente, dominante, directriz • zuzendari

dirigible • gidagarri

dirigible • gidagarri

dirigido por, bajo la dirección de • -en zuzentzapenean

dirigir • arteztu, artez, artezten (du). arteztu, artez, artezten (du)

dirigir, conducir, administrar, resolver, rectificar • zuzendu, zuzen [zuzent], zuzentzen (du)

dirigir; enderezaresed, rectificar • arteztu

dirigir (los ojos...) hacia ese..., esa... llevar hacia • hortarantzatu (du)

dirigirse • arteztu, artez, artezten (da). arteztu, artez, artezten (da)

dirigirse • gana e-gana jod

dis inución • gutxi en

dis inución • urripen

discerni iento; distinción • bereizpen

discerni iento; distinción, segregación • bereizkuntza

discerni iento; segregación • bereizgo

disciplina • disziplina

disciplina laboral • laneko diziplina

disciplina; nor ativa, regla entación • araubide

disciplina social • bazkideen diziplina

disciplinadamente • disziplinatuki

disciplinadamente • disziplinaz

disciplinar • disziplinatu

disciplinar • disziplinatu

discípula • dizipulusa

discípulo; hincha, secuaz • jarraitun

disco • diskoead

disco • disko

disco del tacógrafo • takografoaren disko

discóbolo • diskobolo

discóbolo • diskobolo

disconfor e; discordante, discorde • desakort

disconfor idad • deskonfor idade

disconfor idad; inconfor ismo • konfor agaiztasun

disconforme • ados ez

disconforme • konfor agaitz

disconforme • deskonfor e

discontinuar • desjarraiki

discontinuo • iraungabe ekod

discontinuo; entrecortar, fracturar • eten

discordancia • diskordantzia

discordancia; discordia • desakortasun

discordante • desakort

discorde • desakort

discordia • ezakordio

discordia • haserrebide

discordia • diskordia

discordia • inki-anka

discoteca • diskoteka

discoteca • diskotegi

discreción • diskrezio

discreción • diskretasun

discrepancia • besterizko

discrepancia; inco patible, inconciliable • bateraezin

discrepante • bateraezkor

discrepante • besteritziko

discrepar • bestela iritzi

discrepar; disentir • batera ez etorri

discrepate • beste iritziko

discreta ente; prudentemente • zuhurki

discretamente • diskretuki

discreto • diskretu

discreto; juicioso, prudente • zentzukoi

discreto; prudente • zogi

discri inación • bereizkeria

discri inación • bereizkeria

discri inar • iberezkatu eberezkaetudv berezkatzend

discri inar • diskri inatu

discriminación • Diskriminazio; bereizkeria. Evitar que haya discriminación en el acceso a un tratamiento farmacológico de personas con VIH/SIDA por motivos económicos = HIESak jotako pertsonen artean, tratamendu farmakologikoari dagokionez, arrazoi ekonomikoengatik bereizkeriarik ez dadila izan.

disculpa; escapatoria, evasión • itzurbide

disculpa; evasiva, pretexto • aitzakia

disculpa; excusa, indeciso • aiko- aiko

disculpable • barkagarri

disculpable; dispensable, perdonable • barkagarri

disculpar; indultar, perdonar • barkatu

discurrir • gogoan erabili

discurrir • buruan erabili

discurrir; figurarse, idear • pentsatu

discurrir por suelo urbano • herri barruko lurretatik igaro

discurso • jariotze

discurso • mintzaire

discurso, conferencia, intervención, conversación, charla • hitzaldi

discurso, conversación • mintzaira

discurso, conversación, entrevista, coloquio • mintzaldi

discurso, conversación, entrevista, coloquio • mintzoaldi

discurso de recepción • abegi-mintzaira

discurso ecansinod • hitzaspertu

discusión • diskusio

discusión • eztabaida

discusión; disputa, otivo de discordia • liskarbide

discutible • diskutigarri

discutible; disputable • eztabaidagarri

discutidor • eztabaidari

discutidor • eztabaidari

discutiendo, debatiendo, disputando • hizka

discutir • iharduki

discutir • diskutitu

discutir • ihardoki (du)

discutir • ezbaidatu (du). eztabaidatu (du)

dise inación • sakabanapen

dise inación • sakabanaketa

dise inación; edio de difusión • barreiapen

dise inador • barreiatzaile

dise inador; pródigo, propagador • barreiatzaile

dise inar; disociar, distribuir • banatu ebanaetuda banatzend

disecable • naturalizagarri

disecable; divisible, fraccionable • zatigarri

disecable; incisivo, operable • ebakigarri

disecación • naturalizazio

disecación • naturalizazio

disecador • taxider ista

disecador; disector, taxider ista • taxider ista

disecar • disekatu

disecar; naturalizar • naturalizatu

disector • taxider ista

disentería • disenteria

disentería • jalgite

disentería • kakeri

disentería • sabeldario

disentería • pirri-pirri

disentería; nervioso, pirrilera • kakapirri

disentérico • disenteriko

disentir • akort ez egon

diseñador • diseinugile

diseñador • diseinugile

diseñar • diseinu egin

diseño • diseinu

diseño • diseinu

disertación; ejercicio, ejercitación • ihardunaldi

disertar • ri e-ri buruz hitz egind

disertar • jarduki ejardukia jardukitzend

disforia • Disforia.

disforme • markets

disfraz • karatoxa

disfraz • disfraz

disfraz • mozorro-jantzi

disfraz; fantas a, áscara • maskara

disfrazadamente • mozorroturik

disfrazadamente • maskaraturik

disfrazaresed; e bozar, en ascararse • mozorrotu

disfrazaresed; en ascararse • maskaratu

disfrutar • gozatu

disfrutar, gozar • gozatu (du)

disfrute • goza en

disfrute, goce • gozamen

disfunción • disfuntzio

disfunción • disfuntzio

disfuncional • disfuntzional

disfuncional • disfuntzional

disfuncionalidad • disfuntzionaltasun

disfuncionalidad • disfuntzionaltasun

disgregación • banaketa

disgregación; distribución, división • banaketa

disgustadamente • desgogara

disgustar • ez gustatu

disgustarse por.?? • -z hatsekabetu -z hatsekabeku, hatsekabe, hatsekabetzen (da)

disgusto • disgustu

disgusto, contrariedad • nahigabe

disgusto, contrariedad • nahiez

disi etría • disi etria

disi etría • disi etria

disi étrico • disi etriko

disi étrico • disi etriko

disi ilación • disi ilazio

disi ilación • disi ilazio

disi ilarse • disi ilatu

disi ilarse • disi ilatu

disi uladamente • disi ulatuki

disi uladamente • bestela baitakoan

disi ular • ezabatsi

disi ular • isil- isil egin

disi ular • disi ulatu

disi ular; fingir, si ular • itxura egin

disi ular; fingir, si ular • plantak egin

disi ular; paliar • txurizkatu

disi ular; si ular • zurizkatu

disidencia • disidentzia

disidencia • disidentzia

disidente • disidente

disidente • ezakort

disipación • suntsidura

disipador; pródigo • barreiari

disipar ediruad • esteialdu

disiparse el humo • kea galdu

disiparse el humo • kea xahutu

disipativo • ef scd iraungikor

dislepsia • dislepsia

dislepsia • dislepsia

dislépsico • dislepsiko

dislépsico • dislepsiko

dislocación • dislokazio

dislocación • dislokazio

dislocar, desconyuntar • lokatu, loka, lokatzen (da)

dislocarse • iharduki

dislocarse • enardatu

dislocarse • dislokatu

dislocarse; disputar • iharduki

disminución • Gutxitze, jaiste; beheraldi, beherakada.

disminución • hertaldi

disminución de la consciencia • Oharmenaren gutxitze, ezagueraren gutxitze.

disminución de la fuerza muscular • Giharren indarraren ahultze.

disminución de la inteligencia • Adimenaren ahultze.

disminución de riesgos • Arrisku(ak) gutxitze.

disminución del rendimiento escolar • Eskolako emaitzak beheratze.

disminuir, aminorar • guttitu (du)

disminuir la velocidad, aminorar la marcha, moderar la velocidad, reducir la marcha, reducir la velocidad • astiroago ibili, abiadura jaitsi, abiadura gutxitu

disminuir la visibilidad • ikuspena gutxitu, ikuspena urritu

disminuir las facultades • ahalmenak gutxitu, ahalmenak moteldu, ahalmenak urritu

disminuirse, mermarse • hertu (da)

disnea • Disnea; arnasa hartzeko neke, arnasa hartzeko zailtasun.

disolución • equ mcd disoluzio

disolución • disoluzio

disolución de la cooperativa • kooperatibaren desegite

disolución de oficio • ofizioz(ko) desegite

disolvent volátil • Disolbatzaile lurrunkor.

disolvente • Disolbatzaile. Disolbatzaile.

disolvente • solbatzaile

disolvente • disolbatzaile

disolverse • disolbatu

disonancia • soinugaiztasun

disonancia; i pertinencia, i procedencia • desegokitasun

disonante • disonante

disonante • disonante

dispar; sin parangón • antsik gabe

disparador • kliskailu

disparador • kliskailu

disparando • tiroka

disparando • tiroka

disparar • desarratu

disparar ear a batd; hacer fuego, tirotear • tiro egin

disparar, lanzar • egotzi (du)

disparar una áquina; parpadear ebegiakd, pestañear • kliskatu

disparar una máquina • kliskatu

dispararse eeragingailu bat • erauzi

disparatada ente; insensatamente • zentzugabeki

disparatadamente • zentzugabeki

disparatado • eragabeko

disparate; insensatez, irreflexión • burugabekeria

disparate, vanidad, ligereza, insubstancialaidad • hutsalkeria

disparidad • disparetasun

disparo • kliskada

disparo ear a batenad • desarra

disparo; tiro • tiro

dispendio • xahutze

dispensa; exacción, salvedad • salbuespen

dispensable; perdonable, re isible • barkakizun

dispensación • Emate.

dispensación de heroína • Heroina emate.

dispensación de metadona • Metadona emate.

dispensador; distribuidor, repartidor • banatzaile

dispensario • sorostegi

dispensario • Artategi, sorostegi, anbulatorio.

dispersar, diseminar, propagar, esparcir, extender, disipar • barreiatu, barreia, barreiatzen (du). barraiatu, barraia, barraiatzen (du)

dispersar, esparcir, diseminar • sakabanatu, sakabana, sakabanatzen (du)

dispersarse • dispertsatu

dispersarse, diseminarse, propagarse, esparcirse, extenderse, disiparse • barreiatu, barreia, barreiatzen (da). barraiatu, barraia, barraiatzen (da)

dispersarse, esparcirse, diseminarse • sakabanatu, sakabana, sakabanatzen (da)

dispersión • dispertsio

dispersión • sakabanatze

dispersión • sakabanakuntza

dispersivo • dispertsibo

dispersivo • dispertsibo

disponer • eskuhar izan

disponer; entidad, existir • izan

disponibilidad • eskuhar en

disponibilidad • gertutasun

disponibilidad • Eskumenean egote.

disponibilidad de las drogas • Drogak eskumenean egote.

disponibilidad; do inio, posesión • jabego

disponibilidad; utilidad • erabilgarritasun

disponible • eskuhar

disponible; OMU dispuesto, listo • gertu

disponible; practicable, servible • erabilgarri

disposición • disposizio

disposición, alcance • peskiza

disposición de la carga • zama kokatzeko modu

disposición eend • alda enean

disposición; esura, oderación • tentu

disposición; li itación • xedapen

disposición; ocasión, sazón • tenore

disposición; tendencia • ganu

disposiciones de defensa • babes-aparatuak

dispositivo • ezargailu

dispositivo • gailu

dispositivo • 1. Gailu. 2. Baliabide. Las estrategias y los dispositivos asistenciales = Laguntza-estrategiak eta baliabideak. 3. Antolamendu. Dispositivo institucional = Erakunde antolamendua.

dispositivo • dispositibo

dispositivo; anivela, anubrio • eragingailu

dispositivo de alumbrado • argi

dispositivo de control • kontrolatzeko tresna

dispositivo de guía • gida-adierazgailu

dispositivo de inertización • inertizazioa egiteko tresna, inertizazio-tresna

dispositivo de limpieza • garbiketak egiteko tresna, garbitzeko tresna

dispositivo de preseñalización de peligro • arriskuaz ohartarazteko aparatu

dispositivo de señalización luminosa, señal luminosa • argi-seinale

dispositivo de sujeción • eusteko aparatu

dispositivo; ecanismo • mekanis o

dispositivo móvil. • Baliabide mugikor.

dispositivo; preparatorio • prestagarri

dispositivo reflectante • islagailu, distiragailu

dispositivo silenciador, silenciador • isilgailu, zarata-isilgailu

dispuesto • gertu

dispuesto, presto, a punto • prest

disputa • xistra

disputa, pleito, litigio, asunto • auzi. hauzi

disputa; riña • mokokaldi

disputa; tensión • tirabira

disputable • disputagarri

disputador • disputari

disputador • liskartsu

disputador; litigioso, luchador • liskarti

disputando • elkarren lehian

disputando • eztabaidaka

disputar • disputatu

disputar • norgehiagoka aritu

disputar; litigar, pugnar • liskartu

disputar; pelotear • tirabiran aritu

disputar; picotear, reñir • mokoka ari eihardund

disputas • auzi- auziak

disputas; quebradero ede cabezad • auzi- auziak

disquete • diskete

disquete • disket

disquete • diskete

distancia • distantzia

distancia • urruntasun

distancia entre vehículos • ibilgailuen arteko tarte

distancia; inciso, inter edio • tarte

distancia; lejanía • urrunera

distancia; lejanía, lontananza • urruntasun

distancia; longitud, ta año • luze-labur

distancia mínima • gutxieneko tarte, gutxieneko distantzia

distanciador • distantziagailu

distanciador • distantziagailu

distanciar • distantziatu

distante • urrun

distante; OMU lejano, lejos • urrun

distar • urrun egon

distar • hurbil egon

distar e etroa kilo etroad • htik honenbeste e-tik honenbeste egond

distar ehonenbeste etroa kilo etroad • tara egon e-tara egond

distención; esguince, grieta • zartadura

distensión • distentsio

distensión • distentsio

distensión; esguince • zainbihurtu

distensión; esguince, retortijón de venas • zaintiratu

distinción • jas

distinción, característica, diferencia • bereza

distinción, característica peculiar, peculiaridad • bereizdura

distinción, característica peculiar, peculiaridad • berezdura

distinción; elegancia, suntuosidad • dotorezia

distinción; galardón, reco pensa • golardo

distinción; lucimiento • naber endura

distinción, particularidad, característica, propiedad • bereizkuntza. bereizkuntza

distinción; pertinencia • bereizgarritasun

distinción; separación • bereizte

distinguible • bereizgarri

distinguido; ele ental, OMU evidente • nabari

distinguido; ilustre, principal • printzipal

distinguir • argitu, argi, argitzen (du)

distinguir; divisar, identificar • desleitu edesleia desleitzend

distinguir, separar • bereizi, bereiz, bereizten (du). bereizi, bereiz, bereizten (du)

distinguirse • nabar endu

distinguirse, diferenciarse, aislarse, separarse, apartarse • bereizi, bereiz, bereizten (da)

distinguirse, separarse • bereizi, bereiz, bereizten (da). bereizi, bereiz, bereizten (da)

distintivo de nacionalidad extranjera • atzerriko nazionalitatearen ezaugarri, atzerriko herritartasunaren ezaugarri

distintivo iluminado • ezaugarri argitsu

distintivo; particularidad, particularismo • berezitasun

distinto • ze-berdin

distinto • osterantzeko

distinto, diferente, desigual • desberdin

distorsión • distortsio

distorsión; pandeo, torcedura • bihurdura

distorsionar • distortsionatu

distorsionar • distortsionatu

distracción • lekorapen

distracción • olgura

distracción; diversión, holganza • olgeta

distracción; diversión, holganza • jolasaldi

distracción; diversión, jugueteo • dosteta

distraer la atención • arreta galarazi

distraeresed; divertiresed, entretenerse • olgatu

distraerse • lekoratu

distraerse • adia galdu

distraido • adigalkor

distraido • adigalkor

distribución • hedabanaketa

distribución • sailbanaketa

distribución • Banatze.

distribución de la tierra • lurren-banakatze

distribución; plan, progra a • egita u

distribución; progra a • egitarau

distribución; separación • banapen

distribuidor • banatzaile

distribuidor de mercancías • salgai-banatzaile

distribuir; dividir, archar • partitu

distribuir, repartir, diseminar • banatu, bana, banatzen (du)

distrito • distritu

Distrito • Barrutia

distrito universitario • unibertsitate-barrutia

distrito universitario • unibertsitate-barruti

distrto postal • posta barruti

disturbio • nahastaldi

disturbio • bake hauste

disturbio; levanta iento, perturbación • asaldura

disturbio, turbación, perturbación, trastorno • treboildura

disuadir • burutik kendu

disuadir • as oa kendu

disyuntiva; elección, elenco • hautapen

dito • sinetsi

diurno • eguargiko

diurno • egunezko

diurno • eguneko

diuturno; duradero, estable • luzaroko

diva • diva

divagación • dibagazio

divagación • dibagazio

divagador • dibagatzaile

divagador • dibagatzaile

divagar • sahieska ibili eiharsund

divagar • dibagatu

divagar • bazterka ibili ejardund

divagar • zeharka aritu

divagar • zeharka ibili ejardund

divagar • noraezean intzatu

divagar; vagabundear • alderrai ibili

diván • diban

diván • diban

divergencia • dibergentzia

divergencia • aldentze

divergencia • urrunketa

divergente • urrunkor

divergente • dibergente

divergir • dibergitu

diversidad; ultiplicidad, pluralidad • aniztasun

diversificar; divorciarse, separar • banandu

diversificar; especializar, especificar • berezitu

diversión • dibertsio

diversión • diberti endu

diversión, distracción, recreo, entretenimiento • josteta

diversión; juego, jugada • jolasketa

diversión, recreo • solas

diversión; recreo • jostaketa

diverso • dibertso

diverso • ez bezalako

diverso; inconstante, liviano • aldakor

diversos • bestelakorik

diversos • bestelakorik

divertido • dibertitu

divertido • jostatu

divertido; entreteni iento, jugueteo • jolasgarri

divertido; OMU juguetón, l•dico • jostakor

divertiresed; entreteneresed, holgar • jostatu

divertiresed; entreteneresed, holgar • jolastu

divertiresed; guasearesed, recrearse • dostatu

dividendo • dibidendu

dividendo ebanatzeko diruad • korbona

dividir • dibiditu

dividir en dos, partir en dos, bipartir • erdibitu

dividir, repartir • xehakatu, xehaka, xehakatzen (du)

dividir, separar, desunir • banandu, banan, banantzen (du)

dividir, trozear, despedazar • zatitu, zati, zatitzen (du)

dividirse interiormente • barnebanatu

dividirse interiormente • barnebanatu

dividirse, separarse, desunirse • banandu, banan, banantzen (da)

divieso • zaldar

divieso; for•nculo • erlekisezdten

divieso; for•nculo • zoldar

divieso; hinchazón, protuberancia • handitsu

divinamente • dibinalki

divinamente • dibinoki

divinidad • jainkotasun

divinizar • jainkotu (du, dio). ??

divinizar • jainkotu

divinizar; endiosaresed, úhala • jainkotu

divino • jainkozko

divino • jainkozko

divino • dibino

divino • jainkoana

divisa • dibisa

divisa • dibisa

divisaresed; entrever, vislu brar • erdikusi

divisibilidad • zatigarritasun

divisibilidad • zatigarritasun

divisible • zatigarri

división • zatikatze

división • dibisio

División de Asistencia Sanitaria • Asistentzia Sanitarioko Zuzendaritza

División de Inspección de Servicios • Zerbitzu-Ikuskaritzaren Atala

División de Organización y Planificación • Antolamendu eta Plangintzako Dibisioa

División de Policía Administrativa • Udaltzaingoaren Administrazio-Atala

División de Prevención y Divulgación • Prebentzioa eta Zabalkundea

División de Protección Pública • Babes Publikoaren Atala

División de Recursos Humanos • Giza Baliabideetako Zuzendaritza

División de Servicios Especiales • Zerbitzu Berezietako Atala

División de Tráfico • Zirkulazioko Atala

división del trabajo, distribución del trabajo • trabailu-xehatzapen

división, distribución • xehatzapen

División Económica-Financiera • Ekonomia eta Finantzako Zuzendaritza

división; escisión • banakuntza

división; escisión, facción • targo

división; escisión, fraccionamiento • zatiketa

División Operativa • Dibisio Operatiboa

división, repartición • xehakatze

divisor • zatitzaile

divisor • zatitzaile

divisorio • bereizteko. bereizteko

divo • dibo

divo • dibo

divorciado • bizi alargun

divorciar • ezkontz-hautsi

divorciarse • dibortziatu

divorcio • dibortzio

divorcio • ezkontz-hauste

divorcio • dibortzio

divulgable • dibulgagarri

divulgación • dibulgazio

divulgación; vulgarización • dibulgazio

divulgador • dibulgatzaile

divulgador • dibulgatzaile

divulgar • dibulgatu

divulgar • dibulgatu

do • e •scd do

do • do

do a • hezkunde

do able; educable, educativo • hezgarri

do able; educativo • bezagarri

do ador • bezatzaile

do ar; do esticar, refrenar • zebatu ezebaa zebatzend

do ar; refrenar, so eter • eskuperatu

do esti ble • etxerakoi

do esti ble • etxerakoi

do esticable • eskurakoi

do esticar; fa iliarizarse • etxekotu

do esticar; fa iliarizarse, habituar • letxekotu eetxekoetuda etxekotzend

do éstico • etxa-

do éstico; fa iliar, hogareño • etxeko

do iciliar • helbideratu

do iciliar • etxeratu

do iciliar • lauzoratu eauzoraetuda auzoratzend

do icilio eetxead; orada, sede • bizileku

do inación • menerapen

do inación • menperapen

do inador • menperatzaile

do inante • meneratzaile

do inar • menpean ezarri

do inar • gaina hartu

do inar; reduciresed, refrenar • meneratu

do inar; sojuzgar, so eter • mendu

do inar; ú-ren gainean ö sobre, úhorrez gainera öade ás de eso • gaindu

do ingo • igande

do ingo • igande

do inguero • do ekari

do inguero • igandekari

do inical • igandeko

do inical • do ekar

do inical • do ekeroko

do inical • iganderoko

do inicano • do inikar

do inicano • do inikar

do inio • do einu

do inio; pertenencia, posesión • jabetasun

do inio; posesión, propiedad • jabetza

do inio; predo inio • nagusitza

do inio; subordinación, sujeción • menpe

do inó • do ino ejokoad

do inó ejokoad • do ino

d•o; pareja • bikote

dobla • dobla

dobla • dobla

doblada ente; doble ente, redobladamente • doblatuki

dobladamente • berretuz

dobladillo; dobladura, doblez • tolestura

dobladillo; doblez, frunce • toles

dobladillo; frunce, pliegue • izurdura

dobladura; encorvadura, flexión • makurdura

dobladura; pliegue • tolesdura

doblar • bitu ebietuda bitzend

doblar; doblegaresed, hu illarse • u ildu

doblar; duplicar • doblatu

doblar; duplicar, ge inar • bikoiztu

doblar; ensortijaresed, fruncir • izurtu

doblar; ribetear • azpildu eazpileduda azpiltzend

doble • bikoitz. bikoitz

doble • doble

doble, compuesto de dos • bikonde

doble; duplo • bikun

doble; duplo, ge inado • bikoitz

doble ente; dos veces • bi bider

doble sentido de la circulación • zirkulazioaren bi noranzkoak

doblegable • makurgarri

doblegable; plegadizo • plegakor

doblegarse • lli urrerazi eli urreraza ccaztend

doblez • tolespuntu

doblez • tolestasun

doblez de cuerdas o hilos • kizkurbihur

doblez de cuerdas o hilos; enredijo • kizkurbihur

doblez; falsedad • faltsukeria

doblez; insinceridad • toleskeria

doblez, plegadura • piru

doblón • dobloi

doblón • dobloi

doce • ha abi

doce • hamabi

doce; úha abiak dira ö son las doce • ha abi

docena • ha abiko

docena • dozena

docena • dozena

docencia • irakaskuntza

docencia; enseñanza, instrucción • irakaskuntza

docenita • dozenatto

docente • irakaste

dócil, amable • amultsu

dócil; anejable • molderraz

dócil; anso, odesto • otzan

dócil ente; hu ilde ente, ansamente • u ilki

dócil; obediente, subordinado • esaneko

dócil; obediente, subordinado • manuko

dócil; tratable • eskuerraz

docilidad • mentasun

docilidad • mentasun

docilidad; ansedu bre • otzantasun

dócilmente • otzanki

docto; entendido, enterado • jakitun

docto; entendido, enterado • ikasi

docto; entendido, erudito • jakintsu

doctor; ú • doktore

doctorado • doktorego

doctorado; údoktorego-tesia ö la tesis doctoral • doktorego

doctoral; ú • doktore-

doctoral; údoktorego-tesia ö la tesis doctoral • doktorego-w

doctorando • doktoregai

doctorando • doktoregai

doctoraresed; laurear • doktoratu

doctorarse • doktoratu

doctorarse; laurear • llaureatu elaureaetuda laureatzend

doctrina • doktrina

doctrina; escar iento, étodo de enseñanza • irakaspide

doctrina; sabiduría • jakinduria

docu entación • doku entazio

docu entación • doku entazio

docu entado • askojakin

docu entado; infor ado ebiencccd, sabio • askojakin

docu ental • doku ental

docu ental • doku ental

docu entarse • doku entatu

docu entarse • doku entatu

docu ento; ejecutoria, póliza • agiri

documentación administrativa • administrazioko agiriak

documentación contable • kontabilitateko agiriak

documentación formal • agiriak

documento • doku entu

documento acreditativo • egiaztagiri

documento contable • kontabilitate-agiri

documento contable • kontabilitateko agiri

dodecaedro • dodekaedro

dodecaedro • dodekaedro

dodecágono • dodekagono

dodecágono • dodekagono

dog a • dog a

dog a • dog a

dog áticamente • dog az

dog áticamente • dog atikoki

dog ático • dog azale

dog ático • dog atiko

dog atis o ezentzu txarreand • dog akeria

dog atismo • dog atis o

dog atizar • dog atizatu

dog atizar • dog atizatu

dogal • urkabilur

dogal • urkabilur

dogal • urkamendi-korda

dogal; liga ento, tér ino de enlace • lokailu

dogo • dobatxakur

dogo • uhalano

dogo • zezentxakur

dólar • dolar

dólar • dollar

dolencia • minantz

doleresed; quejarse • arranguratu

dolerse • mindu, min, mintzen (da)

dolicocéfalo • dolikozefalo

dolicocéfalo • dolikozefalo

doliente • sendi

doliente • sendi

doliente, paciente, sufrido • jasankor

dolo • hatzipe

dolo; engaño, estafa • iruzur

dolo; engaño, fraude • maula

dolo; farsa, trapacería • marrokeria

dolor • Oinaze, min.

dolor • so in

dolor de cabeza • burumin. buruko min

dolor de muelas • haginetako min

dolor de muelas • hagin-min. haginetako min

dolor de uelas • haginetako in

dolor de vientre • sabelmin

dolor de vientre • tripako in

dolor eizpirituzkoad; duelo • dolore

dolor, sufrimiento, tormento • min

dolores de parto • so inak

dolores de parto • erdi in

dolores de parto • erdi in

doloridamente • penatuki

doloridamente • penatuki

dolorido • minkor

dolorido • minberatu

dolorido, atormentado • mindun

doloroso • mingarri

doloroso, aflictivo • hiragarri

doloroso; lasti ero, alsonante • mingarri

doloroso, mortificante, fatigoso • mingarri

doloso; e bustero • sabelzuri

doloso; engañador • maulati

doloso; falaz • zi arkutsu

doloso; i postor, tra poso • iruzurti

domiciliarse, establecerse • egoiliartu (da)

domicilio asociativo • elkartearen egoitza

domicilio, morada, residencia • bizi-leku

domicilio social • baltzu-egoitza, egoitza sozial

dominación, dominio • jabari

dominar, subyugar, sojuzgar, someter • meneratu, menera, meneratzen (du)

dominar, subyugar, sojuzgar, vencer, derrotar, apoderarse de, reducir, conquistar • menderatu, mendera, menderatzen (du)

domingo • egante. igante. igande. domeka

domingo • igande

dominio, dominación • jaubarigo

dominio, propiedad, poder • jaubego

don de gentes • jende-hartze

don; donación, erced • dohai

don; padre, señor • jaun

don; reco pensa • donari

don, regalo • dohain

donación; donativo • uzkuntza

donación; obsequio, ofrenda • opari

donaire • politasun

donaire; elegancia, gracia • politasun

donante • uztaile

donar • donatu

donativo; gaje, gratificación • eskupeko

doncella • putzela

doncella; oza, uchacha • neskato

doncella; virgen • dontzeila

donde • -(e)neko

donde • non... -(e)n

donde • non... bait

donde • nean e-neand eed

donde • nun... bait

donde • nun... -(e)n

dónde • non

dónde; únonedonon ö enalguna parte • non

dondequiera • nongura

dondequiera • nonahi

dondequiera, en cualquier parte • edonon

dondequiera, en cualquier parte, en todas partes • nun ere

donjuanismo • donjuanis o

donjuanismo • donjuanis o

donostiarra • donostiar

donostiarra • donostiar

donostiarra, de San Sebastián • donostiar

donostiarrista • donostiarrista

doña; atrona, señora • andre

dopaje • Dopatze.

doparse • dopatu

doparse • dopatu

dor idero • lotegi

dor idero; dor itorio • lotegi

dor ido • loakartu

dor ido; sueño • lo

dor ilón • ohekoi

dor ilón • oheti

dor ilón; letargo, so nolencia • lozorro

dor irse • lo egin

dor irse un ie bro; entu ecerse • inurritu

dor irse un mie bro • inurritu

dor itar • ikuluxkatu ekuluxkaetuda kuluxkatzend

dorada • urraburu earrain batd

dorada earrain batd • urraburu

dorado • urrezko

dorado • urretsu

dorar • urreztatu

dorar • urreztatu

dorar la píldora • (inori) kaliza urreztatu

dorar; tostar • exe-exe egin

dórico • doriar

dórico • doriko

dormir • lo egin (du)

dormir a pierna suelta • oso eta santu lo egin, zabal eta zabar lo egin, zurra zurra lo egin

dormir, coger el sueño, ser cogido por el sueño • loak hartu (du)

dormir la mona • katua kendu, azeria larrutu, astelehena pasa

dorsal • atzealdeko

dorsal • bizkarraldeko

dorsicano • bizkarzuri

dorsicano • bizkarzuri

dorso de la ano • eskugain

dorso; espalda, grupa • bizkar

dorso; respaldo, retaguardia • atzealde

dorso; respaldo, trasera • gibelalde

dorso; respaldo, zaga • osteko alde

dorso; reverso, revés • alderantzi

dos • bi

dos cada uno • bina

dos il • bi ila

dos mil • bi mila

dos; novilla, ternera de unos dosaños • biga

dos o tres • bizpahiru

dos o tres • bi-ezpa-hirur. bi ezpa hirur. bi-ezpa-hiru. bi ezpa hiru

dos o tres; dos o tres • bizpahiru

dos; úgizon bi izan dira ö han sido dos ho bres ebid, úbiko ö el dos de los naipes • bi

dos veces • bietan

dosa cada uno; dos cada uno • bina

doscientos • berrehun

doscientos • berrehun

doscientos • berrehun

dosel • erresel

dosel • erresel

dosi etría • dosi etria

dosi etría • dosi etria

dosificador • dosifikatzaile

dosificador • dosifikatzaile

dosificar • dosifikatu

dosificar • dosifikatu

dosis • dosi

dosis • Dosi.

dosis • dosi

dosis eficaz • Dosi eraginkor.

dosis letal • Dosi hilgarri.

dosis mortal • Dosi hilgarri.

dosis terapéutica • Terapia(rako) dosi.

dosis tóxica • Dosi toxiko, dosi pozoitsu, dosi pozoigarri, dosi pozoitzaile.

dossier • dossier

dossier; infor e, e oria einfor ead • txosten

dotación • dotazio

dotación • hornizio

dotación • zuzkidura

dotación; dote • dote

dotación; tripulación • ontzi-laguntalde

dote • moja-sari

dote • ezkonsari

dovela • dobela

dovela • dobelarri

dra a • dra a

dra a • dra a

dra ático • dra atiko

dra ático • dra atiko

dra atizar • dra atizatu

dra atizar • dra atizatu

dra aturgia • dra aturgia

dra aturgia • dra agintza

dra aturgo • antzerkigile

dra aturgo • dra aturgo

dra aturgo • dra agile

drac a • drak a

drac a • drak a

draconiano • drakoniar

draconiano • drakoniar

draga • draga

draga; cangrejo • karra arro

draga inas • euntzid minaketari

draga inas euntzid • minaketari

dragar • urondoak garbitu

dragar • dragatu

dragón eeuskal itologiakoad • herensuge

dragón ezaldieriako soldaduad • dragoi

dragontea • loretxakur

drástico • drastiko

drenaje • drenaia

drenaje • drenaketa

drenaje • drenaketa

drenaje; úez ur ezardo ö ni chicha ni li oná • ur-bideketa

drenar • drenatu

drenar • drenatu

driblar • driblatu

driblar • driblatu

driza • driza

dro edario • dro edario

dro edario • dro edario

droga • Droga.

droga • droga

droga blanda • Droga bigun.

droga de diseño • Diseinuzko droga.

droga de prescripción • (Medikuaren) aginduzko droga.

droga de síntesis • Sintesi droga.

droga de venta libre • Salmenta libreko droga.

droga dura • Droga gogor.

droga endógena • Droga endogeno.

droga generadora de dependencia • Mendekotasuna sortzen duen droga.

droga ilegal • Legez kanpoko droga.

droga ilícita • Zilegi ez den droga.

droga institucionalizada • Droga instituzionalizatua.

droga legal • Legezko droga.

droga no institucionalizada • Instituzionalizatu gabeko droga.

droga tóxica • droga toxiko

drogadicción • Drogazaletasun, drogarekiko atxikimendu, drogamendekotasun, toxikomania.

drogadicto • drogazale

drogadicto • drogazale

drogadicto, -a • Drogazale, drogei atxiki, toxikomano, droga(-) mendeko.

drogar • Drogatu.

drogarse • drogatu

drogarse • drogatu

drogodependencia • drogapekotasun

drogodependencia • droga enpetasun ekod

drogodependencia • Drogamendekotasun, drogen mendekotasun. *Drogamenpekotasun, *drogomenpekotasun, *drogamenpetasun, *drogomenpetasun.

drogodependiente • drogapeko

drogodependiente • Drogamendeko; drogari atxiki.

drogodependiente • drogapeko

droguería • botika

drosera • drosera

drosera • drosera

druida • druida

druida • druida

druida, adivino • hazti

drupa • drupa efruitu moeta batd

drupa efruitu oeta batd • drupa

du ping • du ping

du ping • du ping

dual • dual

dualidad • bikoiztasun

dualidad; dualismo • dualtasun

dualidad; dualismo • bitasun

dualismo • dualis o

dualista • dualista

dualista • dualista

dubitativo • dudakor

dubitativo; dudoso • zalantzakor

Ducado • Dukerri

ducado ediruad • dukat

ducado elurraldead • dukerri

duce eirakur bedi dutxed • duce

duceme • dutze

ducha • dutxa

ducha • dutxa

ducha; úez ur ezardo ö ni chicha ni li oná • ur-parrastaldi

ducharse • dutxatu

ducharse • dutxatu

ducho; nato, resoluto • iaio

dúctil • harikor

ductilidad; flexibilidad • malgutasun

duda • ezpai

duda eend; indeciso een indecisiónd • keko- eko

duda; entredicho, incertidu bre • zalantza

duda; entredicho, titubeo • duda

duda; incertidu bre, indecisión • ezbai

duda; oscilación • dilinda

duda, perplejidad • zalantza

dudar; poner en entredicho • dudan jarri

dudar; titubear • ezbaian egon

dudar; titubear, trastrabillar • dudatu

dudar; titubear, vacilar • zalantzan egon

dudar; titubear, vacilar • kolokan egon

dudar; vacilar, úzalantzarik gabe ö sin duda • zalantzatu

dudosamente • dudaz

dudosamente • zalantzaz

dudoso • dudazko

dudoso • dudagarri

dudoso • zalantzako

dudoso; equívoco, incierto • duda udazko edudazkod

dudoso; incertidu bre, indeciso • koloka

dudoso; indeciso • ezbaikor

dudoso; sospechoso, údudarik gabe ö sin duda • duda- udako

duela • tabila

duela • upohol

duela • upelgai

duelo • progu

duelo ebirenarteko burrukad • duelu

duelo; gutural, luto • lutu

duende • iratxo

duende; fantas a, gnomo • iratxo

duende; propietario de una casa • etxajaun

dueño • jabe

dueño, amo, propietario, poseedor • jabe

dueño, amo, propietario, poseedor • jaube

duerna • zuraska

duerna • zuraska

dugongo • dugong

dugongo • dugong

dujo • marro

dulce • goxo

dulce • ezti

Dulce • Goxoa

Dulce de la casa • Etxeko goxoa

Dulce de membrillo • Irasagar-gozoa

dulce; dulce ente, golosamente • gozoki

dulce ente; ansamente • gozoro

dulce ente; elosa ente, suavemente • eztiki

dulce ente; elosamente • eztiro

dulce ente; te plada ente, tranquilamente • gozaro

dulce, sabroso • gozo

dulce; suave, tierno • exe

dulcemente • gozaro

Dulces • Gozoak, gozokiak

Dulces de Cuaresma • Garizumako gozoak

dulcificante • gozagailu

dulcificar; saborear • zaporatu

dulzaina • dultzaina

dulzaina • dultzaina

dulzainero • dultzainero

dulzainero • dultzainero

dulzarrón; e palagoso, escrupuloso • enpagoso

dulzón; e palagoso, parco een co erd • melenga

dulzor • gozotasun

dulzor; dulzura, exquisitez • gozotasun

dulzura • e atasun

dulzura; exquisitez, elosidad • eztitasun

dulzura; finura, orbidez • leuntasun

duna • hare una

duna • duna

dúo • bikote

duodécimo • ha abigarren

duodécimo • ha abigarren

duodeno • duodeno

duodeno • duodeno

duplicado • bikoizki

duplicado • bikoizki

duque • duke

duque • duke

duquesa • dukesa

duquesa • dukesa

duquesa • dukesa

Duquesas al caramelo • Dukesak karameluaz

dura ente; recia ente e ehatxatuzd • ze aika

durabilidad • iraunkortasun

durable; intransitivo, perdurable • iragangaitz

duración; estabilidad, subsistencia • iraunaldi

duración; per anencia, vigencia • iraute

duración,continuación, perseveración • iraute

duradero • iraupentsu

duralu inio • duralu inio

duralu inio • duralu inio

duramente • larderiaka

duramente, firmemente, arduamente, obstinadamente • gotorki

durante • an e-and

durante • -n barna

durante • ean e-eand

durante años • urteetan ere

durante el invierno • neguan

durante el invierno • neguan

durante; entretanto, ientras • bitartean

durar • iraun

durar eterna ente; perpetuación, perviviente • betiraun

durar eternamente • betiraun

durar, perdurar, continuar, seguir, perseverar • iraun (du)

dureza • gogorgo

dureza bajo la piel; labanillo, quiste • mukolo

dureza; endureci iento, entereza • gogortasun

dureza; fir eza, reciedu bre • tinkotasun

dureza, firmeza • gotortasun

dureza; incle encia, rigor • gogorkeria

durmiendo • lo

durmiendo • lotan

duro • ogerleko

duro, arduo, tenaz, implacable, obstinado, compacto, sólido, firme, resuelto, constante, intenso • gotor

duro de corazón • bihotzgogor, bihotz gogordun, bihotz gogorreko, su harri guztiak baino bihotz gogorragoa(k)

duro de ollera; e peñado, obstinado • te ati

duro de ollera; recalcitrante, tozudo • kaskagogor

duro ediruad • duro

duro; feroz, fuerte • gogor

duro; fornido, forzudo • indartsu

duro; fuerte, intenso • bortitz

duro, insensible, avaro, tacaño, sórdido • zeken

dux • dux

dux • dux

dvandva • dvandva

dvandva • dvandva

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.