Fandom

Lingua Romanica Commun Unificata

Dictionario Vasconico 011

252pages on
this wiki
Add New Page
Talk0 Share

Castellano-Euskara

AAMABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

ba b• • banbu

ba boleándose; duda, oscilación • kordoka

ba boleándose; ta baleándose • zabunka

ba boleo; ta baleo • zabun

ba bú • banbu

baba • girli

baba • lerde

baba; dicha, fatalidad • adur

baba; espu a • bits

baba; espu ajo • lerde

baba, saliva • ahogozo

babas de gozo • arrapo

babas del caracol • lingirda

babear • adurra bota eeriond

babear • lerdea jario

babear • bitsa bota eeriond

babear • lerdea bota eeriond

babear • adurra jario

babear; espumar • bitsatu

babero • adurretako

babero • adur-zapi

babero • adurzapi

babero • lerde-zapi

babero • lerdezapi

babor • ezkerralde

babor • ababor

babosa • kabuxa

babosa • kabuxa eitsas arraintxoad

babosa; babosaeod, babosoa sa • gorroti

babosa eitsasarraintxoad • makon

babosaeod • gorroti

babosear • adurrez bete

babosear • adurreztatu

baboso • habuintsu

baboso • lerdetsu

baboso • aduzto

baboso; baboso • adurti

babosoea • gorroti

babucha • babutxa

babuino • babuino

baca • ontzi ebizarginenad

baca; aletero etokiad • maletegi

bacaladería • makailaodenda

bacaladería • makailao-denda

bacalao a la vizcaina • makailaoa

bacalao a la vizcaína • makailaoa saltsa gorritan

bacalao al pil-pil • makailaoa pil-pilean

bacanal • bakanal

bacanal • bakanal

bache • bidezulo

bache; cavidad, depresión de terreno • zulogune

bacheaéreo • aire hutsune

bachiller • batxiler

bachiller • batxiler

bachillerato • batxilergo

bachillerato • batxilergo

bacilo • bazilo

bacilo • bazilu

bacón • hirugiharre

bacón • hirugihar

bacteria • bakteria

bacteria • bakterio

bacteriano • bakteriano

bacteriano • bakteriar

bacteriología • e edcd bakteriologia

bacteriólogo; bacteriólogo • bakteriologo

báculo • makulu

báculo; uleta • makulu

badajo • kanpan ihi

badajo • kanpai- ihi

badajo • ezkila- ihi

badajo de una campana o de campanilla • mihi

badajo; lengua, leng±eta • mihi

badén • zulogune

badén • sakangune

badil • bartzun

badil; paleta para ceniza • bartzun

badulaque; badulaque, correa ceñidora • petral

bagaje • bagaia

bagaje; equipaje, fardería • ekipaje

bagatela • apurkeria

bagatela • potorroskeria

bagatela • pegeseria

bagatela; baratija, co ino • zirtzileria

bagatela; baratija, friolera • huskeria

bagatela, futesa, futilidad • fitskeria

bagatelas; cosas baladíes, desaliño • narraxkeria

bago; gandul, holgazán • alfer

bahía • badia

bahía • baida

bahía • badia

bahía; brazo de ar, golfo • itsasadar

bahía; cavidad, golfo • kolko

bahuvrihi; bahuvrihi • bahuvrihi

BAI Brigadas de Acción Inmediata • BAI Berehala Jarduteko Brigadak * Berehala Jarduteko Brigadak BAI

bailable • dantzagarri

bailable • dantzagarri

bailable • dantzagarri

bailador • dantzari

bailador; bailarín, bailarín • dantzari

bailando • dantzan

bailando, danzando • dantzetan

bailando eagarradod • baltseoan

bailando eagarradod • baltseoan

bailar • dantza egin

bailar al son que tocan • (inoren) soinuan dantza egin

bailar; danzar • dantzan egin

bailar; danzar • dantzatu

bailar; danzar • dantzatu

bailarín • dantxari ehaurren zibad

bailarín • dantzari

bailarín; bailarín, saltarín • jauzlari

bailarín ehaurren zibad; peonza, tro pa ehaurren zibad • dantxari

bailarina • dantzarisa

baile agarrado • baltseo

baile; danza • dantza

baile; gavilla, haz de trigo • balead

baile; rato de baile • dantzaldi

baileagarrado • baltseo

bailes vascos • euskal dantzak

bailotear • dantzeatu

bailotear • dantzeatu

bailotear • dantzeatu

bailoteo • dantzeo

bailoteo • dantzeo

baitable • dantzatzeko

baitable • dantzatzeko

baja • baja

baja ar; reflujo • itsasbehera

baja; bajaeod, bajo • behe

baja; bajo e usikand, bajoa ja • baxu

baja justificada • bidezko baja

baja no justificada • bidezkoa ez den baja

baja obligatoria • nahitaezko baja, derrigorrezko baja

baja voluntaria • borondatezko baja

bajada • aldats behera

bajada; bajón • jaitsialdi

bajada; bajón, decaimiento • beheraldi

bajada de bandera etaxietan • abiasari

bajada de bandera etaxietand • abiasari

bajada; decai iento, descenso • jaitsiera

bajada, descenso • jeiste

bajada; falda e endienad, ladera • aldapa

bajada peligrosa • jaitsiera arriskutsu

bajada; pendiente, repecho • aldatz

bajamar • mareabehera

bajamar • marea behera

bajar, descender • jeitsi (da). Vide: jaitsi

bajar; descender • jaitsi

bajar; descender • jaitsi

bajar, descender • jaitsi, jaits, jaisten (da)

bajar, descender • jetxi (da). Vide: jeitsi, jaitsi

bajar, descender • beheratu, behera, beheratzen (da)

bajar, hacer bajar • eraitsi (du)

bajar, hacer descender • beheratu, behera, beheratzen (du)

bajar los humos • (inori) izarrak kendu

bajel • untzi

bajel; barco, bote • untzi

bajera • etxabe

bajera; lonja • etxabe

bajeza • baxukeria

bajeza; grosería, ordinariez • zatarkeria

bajeza; injuria, servilismo • apalkeria

bajeza, vileza, pequeñez • ttipikeria

bajeza, vileza, pequeñez • tipikeria

bajo • ren azpi- e-ren azpi-d

bajo • ren azpi e-ren azpi-d

bajo • apal

bajo; chico, chico • txiki

bajo, debajo de • -pean

bajo, debajo de • -en pean

bajo el brazo • galtzarpean

bajo el cielo • zerupeko

bajo el cielo; OME bajo el cielo • zerupeko

bajo el poder de, bajo el dominio de • -en menpean

bajo, inferior • behera

bajo, inferior • behere

bajo la capa del cielo • belarraren gainean, eguzkiaren azpian, hodei honen azpian

bajo la dirección de. zuzentzape • -en zuzentzapean

bajo (la) niebla • lanopetan

bajo la protección o amparo de • -en babespean

bajo llave • giltzapean

bajo llave • giltzapean

bajo mano • esku azpiz, eskupetik, kapapetik

bajo mundo • azpi- undua

bajo; OMU bajo, bajo • pe e-ped

bajo, parte baja • pe

bajo pena de muerte • biziaren penan

bajo poder, bajo dominio • manupean

bajo poder de, bajo dominio de • -en manupean

bajo techado • etxapean

bajo tierra, subsuelo • lurpe

bajo tierra; subsuelo • lurpe

bajo umbral • Eskakizun apal, eskakizun urri.

bajo undo; úazpikoz gain öal revés • azpi- undua

bajoea • baxu

bajón; decadencia, descenso • beherakada

bajo-navarro • baxenabar. baxenafar

bajo-navarro • baxenafar. baxa-napar

bajo-navarro (dialecto) • baxenafarrara

bajorrelieve • baxuerliebe

bajorrelieve • beherliebe

bajura • baxura

bajura • baxura

ba•l • kaiza

bala • bala

bala • bala

balada • balada

balada • balada

baladi; banal, birria • hutsal

baladí; pési o, ruín • txatxar

balalaika • balalaika

balalaika • e •scd balalaika

balance • balantze

balance • balantze

balance • balantze

balance de fusión • bategitearen balantze

balanceando; de costado, de través • zealdoekad

balanceándose; ba boleo, colu pio • kulunka

balanceándose; colu piándose, dando tu bos • zabuka

balancear; ba bolear, dar tu bos • zabu egin

balancearesed; ba bolearesed, ecerse • zabunkatu

balancearesed; ba bolearesed, ecerse • kulunkatu

balancearse; ecerse, ta balearse • lzabukatu ezabukaetuda zabukatzend

balanceo; colu pio, ta baleo • zabu

balanceo; ta baleo, tu bo • ukur

balancín; colu pio • zibo

balando • beeka

balando • beeka

balandro • belontzi

balanza • balantza

balanza • balantza

balar • bee egin

balar • beeka aritu

balar • beka egin

balar • be egin

balar; bra ar, gruñir • marraka egin

balaustrada; baranda • baranda

balaustrada; claustro • kalostra

balbucear; balbucir • zizakatu

balbucear; balbucir • zezeldu

balbucear; chapurrear un idio a, hablar entre dientes • n urduskatu e urduskaa urduskatzend

balbucear; tartajear, tarta udear • toteldu

balbuceo • zizakadura

balbuceo • zizakadura

balbuciente • zezel

balbuciente • zezel

balcón • balkoi

balcón • balkoi

balda, estante • apal

baldar • jipoitu

baldar; dar una paliza, linchar • jipoitu

baldara palos; adurar, procrear • u atu

baldaresed; debilitar, enflaquecer • herbaldu

balde • balde

balde • tankart

balde • balde

balde; herrada • perrail

baldía ente; infructuosa ente, in•tilmente • alferrik

baldíamente • alferrik

baldío eterrenod; desierto, yermo • mortu

baldosa • baldosa

baldosa; losa • baldosa

baldragas • prakanasai

baldragas; calzonazos • prakanasai

balear • balearear

balear • balearear

balido • beekada

balido • beekada

bálido • be

balido; beca • beka

balido; berrido, ugido • marru

balido; bra ido, ugido • marru a

balido; gruñido, quejido • marraka

balín • balin

balín • balin

balística • balistika

balística • balistika

balístico • balistiko

balístico • balistiko

baliza • baliza

baliza; aleta • baliza

balizamiento • balizak

balizar • balizatu

balizar • balizatu

balizar • tangatu etangaetuda tangatzend

balizar • balizatu

ballena • balea

ballena • balea

ballesta • balezta

ballesta • balezta

ballestero • baleztari

ballestero • baleztari

ballet • balet

ballet • balet

ballet nacional • herri-ballet

ballueca, avena silvestre • ola

balndronada; estrépito, zu bido • burrundara

balneario • bainu-etxe

balneario; casa de baños • bainu-etxe

balo pié • futbol

balo pié; f•tbol • futbol

balón • baloi

balón • baloi

balon ano • eskubaloi

balon ano • eskubaloi

baloncesto • saskibaloi

baloncesto • saskibaloi

balsa; estanque, poza • ur ahel

balsa euntziad; congreso, fango • baltsa

balsá ico • gantzuzko

balsá ico • baltsa iko

bálsa o; grasa, jugo • urin

bálsa o; ung±ento, unto • gantzu

bálsa o; unguento • gantzugailu

bálsamo • baltsa u

báltico • baltiko

báltico • baltiko

baluarte • bastioi

baluarte; bastión • bastioi

banana • banana

banana; plátano efrutod • banana

banasta • zare

banasta • otarre ehandiad

banasta; canasta, cesta • saski

banasta; canasta, cesta • otzara

banasta ehandiad; canasta, cesta • otarre

banca • banka

banca • banka

bancario • bankari

bancario; banquero • bankari

bancarrota • porrota

bancarrota • bankarrota

bancarrota de un negocio • molokot

bancarrota de un negocio; quiebra • molokot

bancarrota; quiebra, rotura eono atopeyad • krak

banco • banko

banco • banketxe

banco; banqueta, silla • aulki

banco de peces • arrain-baltsa

banco de peces • arrain-sarda

banco easiento corridod; údirua bankuan dauka ö tiene el dinero en el banco, úbankuan eseri da ö se ha sentado en el banco • banku

banda • banda

Banda de Música • Musika Banda

banda de txistularis • txistulari-banda

banda de txistularis • txistulari-talde

banda etirad; derrotero, ru bo • banda

banda etirad; esterilla, L • xingola

bandada; concurso, gentío • saldo

bandada; grey, grupo • mordo

bandeja • erretilu

bandeja • erretilu

bandeja; cazuela, escudilla • erratilu

bandeja de sobremesa • mahai gaineko azpil

bandera • ikurrin

bandera; bandera vasca • ikurrin

bandera; enseña, insignia • bandera

bandera vasca • ikurrin

bandería; parcialidad, partidismo • alderdikeria

banderilear • banderillak jarerid

banderilear • banderillak jar erid

banderilla • banderilla

banderilla • banderilla

banderilla; tapa de bar • pintxo

banderillero • banderilari

banderillero • banderilari

banderín; gallardete • banderatxo

banderita • ikurrintxo, banderatxo

banderita post-it • paper-zerrenda itsasgarri

banderizo • banderiza

banderizo • banderiza

bandidaje • alprojeria

bandido • bandido

bandido; bandolero, salteador • bidelapur

bando; dispositivo, encargo • agindu

bando; encargo • bando

bandolerismo • bidelapurkeria

bandolerismo • bandoleris o

bandolero • bandolero

bandurria • bandurria

bandurria • e •scd bandurria

banjo • banjo

banjo • banjo

bano • ebano

banquero • bankari

banqueta • aulki

banquete • bankete

banquete • jankor

banquete; co ilona, francachela • oturuntzead

banquete esplendido; festín, ostentación • bonbazia

banquete etie po • janaldi

banquete etie pod; refrigerio • janaldi

banquete; festín • orrits

banquillo • aulkitxo

banquillo; taburete • aulkitxo

bant• • bantu

bantú • bantu

bañador; salvavidas • igeritako

bañador; traje de baño • bainu-jantzi

bañar de salitre; derretir, deshelar • gesaldu egesaleduda gesaltzend

bañaresed; údena ez daki baina gorrotoa dio öaunque no lo sabe todov le odia • bainatu

bañarse • bainatu

bañera • bain-ontzi

bañera • bain-ontzi

bañista • bainatzaile

bañista • bainulari

baño • bainu. mainu. mainu

baño • bainu

baño • bainu

baño aría • maria bainu

baptisterio • bataiatoki

baptisterio • bataitegi

baquelita • bakelita

baquelita • equ mcd bakelita

baqueta • baketa

baqueta; vaqueta • baketa

bar • bar

bar; licorería, taberna • edaritegi

bar; taberna • edantoki

bar; taberna, tasca • taberna

baraja • kartak

baraja • kartak

barajar • ekartakd nahasi

baranda; pasa anos • eskubanda

barandilla • bantzu

barandilla; pasa anos • eskudel

baratija; quincalla • pirtxileria

baratija; quincalla esalgaiakd, quincallería • purtxileria

barato • merke

barato • merke

barba • bizar

barba • bizar

barba de la perilla • kokospeko

barba de la perilla • kokospeko

barba; úo • bizar

bárbaramente • barbaroki

bárbaramente • barbaroki

barbaridad • barbarotasun

barbaridad; burrada, ajadería • astakeria

barbaridad; disparate, fechoría • ezegiteko

barbaridad; engendro, insensatez • itxuragabekeria

barbarie • barbaria

barbarie; bestialidad, brutalidad • basakeria

barbaris o ehablando euskara • elingcd erdarakada

barbarismo • barbaris o

barbarismo • barbaris o

barbarismo, extranjerismo • mordoilokada

bárbaro • barbaro

bárbaro • barbaro

barbas de trigo • galbizarrak

barbas de trigo • galbizarrak

barbecho • lugorri

barbecho • debet

barbecho • latzin

barbería • bizartegi

barbería • bizargin-etxe

barbero • ile oztaile

barbero • bizargin

barbero eantzinako ediku gisakoad; sangrador • barberu

barbila piño • bizargabeekod

barbila piño; i berbe • bizargabe ekod

barbilla; entón • bidar

barbilla; entón • kokots

barbilla; hocico, entón • okotz

barbit•rico • barbituriko

barbitúrico • Barbituriko.

barbiturismo • Barbiturismo; barbiturikoek eragindako pozoidura.

barbo • barbo

barboteo • txiri izka

barbudo • bizardo

barbudo • bizardun

barbudo • bizartsu

barbudo • bizardun

barca • txalupa

barca, barco, nave • marka

barca; bote, chalana • txalupa

barcaza • gabarra

barcaza; gabarra, lanchón • gabarra

barcaza; gabarra, pontón • kabarra

barcelonés • bartzelonar

barcelonés • bartzelonar

barco de guerra • gerrauntzi

barco de guerra • gerrauntzi

barco de pasajeros • bidaiuntzi

barco de pasajeros • bidaiuntzi

barco de vela • belauntzi

barco de vela; velero • belauntzi

barco; e barcación, nave • itsasontzi

barco, embarcación, buque • ontzi

barco ercante • merkataluntzi

barco mercante • merkataluntzi

barco pesquero • arrantzuntzi

barco pesquero; pesquero • arrantzuntzi

barco potrolero • petroliuntzi

barco potrolero; petrolero ebarcod • petroliuntzi

barco sub arino; barco su ergible • urpeko untzi

barda; pizarra, ra a • arbazta

barda; ra illa, ra ita • barda

bardana • lapaitz

bardana • lapa belar

bardana, especie de bola espinosa que se adhiere a los vestidos.?? • ohoin

bardo • koplari

bardo; coplero, juglar • koblari

bardo; juglar • koblakari

baremo • bare o

baremo • bare o

baria • baria

baria • baria

baricentro • barizentru

baricentro • barizentru

bario • bario

bario • equ mcd bario

barita • e inercd barita

barita • barita

barítono • baritono

barítono • e •scd baritono

barlovento • haizalde

barlovento • haizalde

barneko; intestino, íntimo • barneko

barniz • berniz

barniz • berniz

barnizador • bernizatzaile

barnizador • bernizatzaile

barnizadura • bernizadura

barnizadura • bernizadura

barnizar • bernizatu

barnizar • nberniztatu eberniztaetuda cctatzend

barnizar • bernizatu

baro étrico • baro etriko

baro étrico • baro etriko

baró etro • baro etro

baró etro • baro etro

barón • baroi

barón • baroi

barquero • untzizain

barquero • ontzi gidari ezaind

barquero • saker

barquero • txalupari

barquichuela • untzitxo

barquichuela • txalupatxo

barquillo • barkilo

barquillo • barkilo

barquito • ontziño

barra • barra

barra; palanca • palanka

barra; reja • barra

barrabás; revolvedor • barrabas

barrabasada; perversión, trastada • bihurrikeria

barrabasada; trastada • barrabaskeria

barraca • barraka

barraca • barraka

barracón • barrakoi

barranca • sakan

barranca; barranco • sakan

barranca; foz, hondonada • mendarte

barranco • sakan

barranco • trokarte

barranco • haitzarte

barranco; depresión, llanura • naba

barranco; foz, hondonada • menditarte

barredura • ekorkin

barredura • errazketa

barredura; basura, broza • zara a

barrena; taladro • daratulu

barrena; taladro • ginbalet

barrenar; taladrar • jlaztabindu elaztabineduda laztabintzend

barrendero • ekaled garbitzaile

barrendero eoficiod; li piador, liquidador • garbitzaile

barreno; taladro • laztabin

barreño • bazin

barreño; jofaina, tina • treska

barreño; li piadera • garbitontzi

barreño; palangana • terreina

barrer • ekortu (du)

barrer • xahatu, xaha, xahatzen (du)

barrer • merraztatu eerraztaa erraztatzend

barrer con la escoba • eskobaz garbitu

barrer; escobar • eskobatu

barrer; escobar • ekortu

barrer; escobar • erratzatu

barrera • barrera

barrera • langa

barrera; barrote, tranca • langa

barrera; cerca, pared • hesi

barrera del sonido • soinuaren muga

barrera del sonido • soinuaren uga

barrera fija • langa finko

barrera móvil • langa mugigarri

barretina • barretina

barretina • barretina

barriada • auzune

barriada; barrio, valle • bailara

barrica • upela

barrica; barril • kupel

barrica; barril, cuba • upa

barrica; barril, tonel • upel

barrica pequeña • barrika

barrica pequeña; tonel • barrika

barricada • barrikada

barricada • barrikada

barrido • ekorketa

barrido • parrastaldi

barrido • ekorketa

barrido; lavado, li pieza • garbiketa

barril • barril

barrio • barride

barrio, barriada, vecindad • auzune

barrio; casco de la población, centro de la ciudad • herribarren

barrio; próji o, vecindad • auzo

barrio, vecindad • auzotegi

barrio, vecindad, vecindario • auzo

barrizal; barro, cieno • lohi

barrizal; ensuciamiento • lohitze

barrizal; lodazal, poza • basatza

barro; brutal, fango • basa

barro; cieno, fango • lokatz

barro; fango, lodo • lupetz

barroco • barroko

barroco • barroko

barroquismo • barrokis o

barroquismo • barrokis o

barrote • barrote

barrote; reja • barrote

barrote; tranca • ataga

barruntar; hus ear • barrundatu

barruntar; hus ear, recatar • sus atu

barruntar; indagar, sospechar • us atu

barruntar; observar, presentir • so atu

barruntar, presentir • sumatu, suma, sumatzen (du)

barrunto • sus aketa

barrunto; huella, indicio • zantzu

barrunto; noción, olfato • us o

bártulos • trasteriak

bártulos • trasteria

bártulos; enseres • tra ankuluak

barullero • iskanbilatsu

barullero; revoltoso • zalapartatsu

barullo; desbarajuste, en arañamiento • nahaste-borraste

barullo; enredo • ardail

basa ento; funda ento, piedra funda ental • zi entarri

basalto • basalto

basalto • basalto

basamento • basa entu

basar, asentar, fijar, precisar, determinar • finkatu (du)

basaresed; funda entar • funtsatu

basarse, afianzarse, asentarse, fijarse, apoyarse, precisarse • finkatu (da)

báscula • baskula

báscula • baskula

basculante • baskulakor

basculante • baskulakor

bascular • baskulatu

bascular • baskulatu

base • base

base • hondope

base de ambulancia • anbulantzia-gune

base de apoyo • egar-zola

base de apoyo • sostengu-basi

base de datos • datu-base

base de datos • datu-base einforcd

base; extracto, intríngulis • gune

base, fundamento • egartzapen

base, fundamento, principio, quintaesencia • oinarri

Base Operativa de Derio • Derioko Ibilgailu Basea

Base Operativa de Iparragirre • Iparragirreko Ibilgailu Basea

base social, fundamento social • gizarte-oinarri

base; uro de contención • eustarri

baserritarrismo, aldeanismo, jebismo • baserritarrismo

básico • basiko

básico, de base, fundamental, elemental • oinarri-

básico; ele ental, funda ental • oinarrizko

básico; funda ental, intrínseco • funtsezko

básico, fundamental, de base elemental • oinarrizko

basidio iceto • basidio ikotino

basidio iceto • basidio ikotino

basidiospora • basidiospora

basidiospora • ebiolcd basidiospora

basílica • basilika

basílica • basilika

basilisco • basilisko

basta; bastante ead, vale • nahikoead

bastante • dexente

bastante; infinidad, uchoesd • asko

bastante; relativamente • xamar

bastante, suficiente • nahiko

bastante, suficiente • aski

bastante, suficiente • nahikoa

bastante, suficiente • asko

bastante, suficiente. Vide: nahiko • naiko

bastante, suficiente. Vide: nahikoa • naikoa

bastanteo • askiespen

bastantes veces • asko bider

bastantes veces; con frecuencia, frecuentemente • askotan

bastar; contentarse • aski izan

bastar; contentarse • nahikoa izan

bastar, ser bastante o suficiente. Vide: nahikoa izan • naikoa izan (da,zaio)

bastar, ser bastante o suficiente. Vide: naikoa izan • nahikoa izan (da,zaio)

bastar, ser suficiente, ser bastante • aski izan (da)

bastardo; descastado, espurio • bort

bastardo; espurio • bastart

bastardo; espurio, hijo ilegítimo • sasiko

bastardo; hijo natural ebastardod, hijoputa • sasiku e

basteza • trauskiltasun

basteza; tosquedad • trauskiltasun

bastidor • bastidore

bastidor • uztai

bastión • bastioi

basto • drauskil

basto; bronco, burdo • trauskil

basto; defor e, des añado • moldegabe

basto ekartetand; bastón • bastoi

basto; grosero • basto

bastón; cachava, cayado • esku akila

basura • zabor

basura; borra, desecho • zabor

basura; desecho, desperdicio • sastar

basura; i pureza, in undicia • lohikeria

basurero • zaborbiltzaile

basurero; esco brera, vertedero • zabortegi

basurero; esco brera, vertedero • hondakindegi

bata • txabusina

bata • txabux

bata; capa • txabuxa

batacazo • kolpe

batacazo; golpe, lapo etortazod • kolpe

batalla • bataila

batalla • bataila

batalla; lid, lidia • gudu

batallador • batailari

batallador; belicoso, lidiador • borrokalari

batallar • batailatu

batallar; batiresed, guerrear • borrokatu

batallón • batailoi

batallón • saihera

batanear • bolatu

batanero • bolazain

batanero; lanero • ilagin

batata • batata

batata; boniato • batata

batel • batel

batel; lancha • batel

batelero • batelari

batelero; sirguero eguarda de e barcacionesd • batelari

batería • bateria

batería • bateria

batería de cocina • sukaldeko tresnak

batería de cocina • eltzeria

batería de cocina; enaje • eltzeria

batiburrillo • saltsa- altsa

batiburrillo • saski-naski

batiburrillo; desorden, escolanza • anabasa

batido • irabiaki

batidor (instrumento que se usa para batir) • sakil

batidora • irabiagailu

batidora • irabiagailu

batimento • irabiaketa

batimento • irabiaketa

batir el cobre • gogor ekin

batir la arca; co poner, convertirse • ondu eoneduda ontzend

batir todas las marcas • orain artekoak apurtu, orain arteko guztiak tapatu

batiresed; luchar • borroka egin

batiscafo • batiskafo

batiscafo • batiskafo

batua. lengua vasca unificada • batua

batua. lengua vasca unificada • batuara

batuista • batuista

batuista, partidario del batua • batuara-zale

batuista, partidario del batua • batuazale

batuista, partidario del batua • batualzale

batuista, partidario del llamado "batua" • "batua"-zale

batuta • e •scd batuta

batuta • batuta

batzoki, centro nacionalista vasco • batzoki

baúl • kaiza

bautis al efuented • bataiharri

bautista • bataiatzaile

bautista • bataiatzaile

bautizar • bataiatu

bautizar • bataiatu

bautizo • bataio

bautizo • bataio

bauxita • bauxita

bauxita • egeolcd bauxita

bávaro • bavariar

bávaro • bavariar

baya • baia

bayo • zurihori

bayo • zurihori

bayo moreno rojizo • uhar

bayonés • baionar

bayonés • baionar

bayoneta • baioneta

bayoneta • baioneta

baza • baza

baza • baza

bazar • bazar

bazar • bazar

bazo • bare

bazo • bare

bazo; fle ático, li aco elehorrekoad • bare

bazofia • txerri jana

bazofia • zerri-jana

bazoka • bazoka

bazoka • bazoka

baztanés • baztandar

bea és • biarnotar

bea és • biarnotar

bea ontés • beau ondar

bea ontés • beau ondar

bearnés • biarnoar

beata; beatífico, bienaventurado • dohatsu

beata; beato • beato

beatamente • beatoki

beatamente • beatoki

beatería • saindukeria

beatería, falsa santidad, santería • santukeria

beaterío • serorategi

beatificación • beatifikazio

beatíficamente • beatifikoki

beatificar • beatifikatu

beatífico • beatifiko

beato • beato

bebé • u etxo

bebé; benja ín, niño • sein

bebé; chiquillo, hijoa ja • u e

bebé; chiquillo, nene • haurtxo

bebedero • uhaska

bebedor • edale

bebedor • zurrutari

bebedor, -a • Edale, edatun, edarizale, edarikoi; [col.] zurrutero, zurrutalari, zintzur-luze.

bebedor e pedernido • edatun

beber • txurrut egin

beber • edan (du)

beber; e pinar el codo, sorber • zurrut egin

bebida • edari

bebida • Edari.

bebida alcohólica • Edari alkoholdun.

bebida alcohólica • edari alkoholdun

bebida; licor • edari

bebida sin alcohol • Edari alkoholgabe.

bebidas alcohólicas • alkoholdun edariak

beca • beka

becada • ezoolcd oilagor

becada; sorda • oilagor

becar • beka e an

becar • bekatu

becario • bekadun

becario • bekadun

becerrada • txekorketa

becerrada; novillada • zekorketa

becerrada; novillada • txekorketa

becerro de oro • urrezko txekorra

becerro de oro • urrezko txekorra

becerro; novilla, ternera • txahal

becerro; novillo • txekor

becerro; ternero • aretze

becerro; ternero • zekor

becha el esaltsad • becha el

becuadro • bekoadro

becuadro • bekoadro

bedel • eskolazain

bedel • bedel

bedel • bedel

beduino • beduino

beduino • beduino

beefsteak • xerra

beefsteak; bistec, chuleta eokelad • xerra

begonia • begonia

begonia • begonia

behaviorismo • behavioris o

behaviorismo • behavioris o

behaviorista • behaviorista

behaviorista • behaviorista

beige • beis ekoloread

beige ekoloread • beis

beisbol • beisbol

beisbol • beisbol

bejín • astaputz

belaño • erabelar

belaño • erabelar

beldad; belleza, her osura • edertasun

beldad; bello, guapoa pa • eder

bele nites • epaleoncd bele nite

bele nites • bele nite

belga • belgikar

belga • belgikar

bélicamente • belikoki

bélicamente • belikoki

belicismo • belizis o

belicismo • belizis o

belicista • guduzale

belicista • belizista

belicista; belicoso, arcial • gerrazale

belicoso • belikoso

beligerancia • beligerantzia

beligerancia • borrokalaritasun

beligerante • beligerante

beligerante; fierabrás, atachín • gerlati

bella ente; her osamente • ederto

bellaco; bribón, canalla • zital

bellaco; canalla, granuja • gizatxar

belladona • Belladona, belaiki (Atropa belladona).

bellamente • edertasunez

bellaquería; granujería, infa ia • zitalkeria

bellaquería; ruindad, vileza • bilaukeria

belleza • edertasun

bello • eder

bellota • ezkur

bellota; glande, pelaesd • ezkur

benceno • equ mcd bentzeno

benceno • bentzeno

bencina • equ mcd bentzina

bencina • bentzina

bendecir • bedeinkatu

bendición • bedeinkazio

bendición • benedikazione

bendición • bedeinkapen

bendito • bedeinkatu

bendito • bedeinkatu

bendito; cándido, incauto • inuxente

bene érito • meritu oneko

bene érito • meritu oneko

benedictino • beneditar

benedictino • beneditar

benefactor • ongile

benefactor; bienhechor • ongile

beneficencia • onegintza

beneficencia • ongiegite

beneficencia • benefizentzia

beneficencia • ongintza

beneficiar a, ser para provecho de • -en onurako izan

beneficiaresed; favorecer • mesede egin

beneficiario • onuradun

beneficiario • onuradun

beneficiario, -a • Onuradun. Ejercitar la Acusación Popular en los Juzgados contra los máximos responsables y beneficiarios del tráfico de drogas y blanqueo de dinero = Drogen trafikoaren eta diruaren zuriketaren erantzule eta onuradun nagusien aurka Herri Salaketa erabili Epaitegietan.

beneficiarse • onura atera

beneficio; esco bro, ganancia • mozkin

beneficio; favor • ontarte

beneficio; fruto, gaje • irabazi

beneficio; fruto, ganancia • etekin

beneficio; ganancia, provecho • onera

beneficio; producto, provecho • onura

beneficioso; benéfico, provechoso • onuragarri

beneficioso; favorable, provechoso • mesedegarri

benéfico • benefizentzi-

beneplácito; esti ado, refrendo • oniritzizko

benevolencia • borondate on

benevolencia • borondate on

benevolencia; querencia • ongura

benévolo • borondate oneko

benévolo; benigno, bondadoso • onbera

bengalí • bengalar

bengalí • bengalera

benigno • onbera

benigno; lozano, obeso • mardo

benja ín • se e gazteen

benzodiacepina • Bentzodiazepina.

benzol • bentzol

benzol • bentzol

beodo; borrachera, borracho • mozkor

beodo; borracho, ebrio • hordi

ber ejo • gorraska

ber ejo • horigorri

ber ejo • horigorri

ber ejuela • ezoolcd ezkailu

ber ejuela • ezkailu

berbiquí • birabarki

berbiquí • birabarki

bereber • berbere

bereber; bereber • berbere

berenjena • berenxena

berenjena • alberjinia

berenjena • alberjinia

bergantín • bergantin

beri-beri • beriberi

berilio • berilio

berlinés • berlindar

berón • beroi

berrear • orrokatu

berrear; la entar, llorar • negar egin

berrido; bra ido, grito • orro

berrido; chillido, excla ación • oihu

berrido; chillido, graznido • kurrixka

berrido; chillidoagudo • marraska

berrinche; capricho, pertinencia • kasketa

berrinche; endureci iento, obstinación • kaskarraldi

berro • iturri belar

berro • ur-berro

berro; úez ur ezardo ö ni chicha ni li oná • ur-berro

berrugeta • ezoolcd lantesa berrugeta

berrugeta • berrugeta

bertsolari, versolari, trovador, improvisador de versos • bertsolari. bersolari, pertsulari, pertsolari

bertsolarismo • bertsolaritza

berza • aza

berza • aza

besa anos • esku uin

besa anos • esku uin

besando • apaka

besando • musuka

besando • apa eginez

besando • ezpainka

besando • musu eginez

besar • muin e an eegind

besar • pot e an

besar • ma e an

besar • muin egin

besar • apa e an

besar • pa e an

besar en la cara • musu e an

besar fuera de al cara • muin egin

besar fuera de la cara • muinkatu

besar fuera de la cara • muinkatu

besar (no en la cara) • mun egin (du)

beso • mosu

beso • apa

beso • pot

beso no dado en la cara • muin

beso no dado en la cara; édula, eollo • muin

beso (no en la cara) • mun

beso; osculo • pa

beso, ósculo • musu

beso; ósculo • matxo

beso; ósculo, rostro • musu

bestia de tiro • gurtabere

bestia salvaje • basa-bestia

bestial; desco unal, grande • ali ale

bestialidad • basakeria

bestialidad; brutalidad • aberekeria

best-seller • best-seller

best-seller • best-seller

besugo • bisigu

besugo • bixigu

besugo • errosela

besuquear • musukatu

besuquear • musukatu

besuqueo • musukeria

besuqueo • musukeria

bet•n • naslika

bet•n; lustre • betun

betún • betun

b•falo • bufalo

b•ho • mozo

b•ho • mozoilo

b•ho • hontz

bi estral • bihilabeteko

bi estral • bihilabeteko

bi estral erevista • hilabetekari

bi estral erevistad • hilabetekari

bi estre • bi hilabete

bi etalismo • bi etalis o

bi etalismo • bi etalis o

bi otor • bi otore

bi otor • bi otore

biberón • biberoi

biberón • biberoi

biberón; caño, anguera • tutu

biblia • liburu santuak

bíblico • bibli

bíblico • bibliko

bibliografía • bibliografia

bibliografía • bibliografia

bibliográfico • bibliografiko

bibliográfico • bibliografi

biblioteca • biblioteka

Biblioteca • Liburutegia

Biblioteca de Begoña-Bolueta • Begoña-Boluetako Liburutegia

Biblioteca de Buia • Buiako Liburutegia

Biblioteca de Deusto • Deustuko Liburutegia

Biblioteca de Irala • Iralako Liburutegia

Biblioteca de Otxarkoaga • Otxarkoagako Liburutegia

Biblioteca de Rekalde • Errekaldeberriko Liburutegia

Biblioteca de San Adrián • San Adriango Liburutegia

Biblioteca de San Francisco • San Frantziskoko Liburutegia

Biblioteca de San Ignacio • San Ignazioko Liburutegia

Biblioteca de Zabala • Zabalako Liburutegia

Biblioteca de Zorroza • Zorrotzako Liburutegia

Biblioteca de Zurbaranbarri • Zurbaranbarriko Liburutegia

biblioteca; librería • liburutegi

bibliotecario • bibliotekari

bibliotecario; tenedor de libros • liburuzain

Bibliotecas • Udal liburutegiak

Bibliotecas Populares • Auzoetako Liburutegiak

bicarbonatar • bikarbonatatu

bicarbonatar • bikarbonatatu

bicarbonato • bikarbonato

bicarbonato • bikarbonato

bicéfalo • burubiko

bicéfalo • burubiko

bíceps • bizeps

bíceps • bizeps

bichejo • ma utxa

bichejo • mar alo

bichejo; fantas a, insecto • ma u

bichero • lazafrin

bichero • lazafrin

bicho • patari

bicho, alimaña, animal salvaje. ? • pisti

bicho; escarabajo, insecto • zo orro

bicho; insecto • ma orro

bicicleta • txirrindu

bicicleta • bizikleta

bicicleta • bizikleta

bicicleta • bizikleta

bico • errabiakontrako

bicolor • kolorebiko

bicóncavo • ahurbiko

bicóncavo • ahurbiko

bidet • bidet

bidet • bidet

bidón • bidoi

bidón • bidoi

biela • biela

biela • biela

bieldo • xardango

bieldo; horquilla de dos p•as, rastro • sarde

bien • ontsa

bien; bondadoso, bueno • on

bien; buena ente, ata • ondo

bien; buena ente, prosperamente • ongi

bien, buenamente, de buen modo • onsa

bien, buenamente, de buen modo • ondo

bien, buenamente, de buen modo • ongi

bien, hacienda • ondasun

bien; her osa ente, agnificamente • ederki

bien parado • ongi irtenead

bien parado ead • ongi irten

bien pronto • laster asko

bien pronto; enseguida • laster asko

bien venido • ondo etorri

bien venido • ondo etorri

bien visto; considerado • ongi ikusi

bienabenturado; consabido, de arras • dontsu

bienal • biurteko

bienal • biurtekari

bienaventuranza • dohatsuera

bienaventuranza • dohatsutasun

bienaventuranza; buenaventura • dohatasun

bienaventuranza; felicidad • zoriontasun

bienaventuranzas elas • zorionbideak

bienaventuranzas elasd • zorionbideak

bienbenida; recepción, saludo • ongietorri

bienes • ondasuneakd

bienes de equipo • ekipo-ondasunak

bienes; fortuna, recursos • ondasunak

bienes muebles • ondasun higigarriak

bienes uebles • ondasun higigarriak

bienes usufructuarios • goza en-ondasunak

bienes usufructuarios • goza en-ondasunak

bienestar • onberatasun

bienestar • ongi-izaite

bienestar • ongi-egoite

bienestar • on-izaite

bienestar • ongiro

bienestar • on-egoite

bienestar • 1. Ongizate. Sociedad del bienestar = Ongizatearen gizartea. Bienestar fisico, psíquico y social = Ongizate fisiko, psikiko eta soziala. Dirección de Bienestar Social = Gizarte Ongizate Zuzendaritza. Hábitos básicos de salud y bienestar = Osasun- eta ongizate-ohiturak. 2. Aisetasun, aisia.

bienestar social • Gizarte(aren) ongizate, aisetasun.

bienestar; úongi intzo da ö habla bien, úongi intzatzen da ö habla bien • ongi-izate

bienhechor • ongile

bienhechor • ongile

bienvenida • ongi etorri

bienvenida • ongi etorri

bienvenida • ongi-etorri

bienvenido(s).?? • ongi-etorri

bifásico • bifasiko

bifásico • bifasiko

bifurcación • bide-banaketa

bifurcación • bidebanatze

bifurcación; desglose, reparto • banatze

bifurcación; encrucijada • bidegurutze

bifurcaresed; desglosar, desunir • banatu

bifurcarse • banatu

biga ia • biga ia

biga ia • biga ia

bígamo • biga o

bígamo • biga o

bigote • sudurpeko

bigote • bibote

bigotudo • bibotedun

bigotudo • bibotedun

bikini • bikini

bikini • bikini

bil • ezkontadin

bilateral • aldebiko

bilateral • aldebiko

bilbainía • bilbotartasun

bilbainía; bilbainismo • bilbotartasun

bilbainismo • bilbotartasun

bilbainista • bilbainista

bilbaíno • bilbotar

bilbaíno • bilbotar

bilbainoide • bilbotarroide

Bilbao • Bilbo. Bilbao

Bilbao Iniciativas Turísticas, S.A. • Bilbao Ekimen Turistikoak, S.A.

Bilbao Kirolak-Instituto Municipal de Deportes • Bilbao Kirolak-Instituto Municipalde Deportes

Bilbao Konbentzio Buro • Bilbao Konbentzio Buro

Bilbao-Arte • Bilbao-Arte

BILBOGAS, S.A. • BILBOGAS, S.A.

Bilboko Metrorako Ingeniaritza, A.B. IMEBISA • IMEBISA Ingeniería para el Metro de Bilbao, S.A. * Ingeniería para el Metro de Bilbao, S.A. IMEBISA

Bilborock • Bilborock

biling±e • elebidun

biling±ismo • elebitasun

bilíngue • hizkera biko

bilioso • behazuntsu

bilioso • behazuntsu

bilis • bilis

bilis, hiel • behazun

bilis; hiel • behazun

bilis; hollín • kedarre

billete • bilete

billete; boleto, localidad • txartel

billete (de banco), billete de dinero • diru-billet

billete; papel oneda, údirurik gabe ö sin dinero • diru-paper

billón • bilioi

billón • bilioi

binario • bitar

binario; dual • binako

bingo • bingo

bingo • bingo

bino io • bino io

bino io • bino io

binoculareesd • begibiko eakd

binoculareesd • binokular

bio bo • bionbo

bio bo • bionbo

biodegradable • biodegradagarri

biodegradable • biodegradagarri

bioética • Bioetika.

biofísica • biofisika

biofísica • biofisika

biografía • biografia

biografía • biografia

biógrafo • biografo

biógrafo • biografo

biología • biologia

biológico • biologi

biológico • biologiko

biólogo • biologo

biólogo • biologo

bioloncelo • biolontxelo

bioloncelo; violoncelo • biolontxelo

bioquí ica • bioki ika

bioquí ica • bioki ika

biótopo • biotopo

biótopo • biotopo

bióxido • bioxido

bióxido • bioxido

bípedo • hankabiko

bípedo • oinbiko

bípedo • zangobiko

bir ano • myan ar

bir ano • m4an ar

bir ano • bir aniera

birlar; esca otear, timar • xixkatu

birlar; hurtar, robar • ostu

birria; chabacanería, ediocridad • kaskarkeria

birria; ercachifle • purtzil

bis • bitan

bis • bis

bis; doble ente, dos veces • birritan

bis; dos veces • bi aldiz

bisabuela • berra ona

bisabuelo • berraitona

bisagra • ate-opo

bisagra • erro

bisagra; gozne de la puerta, pezón ebehienakaani alienakd • erro

bisbiseando • isil- isil

bisbiseando • isil- isil

bisbisear • txutxu- utxu egin

bisbisear • mix- ixka ari

bisbisear • isil- isilka aritu

bisbisear; usitar • otxutxu- utxuka ari eekina ihardund

bisbiseo • txutxu- utxu

bisbiseo; cuchicheo, rumor • txutxu- utxu

bise anal • astebiko

bisección • erdibiketa

bisección • bisekzio

bisectriz • erdikari

bisectriz • erdikari

bisexual • bisexual

bisexual • bisexual

bisexualidad • bisexualitate

bisexualidad • bisexualitate

bisiesto • bisistu

bisiesto • bisestu

bisílabo • bisilabiko

bisílabo • bisilabiko

bisonte • ezoolcd bisonte

bisonte • bisonte

bisoño; inexperto, pri erizo • hasiberri

bistec • xerra

bisturí; escalpelo • ziztagai

bisturí; escalpelo, escarpelo • bisturi

bisturí; escarpelo • ziztailu

bisutería • bisuteria

bisutería; chuchería, ridiculez • bitxikeria

bisutería etienda • bisutegi

bisutería etiendad • bisutegi

bit • bit

bit • bit

bitácora • bitakora

bitácora • bitakora

bitter • bitter

bitter • bitter

biunívoco • bana-banako

biunívoco • biuniboko

biunívoco • biuniboko

bivalente • bibalente

bivalente • bibalente

bizantino • bizantziar

bizantino • bizantziar

bizarra ente; esforzada ente, valientemente • ke enez

bizarra ente; valerosamente • adorez

bizarro; brioso, fornido • bulartsu

bizco • okil

bizco • betoker

bizco; revirado • betoker

bizco; revirado • begizeihar

bizco; revirado, torcido epersonad • ezkel

bizco; torvo • begioker

bizcocho • bizkotxoead

bizcocho • kokil

bizcocho • bizkotxo

bizconde • bizkonde

bizconde; vizconde • bizkonde

biznieto • birloba

biznieto • biloba

biznieto; nietaeod • biloba

blanca e onedad; blanco ehacer punteríad, falso • zuri

blanca e onedad; dinero, parné • sos

bláncamente • zuriki

bláncamente • zuriki

blanco • zuri

blanco • zuri

blanco, blanquito • xuri

blanco (de una diana) • itu

blanco ehacer puntería • zuri

blancura • zuritasun

blanda ente; dulce ente, reposadamente • e aro

blanda ente; elosamente • bigunki

blanda ente; uelle, resorte • malguki

blandengue • belaxka

blandengue; blando eindargabead, esponjoso • belaxka

blandenguería; blandura, lenidad • bigunkeria

blandenguería; ñoñería, ñoñez • belaxkakeria

blandito; facilito, quebradizo • xa ur

blando • beraska

blando. • bigun

blando; con fir eza, con fuerza • mardul

blando; fe enino, he bra • e e

blando; flácido, indulgente • bigun

blando, suave • biguin

blando; úgizona bera ö el is o ho bre, úbera ikusi nuen ö lo vi • bera e-berad

blandura; flaccidez, ternura • beratasun

blandura; laxación, orbidez • biguntasun

blanqueada; blanqueo, disi ulo • zuriketa

blanqueada; revoque • zuriberri

blanquear • zuritu

blanquear por fuera; disi ular, paliar • kgaintzuritu egaintzuria gaintzuritzend

blanquecino • zurikail

blanquecino • zuriska

blanquecino, pálido • xurpail

blanquecino, pálido • xurpail

blanqueo • zuriketa

blanqueo [de dinero] • Diru zuriketa, dirua zuritze. La política llevada respecto al blanqueo de dinero procedente del tráfico de drogas = Droga trafikotik datorren diruaren zuriketari buruz egin den politika.

blanquinegro; enfadado, urriático • beltzuri

blanquinegro; ulato • zuribeltz

blanquirrojo • zurigorri

blanquirrojo; rosa, rosado • zurigorri

blanquismo • blanquis o

blanquismo • blanquis o

blanquista • blanquista

blanquista • blanquista

blasfe ador • biraolari

blasfe ar; i precar, aldecir • ibiraokatu ebiraokaetuda biraokatzend

blasfe ia • ainen

blasfe ia • blasfe ia

blasfe ia; i precación, aldición • madarikazio

blasfe ia; i precación, jura ento ehitzc zantarrad • birao

blasfe ia; jura ento, reniego • arnegu

blasfe o; aldiciente • biraolari

blasfe o; renegón eerlijioad • arnegari

blasfemar • birao egin

blasfemar • biraoa esan

blasfemo • blasfe ari

blasfemo • biraogile

blasón • blasoi

blasonar • ar arria jarri

blasonar • jgoiharrotu egoiharroetuda goiharrotzend

blasonar; encopetar, jactarse • harropuztu

bledo • sabi

bledo; azorca, panoza • korkotz

bledo; poco vlaor • piska

blenda • e inercd blenda

blenda • blenda

b•lgaro • bulgariar

b•lgaro ehizkd • bulgariera

blica • herri-lan

blindado • blindatu

blindaje • blindaje

blindaje • blindaje

bloc • blok

bloc • blok

blocaje • blokaketa

blocaje; bloqueo • blokaketa

block de escritura con espiral • idazteko koaderno kiribildun

block de escritura sin espiral • idazteko koaderno kiribilgabe

block para pizarra • arbeleko koaderno

bloque • bloke

bloque • bloke

bloque; bulto, asa • mukulu

bloquear • oztopatu

bloquear • blokeatu

bloquear • blokatu

bloquear; coartar • hertsitu ehertsitua hertstzend

bloqueo • blokeo

bloqueo • hesitura

bluff • bluff

bluff • bluff

blusa • brusa

blusa • brusa

bo ba ató ica • bonba ato ikoa enukleard

bo ba efluidoetarakod; po pa efluidoenad • ponpa

bo ba elehergarrid • bonba

bo baató ica enukleard • bonba ato ikoa

bo bardear • bonbardatu

bo bardear • bonbardatu

bo bardeo • bonbardaketa

bo bardeo • bonbardaketa

bo bardeo • bonbaketa

bo bardero • bonbaketari

bo bardero • bonbaketari

bo bear • ponpatu

bo bear • ponpatu

bo beo • ponpaketa

bo beo • ponpaketa

bo bero • suhiltzaile

bo bero • suhiltzaile

bo billa • bonbila

bo billa; garrafón • bonbila

bo bo • dunbal

bo bo • dunbal

bo bo; esquilón • dunba

bo bón • bonboi

bo bón • bonboi

bo bona • bonbona

bo bona • bonbona

bo bona de butano • butanontzi

bo bona de butano • butanontzi

bo bonería • gozotegi

bo bonería; pastelería, repostería • gozotegi

boa • ezoolcd boa

boa • boa

boato • itxurati

bobada • inozokeria

bobada; chis e, dejadez • zirtzilkeria

bobada; devaneo, dislate • zorakeria

bobada; necedad, pusilani ería • inozokeria

bobalicón; bobo, lelo • inozo

bobalicón; de ente, fatuo • ergel

bobalicón; fatuo, lerdo • kokolo

bobalicón; insustancial • txatxu

bobear; salir por peteneras, tontear • peilokeriak esan

bobería; devaneo, necedad • pellokeria

bobina de papel • paper-txirrika

bobina; ovillo • bobina

bobina; ovillo • haril

bobinado • harilketa

bobinado; bobinaje, devanado • harilketa

bobinador • harilketari

bobinador • harilketari

bobinaje • harilketa

bobinar • bobinatu

bobinar; devanar, ovillar • harildu

bobinar; devanar, ovillar • harilkatu

bobo • bobo

bobo; borrego etontod, i bécil • lelo

bobo; inferior, entecato • pello

bobo; papanatas • babalore

boca • aho

boca abajo • ahoz behera

boca anga • mahuka-buru

boca anga • mahuka-buru

boca de agua • ur zulo

boca de dragón • loretxakur

boca deagua • ur zulo

boca; e bocadero, e bocadura • aho

bocaa boca • ahotik ahora

bocaabajo • ahoz behera

bocaabajo; de bruces, OME de bruces • ahozpez

bocaarriba; dec•bito, dec•bito • ahoz gora

bocaarriba; dec•bito, dec•bito • aratinik

bocacalle • kale-buru

bocacalle • kale-buru

bocadillo • ogitarteko

bocadillo • sanguitx

bocadillo de edia añana • ha aiketako

bocadillo de media mañana • ha aiketako

bocadillo; sandwich • otarteko

bocadillo; sandwich • ogibitarteko

bocado • mokadu

bocado • ahamen

bocado, bocanada • ahokada

bocado; bocanada, soplo • ahokada

bocado; pedazo, piscolabis • ota en

bocado; útabernara noaaha ena jatera ö voya co er un bocadoal bar • aha en

bocana • egeogcd aho

bocanada • ahokada

bocanegra • eletxarkari, esan txarreko, mihi zikineko

bocata • bokata

bocata • bokata

bocazas; bocazas, deslenguado • ahohandi

bocazas; boquiabierto, delenguado • aho-zabal

bocazas; bravucón, desbocado • mihiluze

bocazas; parlanchín • ahozabal

boche • botxo

bochorno; calor sofocante • lanbero

bochorno; calor sofocante, úsargori dago ö hace bochorno • sargori

bochorno everguenzad; confusión, pudor • lotsa

bochorno; igno inia, pudor • ahalke

bochorno; savia • sapa

bochornoso • sargoritsu

bochornoso; deshonesto, igno inioso • lotsagarri

bochornoso; úoso neskaahalkegarria da ö es una chica uy vergonzosa • ahalkegarri

bocina • turuta

bocina; claxon, corneta • turuta

bocio • e edcd bozio

boda • ezteieakd

boda • eztei

boda • ezteieakd

bodega • upelategi

bodega • upategi

bodega; despensa, sótano • soto

bodega, despensa, sótano • soto

bodegón • ardangela

bodegón; taberna, tasca • ardandegi

bodeguero • sotolari

bodeguero; tabernero • txiribogin

bodoque • uku

bodoque; atón • matoi

bofetada • zaplastako

bofetada; andoble • blaustada

bofetada; bofetón, axilar • masailako

bofetada; chuleta e asailakoad, efa cd chuleta • zaflada

bofetada; chuleta esopapod ekolped, galleta ekolpead • belarrondoko

bofetada eono atopeyad • plast

bofetada; facial • aurpegiko

bofetada; orrada • plastateko

bofetada; pal ada, sopapo • zaplada

bofetada; plastazo • musturreko

bofetada; sopapo • blaztada

bofetón • zafloko

bofetón; bozal, ordaza • muturreko

bofia • txakurrada

bofia eargotd • txakurrak

boga • ezoolcd boga earrainad

boga earrainad • boga

bogador • bogalari

bogador; re ero • arraunlari

bogar • bogatu

bogar • arraun egin

bogavante • abakando

bogavante • mixera

bogavante • ka artza

bohe ia • buha eria

bohe ia; gitanería • buha eria

bohe io • buha e

bohe io; calé, gitano • buha e

boicot • boikot

boicot; torpedeo • boikot

boicoteador • boikotatzaile

boicoteador • boikotatzaile

boicotear • boikotatu

boicotear; torpedear • boikot egin

boina • txapel

boina • txapel

boina; so brerillo eperretxikoenad • txapel

boj • ezpel

boj • ezpel

bojedal • ezpeldoi

bojedal • ezpeleta

bojedal; bosque de bojes • ezpeldi

bola • bola

bola; bolo • bola

bolchevique • boltxebike

bolchevique • boltxebike

bolera • bolatoki

bolera • bolatoki

bolero • bolagile

bolero • bolero

boletín de denuncia • salaketa-orri

Boletín de la Ertzaintza • Ertzaintzaren Aldizkaria

Boletín Oficial de Bizkaia • Bizkaiko Aldizkari Ofiziala

boleto • txartel

bólido • bolido

bólido • bolido

bolígrafo • bolalu a

bolígrafo • bolaluma

bolígrafo • boligrafo

bolita • bolatxo

bolita • bolatxo

boliviano • boliviar

boliviano • boliviar

bollo de leche • esneopil

bollo de leche • esneopil

bollo; panecillo, torta • opil

bolo • birla

bolo • bolo

bolsa • moltsa

bolsa • zisku

bolsa • moltsa

bolsa; bolso, cartera • poltsa

bolsa de celulosa • zelulosazko poltsa

bolsa de hierro • diru errementari

bolsa de valores • balore-burtsa

bolsa de valores • balore-burtsa

bolsa Kraft (de burbujas) • Kraft poltsa (burbuiladuna)

bolsa Kraft sin imprimir • inprimatu gabeko Kraft poltsa

bolsillo • poltsiko

bolsillo • sakela

bolsillo, bolsillito • poltxiko. poltsiko

bolsillo interior • patrika

bolsillo interior • patrikera

bolsillo interior; faltriquera • patrikera

bolso • poltsa

bolso, bolsillo • moltsa

bolu étrico • bolu etriko

bolu étrico • bolu etriko

Bombeo de Errekako • Errekako ponpaketa

Bombeo y cloración • Ponpaketa eta klorazioa

bonachón; corrusco, endrugo • ogi puska

bonachón; noblote • on huts

bonachón; pánfilo, úonik dago ö está bueno ede saludd • on-huts

bonacible; dulce, dulzura • ezti

bonaerense • buenosairestar

bonanza • jabaldura

bonanza; cal a, ecuánime • jabal

bonanza; cal a, reposo • barealdi

bonanza; época de gran producción de iel, ielada • eztialdi

bonanza; o ento de cal a • jabalaldi

bonanza; placided, tranquilidad • jabaltasun

bonapartismo • bonapartis o

bonapartismo • bonapartis o

bonapartista • bonapartista

bonapartista • bonapartista

bonda • ontasun

bondad • ontasun

bondad (en sentido peyorativo) • onkeria

bondad; justicia • zuzentza

bondad; virtud • ontasun

bondadosamente • bihotz onez

bondadosamente • ontasunez

bonete • bonet

bonetero • zapatari

boniato • batata

bonificación • hobari

bonificación; fruto, ganancia • hobari

bonita ente; despacio, lentamente • poliki

bonita ente; despacio, líndamente • polito

bonito • hegaluze

bono • bonu

bono • bonu

bonzo • bontzo

bonzo; santón • bontzo

boñiga • gorotz

boñiga de burro • astagorotz

boñiga de burro • astagorotz

boñiga de oveja • arkorotz

boñiga de oveja • arkorotz

boñiga de vaca • bekorotz

boñiga de vaca • bekorotz

boñiga, excremento de vaca • bekorotz

boo • boo

boo • boo

boogie-woogie • boogie-woogie

boogie-woogie • boogie-woogie

boquerón • bokarta

boquiabierto, con la boca abierta • aho zabalik

boquilla • muturtxo

boquilla • Ahoko; mutur. Ampliar el agujero de la tetina de manera que la boquilla del cigarrillo quede ajustada perfectamente en la tetina = Egin biberoi-ttuttuan zulo handiago bat zigarro-muturtxoa bertan doi-doi geratzeko.

boquilla; orrillo • muturtxo

boquirroto • ahozabal, antzara karrankari, berbajario, berbalapiko, berrijario, berrilapiko, elezaku, goldemutur, hitzjario, hitzontzi, hitzuntzki, hizkilipai, lapiko txiki, mingain luze, mihi laster, xardoki merke, ahazabal

bórax • borax

bórax • borax

borbotón • borborkada

borbotones ead • ibaika

borbotones ead • borborka

borda; borde de lanchas, cestos • karel

bordado • bordatu

bordado • bordatu

bordadora ra • bordatzaile

bordadorea • bordatzaile

bordar • bordatu

bordar • brodatu, broda, brodatzen (du)

bordar • bordatu

borde; argen, orilla • bazter

borde de la calzada • galtzadako ertz

borde de lanchas • karel

bordear • bazterrez ibili

bordear • m angunatu e angunaa angunatzend

bordear; ribetear, zurcir • lkarelatu ekareleatuda karelatzend

bordelés • bordelar

bordelés • burdigalar. bordeles

bordillo • zintarri

bordillo • zintarri

bordillo de la acera • espaloiko ertz

bordón • pordoi

bordón • pordoi

boreal • boreal

boreal • boreal

borla • borla

borla • borla

boro • equ mcd boro

boro • boro

borona • artaburu

borona; espiga de aiz, azorca • artaburu

borra • hondar

borra de líquidos • landar

borra de líquidos • landar

borrachera • Mozkor, mozkorraldi, hordialdi.

borrachera • tarro

borrachera; e briaguez • hordialdi

borrachera, ebriedad • hordi

borrachera, ebriedad • hordikeria

borrachera; gatillo ear a batenad, gato e áquina para elevard • katu

borrachera; tranca • mozkorkeria

borrachera; trancazo eborracherad • mozkorraldi

borracho, ebrio • hordi

borracho perdido • mozkor arraildua ehutsad

borracho; soplón evinod, soplador • mozkorti

borracho vasco, euzkotarro • euzko-tarro

borraja • borraia

borraja • borraia

borrar • ezabatu

borrar • borratu eborraa borratzend

borrar, eliminar, abolir, aniquilar, liquidar, exterminar, olvidar, pasar por alto • ezabatu (du)

borrar, hacer desaparecer, extirpar • xahutu, xahu, xahutzen (du)

borrasca • erauntsi

borrasca; chaparrón, chubasco • jasa

borrasca de lluvia; galerna, te pestad • ekaitz

borrascoso • erauntsitsu

borrascoso; te pestuoso, tor entoso • ekaiztsu

borrego • bildots

borrego; borrico, borriquillo • astakilo

borrego; bruto, idiota • astakirten

borrego; cordero • arku e

borrego; cordero, recental • axuri

borrego etontod; est•pido, insensato • tentel

borrica; borriquilla • astakila

borrica; burra • aste e

borrico, borriquillo • astokilo

borrico, borriquillo • astakilo

borrico; pollino • astaku e

borrico; zopenco • astako

borriquilla • astakila

borriquillo • astakilo

borrón • orban

borrón; lacra, ácula • orban

borroso • gandutsu

borroso; difu inado, difuso • gandutsu

boscoso • basotsu

boscoso; lleno de selvas • oihantsu

bosque de abedules • urkidi

bosque de alisos • haltzadi

bosque de bojes • ezpeldi

bosque de eucaliptos • eukaliptadi

bosque; onte, onte bajo • baso

bosque, selva • baso

bosque, selva • oihan

bosquecillo, pequeña selva • oihantto

bosquejar • zirriborroz egin

bosquejar; desdibujar, difu inar • zirriborratu

bosquejo, plan (de una obra literaria) • sare

bostezar • aharrausi egin

bostezar • aharrausi egin

bostezo • aharrausi

bostezo • aharrausi

bota eardoa gordetzekod • zahato

botafu eiro • botafu eiro

botafu eiro • botafu eiro

botánica • botanika

botánica; botánico • botanika

botánico • botaniko

botánico • botanikari

botar • pinpa egin

botar • bote egin

botar; bote, brinco • jauzi

botar; brincar, resaltar • jauzi egin

botarrón, bota pequeña para vino • xahako

bote • pinpa

bote; brinco, cabriola • salto

bote; brinco, cabriola • punpa

bote; fer entar eogiad, levantarse • jaiki

bote; recipiente, tarro • pote

bote; renuevo, ye a • bote

botella • botila

botella • botila. botilla

botella • botila

botellazo • botilakada

botellazo • botilakada

botellero • botilari

botellero • botilategi

botica • sendaki

botica; droguería, far acia • botika

boticario • botikari

boticario; far acéutico • botikari

botijo • potiz

botijo • txongil

botijo • potin

botijo; cántaro • kantxil

botín • harrapakin

botín; presa • harrapakin

botiquín • sendakutxa

botiquín • botikin

botiquín de urgencia • presakako botikin

botiquín; ú • botika-kutxa

botón de flores • pipil

botón de flores • pipil

botón ger inal de las plantas • erna uin

botón ger inal de las plantas; brote, e brión • erna uin

botón; ojo, úo • begi

botón; pulsador • botoi

botonera • botoitegi

botonera • botoitegi

botones; delegado, e isario • mandatari

bouquet • bouquet

bouquet • bouquet

bourbón • bourbon

bourbón • bourbon

boutique • boutique

boutique • botiga

bóveda; desván, pajar • sabai

bóvido • bobido

bovino • abelgorri

bovino; ganado de onte ebehi-aziendad, res vacuna • abelgorri

boxeador; p•gil, pugilista • boxeolari

boxeador; p•gil, pugilista • ukabilkari

boxear • boxeatu

boxear • boxeatu

boxeo; pugilato • boxeaketa

boxeo; pugilato • ukabilketa

boxeo; pugilato • boxeo

boya • buia

boya • buia

boyero • itaurlari

boyero • itaurreko

boyero; úitzainakakuilu luzea zera an ö el boyero llevaba largoaguijón • itzain

boy-scout • bo4-scout

boy-scout • boy-scout

bozal; ordaza • mozal

bra ando • marru aka

bra ando; rugiendo • orroka

bra ante; hilo de bala • listari

bra ar; gruñir, ugir • marru egin

bra ar; ugir, rugir • marru a egin

bra ar; ugir, rugir • orro egin

bra ido; ge ido, grito • heiagora

bra ido; ugido, rugido • baurre

bráctea • braktea

bráctea • braktea

bradicardia • Bradikardia.

braga • pantaloi

braga • pantaloi

bragado • potrodun

bragado • potrodun

bragueta • portatxulo

bragueta • brageta

bragueta; irilla, orificio • zirritu

brah ánico • brah andar

brah ánico • brah andar

bramante • listari

brandy • brandy

brandy • brand4

branquia • brankia

branquia • brankia

branquial • brankial

branquial • brankial

braquicéfalo • brakizefalo

braquicéfalo • brakizefalo

brasa • kanbor

brasa; loncha de ja ón, agra • txingar

brasear • txingartu

brasileño • brasildar

brasileño • brasildar

brávamente • suharki

bravata • arrandi

bravata; orgullo, presunción • arrandia

bravatear; ostentar • arrandi egin

bravo; te erario, tibia • zangar

bravuconear • arrandiatu

bravuconear; pavonear • arrandiatu

bravura • suhartasun

bravura • zangartasun

braza • braza

braza; brazo, úbesoak uzkaldu ö cruzarse de brazos • beso

brazada • besokada

brazada • besatara

brazada • besaldi

brazada • besakada

brazada; haz • besada

brazado • besarkada

brazalete • besoko

brazalete • besoko

brazalete; uñequera, pulsera • esku uturreko

brazo • beso

brazo • beso

brazo de mar • itsasadar

brazo de tierra en el ar; cabo, espigón • mutur

brazo; regazo, seno • galtzar

bre • mundrun

breada • abiada

brebaje • edabe

brebaje; ejunge, póci a • edabe

breca • la ote

breca • ezoolcd la ote

bregar • etengabe lan egin

bregar; pelear • borrokan ibili earid

brete; coyuntura, o ento crítico • kinka

bretón • bretainiar

bretón • bretoiera

bretón • bretoi

breva • uztapiku

breva • uztapiku

breve • labur

breve, corto, cortito, reducido, sucinto • llabur

breve; corto de longitud, chato • motz

breve; corto, escueto • labur

breve ente; escasa ente, parcamente • murrizki

breveda • laburtasun

brevedad; concisión • labur behar

brevedad; parquedad • laburtasun

brevemente • mozki

brezal • txilardi

brezal • txilardegi

brezo • txilar

brezo • txilar

brezo • elar

brezo blanco • zurikaba

brezo blanco • txilar zuri

brezo; plata • zilar

bribón • alferrontzi

bribón; golfo, pícaro • txorigaldu

bribón; perillán, pícaro • pikaro

bricolaje • brikolaje

bricolaje • brikolaje

brida • mutursoka

brida • brida

brida; rienda • brida

bridge • bridge

bridge • bridge

brigada • brigada

brigada • brigada

Brigada de Aguas • Uretako Lantaldea

Brigada de Albañiles • Igeltseroen Lantaldea

Brigada de Artikutza • Artikutzako Lantaldea

Brigada de Calles y Caminos • Kale eta Bideetako Lantaldea

Brigada de Carpinteros • Zurginen Lantaldea

brigada de choque • oldar-brigada

Brigada de Desinfección, Desinsectación y Desratización • Desinfekzioa, Desintsektazioa eta Arratoiak hiltzeko Atala

Brigada de Electricistas • Elektrikarien Lantaldea

Brigada de Fontaneros • Iturginen Lantaldea

Brigada de Linterneros • Berunkarien Lantaldea

Brigada de Parques y Jardines • Parke eta Lorategietako Lantaldea

Brigada de Pintores • Pintatzaileen Lantaldea

Brigada de Recogida Diurna • Egunezko Zabor Bilketaren Lantaldea

Brigada de Recogida Nocturna • Gauezko Zabor Bilketaren Lantaldea

Brigada de Señalización y Tráfico • Seinaleztapena eta Trafikoaren Lantaldea

Brigada del Taller • Lantegiko Lantaldea

Brigada Móvil • Talde Mugikorra

brigadier • brigadier

brigadier • brigadier

brillando • dirdiraz

brillando • disdis

brillando; brillante ente, esplendorosamente • distiraz

brillante • izar-harri

brillante • disdiratsu

brillante; destellante, esplendoroso • distiratsu

brillante epitxiad • briliante

brillantemente • distiratsuki

brillantina • distirakari

brillar • dirdiratu (du)

brillar; centellear, irradiar • dirdira egin

brillar; irradiar • dirdiratu

brillo • leinuru

brillo; destello, esplendor • distira

brillo; fulgor • leinuru

brillo; irradiación • dirdira

brillo; resplandor • erlantz

brincar; resaltar, retozar • salto egin

brincar; saltar, triscar • isaltokatu esaltokaetuda saltokatzend

brincar; saltar, triscar • punpaka ari

brindar • topa egin

brindar; chocar, encontrar casualmente • topatu etopaetuda topatzend

brindar; dedicar, dispensar • eskaini

brindar; obsequiar, ofrecer • opatu

brindis • topa

brindis • topa

brindis • topaldi

brío; eneo eke enad • irardausi

brío; honda • habaila

briofita • briofito

briofita • briofito

brioso; fogoso, robusto • errutsu

brisa • brisa

brisa • brisa

brisa • enbata

brisa • haizeska

brisa; te pestad, te poral • enbata

brisca • briska

brisca • briska

británico • britainiar

británico • britainiar

brivón • gaixto

brizna • pizki

brizna; resto • pixar

br•jula • itsasorratz

br•jula • kadran orratza

br•jula • iparrorratz

bro a • drolekeria

bro a • bro a

bro a; chanza, incitación • txantxa

bro a; incitación • narrita

bro ear • berriketan egin

bro ear • txantxetan aritu

bro ear • txantxetan ibili

bro ista • drola

bro ista • narritari

bro ista • txantxazale

bro ista; pega eded • txantxetako

bro ista; úadar iharrak guztiok ditugu ö todos tene os fallos • adar-jole

bro ista; úadar iharrak guztiok ditugu ö todos tene os fallos • adar-jotzaile

bro uro • bro uro

bro uro • equ mcd bro uro

broca • barauts

broca; espu a eahokoad, taladro • barauts

brocal; charco • putzu-aho

brocha • brotxa

brocha • brotxa

broche; burla, chocarrería • burla

broche; i perdible • kateorratz

broma, chanza, burla • txantxa

bromista • bromazale

bromo • equ mcd bro o

bromo • bro o

bronca; bulla, jolgorio • atralaka

bronca; droga, enredo • droga

bronce • tupiki

bronce • brontze

bronce • brontze

bronceador • brontzeakari

bronceador • brontzeakari

broncear • kbrontzeztu ebrontzezetuda brontzeztend

broncearesed e etalakd • brontzeztatu

broncearesed eazalad; ponerse oreno • beltzarandu

broncearesed eeguzkitand • brontzeatu

broncearse • azala beltzitu ebeztua ilundud

bronceo e etalakd • brontzeztapen

bronceo eazalad • brontzeaketa

bronco • barratsu

bronquial • bronkial

bronquial • bronkial

bronquio • bronkio

bronquio • bronkio

bronquiolo • bronkiolo

bronquiolo • bronkiolo

bronquitis • bronkitis

bronquitis • bronkitis

bronquitis • Bronkitis.

bronquitis crónica • Bronkitis kroniko, behin betiko bronkitis.

brontosaurio • epaleoncd brontosauro

brontosaurio • brontosauro

broquel • brokel

broquel; escudo • brokel

broquel; escudo • erredola

broquel; escudo pequeño, a para • babeski

brotar • ninikatu

brotar • ernetu

brotar elagua • ura sortu

brotar elagua • ura jalki

brotar era asd; echar vástagos, ger inar • ki atu

brotar, florecer • ninikatu, ninika, ninikatzen (da, zaio)

brotar; ger inar • buztandu

brotar; ger inar • hozitu

brotar; pulular • ierna indu eerna ineduda erna intzend

brote de trigo • galorratz

brote de trigo • galorratz

brote; ger en, pi pollo • muskil

brote; pi pollo, retoño • aldaska

brote; rebrote, renuevo • altxu a

browniano • browndar

browniano • browndar

broza • zarra- arra

broza • zakarreria

broza; araña, atorral • sasitza

broza; coqueta, jaro • sastraka

broza; esco brera, resto • zaborreria

broza; úez dut fitsik ere ö no tengo nada • fits- its

br•sca ente; de sopetón, i pensadamente • supituki

br•sca ente; de sopetón, i provisadamente • bat-batean

bru a • gur a

bru a • lantzurda

bru a • urlaino

bru a; catarata de ojo, llovizna • lanbro

bru a; catarata, e pañadura • gandu

bru a; hu o, odesto • lano

bru a; neblina, ventisca • bisuts

bru ario • bru aire

bru ario • bru aire

bru oso • lanbrotsu

bru oso; neblinoso • lanbrotsu

bruces eded • buruz behera

bruja, brujo, hechicero • sorgin

brujería, hechicería • sorgintza

brujería; hechicería, hechizo • sorginkeria

brujoa ja; hechicero • belagile

brujoea • belagile

brujología • sorgintza

brujología • sorgintza

bruma • hedoi

bruñidor; pulidora • leungailu

bruñir; pulir • txartatu

brusca ente; brutal ente, duramente • zakarki

brusca ente; exabrupto • zarrastan

brusco • itsu ustuko

brusco; espontáneo, ful inante • bat-bateko

brusco; orcillón • mondongo

brusquedad; brutalidad, desplante • zakarkeria

brusquedad; rudeza, rusticidad • zakartasun

brutal • basa-gisako

brutal ente; feroz ente, fieramente • basaki

brutalmente • abereki

bruto • landu gabe ekod

bruto; crudo, fortachón • gordin

bside • abside

b•squeda • bilakuntza

b•squeda; pesquisa, rebuscamiento • bilaketa

bu efantas a infantil • papao

bu efantas a infantild • papao

bu erang • bu erang

bu erang • bu erang

bucal • ahoko

bucal; úaho bete hortzekin utzi ö dejara uno con un pal o en las narices • aho-

bucanero • bukanero

bucanero; pirata • itsaslapur

bucear • urpean ibili

bucear; hundiresed, irsea pique • urperatu

buche; nuez de la garganta • gorgoil

buche; papada, papo • paparo

buche; papo, pecho • papo

bucle; dobladillo, encrespado • izur

bucle; doblado, encrespado • kizkur

bucle; escroto • koskoil

bucle; espiral, rizo • kiribil

bucle; tirabuzón • ile kiribil

bucólico • bukoliko

bucólico • bukoliko

budín • budin

budín; flan • budin

budismo • budis o

budismo • budis o

budista • budista

budista • budista

buen agüero • zorioneko

buen jugador; derrochador, li piador • xahutzaile

buen sentido • zentzu on

buen sentido. Vide: zentzu on • zentzuon

buena sociedad • gizarte on

buena suerte • zori-on. zorion

buenamente • onean

buenamente • onez

buenas noches; natividad ebaitaabenduaren • gabon

buenaventura • dohatasun

bueno • on

buenos días • egunon

buey • idi

buey • idi

bufa • putz

bufa; orgullo, pedo • putz

búfalo • ezoolcd bufalo

búfalo.?? • zozon

bufanda • lepoko

bufanda; anta • tapaki

bufanda; tapabocas • lepoko

bufete • eabokatud langela

bufete; buró, despacho • bulego

bufete eabokatud; despacho • langela

bufido • purrustada

bufido; exhalación, injuria • bufada

bufido; refunfuño, regaño • purrustada

bufido; refunfuño, regaño • furrustada

bufón • bufoi

bufón • barre eragile

bufón; chistoso, grotesco • barregarri

buglosa • idi ihi

buglosa • idi ihi

buhardilla • txapitula

buhardilla • teilatupe

buhardilla; desván • sabaigain

buhardilla; guardilla • txapitula

buho • gauhontz

buhonero • kinkilari

buhonero; quincallero • kinkilari

buitre • putre

buitre • sai

buitre • buzoka

buitrón; butrino • butroi

bujarrón, sodomita. lit.: coñito • alusko

bujía • bujia

bujía • bujia

bujía; cirio, vela • kandela

bujía, vela • zaro

bula • bulda

bula • bulda

bulbo • erraboil

bulevar • bulebar

bulevar • bulebar

bulimia • Bulimia.

bulla; bullicio, jolgorio • zaratots

bullanguero • kalapitari

bullanguero; ensordecedor, fragoso • zaratatsu

bulldozer • bulldozer

bulldozer • bulldozer

bullicio • erots

bullicioso • zatatatsu

bullicioso • zatatatsu

bulto; chichón, excrecencia • kozkor

bulto; concornva, chepa • konkor

bulto; excrecencia, fle ón • tru il

bulto grande; esquivo, huraño • mukuru

bungalow • bungalow

bungalow • bungalow

bunio • basarbi

bunio • basarbi

bunker • bunker

bunker • bunker

buñuelo • xigor

buñuelo • piporropilo

buñuelo; archito, seco • txigor

buque • untzi

buque de carga • za ontzi

buque de gerra • gudaontzi

burbuja • burbuila

burbuja; fontana, anantial • urbegi

burbujear • burbuileztatu

burbujear • burbuileztatu

burdel • prostituzio-etxe

burdel; prostíbulo • burdel

burdo; grosero, i pertinente • kaskarro

burdo; ordinario, ra pón • troskil

bureta • bureta

bureta • bureta

burgalés • burgostar

burgo • burgu

burgo • burgu

burgo aestre • burgu aisu

burgués • hiritar

burgués • burges

burgués; pindonga ee aku ed, urbano • kaletar

burgués; villano • hiritar

burguesía • hiritargo

burguesía • burgesia

burguesía • burgesia

burguesía • burgeseria

burguesía • burgesia

buril • xixel

buril • beran

buril • buruil

burla • hista

burla; cachondeo, ofa • trufa

burla, chanza • trufa

burla; irrisión, refunfuño • purrust

burla, mofa • iseka

burla; ofa, pitorreo • hista

burla; socarronería, so a • murrikaldi

burlador; socarrón • trufari

burlador; socarrón, zu bón • burlari

burlaresed; e baucar, engañar • trufatu

burlaresed; escarnecer, guasearse • isekatu

burlaresed; ofarse, regodearse • burlatu

burlarse • trufatu, trufa, trufatzen (da)

burlarse • muxikatu, muxika, muxikatzen (da)

burlarse; burlaresed, ofarse • iseka egin

burlesco • trufagarri

burlesco • burlazko

burlón • isekari

burlón • irribera

buró • bulego

burocracia • burokrazia

burocracia • burokrazia

burócrata • burokrata

burócrata • burokrata

burocrático • burokrazi

burocrático • burokratiko

burra • aste e

burrada • astakeria

burrazo • astotzar

burro • ezoolcd asto

burro de carga • alferren astoa

bursátil • burtza-

bursátil • burtsa

bursátil • burtsako

bursátil • burtsa

Buru-Batzar • Buru-Batzar

busca, búsqueda • bila-bide. bilabide. bila-bide. bilabide

busca eend; ú-ren bila ö tras eded, úurrearen bila ö en busca del oro • bila e-rend

busca.? petición • eskabide

buscador • bilatzaile

buscador • bilaketari

buscando • bila

buscando; en busca de, pos • bila

buscando lapas • lapatan

buscando lapas • lapatan

buscar • bila aritu

buscar • bilatu, bila, bilatzen (du). bilatu, bila, bilatzen (du)

buscar; ingeniaresed, rebuscar • bilatu

buscar; rebuscar • bila ibili

buscona • e atxar

buscona; eretriz, prostituta • e agaldu

búsqueda de placer • Atsegin bilatze, atsegin bilaketa. Búsqueda de placer, de euforia, de tranquilidad = Plazer, euforia eta lasaitasun bila. Búsqueda de placer, de relajación o de euforia = atsegin, lasaikuntza edo alaitasuna bilatzea.

busto • busto

busto • busto

busto; cuerpo • gorputz

bustrofedón • bustrofedon

bustrofedón • bustrofedon

butaca • besaulki

butaca; sillón • besaulki

butano • butano

butano • butano

buteno • buteno

buteno • buteno

butifarra; e butido • estebete

butrino • pertola

butrino • pertola

buzo • pulunpari

buzo; sub arinista • urpekari

buzo; sub arinista • itsaspekari

buzón • postontzi

buzón • gutunontzi

buzón • buzoi

buzón • karta-kutxa

byte • b4te

byte • byte

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.